fredag 27. september 2019

Nr. 2567: Manglende forståelse av regelverket og manglende praksis av loven!

Nr. 2567:

Manglende forståelse av regelverket og manglende praksis av loven!

Oslo 27/9-2019

Sendt til noe politikere!

Er det lov for myndigheter, stat, kommune og rettsvesen å gjøre alt de vil?

Det som er viktig å forstå med lovverket er at det er noe som veier mer enn andre. Når en snur dette på hode, så blir alt feil. 

For eksempel i en matrett hvis en skal ha 1 dl sukker og 2 kg hvetemel. Snur enn dette om, så blir det en mislykket matrett. 
Slik er det vi opplever at loven og fortolkningen blir brukt imot oss av det offentlige. Da står en der og har ingen mulighet å vinne frem da hele det offentlige apparat beskytter og verner om hverandre. Dette er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk.

De evner å vektlegge det som er "ubetydelig" som "dødsviktig!".
Det som er kjempeviktig, det overser en totalt.


Med Loven i hånd mistolker de loven imot oss. Vi står der og opplever igjen og igjen et myndighets- og maktmisbruk imot oss!
Med andre ord, Norge er i dessverre i enkelte tilfeller som en røverstat, dette burde få alle til å våkne opp. Spesielt politikere og de som skal styre regler og forordninger her i Norge.

Selvfølgelig trenger vi et sterkt og klart lovverk som skal følges. Men når en skyver på lovparagrafer og det som skal veies mest blir totalt oversett og ikke vektlagt. Hva da?
Samtidig lar en alt annet passere, men som i vårt tilfelle der de såkalte lovovertredelsene er minimale, hva da?

I vårt tilfelle blir overhode ikke paragrafen om dispensasjon lagt vekt på når overskridelsene er minimale. Hvorfor ikke? Men det som ikke betyr noe, noen cm ekstra ut imot veien som ikke har noen praktisk betydning, blir og er det eneste som betyr noe. Her skyver en egentlig paragrafene slik at det som er viktig, blir oversett. Mens det som ikke er vesentlig viktig, det blir overdrevent lagt vekt på!

Slik som disse «nettrolene» holder på med å angripe oss gang eter gang bak sin egen PC, der de ikke vil møte oss. Vitner om mennesker som er meget lave!

Vi har gang etter gang ønsket møter og felles befaring. Dette vil de ikke, men operer som noen nettroll bak sin PC, dette er fakta og meget trist.

Se her for eksempel:Sluttkommentar:

Det er denne lovparagrafen som skulle vært anvendt hos oss, og når naboer får lov å utnytte tomten som 57 ganger mer enn oss. Da er det helt, helt uforståelig at vi blir behandlet på denne måten. Det er trist og ondt.

Det er to vilkår som begge må være oppfylt for å få dispensasjon:

1.)   Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

2.)   Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

1.)  Når f.eks. muren vår blir mer «lovlig» nå enn hva som det var før med en skrånende tomt og sørpete som lå en 70 – 80 cm fra veibanen. Mens vår mur ligger 1meter fra veibanen. Så er det faktisk slik at det er den skrånede tomten som er mest «ulovlig!».
2.)  Det er kun fordeler med det vi har bygget. Da ligger våre prosjekter milevis innforbi å gi oss dispensasjon, da skal det gis dispensasjon.

At ingen vil gi oss dette, viser bare hvilken ondskap og urettferdighet som ligger bak den skitne kampen det offentlige kjører imot oss som er helt, helt hinsides all rettferdighet og anstendighet av det offentlige å gjøre!

Her er det åpenbart mennesker som søker oppmerksomhet og som opptrer som «drama-dronninger» som holder på!
Det er virkelig ille!

Se her for mer informasjon.


4 kommentarer:

Anonym sa...

Det er DU som ikke forstår regelverket og loven. PBE følger loven og fylkesmannen har i din sak flere ganger kontrollert av PBEs pålegg er i overensstemmelse med lover og forskrifter.
Denne saken er en tapt sak. Riv og kom deg videre i livet.


Bjørn

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver Bjørn.

Det er DU som ikke forstår regelverket og loven. PBE følger loven og fylkesmannen har i din sak flere ganger kontrollert av PBEs pålegg er i overensstemmelse med lover og forskrifter.
Denne saken er en tapt sak. Riv og kom deg videre i livet.

1.) Jeg må da få lov selv å velge om jeg skal fortsette å kjempe eller bare innrette oss etter pålegg vi er uenig i?

2.) Vi ser ikke PBE fortolkning av loven som rett og riktig.

3.) Vi ser på dette som et myndighetsovergrep.

4.) En dag, til slutt så er jeg klar over at enten så vinner vi eller taper vi. Den dagen vi er der, da skal jeg si i fra!

Birgir Hermansen sa...

Fylkesmannen, Sivilombudet,Tingretten og Lagmannsretten har alle stadfestet at PBE har tolket loven helt riktig.

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, dette kalles for korrupsjon og kammaderi!