lørdag 27. februar 2021

Nr. 2829: Personlig tror jeg at Jesus kommer igjen i en tidsperiode mellom 20 – 40 år, dypere forklaring på min begrunnelse!?

 Nr. 2829:

Personlig tror jeg at Jesus kommer igjen i en tidsperiode mellom 20 – 40 år, dypere forklaring på min begrunnelse!?

 

Det er de som mener at Antikrist skal komme som et beist, det er hans indre natur som er et beist. Ikke ytre sett, derfor å fremstille Satan som grønn, med høygaffel og ond, det er stikk motsatt måte han burde fremstilles.

Dette at han har horn og en høygaffel er så langt ifra Satan det kan forblitt, han var en x Engel, og vet nok å lure oss mennesker.

Selve lys Engelen, ikke grønn, rød eller sort, men hvit og lys.

Han skal komme på noen silkemyke føtter der alle vil bli fjetret og begeistret.

Lurt og tro at det er en som vil menneskene alt vel, men sannheten er at dette er kun et narrespill for å få sin vei og vilje.

Illustrasjonsfoto.

 


Jeg har skrevet noen artikler om dette emne som har skapt en viss reaksjon.

Her er noen av dem.

https://blog.janchristensen.net/2020/04/nr-2697-personlig-tror-jeg-at-jesus.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/04/nr-2692-personlig-tror-jeg-at-jesus.html

 

https://blog.janchristensen.net/2018/02/nr-2172-jesu-gjenkomst-og-de-siste-ting.html

 

Hva vil skje når Jesus kommer igjen?

Slik jeg leser og forstår bibelen. Nå tar jeg ikke med alle skriftsteder.

Dette kan dere lese nøyere om på andre steder som på bloggene mine og hjemmesiden vår, der mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring er i hvert fall en plass der en kan lese, se her:

http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

 

Jesu gjenkomst vil skje i to «faser». Først for å hente menigheten – bruden der vi skal innforbi Kristi domstol og feire Lammets bryllup. En periode på 7 år.

 

Vi leser om dette mange steder i Guds ord, bl.a. her:

1 Tess. 4. 13 Men vi vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om de hensovede, forat I ikke skal sørge således som de andre, som ikke har håp. 14 For så sant Vi tror at Jesus døde og stod op, så skal og Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. 15 For dette sier vi eder med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede; 16 for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; 17 derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.

 

Dernest Jesu «skikkelige» komme der han kommer først Israel til unnsetning. Overtar «hele» jorden som dens rettmessige regent, Konge og Herre.

Lov og rett vil da utgå ifra Jerusalem, og Israel vil være det ledens land i 1000 år.

Her står det om dette komme, et av mange steder i Guds ord, se her:

Matt. 24. 23 Om nogen da sier til eder: Se, her er Messias, eller der, da skal I ikke tro det. 24 For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig. 25 Se, jeg har sagt eder det forut. 26 Om de da sier til eder: Se, han er ute i ørkenen, da gå ikke der ut; se, han er inne i kammerne, da tro det ikke! 27 For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være. 28 Hvor åtselet er, der skal ørnene samles. 29 Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 30 Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre sig, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet. 31 Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn.

 

Når vil disse begivenhetene inntreffe?

 

Jesu synlig komme vil skje ved avslutningen til den store trengsel.

Jesu komme for å hente menigheten – det skjer ved inngangen til den samme trengsel. Det er minst 7 år mellom disse begivenhetene.

Vi møter i Daniel 9 den siste årsuke – en periode på 7 år. Dette omtaler jeg i mine bibelkommentarer for Markus i det 13 kapitlet. Se her:

http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Evangeliet-etter-Markus

 

Fokuset for meg er når vil Jesus hente bruden – menigheten?

 

Da får vi prøve å finne de skriftsteder som omhandler dette.

Selvsagt ikke alle, men noen får vi hente frem.

 

1.)                      Evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag, ikke om riket, men Ordet om Korset.

 

De 144.000 som jeg omtaler i mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring vil forkynne om riket, se her:

Matt.24. 14 Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.

 

Mens menigheten – de troende skal måtte forkynne evangeliet for alle mennesker. Se her:

Markus 13. 10 Og først må evangeliet forkynnes for alle folkeslag.

 

Evangeliet er ikke så langt jeg kan forstå det, forkynt for alle folkeslag.

I Grunnteksten står det å proklamere evangeliet, med andre ord.

Evangeliet skal ikke bare forkynnes, men tegn og under skal følges med.

 

2.)  Skriften taler om et enormt frafall blant de kristne, som jeg mener er egentlig det eneste «tegnet» som er nesten oppfylt. Det kan ikke bli stort sette verre? Det er bare mer av det samme som vil komme.

Men noe står igjen her mener jeg, at alle verdensreligioner skal samles, det er ikke til det fylle oppfylt. Det det står ikke mye igjen. Les f.eks. Joh.Åpenb. 17-18 og mange andre steder i Guds ord. Se her for enda et eksempel.

 

2 Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr.

 

3.)  Moralske forfallet. Her er et skriftavsnitt som taler om dette:

 

1 Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende deg fra.

 

Når vi snakker om det moralske forfallet, så står ikke her så mye igjen.

Men det er mye som tyder på at det skal bli verre, mye verre.

Vi leser følgende:

 

Lukas 17. 28a På samme vis - likesom det gikk i Lots dager.

 

1 Mosebok 19. 5 Og de ropte på Lot og sa til ham: Hvor er de menn som er kommet til dig inatt? Før dem ut til oss, så vi kan få vår vilje med dem!

 

Her kom det to engler til Lot. Disse menn trodde det var to personer.

De ønsket da og dette var noe de var vant med, at de kunne som homofile kreve å få ligge med dem de ville, uten å bli straffet.

Der er vi ikke nå, men så bedriten skal menneskene blir før Jesus kommer igjen.

Jesu gjenkomst er i anmarsj, men er verden bedriten nok til å ta imot Antikrist?

Eller trenger den å modnes for denne perverse galskap som skal komme?

Ja, dette tror jeg er i ferd med å skje.

Men det er nok sannsynlig at det vil ta noen tiår – før vi er det Guds ord har sagt vi skal komme før Antikrist trer frem på arenaen.

Det er mye mulig at han lever i verden i dag, er han da en baby, tenårig eller moden mann? Jeg tror nok han er født? Men hvor gammel?

 

4.)   Daniel 12. 4 Og du, Daniel, gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid! Mange skal granske den, og kunnskapen skal bli stor.

 

I endens tid skal ting som ikke var åpenbart før, bli åpenbart. Hva dette til fulle innbefatter er selvsagt ikke lett å komme med.

Men det står om ting som var forseglet, som skulle bli åpenbart.

For å nevne en ting, så må det være atombombe og sikkert andre bomber som har en sprengkraft som i ytterste fall vil slettet ut både jorden og alt liv på jorden.

Vi må huske på hva Jesus sa:

 

Markus 13. 20 Og dersom ikke Herren forkortet de dager, da blev intet kjød frelst; men for de utvalgtes skyld, for deres skyld som han har utvalgt, har han forkortet de dager.

 

Vil bare skyte inn her, at utslettelse av menneskeheten er Satans fremste mål.

Gud mål, det er at alle skal bli frelst, berget og trygget for evigheten!

 

5.)  Min personlige mening som jeg har hatt lenge, er at også «små» «bananstater» som skal være med i Gog krigen. Jeg tenker på Libya, Etiopia og Iran (Persia).

 

De skal bli atom-våpen nasjoner før Jesus kommer igjen.

Dette er fordi de de vil gå imot Israel, og da er det ikke «nok» med bare hat.

De må ha noe å angripe Israel med. Når slike stater får atomvåpen? Da er enda mer av Guds ord oppfylt, og Jesu komme for å hente bruden er nær forestående.

 

Esekiel 38. 5 Med dem er Persia (Iran), Kusj og Put. Alle sammen har skjold og hjelm.

 

Daniel 11. 43 Han skal tilegne seg skattene av gull og av sølv og alle Egyptens kostelige ting, og libyere og etiopere skal være i hans følge.

 

Her står det klart – slik jeg tolker og ser på Guds ord – at også slike stater som i dag som ikke har atomvåpen, skal gå imot Israel. De må nok sannsynligvis få Atomvåpen. Derfor er det et trykk i fra den demoniske verden at Iran skal få Atom-våpen. Det igjen gir forståelse for den utrolige heksejakten på Donald Trump var ifra Satan. Trump «sto» i veien for Satans onde hensikter.

 

6.)  Ønsker å nevne William Branhams profetier gjengitt på nettstedet søkelys vil jeg ta med, se her:

https://www.sokelys.com/william-branhams-sju-visjoner-om-endetiden-fra-1933/

 

Bl.a. skulle komme førerløse biler og mye annet. Les artikkelen, her gjengir jeg noe:

«I den fjerde visjonen så han teknologiens fremskritt og han så angivelig førerløse kjøretøy, forteller Paul Begley som minner sine følgere om den avdøde profetens visjoner.»

 

 

Den fjerde visjonen som kom tilsyne var en som forutsa veldige teknologiske fremskritt rett etter krigen. Dette ble symbolisert ved en eggformet bil med et bobletak i plastikk, som kjørte nedover flotte motorveier fullstendig kontrollert av fjernstyring. Det var ikke noe ratt i bilen og passasjerene så ut til å spille et eller annet spill slik som sjakk.

Dette så Branham for snart 90 år side, dette vi nå er i ferd med å gå inn i dag.

 


7.)  Hva som står igjen før Jesus kommer for å hente bruden og Antikrist står frem og Gog krigen starter.

Dagen eller timen vet ingen, men tiden skal vi kjenne.

Matt. 24. 36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.

 

8.)  Det siste jeg vil nevne, er at du må lese artiklene mine i denne lille miniserien.

Se her:

https://blog.janchristensen.net/2020/04/nr-2697-personlig-tror-jeg-at-jesus.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/04/nr-2692-personlig-tror-jeg-at-jesus.html

 

https://blog.janchristensen.net/2018/02/nr-2172-jesu-gjenkomst-og-de-siste-ting.html

 

Det er klart at det ligger ting foran oss, som det er mye mulig vil skje og som eter sannsynlighet vi trenge noen år å modnes?

 

Vil bare ta med en liten ting til slutt. Det er at jeg personlig tror at den muren nå som beskytter Israel imot voldelige palestinere vil bli tatt ned i det store og det hele. Det står mye mulig om dette i Guds ord, les her:

 

Esekiel 38. 10 Så sier Herren, Israels Gud: På den dag skal tanker stige op i ditt hjerte, og du skal tenke ut et ondt råd 11 og si: Jeg vil dra op imot et land med åpne byer, jeg vil komme over fredelige folk, som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og hverken har bom eller porter - 12 for å rane og røve og ta hærfang, for å vende din hånd mot ruiner som er bygget op igjen, og mot et folk som er sanket sammen fra folkene, som har samlet sig fe og gods, som bor på jordens navle.

 

Her står det klart når Gog krigen starter, som innleder den store trengsel.

At Israel vil «Jeg vil dra op imot et land med åpne byer, jeg vil komme over fredelige folk, som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og hverken har bom eller porter, som bor på jordens navle.»

 

Sluttkommentar:

 

1 Tess. 5. 1. Men om tidene og stundene, brødre, trenger I ikke til at nogen skriver til eder; 2 I vet jo selv grant at Herrens dag kommer som en tyv om natten.  3 Når de sier: Fred og ingen fare! da kommer en brå undergang over dem, likesom veer over den fruktsommelige, og de skal ingenlunde undfly.  4 Men I, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulde komme over eder som en tyv; 5 for I er alle lysets barn og dagens barn; vi hører ikke natten eller mørket til.  6 La oss derfor ikke sove, som de andre, men la oss våke og være edrue!  7 De som sover, sover jo om natten, og de som drikker sig drukne, er drukne om natten; 8 men vi som hører dagen til, la oss være edrue, iklædd troens og kjærlighetens brynje og med håpet om frelse som hjelm; 9 for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, 10 han som døde for oss, forat vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. 11 Forman derfor hverandre, og oppbygg den ene den andre, som I og gjør!

 

Nå etter 40 år som en troende – faktisk over 40 år, så har jeg hørt mange ganger og mye om Jesu komme.

Mye godt, men også mye som ikke har vært tuftet på Guds ord.

Bl.a. gjør mange en meget unødvendig tolkningsfeil – selv om det er forståelig.

Når det skjer en begivenhet – så rykker Jesu komme nærmere, der de tror at Jesu komme er på vei!

 

Men skriften sier egentlig det motsatte, hør Paulus:

«Når de sier: Fred og ingen fare! da kommer en brå undergang over dem, likesom veer over den fruktsommelige, og de skal ingenlunde undfly.»

 

Det er når menneskene tror de har fått det til, det er fred, at Jesus kommer og Antikrist står frem. Det er derfor ikke slik som mange hevder, at når det skjer begivenheter som bibelen taler om som er negative, at Herren kommer.

Tvert imot, når der ser som «best» ut for verden, og verdens mennesker.

Da «skjer» det.

 

Jesus selv sa dette. Motsetning til mange kristne i dag.

 

Matteus 24. 44. Derfor vær også I rede! for Menneskesønnen kommer i den time I ikke tenker.

 

Jesus vil komme når Antikrist er moden for verden, og forhåpentligvis, vi troende er modne for å møte Kristus!

lørdag 20. februar 2021

Nr. 2828: Plan- og bygningsetaten prøver å lure Kartverket med et utdatert pålegg som Namsmannen for lengst har avvist som foreldet!

 Nr. 2828:

Plan- og bygningsetaten prøver å lure Kartverket med et utdatert pålegg som Namsmannen for lengst har avvist som foreldet!

 

 https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2461-vi-har-kjempet-imot-staten-og.html

 

 https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

 

 https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2787-plan-og-bygningsetaten-har-et.html

 

 https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2820-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

 https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2824-nok-et-tilsvar-til-plan-og.html


Plan- og bygningsetaten her i Hovedstaden, prøver nå å lure Kartverket med et utdatert pålegg som Namsmannen for lengst har avvist som foreldet!

Det er dette vi har sagt ifra om, og har underrettet Kartverket om!

Snakk om å være uredelige. Her bruker de alt de kan imot oss.

De behandler oss ikke engang som om vi har bygget i strandsonen, men enda verre!

Hatet til de ansatte i Plan- og bygningsetaten her i Oslo kjenner ingen grenser, det er enormt.

 

De vet ikke hva ondt de skal gjøre, trist og veldig spesielt av de ikke evner å se galskapen.

Hvorfor måtte de absolutt tinglyste heftelse ved vår eiendom?

 

Ene og alene for å prøve å ramme oss hardest mulig!

 

Trist, her er mailen vårt til kartverket:

 

Kartverket                                  Oslo 14/2.2021

Postboks 600 Sentrum

3507 Hønefoss

 

Angående eiendommen Krokstien 2 c

0672 Oslo

Gnr/Bnr

143/104

 

Siden Plan- og bygningsetaten er åpenbart halv-kriminelle vil vi bare opplyse at hvis de prøver å forlede dere med at de har nye vedtak på oss angående ulovligheter.

 

Så stemmer det ikke det er kun en ulovlighetsak som gjelder, den ifra 2015.

 

Alle som kommer etterpå, er kun fordi de har nå funnet ut etter Namsmannen påpekte dette for dem. At saken er foreldet, dette gjør de alt nå for å fremme gamle krav på oss. Det er kun hat som driver dem, og tapt ære!

 

Saken imot oss er foreldet.

 

Vedtaket er fattet

 

Mvh

Jan Kåre og Berit Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 


 


Her er Namsmannens besluttning som viser at saken imot oss er foreldet.