lørdag 21. september 2019

Nr. 2563: Vår protest og skriv til PBE for deres atter igjen elendige og stygge forskjellsbehandling av oss!


Nr. 2563:
Vår protest og skriv til PBE for deres atter igjen elendige og stygge forskjellsbehandling av oss!

Vi sendt dette, les selv.


Angående vår såkalte ulovligheter – hva bl.a. en bygningsmann sa som var her på en form for befaring!                Oslo 21/9-2019

Saksnr. 201908605, 201510929, 201610333 og 201609223

Hei!

Vi hadde en bygningsmann her som så på saken vår da han ikke var ukjent med å søke og arbeide opp imot plan- og bygg både i Oslo og andre plasser her på Østlandet.
Ønsker ikke å navngi ham da han ikke er innleid, men allikevel ønsker å vi å bruke noen av hans synspunkter som våre da dette var til dels en ny innfallsvinkel for oss å se saken.

Han påpekte en del nye momenter som ikke vi helt har belyst før, og forstått viktigheten av da PBE her i Oslo har helt bevist prøvd å la vi tape denne saken. Slik at vi må rive mur, trapp og bod.
Vi opplever at PBE driver med et råttent spill som også denne bygningsmannen påpekte.
Det sikreste beviset for dette er at PBE overhode ikke vil kommunisere med oss. Men sitter som noen nettroll bak en dataskjerm og finner paragrafer og ting som de helt bevist bruker imot oss.
Alt for å prøve å vinne denne saken, dette er selvfølgelig et skittent spill av PBE her i Oslo, fullstendig hinsides hvordan en kommune skal arbeide.
De skal vær til hjelp og veiledning for sine innbyggere. Her villeder de oss først, og så etterpå vi de ikke engang komme på befaring, langt mindre ha møter med oss selv om vi etterspør det.

Denne bygningsmann sa at han etter vi hadde fortalt denne saken her, at det verste er at PBE ikke har innkalt noen gang til møte eller vært på befaring på eiendommen vår.

Han påpekte bl.a. at muren vår heller skrått innover, og det hadde ikke vært vanskelig å sage av de centimeterne som det trengs her for at den såkalt er «lovlig» som PBE skriver igjen og igjen.

Se bilde, der naboens tomt ligger lengre ut i veibanen enn vår mur. Som vi med fint kan hogge eventuelt noen cm av. For at den ikke skal ligge i veibanen, noe den i realiteten ikke gjør da naboens skrånede tomt som er godkjent. Ligger mye lengre imot veibanen enn vår mur.
Hadde de vært på befaring, så hadde de sett dette med en gang at den allerede ligger 1 meter fra veibanen. 

Se bilde at den skråner innover.Videre ble det påpekt at her VED VÅR MUR ER DET IKKE STOPP. MEN NABOENS MUR OVER PÅ DEN ANDRE SIDEN ER DET PARKERING. DEN LIGGER 20 CM FRA VEIEN. AT PBE HAR GÅTT PÅ MED ALLE LOVER OG REGLER DE KAN FINNE FOR AT VI SKAL RIVE, MEN AT NABOENS MUR SKAL STÅ SOM ER TIL HINDER FOR TRAFIKKEN VISER BARE HVILKENT RÅTTEN SPILL OSLO KOMMUNE HOLDER PÅ MED OVERFOR OSS.
Se bilde, 20 cm fra veibanen og her skal bilene parkere.


Videre påpekte denne bygningsmannen at her er det så minimale såkalte ulovligheter, at en ikke da innkaller til møte.
Nekter å komme på befaring, det i seg selv viser at her prøver en å gjøre seg utilgjengelig da dette er noe en tjenere mest på for å vinne saken. Vinne saken for Oslo Kommune og PBE er at vi skal rive. Dette råtne spillet har ikke bare vi gjennomskuet, men her andre som også ser på saken.

Videre påpekte denne bygningsmannen at her har det vært arbeid på veien som kan ha påvirket målsetningen, derfor har vi fått vår datter til å måle som er landmåler.
Det viser seg da huset her ble bygget, så sprak ledningen etc. og de måtte ta opp veien og asfaltere på nytt. Her vil PBE kun ha uanmeldte befaringer når vi er på jobb. Men ikke møte oss.
Det har i denne saken som har pågått nå i 5 – 6 år kun vært et møte mellom oss som vår advokat fikk i stand den 11. april.
Og en befaring, en skjult i mars 2015, som også taler til vår fordel at muren vår er lengre inne enn hva den var før bygging.
Dette skal vi tilbakeføre til, med andre ord en større «ulovlighet!»(Bilde fra PBE skjulte befaring da vi var på jobb, siden da har de ikke villet kommet. 
Men sitter som noen nettroll, om ikke enda verre! Bak sin PC nede i Oslo sentrum og bare dikterer og lager kvalm!)

Resten av saken har kun vært gjennom mail og vedtak, selv om vi har spurt flere ganger om møter og at PBE skulle komme på befaring.

Med andre ord. Når en ser bilde av muren som såkalt ligger ute i veibanen. Er det ikke mer enn noen cm nederst på muren, som også er mulig å eventuelt hogge av da muren ligger skrånet inn på vår eiendom.
Dette ble opplyst av denne vår venn som driver med bygg etc. 

Problemet er egentlig oppkonstruert med at vi har en mur ute i veibanen, det er egentlig ikke reelt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bygningsmannen som var her, mente at det aller verste i denne saken er den mangel på konstruktiv og veiledende informasjon, og det for siktemål å få en god løsning i denne saken. 
Er den største og verste han noen gang har sett i noen sak, selv om han har sett en god del saker.

I andre saker tilsvarende med ulike oppfatninger var kommunikasjon, møter og befaring vesentlige for å komme frem til en løsning.
Her er det egentlig ikke eksisterende, da PBE oppfører seg som ala nettroll med å kun sitte bak sin PC og der dikterer de alt som det skal være og ikke være. Dette er maktmisbruk og myndighetsmisbruk av verste sort.

Tenk, ikke en befaring i sammen på vår eiendom, og kun 2 møte på 5 – 6 år. Denne erfarne bygningsmannen sa at han aldri hadde sett og hørt om et så slett arbeid av noen.
Her skulle det vært møter og befaring flere ganger for flere år siden til en hadde komme frem til en løsning som hadde vært rimelig og minnelig da de såkalte pålegg springer ut av at det er PBE som har veiledet oss, dog muntlig til å bygge muren.

Håper at disse refleksjonene kommer inn i saken da denne vår venn og bygningsmannen hadde flere gode momenter og tross alt var ikke ukjent med at PBE enkelte ganger var mer opptatt med å vinne saker enn å hjelpe innbyggerne. 
Med andre ord, en driver med maktmisbruk og opptrer på en slik måte at her er en uredelig og lite følsom for hva som er rett å gjøre i slike situasjoner hvis en hadde ønsket seg en løsning som hadde vært akseptabel og god.

Når det gjelder boden og trappen, mente denne bygningsmannen at PBE har hengt seg opp i dette. Er kun for å være vanskelige og statuere et eksempel. At de bestemmer, ingen andre. Da vi sa at naboer ned i gata har fått utnyttet tomten 57 ganger mer enn oss, så sa han at ord strekker ikke til av forskjellsbehandling, verre enn dette hadde han aldri hørt om!

Dette ligger i annen dokumentasjon, slik at vi ikke tar dette med en gang til!

Hører fra dere, og håper dette blir vektlagt da det er til dels nye momenter og det forsterker det vi har hevdet hele tiden. At det er urimelig, meningsløst og helt rigid at vi skal fjerne det som er bygget.
Denne vår bygningsmann påpekte også at naboen som nettopp har bygget, har faktisk en mer «ulovlig» skråning enn hva vi har. Da hans ligger enn 20 – 30 cm lengre ut imot veibanen enn hva vi gjør, samt at det er sørpete. Se bilde.


Vil også minne dere om at Norge åpenbart er så til de grader ute å kjøre. Bare i menneskerettighetsdomstolene lider Norge gang på gang nederlag og det står mange saker i kø. Det er egentlig umulig å forholde seg til det offentlige Norge.

I vår sak har PBE gjort en så dårlig jobb som det er mulig å gjøre. Allikevel blir de støttet av Sivilombudsmannen, Fylkesmannen og domstolene. Her er det et kammaderi som er så gjennomsyret råtten, ondt og farlig. 
Å bøye seg for dette, det er å ille hvis en må gjøre dette i ytterste konsekvens!

Kan ikke se at noen i det offentlige Norge svarer oss på en redelig og skvær måte. Det er tross alt PBE som har satt oss i denne situasjonen med at Kaja Aubert Lange sa at det ikke var søknadspliktig å søke når vi bygget vår mur oppå gammel mur.
Med andre ord, må vi kjøre enda en ny rettsak på dette? Det håper jeg ikke, da selv domstolene i Norge er korrupte. Det vitner alle de dommen som Norge har fått imot seg i menneskerettighetsdomstolen. Norge som nasjon og den offentlige instans er rett og slett farlig, ubrukelig og farlig å ha med å gjøre!
Dette er ille, og vi har bare gjennom flere år hatt ønske om dialog og møter, dette svarer enn ikke på engang. Befaring er også noe en gjør helst i det skjulte!
Vi anser alle vedtak imot oss som ugyldige og ulevelige!

Hvis dere leser også de dommen fra menneskerettighetsdomstolene er det akkurat det samme som går igjen i vår sak.
En underkommuniserer, legger pålegg der en ikke prøver å komme motparten i møte. Elendig og manglende saksbehandling, rett og slett dårlig håndverk.
Kan ikke se at vi skal innrette oss etter slike onde, rigide og meningsløse vedtak.

Vår datter er landmåler, fikk henne til å måle opp eiendommen. Det viser klart at det er snakk om kun en del av vår eiendom som ikke er 100 % på vår eiendom. Men ser en naboens og slik vår eiendom var før, er alt mer tilbaketrukket. Med andre ord, problemet er ikke reelt hverken med bod, trapp eller mur. Alt er oppkonstruert fra PBE og de andre offentlige instanser. At de støtter dette vitner om råttent statelig intrusjoner som å følge slike pålegg og annet. Det er som å bli ledet ut i mørke, rigide vedtaket og vedtak som er dypt urettferdige. En lov for andre, en lov for oss, der alt vi gjør er fell og såkalt ulovlig selv om det er til alles gunst!
Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

NB, dette er ikke bare fra Jan Kåre, men også fra Berit Christensen. Dette til underretning!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


25 kommentarer:

Birgir Hermansen sa...

Saken ble vel endelig avgjort i retten.

Jan Kåre Christensen sa...

Vi har kjempet imot Oslo Kommune i 5 år, og de opptrer som en blanding av å være nettroll, kjeltringer og overformyndere.
Hvordan takle slike?
Det er ikke akkurat lett, men aldri i livet om vi bøyer oss for uredelige og onde mennesker!
Saken er på langt nær avsluttet!

Birgir Hermansen sa...

Du har kjempet og TAPT. Er ikke det et faktum at du er dømt for ulovligheter?

Jan Kåre Christensen sa...

Tapt?
Muren står bedre enn noen gang 😋

Trappa er bedre enn noen gang 🤣

Boden er penere enn noen gang, den står der som ei dronning 😎

Anonym sa...

Muren din er ulovlig oppført og skal vekk.
Dette ender på to måter. Enten fjerner du den selv ved hjelp av noen som kan rive ellers sørger kommunen for at tvangsmulkter blir et mareritt for deg.
Først 20 000, deretter 30 000, tredje mulkt kan bli 60 000 eller de kan også illegge deg dagmulkter på kroner 2000 for hvert døgn du trosser myndighetene.
Det er bare spørsmål om tid før muren og boden din er historie.
Om kort tid forfaller de første 20 000 og betaler du ikke forelegget du har fått, vil kemneren ta over og sende kravet til statens innkrevings sentral i Mo i Rana som har mange metoder å hente inn pengene på. Det vanlige er å sende pålegg til arbeidsgiver hvor arbeidsgiver pålegges å trekke beløpet fra lønnsutbetalingen din.
Det vil i tillegg ble påført et gebyr som statens innkrevingssentral legger på regningen din

Riv mens du kan slippe med 20 000

Hilsen Tullingen

Jan Kåre Christensen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Jan Kåre Christensen sa...

Gud er da mye, mye større enn noe mennesker.
Hos han er det utganger endog i fra døden 🙏

Hva fremtiden vil bringe, vet ikke jeg, kun Gud.

Vi opplever dette som en sak der det er myndighetsmisbruk og maktmisbruk.

Birgir Hermansen sa...

Men likevel har du TAPT? Du tapte hos Fylkesmannen. Du tapte hos sivilombudet. Du tapte i Tingretten. Du tapte i Lagmannsretten. Du har fått mulkt fra kommunen på 20000 kroner. Husk bare, at hvis kommunen engasjerer et firma til å ta se av saken, blir ikke 20000 kroner det endelige beløpet. Så det spørs om det i det hele tatt er verdt å holde på slik du gjør.

Jan Kåre Christensen sa...

Birgir du skriver mye, men mur, trapp og bod står der.
Har ikke funnet ut at det er noen grunner for å rive dette da alle de offentlige instanser lyver, fabrikere og svarer ikke på våre spørsmål og henvendelser.

DETTE ER MYNDIGHETSMISBRUK OG MAKTMISBRUK!

DETTE MÅ SELV DU SKJØNNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vil også minne dere om at Norge åpenbart er så til de grader ute å kjøre. Bare i menneskerettighetsdomstolene lider Norge gang på gang nederlag og det står mange saker i kø. Det er egentlig umulig å forholde seg til det offentlige Norge.

I vår sak har PBE gjort en så dårlig jobb som det er mulig å gjøre. Allikevel blir de støttet av Sivilombudsmannen, Fylkesmannen og domstolene. Her er det et kammaderi som er så gjennomsyret råtten, ondt og farlig.

Når saken imot oss er bygget dette, så kan ikke jeg se at det er riktig å etterkomme disse kravene som ikke er fundamentert på Norsk lov, ei heller bibelen!Birgir Hermansen sa...

At PBE ikke svarer, er fordi saken er rettslig avgjort. Det må du prøve å få inn i hodet ditt. Har du ingen antenner ute? Eller skal vi gi Hanvold rett i sin uttalelse om deg?

Jan Kåre Christensen sa...

Løgn forblir løgn om en dommer stadfester den?

Jan Kåre Christensen sa...

Guds ord sier bl.a. i Salme 116.11.
angst: “Alle menn lyver!” Engelsk (1917) Jeg som måsi i min angst: “Alle menn lyver.” King James Bible sa jeg i all hast, Alle menn er løgnere . English Revised Version Jeg sa i all hast: Alle menn er løgnere.


Tror mer på Guds ord enn mennesker.

Birgir Hermansen sa...

Hvilken løgn har dommerne stadfestet? Jeg har i alle fall ikke fått det med meg. Det jeg har fått med meg, er at du har gjort noe ulovlig (og det har retten funnet bevist) som du har blitt dømt for.
Vi kan være enige eller ikke enige i lover og regler i samfunnet. Men det er ikke Bibelen som er normen for lov og RETT i et sekulært samfunn. Det må vi bare innse. Jeg vet i alle fall at det du holder på med, ikke er til behag for Gud. Det er ikke oppbyggelig for evangeliet. Du gjør motsatt av hva Bibelen sier om o holde fred.
Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Hebreerne 12:14-15
Jeg ser av din bitterhet at Guds Ord ikke gjør inntrykk på deg.

Jan Kåre Christensen sa...

Dommeren i Oslo Tingrett stadfester løgnen av PBE ikke hadde gitt meg/oss lov til å bygge, det er ille.
Se her:
http://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2448-flere-og-flere-er-enig-med-meg_21.html

http://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

Edvards Os som mener jeg lyver når jeg påstår at PBE ved vår daværende saksbehandler gav oss tillatelse til å bygge mur.
Naboen, de har murer på 2.5 meter som Kaja Aubert Lange sa. Hun var som sagt godt kjent her og da hun gav oss tillatelse til å bygge muren vår så ble vi som sagt enige om at hvis vi bygget vår mur på 1.5 – 2 meter ble den lavere enn naboens. At jeg lyver om dette er ikke noe annet en løgn fra tingrettsdommer Edvards Os for at hans løgndom imot oss skal «passe» inn i hans totalt feilaktige dom imot oss

Birgir Hermansen sa...

Problemet ditt er hverken Edvards Os, Kaja Aubert Lange, tingretten, lagmannsretten, Høyesterett, fylkesmannen, Sivilombudsmannen eller menneskerettsdomstolen. Problemet ditt er DEG SELV. Selv om det er BEVIST at du har gjort noe ulovlig, VIL OG SKAL du ikke godta det. Du vil heller dra kristennavnet ned i søla.
Jeg kjente en mann som drev en båtfabrikk. En kunde gikk til anmeldelse av fabrikkseieren, og beskyldte han for noe fabrikkseieren visste ikke var sant, og dro fabrikkseieren for retten. Det var krav for flere millioner kroner. Da rettssaken begynte, reiste fabrikkseieren seg og sa at han ikke var interessert i å ha en rettssak gående. "Jeg gir fra meg både fabrikken og barndomshjemmet, for jeg ønsker å ha fred med mine medmennesker. Må så Herren velsigne deg."
Da han fortalte meg historien var det i ydmykhet. En ydmykhet du ikke på noen måte besitter. Men som jeg skulle ønsket at du hadde.

Jan Kåre Christensen sa...

Du snur saken fullstendig på hode, jeg har alltid holdt fred med alle, men ikke alle med meg!

Birgir Hermansen sa...

Nettopp derfor jeg sier at problemet ditt er DEG SELV. Du kan ikke hele tida skylde på "alle andre". Du er ikke i stand til å ta inn over deg at du har gjort noe galt. For når DU gjør noe galt og det blir påpekt, blir svaret: Du snur saken fullstendig på hodet". Hvorfor klarer du ikke å innse at det er DEG SELV det gjelder? ALLE ser det, bare ikke du selv. Når du holder på slik, gjør du det ikke for Gud. Men han som står Gud imot. Og DET kan ikke være noe stas.

Jan Kåre Christensen sa...

Birgir du leser ikke hva jeg skriver, hakk i plata.
God natt!

Birgir Hermansen sa...

Jeg leser VELDIG GODT det du skriver. Spørsmålet er om DU leser det du skriver. Du skriver at du vil ha fred med alle. Skriveriene dine beviser det stikk motsatte. Det finnes ikke ydmykhet i det du skriver. Det verste av alt er at du setter karakteristikken på mennesker. Jesus gjorde ikke det. Apostlene gjorde ikke det. Men DU gjør det. Jesus kalte ikke de som dømte han til døden for løgnere eller andre stygge ting. Han ba Faderen tilgi dem, for "de vet ikke hva de gjør."
Silas det samme.
Paulus ble torturert og kjølhalet.
Det var til og med noen apostler som ble hudstrøket. Allikevel var "glade over at de var aktet verdige til å bli vanæret for Navnets skyld." Allikevel var de ydmyke. De var fredens mennesker alle sammen.
Du har VELDIG MYE å lære Jan Kåre.

Jan Kåre Christensen sa...

Tøv Birgir, virkelig tøv.
Jesus kalte sine motstandere for det meste.
Les Matteus 23 f.eks.

Jan Kåre Christensen sa...

Nå mener jeg ikke at PBE og det offentlige Norge er så ille som Jesus kalte de fariseerne og de skriftlærde.
Men at de lyver, fabrikerer problemer som ikke finnes.
Samt at de er grådig urettferdige, det står jeg for.

Birgir sa...

Kalte Jesus sine motstandere for det meste? Hvor har du DET ifra?
"De lyver, fabrikerer problemer som ikke finnes." Nei Jan Kåre. PBE lyver ikke og fabrikerer problemer som ikke finnes. Det er funnet bevist at det er du som er grådig urettferdig, som bygget mur ulovlig. Det er DU som har tatt deg til rette, ikke PBE.

Jan Kåre Christensen sa...

Birgir du snur alt fullstendig på hode.
De gav oss tillatelse til å bygge mur oppå en gammel mur, etterpå så forandrer de på dette.
Så sier de at muren ligger ute i veien, mens naboens som virkelig gjør det, den ligger «innenforbi!»
Andre får dispensasjon i hytt og pine, men vi som har kun en liten og minimal overskridelse skal rive.
Her er urettferdigheten og løgnene så store fra PBE, stadfestet ellers av det offentlige Norge at de går Nord Korea og Kongo en høy gang!
Du er helt på styr som PBE er. Godtar ikke slike småligheter og dumheter som dette egentlig er av Norske myndigheter.
Dette heter makt- og myndighetsmisbruk som bl.a. menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har nå dømt Norge for som noe de dessverre praktiserer veldig mye overfor landets innbyggere!


Birgir Hermansen sa...

Det er stadfeste ved rettskjennelse at muren er ulovlig. Fylkesmannen, Sivilombudet, Tingretten og Lagmannsretten har stadfestet at PBE har gjort det de skal. De har kommet frem til at PBU har brukt riktig lovparagraf, og at de har tolket loven rett. Så kan du Pippi så mye du vil.

Jan Kåre Christensen sa...

Birgir disse menneskene er da ikke Gud eller Jesus, de er så langt borte fra dette som mulig mange av dem!
Jeg og andre som sier ifra imot slik slett oppførsel har det nok bedre enn disse ugjerningsmenn og kvinner!
Slik de holder på, vant f.eks. Trude Strand Lobben vant over den Norske stat så det suste.
Blir disse menneskene satt lys på, så vinner vi også, vær du sikker!