torsdag 24. desember 2020

Nr. 2808: Etter all sannsynlighet blir det arbeidsrettssak mellom meg og Unibuss!

 Nr. 2808:

Etter all sannsynlighet blir det arbeidsrettssak mellom meg og Unibuss!

 

Dette er vel logisk tenking og mest realistisk?

 

I begynnelsen var jeg noe usikker hva jeg skulle gå for etter jeg ble avskjediget eller fikk sparken den 20 november.

Det som jeg tenkte på var flere ting, men etter å ha samtalt med flere og vurdert hva som er rett og best.

Så falt jeg ned på at slik jeg ser saken, så er hele oppsigelsen et narrespill fra begynnelsen til slutt.

Vi skal ha forhandlingsmøte 11.januar med meg og min Advokat Josefine Wærstad fra YTF.

Der Unibuss har alliert seg med den brautede og narraktige Advokaten Johannes Straume og sjefsmobber Per Christian Bing ifra Unibuss.

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2777-skal-mte-sjefsmobber.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/09/nr-2755-unibuss-driver-med-en-ren-og.html

 

Hele saken er slik at oppsigelsen er grunnløs og narraktig

 

Jeg anser Unibuss for å være mobbere, driver med trakassering og driver med personforfølgelse og diskriminering!

 

Så får vi se hvor vi ender og hva retten sier!

 

Unibuss har sine synspunkter, og jeg mine. 

Men det de referer til, er i sin manglende begrunnelse for oppsigelsen, gikk på tjenestepåtaler de referer til.

Hva dette spesifikt og konkret er, det er helt ut i det blå!

 

Disse har min Advokat Josefine Wærstad imøtegått veldig klart, konsist og godt.

 

«Bakgrunnen for oppsigelsen er at Christensen, til tross for flere tjenestepåtaler, ikke har innrettet seg. Kristensens respons på klager, og forsøk på korrektiver, viser at han ikke ønsker å endre adferd eller også tilpasse seg ordinære spilleregler i arbeidslivet.»

 

Det står referanse til tjenestepåtaler, det viser at Unibuss har drevet med mobbing, trakassering og personforfølgelse.

 

I disse tjenestepåtalen står det bl.a. vasking av bil som et problem. Når jeg står og vasker bilen i sammen med andre, og dette blir innbakt i tjenestepåtalen.

Så er dette personforfølgelse!

Det viser bare at Unibuss er en versting i arbeidslivet.

Når det står at følgende: «viser at han ikke ønsker å endre adferd eller også tilpasse seg ordinære spilleregler i arbeidslivet.»

(Unibuss sin narreaktige og rare begrunnelse for oppsigelsen.)


Så er dette en perfekt beskrivelse på den nedrige ledelsen i Unibuss som skaper et dysfunksjonelt og destruktivt arbeidsmiljø!

 

Jeg gleder meg, og håper bare at diverse instanser våkner opp for den på mange måter kriminelle og nedrige busselskapet Unibuss at en får rusket opp og fjernet mange i ledelsen og gjøre andre positive og gode forandringer!

 

Vi til slutt viser at Unibuss, med diverse instruktører har vært på bussen med meg og bare gitt meg positive og gode tilbakemeldinger.

Dette viser bare at det er bare å glede seg til en eventuell rettsak imot Unibuss!

Min Advokat Josefine Wærstad overgår Unibuss sin narr til Advokat tusen ganger.

Eneste Johannes Straume er interessert i, og han er også dårlig til det.

Det er å sverte andre.

https://blog.janchristensen.net/2020/09/nr-2757-det-er-bare-trist-at-unibuss.html

 

Da gitt at vi får en rettferdig behandling, ikke blir utsatt for et justismord som vi ble i Diskriminergsnemda.

 

Se her for tilbakemelding der jeg kun får ros, og ingen har noe å kommentere når det gjelder min radiospilling.

Det at jeg såkalt spiller høy radio er ikke noe annet enn løgn!

Sannheten i denne saken er at jeg kjører buss og gjør jobben min mesterlig.

Mens ledelsen med Abdullah Hatay, Andrej Peric, Per Christian Bing opptrer alle som en som mobbere og driver med trakassering.

Hvis de hadde vært interessert og gjort jobben sin!

Så hadde de gjort alt annerledes. Ikke minst verifisert disse løgnene fra enkelte som hevder at jeg spiller høy kristenradio og fått enten bekreftet eller avkreftet dette.

Hvis jeg da hadde spilt høyt noe jeg aldri har gjort.

Så hadde de bedt meg dempet lyden og sett om jeg gjorde dette.

Hele saken imot meg er ikke noe annet enn fabrikkerte løgner!
Ingen kommentarer: