onsdag 31. oktober 2012

Nr. 497: Systematisk bibelundervisning er den største velsignelsen som blir utelatt i de alle fleste menigheter

Nr. 497:

Systematisk bibelundervisning er den største velsignelsen som blir utelatt i de alle fleste menigheter!


Chuck Smith er Pastor i Calvary Chapel og et forbilde i å undervise i systematisk fra Guds ord
http://twft.com/?page=c2000

Apgj 20:27 For jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

”Legg vinn på å kunne framstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som PÅ RETT MÅTE UTDELER SANNHETENS ORD.” (2. Tim 2.15)

Systematisk og helhetlig bibelundervisning er undervurdert!

Helt siden jeg gikk på Smyrna Bibelinstitutt (nå Kraft-skolen) har jeg vært grepet og begeistret over systematisk og helhetlig bibelundervisning. Noe av det første jeg gjorde i min første bibel var å skrive av fra bibeloversikten til Poul Madsen som vi har på vår hjemmeside i min egen bibel der hver bok det som var hoved budskapet førte jeg inn.

Hvordan jeg har lest Guds ord har også påvirket meg og hatt stor innflytelse!

Jeg har alltid lest Guds ord på følgende måte etter jeg ble døpt i Den hellige ånd og Ild. Leste alltid hele bøker og avsnitt i Guds ord. Eller leste bibelen fra perm og til perm. Har lest f. eks. gjennom Det gamle Testamente en gang og det Nye testamente tre ganger. Samuelsbøkene og andre avsnitt i Guds ord har jeg lest oftere enn mange andre plasser i Guds ord. Men det har alltid vært en helhetlig bibellesning og studie jeg har gjort.

Det er ved helhetlig bibelundervisning at jeg fikk se at Gud ikke er treenig men èn, at bibelen lærer utslettelse av de ugudelige og ikke at Gud Fader skal pine menneskene i all evighet!

Sal 119:160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast.

For meg er helhetlig, systematisk og strukturert bibelundervisning er kanskje forkynnelsens største og viktigste mangelvare i dag. For de første kristne og Apostlene var det ikke det. De forkynte HELE GUDS RÅD TIL FRELSE!

Jesus underviste gjennom hele bibelen

Lukas 24. 27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.

Paulus underviste gjennom hele bibelen

Ap.gj. 28. 23 Efterat de da hadde avtalt en dag med ham, kom de i større mengde til ham i hans herberge; han la da ut for dem, idet han vidnet om Guds rike og søkte å overbevise dem om Jesus ut av Mose lov og profetene, fra årle morgen til aften silde.

Vi i Smyrna gjør også det, støtt oss derfor hvis du ønsker at Apostlenes forkynnelse og undervisning skal holdes i hevd også her i Norge og Oslo i dag!

Relaterte linker:  
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete-%20i-Efesus http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bibelkommentarerpaanett http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo

tirsdag 30. oktober 2012

Nr. 496: Vi trenger din økonomiske hjelp for å realisere Guds Kall og tjeneste!

Nr. 496:

Vi trenger din økonomiske hjelp for å realisere Guds Kall og tjeneste!

Her er vårt nye hus på Hellerud Toppen som vi har investert i for å tjene Herren!Adressen blir: Krokstien 2 c 0672 OSLO

A-møbler på Alnabru hadde vært mitt i smørøye for å tjene Herren i Oslo by og Norge, bedre plass strategisk finnes neppe i Norge for å nå menneskene med evangeliet mener jeg. Da tror jeg også å ha Guds Ånd, hallelujah og ære være Gud og Lammet! Adressen er: Strømsveien 239, 0668 Oslo. Be for at her kan og vil vi kunne begynne å virke for Gud.Vi flytter inn i nytt hus medio 30. november nå!

Ønsker du\dere å støtte oss? Her er våre kontonumre i Postbanken:

1204 33 59280

Har du tro på dette vi driver på med? Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut? Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid. Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med?

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn! Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.

Vi flytter inn i nytt hus snart!

Vi gleder oss til dette, og da vi kom tilbake til Oslo i 2005 så kjente jeg at vår «base» skulle ligge i Alna bydel, dette er nå i ferd med å skje!

Jeg kan jobbe til jeg dåner og kona mi likeså!

Det føles mange ganger underlig hvordan troende mennesker gir til «Guds sak». I realiteten er det ikke til «Guds sak», men til falske profeter i tiden. Både her i Norge og i ut i den «store» verden.

Eksempler på Falske tjenester som håver inn store summer av forførte og villedende troende!

Pastor Jan Hanvold lever i åpenbar synd men har gjennom gaveinntekter klart å få inn ca. 2 millioner i årslønn, alt basert på «gaver» av troende. Snakk om å være kjeltring i «hvite» klær. Først fikk han penger, kjøpte eiendommer etc. lever av inntjening på dette og gaver til Visjon Norge. Hvor lettlurte kan en bli?

I vår tid er nylig både Paul Crouch, leder for verdens største ”kristne” TV-stasjon ”tatt” for å ha hatt homofilt samliv over tid, med en tidligere ansatt. Denne har gått ut og skrevet bok om dette hykleriet. Men i et rettsforlik betalte Crouch (med penger fra naive godtroende TV-tittere i USA!) hele 425.000,- dollars for å holde boken borte fra salg. Paul Cain, kjent navn i den såkalte Apostolic Prophetic Restoration Movement i Kansas City, USA, er ”tatt” for kronisk alkoholisme og for å ha hatt homofilt samliv over lengre tid! Roberts Liardon ble avslørt som hemmelig homofil i 2001, han som ble kjent for sin serie om ”Guds Generaler” her i Skandinavia. Han stod og skrøt av seg selv og sin profetiske tjeneste da han ved flere anledninger gjestet Livets Ord i Uppsala i 1989-1990.

Skal de som lever rett arbeide mens de falske profetene leve på gaver av de troende?

Klart at dette er forenklet. Men å støtte meg og Smyrna Oslo så støtter enn en som lever helt for Gud og som vandrer verdig Herrens kall. Men støtter en f.eks. Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold så støtter en dypest sett Satan og hva han står for. Valget er ditt kjære venn, hvem støtter du? Det er bare å slutte støtte Visjon Norge og andre såkalte kristne, men heller støtte meg og Smyrna Oslo. Det kan du gjøre ved enkelt å overføre enten som engangs beløp eller ved faste trekk til våre kontorer i Post Banken. Lykke til og gjør kloke valg ledet av Gud og ikke av dine følelser etc. men av Guds ord og Guds Ånd!

Ønsker du\dere å støtte oss? Her er våre kontonumre i Postbanken:

1204 33 59280

Har du tro på dette vi driver på med? Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut? Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid. Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med?

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-45-hvorfor-smyrna-pa-menigheten.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Herrens-kall-og-utvelgelse-av-forkynnere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete-%20i-Efesus http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=smyrna-oslo-forut-for-sin-tid http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tiende

fredag 26. oktober 2012

Nr. 495: Derfor er det mange skrøpelige og syke iblandt de kristne, og mange sovner inn før tiden

Nr. 495:

Derfor er det mange skrøpelige og syke iblandt de kristne, og mange sovner inn før tiden.

1 Kor. 11. 27 Derfor, hver som eter brødet eller drikker Herrens kalk uverdig, han blir skyldig i Herrens legeme og blod. 28 Men hvert menneske prøve sig selv, og så ete han av brødet og drikke av kalken! 29 for den som eter og drikker, han eter og drikker sig selv til dom dersom han ikke gjør forskjell på Herrens legeme. 30 Derfor er det mange skrøpelige og syke iblandt eder, og mange sovner inn. 31 Men dersom vi dømte oss selv, blev vi ikke dømt; 32 men når vi dømmes, da refses vi av Herren, forat vi ikke skal fordømmes sammen med verden. 33 Derfor, mine brødre, når I kommer sammen for å ete, da del med hverandre; 34 og hvis nogen hungrer, da ete han hjemme, forat I ikke skal komme sammen til dom! Det annet skal jeg foreskrive når jeg kommer.

Josva og Kaleb var ved sin fulle styrke ved 85 års alderen, det er en fin alder å dra inn årene og reise hjem for å bli med Herren for oss troende da vi er satt for å være lys og salt i denne verden, her illustrasjonsbilde en atlet som alle troende skal være først og fremst åndelig sett som også vil slå ut på det fysiske der vi er overvinnere på alle fronter i livetSkriften taler om at det selv på Apostlenes tid var det mange syke blant de troende!

1 Kor. 11. 30 Derfor er det mange skrøpelige og syke iblandt eder, og mange sovner inn.

Hva var grunnen?

Dette er tatt fra der Apostelen Paulus underviste om nadverden, det var de som misbrukte nattverdsmåltidet til å spise seg selv mette. Og de så ikke forskjell på hva nadverden var og et vanlig måltid. Dette igjen resulterte i at velsignelsen som er i Jesu forsoning på Golgata ikke ble dem til del, men faktisk gjorde at dom ble bragt inn i deres liv. Det var en kombinasjon av mangelfull forståelse, ulydighet og kjødelighet som bragte dem til dom. Det er slik i dag også at det er mangelfull forståelse, ulydighet og kjødelighet som holder mange kristne fra å være ved god helse og friske til ånd, sjel og legeme! Gud har ikke forandret seg, ei heller vi mennesker om vi har en bedre forståelse på enkelte områder så har vi en dårligere forståelse på andre områder.

Gud vil at vi troende skal være frisk og leve minst til vi er 70-80 år, ja også lengre!

Sal 90:10 Vårt livs tid, den er sytti år og, når der er megen styrke, åtti år, og dets herlighet er møie og tomhet; for hastig blev vi drevet fremad, og vi fløi avsted.

Jos 14:10 Og nu ser du at Herren har gjort med mig som han sa, og latt mig leve i fem og firti år fra den tid Herren talte disse ord til Moses - all den tid Israel vandret i ørkenen; og idag er jeg fem og åtti år gammel. Jos 24:29 Nogen tid efter dette døde Josva, Nuns sønn, Herrens tjener, hundre og ti år gammel.

3Joh 1:2 Du elskede! jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.

Løftene er mange, men Guds ord taler om et godt, langt og innholdsrikt liv som troende der vi er overvinnere på alle områder i våre liv. Jeg vet ikke alt, men Guds ord taler blant om at vi kan forvente minst 70 år her på jorden, og med megen styrke enda lengre.

Josva og Kaleb var 85 år og ved sin fulle styrke og kraft!

Slik jeg ser det, har en vært en troende fra ungdommen så har en et klart fortinn med å ha vandret med Herren. Josva og Kaleb hadde Guds ånd da de andre hadde Verdens ånd. De var også da ved sin fulle styrke ved fylte 85 år, og vi som troende kan også forvente oss et godt, innholdsrikt og spennende liv. Der vi er ved god helse og helbred bare vi følger Herren.

Guds folk er syke fordi de har mangelfull forståelse, er ulydige og kjødelige, som holder mange kristne fra å være ved god helse og friske til ånd, sjel og legeme!

Akkurat som mange i menigheten i Korint var syke, skrøpelige og døde før tiden, er Guds folk det i dag. Sykdom er fra Satan, og alt dette overvant Jesu på korset!

Guds ord taler om at ved hans sår er vi legt, ikke bare skal erfare det senere

1Pet 2:24 han som bar våre synder på sitt legeme op på treet, forat vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår I er lægt.

Når Jesaja gjengir dette ordet sier han at ved hans sår har vi helbredelse, mens Peter sier vi er legt. Ved Golgatas offerdød er alle troende legt rent objektivt sett. Det er for oss å ta ut av vår rikdom og helbredelse vi har i Kristus Jesus NÅ!

A A Allen

Evangelist A A Allen ba for syke i tusenvis, og de ble helbredet. Men selv døde han en for tidlig død, hvorfor? Jeg tro at han ikke passet nok på sitt eget liv og sitt legeme. Derfor er det så viktig at vi ikke er bare opptatt med alle andre, men også med oss selv og vårt forhold til Herren. Det aller viktigste er at jeg har det godt med Gud. Andre mennesker må ta sine egne valg!

Er det mulig å dø før tiden? Dessverre ja!

Selvfølgelig har ikke jeg svarene på alt, og det kan godt være at Gud tillatter ting for ikke noe verre skal hende. Eller han har andre ting på programmet da sjelers frelse er og forblir det viktigste. Men som troende kan vi og skal vi forvente at Gud hjelper oss med alle ting, også med å være ved god helse, akkurat som vår sjel har det godt, all ære til Gud og Lammet!

Sluttkommentar: Jesus kalte helbredelse for «barnas brød»;

Matt.15. 26 Men han svarte og sa: Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder.

Da Gud Fader selv ser på helbredelse som vårt brød og vi ber i Fadervår gi oss vårt daglige brød så ligger det helbredelse i denne bønnen. Forvent og tro Gud at du og vi alle skal få leve lenge. Josva og Kaleb var ved fylt styrke ved fylte 85 år, var ikke det herlig? Forvent og tro at Gud er den samme i dag som han da var, for det er han i sannhet. Sykdom er fra Satan og god helse er i fra Gud, det er sikkert da Jesus sa at Tyven som er betegnelse på Satan at hans misjon var å stjele, myrde og ødelegge. Mens Herrens misjon er å gi liv, ja liv i overflod Hallelujah!

Dette er ikke noe vi skal gjøre oss fortjent til, alt er i forsoningen. Det er bare for oss å vandre Herren verdig og tro hans ord og gjøre det vi selv kan etter beste evne. Da velsigner han oss og beskytter oss. Ikke noe er for vanskelig for Gud, alt er tilveiebragt gjennom Jesu forsoning og offerdød på Golgata kors for 2000 år siden, Gud være lovet fra nå av og inntil evig tid!

Relaterte linker: http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/01/nr-193-faith-that-prevails.html http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/01/nr-194-ever-increasing-faith.html http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/01/ne-212-price-of-gods-miracle-working.html http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/01/209-how-to-receive-your-healing.html

torsdag 25. oktober 2012

Nr. 494: Ti grunner eller muligheter for å få et godt eller dårlig ekteskap\samliv som en kristen! Del 3

Nr. 494:

Ti grunner eller muligheter for å få et godt eller dårlig ekteskap\samliv som en kristen! Del 3

Ekteskapet er under attakk i dag, men kjærligheten er sterkere enn hatet slik som lyset er sterkere enn mørket. Derfor er det fullt mulig og det burde vært naturlig at de troende – som tror på Gud – hadde holdt sammen livet ut som ektefolk. Jeg og min elskede Fru har nå sølvbryllup den 22. januar neste år, hvorfor? Gud er god Hallelujah!1.) Vilje til forandring hos seg selv fremfor sin ektefelle! Har vært i sjelesorg og hatt dialog med veldig mange som har enten havnet i skilsmisse eller på andre måter har hatt problemer i ekteskapet. Dessverre de aller fleste ikke minst troende har den holdningen at det er noe feil med den andre – ikke med seg selv! Det igjen åpner for et nytt ekteskap. Med en slik holdning er de troende på lik med Verdens mennesker. Går det bra – så går det bra! For en troende går det alltid godt, bare en gjør noe seg selv og arbeider med seg selv.

Fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 1. 12 Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres frelse med frykt og beven! Paulus omtaler menigheten som en Far snakker til sin barn når det skal begynne å stå på egne ben og klare seg selv. En er tilstede men også borte. Nå er det egentlig opp til barnet – som her menigheten – å vise hva den vil og evner. Forutsetningen er der, men videre vei og retning avgjør og bestemmer en selv. 13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. Men Paulus kommer med en kjensgjerning som han hadde erfart selv; det er Gud som gjør en i stand til å tjene og elske ham. Vi skal ta våre bestemmelser og ha våre mål, men alt dette står Gud bak. Det er i ham vi lever, beveger, rører og er til. 14 Gjør alt uten misnøye og innvendinger, Kommer ikke det hele fra hjerte og en ønsker det selv, da gjør en det av misnøye og en har innvendinger mot å gjøre Guds vilje. Å tjene Herren er med glede, hvis en gjør noe for en må er det døde gjerninger sier Skriften. 15 så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden Denne verdens barn trives i mørke og med synd. For en troende trives en men å være motsatsen, ved å leve som et Lysets barn noe som en også er. Vi leser i bergpreken, der finner vi den samme standarden som Paulus beskriver på de troende. Paulus sier; så dere kan være uklanderlige og rene. Jesus sier i Matt.5. 48 Vær da fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen. 16 og holder fast på livets ord, og jeg skal få den ros på Kristi dag at mitt strev og mitt livsverk ikke har vært forgjeves. Paulus hadde som mål for alt det han gjorde, Jesu Kristi dag. Dagen vi skal møte Jesus, bli han lik og vil få igjen hva som har skjedd med våre liv som troende, enten godt eller ondt. Skal vi få noe igjen den dagen er det avhengi av hvordan vi stiller oss ovenfor Guds ord og innretter vårt liv, ved å leve deretter.

2.) Bestemme seg selv når en gifter seg for aldri være utro og stå med sin ektefelle i gode som onde dager! De aller fleste, ikke minst troende går inn i ekteskapet med den holdning. Går det bra så går det bra. Men går enn inn i ekteskapet med den holdningen at dette går godt uansett og jeg skal aldri være utro, da skal du se at det går godt! Hemmeligheten til et godt ekteskap ligger i gode og sunne holdninger. Jeg bestemte meg da jeg giftet meg at jeg aldri skulle være utro, og da har alt godt en vei. Bedre og bedre dag for dag.

Ord. 4. 18. Men de rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag.

3.) Vær tålmod og overbærende med sin ektefelle, du har giftet deg med et feilende og mangelfullt menneske som trenger å få din nåde og overbærenhet, ikke bare Guds!

Fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 3. 12 Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, Vi valgte ikke ham men han valgte oss. Vi er blitt helliget gjennom frelsen slik at Gud aksepterer oss og vi er og forblir elsket av ham. Nå begynner Paulus å fortelle hva vi skal kle oss med; inderlig medfølelse, godhet, ydmykhet, ta dere ikke selv til rette og strekk dere langt. Her var det bare ord som passer for en kristen. Alt dette er Jesus vårt store forbilde, han hadde disse egenskapen og karakter trekka fylt ut. 13 så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Når vi ser på Fadervår er det en bønn som er rettet mot Fader som er i himmelen. Og likesom vi er tilgitt så uendelig mye må vi evne å tilgi hverandre. Men forutsetningen er at de ber om tilgivelse. Vi skal tilgi men tilgivelse er også basert på bekjennelse. Og helt konkret hva som er gjort og sakt som er ille og synd. Men da må og skal vi tilgi og glemme som Gud har tilgitt oss våre synder i Kristus Jesus. 14 Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullender. Kjærligheten er kristendommens innerste vesen og det eneste som skal bestå for alltid. Derfor er kjærligheten også det største og viktigste. Kle oss i kjærlighet fra topp til tå. Kjærligheten virker også legende på oss selv. Et menneske fylt av Guds kjærlighet har de aller beste forutsetninger for å lykkes, være frisk og være en tjener i Guds menighet. Kjærligheten binder oss troende i sammen som ingenting annet. Det er ikke bare å tro og tenke likt, men å elske og bli elsket av Gud og hverandre. Joh.e.13. 34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35 Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.» 15 La Kristi fred råde i hjertene, for til det ble dere kalt da dere ble ett legeme. Og vær takknemlige! Før var våre liv, sinn og ferd fylt av uro men nå er det fred. Å hele tiden være i oppesesjon til alle og alt er ikke en kristen verdig. Det er ganger vi skal og må si i fra, men det er av tvungen nødvendighet. Vi skal ikke ha for sterke meninger og synspunkter om andres religion, tro og hudfarge. Gud er den som kjenner ethvert menneske og vårt fokus er ikke hvor simpel og dårlig andres tro er. Men hvor stor og dyrebar Kristus er for oss. Og vær takknemlige. Det er det finest og det mest naturlige for en troende; å være takknemlig!

4.) Forlate sine foreldre – nå har en et hjem selv, spesielt for kvinnen gjelder dette! Det å forlate foreldrene sine fysisk, mentalt og ved at det er ikke foreldrenes meninger som er det avgjørende er veldig viktig for et godt og sunt ekteskap.

Fra mine bibelkommentarer Markus evangeliet 10. 2 Også noen fariseere kom, og for å sette ham på prøve spurte de: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru?» Disse situasjonene og hendelsene er relevante for oss i dag. Menneskene er opptatt med de samme problemene og sitter fast i de samme tinga som for 2000 år siden og det blir ikke lettere men vanskeligere å være både menneske og en troende! 3 «Hva har Moses pålagt dere?» sa han. Hva har Moses pålagt dere spurte Jesus. Men det er ikke Moses som er vår læremester men Jesus. Joh. e. 1. 17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 4 De svarte: «Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og skille seg fra henne.» Dette som var en tillatelse var blitt noe som en i kjødelig lyst holdt meget høyt. Vi ser her hvor håpløs loven var opp imot Guds vilje og Guds hensikt med menneskene. 5 Da sa han til dem: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. I Sannhet steinhjerte som vi alle har kunne ikke loven og Moses fjerne, det måtte de ta hensyn til. Hvor mye herligere er ikke den nye pakt, den forvandler oss. Esekiel 36. 26 Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. 27 Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. 6 Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem til mann og kvinne. Jesus underviste om ekteskapet gikk han til bake til skapelsen. Gud skapte en mann og en kvinne som skulle og skal leve i et livslangt ekteskap\parforhold. Det er også den Paradisiske tanke fra Guds side til menneskets beste. 7 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, En skal ikke binde seg til sine foreldre og samtidig være gift. De bånda skal brytes og en skal leve videre med troskap i ekteskapet. 8 og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Så er de to ikke lenger to men et. I Norge har vi en offentlig seremoni med minst to vitner og en skriver under på papirer som erklærer at en er gift, det er en ordning innstiftet av Gud som Norge i skrivende stund tar meget godt vare på. 9 Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» Dette som Gud her har forordnet er hellig og ukrenkelig. Å forkludre dette er å åpne opp for alt annet enn Guds vilje og gi fienden makten i livet. Den sanne glede finnes kun i å gjøre Guds vilje, alt annet er etterligninger som aldri vil føre frem. 10 Da de var kommet i hus igjen, spurte disiplene ham om dette. Nå ble disiplene nysgjerrige og følte kanskje på en form for utrygghet? Jesus var så klar og konsekvens at mange følte seg støtt og forurolige? Døperen Johannes hadde nettopp mistet hode pga hans forkynnelse imot gjengifte. 11 Han sa til dem: «Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd mot den første. Jesus talte til mennesker som kjente Guds ord, troende Jøder. Jesu undervisning er meget klar og egentlig enkel. Gjengifte for troende er ikke tillatt, punktum. 12 Og om en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet.» Hvis en innleder et nytt forhold som troende mens den andre lever, påfører en seg selv og den en eventuelt gifter seg med Guds straffedom. En setter både seg selv og den en gifter seg med utenfor nåden og er med det en Satans tjener og eierforholde skifter. Begge to går fra å være Guds barn til å bli vredens barn og de tilhører verken Gud eller menigheten lengre. De har fornektet Gud gjennom sitt liv, det er kun en omvendelse som kan berge en. Å be om tilgivelse hjelper aldri hvis en ikke også omvender seg. Omvendelse og tilgivelse hører i sammen. Titus 1. 16 De sier om seg selv at de kjenner Gud, men med sine gjerninger fornekter de ham. De er avskyelige og ulydige, ute av stand til å gjøre noe godt.

5.) Ha respekt for hverandre i alle deler i livet! Jesus løftet opp alle mennesker, men aller mest kvinnen til en likeverdig partner for mannen. Der en var jevnbyrdige og begge to skulle underordne seg hverandre lærte Apostelen Paulus.

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 5. 21 Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus! Samtidig er dette verset en overgang til det neste avsnittet som konkretiserer hva underordning betyr i praksis i mellom ektefeller, mellom barn og foreldre og mellom herrer og tjenere. Men som overskrift begynner Paulus med å si at vi alle skal underordne oss hverandre. Underordning er en universal kristen forpliktelse. Den gjelder i alle relasjoner, i menighet, på arbeidsplass og i ethvert hjem. Jesus Kristus er jo selv forbildet på hva underordning vil si. Han uttømte seg selv, han gav avkall på sine rettigheter og kom for å tjene. Han underordnet seg sine disipler ved å vaske deres føtter selv om han var deres Herre. Det er mange som sliter med å få dette med å underordne seg hverandre til å harmonere. Rent logisk tenker man at er noen under, må noen være over. Men ordet ”overordnet” forekommer ikke i vår Bibel! Underordning er dessverre et negativt ladet begrep. Vi tenker lett på undertrykkelse, underkuelse, underdanighet. Og vi må med skam bekjenne at det har vært mye av det i kristne hjem med støtte i disse ordene. Mang en såkalt bibeltro mann har vært en tyrann hjemme – og ment han var bibeltro! Men i dag er det gått helt den andre veien der barna bestemmer alt og foreldrene blir satt på sidelinjen. Både gjennom lovgivning, hva som blir servert på TV og ellers hva som kommer frem. Det blir fra den ene ytterlighet til neste. Underordning kan også uttrykkes positivt som Paulus gjør det i ROM 12,10 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Når jeg setter andre høyere enn meg selv, underordner jeg meg dem. Eller som Peter sier det: 1PET 5,5 Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For "Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde". Den gjensidige underordning skal skje i ærefrykt for Herren. Det betyr at i hjemmet skal begge ektefellene stille seg inn for Herrens ansikt og spørre: Hvordan vil du at vårt samliv skal være? Da blir det ikke plass til dominerende herskesyke verken fra mannens eller kvinnens side! - Mye av kvinnekampen har vært berettiget, men dessverre har noen falt i samme grøft som mannen og hersket over ham slik han hersket over henne. Selv om kvinnens underordning nevnes først, tror jeg vi må begynne med formaningen til oss menn for å sette hennes underordning i det rette lys.

6.) Sunn økonomi – skaper harmoni og unødvendige konflikter i ekteskapet! Penger i seg selv løser svært lite, men uten penger blir svært lite løst. Penger er et middel, men ikke selve løsningen. Men uten penger, så blir ting vanskelig som kunne vært lett, det er mange ektepar som har gått fra hverandre p.g.a. krangel vedrørende økonomi. Her må og bør alle dra i samme retning, vet det ikke er alltid like lett. Men min offrordring er en man har en romslig eller trang økonomi så er måtehold og ikke overdådighet like ille og vanskelig å takle som fattigdom og nød. Den «gylne» middelvei er å foretrekke. Men skulle en føle at en har for mye da er det bare begynne å gi, det er utrolig mange som trenger midler.

Ordspr 30:8 La falskhet og løgnens ord være langt borte fra mig! Gi mig ikke armod og heller ikke rikdom! La mig ete mitt tilmålte brød.

7.) Innstill deg på oppturer og nedturer i ekteskapet! Det er de som bare elsker gode dager, for dem vil det gå ille før eller siden. I et ekteskap så er limet ikke sex og andre ting. Men det er og forblir trofasthet. Den gangen en giftet seg lovet enn Gud og hverandre at en skulle være trofast livet ut. Uten denne vilje beslutningen vil det gå om kull i et ekteskap. Det er umulig å ha de samme følelsene for hverandre livet ut, og godt er det. Men å være tro inntil døden, det er fult mulig! Og burde ikke være noen umulighet for noen, spesielt de troende som har Gud med seg.

9 Det er bedre å være to enn én; de får god lønn for sitt strev. 10 For om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkars den som er alene! Når han faller, har han ingen til å reise seg opp. 11 Når to ligger sammen, blir de varme, men hvordan kan den enslige bli varm? 12 Om noen vinner over den som er alene, vil to kunne stå seg mot ham. En tretvinnet tråd kan ikke så lett slites av. Forkynneren 4,9-12

8.) En har ikke nødvendigvis et dårlig ekteskap med manglende sex lyst! Etter å ha møtt en hel del personer som har opplevd enten et såkalt dårlig ekteskap, samlivsbrudd og annet som har gjort at enn har hatt et turbulent ekteskap så er sex noe etter min mening totalt overdrevet i henhold til betydning for et godt ekteskap. Virkeligheten er at et godt ekteskap produsere god sex, mens et dårlig ekteskap produserer god sex. Sex er frukten, ikke «treet». Derfor å ha fokus på sex om det er positivt eller negativ er og forblir et blindspor, fokuset er alt det annet. Når det fungerer, så kommer også sex lyst og sex glede etc.

Høys 1:2 Han kysser mig med kyss av sin munn! For din kjærlighet er bedre enn vin. Høys 1:4 Drag mig! Vi vil løpe efter dig. Kongen har ført mig inn i sine kammer; vi vil fryde og glede oss i dig, vi vil prise din kjærlighet mere enn vin; opriktig elsker de dig. Høys 2:4 Han har ført mig til vinhuset, og hans banner over mig er kjærlighet. Høys 2:5 Styrk mig med druekaker, kveg mig med epler! For jeg er syk av kjærlighet. Høys 3:10 Dens stolper gjorde han av sølv, dens ryggstø av gull, dens pute av purpur; innvendig er den smykket i kjærlighet av Jerusalems døtre. Høys 4:10 Hvor liflig din kjærlighet er, min søster, min brud! Hvor meget bedre er ikke din kjærlighet enn vin, og duften av dine salver bedre enn alle velluktende urter! Høys 5:8 Jeg ber eder inderlig, I Jerusalems døtre! Om I finner min elskede, hvad skal I si ham? - At jeg er syk av kjærlighet. Høys 7:6 Hvor fager du er, og hvor herlig du kjærlighet i din fryd! Høys 7:12 La oss årle gå til vingårdene, la oss se om vintreet har satt skudd, om blomstene er sprunget ut, om granatepletrærne blomstrer! Der vil jeg gi dig min kjærlighet.

9.) Vær enn god kommunikator – du er en god ektefelle! Her kommer alle til kort, men det er så viktig å være en god samtale partner eller enn god kommunikator. Ikke minst i dagens samfunn der en skal forholde seg til så mange ting, ikke minst med å kunne svare og imøtegå så mange mennesker! Og ektefellen er en samarbeids partner til å løse alle floker i livet med dets utfordring! Legg merke til at vi mennesker har fått en munn for å tale med og to ører for å høre med, det er ikke uten grunn.

Jak 1:19 I vet det jo, mine elskede brødre! Men hvert menneske være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede.

10.) Ekteskapet handler om å takle livet i sammen med enn annen! Det å forholde seg til en annen person som en skal være i sammen med hver dag byr på mer enn en utfordring, men mange utfordringer. Vi vet at ekteskapet er en Gudgitt gave til oss mennesker. Om du er frelst eller ikke så er ekteskapet innstiftet på det grunnlaget at vi ikke skulle drive hor verken hos de troende eller ikke troende. Ekteskapet ut i fra bibelen er monogamt, kvinne og mann skal finne sin make i renhet. Jesus sier det tydlig at de som skiller seg og ekter en fraskilt mann/kvinne, driver hor. Paulus sier videre at de gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille seg fra sin mann, men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike seg med sin mann - og at en mann ikke skal skille seg fra sin hustru. 1.kor.7,10-11. Her uttaler Paulus seg klart at dette var ikke fra ham, men Herren selv som bød ham å si dette. Nå er det slik at bibelen er jo skrevet til oss troende som er frelst. Dette er ikke en bok til de ufrelste, for bibelen er jo et testamente som alltid trer i kraft når en er død, og etter at Jesus døde for oss tråtte testamente inn med sin kraft til oss. Derfor står disse skriftstedene om ekteskapet til de troende. Jeg vet om flere kristne som har skilt seg og giftet seg flere ganger mens de er troende. Etter bibelen er dette å drive hor og slike har ikke adgang til himmelens rike fordi de lever i en aktiv synd. Denne synden tilgir ikke Gud, ikke før disse har skilt lag. Nå vet vi at en del før de ble frelst har hatt flere en ett ekteskap bak seg. Når de kommer til troen er det et problem som mange har vanskeligheter med, men her tror jeg det ikke er vårt ansvar å støte ut noen etter som de har blitt frelst og reddet ut fra verden. Paulus tar dette opp i samme kapt at i den stand enhver ble kalt i, i den bli han hos Gud. v.24 I den tid som Paulus skrev til Korintierne var menigheten i sin spede begynnelse slik at ekteskapsproblemer før frelsen var nok et ukjent begrep. Jødene hadde vært under loven, men nå var det nådetiden. Derfor begynte etter hvert menighetene å få dette inn i sin midte. Derfor når dette problemet kom var nok Paulus under Herrens ledelse når han skrev til Timoteus da han ville gi Timoteus råd for innsettelse av tillitsmenn, eldste og forstandere. Da sier han at en tjener skal være ulastelig, en kvinnes mann.. osv. Dette vil si at slike som har flere ekteskap bak seg ute i verden skal ikke ha en åndelig oppgave i menigheten som forstander, eldste eller tjenere. Selv om disse er frelst så har de et liv som er destruktivt i sin gjerning ved at de er skilt og gjengiftet. Det er sikkert mange som vil tenke slik at det skulle finnes et a eller b kristent liv, men det er det ikke. Når Gud engang skal gi oss lønn for våre gjerninger er jo seiersprisen noe forskjellig. Noe får kranser, andre kroner. Noen vil skinne sterkere enn andre. Gud er ikke urettferdig. Derfor tror jeg at slike som er gift, skilt og gjengiftet igjen før de ble frelst, vil innfinne seg i dette uten noe problemer. Det er mange andre ting de kan tjene Gud i menigheten med, men bare ikke de åndelige ting. For det skal være de som skal veilede andre i disse saker i menigheten, og da kan de ikke ha flere ekteskap bak seg. I utgangspunktet lever de ikke etter det mønster menigheten har bygd opp på, men i denne situasjonen tror jeg Gud lar de vokse i menigheten uten å støte de fra seg. Det er også de som er blitt frelst i de senere årene med barn fra før de ble en troende. For dem vil jeg anbefale sølibat om de ikke gjør en synd om de gifter seg. De vil dra noe av den destruktive og kjødelige holdningen med seg videre inn i det nye livet som gjør dem mindre skikket til å ha et åndelig embete. Det er om å gjøre å være 100 % innstilt på at ekteskapet er en hellig og Guddommelig intuisjon innstiftet av Gud selv som skapte oss mennesker til 1 mann og 1 kvinne. Ikke noe annet er Gudgitt selv om jeg tror at to mennesker av samme kjønn kan kjenne kjærlighet og flerkoneri også kan oppleves som godt og rett. Men de intrigene og den sjalusien som dette medfører, er helt sikker en av grunnene for at Gud ikke er for flerkoneri i gjennom egentlig hele bibelen.

Matt. 19. 6 Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføiet, det skal et menneske ikke adskille.

Sluttkommentar: Dette var tredje og siste artikkel om ekteskapet for denne gang, det kommer nok flere. det står at vi skal bli stående etter å ha overvunnet alt, dette inkluderer ekteskapet mer enn noe annet!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-488-ti-grunner-eller-muligheter-for.html http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-516-ti-grunner-eller-muligheter-for.html

tirsdag 23. oktober 2012

Nr. 493: Det er av essensiell og av helt konkrete grunner at jeg advarer imot personer og forkynnere som Apostel Jan Åge Torp, Pastor Jan Hanvold, Evangelist Emanuel Minos og andre!

Nr. 493:
Det er av essensiell og av helt konkrete grunner at jeg advarer imot personer og forkynnere som Apostel Jan Åge Torp, Pastor Jan Hanvold, Evangelist Emanuel Minos og andre!

Inger Hanvold som har giftet seg med «Pastor» og TV-grunder Jan Hanvold er med å åpne opp for demonsikt aktivitet i Guds menighet da de driver hor med å være ulovlig gift etter hva Guds ord lærer. De er begge delaktig i synd, og de begge driver hor lærer skriften.Kristendommen er Kristus – ikke bare til frelse, men at han vinner skikkelse i oss i alle deler og i alle hjertekamre!

Her fra mine bibelkommentarer Galaterbrevet 4. 19 Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere! Om det er slik at vi ikke kan forandre vårt hjerte gjennom ytre gjerninger, hva skal isåfall forandre det? Og er det slik at det kun er Gud som forandrer våre hjerter og kun Gud som kan virke helliggjørelsen i oss så kan vel ikke det gjøre annet med oss enn sønderknuse våre hjerter over vår egen miserable tilstand og vår egen hjelpeløshet i å forandre det!? Det burde skape i oss et inderlig rop til Gud om å endre vårt hjerte! Et rop om å ransake oss og vise oss Kristus i våre liv slik at han kan vinne skikkelse i oss. Salme 139:23,24: “Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. 24 Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei.” Så når Gud har hørt vår bønn, virket helliggjørelse i oss og Kristus igjen lyser i våre hjerter; Har vi da oppnådd å bli mer perfekt i oss selv og mer i henhold til Guds standard? NEI! Vi har derimot innsett at vi IKKE kan vinne hellighet gjennom våre ytre forandringer men kun gjennom at Kristus ved troen får vinne skikkelse i oss, noe som ØKER avhengigheten av Gud. Dvs. at vi sitter igjen med mindre av oss selv og mer av Kristus Jesus! Vi innser mer og mer at livets kilde er i ham. Vi sitter igjen som mye friere og gladere mennesker enn da vi forsøkte å rette på livet selv. Bonden vet at årsaken til at eplene mangler på epletreet er mangel på jordsmonn og næring. Slik er det med oss også; når vi lever et liv nært Gud i tro og omvendelse og skjønner vår avhengighet av ham – da bærer treet frukt av seg selv. Om vi ser all slags elendighet i oss selv og vår forventning er at Gud skal forandre dette i oss selv så blir vi skuffet. Gud forandrer ikke mennesket på den måten. Mennesket blir forandret når det ser at dets liv ER Kristus – fokusen på selvet og egoet forsvinner og Kristus vinner skikkelse. Helliggjørelse ender alltid opp med mer Kristus og ikke med mer av oss selv! Resultatet av Guds verk i oss er at vi graver oss mindre ned i vår egen elendighet og innser at vårt liv er i Kristus og at han er vår helliggjørelse! Gal 5:16 “: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod.”. Så om konklusjonen er at det overhodet ikke går, så har man altså Bibelen i mot seg Evangeliet er genialt, det er håp for ALLE enten man er svak eller sterk som person får bare Gud tak i en så stiller man mer enn likt. 20 Jeg skulle ønske jeg var hos dere nå og kunne finne den rette tonen overfor dere. Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal gjøre med dere. Paulus hadde sett den herlige utviklingen både med seg selv og sine brøder av kjødet jødene. Men nå ville mange av dem både holde Moseloven, omskjære andre men samtidig tror på Jesus. Når Paulus skriver Hebreerbrevet 7-8 år senere så ser vi noe av det samme, men da mye dypere. Da ville de forlate Jesus helt og gå tilbake også til ofringen og sermoniloven i GT.

1 Kor. 1. 29 forat intet kjød skal rose sig for Gud. 30 Men av ham er i I Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, 31 forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren!

Da David Wilkerson begynte sitt arbeid i New York møtte han gjenglederen, Nicky Cruz. Han ble truet på livet av han hvis han ikke fjernet seg, noe Wilkerson svarte at da ville hver bit av han rope til han at Jesus døde for han og elsket han.

Hva er kristendom? Og hva er ikke kristendom?

Det hele dreier seg om to forskjellige riker, to forskjellige lover, to forskjellige liv, to forskjellige mennesker, to forskjellige utganger på livet. To. to og to ……… Hvilket rike tilhører du? Det ser en på hvilken natur som virker i deg, hvilket sett av lover en lever etter etc. Da må vi forstå at å skrive det som jeg gjør, er å angripe alt som tilhører Satan og hans rike. Og forsvare det som tilhører og er fra Gud og tilhører hans rike.

Fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 1. 12 Med glede skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. Vi har fått del i en arv som verdens barn ikke har. De sloss om smulene mens vi sitter med den rikes bord som er vår Fars (Lukas 15). Det er ikke enda åpenbart fullt ut, men i Ånden ser vi det og handler og lever deretter. På vandringen takker vi da vi har fått en slik stor nåde, å være i lyset. I lyset ser vi helt andre ting og erfarer helt andre ting enn de som lever og vandrer i mørke. 13 For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. En gang var også vi mørkets barn og levde som de. Vi visste ikke bedre, i hvert fall de fleste av oss. Men nå er vi blitt utfridd, og det har skjedd en kolossal omveltning, vi er nå plassert i Guds Sønns elskede rike. Det som preger det riket et motsatsen til det rike vi var i før. Før mørke, nå lys. Før hat, nå kjærlighet. Før løssluppenhet, nå ansvar med å følge Jesus og Guds ord. Før alt tillatt, nå lever vi under Guds vilje og bundet til Kristus og Guds ord. Alt er blitt nytt, derfor må vi leve deretter eller så vil det bli verre stilt med oss enn de som aldri har erfart dette. 14 I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Vi er kjøpt fri ved hans dyre blod. Det vi nyter og skal ha glede av i evigheters evigheter er ikke lettkjøpt fra Guds side. Han gav avkall på sin egen sønn og lot han dø i vårt sted. Tilgivelsen for våre synder er så dyp at Gud kommer dem aldri mer i hu og alt av syndens virkninger har han satt i gang en helbredelses- prosess for, noe som bibelen kaller for vår helliggjørelse.

Jeg angriper alt og alle som tilhører Satan, men spesielt de som gir seg ut fra å være fra Gud men som er Satans representanter!

Jeg har prøvd og fremstille den sanne virkeligheten! Som sagt, Jesus taler om at på fruktene skal treet kjennes! Da er det ikke vanskelig – hvis du og jeg vil – se hvem som tilhører hvem. Det er klare kjennetegn på de som tilhører Gud – og de som tilhører Satan. Her er det ikke for vanskelig for alle og enhver å vite det!

Hanvold, Torp og Co. tilhører ikke Gud, men Satan sier skriften!

Hvis en lever og vandre i synd, selv om en bekjenner Jesu navn. Hvem tilhøre enn da? Svaret gir seg selv, derfor de som angriper og forsvarer Hanvold, Torp og likesinnede. De forsvarer egentlig Satan og hans ambassadører! At de tørr, og vill!

Skriften taler om at vi ikke kan ri to hester samtidig, men vi tjener enten Gud eller Satan!

Da disse overnevnte personer og likesinnede lever og vandre i mørke, da har de ikke rett og adgang til Guds menighet. Og langt mindre en talerstol, åpne opp for slike er å åpne opp for ulver i fåreklær lærer skriften.

Alle områder i vårt liv skal tåle lyse

Matt 6:23 Men er ditt øie sykt, da blir hele ditt legeme mørkt. Er altså lyset i dig mørke, hvor stort blir da mørket!

Mange har en forståelse av at det går an å tjene Gud og Satan – nesten samtidig. Men dette lærer ikke skriften. Jeg har forståelse for at ikke alle ting i Guds ord er like klart for alle. Men vi kan ikke tillatte de som lever i synd som dermed tilhører mørke – å få fritt leide i Guds menighet og nærmest ubegrenset innflytelse og t.o.m. blir forsvart og sett på som kristne brødre og søstre. Hvor bedratt og forført kan en bli må jeg virkelig spørre meg selv!

Jeg vet mye mer enn det jeg skriver og forkynner imot!

Ordspr 20:27 Menneskets ånd er en Herrens lampe; den ransaker alle lønnkammerne i hans indre.

Jeg kan veldig ofte vite «alt» om et menneske under Åndens innflytelse og den åpenbaringen Gud gir meg. Men da en må henge noen «gnager» for at andre skal forstå og våkne opp. Da må en nevne konkrete ting eller så blir en selvfølgelig holdt for å være en som sprer rykter og en som anklager andre uten grunn. Derfor har jeg blant annet nevnt dette med skilsmisse og gjengifte og til dels ubibelsk lære. Våkner enn ikke opp med slike konkrete ting, hva da? Da våkner enn ikke opp for det som en kan kjenne i sitt hjerte og sinn ved Åpenbaring i fra Gud.

Jeg har vist om alle disse personene før de ble skilt at de var korrupte og forførerere!

Jeg har f.eks. advart imot Pastor Jan Åge Torp og Pastor Jan Hanvold lenge før de ble både skilt og gjengiftet. Men ved deres skilsmisser og senere påfølgende nye ekteskap. Da han jeg også mer konkrete «bevis» og kunne nevne konkret at de levde i hor! Men de var lenge før det forført og var forførere! Derfor er det slik for meg, at jeg kjenner i min Ånd og i mitt hjerte veldig ofte hvilken person jeg har å gjøre med. Og jeg reagerer deretter, men så vil alltid videre vei i livet vise hvem den personen var. Derfor er noe av det jeg advarer imot, for å hjelpe andre at jeg nevner konkrete ting. Jeg har vist det lenge før de gjorde det ene eller det andre. Kan nevne to konkrete eksempler med Torp og Hanvold til slutt. Derfor er jeg egentlig ikke imot bare at de lever i dag i hor, men deres hjerte og liv har aldri vært renset i Jesu dyrebare blod på rette måten. Hadde det vært det, så hadde de aldri levd og vært på den måten de er.

Den falske Apostel Jan Åge Torp

Lenge før jeg hadde med Jan Åge Trop å gjøre skjønte jeg at den mannen var på ville veier. Om Emanuel Minos og andre profeterte over ham både det ene og det andre. Alt som jeg har erfart med ham i ettertid, selv da han tok kontakt med meg. Alt kjente jeg til ved å lytte til Herren i mitt indre menneske og ved Åndens åpenbarelse. Da han f.eks. plutselig og helt uventet fjernet alle artiklene om meg, alt viste jeg på forhånd og hadde derfor tatt vare på alt som jeg ønsket å ha, jeg viste hva han kom til å gjøre, på forhånd! Og vi hadde en avtale som Trop hadde sagt til meg selv, at vi ikke skulle skrive og gjøre noe på bloggene uten først å ha sagt det til hverandre. For en løgner, manipulator og mega kjeltring han er, dette viste jeg på forhånd før han begynte å opptre som den han egentlig er!

