mandag 2. september 2019

Nr. 2551: Det er et rotete og sinnsforvirret byråkrati og surrete saksbehandling når de sier at vi skal søke, samtidig har vi nå fått gebyr på 20.000, - kr. for å ha bygget en mur i samarbeid med plan- og bygningsetaten her i Oslo by!


Nr. 2551:
Det er et rotete og sinnsforvirret byråkrati og surrete saksbehandling når de sier at vi skal søke, samtidig har vi nå fått gebyr på 20.000, - kr. for å ha bygget en mur i samarbeid med plan- og bygningsetaten her i Oslo by!
Hele saken fremstår nå som mer tåpelig og forvirret enn noen gang når de har gitt oss en bor på 20.000, - kr for å ha fulgt deres veiledning.

Her er en kommentar som jeg tar med:
PBE opptrådt både uryddig, arrogant og lite samarbeidsvillige i denne saken. Det blir i slike strengt regulerte områder urimelig hvis man ikke evner å inngå kompromisser for å løse slike fastlåste byggesaker. Byggverkene som du i god tro har reist gjør ikke en flue fortred. Likevel kjører de bare på med bøter samtidig som de ber deg søke om tillatelse og rive samtidig. Rotete byråkrati og surrete saksbehandlere alle som en.
(sitat slutt.)

Her er boten på 20.000, - kr som vi må betale innen den 27. september.

Dette er svært leit da dette er bare for å prøve å kneble oss, ikke mening for noen som helst verdens ting. Det er den totale forvirring som disse menneskene i plan- og bygningsetaten her i Oslo står for og praktiserer overfor sine egne innbyggere!19 kommentarer:

Birgir Hermansen sa...

Det er minst like rotete og sinnsforvirrende, det DU holder på med.

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver:
Det er minst like rotete og sinnsforvirrende, det DU holder på med.

Det stemmer, jeg ble forledet av Kaja Aubert Lange og PBE. De satte oss i en felle med å si at vi kunne bygge oppå gammel mur.
Så kommer de i ettertid og si det motsatte, helt riktig!


Birgir Hermansen sa...

Løgn Jan Kåre. Du forledet deg selv. Du falt i din egen felle. DET er sannheten.

Anonym sa...

Betal nå og riv. Ellers baller det på seg med gebyrer.

Jan Kåre Christensen sa...

Det vet du ingenting om.

Anonym sa...

Du er full av opprør og trass Jan Kåre.
Du skriver selv dette; "Kommer aldri til å rive noe eller bøye oss for så rigide og løgnaktige forhold iscenesatt av PBE, og fulgt opp av samtlige andre statlige instanser som har
hatt med saken å gjøre.
Det være Fylkesmannen, Sivilombudsammen eller retten.
Du nekter å bøye deg for de autoriteter som er innsatt av Gud.
Vel, disse autoritetene kommer til å bøye deg på en måte slik at du blir totalt ydmyket.
PBE er nå i modus til å knuse deg. Du har allerede fått tilsendt mulkt, og neste mulkt er jo 50 prosent større. PBE kjører på så lenge du har ulovlig oppførte bygg på din eiendom.
Boden må fjernes og muren rives.
Du kan like godt hyre inn et selskap som kan rive for deg.
Det vil koste deg noen kroner, og naboene kommer til å flire av deg.
Men sånn er livet. Du har gjort noen tabber her, du kan ikke skylde på PBE som gjentatte ganger har sagt at muren er ulovlig og boden er i strid med utnyttelsesgraden.

På tide å være ydmyk Christensen
Ellers ender det slik; https://www.youtube.com/watch?v=Q1OXAi7rNMg&t=1

Jan Kåre Christensen sa...

Jesus er sannheten.
PBE det motsatte.
Kan ikke se noen bibelvers som sier at en skal godta løgn og stygg oppførsel.
Tvertimot, dette skal en ikke godta.
Jeg tror og proklamerer at sannheten vil seire i denne saken.

Jan Kåre Christensen sa...

Du misbruker også med å si at PBE er innsatt av Gud.
Selve ordningen med myndighetene er Gudvillet.
Men det står også at en skal lyde Gud mer enn mennesker.
Samt å følge sin samvittighet.
Du er helt på ville veier hvis du mener at det er bibelsk å følge myndigheter i blind lydighet.
Selv Adolf Hitler var demokratisk valgt, din argumentasjon holder overhodet ikke.
Den er livsfarlig, ubibelsk og farlig.

Anonym sa...

Du kan vel ikke sammenligne din situasjon med å adlyde Gud mer enn mennesker.
Det er ikke Gud som har befalt deg å bygge en bod og en ulovlig mur.
Du misbruker bibelens budskap for her er det grådighet og lyst til å nytelse som ligger bak.
Din argumentasjon er så søkt at det halve er nok.
Sannheten er at du står Guds ordning i mot, og følgelig blir du straffet for det i form av en bot.
Du har en sjanse til å bøye deg for å unngå ytterligere en bot.
Men du er håpløs forblindet så du griper nok neppe muligheten

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg har bygget en mur veiledet av PBE.
Hvis dette er ulovlig så må du få opp gluggene dine.
PBE har med andre ord satt oss i en felle.
At de gir oss bot og pålegg for å rive, viser bare deres frekkhet og arroganse.
At du mener vi står imot mennesker som lyver, det får du ta på din kappe.

Anonym sa...

Vil du saksøke saksbehandleren eller har du ombestemt deg?

Jan Kåre Christensen sa...

Du spør: Vil du saksøke saksbehandleren eller har du ombestemt deg?

Undersøker saken, hva og hvordan en skal gå frem!

Men saken er ikke avgjort enda.

Jan Kåre Christensen sa...

Du sier:
Du kan vel ikke sammenligne din situasjon med å adlyde Gud mer enn mennesker.
Det er ikke Gud som har befalt deg å bygge en bod og en ulovlig mur.
Du misbruker bibelens budskap for her er det grådighet og lyst til å nytelse som ligger bak.
Din argumentasjon er så søkt at det halve er nok.
Sannheten er at du står Guds ordning i mot, og følgelig blir du straffet for det i form av en bot.
Du har en sjanse til å bøye deg for å unngå ytterligere en bot.
Men du er håpløs forblindet så du griper nok neppe muligheten.


Vil bare si kort, saken er ikke endelig avgjort enda!

Derfor er dine sluttninger også hinsides!


Jan Kåre Christensen sa...

Myndighetene er Guds ordning. Men du kan ikke lese dette på en slik måte at en skal følge myndigheten blindt i absolutt alle ting.
Her er saken slik at vi har fått muntlig tilsagn å bygge mur. Den muren skiller seg ikke ut på noen som helst måte, tvert imot den passer perfekt inn i terrenget og med huset.
Boden er bygget i god tro, og den er så liten at en ser den ikke før kommer opp på vår eiendom.
Rive dette er vandalisme. Lyde slike pålegg fra myndighetene kan jeg ikke se er av det gode!

Jan Kåre Christensen sa...

Siste kommentar var gjentagelse av gamle påstander.

Jan Kåre Christensen sa...

For å presisere.
Jeg tar imot kritikk av meg.
Men prøv å ikke gjenta alltid argumentasjon. Samt prøv å skriv mest mulig ikke krasse ord og sett Inger.

Anonym sa...

Har du bilde av den opprinnelige muren med gjerde oppå. .?

Jan Kåre Christensen sa...

Ja. 😂

Jan Kåre Christensen sa...

Men den virker mot sin hensikt.
PBE vil ikke kommentere noe som er til vår fordel.
Det forteller vel det meste om dem?
At deres agenda er å misbruke sin makt imot oss.
Dette er arroganse og direkte ondskap mener jeg og min kone.