tirsdag 20. oktober 2020

Nr. 2772: Når personalsjefen i Unibuss Per Christian Bing er en løgner og manipulator at jeg ikke vil forandre meg, derfor skal jeg sparkes er det på sin plass å si ifra!

 Nr. 2772:

Når personalsjefen i Unibuss Per Christian Bing er en løgner og manipulator at jeg ikke vil forandre meg, derfor skal jeg sparkes er det på sin plass å si ifra!

 

https://www.sokelys.com/kristen-radio-christensen-klager-til-sivilombudsmannen-pa-sivilombudsmannen/#comment-1983019

 

Tidligere instruktør Emile Savelkouls mente jeg kjørte buss forbilledlig, hadde aldri sett noen som kjørte så diesel besparende og som kjørte gjennom hele ruten uten å bruke brems.

De har satt meg på kurs der tilbakemeldingene til meg var at jeg kjørte bedre buss en dem.

Nå støtter de fleste meg, selv trafikkledere kommer til meg og sier de heier og holder med meg.

Ledelsen i Unibuss har ikke støtte selv fra sine egne, og selv muslimer mener at jeg må få lov å spille på kristen radio.

Hele ledelsen i Unibuss er noen verstinger i arbeidslivet, og burde funnet seg noe annet å gjøre og slippe flinke, snille og rettskafne folk til!

 


Når jeg møter mennesker som driver med hersk, spill, splid og lyver, så kjenner jeg når jeg har fått nok, så angriper jeg tilbake, og det med full styrke og tyngde.

Hele ledelsen i Unibuss får nå unngjelde, for slik oppførsel og løgner er ikke akseptable.

Per Christian Bing sier jeg ikke makter eller vil endre adferd, dette er løgn.

 

Dette skriver Bing:

Det har vært gjentagende klager de siste årene på høy avspilling på radio der Jan Kåre Christensen er fører, mange møter i sakens anledning. Etter admirasjonens mening evner ikke, eller ønsker ikke Jan Kåre Christensen å endre adferd.

Jan Kåre Christensen hevder han ikke hører på høy radio og det er kundene som klager som henger seg opp i det kristne budskapet.

Administrasjonen viser til at Jan Kåre Christensen ikke evner å endre adferd vedrørende høy radiospilling.

 

Bl.a. 8 juni hadde jeg Andrej Peric med meg ute på rute, og der spilte jeg radio som jeg alltid gjør, med den lydstyrke og de programmene som jeg som oftest spiller.

Dette ble godkjent og akseptert. 

Det var på det lydnivået jeg alltid har hatt og har.

Da å komme med slike løgner som Bing her gjør, er så narraktig og manipulerende at ord ikke strekker til.

Jeg kan da ikke forandre på noe som er godkjent?

Så få høre at jeg ikke evner å endre adferd?

Dette er så løgnaktig og ondt det er mulig og forblir!

 

Så får jeg også høre at dette er gjentagende, men dette er løgn.

Jeg spiller radio på den desibel som vi ble enige om, og da får høre at jeg ikke evner å endre adferd. Hva er dette?

Hvis han mener jeg ikke kan forandre meg, og jeg spiller som avtalt.

Da er det bare å komme på bussen for å kontrollere, men dette er han for feig til.

Skulle det vise at lyden er for høy (noe det ikke er). 

Så evner jeg med letthet å skrue ned lyden, jeg er verdens mest fleksible mann.

 

Sannheten er at Per Christian Bing, Andreja Peric, Miguel Paulos, Abdullah Hatay og ledelsen i busselskapet Unibuss driver med mobbing, trakassering, diskriminering og løgner og manipulering.

 

Hva er trakassering som ledelsen i Unibuss driver med?       

 

Det er kort fortalt å overdrive ting, og holde det imot en person. Samtidig overse det positive i den forstand at en ikke nevner dette, helhetsbildet blir fordreid.

Jeg er en av de beste bussfører i Oslo, det viser alle tester. Og så blir kun løgnene trukket frem at jeg hører på radio høyt, som er blank løgn i fra mørke!

 

Dette har pågått over mange år. Daværende leder og sjef på Alnabru Linda Ellingsen holdt på slik som ledelsen i dag gjør.

Ledelsen i Unibuss har over år vært noen verstinger, og denne mailen sendt jeg april 2017. Som viser at det jeg opplever i dag er bare mer av samme måte å trakassere og mobbe.

 

Hei Linda!

 

Hva vil du med dette møte?

 

Forje gang vi møtes, lovet du å svare på mail fra min advokat, men det trakk du og har ikke fått vite hvorfor.

 

Gangen før der vi møtes, så ville du ikke fortsette samtalen, da vi ikke ville bli enige sa du! Reiste deg opp, og møte var over før det var nesten begynt.

Noe jeg synes var meget uheldig, og dette lærte jeg egentlig ikke hvordan ting skal gjøres. Men heller hvordan ting ikke skal gjøres!

 

Nå virker det du vil ha en samtale fordi jeg ikke er enig med dere og har den samme virkelighetsoppfatningen som dere?

 

Eneste reelle alternativet her, må være arbeidstilsynet eller noen utenforstående, for du kan finne på det utroligste.

Jeg føler meg ikke trygg på deg og har en helt annen virkelighetsoppfatning av ting enn dere i ledelsen ser det ut som?

 

Her har dere trukket 2 tjenestepåtaler og opprettholder den tredje som du først ikke ville kommentere på det møte som vi hadde da du gav meg den.

Så skulle du svare på den, men så ville du ikke svare plutselig.

 

Så påpeker jeg dette, da er jeg plutselig vanskelig.

Du skriver i ihvertfall dette:

 

«Jeg kaller med dette inn til møte om din kommunikasjon og samarbeid med ledelsen de siste månedene.»

 

Mener fremdeles at dette du/dere holder på er trakassering, da du egentlig ikke evner å oppføre deg/dere, men krever at andre skal gjøre det.

Hvis ikke, så skal de til pers.

 

Da jeg fikk tjenestepåtale nr, 2 av Reidun Borremann og Espen Pokorny var det enda verre, da fikk jeg beskjed at jeg fortjente å få denne tjenestepåtalen da de ikke hadde klart å gi meg en før nå! Er det mulig å komme på et slikt lavt plan? Ledelsen i Unibuss går hvis det meste an!

 

Her virker det som det er et stort problem for meg, det er ledelsen, ikke meg!

Når jeg påpeker at ledelsen ikke er helt i vater, så skal en til pers.

 

Videre gang i dette er at arbeidstilsynet må kobles inn, for vi kommer ikke til å bli enige er sikkert. Dere mangler selvinnsikt er temmelig åpenbart, og hvis en påpeker dette. Så skal en i hvert fall tas!

 

Det er mye bedre at du innrømmer egen brøde, at du har sviktet som leder.
Dette er en amatørmessig beslutning, som viser at en ikke evner å se ting fra en annen vinkel enn sin egen! Hersketeknikk kalles dette!

 

Og legger hele saken imot meg død, og trekker også den siste tjenestepåtalen imot meg som dere har trukket de to foregående. Da hverken de to første eller den siste tjenestepåtalen er det noe hold i!

Du evner og vil ikke svare da vi imøtegår den, selv om du lover det. Da har en ikke ryggen fri, og bør visse ydmykhet istedenfor å beordre inn til møte.

Her er det mange feilsteg som en tar på en gang, det er som beina snubler inn i hverandre!

Lover, lyver, beskylder, ja, jeg vet ikke hva du egentlig holder på med, men god ledelse er det ikke!

 

Har aldri hatt problemer med ledelsen før, så her er nok «problemet» ikke jeg, men ledelsen i Unibuss som driver med trakassering overfor sine medarbeidere. Og gjør så mye feil selv, og bør virkelig roe seg ned og gå i seg selv før en skal ta andre!

 

Problemet med ledelsen i Unibuss er flere ting, men i saken mellom meg og dere så vil jeg bruke sitat i fra Aslaug Haga da hun gikk av som partileder etter å bli hetset over lang tid av media:

«at smått blir stort og alt er blitt like viktig»

 

Jeg har gjort en feil, parker bussen i sykkelfelt. Dette har jeg fått 2 tjenestepåtaler av, at jeg har sagt dette er hetsing.

Da skal en tas, ledelsen i Unibuss trenger åpenbart selv å bli sjekket og hvem er bedre enn arbeidstilsynet å gjøre dette?

La oss få inn arbeidstilsynet så fort som mulig, sender kopi av denne mailen til dem!

 

Mvh

Jan K                                                  Kopi Arbeidstilsynet

 

Jeg redegjorde dette også til min advokat. Dette var i 2017, og i 2020 er alt likedan. Det er et dysfunksjonelt arbeidsmiljø med den ledelsen som er i dag i Unibuss.

 

Hei!

 

Siden jeg påstår at øverste sjef i Unibuss Linda Ellingsen lyver til meg, flere ganger så skal jeg kort dokumentere det. Prøver å være kort.

 

1.)  Linda Ellingsen da hun gav meg den tjenesteportalen så gikk vi ikke igjennom den da hun hisset seg opp på meg da jeg bestred hennes tjenestepåtale som dårlig håndverk. Dette skal en leder tåle, at jeg bringer fakta inn i saken der hun vrir positive hendelser til min fordel. Som noe negativt som gir grunn til å gi meg en tjenestepåtale, dette er også å lyve skriftlig. At hun får frem 9 punkter på meg, som stort sett er positive. Til min fordel og hun vrir det til å være det motsatte!

 

2.)  Da vi var i møte hos lege og bedriftslege lovet hun å svare på Josefins henvendelse der hun imøtegikk hennes tjenestepåtale. Dette ble ikke gjort selv om hun lovet det. Da jeg spurte hvorfor etter vel 1 mnd. fikk jeg til svar at hun ikke så noen hensikt i det hele fritt gjengitt.

 

3.)  Da hun innkalte oss til møte påsto hun at flere sjåfører som sier jeg tilgriser sete. Jeg gikk og snakket med nevnte sjåfør som sa at han hadde ringt om meg to ganger. Sete vare ikke tilgriset, dette var kun noe han fant på. Linda påsto på møte at det var flere sjåfører. Men her var det en sjåfør som ikke snakket sant to ganger. Med andre ord, Linda gjør seg til talsperson for tvilsomme personer som det finnes selvfølgelig blant så mange bussførere som det er i Unibuss. Hun faktasjekket ikke det, men påsto høylytt at det var flere sjåfører når det var kun en person som har ringt to ganger og fablet.

 

Hun påstår det er flere sjåfører. Jeg har sjekket det opp så langt det lar seg gjøres. Det er en sjåfør som har ringt flere ganger.

Med andre ord, hun er tatt i løgn igjen. Kun med den hensikt å få tatt meg, men dette slåt tilbake på henne selv som en bumerang!

Kan ikke heller se at det er korrekt at sjåførplassen var tilgriset, det var også usant!

Har kjørt buss i 13 år, og har ikke hørt det før nå dette.

 

4.)  Linda lyver også når hun sier hun ikke vil gå igjennom tjenestepåtalen med meg da den er debattert så mange ganger. Hun snakker usant rett og slett. Jeg har ikke fått gått igjennom den en gang med henne eller noen andre overordnede i Unibuss. Vi kom til punkt 3 av 9 punkter.

 

5.)  Med andre ord, her er det en øverste sjef som åpenbart lyver gang etter gang for å komme seg ut av alle situasjoner. Ha tillitt til en slik leder er meget vanskelig, for å ikke si en umulighet!

 

mandag 19. oktober 2020

Nr. 2771: Klage sendt til Sivilombudsmannen på deres klare medhold til den feilaktige dommen ifra Diskriminergsnemda!

 Nr. 2771:

Klage sendt til Sivilombudsmannen på deres klare medhold til den feilaktige dommen ifra Diskriminergsnemda!

 

Det er Øystein Svendsen som er administrerende direktør i Unibuss som har det øverste ansvaret for den mobbingen, trakassering og diskrimineringen jeg og andre blir utsatt for i Unibuss.

Dette skaper igjen et dysfunksjonelt og negativt arbeidsmiljø!

Her burde en ha gått inn, og sagt at nok er nok til bl.a. Per Christian Bing, Miguel Paulos, Abdullah Hatay og andre.

Men han lar de holde på som noen personer som ikke skjønner noen verdens ting, og konsekvensene for deres ille lederskap er alt annet enn bra.

Bilde av Øystein Svendsen

 


https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2769-sivilombudsmannen-vil-ikke-ta-i.html


https://www.sokelys.com/kristen-radio-pa-buss-sivilombudsmannen-vil-ikke-ta-i-saken-og-mener-at-saken-horer-hjemme-i-domstolen/

 

Sendte denne klagen i dag.

 

Sivilombudsmannen                             Oslo 19/10.2020

Postboks 3, Sentrum, 0101 Oslo

 

Sak 2020/3832

 

Klage på svar!!!!!!!

 

Det står på deres hjemmeside:

Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Dette kan for eksempel være hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene.

 

Sivilombudsmannen er et kontrollorgan utenfor forvaltningen, som kan foreta en rettslig og objektiv vurdering av klagen din.

(sitat slutt.)

 

Skal være kort her, men vil gjøre dere oppmerksom på flere alvorlige feil dere har gjort eller ikke har vurdert.

 

«Unnlatelsessynder» kan være verre enn andre «synder».

 

Dere har overhode ikke tatt hensyn til at 99.999999999 % av alle som kjører buss med meg IKKE KLAGER!

 

1.)  Unibuss har selv hatt mange med meg på bussen, ikke en eneste av de har noen gang klaget på meg angående radiospilling.

Med andre ord, her blir noen negative kunder hørt på.

Dette er da satt ut av alle propesjoner.

Det blir som å spille i Lotto og du har 4 rette + tillegg. Men du skal ha 7 rette. Da kreve hovedpremien, blir latterlig.

Da er dommen også ifra Diskrimineringsnemda latterlig som utelukkende legger vekt på disse falske og hatefulle kundeklagene.

 

2.)  Når selve de falske anklagene imot meg er utelukkende begrunnet på kundeklager som har en ond agenda ovenfor meg. Det er at jeg spiller kristne radioprogrammer også når jeg kjører buss.

 

Dette er virkelig ille da det er ingen objektiv part som har klaget på meg, tvert imot. Når jeg f.eks. har hatt instruktører fra Unibuss, så har aldri dette vært nevnt på en negativ måte.

De har kommet på bussen både anmeldt og uanmeldt.

At en ser slik bort ifra dette, og dere skal være en kontroll organ. Trist at dere fremstår som en kontroll organ mer i fra Kongo enn Norge.

 

3.)  Kammaderi. Det ordet er nå så åpenbart at hele Norge er innhyllet i kammaderi, der alle i den offentlig forvaltning støtter hverandre. Unibuss får pengene fra staten.

Diskrimineringsnemnda får pengene fra staten.

Sivilombudsmannen får pengene fra staten.

Alle støtter hverandre, her er det umulig å nå frem.

Alle er «kjøpt og betalt!»

Selv i en slik sak som her, der det er et justismord da dommen overhode er ikke noe annet enn løgn, løgn og atter løgn!

Jeg tror ikke på et ord ifra den dommen ifra Diskrimineringsnemnda.

At dere ikke finner noe å utsette på dommen i fra Diskrimineringsnemnda, virker bare helt utrolig.

For det er åpenbart at her blir saken vinklet kun og alene ut ifra noen horrible, falske og sterkt preget kunder som åpenbart har et meget anstrengt forhold til religion/kristendom.

 

4.)  Jeg nærmer meg 60 år, og er tross alt en aldrende mann. Da mene at jeg spiller høy radio over tid hele dagen. Det er så urimelig og lite troverdig at det er på nivå med å si at Julenissen er virkelig sann.


Ja, så ille er denne dommen imot meg fra Diskrimineringsnemnda at selv kona mi lo.

Ja, hun og flere har gapskrattet, dette er så useriøst det som Unibuss og Diskrimineringsnemnda holder på med, at ord ikke strekker til.

 

5.)  Vil også si at dere må bare erkjenne noe som Diskrimineringsnemnda overhode ikke gjør. At religion i dag der en i vestlige verden avskaffer nesten religion/kristendommen. Mens de som kommer fra andre deler av verden har et helt annet forhold til dette.

Med andre ord, en minoritet som jeg da åpenbart tilhører, da vi ønsker at vi skal få høre på religiøse/kristne radioprogrammer mens andre hører kanskje på andre programmer.

Disse får ingen klager selv om de spiller med samme desibel nivå som meg eller høyere. Med andre ord, det vernet som religiøse/kristne personer trenger i møte med disse utfordringer som vi møter i samfunnet.

Der en trenger et vern, som bl.a. min Advokat Josefine Wærstad legger vekt på i sin argumentasjon. Dette blir helt oversett og ikke tatt hensyn til i dommen ifra Diskrimineringsnemnda.

 

6.)  Vil ta med til slutt at når det gjelder ledelsen i Unibuss med deres advokat Johannes Straume, så er dette mennesker som skaper konflikter og uheldige situasjoner titt og ofte.

Dette er mennesker som alltid er med å forsterke motsetninger, ikke dempe dem. Tro blindt og feste slik tillitt til slike personer er også uheldig som regel.

Konfliktpersoner burde en tatt med ei klype salt, og oversett. Men her blir slike personer og deres argumentasjon faktumet i saken.

Med andre ord faktumet i denne saken, at 99.999999999 % ikke klager på høy desibel på radioen, samt ingen andre fra Unibuss ikke har klaget. Med andre ord, faktumet er at påstandene om høyt radiobruk er knyttet opp til mennesker som mer misliker/hater kristne/religiøse programmer, enn noe annet. Derfor er troverdigheten lik null i dommen fra Diskrimineringsnemnda da de utelukkende bygger dommen på disse kundeklagene som er tross alt vel 0,00001 promille av alle som tar buss med meg!

Bygge en dom på noe så skjevt som dette, er som å tro på Julenissen eller si at månen er en gul ost.

Det er rett og slett meningsløst, tåpelig, løgn, inkompetent og uriktig.

 

Konklusjon:

 

Det er mer enn nok informasjon, opplysning og dokumentasjon på at dommen ifra Diskrimineringsnemnda bygger ikke på faktum. Faktumet er at 99.999999999 % sier ikke noe negativt på at jeg spiller kristne radioprogram.

Selv når det har vært instruktører og andre bussførere ifra Unibuss er aldri en eneste gang er det påpekt at jeg spiller høy lyd på radio.

Når dommen ifra Diskrimineringsnemnda utelukkende bygges på noen få kundeklager som også har påpekt ikke høy lyd, men det kristne innholdet som er problem.

Da bygger enn ikke på faktum, men på noe som er helt, helt i ytterkant av faktum.

Tenk deg, en markedsundersøkelse hvordan en likte et produkt. Så hadde en av Norge 5.4 Millioner innbyggere kun tatt ut 10 stykker. De 10 stykkene svarer på vegne av hele Norge.

Alle vet at dette ikke hadde vært troverdig, slik er det også med den dommen ifra Diskrimineringsnemnda.

Den er ikke troverdig, da selv instruktører fra Unibuss som anklager meg, ikke har noe å utsette på min radiospilling!

Saken bør og skal behandles på nytt hos Diskrimineringsnemnda, det er dette som ligger i min klage til dere.

At det er så mye uriktig med dommen, at den bør og skal behandles på nytt!

 

Se her for noen linker som taler om dette jeg her har nå fremført:

 

https://www.sokelys.com/kristen-radio-pa-buss-sivilombudsmannen-vil-ikke-ta-i-saken-og-mener-at-saken-horer-hjemme-i-domstolen/

 

 

https://www.sokelys.com/mot-oppsigelse-for-christensen-etter-ny-kundeklage-som-gar-pa-hoy-spilling-av-kristen-radio-unibuss-mener-christensen-ikke-evner-a-ville-endre-adferd/

 

https://www.sokelys.com/unibuss-vurderer-a-si-opp-jan-kare-christensen-etter-ny-kundeklage-fordi-han-angivelig-spiller-kristen-radio/

 

https://www.sokelys.com/klagestrom-mot-blogger-jan-kare-christensen-fra-ilske-busspasasjerer-forte-til-tjenestepatale/

 

https://www.sokelys.com/christensen-med-kjempetap-i-diskrimineringsnemda/

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2770-per-christian-bing-opptradte.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2769-sivilombudsmannen-vil-ikke-ta-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2768-nar-ledelsen-prver-bygge-et.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2767-sara-lo-nar-herren-kom-til.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2766-hadde-jeg-vrt-sikh-hindu-muslim_6.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2764-saken-skal-na-behandles-av.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/09/nr-2758-klage-sendt-sivilombudsmannen.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/09/nr-2755-unibuss-driver-med-en-ren-og.html

 

https://www.dagen.no/2020-09-25/Avviste-klage-fra-kristen-bussj%C3%A5f%C3%B8r-937956.html

 

https://www.dagen.no/2020-03-17/Bussj%C3%A5f%C3%B8r-frykter-sparken-etter-%C3%A5-ha-spilt-kristen-musikk-870433.html

 

Mvh

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo