torsdag 17. desember 2020

Nr. 2802: Dommen imot Tom Liabø, X sjåfør i Unibuss, er tvilsom etter min oppfatning!

Nr. 2802:

Dommen imot Tom Liabø, X sjåfør i Unibuss, er tvilsom etter min oppfatning!

 

Jeg har jobbet i Unibuss siden 2005, over 15 år.

Da kjenner jeg til det meste, også «stammespråket», retorikken og hva som fungerer og ikke fungerer.

Jeg har lest igjennom dommen imot Liabø, som jeg mener at Unibuss og Per Christian Bing slapp alt for billig unna med.

Svært få motforestillinger ble nevnt, og det som ble nevnt, ble ikke vektlagt til fordel for Liabø.

 

Jeg var selv en dag i retten med Liabø, der jeg vil si at det var faktisk mange instruktører som vitnet til fordel for Liabø.

 

Men det var andre som vitnet imot Liabø, bl.a. en fra SporveienTrikk som tok frem hendelser imot Liabø som lå tredve år tilbake i tiden. Dette ble åpenbart «tungen» på vektskålen imot Liabø. Det viser igjen at bevisbyrden ligger mer på den «svake» part enn den «sterke» part i retten generelt her i retten!

 

Unibuss fremstiller Liabø som en elendig sjåfør og som de skriver om han følgende:

 

«Linda Treider ga under ankeforhandlingen uttrykk for at hun hadde tillit til inspektørene som hadde rapportert at Liabøs kjørestil var negativ og preget av aggressivitet, ubehagelig kjøring og dårlig trafikksikkerhet.»

 

Jeg har selv vært passasjer med Liabø flere ganger, og dette stemmer ikke.

Eneste som stemmer, er at han har «glemt» avgang og ikke tatt den i tide da han bl.a. leste bok.

Tross alt, jeg jobbet med Liabø flere år. Vet nok bedre enn mange andre.

 

Videre så skriver de veldig manipulerende og skråsikkert.

 

«Ved vurderingen av hvorvidt oppsigelsen er saklig, skal det tas utgangspunkt i

begrunnelsen for oppsigelsen. Oppsigelsen av Liabø er begrunnet i gjentakende risikofylt kjøreadferd når det ikke er synlig tilsyn.

Tilføyelsen «uten synlig tilsyn» innebærer at Unibuss aksepterer at Liabøs kjøreadferd har vært forsvarlig når han er klar over at det har vært tilsyn.

På den annen side har også inspektører som ikke har gitt seg til kjenne, rapportert om forsvarlig kjøreadferd.»

 

Dette er også til dels basert i kundeklager som ligger som «bevisgrunn»!

 

Tom Liarbø kjørte buss godt, men han gjorde noe «dumt».

Han satte seg opp imot ledelsen. Dette «straffet» de han for.

 

Høsten 2013 endret Unibuss turnus.

Heltidsansatte måtte begynne med jobb annenhver helg.

De som var helgereserve som Liabø ble det da mindre bruk for - de ble tvunget over på fredag og lørdag. Skulle du jobbe lørdag og søndag som hres, da måtte du jobbe natt.

 

Det ble egne planer for fredag. Heltidsansatte måtte kjøre natta i helgene. Mange var sure.

 

Tom hadde med advokat inn til Reidun Borrmann med henvisning til gammel kontrakt. Han fikk fortsette med lørdag og søndag - ikke natt.

Drittsure var de på Alnabru regner jeg med på han?

Som de var på meg som de hadde sendt ut tjenestepåtaler imot meg som «spam», og måtte trekke flesteparten av dem, for en useriøs bedrift.

 

Dette mistenker jeg var grunnen til at Bing fikk ham i vranghalsen, slik Unibuss har fått meg i vranglås. På mange måter driver Bing og Unibuss med hevnakt imot sine ansatte som ikke følger dere «pipe» i et og alt.

De er mer korrupte imot sine ansatte enn i land som omtrent ikke har fagforeninger. Dette er ståa mener nå jeg!

Tenk, stille med Advokat og kreve sine rettigheter, dette blir ikke tålt eller å si imot ledelsen. Og hvis noen i mellomledelsen eller andre tar andre i forsvar, da er det represalier, hevnakt og gjengjeldelse som er parolen!

 

Nå har jeg mye mer å kommentere, men legger ut litt av dommen imot Tom Liarbø. Men i forkant noen kommentarer fra meg.

 

Det som også denne dommen viser at bevisbyrden er det alltid den lille mann som må sitte med når en kjemper imot en som er «større» enn deg.

Dette er en gjentagende i Norsk rett uansett!

 

Her er utdrag fra dommen, tar ikke med alt da det blir for omfattende:

 

 

 

 

 

 

 
Ingen kommentarer: