søndag 22. september 2019

Nr. 2564: Sendt dette som tips til noen aviser nå – da vår sak er så urimelig, uriktig og helt ekstraordinære da andre bygger samtidig som oss og får dispensasjon for langt mindre forhold enn hva vi får avslag for!


Nr. 2564:
Sendt dette som tips til noen aviser nå – da vår sak er så urimelig, uriktig og helt ekstraordinære da andre bygger samtidig som oss og får dispensasjon for langt mindre forhold enn hva vi får avslag for!

Ja, men vår sak er nok mer ala Nord Korea og Kongo enn hva som er vanlig.
Husk, forskjellsbehandlingen vår skjer samtidig med at andre får lov.
Derfor er vår og mange saker ikke helt sammenligningsbare, selv om det finnes også likheter, men mer ulikheter enn likheter etter min oppfatning!
Dette er tross alt en meget ekstra ordiner sak da vi har fått muntlig tilsagn av Oslo Kommune å bygge. Samtidig bygger andre som oss og i vårt boområde. De får ja, mens vi får nei. Dette er så urimelig det er mulig.

Bilde av boden vår som PBE har gitt oss pålegg og bot for å ikke rive. Samt det gjelder mur og trapp. Kan ikke skjønne AT DETTE ER SÅ ILLE NÅR ANDRE I VÅRT BOOMRÅDE FÅR UTNYTTE TOMTEN OPPTIL 57 GANGER MER ENN OSS!


 Her er tipset sendt til noen aviser, be om at de vil skrive om denne horrible og meget stygge og horrible saken som vi har kommet helt uskyldige oppe i!
Når den tredje statsmakt svikter, da trengs den fjerde statsmakt!?

Oslo 22/9-2019

Saken vår er selvfølgelig ikke den viktigste i Norge, men når myndighetene svikter slik til de grader som de har gjort i vår sak. Hva da?
Da trengs det at pressen omtaler disse stygge og uriktige forhold.
Det er de «dårlige» forholdene vi trenger pressen mest for, ikke det som er bra og godt. De er lykkelige og trenger vel ikke hjelp? Som vi virkelig gjør da vi er blitt utsatt for myndighet- og maktmisbruk av dimensjoner!!!!!!!!!!!!

Vil også minne dere om at Norge åpenbart er så til de grader ute å kjøre.

Bare i menneskerettighetsdomstolene lider Norge gang på gang nederlag og det står mange saker i kø. Det er egentlig umulig å forholde seg til det offentlige Norge når de velger å sette seg på «bakbeina.» Da trenger vi pressen, som har gang etter gang fått myndigheten til å forandre standpunkt. Dessverre tror jeg dette er aktuelt i vår sak. Da bl.a. våre naboer har bygget samtidig som oss og fått godkjennelse for langt mer overskridelser og annet. Med andre ord, her er det så stor forskjellsbehandling. Samtidig bruker de alltid loven imot oss, ikke for oss! På mange måter er vår sak ikke noe annet enn et statlig og kommunalt makt- og myndighetsmisbruk.

I vår sak har PBE gjort en så dårlig jobb som det er mulig å gjøre. Allikevel blir de støttet av Sivilombudsmannen, Fylkesmannen og domstolene. Her er det et kammaderi som er så gjennomsyret dårlig, rigid og farlig.

Når saken imot oss er bygget på dette, så kan ikke jeg se at det er riktig å etterkomme disse kravene som ikke er fundamentert på Norsk lov, ei heller det som jeg tror de aller fleste oppfatter som rett og riktig.

Se her for linker som omtaler saken vår:
Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070

2 kommentarer:

Anonym sa...

Nå må du slutte å pipe som en toåring. Kommunen gjør det som de er satt til. Nemlig slå ned på folk som tar seg til rette på offentlig grunn. Jeg ser av PBEs nettside at det er en nesten ligge stygg ulovlighetssak gående mot eieren av Tabmurveien 10 i Oslo. Den saken er nesten like stygg som din. Heldigvis ser det også der til å gå mot rivning og forandring etter at naboer har klagd. Både du og eieren av Tamburveien 10 er helkriminelle som tar seg til rette.
Egentlig burde Norge ha buret inne slike lovbrytere. Det å lage ulovlige murer burde vært straffet med fengsel og mye større bøter enn 20 000.
Dersom kommunen virkelig skal hindre folk å ta seg til rette, burde tvangsmulktene være 200 000 + dagbøter på 5000.

Dette at du ønsker mediaoppmerksomhet om din sak er skremmende.
Ønsker du å fortelle hele Norge at du er en lovbryter?

Jan Kåre Christensen sa...

Dette skriver PBE til meg som deg angående eiendommen i Tamburinveien 10

Lignende saker hvor plassering av mur i vei er et problem Plan- og bygningsetaten ønsker å belyse at problemstillingen med plassering av en ulovlig mur på veigrunn ikke er en unik situasjon i Krokstien 2 C. Til eksempel er det i sak 201806484, 201815270, samt i ulovlighetssak 201717539 i Tamburveien 10 også vært oppført en mur på regulert veigrunn. Denne lar seg heller ikke godkjenne, og vil også måtte fjernes igjennom oppfølging i ulovlighetssaken.

Jeg svarer dem og har aldri fått svar på dette:

9.) F.eks. så fikk jeg et svar av Nils-Henrik Henningstad at det var flere andre som måtte rive mur etc. Jeg gikk inn på de sakene som han kom med, og da var brann- og redningsetaten og andre etater inne for å pålegge rivning. Jeg påpekte dette og sa for oss var det også en fordel for brann- og ambulanse, samt andre etater slik vi har bygget. Fikk jeg da noe svar? Aldri, slik er PBE, bare full av fjusk og mangel på god folkeskikk å svare på ting.

Sammenligne denne saken med vår viser bare at du ikke har skjønt noen verdens ting.
Her er brann- og redningsetaten inne, og hos oss er det motsatt!