søndag 5. mai 2019

Nr. 2461: Vi har kjempet imot Staten og det offentlige og vunnet hver gang da alle anklager imot oss har vært feilaktige og oppkonstruerte!


Nr. 2461:
Vi har kjempet imot Staten og det offentlige og vunnet hver gang da alle anklager imot oss har vært feilaktige og oppkonstruerte!

Carl Fredrik Wisløff sa at sannheten kommer alltid frem, selv om den har små bein å gå på! Slik også i sakene som jeg har opplevd med staten, kommunen, politiet og andre offentlige etater. De taper alltid når de legger seg ut med mennesker som står for Gud og sannheten. Hvorfor? De setter seg utenfor det område de er satt til å forvalte, de skal kjempe imot det onde, og for det gode. Ikke motsatt, som de til tider gjør.
Skriften sier følgende:
Joh.e. 8. 44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.
Mennesker om de er kommuneansatte, statsansatte, eller hva de nå er, så er alltid faren der for å la seg bruke og villede av den Onde.
Derfor sier skriften at vi skal ta oss i vare, eller så kan vi lett la oss forlede.
Dette er hva skriften sier og formaner oss å gjøre.
1 Joh.b. 5. 18 Vi vet at hver den som er født av Gud, ikke synder. For han som er født av Gud, bevarer ham, så den onde ikke kan røre ham.


Rom. 13. 1. Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud.  2 Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom.  3 For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros.  4 Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde.  5 Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.  6 Betal også skatt av samme grunn. For myndighetene er Guds tjenere og har ansvar for alt slikt.  7 Gi alle det du skylder dem. Betal skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, vis respekt for den som skal ha respekt, gi ære til den som skal ha ære.

Myndigheten skal være «For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode!»

Når det gjelder hos meg og min familie har myndigheten gang etter gang gjort motsatt, derfor vet jeg at denne kampen som vi har nå imot myndigheten kommer vi til å vinne da vi gjør det gode, og myndighetene driver med regelrett løgn og manipulering!

Vi har opplevd som sagt flere ganger å bli tråkket på og nesten mobbet på av myndighetene her i Norge, som er lite kjekt og greit.

Bl.a. da min Far døde og det visste seg at det var blitt utbetalt noe penger for mye i pensjon. Da var dødsboet oppe og avgjort. Vi hadde Advokat på saken hele tiden som de skulle ha ordnet alt opp med. Men de gikk først på min søster, da hun ikke hadde penger så gikk de på meg.
Jeg betalte selvfølgelig tilbake de pengene som jeg hadde fått for mye.
Hva gjorde de da? Så krevde de meg også for de pengene som min søster skyldte.
Jeg nektet dette selvfølgelig, da gikk de rett inn til min arbeidsgiver og hentet over 30.000, - kr der.
Dette gikk jeg kraftig imot, og vant frem på alle punkter.
De kom aldri med en eneste unnskyldning eller jeg fikk noen form for tort og svie. Ikke en krone. Dette viser bare igjen og igjen, når myndigheten oppfører seg som «banditter og røvere.» Så er det helt legitimt å så i fra, og gjøre de oppmerksomme på dette.

I denne saken gjorde NAV mange brølere, for å korte ned til noen få punkter.

1.) Da Nav fant ut at det var betalt for mye penger ut, så var dødsboet oppe og avgjort. Den som da var ansvarlig for dette var vår Advokat Harald Hetland som vi betalte vel 100.000, - kr om ikke mer da han solgte også min Far sitt hus og tjente penger på absolutt alt.

2.) Da de krevde penger av meg, så var det ikke greit. Men at de krevde også penger av meg som min søster skulle betale. Det var så ugreit og kriminelt det er mulig å gjøre noe. Dette var rett og slett stjeling, da jeg ikke har noe med hennes liv og økonomi å gjøre.

3.) Da gikk NAV gjennom Namsfogden her i Oslo til min arbeidsgiver og hentet pengene som min søster skulle betale. Dette er ikke frekt, det er verre enn frekt og kriminelt. Dette er en form for «voldtekt» og ta seg til rette som overgår vel det meste?

4.) Til slutt fikk jeg pengene tilbake, og vant i NAV klageinstans på alle punkter, hallelujah! Det kommer til å skje igjen også nå overfor Plan- og Bygningsetaten her i Oslo. De har også gjort like mange og flere grove feil som jeg her vil nevne kort:

1.) De lovet oss å bygge mur oppå gammel mur ikke var søknadspliktig. Og vi bygget en lavere mur enn naboens over på den andre siden som avtalt.

2.) Vi har bygget en liten bod som skal være noen kvm2 over utnyttelsesgraden på tomten. Andre, også nabo lengre borte i veien har gjort det samme og utnyttet utnyttelsesgraden på tomten over 57 ganger mer enn oss. At vi får beskjed om å rive som PBE står hardnakket på, vitner om så slett arbeid at ord ikke strekker til!

3.) Vår mur ligger 1 meter fra asfaltert veibane, og andres ligger flere plasser 20 – 25 cm. Vi får instrukser om å rive vår mur da den ligger visstnok 18 cm inn i regulert veigrunn og har en utforming som ikke under noen omstendighet kan godkjennes slik den står i dag, heter det i brevet fra Oslo kommune. Mens andre har en mur som står 1 meter inn i regulert veigrunn. Forskjellsbehandlingen er så ille og stygg, at ord ikke strekker til!

4.) Vi ønsket å bringe klarhet i trapp som ligger i regulert veigrunn og det er ikke noe vanskelig å kappe den og legge den annerledes. Da får vi beskjed om å rive den, og søke på nytt. Her har de overhode ikke brydd seg om trappa, men hatt fokus på bod og mur. Da vi nevner dette som vi har gjort før, så overstyrer de oss på verst tenkelig og udemokratisk måte. Det er så ille at ord ikke strekker til.

5.) Hele saken vår er fullstendig «syk» og er helt satt ut av alle profesjoner. Det er egentlig en liten fillesak som PBE og hele det offentlige Norge har evnet å klare å gjøre verst mulig. Det de holder på med er som å skyte spurv med kanoner. Her bruke enn alt for sterke virkemidler i forhold til det som kreves for å oppnå et mål. I vårt tilfelle burde kommunen ha innkalt til et møte og så befaring, og tatt det derifra. De var på befaring – en skjult befaring. Da vi spurte om de ville komme på befaring, hørte vi aldri noe. Måten som PBE her i Oslo har opptrådt på, ord strekker ikke til rett og slett!

Dette går til seier da det er så åpenbart at PBE her i Oslo argumenterer og farer med løgn og fanteri strekker. Ikke noe som er sant, rett eller godt!

En av mange mail som vi sendte, det blir for omstendelig å ta med alle mailer frem og tilbake. Legger ved noen som gjør at det er mulig å få et innblikk i saken.

Klage til Nav for tilbakebetaling av Sak 14202170 - Sak 232558

Ønsker å klage enda en gang på denne avgjørelsen da denne er så urimelig og det er rene mafiavirksomhet som nav bedriver i mine øyne.

1.)  Dere slenger om dere med paragrafer, jo mer dere selv gjør feil, jo mer paragrafer slenger dere i fleisen på oss. Dere forlanger ting som vi ikke har kontroll over, men som advokat Hetland står som juridisk ansvarlig for, nemlig Karl Johan Christensens dødsbo. Det er ikke rett at dere kjører dere løs på meg og min søster. Dere finner plutselig en feil etter to år, da er det helt feil å gå løs på oss på denne måten. Det er ikke oss dere kontakte og forfølge, men advokat Hetland er juridisk ansvarlig for Karl Johan Christensens dødsbo. Hvorfor forstår dere ikke det?
2.)  Vi har hatt advokat på denne saken siden 28. januar 2013. Hvorfor forstår dere ikke det.  Alt etter som det passer dere, bruker dere disse paragrafene som det passer dere til enhver tid.
3.)  Dere skulle kun kontaktet en person, det er vår advokat Hetland, men dere tar dere til rette akkurat som det passer dere.
4.)  Jeg blir nå i løpet av 2 mnd. trukket halve lønna mi, det er helt uhørt at dere trekker meg når vi har betalt Hetland nær 80.000, - for at han skulle ha full oversikt. Dette er skjære mafiavirksomhet.
5.)  At på til som dere skal tvinge meg, den uskyldige part i kne, legger dere opp til at jeg er enearving. Vi er to arvinger, men mafiaen skal ha pengene sine. Dette er uverdig, uproft og uredelig å oppføre seg på en så simpel måte og skulle kreve disse pengene av meg og ikke min søster, samt at beløpet er for stort på så kort tid og ikke minst URETT.
6.)  At dere først tok kontakt med oss etter til sammen 3 år. Det burde vært god grunn nok til at dere hadde avblåst hele saken.
7.)  Da dere tok kontakt var alle midlene i boet utbetalt. Hvordan kan der holde på å bedrive på den slik måte og begynne å kreve etter at boet for lengst er oppgjort, Dere brukte alt for lang tid.
8.)  Jeg kan fortsette å skrive, men slik som dere holder på er mer lignede en mafiavirksomhet enn hva en forventer av en demokratisk stat!?

Mvh
Jan Kåre Christensen

Ny mail:

Fra: Jan Kåre Christensen
Sendt: torsdag 2. juni 2016 13.26
Til: post@advokathetland.no
Kopi: navi@nav.no; 'Henriette Nordås'; beritch-0803@hotmail.com; oslo.namsfogd@politiet.no
Emne: Sak 14202170 og Sak 232558

Til Nav innkreving og Advokat Harald Hetland!

Sak 14202170
Sak 232558

Etter min far døde for 3 ½ år siden krever nå nav oss for penger som oppleves som helt urimelig og uprofesjonelt!

Nav tok kontakt med oss først for 1 ½ år siden. Altså 2 år etter min fars død for å kreve oss for penger. Det er egentlig 2 år for sent.

Så begynte de igjen for et halvt år siden.

Boet er oppe og avgjort for lenge siden, pengene delt ut og da å kreve penger som ligger så langt tilbake oppleves både så urimelig og uriktig!

Dette bør gå på NAV sin «tabbekvote» og krave bortfaller imot Karl Johan B. Christensen dødsbo. Det er både min og min søster Henriettes mening!

Det er NAV sin sommel og at boet er avsluttet som gjør at det er kun NAV som kan lastes for dette, ingen andre!

Advokat Harald Hetland og vi to søsken kan ikke ta stilling til at NAV venter egentlig 2 år med å sende ut krav, og så går det 1 år til neste gang de sender ut krav, da med renter slik at beløpet var ikke 20.000 lengre, men over 23.000. Dette er uproff!

Mvh
Jan Kåre Christensen

Ny mail:

Angående sak: Sak 232558 
Tillegg.
NAV Klageinstans Vest


Postboks 6245
5893 Bergen


1.)    Etter fremgangsmåten til NAV, der de har gjort alle feil som er mulig å gjøre. Så mener jeg at både jeg og min søster bør får en oppreisning!

50.000, - kr hver hadde vært passe!

2.)    Vi får ikke mailer av vår advokat før nesten fristen er gått ut, da når NAV har dradd oss inn i denne saken. Bør vi får en kopi på mail.

3.)    NAV har vært kriminelle. Boet etter min far har en som styrer det. Advokat Harald Hetland. Men de har mot alle regler gått rett inn på min lønnskonto gjennom Namsfogden i Oslo.

Beløpet er 10.892,00 kr.


Dette er penger som NAV har hentet, som er åpenbart kriminelt da alt skal gå gjennom boet. Ingen kan ta seg slik til rette som NAV gjør!


Stiller gjerne opp for å forklare alt til saksbehandler!


Mvh
Jan Kåre Christensen

Dokumentet som viser at hele saken tilhørte ikke oss lengre, men Advokat Harald Hetland som ikke svarte på NAV sine mailer. Derfor gikk de på meg og min søster for å få penger som vi ikke hadde noe med.
Siste mail til NAV, der jeg takket bl.a. for å få pengene mine tilbake. Men alt arbeidet jeg gjorde, fikk jeg 0 kroner for.

Service-klage på sak 232558

Hei!

Fikk brev datert 15.06.17

Først av alt, er glad for at jeg fikk pengene tilbake som NAV stjal i fra meg uten å gå Linjeveien gjennom advokat Harald Hetland som har hatt og er betalt for å ordne opp i Karl Johan B. Christensen sitt dødsbo i fra 28. januar 2013!

1.)  Ønsker å klage på den elendige og forferdelig servicen vi har fått av NAV.

2.)  Ønsker å klage på NAV som ikke har forholdt seg til advokat Harald Hetland i denne saken.

3.)  Ønsker å klage på NAV som ikke vil betale meg 9.000, - kr for å ha brukt ca. 100 timer på denne saken.

4.)  Ønsker å klage på NAV som prøver å unnskylde seg til de grader i nevnte brev datert 15.0617.

5.)  Ønsker å klage på Nav som kunne ta seg den friheten å gå til namsmannen i Oslo og hente penger før et endelig vedtak var gjort i saken.

6.)  Ønsker å klage på NAV at det tok 4 ½ år denne saken, noe som er minst 4 år for lenge!

7.)  Ønsker å klage på NAV at de hentet penger kun fra en arving, ikke 2 før et endelig vedtak var gjort!

8.)  Ønsker å klage på NAV som ikke kommer med noen unnskyldning, men prøver å rettferdiggjøre seg selv etter å ha gjort en mildt sagt elendig jobb!

9.)  Ønsker at NAV må ta lærdom av denne saken. Da vi hadde en advokat som vi tross alt har betalt 80.000, - kr for å ordne opp i vår fars dødsbo. At vi skulle da ha overtatt saken uten at det ligger et skriftlig dokument for dette. At Nav blindt stoler på en advokat som ikke snakker sant, er for meg en gåte! Vi har det skriftlig at det er han, ikke oss som har styrt dette dødsboet. Her stoler NAV blindt på en som lyver uten å sjekke fakta. Dette er ille at en påstand blir tatt for god fisk uten noe fakta eller dokumentasjon foreligger. Da kan jeg bare sende et brev til Nav og si hva jeg vil, og dere handler deretter. Her gjør NAV en klassisk feil å stole på en påstand uten det foreligger noen form for dokumentasjon. Dette er ille av noen som er satt til å forvalte at de blindt stoler på en påstand fra en advokat som er til dels korrupt. Som får 80.000.- kr for en sak som jeg regner med han har brukt max 2 arbeidsdager på. Ufattelig!

10.)                     Ønsker å klage på alt som NAV har gjort i denne saken, ikke noe er egentlig bra. Det aller verste er at en ikke kommer med en unnskyldning, gir meg 9.000, - kr som er kun en symbols sum da vi f.eks. har betalt advokaten vår 10 ganger mere for å gjøre den jobben jeg har gjort.

Ønsker ikke at dette skal til tingretten eller noe. Kun en service klage i NAV systemet. Er glad for saken er over, da 4 ½ år er lenge nok! Et halvt år skulle vært max på en så enkel sak som her, ikke 4 ½ år!
Da bør det ikke være vanskelig å gi meg 9.000, - kr for alt det arbeidet jeg har lagt ned i denne saken!

Mvh
Jan Kåre Christensen

3 kommentarer:

Anonym sa...

Her bør du legge ut alt du har av skriv og kravbrev fra NAV. Legg ut absolutt alt og vis befolkningen hvordan NAV har gått frem.
Når jeg leser dette, støtter jeg deg i denne saken.
Hvordan NAV kan kreve penger av deg fordi din søster ikke hadde penger, er uhørt.
Dette er faktisk en sak jeg vil tro enkelte medier vil skrive om, dersom du har dokumentasjon på din historie.
Legg ut alt fra NAV og legg ut brevet hvor de erkjenner feil.

Lykke til

Jan Kåre Christensen sa...

Vil ikke ha skriverier fra Media om denne artikkelen eller saken da det berører min søster for mye.
Vil ikke trekke henne inn i offentlighetens lys, det er alt for belastet.
Ja, dette er maktmisbruk av det offentlige som det er i saken vår med bod, trapp og mur.

Jan Kåre Christensen sa...

Denne saken er ikke så 'offentlig' som de andre sakene.
Foreløpig vil jeg sroppe der med denne saken.