lørdag 8. august 2020

Nr. 2747: Jan Hanvold visavis Harvey Weinstein, Visjon Norge visavis Miramax!

Nr. 2747:

Det svenske forkynnerparet Maria og Stefan Hallman, to tøffinger.
Harvey Weinstein bygde opp Miramax med sin bror, ble styrtrik og kjendis.
Jan Hanvold har bygget opp TV kanalen Visjon Norge, blitt en kristen kjendis og er god for nok et titall millioner som er mye i Norsk målestokk for en kristen forkynner.

For å få bli med i filmene til Miramax var det en hake ved det hele, da for damene spesielt. De må tilfredsstille kåtskapen til Harvey Weinstein på en elle annen måte.
Dette var et innarbeidet system, pillråten og stygt. Harvey Weinstein ble alene med damene, da trakk alle andre seg unna.
En mann på 150 – 200 kg var selvfølgelig umulig for damer på rundt 60 kg å si nei til. Det var egentlig regelrett voldtekt.
Jan Hanvold lever etter skriften ord i hor. Hvordan forholder de Jesus-troende seg til dette?
Tier stilt, og på den måten forsvarer og legitimerer de Jan Hanvolds horeri!

Jan Hanvold, gategutt ifra Drammen eller profet?

Jan Hanvold skriver at han er apostel og profet. Så i neste setning er han kun en enkel gategutt ifra Drammen.
Mannen er åpenbart schizofren og en lurendreier.
Det er klart at gategutten fra Drammen kan hore seg, men apostelen og profeten kan det ikke.
Denne mixen som Jan Hanvold holder på med er sterkt demonisk, ja rett ut Satanisk da Gud og Satan ikke kan forenes. Ikke kjødet vår eller Ånden, ikke lys eller mørke.
Skriften sier følgende:

2 Kor. 6. 14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 15 Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? 16 Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 18 og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige.
7. 1. Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

De som er med på Visjon Norge – de kan ikke tale imot Jan Hanvolds horeri og ubibelske lære i mange sammenhenger.
Eneste som jeg vet, som torde og var villige å gå imot Jan Hanvolds liv. Stille spørsmål og ta opp dette tema om skilsmisser og gjengifte.
Det var det svenske forkynnerparet Maria og Stefan Hallman, men det ble også en brå slutt for dem på den kanalen. Det er temmelig åpenbart at Satan ikke tåler at sannheten kommer frem på Visjon Norge, for da reagerer han.

Jeg tar med til slutt en artikkel jeg skrev om dette.


Emmanuel Minos – En bedrager?

Dette er tatt i fra Lyd Misjon og mye av det jeg ellers har skrevet under debatt innlegg er gått tapt da jeg er blitt stengt ute på samtlige kristne debatter jeg har vært med på da jeg holder frem alt Guds ord og alle sannheter. Det være seg Avisen Dagen, Vårt Land, Korsets Seier (nå KS) eller andre!
Snakke om kristent demokrati, det er styrt av udemokratiske og kontrollerende mennesker, trist men sant!

Kommentert ved Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Emmanuel Minos ble spurt på Visjon Norge av ekteparet Hallman fra Sverige om: Det er riktig og lovlig for en forkynner å være skilt og gift opp igjen.

Kommentar: Burde ikke være noe problem med å gi et klart svar på spørsmålet!

Til det svarte han at det ville ikke han svare på da det var for vanskelig å svare på det.

Kommentar: Det er vanskelig å få seg til å tro at spørsmålet er for vanskelig å svare på, Bibelen har en klar tale, hva skilsmisse og gjengifte går ut på!

Etter mitt skjønn, så kreves det egentlig kun et ja eller nei, og nei er det bibelske svaret.

Kommentar: Man må si seg enig med Jan Kåre Christensen, at Bibelen gir ikke noe samtykke i gjengifting etter en skilsmisse. Emmanuel Minos burde ha gitt et klarere svar på dette spørsmålet, litt mer fyldig og innholdsrikt, innholds givende. Kommentar i parentes: (Mener at Emmanuel Minos sa følgende: Én mann for én kvinne – Eller var det, det motsatte? Én kvinne for én mann.) Uansett er det selvsagt slik ekteskapet skal fungere, ikke flere verken den ene eller den andre veien.

Er ikke Emmanuel Minos da med og legaliserer for synd, og han er ikke skikket å være forkynner da han ikke evner å svare på et slikt elementært viktig emne?

Kommentar: Hva som er årsak, til at ikke Emmanuel Minos svarte verken et ”JA” eller ”NEI?” Er ikke enkelt å svare på, derfor kan det være til dels vanskelig å ta en avgjort stilling til saken. Derfor er det også vanskelig å avgjøre hvor vidt han er skikket til å være forkynner, eller ikke, men han burde i hvert fall ha gitt et klart svar. ”JA!” eller ”NEI! “Vil være for langt å gå, om man sier at han ikke er skikket til å være forkynner, han er tross alt den klareste av pinsebevegelsens gjenlevende forkynnere i denne tiden.

onsdag 22. juli 2020

Nr. 2737: Arbeid på din frelse med frykt, beven og inderlighet!


Nr. 2737:
Arbeid på din frelse med frykt, beven og inderlighet!

Satan kommer som regel ikke på besøk til oss. Men han sender sine «sendebud» og redskaper.
Ikke minst falske kristne, falske mennesker og andre som han får lov å dominere og styre.
Satans ønskemål for oss kristne, er at vi skal bli brukt som «dørmatte» for ham. Men Guds ord sier motsatt.
Rom. 16. 20 Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under eders føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!
«… arbeid på deres frelse med frykt og beven.» Filipperne 2,12.

«… hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt …» 2. Peter 2,11.Gud krever hellighet, samtidig er det noe som vi selv, ved den nye fødsel og ved at v har fått del i Guddommelig natur. Vi ønsker og lengter etter å leve i hellighet. Det er som en liten unge, den vil ha pup og næring. Slik er det også med det nye livet, vi elsker Gud og hans ord.

Men så komme det noe inn, som virker negativt i og for oss. Det kan være flere ting, men en side er at den åndelige oppfostringen stopper opp, blir mangelfull og haltende. Dypes sett, det er kun Guds ord som kan føre oss videre på veien. Det er Guds ord som er vår rettesnor, åndelige mat og vårt alt.

2 Pet. 2. og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så dere ved den kan vokse til frelse. 3 For dere har smakt at Herren er god.

Det er Guds ord som er vår føde for oss troende - ikke noe annet.

Det er derfor vi har laget enn side med bibelkommentarer, bibeloversikt og lydfil der en går igjennom hele bibelen. Dette er fordi at Guds ord er den rene melken som alle troende må ha, trenger og forhåpentligvis lengter etter.


For meg er 80 % hva jeg vil, og 20 % hva Gud vil og formår.

Det er kanskje litt forvirrende for mange, men skal prøve å forklare.
Vi har en egen vilje som styrer oss i det meste. Slik er det bare.
Men så viser det seg gang på gang at vi hverken strekker til. Er på rett plass og alt med oss mennesker er mangelfullt og vi er ikke helt der vi skal være.

Men så får vi overnaturlig hjelp, styrke og klarer det allikevel, hvorfor?
Skriften sier følgende:

«… for Gud er den som virker i eder både å ville og å virke til hans velbehag.» Filipperne 2,13.

Det er dette som er så avgjørende, at Gud kommer oss til unnsetning og hjelper oss.
Uten dette ekstra vil vi ikke klare det, vi trenger Guds hjelp i de avgjørende situasjonene og øyeblikkene.

Dette har jeg erfart tusenvis av ganger, derfor har jeg også vært en overvinner som en troende.

Men å gi meg selv æren for dette, vil både være usant og uhøflig ovenfor Gud, den allmektige!

Vi som troende opplever at Gud virker i oss, til å gjøre hans vilje.
Men uten at vi også tar oss tid til bønn, bibellesning, samvær med andre troende etc. Så gir vi ikke Gud den muligheten han fordrer av oss, derfor er vi også selv med å avgjøre hvilken retning vårt liv tar og har!

Som troende har vi også autoritet over omstendighetene og våre liv.

Skriften sier klart at vi har makt og autoritet.

Jesus selv sier om seg selv at han har all makt og autoritet over og i denne verden.
Hva sier skriften om oss?

Matt. 18. 18 Sannelig sier jeg eder: Alt det I binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt det I løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Det er ikke tvil om at dette gjelder oss som Jesus troende, at ikke noe skal kunne skade og røre oss. Vi skal få og ha seier på alle livets områder i Jesu navn.

Men da må VI TA AUTORITET OVER VÅRE LIV OG SITUASJONEN.
Hvordan gjør vi det? Jesus selv sa det:

«Alt det I binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt det I løser på jorden, skal være løst i himmelen.»

Dette var og rene og klare ord, vi skal ta autoritet og bruke den løse og binde-makten det er i Jesu vidunderlige og store navn!

Sluttkommentar:

Rom. 16. 20 Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under eders føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!

Skal vi gjøre Guds vilje i denne onde, mørke og på mange måter Sataniske verden.
Da må vi stå den onde imot sier skriften, og på den måten vinne seier.

1 Pet. 5. 8 Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke; 9 stå ham imot, faste i troen, for I vet at de samme lidelser er lagt på eders brødre i verden.

Jesus vant seier, skal den seieren bli vår. Så har Gud sagt at vi skal iklæ oss Kristus, bli Kristus lik.
På den måten vinner vi også seier, og får seier!

tirsdag 9. juni 2020

Nr. 2729: Det er langt ifra Karmøy til Oslo!

Nr. 2729:
Det er langt ifra Karmøy til Oslo!

Nå i den senere tid er jeg blitt presset og forsøkt kneblet av ledelsen i Unibuss der jeg jobber og kjører buss gjennom trakassering, mobbing og diskriminering.

Det som ligger til grunn er noen kundeklager med lite og ikke noe hold i.
Siste kundeklage er oppkonstruert da det påstår at jeg spilte høy musikk samtidig som jeg snakker med anklageren med sperrebånd 2 meter lengre bak.
Da kunden som påstår og klager, at jeg spiller høy musikk snakket jeg med bak sperrebåndet.
Det er fysisk umulig at det kan skje når høyttaleren min er 30 cm fra øret og klager står 2 meter ifra.
Klagen er oppkonstruert da det er fysisk umulig å føre en samtale med høy lyd under slike forhold!
Det blir som å vinne i lotto uten å spille, like troverdig og hold i er det i siste kundeklage av 20 mai.

Bilde av tåkeluren i Skudeneshavn på Karmøy som er vel ca. 10 meter høy, som jeg sto med stige og spilte forkynnelse og sang som ljomet over hele Søragadå i Skudeneshavn i 1982.
Her holdt Karmøy kommune til som jeg jobbet i da.
Men jeg sa opp jobben for å begynne på bibelskolen til frie venner som da holdt til i Våler i Re kommune. Som er mellom Tønsberg og Horten.


Husker godt i fra tiden jeg jobbet i Karmøy kommune i 1982.
Jeg begynte på bibelskolen på Smyrna Bibelinstitutt høsten 82, men etter jeg sluttet postskolen i Stavanger desember 1981, så flyttet jeg tilbake til Skudenes.
Der jobbet jeg først på Karmøy Stålindustri til påsken.
Begynte hos kommunen påsken til jeg begynte på bibelskolen.

Da ble jeg og en annen satt til å male huset som en da holdt til i.
Hadde også andre arbeidsoppgaver, men å male tåkeluren var en del av arbeidet vi gjorde.
Det var den gamle tåkelursfabrikken i Søragadå i Skudeneshavn som da var som sagt tilholdssted for Karmøy Kommune sør.

Da hadde jeg en kassett spiller med meg, som jeg bl.a. hadde et tau i.
Som jeg hadde rundt meg, der hørte jeg diverse kassetter som ljomet ut over Søragadå i Skudeneshavn.

Jeg husker bl.a. jeg hørte på noen talekassetter jeg hadde fått av ei søster i menigheten.

Sluttkommentar eller konklusjon:

Det er underlig, jeg har faktisk spilt kristen forkynnelse ut i det offentlig rom både på Karmøy da jeg spilte på båndopptaker.
Samt her i Oslo, om det er mange år imellom.
På Karmøy ble det elsket, her i Oslo blir det faktisk også elsket av mange.
Men det er noen – om det er muslimer eller ikke, det vet jeg ikke?
Men det er påfallende at de ikke tåler noe om Israel og ellers Jesus.
Jeg tror det blir full seier i Diskriminergsnemda, tross alt.
Vi har religions- og trosfrihet her i Norge, også Oslo!
Be fortsatt for meg, og saken!
Det setter jeg stor, stor pris på er takknemlig for det!

Husker godt bl.a. ei eldre dame, Fru Linn mener jeg hun het?
Men hun er død nå, sa at de syntes det var kjempefint med forkynnelsen og sangen.
Eneste de var noe bekymret for var jeg som hang i den stigen på 10 meter med den kassettspilleren med meg.
Her i Oslo er det motsatt, der bryr de hvis seg mindre om mennesker, men mer etter å drive med diskriminering, mobbing og trakassering av kristne, ikke bra!
Har en Jesus med, så går alt bra! Har en ikke Jesus med, går ikke noe bra!

søndag 7. juni 2020

Nr. 2727: Den Onde har en strategi, hensikt og mål med alle mennesker!


Nr. 2727:
Den Onde har en strategi, hensikt og mål med alle mennesker!

Satan elsker middelmådighet, derfor er det så om å gjøre for oss troende at vi lever brennende i Ånden. Tjener Herren med Glede, og avstår i fra synd i alle dets former og skikkelse.
Reis deg Guds Menighet · John-Inge Rolfsnes hør den fine sangen, den er virkelig bibelsk. Det er det som må og skal skje, at vi troende reiser oss, ikler oss Kristus i denne tiden.Joh. e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

2 Kor. 2. 10 Men den som I tilgir noget, ham tilgir og jeg; for det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noget å tilgi - det har jeg gjort for eders skyld, for Kristi åsyn, forat vi ikke skal dåres av Satan; 11 for ikke er vi uvitende om hans tanker.

Satan – den gamle slange har et mål med oss mennesker

Det er å få oss alle i ildsjøen i sammen med seg selv, Antikrist, den falske profet, alle falne engler og demoner.
Der vil disse bli tilintetgjort, det er også hans mål med oss mennesker!

På mange måter kan en si at Satan behandler oss mennesker i «kategorier», der han har som sagt et hovedmål, og et delmål.
Hovedmålet er alltid å holde menneskene borte ifra frelsen i Kristus Jesus.
Dernest er hans delmål å holde Guds folk borte fra herligheten i Kristus Jesus.

Vi leser i fra apostelen Johannes evangeliet 14. 5 Tomas sier til ham: Herre! vi vet ikke hvor du går hen; hvorledes skulde vi da vite veien?  6 Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

Det er Jesus som er veien til Gud, ingen andre

Derfor å holde menneskene borte ifra frelsen i Kristus Jesus, det er Satan – den onde sitt største og viktigste anliggende.

Han har et viktig delmål, derfor sier Apostelen Paulus at vi ikke er uvitende om Satans tanker.
I grunnteksten står det fritt oversatt følgende: Vi er ikke uvitne eller neglisjerende til hans ordninger.

Det er med andre ord, en ordning i den Sataniske verden som det er i Guds verden.

Der Satans mål nr. 1 er å holde menneskene borte ifra Kristus Jesus.
Og for de som har fått del i frelsen, så er Satans mål og ha oss som «dverg-kristne» der vi ikke inntar vår posisjon og fylde i Kristus Jesus.

På mange måter er Jesu gjenkomst, 1000 årsriket og alt det vi kristne gjør. Knyttet opp til oppfyllelsen av disse tingene og Guds ord, derfor er det så om å gjøre for den Onde at vi som troende ikke går Guds vei og brer ut evangeliet.
Skriften sier følgende:

Rom. 11. 25 For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet - forat I ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn,

Menighetens store oppgave er å evangelisere og spre ut budskapet over hele verden. Derfor sa Jesus følgende:

Markus 16. 15 Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!

Før Jesus kommer igjen, så skulle vi som troende utføre vårt oppdrag.
Det er dette som den Onde vil hindre oss i å gjøre. Derfor drøyer Herren, skriften sier også følgende:

Markus 13. 10 Og først må evangeliet forkynnes for alle folkeslag.

I grunnteksten står det fritt oversatt følgende:
Først må evangeliet proklameres for alle folkeslag og nasjoner.

Markus 13. 10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.

Legg merke til ordlyden, her nevner Markus evangeliet. I Matt 24. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Jødene, spesielt de 144.000 som Åpenbaringsboka taler om skal i endetiden forkynne evangeliet om riket – 1000 årsriket. Men vi som troende hedninger men også Jesus troende Jøder har forkynnelsen om evangeliet og korset i sentrum. 1.Kor.1. 18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

11 Men når de fører dere bort og overgir dere til myndighetene, skal dere ikke være bekymret for hva dere skal si. Si det som blir gitt dere i samme stund! For det er ikke dere som taler, men Den Hellige Ånd.

Vi skal ikke gå rundt å være bekymret for noe eller noen, men våke og be. Alle utfordringer og vanskeligheter som kommer i vår vei har Gud gitt oss en ressurs til dispensasjon. Sin egen Ånd, den Hellige Ånd som skal gi oss de rette ordene i rette tid i enhver anledning.
(sitat slutt.).

Konklusjon eller sluttkommentar:

Apostelen Paulus sier så klart at vi er ikke ukjent eller fremmed for Satans tanker og ordninger.
Det er klart at han vil at menneskene skal leve og vandre borte fra Gud, og i synd.
Men selve løsningen, som er Jesus.
Det er det som den Onde fremfor alt vil holde menneskene borte ifra.
Det er kun en vei som fører frem, og i et navn som det finnes frelse.
Det er i Jesu navn!

Ap.gj. 4. 12 Og det er ikke frelse i nogen annen (Jesu-navn); for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

Samtidig vil jeg si, at Guds folk og Guds menighet er dessverre blitt liggende langt, langt etter. Dette er selvfølgelig i Satan – vår fiende sin interesse.
Apostelen Paulus sier i Hebreerbrevet følgende:

Fra minebibelkommentarer Hebreerbrevet 5. 11 Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare, siden dere er blitt så trege til å høre.

Hele tiden så er det en kamp for at den åndelige utviklingen skal fortsette. Hele tiden så er det hindringer som i bunn og grunn alltid ligger i en selv.

Hosea 4. 6 Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap (1930 overs.).

12 Etter så lang tid burde dere selv være lærere; men dere trenger noen som på ny kan lære dere de første og grunnleggende ting i Guds ord. Dere må ha melk, og ikke fast føde.

Dette her som en blir undervist om var egentlig velkjent stoff som en selv skulle kunne lære og sette hverandre inn i. Dypest sett så trenger vi ikke lærere og andre forkynnere i enn menighet hvis enhver troende utvikler seg etter det potensialet som en har. Men det viser seg gang etter gang at så ikke skjer at en som troende utvikler seg slik muligheten og en skulle. Verden, synden, feil og ubibelsk undervisning er noen av mange grunner. Men makelighet og sløvhet er som regel den virkelige årsaken.

13 For den som får melk, mangler innsikt i budskapet om rettferdighet; han er umoden.

De enkle og viktige sannheter som skal være et springbrett til større og dypere sannheter dveler enn med hele tiden. Det er vidunderlig med at Jesus døde for oss, men den sannheten er bare en inngang til å leve i Guds rike! Stagnasjon fører og leder til frafall og åndelig umodenhet.

14 Men den faste føde er for de modne, for dem som ved å bruke sine sanser har øvd dem opp til å skille mellom godt og ondt.

Den åndelige utviklingen skal aldri stoppe verken i dette eller det kommende liv.

Det er også gjennom prøving, feiling, ydmykelse og ta nye sjanser at den åndelige utviklingen pågår. Det er kampfullt og herlig å gå videre med Gud og vokse opp til han som er hodet – Kristus – i alle deler som er Guds mål for oss.
(Sitat slutt.)

Det samme sier han nesten til Korinterne, vi leser:

1 Kor. 3. 1. Og jeg, brødre, kunde ikke tale til eder som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus.  2 Jeg gav eder melk å drikke og ikke fast føde; for I tålte den enda ikke. Ja, I tåler den ikke ennu, 3 I er jo ennu kjødelige. For når det er avind og trette iblandt eder, er I da ikke kjødelige og vandrer på menneskelig vis?

Får å ta med enda et ord, som taler om det samme. Dette er den vise Kong Salomo som skriver.

Forkynneren 10. 5 Der er et onde som jeg har sett under solen - et misgrep som utgår fra makthaveren: 6 Dårskapen sitter i høie stillinger, mens fornemme folk må sitte lavt.  7 Jeg har sett tjenere ride på hester og fyrster gå til fots som tjenere.

Ønsker ikke å være negativ, men her er det en artikkel på Satan, der artikkelens overskrift er;
«Den Onde har en strategi, hensikt og mål med alle mennesker!»

Jeg mener at Guds folk er veldig, veldig trege til å støtte det som er fra Gud.
De som forkynner Guds ord i sannhet.
Men slår en av litt her og der, da samles Guds folk.
De åndelige vurderingsevnene, de åndelige smaksløkene og forståelse av hva som er fra Gud, og hva som er ikke fra Gud. Det er hos alt for mange troende på bunn.
Det er akkurat dette apostelen Peter sier:

2 Pet. 1. 8 For når disse ting finnes hos eder og får vokse, da viser de at I ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus; 9 for den som ikke har disse ting, han er blind, nærsynt, idet han har glemt renselsen fra sine fordums synder. 10 Derfor, brødre, legg enn mere vinn på å gjøre eders kall og utvelgelse fast! for når I gjør disse ting, da skal I ingensinne snuble; 11 for på denne måte skal det rikelig gis eder inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike. 12 Derfor vil jeg alltid komme til å minne eder om dette, enda I vet det og er grunnfestet i sannheten, som er hos eder; 13 allikevel akter jeg det for riktig, så lenge jeg er i denne hytte, å vekke eder ved påminnelse,

Det er ikke meningen å være så veldig negativ. Men når den åndelige utviklingen stopper opp, ja også går tilbake.
Da er det Satan som har oppnådd sine mål og hensikter, det er noe å være klar over.
Apostelen Peter taler om at en er «blind, nærsynt.»

På mange måter er det en tragedie at vi som troende gjennom 2000 år ikke har klart å evangelisere hele verden og ikke levet et hellig liv.
Dette er selvfølgelig at vi har hatt og har en meget tøffe motstandere og fiender.
Det er Satan og hans åndehær.
De har evnet så mye, og vi som troende har gitt så mye etter.
Det er på tide at Guds menighet reiser seg, atter igjen.
Også her i Norge!