onsdag 31. oktober 2012

Nr. 497: Systematisk bibelundervisning er den største velsignelsen som blir utelatt i de alle fleste menigheter

Nr. 497:
Systematisk bibelundervisning er den største velsignelsen som blir utelatt i de alle fleste menigheter!

Chuck Smith er Pastor i Calvary Chapel og et forbilde i å undervise i systematisk fra Guds ord
http://twft.com/?page=c2000

Apgj 20:27 For jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

”Legg vinn på å kunne framstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som PÅ RETT MÅTE UTDELER SANNHETENS ORD.” (2. Tim 2.15)

Systematisk og helhetlig bibelundervisning er undervurdert!

Helt siden jeg gikk på Smyrna Bibelinstitutt (nå Kraft-skolen) har jeg vært grepet og begeistret over systematisk og helhetlig bibelundervisning. Noe av det første jeg gjorde i min første bibel var å skrive av fra bibeloversikten til Poul Madsen som vi har på vår hjemmeside i min egen bibel der hver bok det som var hoved budskapet førte jeg inn.

Hvordan jeg har lest Guds ord har også påvirket meg og hatt stor innflytelse!

Jeg har alltid lest Guds ord på følgende måte etter jeg ble døpt i Den hellige ånd og Ild. Leste alltid hele bøker og avsnitt i Guds ord. Eller leste bibelen fra perm og til perm. Har lest f. eks. gjennom Det gamle Testamente en gang og det Nye testamente tre ganger. Samuelsbøkene og andre avsnitt i Guds ord har jeg lest oftere enn mange andre plasser i Guds ord. Men det har alltid vært en helhetlig bibellesning og studie jeg har gjort.

Det er ved helhetlig bibelundervisning at jeg fikk se at Gud ikke er treenig men èn, at bibelen lærer utslettelse av de ugudelige og ikke at Gud Fader skal pine menneskene i all evighet!

Sal 119:160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast.

For meg er helhetlig, systematisk og strukturert bibelundervisning er kanskje forkynnelsens største og viktigste mangelvare i dag. For de første kristne og Apostlene var det ikke det. De forkynte HELE GUDS RÅD TIL FRELSE!

Jesus underviste gjennom hele bibelen

Lukas 24. 27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.

Paulus underviste gjennom hele bibelen

Ap.gj. 28. 23 Efterat de da hadde avtalt en dag med ham, kom de i større mengde til ham i hans herberge; han la da ut for dem, idet han vidnet om Guds rike og søkte å overbevise dem om Jesus ut av Mose lov og profetene, fra årle morgen til aften silde.

Vi i Smyrna gjør også det, støtt oss derfor hvis du ønsker at Apostlenes forkynnelse og undervisning skal holdes i hevd også her i Norge og Oslo i dag!

Relaterte linker:  
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete-%20i-Efesus http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bibelkommentarerpaanett http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo

Ingen kommentarer: