tirsdag 21. mai 2019

Nr. 2468: Det er ikke søkt om mur i Stormyrveien de siste 100 år da vi bygget, at PBE ikke vil kommentere dette viser bare at de ikke har noen saklige og seriøse argumenter imot oss!


Nr. 2468:
Det er ikke søkt om mur i Stormyrveien de siste 100 år da vi bygget, at PBE ikke vil kommentere dette viser bare at de ikke har noen saklige og seriøse argumenter imot oss!

Bildet fra ville Vesten, slik var «reglene» her på Hellerudtoppen da vi bygget. Derfor har nabo rett over veien nærmest muren sitt i veibanen. Dette er helt fint mener PBE her i Oslo. Mens vi som har den langt i fra veibane skal rive, snakk om være ondsinnet og forskjellsbehandle mennesker.Dette skriver Ferdigattest AS i søknad på vegne av oss til Plan- og bygningsetaten her i Oslo:

«Det er for øvrig ikke alle murene i området som ble etablert før småhusplanen ble gjeldende. Flere av murene i området ser ut til å ha blitt etablert etter 2006. Av saksinnsyn kan vi ikke se at det er registrert noen saker i Stormyrveien som angår eksplisitt murer de seneste 100 år. 
Vi antar at enkelte murer er vurdert i fm. annen bebyggelse, men konstaterer at det uansett kan se ut til at tiltakshaver har rett i at flere av murene ikke har vært gjenstand for en realitetsvurdering.
Mht. naturlig overgang mot vei påpekes det at de færreste tomtene i området har naturlig overgang til vei. På de fleste tomtene langs Stormyrveien er det etablert murer og eller skjæringer i en eller annen form. Flere av disse har tilsvarende størrelse som aktuell mur.»

Her blir det påpekt at det ikke er søkt om mur her i Stormyrveien de siste 100 årene, at de da oppfører seg slikt overfor oss som søkte med profesjonell hjelp vitner om en sjofel og narsissistisk væremåte.

Dette påpeker også Ferdigattest AS her:
«Tiltakshaver kontaktet PBE og forhørte seg om det var ok å føre opp ny mur der tidligere mur hadde stått. I følge tiltakshaver opplevde man dette som uproblematisk og unntatt søknadsplikt. Tiltakshaver beklager at han har misforstått, men det påpekes likevel at man vanskelig hadde kontaktet PBE om man ikke handlet i god tro, og at man førte opp muren slik man trodde var i tråd med reglementet. Denne oppfatningen styrkes av at det tilsynelatende ikke er noen støttemursaker i nærområdet, til tross for at flere murer er etablert der. Man har videre vært påpasselige med at arbeidene ble fagmessig utført.

Tidligere mur lå i gammel tomtegrense. Ny mur er ført opp der gammel mur lå. Dessverre var det noe feil med de gamle grensene, hvilket har medført at muren ligger noen få cm. ut i regulert vei. Dette ble først oppdaget ved oppmåling. Muren ligger tilnærmet eksakt på tidligere angitt tomtegrense, som altså er noe feil.»

Her sier Ferdigattest AS at å laste meg/oss for dette og kreve det revet er å gå langt, langt over strekken. Det er tross alt snakk om noen få kvm2 dispensasjon vi trenger. Når andre får det som bygger svært mye mer omfattende enn oss. Da
Vi har undersøkt saken, så ser det ut som om PBE gikk igjennom «alle» husene her og det var først i 2016 de begynte med å pålegge alle å sende inn skriftlig søknad. Før det, var det «fritt frem» og ville Vesten her i Stormyrveien.

Det som Plan- og Bygningsetaten har gjort imot oss er egentlig tjenestefeil, manipulering, maktmisbruk og myndighetsmisbruk!

La meg gi noe små eksempler, tar med bare noen få «snille» eksempler da en ikke kan klage heller i det uendelige. Jeg gjør som Guds ord oppfordrer oss til. Legge det gamle bak og strekke oss ut etter det som ligger foran.

1.)  Da de begynte å herje med oss allerede i 2014 så var jeg helt «fersk» og skjønte ikke så mye. Det som de da holdt på med oss var at boden lå for nærmed veien. Dette var bare tull, noe de burde og skulle sett med en gang som profesjonelle. Huset vårt ligger nærmere veien enn boden, ergo har dette ikke noen betydning. Dette er tjenestefeil og manipulering de holdt på med overfor oss. Dette ble også en sak som endte hos Fylkesammen, trist men sant.

2.)  Vi har bedt de komme på befaring slik at de kan se alt rundt her personlig i øyensyn, men dette vil de ikke. Kun skjulte befaringer når vi er på jobben.

3.)  Når de har argumentert og skrevet vedtak og annet. Så har de stort sett vært slike som aldri har vært på svar fra oss, men de skriver rett ut i været hva de mener og som vi skal ta hensyn til.

4.)  Da de påpekte at vi skulle ha søkt om mur, trapp og bod. Så innvisiterte vi en god del penger og fikk levert en kjempesøknad. Hva gjør de da? Tvert avviser den. Det er så frekt og manipulerende det de gjør, at ord ikke strekker til!

Sluttkommentar:

Det som er med saken vår er at det er ikke noen sak egentlig. Det lille vi har «overtrådt» av såkalte ulovligheter er så minimale at det er som en storm i et vannglass det som PBE her i Oslo holder på med.
De må ta hensyn til at her på Hellerudtoppen var det ville Vesten før vi bygget, alt var lov.
Naboen rett over veien har vel en mur som er så klin opp i veibanen at jeg har aldri sett det «verre»!

Nå har naboen i Krokstien bygget ny mur, de gjør nå akkurat det samme. Ingen reaksjon da fra PBE.

Dette er fra nabo bak oss i Krokstien 3 som bygget denne muren for 1 år siden. Den ligger i en sving, 25 cm fra veibanen. Jo, det var ikke bare før det var ville Vesten her i utkant Oslo, men også nå.
Men på en merkelig måte får alle andre lover å gjøre alt de vil, og mye mer.
Vi skal rive selv om vi har bygget ikke er til hinder eller sjenanse for noen, men de som legger muren 20 – 25 cm fra veibanen er åpenbart det!!!!      

Muren er ca. 25 cm fra veibanen, mens vår er 1 meter og har fått pålegg om å rive den!
          

Ingen kommentarer: