torsdag 5. september 2019

Nr. 2552: Svar i fra Huseiernes Landsforbund, som sier klart og tydelig at Oslo Kommune er ansvarlige selv for å rive og sette opp ny mur da de har gitt oss veiledning å bygge oppå gammel mur uten å måte søke slik jeg forstå dem!


Nr. 2552:
Svar i fra Huseiernes Landsforbund, som sier klart og tydelig at Oslo Kommune er ansvarlige selv for å rive og sette opp ny mur da de har gitt oss veiledning å bygge oppå gammel mur uten å måte søke slik jeg forstå dem!
Her er den gamle muren, dårlig bilde men det viser klart at det sto en gammel mur som vi bygget vår «nye» mur oppå. Uten å søke, men i samråd med PBE.

Muren sto der før, og vi fikk veiledning siden det sto en mur fra før om det ikke var nødvendig å søke. Men vi måtte ikke bygge høyere enn naboen på andre siden. At PBE bestrider dette forteller bare at de har en Ond agenda imot oss, åpenbart!


Slik ser det ut i dag. Eneste problem her er på andre siden der det er en åpnebart ulovlig mur, der vil PBE ikke gjøre noe med. Det viser bare at de gjør forksjell på folk.


Her er åpenbart en ulovlig mur, kun 20 cm fra veibanen som PBE her i Oslo "godkjenner". Snakk om å være uredelige og gjøre forskjell på folk.Her spør jeg:

Takk for samtale, den var veldig oppklarende for meg.

Jeg er kun en enkel bussjåfør, derfor trenger jeg hjelp med jusen.

Prøv å skrive ned alt du sa til meg, med henvisning til paragrafer.

Ha en fortsatt fin dag!

Mvh
Jan Kåre

Dette svaret fikk jeg:

Jeg viser til vår telefonsamtale i dag. Som jeg understreket tidligere og gjentok på telefon, er sakskomplekset av et slikt omfang og kompleksitet at jeg ikke innenfor gratistiden har anledning til å sette meg inn i denne på en måte som gjør at jeg kan rådgi deg om hva du bør gjøre.

Da du ga utrykk for at du ønsker å kreve kostnadene ved å rive muren dekket av Oslo kommune, opplyste jeg at skadeerstatningsloven § 2-1 regulerer arbeidsgivers erstatningsansvar for ansattes skadevoldende handlinger i utførelsen av tjenesten. Om det er adgang til, og eventuelt grunnlag for å kreve erstatning fra kommunen i denne saken, kan jeg ikke ta stilling til.

Dersom du vurderer søksmål mot kommunen bør saken gjennomgås grundig av advokat. Som du er klar over kan du ha rettshjelpsdekning inkludert i dine forsikringer, men dette må du avklare med forsikringsselskapet.

Skadeserstatningsloven finner du på lovdata.no. Skl § 2-1 lyder: 

§ 2-1. (arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.)

1. Arbeidsgiver (67) svarer (68) for skade (69) som voldes forsettlig (70) eller uaktsomt (71) under arbeidstakers (72) utføring av arbeid (73) eller verv (74) for arbeidsgiveren, idet (75) hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. (76) Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet. (77)

2. Med arbeidsgiver (78) menes her det offentlige (79) og enhver annen (80) som i eller utenfor ervervsvirksomhet (81) har noen i sin tjeneste. (82)

3. Med arbeidstaker (83) menes enhver som gjør arbeid eller utfører verv (84) i arbeidsgivers tjeneste, unntatt verv som tillitsvalgt i annet foretak. (85) Like med arbeidstaker (86) regnes ombud i offentlig virksomhet (87), de som gjør tjeneste i Forsvaret og andre under pålagt (88) tjenestegjøring for det offentlige, samt innsatte, pasienter e.l. som deltar i arbeidsvirksomhet i kriminalomsorgens anstalter, i helseinstitusjoner e.l. (89)

4. Om pasientskadeerstatning gjelder pasientskadeloven. (90)

Som HL medlem får du en times gratis juridisk rådgivning hos advokat pr. år, og denne tiden er nå brukt opp. Dersom du har behov for videre juridisk bistand i saken, har vi samarbeidsadvokater som kan bistå deg. Du finner en oversikt over disse her:


Som HL medlem får du en halv times gratis konsultasjon, samt 20% rabatt på advokatens vanlige salær.

Vennlig hilsen

Per Christian Nordal

Advokat MNA
Medlemrådgivning

Sluttkommentar:

Etter hva Huseierens Landsforbund sier, så kan vi få dekket alt med hensyn til rivning og sette opp en ny mur. Da hvis vi vinner en ny rettsak overfor Oslo kommune.

Kapittel 2. Det offentliges og andre arbeidsgiveres ansvar m.v.
§ 2-1.(arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.)

1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet.

2. Med arbeidsgiver menes her det offentlige og enhver annen som i eller utenfor ervervsvirksomhet har noen i sin tjeneste.

3. Med arbeidstaker menes enhver som gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgivers tjeneste, unntatt verv som tillitsvalgt i annet foretak. Like med arbeidstaker regnes ombud i offentlig virksomhet, de som gjør tjeneste i Forsvaret og andre under pålagt tjenestegjøring for det offentlige, samt innsatte, pasienter e.l. som deltar i arbeidsvirksomhet i kriminalomsorgens anstalter, i helseinstitusjoner e.l.

4. Om pasientskadeerstatning gjelder pasientskadeloven.
0         Endret ved lover 13 juni 1997 nr. 44 (ikr. 1 jan 1999 iflg. res. 17 juli 1998 nr. 615), 15 juni 2001 nr. 53 (ikr. 1 jan 2003 for den offentlige helsetjenesten iflg. res. 20 des 2002 nr. 1623), 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712), 12 aug 2016 nr. 77 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 778).
§ 2-2.(lemping av arbeidsgiverens ansvar.)

1. Arbeidsgiverens ansvar kan lempes etter § 5-2.

2. Ansvaret kan dessuten lempes dersom skaden beror på vedtak av offentlig myndighet og skadelidte uten rimelig grunn har latt være å forsøke å få endret vedtaket.
0         Endret ved lover 13 feb 1976 nr. 1, 21 juni 1985 nr. 81.
§ 2-3.(lemping av arbeidstakers ansvar.)

1. Den som er blitt ansvarlig for arbeidstaker etter § 2-1, kan kreve dekning av ham for så vidt det finnes rimelig under hensyn til utvist adferd, økonomisk evne, arbeidstakerens stilling og forholdene for øvrig.

2. Arbeidstakers ansvar overfor skadelidte kan lempes når forhold som nevnt i nr. 1 gjør det rimelig, og det finnes forsvarlig også under hensyn til skadelidte. Arbeidstaker som selv erstatter skaden, kan kreve tilbake det arbeidsgiveren bør bære etter nr. 1.

3. Regelen i nr. 1 gjelder tilsvarende dersom arbeidsgiver gjør krav gjeldende mot arbeidstaker som i hans tjeneste har påført ham skade.

15 kommentarer:

Anonym sa...

Så de kantestenene nederst på bildet som er den gamle muren.
Dette er vel ikke en mur. Bare noen stener.

Jan Kåre Christensen sa...

Tøv, de blokkene er på flere tonn.
Største sprøyte jeg har lest.

Anonym sa...

Det var ikke rare muren, 20 cm kanskje. Her går det på en kjempesmell for deg.
Og den advokaten sa jo egentlig ingenting om din situasjon.
Du har ingen sak mot PBE.

Jan Kåre Christensen sa...

Nå tøver du noe veldig. Muren var på mellom en halv meter og 70 cm. Med blokker på flere tonn, en anselig stor og god mur.
Bildet er tatt av google sin søkemotor, i ettertid.
Jeg fikk klar beskjed om siden det sto en mur der fra før, så lapp vi å søke. Vår mur er også lavere enn naboens, du vet ikke hva du skriver, det vet jeg!
Har selv vært med på byggeprosessen og alt, det har ikke du!

Anonym sa...

Det finnes andre bilder som viser en annen sannhet, steinmuren ser ut til å være 20-30 cm høy og oppå den er det et enkelt tregjerde.
https://www.google.com/maps/place/Stormyrveien+5,+0672+Oslo/@59.9105176,10.8616669,3a,75y,93.49h,77.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1sY1QFLxMUI4Din85Z2d0Jtg!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x46416f843a8f5769:0x82970345e83d9b7e!8m2!3d59.9107042!4d10.8620476

Murkollosen du har bygd er noe helt annet og må rives. PBE er klokkeklare og en nabo av deg i Krokstien 3 c måtte fjerne en ulovlig bygd terrasse.
Det går samme vei for deg.

Jan Kåre Christensen sa...

Poenget var at siden det hadde stått en mur før, så var det kun får oss å bygge en mur som ikke var søknadspliktig.

Jan Kåre Christensen sa...

Ser forresten at den linken du henviser til, er akkurat den samme linken jeg har hentet mitt bilde i fra. Muren sto der før, og vi fikk veiledning siden det sto en mur fra før om det ikke var nødvendig å søke. Men vi måtte ikke bygge høyere enn naboen på andre siden. At PBE bestrider dette forteller bare at de har en Ond agenda imot oss, åpenbart!

JS sa...

Det er da vitterlig ikke noen mur under det plankegjerdet? Det ser da ut som terrenget og grunnfjellet har en naturlig avslutning der, eller er sprengt slik i forbindelse med byggingen av veien. Jeg vil faktisk våge å påstå at det aldri har vært noen mur (støpt betongmur) der fra før. Kun en naturlig (dog menneskeskapt) terrengavslutning mot anlagt vei. Lyver du, Jan Kåre? Jeg føler meg ført bak lyset her.

Jan Kåre Christensen sa...

Et bilde forteller ikke sannheten alltid.
Store steinblokker på flere tonn.
Mer massivt enn en mur.

Anonym sa...

Dette var et svada innlegg Jan Kåre. Du kan selvfølgelig ikke forvente at kommunen skal betale for å rive og sette opp en ny mur for deg. Det er bare tøv. Oslo kommune eller PBE har da aldri krevd at du skal bygge en mur, snarere tvert i mot. Kommunen har fra dag 1 hvert tydelig på at muren er for høy og i tillegg ligger på offentlig veigrunn. Her har du intet å fare med Jan Kåre. Advokaten du har snakket med brukte mange ord på å ikke komme med et tydelig svar til deg. Det han sa var at du må betale en advokat for å gå gjennom sakspapirene i saken.
Enhver advokat med litt moral etikk vil fraråde deg å saksøke kommunen siden det allerede ligger en dom i rettsvesenet mot deg.
En dårlig advokat med mye ledig kapasitet vil nok ta saken din, men utelukkende for å tjene penger. Når alt kommer til alt, så har du selv satt deg i denne situasjonen, da du har vært slapp og likeglad med å sette deg inn i gjeldende regler og forskrifter.
Det at du ringte en saksbehandler som sa at du kunne bygge -virker søkt og at vedkommende skal ha svart det du hevder, er utenkelig. Jeg antar at du i den påståtte samtalen ikke har fortalt saksbehandler at du ville bygge en kollos av en mur som er stygg og ruvende i terrenget. Denne muren må vekk, og tingene må tilbakeføres slik at det blir grønt og fint.
Det du bedriver er å vandalisere naturen. Ikke bra å være vandal.

AB

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver dette, og det er mye gjentagelser her da.

Dette var et svada innlegg Jan Kåre. Du kan selvfølgelig ikke forvente at kommunen skal betale for å rive og sette opp en ny mur for deg. Det er bare tøv. Oslo kommune eller PBE har da aldri krevd at du skal bygge en mur, snarere tvert i mot. Kommunen har fra dag 1 hvert tydelig på at muren er for høy og i tillegg ligger på offentlig veigrunn. Her har du intet å fare med Jan Kåre. Advokaten du har snakket med brukte mange ord på å ikke komme med et tydelig svar til deg. Det han sa var at du må betale en advokat for å gå gjennom sakspapirene i saken.
Enhver advokat med litt moral etikk vil fraråde deg å saksøke kommunen siden det allerede ligger en dom i rettsvesenet mot deg.
En dårlig advokat med mye ledig kapasitet vil nok ta saken din, men utelukkende for å tjene penger. Når alt kommer til alt, så har du selv satt deg i denne situasjonen, da du har vært slapp og likeglad med å sette deg inn i gjeldende regler og forskrifter.
Det at du ringte en saksbehandler som sa at du kunne bygge -virker søkt og at vedkommende skal ha svart det du hevder, er utenkelig. Jeg antar at du i den påståtte samtalen ikke har fortalt saksbehandler at du ville bygge en kollos av en mur som er stygg og ruvende i terrenget. Denne muren må vekk, og tingene må tilbakeføres slik at det blir grønt og fint.
Det du bedriver er å vandalisere naturen. Ikke bra å være vandal.
(sitat slutt,)

For det første, vår mur er langt mindre ruvende en f.eks., naboens som er over en ½ meter høyere.
Vår saksbehandler forklarte oss klart og tydelig av vi slapp å søke hvis vi bygget en mur lavere enn naboens. Som vi har gjort.
Vår mur er 20 cm lenge inne på vår grunn enn hva den var før vi bygget.
Jeg/vi har overhode ikke satt oss i denne situasjonen, her er det kun og alene PBE som opptrer urasjonelt, løgnaktig og arrogant som gjør at saken er vanskelig.
Alle andre i Oslo by i tilsvarende situasjon har fått dispensasjon og beholde.
Denne advokaten gav klart svar at de har forbryte Norsk lov, med paragraf § 2-1. (arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.)

1. Arbeidsgiver (67) svarer (68) for skade (69) som voldes forsettlig (70) eller uaktsomt (71) under arbeidstakers (72) utføring av arbeid (73) eller verv (74) for arbeidsgiveren, idet (75) hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. (76) Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet. (77)

Jeg synes dette var veldig godt råd med å dra inn en lovparagraf som jeg eventuelt kan benytte med av senere!
Poenget er at vi har bygget oppå gammel mur veiledet av en saksbehandler i Oslo kommune, Kaja Aubert Lange som var vår daværende saksbehandler.

JS sa...

Jeg betviler at det noengang har vært en mur der fra før av, men det har vært en slags naturlig grense mot vei, og du har bygd mur oppå denne uten å bygge utover gamle grenser. Jeg synes det er tullete hvis du må rive den nye muren din, når nabo på andre siden av veien selv tror han eier halve veibanen.

Jan Kåre Christensen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Jan Kåre Christensen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Jan Kåre Christensen sa...

JS Beklager kommentaren min. Slettet en kommentar som jeg svarte på.
Det var ikke ment til deg som det kunne se ut som. Men så var det om natten, er hvis blitt eldre og ikke så våken om natten som jeg var før, beklager. Det var ikke ment til deg som sagt, det ber jeg om unnskyldning for.
Er glad for at du ser det samme som oss, urimelighet og urettferdigheten i at vi må rive.
🤣😂😁😆