Den falske profeten Jan Hanvold

Egentlig å avsløre Jan Hanvold har vært veldig enkelt. Han er så til de grader ute å kjøre. Jeg ble litt kjent med ham og hans virksomhet og forkynnelse bl.a. da han var i Bergen i Filadelfia og da han drev på i Drøbak med bibelskole etc. Da var han gift med kone nr. 1. nå er han gift med kone nr. 3. Men han har vært like korrupt og forført alltid. Derfor er egentlig dette med hans mange ekteskap, for å vise andre. Og for å få andre til å våkne opp fra sin åndelige søvn. Hanvold har hatt en meget spesiell oppvekst, bl.a. så bodde han rett ved siden av de som trykte hardporno. Og de bladene var hans lesing på skolen og under oppveksten som har gjort ham til et «sex-dyr». Og senere ble han narkoman med et utflippa liv. Gjennom dette livet så trivdes demonene med ham og de har nok i mengdevis satt seg i ham. På den måten har han alltid vært under mørkets innflytelse og herredømme. Derfor smitter han alle andre med dette som kommer i kontakt med ham. Og det er med hensikt og kjærlighet jeg advarer imot han og likesinnede. Da jeg vet at de er mennesker som ikke tilhører Gud og Guds rike. Men Satan og hans rike!

De som gifter seg med en fraskilt tar del i deres synd og driver da hor med den som er fraskilt!Da Inger Hanvold, Torps «nye» kone Aina og alle andre som gifter seg med en som er fraskilt som en kristen og som Pastor. Da åpner de opp for demonisk aktivitet i sitt liv og driver hor, eller rettere sagt lever i hor. De blir som Dalila som forførte Herrens tjener og profeten Samson til synd. Jesabels ånd har de og forfører Herrens vitne til synd, de blir delaktig i deres synd, brød og dom. Så sant at de ikke omvender seg før det er for sent, muligheten til frelse og omvendelse er i dag, i morgen kan det være for sent kjære venn!

Sluttkommentar: Folk må forstå at jeg kan ikke legge ut alt hva som bor i mitt hjerte. Men jeg prøver å legge ut på bloggen, på hjemmesiden og når jeg forkynner konkrete ting. Men det er ikke dermed sagt at jeg ikke vet mer og har vist mange ting på forhånd. Alt dette tror jeg enhver troende kan bli opplyst om bare en søker Gud Herren på rette måten og med et lydhørt hjerte for ham. Gud gjør ikke forskjell på noen, men det er selvfølgelig noen som er hans profeter. de åpenbarer han først alle ting til, men Gud vil åpenbare alt for alle som tilhørere ham. Men da må du og jeg gjøre som Abraham gjorde. Ta et skritt nærmere ham, ikke lengre i fra. Og når en får åpenbaring og meddelelse hos Gud. Ta vare på det og la det bli en del av sitt liv om det t.o.m. går helt på akkord med hva andre tror og mener. Gud Herren har alltid rett, du må bare la deg selv alltid bli var for dette og stole på de åpenbaringene du har fått. På den måten vokser du videre i ditt kristenliv og du vil alltid være på Herrens vei med ditt liv!

1 Mosebok 18. 23 Og Abraham trådte nærmere og sa: Vil du da rykke den rettferdige bort sammen med den ugudelige?

Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

Det å få åpenbaringer er for alle troende, bare de trer Gud et eller noen flere skritt nærmere Herren i bønn, innvielse og bibellesning! Den profetisk salvelse har vi alle som troende, men noen har den i sterkere grad. Og den profetiske tjeneste som jeg har, er selvfølgelig ikke for alle. Men Gud har i dag også sine profeter i Guds menighet, om de ikke alltid er anerkjent – så er de der Hallelujah Amen!

Relaterte linker: 
://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-325-galskapen-pa-visjon-norge-som.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-395-pastorer-og-forkynnere-som-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-155-hvorfor-angriper-du-herrens.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-345-inger-hanvold-snakker-med-to.html

torsdag 18. oktober 2012

Nr. 492: Ti grunner eller muligheter for å få et godt eller dårlig ekteskap\samliv som en kristen! Del 2

Nr. 492:

Ti grunner eller muligheter for å få et godt eller dårlig ekteskap\samliv som en kristen! Del 2

Ekteskapet er under attakk i dag, men kjærligheten er sterkere enn hatet slik som lyset er sterkere enn mørket. Derfor er det fullt mulig og det burde vært naturlig at de troende – som tror på Gud – hadde holdt sammen livet ut som ektefolk. At dette ikke skjer kommer av ulike grunner, men en av hovedgrunnene for dette er at gjengifte er tillatt blitt blant de troende selv om Guds ord advarer imot dette og sier at de som enten gifter seg på nytt eller med en fraskilt driver hor. Illustrasjonsfoto viser et lykkelig ektepar som forteller oss hvor sex og samliv hører hjemme – kun i ekteskapet og bare der og ikke før ekteskapet eller i «ekteskap» nr. 2 som bibelen beskriver som hor for en troende! Sex før ekteskapet, eller sex med ektefelle nr. 2. 3. etc. eller med en fraskilt er å drive hor lærer skriften og de skal ikke arve Guds rike!

Pastor Jan Hanvold lever i hor da han er skilt og gjengiftet flere ganger som troende og PastorLukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

1.) Arbeid i hjemmet og ute skaper gode ekteskap. Lathet og sløvhet skaper og gjør noe med oss, til det negative. Arbeidsomhet og flid gjør noe med oss, til deg gode. Vi har en artikkel av den avdøde bibellærer Poul Madsen på vår hjemmeside under artikler som jeg anbefaler her. Hovmod, falskhet og ladhed (dovenskap) er i følge Karl Barth syndens vesen. Hardt arbeid er velgjørende for ånd, sjel og kropp!

Ord. 31. 27 Hun holder øie med hvorledes det går til i hennes hus, og dovenskaps brød eter hun ikke.

2.) I et godt og normalt ekteskap verner og hegner enn om hverandre. Det står i skriften at vi skal tåle hverandre i kjærlighet, og kjærligheten skjuler en mengde av synder. Det er ikke helt korrekt oversettelse, det skulle stått at kjærligheten skjuler en mengde av feil og mangler, det hadde vært bedre Norsk.

1Pet 4:8 og ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre! for kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder.

Det greske ordet som er brukt kunne også oversettes med følgende: At båten ble skjult av bølgene. Med andre ord, i et godt og slitesterk ekteskap elsker en med agape – Guds kjærlighet – ikke bare med den menneskelig og seksuelle kjærligheten. På gresk filio og eros kjærlighet!

3.) En må sette grenser for hverandre. Det er ikke sikkert at alle tåler og tillatter akkurat det samme. Derfor er det så viktig at en vet hvor grensene skal gå og være. Det er noen som er ekstremt huslige, det er da vanskelig for den personen å være gift med en rotekopp. Slik kunne jeg ha fortsatt, men det å ha grenser og vite hva den andre parten tolerere og liker, og innrette seg etter det er med å gjøre begge to lykkelige og tilfredsstilt i ekteskapet.

Den gyldne regel gjelder alle plasser, ikke minst i ekteskapet:

12 Derfor, alt det I vil at menneskene skal gjøre imot eder, det skal også I gjøre imot dem; for dette er loven og profetene.

4.) Før en gjør noe, så bør en være enig seg i mellom. Dette er ikke enkelt i dagens samfunn der enn skal ta kjappe avgjørelser. Men som troende så er det rett og bibelsk at vi snakker i sammen om alt, og alle avgjørelser. Før de blir tatt, og en legger alt innforbi Gud, han som hører og svare bønn.

Matt. 18. 19 Atter sier jeg eder: Alt det to av eder på jorden blir enige om å bede om, det skal gis dem av min Fader i himmelen.

5.) Mannen skal leve med forstand med sin hustru, og da kan han be om alt og få det. Det er spesielle løfter knyttet til å være en god ektemann.

1 Pet. 3. 7 Likeså I ektemenn: Lev med forstand sammen med eders hustruer som det svakere kar, og vis dem ære, da de og er medarvinger til livets nåde, forat eders bønner ikke skal hindres.

6.) Kvinnen skal underordne seg mannen. 1 Pet. 3. 5b de underordnet sig under sine egne menn, 6 likesom Sara var Abraham lydig og kalte ham herre; og hennes barn er I blitt når I gjør det gode og ikke lar eder skremme av noget.

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 5. 22 De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. Hustruen kalles av Herren til å underordne seg sin ektemann. Underordning gjelder alle, barn i forhold til sine foreldre. Kvinner i forhold til mannen og mannen i forhold til Jesus og Jesus i forhold til Faderen (1. Kor. 11.). Det gjelder alle arbeidere i forhold til sine arbeidsgivere. Det gjelder menigheten i forhold til Kristus. Og fra Rom 13,1f vet vi at underordning gjelder samtlige borgere i et land i forhold til statsmakten. La oss se nærmere på verbet: å underordne seg. Det har betydningsnyanser som: å plassere seg under, eller å posisjonere seg, posisjonere seg under(det uttrykket liker jeg, det trives jeg med). Opprinnelig var ordet et militæruttrykk: å rangere under. Et viktig visdomsord: Uten underordning kan det aldri bli harmoni. Kravet til å underordne seg gjelder på en eller annen måte oss alle. Det tilkommer alle mennesker, hver på sitt plan og i sine relasjoner, å underordne seg. Det fins alltid en eller annen som du og jeg skal underordne oss. 23 For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme. I et ekteskap, menigheten, på en arbeidsplass eller hvor det måtte være er det viktig å fylle den rollen en er satt til og passer til. Vi ser det samme underordnings prinsipp når Paulus underviser andre troende. Dett gjelder for alle mennesker til alle tider på alle steder. 1. Kor. 11. 8 For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9 Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. 11 Men i Herren er ikke kvinnen noe uten mannen, og mannen er heller ikke noe uten kvinnen. 12 For som kvinnen ble til av mannen, blir jo mannen født av en kvinne, men alt er fra Gud. 24 Likesom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt. Det er INGEN LIKESTILLING mellom mann og kvinne i menighetssammenhengen. I den sammenhengen og i ekteskapet er kvinnen underordnet under mannen. Dette har ikke noe med tvang eller undertrykkelse å gjøre, men det er en ordning i ekteskapet og i den kristne menigheten. Vi behøver ikke å være engstelige for ordet ”underordnet” eller ”underordning”, for hver dag underordner vi oss mange regler som samfunnet har satt opp som kjøreregler på de forskjellige områder. Det kan for eksempel være i trafikken. Dersom vi ikke underordner oss under trafikkens regler, går det galt med oss. Reglene er til det beste for oss. Slik er det også med de kjørereglene som vi har i ekteskapet og i Guds rike. Dersom vi går utenom de ordninger, som Gud har satt opp for ekteskapet og menigheten, får vi heller ikke den fulle velsignelsen av Guds ordninger. Guds ordninger er til det beste for oss. Hva som gjelder kvinnens stilling i ekteskapet, så går den ut på å føde barn, være med på å oppdra barna og støtte sin mann i de avgjørelsene som han tar. Vi må også føye til at mannen skal ta hensyn til sin kones ønskemål i ekteskapet, men dersom de ikke kommer fram til enighet, er det mannen som har det avgjørende ordet. Han bærer også dermed hele ansvaret for de avgjørelsene som blir tatt.

7.) Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus.

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 5. 21 Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus! Samtidig er dette verset en overgang til det neste avsnittet som konkretiserer hva underordning betyr i praksis i mellom ektefeller, mellom barn og foreldre og mellom herrer og tjenere. Men som overskrift begynner Paulus med å si at vi alle skal underordne oss hverandre. Underordning er en universal kristen forpliktelse. Den gjelder i alle relasjoner, i menighet, på arbeidsplass og i ethvert hjem. Jesus Kristus er jo selv forbildet på hva underordning vil si. Han uttømte seg selv, han gav avkall på sine rettigheter og kom for å tjene. Han underordnet seg sine disipler ved å vaske deres føtter selv om han var deres Herre. Det er mange som sliter med å få dette med å underordne seg hverandre til å harmonere. Rent logisk tenker man at er noen under, må noen være over. Men ordet ”overordnet” forekommer ikke i vår Bibel! Underordning er dessverre et negativt ladet begrep. Vi tenker lett på undertrykkelse, underkuelse, underdanighet. Og vi må med skam bekjenne at det har vært mye av det i kristne hjem med støtte i disse ordene. Mang en såkalt bibeltro mann har vært en tyrann hjemme – og ment han var bibeltro! Men i dag er det gått helt den andre veien der barna bestemmer alt og foreldrene blir satt på sidelinjen. Både gjennom lovgivning, hva som blir servert på TV og ellers hva som kommer frem. Det blir fra den ene ytterlighet til neste. Underordning kan også uttrykkes positivt som Paulus gjør det i ROM 12,10 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Når jeg setter andre høyere enn meg selv, underordner jeg meg dem. Eller som Peter sier det: 1PET 5,5 Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For "Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde". Den gjensidige underordning skal skje i ærefrykt for Herren. Det betyr at i hjemmet skal begge ektefellene stille seg inn for Herrens ansikt og spørre: Hvordan vil du at vårt samliv skal være? Da blir det ikke plass til dominerende herskesyke verken fra mannens eller kvinnens side! - Mye av kvinnekampen har vært berettiget, men dessverre har noen falt i samme grøft som mannen og hersket over ham slik han hersket over henne. Selv om kvinnens underordning nevnes først, tror jeg vi må begynne med formaningen til oss menn for å sette hennes underordning i det rette lys.

8.) Mannen skal elske og beskytte sin ektefelle som Kristus gjør det med menigheten.

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 5. 25 Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og gav seg selv for den Kjærlighetslivet som utleves i mellom ektefellene har altså sitt mønster i kjærligheten som Kristus utviser i sin frelsesgjerning overfor kirken. Men hvis Kristi tjenende omsorg for kirken, hans brud, skal være forbildet for den jordiske legemlighet i kjønnsrelasjonen, betyr det at forholdet mellom kjønnene er noe mer enn en slags autonom “verdslig ordning” i skapelsen. Ved å parallellføre forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet med forholdet mellom Kristus og kirken i frelsen, gir Paulus den jordisk-legemlige kjærligheten mellom ektefellene en kristologisk begrunnelse. Frelsesrelasjonen mellom Kristus og kirken er forbildet for samlivet i ekteskapet, men mønsteret gjelder også omvendt – ekteskapet mellom mann og kvinne skal være et avbilde på forholdet mellom Kristus og kirken. 26 for å hellige den og rense den med badet i vann i kraft av et ord. TIT 3,5 Og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig; han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den Hellige Ånd. Hele kristenlivet er en fremtredende prosess, som vil vare livet ut og helt sikker et godt stykke inn i evigheten! Men en dag skal vi stå allikevel fremfor Gud og være Jesu Kristi brud, selv om Gud har et stykke arbeid å gjøre i og gjennom oss. 27 Slik ville han stille den fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt; hellig og uten feil skulle den være. Målet er at vi skal stå fram uten flekk eller rynke eller noe slik, dvs uten feil. Hva er flekk, lyte og feil for en kristen? Det er synd og urenheter. Bibelen snakker om Jesus som kommer igjen, som en brudgom som henter sin brud til bryllupsfesten. Når vår brudgom kommer, skal vi stå fram som helliggjorte kristne. Det er nå vi er i en slik forberedelses-periode før himmelens bryllupsfest. Da er det viktig at vi bruker denne tiden til å gjøre oss klar. Filipperne 1:9-10 sier: "Og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere i de forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett. Så skal dere stå rene og uten feil på Kristi dag." Vi skal stå rene og uten feil på Kristi dag. Kolosserbrevet 1:22 sier også noe lignende: "Men nå har han forsonet dere med seg selv, da Kristus led døden med sitt jordiske legeme. Hellige, uten feil og uangripelige ville han stille dere fram for seg." Dette går altså igjen hele tiden. Du er ment å gå gjennom en prosess, som heter helliggjørelse. Målet for denne helliggjørelsen er at du skal stå fram uten synd og urett. 28 På samme måte skal altså mennene elske sine hustruer som sitt eget legeme. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Når Jesus ofret alt for menigheten, kaller Gud mannen til å ta hans eksempel. Å elske hustruen sin er å elske seg selv. Kjærligheten er universets sterkeste og viktigste kraft. Høys. 8. 6 Sett meg som segl på ditt hjerte, som et segl på din arm! For kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen mektig som dødsriket. Den flammer opp som ild, som en mektig flamme. 29 Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, tvert om gir en den næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. Som Kristus ga seg for kirken, slik skal mannen gi seg for sin kone. Ekte kjærlighet handler om å gi, ikke å få. Det skal være sentralt for mannen å dekke sin kones behov. I det gamle testamentet brukes også ekteskapet som et bilde på forholdet mellom Gud og Hans folk. På samme måte som i det nye testamentet som vist ovenfor. Et eksempel på dette følger under: Jesaja 54. 4 – 5 Vær ikke redd, du blir ikke til skamme. Vær ikke skamfull, du blir ikke vanæret. Nå kan du glemme din ungdoms skam, og ikke mer minnes din enkestands vanære. For han som skapte deg, er din ektemann, Herren, Allhærs Gud, er hans navn. Israels Hellige er din forløser, han som kalles hele jordens Gud. Formålet med ekteskapet blir da å hjelpe hverandre med å komme til himmelen, og å vise ikke kristne hvordan forholdet mellom Kristus og menighet er.

9.) Nekt ikke hverandre sex og samliv, Guds ord taler om at vi skal kun være avholdne i ekteskapet en tid for å leve i bønn og innvielse. Ellers så skal vi det ikke! Sex er også som en beruselse og en berikelse.

Høys 1:4 Drag mig! Vi vil løpe efter dig. Kongen har ført mig inn i sine kammer; vi vil fryde og glede oss i dig, vi vil prise din kjærlighet mere enn vin; opriktig elsker de dig.

1 Kor. 7. 2 men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann. 3 Mannen gjøre sin skyldighet mot hustruen, og likeså hustruen mot mannen; 4 hustruen råder ikke over sitt eget legeme, men mannen; likeså råder heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen. 5 Hold eder ikke fra hverandre uten efter samråd, for en tid, for å leve i bønn, og kom så sammen igjen, forat ikke Satan skal friste eder, fordi I ikke makter å være avholdende!

Ordspr 5:18 Din kilde være velsignet, gled dig i din ungdoms hustru!

10.) Hvis ømhet og følelse. Kjærtegn og ta på hverandre er som mat for kroppen. En person som ikke spiser får et lavt blodsukker. Har en ikke fysisk kontakt, så virker det på samme måten, en blir «redusert» i ekteskapet. Men fysisk berøring – der ikke sex er involvert – er av en avgjørende betydning!

Høys 8:1 Gid du var mig som en bror, ammet ved min mors bryst! Om jeg da fant dig der ute, skulde jeg kysse dig, og ingen skulde forakte mig for det.

- Våre funn antyder at fysisk, øm berøring i parforhold har en positiv effekt på flere ulike stressrelaterte sykdommer. Det skriver Julianne Holt-Lundstad i en artikkel i siste nummer av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. Holt-Lundstad er professor i psykologi ved Brigham Young University i Utah, USA. Hun har nå stått i spissen for den første studien i verden som blant annet antyder hvilken god helseeffekt også menn også kan ha av "varm" berøring. - I tillegg ser vi at effekten av regelmessig og gjentatte varme berøringer kan settes i sammenheng med økt nivå av det fordelaktige hormonet oksitocin, og lavere nivåer av stresshormoner for både menn og kvinner, skriver hun i artikkelen. Skulle kose hjemme

Gjennom fire uker, skulle 34 (per definisjon) friske ektepar mellom 20 og 39 år være med i berøringsstudien. De fleste av parene ble lært opp i en berøringsteknikk Couple contact enchancement techniques , som de skulle utføre tre ganger i uka. Noen av parene ble plukket ut som kontrollgruppe. Forskerne instruerte disse til å fortsette med sin vanlige kontakt, men å rapportere om den fysiske kontakten og stemningen i hjemmet. Både før og etter perioden målte forskerne alle deltakernes blodtrykk flere ganger, i tillegg ulike hormonmålinger, blant annet av oksitocinet, som forskerne knytter til lavere nivå av stresshormoner og lavere blodtrykk. Ekteskapet kan ha helsemessige fordeler, antyder studien.

Deltakerne tok også spyttprøver av seg selv hjemme om ettermiddagen, i forbindelse med at de utførte den "kosen" de hadde fått instruksjon om fra forskerne. - Vi fant betydelig effekt på oksitocinet fra disse spyttprøvene. Så tidlig som første uke, var oksitocinnivået betydelig høyere hos disse enn hos kontrollgruppa, skriver forskerne i artikkelen. Forskerne mener funnene er ekstra relevante fordi koseforsøkene ble gjort utenfor laboratorium, i motsetning til tidligere studier med lignende resultater Hjertegodt for menn? Effekten berøringsøvelsene hadde på blodtrykket var mer positivt fremtredende for menn enn for kvinner, tydet målingene på.

- Mennene som ga og fikk berøringen hadde like høyt blodtrykk som mennene i kontrollgruppa før forsøket begynte. De hadde i gjennomsnitt høyere blodtrykk enn kvinnene, men på slutten av forsøket skilte de seg ikke lenger fra kvinnene, heter det i artikkelen. - Det er nå mer og mer som peker mot at sosial og følelsesmessig støtte har en beskyttende effekt på både sykdomsfrekvens og dødelighet, mener forskerne. Målingene antydet imidlertid at effekten ikke holder seg så lenge av gangen - de beste resultatene fikk de rett etter parene hadde gjort berøringsøvelsene. Men forskerne holder fortsatt fast på at slik fysisk omsorg for å øke oxytocin, vil være heldig selv om nivåene ikke holder seg konstante. Menn kan forbedre blodtrykket med varm berøring, mener forskerne. - Oksitocinaktiviteten vil dessuten være mer kraftfull når man gir varme berøringer regelmessig og gjentatte ganger, enn hvis man bare gjør det ved enkelttilfeller, heter det i artikkelen. Mye igjen å berøre

Det er mye forskerne ennå ikke har "touchet" innpå i forhold til menneskene i undersøkelsen. Hva har for eksempel personforholdet mellom to mennesker å si for hvor stor helseeffekten av berøringen kan være? Hva har lengden på ekteskapet å si, og dessuten mottaker og givers personlighet? - Neste skritt kan også være å prøve å finne ut om fysisk berøring overgår omsorg i form av ord i denne sammenhengen, og eventuelt hvordan vi kan bruke en kombinasjon av verbal støtte og fysisk berøring, skriver artikkelforfatterne. Studien tok heller ikke med i vurderingen om det var de turbulente og stressede parene eller de som hadde trygge forhold, som hadde best nytte av forsøket.

Sluttkommentar: Dette var den andre av tre artikler. Det kommer en siste og utfyllende artikkel til slutt! Her: http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-517-ti-grunner-eller-muligheter-for.html

Relaterte artikler: http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-488-ti-grunner-eller-muligheter-for.html http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-511-ekteskapet.html Her: http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-517-ti-grunner-eller-muligheter-for.html

søndag 14. oktober 2012

Nr. 491: Ti grunner eller muligheter for å få et godt eller dårlig ekteskap\samliv som en kristen! Del 1

Nr. 491:

Ti grunner eller muligheter for å få et godt eller dårlig ekteskap\samliv som en kristen! Del 1

Ekteskapet er under attakk i dag, men kjærligheten er sterkere enn hatet slik som lyset er sterkere enn mørket. Derfor er det fullt mulig og det burde vært naturlig at de troende – som tror på Gud – hadde holdt sammen livet ut som ektefolk. At dette ikke skjer kommer av ulike grunner, men en av hovedgrunnene for dette er at gjengifte er tillatt blitt blant de troende selv om Guds ord advarer imot dette og sier at de som enten gifter seg på nytt eller med en fraskilt driver hor. Illustrasjonsfoto viser et lykkelig ekteparLukas 16.18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

1.) Mitt første og viktigste valg her er et en ber i sammen og har minst en daglig andakt og bønnestund i sammen. Det å komme innforbi Gud med sitt liv – i sammen – gjør noe med forholdet som gjør det slitesterkt.

Fork 4:12 Og om nogen kan vinne over den som er alene, så kan to holde stand mot ham, og en tredobbelt tråd sønderrives ikke så snart.

2.) Utroskap er skilsmisse grunn nr. 1 om en er troende eller ikke troende. En som er utro forteller gjerne med hele seg at han ikke ønsker og vil ha et livslangt ekteskap og at han\hun ikke er fornøyd med sin ektefelle. Utroskap er synd og det er å gå 100 % imot Guds ord og Guds vilje! Dette er egentlig ikke noe å diskutere eller kommentere, men jeg vil slå det fast som et viktig punkt, utroskap er skilsmisse grunn nr. 1 uansett! Det er helt uakseptabelt og helt imot Guds ord og det er å tråkke på sin ektefelle. Men midt i alt dette triste finnes tilgivelse, om det er en lang kamp og vei å gå!

Matt 19:6 Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføiet, det skal et menneske ikke adskille.

3.) Tro at gjengifte er tillatt og at det finnes en «ny» for seg er skilsmisse grunn nr. 2. FOR EN KRISTEN ER GJENGIFTE SYND! Har vært med så lenge at jeg har sett hvorfor Guds menighet forfaller, der gjengifte blant troende er som en kreftsvulst og som drar menigheten inn i åndelig og moralsk mørke og forfall. En kan skille seg hvis det oppstår store og vanskelige problemer i ekteskapet, men ikke gifte seg igjen som en troende! Vanskelig? Med Guds hjelp og den gode viljen så går alt til seier i sitt liv på alle områder noe jeg selv som mange andre vet av erfaring.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru. Ordspr 6:29 Slik blir det med den som går inn til sin næstes hustru; ingen blir ustraffet som rører henne. Ordspr 5:20 Hvorfor, min sønn, skulde du da være drukken av attrå efter en annen manns hustru og favne en fremmed kvinnes barm?

4.) Skilsmisse grunn for mange er at en enten legger for sterke eller svake bånd på sin ektefelle. Det går an å være for «streng» og for «slapp». Selv om en er ektefelle, så er en annen person som også har behov for å realisere seg selv og stå for egne verdier. Men dette kan bli for sterkt, da må en gi etter. Og det går an at en tar for store friheter i ekteskapet, begge disse ting er til skade og ødeleggelse hvis det dras for langt. Men det er viktig også å være seg selv i ekteskapet, men også å «følge» med hva den andre gjør! Her er samarbeid viktig.

Fork 7:18 Det er godt at du holder fast ved det ene, men du skal heller ikke slippe det andre; for den som frykter Gud, finner en utvei av alt dette.

5.) Barn er en gave og en livsfrukt. For mange som ikke er klar over det, så er felles barn som et lim og en stor velsignelse som gjør at ekteskapet varer livet ut. For all del, barn kan også være en prøvelse. Men alt det som er negativt vil veie opp for det positive!

Sal 127:3 Se, barn er Herrens gave, livsfrukt er en lønn.

6.) Det er viktig å gjøre et godt «forarbeid» før en gifter seg. Det er lov å spørre seg selv og vedkommende som en skal gifte seg med om hva en forventer ut av ekteskapet. Før jeg giftet meg så sa jeg til min kommende hustru at hun ikke kunne forventet et vanlig A4 liv. Jeg var da i begynnelsen av 20 årene og allerede da en kontroversiell forkynner og jeg sa klart i fra da jeg viste at dette var noe vi måtte takle og leve med.

Lukas 14. 28 For hvem av eder som vil bygge et tårn, setter sig ikke først ned og regner efter hvad det vil koste, om han har nok til å fullføre det med, 29 forat ikke, når han har lagt grunnen og ikke er i stand til å fullføre det, alle de som ser det, skal begynne å spotte ham og si: 30 Denne mann begynte å bygge, og var ikke i stand til å fullføre det? 31 Eller hvilken konge som drar ut for å møte en annen konge i strid, setter sig ikke først ned og rådslår om han med ti tusen er i stand til å møte den som kommer imot ham med tyve tusen? Ordspr 12:4 En god hustru er sin manns krone, men en dårlig er som råttenhet i hans ben. Ordspr 18:22 Den som har funnet en hustru, har funnet lykke og fått en nådegave av Herren. Ordspr 31:10 En god hustru - hvem finner henne? Langt mere enn perler er hun verd.

7.) Tilgivelse er en maktfaktor i ekteskapet. Det er selvfølgelig enkelt å være en god ektefelle når alt går på skinner. Men når det butter imot, hva da? Da skal vi tilgi – også vår ektefelle – som Gud har tilgitt oss i Kristus Jesus. Ordet ”tilgi” betyr å starte på nytt, å benåde, å utslette gjeld. Når vi gjør noen urett, ønsker vi deres tilgivelse for å gjenopprette forholdet vårt til dem. Tilgivelse blir gitt fordi en person fortjener å få tilgivelse. Ingen fortjener å bli tilgitt. Tilgivelse er en handling utifra kjærlighet og nåde. Tilgivelse er en beslutning om ikke lenger å holde noe imot en person, til tross for hva de har gjort mot deg.

2Kor 2:10 Men den som I tilgir noget, ham tilgir og jeg; for det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noget å tilgi - det har jeg gjort for eders skyld, for Kristi åsyn, forat vi ikke skal dåres av Satan; 2Kor 12:13 For hvad var det I blev tilsidesatt i for de andre menigheter uten i det at jeg ikke falt eder til byrde? Tilgi mig denne urett! 2Kor 2:7 så at I derimot heller skal tilgi og trøste ham, forat han ikke skal gå til grunne i ennu større sorg. Luk 17:4 Og om han syv ganger om dagen synder imot dig og syv ganger kommer tilbake til dig og sier: Jeg angrer det, da skal du tilgi ham. Luk 17:3 Ta eder i vare! Om din bror synder, da irettesett ham; og om han angrer det, da tilgi ham! Matt 18:21 Da gikk Peter til ham og sa: Herre! hvor ofte skal min bror synde mot mig og jeg tilgi ham det? så meget som syv ganger?

8.) Felles interesser. Det f.eks. å dra på ferietur hver for seg, at en hele tiden har ulike interesser vil slite på ekteskapet. Derfor er min klare oppfordring; «gjør ting i sammen!». Dess mer en gjør og lever i sammen, desto sterkere blir ekteskapet. Rydd i sammen, handle i sammen, reis på ferie i sammen, gå på møter i sammen, alt en gjør, gjør det i sammen.

Matt 19:6 Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføiet, det skal et menneske ikke adskille.

9.) Som ektefolk skal en ikke nekte hverandre sex og samliv. Nå er samlivet så mye mer en bare et samleie. Men det å ha intimitet og nærhet i ekteskapet er av stor betydning. Har en giftet seg, så hører det med å også ha intimitet og sex. Det er også til styrke og stor velsignelse i ekteskapet. La deg beruse av sin hustru siner skriften, da sikter det uten tvil på sex og samliv.

Ordspr 7:18 Kom, la oss beruse oss i kjærlighet inntil morgenen, fryde oss i elskov! Tar med et helt kapitel fra Ordspråkesboken som er så fullt av visdom og innsikt at du burde tapetsert det på veggen i ditt soverom. Ord. 5. Min sønn! Akt på min visdom, bøi ditt øre til min forstand, 2 så du kan gjemme kloke råd og dine leber bevare kunnskap! 3 For en fremmed kvinnes leber drypper av honning, og glattere enn olje er hennes tunge; 4 men til sist er hun besk som malurt, hvass som et tveegget sverd. 5 Hennes føtter går nedover til døden; hennes skritt fører like til dødsriket. 6 På livets sti vil hun ikke vandre; hennes veier går hit og dit, uten at hun vet det. 7 Så hør nu på mig, mine barn, og vik ikke fra min munns ord! 8 La din vei være langt fra henne, og kom ikke nær til døren på hennes hus, 9 forat du ikke skal gi andre din pryd og en grusom herre dine år, 10 forat ikke fremmede skal mettes av din eiendom, og frukten av din møie komme i en annen manns hus, 11 så du må stønne i din siste stund, når din kropp og ditt kjøtt tæres bort, 12 Og du må si: Hvorledes har jeg kunnet hate tukt, og hvorledes har mitt hjerte kunnet forakte tilrettevisning, 13 så jeg ikke hørte på dem som lærte mig, og ikke bøide mitt øre til dem som veiledet mig! 14 Nær var jeg kommet i den største ulykke midt i forsamlingen og menigheten. 15 Drikk av din egen brønn, drikk rinnende vann av din egen kilde! 16 Skulde vel dine kilder strømme ut på gaten, dine bekker på torvene? 17 La dem være for dig alene og ikke for fremmede sammen med dig! 18 Din kilde være velsignet, gled dig i din ungdoms hustru! 19 Den elskelige hind og den yndefulle stengjet! Hennes barm kvege dig til enhver tid, av hennes kjærlighet være du alltid drukken! 20 Hvorfor, min sønn, skulde du da være drukken av attrå efter en annen manns hustru og favne en fremmed kvinnes barm? 21 For en manns veier ligger åpne for Herrens øine, og Herren jevner alle hans stier. 22 Den ugudelige fanges i sine egne misgjerninger, og han holdes fast i sin egen synds snarer. 23 Han må dø, fordi han ikke lot sig tukte, og for sin store dårskaps skyld tumler han og faller.

10.) Det siste jeg punktet jeg vil sikte inn på er å hvordan kan jeg gjøre sin ektefelle lykkelig, fornøyd og glad. Ikke hvordan jeg skal bli tilfredsstilt, men hvordan din ektefelle kan bli det! Det selvsentrerte livet er ikke fra Gud, derfor å sette sin ektefelle høyere enn seg selv, det vil gjøre både deg og din ektefelle glad, lykkelig og fornøyd!

Fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 2. 4 Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. Her menes det å ikke aktivt se etter andres feil og mangler men stille opp og være parat når det trengs. Både åndelig og praktisk. En skal evne å sette seg inn i andres situasjoner og andres meninger, ikke bare sitt eget. En lever for andre en seg selv. 5 Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus! Dette er en av biblenes viktigste skriftsteder, som vi skal strebe etter å leve deretter. Egil Strands håndbok til det nye testamente skriver så flott om dette: Phroneo (sinn) betyr ikke å tenke bare rent teoretisk og læremessig, men å ha sitt sinn, sin vilje og lyst knuttet til det en tenker; phroneo er derfor vanligvis ikke nøytral og passiv tenkning – unntagen der hvor det dreier seg om vanlig vurdering, som f. eks i Fil.1.7 – men retningsgivende og derfor nøye knuttet til et menneskes motiv, altså til hva bibelen kaller hjertet. Det går på hele personens innstilling føyer jeg selv til. 6 Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Her er selve inkarnasjonen. Jesus som den førstefødte og som eneste som var Faderen fullt ut lik og Faderen delte alt med. Jesus var i sin preeksistens hos Faderen fra eldgamle dager av sier Mika. Men i tidens fylde kom han inn i verden og ble menneske. Gud selv steg ned i Jesus Kristus. 7 Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske; Vi leser flere plasser om den intime kontakten det er mellom Faderen og Sønnen. Joh.e.17. 4 Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre. 5 Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jesus gav avkall på denne herligheten av 2 grunner. 1.) Det behaget Faderen at Jesus viste 100 % underkastelse under hans vilje. 2.) Ved at han ble menneske kunne han sone vår synd og dø i vårt sted. 8 han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Det var en fornedrelse for Jesus å bli et menneske og til slutt lide en forbryters død ved å dø på et kors. Men han var lydig imot sin Fader akkurat som Isak var det i 1. Mos.b.21. Men Jesus ble ikke bare fornedret i sin død, hele hans liv var en fornedrelse med måten han ble behandlet, hånet og motarbeidet. Det kulminerte i en total rettsløs måte å bli dømt på foran Pontius Pilatius og ved senere når dommen ble utført ved at han døde som en straffet.

Relaterte linker: http://www.tosko.no/ http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-502-gjengifte-helt-uproblematisk-nei.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-265-gifte-seg-med-en-fraskilt-er.html http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

lørdag 13. oktober 2012

Nr. 490: Er du virkelig omvendt? Eller innbiller du og andre det selv? Det avgjørende for dette er om du har frukter etter omvendelsen i ditt liv kjære venn!

Nr. 490:

Er du virkelig omvendt? Eller innbiller du og andre det selv? Det avgjørende for dette er om du har frukter etter omvendelsen i ditt liv kjære venn!

Etter å ha hørt mange som har skrytet over sin egen omvendelse men de har ikke frukter på at de er omvendt, da må jeg spørre om deres liv holder mål innforbi Gud. Og dette skal begynne først med meg selv, men vi som troende har også lov å bedømme våre trossøsken lærer skriften. Her er et bilde at Frans av Assisi som var katolikk, men hadde slike herlige frukter i sitt liv som troende som vitner om at han var omvendt på tross av å tilhøre den katolske kirka. Vitner ditt liv om omvendelse eller at du er uomvendt?Paulus sier: «Ikke den som gir seg selv skussmål holder prøve, men den Herren gir skussmål.» (2. Kor. 10,18) Det å tale sterke ord om seg selv, eget åndelige liv og tjeneste, og bedyre sin trofasthet slik Peter og Samson gjorde det, viser faren ved å vitne om seg selv. Det er en annen som skal vitne om oss (Ordspr 27, 2 La en annen rose dig og ikke din egen munn, en fremmed og ikke dine egne leber!). Selvvitnesbyrd av dette slaget røper stor selvtillit; og nettopp dette er manges hovedproblem, – tro på seg selv. Slik selvtillit utgjør mange ganger det største hinder for at Herren kan bruke et menneske i sin tjeneste på den rette måten!

Spesielt de som har vært i «verden» før de har blitt troende har veldig behov for å skryte!

Spesielt de som har vært i «verden» før de har blitt troende har veldig behov for å skryte om seg selv, men også de som har vært troende hele sitt liv tar etter. Men er dette bibelsk? Både ja og nei Apostelen Paulus «skrøt» av sine åpenbaringer, men så fikk han komme opp i himmelen og fikk undervisning av Jesus selv. Men det var14 år etterpå dette skjedde at han nevnte dette. Det har med ydmykhet å gjøre.

Samson vant herlig seier, men han avslørte ikke hemmeligheten!

Dommerboken 14. 5 Så gikk Samson og hans far og mor ned til Timnata, og da de kom til vingårdene ved Timnata, da fór en ung løve brølende mot ham. 6 Da kom Herrens Ånd over ham, og han slet den i stykker som det skulde være et kje, enda kan ikke hadde noget i hånden; men han fortalte ikke sin far eller sin mor hvad han hadde gjort. 7 Så gikk han ned og talte med kvinnen, og Samson syntes godt om henne. 8 Nogen tid efter drog han ned igjen for å gifte sig med henne; så tok han av veien og vilde se efter løvens åtsel; da var der en bisverm i løvens kropp, og honning. 9 Han tok honningen ut og holdt den i sine hender og åt mens han gikk, og da han kom til sin far og mor, gav han dem med sig, og de åt; men han fortalte dem ikke at det var av løvens kropp han hadde tatt honningen.

Jeg liker Samson, ikke minst når han er i Ånden. Han er så fullkommen, både frimodig og ydmyk. Her hadde han vunnet en herlig seier og slått en løve i hjel, og ut i fra denne løvekroppen ble han velsignet. Han fant honning der og gav den honningen til sin Far og Mor uten å si i fra at det var hans overveldende seier som var årsaken. Her har vi alle noe å lære!

Hvor er fruktene i ditt liv vil Jesus spørre om den dagen vi skal stå innforbi ham!

Det hjelper ikke med å ha store rapporter eller store menigheter bak seg. Det er ingen som har en større menighet bak seg enn Paven, men er han en troende? Jeg har vært i Vatikanet og sett, for meg er det et sted så er så langt fra sann kristen tro det nesten går an å komme. Det ligger døde paver over alt i Vatikanet og en føler et uhygge ved å gå der, om Roma er en fin og vakker by ellers så representerer ikke Paven og den Katolske kirka evangeliet som vi leser om det i bibelen.

Hvordan står det så til med de frikirkelige?

Dessverre så er det også her mangler på frukt og kjærlighet. Tilstanden er så ille at enn er kommet inn i Laodikea-menigheten tidsalder i den vestlige verden i det store og det hele. Er redd for at Jesus ville ha sagt at vik fra meg dere som lever i lovløshet blant storparten av den frikirkelige bevegelse i hele den vestlige verden hvis det ikke blir enn sann omvendelse før han kommer tilbake, noe han selv sier her i Matteus. Dessverre er det så totalt feil oversatt i den Norske bibelen at jeg vil gjengi det korrekt oversatt fra Arne Jordly sin oversettelse som er korrekt, Hallelujah!

Matt. 7. 21 “Ikke alle som sier ‘Herre, Herre’ skal komme inn i himlenes rike, men de som gjør min himmelske Fars vilje. 22 For mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, og har vi ikke drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftfulle gjerninger?’ 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Dere har aldri kjent meg. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet.”

Legg merke til ordlyden: «Driver med lovløshet». Her er det et aktivt ord. Eller et verb. En er ikke omvendt, men «tjener» Gud. Jeg har f.eks. advart imot Pastor Jan Hanvold som dessverre så mange stiller opp på hans kanal. Men Hanvold lever i åpenbar synd og driver med fremmed lære, men allikevel blir han mer og mer godtatt blant de ev troende i Norge. Selv Bjarne Stålstrøm som jeg har satt meget høyt som forkynner og menneske stiller opp der på den kanalen. Jeg spør meg selv hvor langt vi er kommet i frafallet?!

Vi er kommet langt på natt og Jesus kan komme snart igjen, et av tegnet på dette er selvsikre kristne som ikke ser sitt eget frafall!

Vi leser om menigheten i Laodikea som manglet øyensalve.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 3. 15 Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm! Laodikea hadde et stort problem med vannforsyningen. De lokale kildene var forurenset, og da de prøvde å føre vannet gjennom aquadukter til byen, ble vannet lunkent og lite tiltalende. Dette førte til at den byen etter hvert mistet sin rikdom og ble fraflyttet. Nabobyene derimot hadde det bedre. Hierapolis hadde de varme kildene som var helsebringende og Kolossæ de rene kalde kildene. Dette skal beskrive tilstanden til menigheten i Laodikea. Dette bilde anvender Herren Jesus på for at de skal forstå og bli klar over sin åndelige tilstand. 16 Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn. Jesus går så drastisk til verks som i Matteus 23. Når han refser Fariseerne og de skriftlærde. Nå bruker Jesus det samme kraftfulle verbale angrepet imot sin egen menighet, eller er de ikke lengre hans menighet? De lever i et åndelig selvbedrag som Jesus går imot på det sterkeste. Fordi du er lunken blir han kvalmen over dem! Matt. 7. 21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett! 17 «Jeg er rik,» sier du, «jeg har overflod og mangler ingen ting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken. Denne dobbelheten som dypest sett er hykleri advarer Jesus imot på det sterkeste. Her mener menigheten seg å være rik, vellykket og alt er i den skjønneste og beste orden. Men den er akkurat motsatt. Elendig kan stå for at omsorgen for dem som faller utenforbi er borte, en dyrker kun vennskap med sine egne venner. Ynkelig kan stå for å mangel åndelig ryggrad. Blind er å ikke lengre se forskjell på noe i den åndelige verden. Fattig er å miste nådegavene og Åndens frukt. Naken er å miste frelsens kledebon. Her var menigheten i den dypeste og ytterste åndelige nød og behov. 18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å ha på øynene dine, så du kan se. Men tilbud om gjenopprettelse og å komme tilbake til ham selv sto ved lag selv i denne menighet. Men da måtte de få igjen en prøvet og utholdende tro. Hvite klær er å ikke være besmittet av synd og verdens urenhet. Videre så var tilbudet og behovet av hjertet opplatte øyne. Det er egentlig her vi alle må komme tilbake til! Efes. 1. 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18 Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, 19 og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke 20 reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, 23 som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Å be en slik bønn hver dag vil ha avgjørende betydning på enhver sitt liv. 19 Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om! Er dette gjort i kjærlighet? Hvordan er kjærligheten vi leser om i 1. Kor. 13? v. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Det måtte bli alvor og en må ta det innover seg at budskapet gjaldt dem. 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Hele menigheten hadde meget vanskelig for å ta imot budskapet fordi de ville ha det som klødde dem i øret. Men det var om mulig enkelte innfor menigheten som ville ta det til hjerte? De skulle få oppleve det nære fellesskapet og samfunnet med Jesus på nytt igjen.

Menigheten i Norge, spesielt den frikirkelige delen ligner slik på menigheten i Laodikea at en kan kalle den Norske frikirkelige delen av kristenheten for Laodikea kristne. Så likt er det blitt, tragisk men sant!

Slutt kommentar: Jeg anbefaler deg å lese på bloggen vår og på hjemmesiden vår for å sette det inn i dette. Det vi produserer på nette her er som en motvekt imot alt dette, og vi trenger din hjelp, støtte og forbønn mer enn noen gang.


Her er vårt kontonummer: 05350605845 i Posten!
Relaterte linker: http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss