mandag 2. september 2019

Nr. 2549: Det er nivåer i bønn, det er nivåer i lovsang og nivåer i synd og ondskap! Del 1.


Nr. 2549:
Det er nivåer i bønn, det er nivåer i lovsang og nivåer i synd og ondskap! Del 1.

Fra Judas brev 12 Disse er skamflekkene ved eders kjærlighets-måltider, uten blygsel holder de gilde med eder og forer sig selv; vannløse skyer som drives avsted av vinden; trær, nakne som om høsten, ufruktbare, to ganger død, oprykket med rot; 13 ville havsbårer som utskummer sin egen skam; villfarende stjerner, for hvem mørkets natt er rede til evig tid.
Faktumet er at det å «tjene» Herren, men ikke leve i omvendelse er for Gud mange ganger verre enn selv å være en Gudsfornekter som gjør rett og skjell for seg. Men det aller beste er å leve etter Guds ord, og tro på meg og Gud som Jesus sa det.

Bilde av Lucifer eller Lys engelen som han en gang var. I dag omskaper han seg til en, men er mørkets engel.


Selv om det er to utganger av livet, enten evig liv i sammen med Gud for alltid. Eller å gå fortapt der en blir utslettet i Ildsjøen i sammen med alle onde skapninger som Satan, Antikrist, den falske profet, demonen og de falne englene.

Det er ordninger i den åndelige verden, og det er ordninger i den fysiske verden. Dette er en veldig omfattende studie, der det er lett å gå seg vill!
Dypest sett så vil alt bli mer og mer styrt av den åndelige verden til fulle.
I dag er det delvis styrt av den åndelige verden da Gud lar oss mennesker holde på i en stor grad på egenhånd. Men vi vil stilles til ansvar for hvordan vi brukte våre liv sier skriften.

Hebr. 9. 27 Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom,

Vi kan være godt kjent i den åndelige verden, ikke minst hvis vi lever helt for Gud. Lever vi på kant med verden eller i denne verden, er vi mindre kjent i den åndelige verden. Apostelen Paulus var f.eks. godt kjent i den åndelige verden.

Ap.gj. 19. 11 Og usedvanlige kraftgjerninger gjorde Gud ved Paulus' hender, 12 så at de endog tok svededuker eller forklær som han hadde hatt på seg, og bar til de syke, og sykdommene vek fra dem, og de onde ånder fór ut av dem. 13 Men også nogen av de jødiske ånde-manere som fór omkring, tok seg fore å nevne den Herre Jesu navn over dem som hadde onde ånder, og sa: Jeg maner eder ved den Jesus som Paulus forkynner. 14 Det var nogen sønner av Skevas, en jødisk yppersteprest, syv i tallet, som gjorde dette. 15 Men den onde ånd svarte dem: Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om; men I, hvem er I? 16 Og mannen som den onde ånd var i, sprang inn på dem og vant på dem begge to og overmannet dem, så at de måtte fly nakne og sårede ut av huset.

Legg merke til at Skevas sønner var godt kjent i denne verden, men ikke i den åndelige verden. Mens Apostelen Paulus var godt kjent i denne verden, men enda bedre kjent i den åndelige verden.

Det samme ser vi med Jesus, som hadde makt og myndighet over hele den åndelige verden, selv englene.

Matt. 26. 52 Da sa Jesus til ham: Stikk ditt sverd i skjeden! for alle som griper til sverd, skal falle for sverd. 53 Eller tror du ikke at jeg i denne stund kan bede min Fader, og han vilde sende mig mere enn tolv legioner engler?

Legg merke til at Jesus var ikke fryktsom da de grep ham, slik som de andre var. Ikke minst apostelen Peter, som grep til sverd og hogg øret av en. Hva sier Jesus? At en legion var en styrke på ala 5 – 6.000 mann, som hadde andre over seg igjen. Med andre ord, Jesus kunne fint fått inn 60 – 70.000 engler som med letthet hadde befridd han fra korset og de Romerske soldatene. Dette vil skje når Jesus kommer Israel til utfrielse ved Harmageddon slagget, da vil det være engler og oss hellige (kristne) med han.

La oss ta med den negative siden, det er at det også er nivåer i det å «tjene» den onde. Men bibelen er faktisk veldig klar på dette, så klar at det er nesten på grensen med det en ønsker og vil formidle videre. Det er at alle mennesker er ikke «ånds-nøytrale». Men tilhører enten Gud eller Satan, lyv eller mørke. Enten lever vi i Guds elskede Sønns rike, eller så er vi under Guds vrede. Tar med to vers som sier dette.

Joh.e. 3. 36 Den som tror på Sønnen, har evig liv; men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.

Kol. 1. 13 han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike,

Hvem er det som «tjener» Satan fremst og mest? Dette skal vi ikke gå så inngående inn i, men det er viktig å være klar over. Det er ikke alltid de som påberoper seg kristen navnet som bærer det. Hvem hadde Jesus mest og størst problemer med? De fattige, enker og vanlige mennesker? Nei tvert imot, det var datidens religiøse mennesker.
Hvem har f.eks. jeg hatt mest problemer med i de senere årene?
Det er mennesker som skal være i den godes tjenere slik som forkynnere og myndighetspersoner. Med andre ord, det forteller at mange ganger er navn-kristne og myndighetspersoner de verste i stå Gud imot og være i den Ondes vold.

V leste også fra Ap.gj. 19 om nogen sønner av Skevas, en jødisk yppersteprest, syv i tallet, som gjorde dette. De var «verre» enn hedningene i å ville etterligne Paulus, men de var åpenbart ikke født på nytt.

Tenk bare hva den falske Pastoren og narreapostelen Jan Aage Torp har gjort med å narre politiet og domstolene for å få en dom på meg da Torp hatet min forkynnelse av Guds ord. Ikke minst min forkynnelse om gjengifte, da som en kristen broder hvis han hadde vært det. Så hadde han aldri anmeldt meg, da Guds ord taler klart og tydelig om å anmelde brødre og søstre er ikke noe vi som troende skal holde på med. Da er det bedre å lide et tap heller sier skriften!
Det er ikke vanskelig å avsløre Torp her at han er en Satans tjener, da Guds ord sier klart at en ikke skal gifte seg på nytt etter en skilsmisse. Og anmelde brødre og søstre i Herren, er også ubibelsk. Mannen er en «drama Queen» av rang.

Sluttkommentar:

Nå skal vi la fokuset i neste artikkel bli på hva det vil si å tjene Herren. Og at vi kan se på dybder og nyanser og det å gå med Herren. På mange måter kan en si, å få mest mulig ut av kristenlivet sitt.
Her har vi også latt fokuset være på at det er et skille på oss mennesker. Det skille går på om vi har tatt imot frelsen eller ikke. Og det er også dybder og mulig å være en «hengiven» tjener også for det onde, som for det gode!

Ingen kommentarer: