mandag 27. mai 2019

Nr. 2472: Gi en god «sommergave» til den Himmelske blogg, og andre Herrens tjenere som formidler Ordet, og lever i samsvar med Guds ord!


 Nr. 2472:
Gi en god «sommergave» til den Himmelske blogg, og andre Herrens tjenere som formidler Ordet, og lever i samsvar med Guds ord!

Bilde av en raper (illustrasjonsbilde), det er underlig hvis en slik artist som er mange ganger forskrudd, i hvert fall hans musikk er ingen som kritiserer hvis vedkommende blir rik og har det godt på det materielle.
Men å gi til en Herrens tjener eller tjenerinne, det skaper mange ganger en stor «oppstandelse» og mange meninger hvor ille og forferdelig dette er.
Satan har klart og lurt mange mennesker, men han er en løgner, sannheten står ikke i ham.
Virkeligheten er at den som trenger midler fremfor noen andre er Herrens tjenere og tjenerinne som bringer ut verdens viktigste og herligste budskap!En viss falsk apostel som lever imot skriftens ord roste nettopp at det var en som trofast hadde gitt han et visst pengebeløp over flere år.
For det første, vedkommende vil aldri oppleve velsignelse med å støtte en mann som ikke lever som Guds ord. I hvert fall ikke i «fulle drag!»

Men støtter du meg og den Himmelske blogg, og andre som lever som de preker. Du vil bli velsignet og styrket i troen, og Gud vil lønne deg tilbake.
For da sår du inn i Guds rike og Guds menighets arbeid på denne jord.

Gi litt ekstra, ja som det «monner», ta litt ekstra i nå denne sommeren. Skriften sier følgende:

Lukas 6. 38 gi, så skal eder gis! et godt, stoppet, rystet, overfylt mål skal gis eder i fanget; for med det samme mål som I måler med, skal eder måles igjen.

Grunnteksten fritt oversatt: Gi og det skal bli gitt tilbake til deg! Det vil bli målt tilbake til deg et godt, presset og ristet beholder, som vil være det som du får igjen.

Her sier Herren at du vil få tilbake igjen det du gir med renter, ikke verst det? Hallelujah!

Her er kontonummeret vårt, Den Danske Bank: 85300502674

Når du gir, er det viktig at du er vàr for Guds Ånd, slik at du ikke gir til de som bare vekker dine følelser. Følelser er menneskelig, det ser vi f.eks. Jan Hanvold og Visjon Norge utnytter i fulle drag. De viser hvor dårlig stelt det er f.eks. i Moldova, og kristenfolket biter på.
Hanvold lever i hor med ørten ekteskap bak seg, støtte en slik mann fører bare til det motsatte enn å bre ut Guds rike.

Men kjenner du deg tilskyndet å gi til en mann eller kvinne som både lever og preker etter Guds ord, da kan du gi med stor frimodighet! Og forvente at Gud lønner deg tilbake både i dette og i neste liv.

Er det riktig at rappere som lever i misbruk med stoff veldig ofte skal være overmåte rike og andre som lever helt for mørkets krefter?
Hører ingen som kritiserer når Verdens barn blir rike, også på elendige og mørke premisser. Gir en til Guds tjenere og Guds sak, så får en høre både det ene og det andre. Satan han vrir det hele på hodet, bare fordi han vet at velsigner du en Herren tjener eller tjenerinne, så er du med å utbre Guds rike og Ordet – som er Jesus!

Har hørt så mye om forkynnere at de er «mat-predikanter», «penge-predikanter», de er «luksus-predikanter», de vil ikke jobbe, de vil utnytte andre, de gjør alt mellom himmel og jord.
Jeg har reist med evangeliet her i Norge både på fritid og fulltid. Sannheten er at forkynneryrket, spesielt i frikirkelige kretser er Norges mest underbetalte gjerning. Sannheten er at for de aller, aller fleste tjener de som forkynner langt lavere enn i et vanlig yrke og hva de ellers hadde tjent på et verdslig yrke hvis de hadde satset og levd av det. Det er rett og slett underbetalt for de aller, aller fleste!
Derfor er min oppfordring, gi alt du bare kan og aldri tenk på at dette er forgjeves. Her kunne jeg ha skrevet en bok, men vil av hele mitt hjerte si at du bør gi til alle forkynnere som Gud minner deg om også noen kroner personlig. Men fremfor alt gir du til og inn på den menighetens og denne virksomhetens konto. Gud vil velsigne deg rikelig tilbake, det er min og tusener andres erfaring.

Sluttkommentar:

Markus 9:41. For den som gir eder et beger vann å drikke i mitt navn, fordi I hører Kristus til, sannelig sier jeg eder: han skal ikke miste sin lønn.

Matteus 10. 41Den som tar imot en profet fordi han er en profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få en rettferdigs lønn. 42Og den som gir én av disse små endog bare et beger koldt vann å drikke fordi han er disippel, sannelig sier jeg eder: Han skal ingenlunde miste sin lønn.

1 Tim. 5. 18. For Skriften sier: Du skal ikke binde munnen på en okse som tresker. Og en arbeider er sin lønn verd.

Matt. 5. 12. Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder.

Gud er bare god, og Satan er en løgner!

Sannheten er det at Satan har forblindet denne verdens mennesker der det er f.eks. helt allright at denne verdens barn ikke er bare rike mange ganger. Men de er styrtrike på all slags elendighet og på så mange ting. Jeg har ingen agenda imot disse selv om jeg synes de på ingen som helst måte mange av disse skulle hatt den rikdommen og de materielle godene. Det får ligge, da de også skal svare for Gud en dag.
Men det som er fokuset mitt, det er at Gud vil velsignes oss alle. Og den velsignelsen som Herrene velsigner oss med, den ønsker han også skal tilflyte de som forkynner Bibelens budskap. Det er tross alt dette budskapet – budskapet om Jesus og syndens forlatelse som vil ta oss med inn i Guds evige herlige Kongerike som vil seire over alle andre riker!

Hvor mye ønsker du da å gi til den Himmelske blogg og min tjeneste? Gi det som Herren tilskynder deg til å gi.
Merk det hele med «sommergave». Du kan som sagt gi her.

Her er kontonummeret vårt, Den Danske Bank: 85300502674

Salme 37. 16 Bedre er det lille som den rettferdige har, enn mange ugudeliges rikdom.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Hei Jan Kåre! Har du ikke tenkt å rive muren snart? Tar du virkelig sjansen på å tale myndighetene imot?

Anonym sa...

Christensen lever etter Donald Trumps motto: Build the damn wall!
Intet av hva Christensen har bygget vil bli revet.
Det går mot full seier i Jesu navn for broder Christensen

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym skriver dette som jeg bare må si meg enig i:

«Intet av hva Christensen har bygget vil bli revet.
Det går mot full seier i Jesu navn for broder Christensen»


Jan Kåre Christensen sa...


Det er kun Satan og Hans DEMONER som innbiller mennesker ting.
Men skriften sier at Fienden kommer imot oss på en vei.
Men skal flykte på syv veier.
Det er kun løgn, uvilje og forskjellsbehandling som ligger til grunn her i denne saken fra PBE her i Oslo kommune.
Seier i Jesu Kristi Mektige Navn 😁😊😃😎😊😆😀

Anonym sa...

Raper vi? Det betyr enten å rape eller på engelsk voldtekt? Eller mener Lille Kåre egentlig Rapper?

Anonym sa...

du er ikke på innsamlingskontrollens godkjente liste?

Anonym sa...

Tviler på at det er nødvendig at han står oppført der. Alle må skjønne at penger som gis går til Jan Kåre og hans økonomiske utfordringer. Pengene går neppe til ny bil eller ny hatt. Det er betydelig mer suspekt å gi penger til Hanvold eller Svein Magne Pedersen. Da har du null kontroll. Dessuten, at Jan Kåre nå må rive sine pent oppførte byggverk er ganske urettferdig. Hvis han hadde bodd en hvilken som helst annen plass i landet ville dette gått gjennom. PBE i Oslo ledes visst fortsatt av Tor Varhaug.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk.
Ikke vet jeg hvem PBE ledes av.
Men det er ikke aktuelt å etterkomme PBE sine krav.
Enig med at de er urettferdige og dette hadde nok ikke skjedd andre plasser i landet.
Jeg kommer ifra Karmøy, garantert hadde ingen der vært så løgnaktige, regide og vanskelige som de er her i Oslo.
Men be, det er min største og viktigste formaning og ønske til alle troende Jesus venner.
Gud står over alle, også PBE her i hovedstaden 😆😁😀😃😊😁😆😀