lørdag 11. mai 2019

Nr. 2463: Jeg/vi er blitt forulempet og egentlig mobbet av den Norske stat og diverse offentlige instanser ved flere anledninger, har enda til dags dato ikke fått noen form for unnskyldning eller oppreisning!


Nr. 2463:
Jeg/vi er blitt forulempet og egentlig mobbet av den Norske stat og diverse offentlige instanser ved flere anledninger, har enda til dags dato ikke fått noen form for unnskyldning eller oppreisning!

Til syvende og sist så tror jeg Guds ord, som sier følgende «Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.»
Den trakasseringen, forfølgelse og neglisjering som jeg er blitt utsatt for gjentatte ganger av diverse offentlige myndigheter. Det minner meg om Hans Nielsen Hauge 200 år etterpå hva han opplevde og erfarte.
Selvfølgelig ikke i nærheten, men ille nok allikevel.

Når jeg ser på alle de anklagene vi har fått imot oss av de offentlige myndigheter, så er lista blitt lang nå. For å nevne noen. Eller der vi/jeg har vært i klammeri med myndigheten p.g.a. myndighetenes maktmisbruk og åpenbare feilvurderinger!

1.)  Rundt 1990 så stormet Oslo politiet leiligheten vår og trengte seg inn der jeg sto naken etter å ha dusjet. Kona mi åpnet opp døra, og de trengte seg inn med voldsom makt og fratok passet mitt, det Norske. Jeg er både Dansk og Norsk statsborger, har dobbelt statsborgerskap. Deres påstand om at jeg var såkalt ulovlig innvandrer var ikke noe annet enn løgn! Passet ble fratatt og jeg skulle få deg igjen, noe jeg aldri fikk. Da lå politistasjonen på Økern, den som ligger i dag på Stovner, snakk om kjeltring streker fra politiet her i Oslo.

2.)  I 2004 hentet BV ungene våre da vi var på jobb, jeg og min kone. Grunnløse påstander og bare Djevelskap fra BV, alle påstander var løgn og overdrivelser fra begynnelse til slutt.

3.)  Rundt 2014 anmeldte Jan Aage Torp meg med en fiktiv anmeldelse da han hatet meg for å forkynne imot gjengifte. Han hadde som mål å få meg 2 år i fengsel og sikkert få tak i mest mulig penger da han krevde økenomisk oppreisning. Selve saken og rettsaken var ikke noe annet enn et mål fra politiet og domstolene å få domfelt meg. Det klarte de med løgn og bedrag. Det jeg ble dømt for var hverken i siktelsen eller debattert i retten, dette var et justismord.

4.)  Min Far døde i januar 2013 og ved en glipp ble det utbetalt litt for mye penger. Dette var noe som vår Advokat Harald Hetland skulle ha ordnet opp i. Dette ble ikke gjort, og NAV gikk rett til min arbeidsgiver og hentet penger på vegne av min søster som ikke hadde tilbakebetalt pengene. Dette var ikke noe annet enn et simpelt tyveri av NAV. Jeg vant frem på alle punkter etter mye skrive arbeid. Men aldri en eneste unnskyldning fra myndighetene selv om de stjal penger som var mine, og ikke noen andres!

5.)  Vi har fått pålegg om å rive mur, trapp og bod. Selv om vi har bygget dette bl.a. med og fått veiledning av kommunen til hvordan bygge alt. Det vi har bygget er meget pent, men skal ligge noen cm lengre ut i veibanen enn tillatt. Selv om alle i tilsvarende situasjon som oss får dispensasjon. Uretten imot oss er horribel da bl.a. nabo har fått dispensasjon 57 ganger med hensyn til utnyttelsesgraden på tomten. Det er en standard for oss, og en helt annen standard for alle andre. Dette forteller om trakassering, mobbing og utfrysning! Ille hva den Norske stat gjør og ingen reagerer. Men alt er på tross av dette, under Guds varetekt og kontroll.

Bilde av hvordan kanskje Hans Nielsen Hauge var kledd? Hauge ble fengslet først 10 ganger, og først den 11 gangen klarte de å bure han inne i 11 år for kun hatt kristne møter uten prest eller en myndighetsperson tilstede (han hadde bryte den såkalte konventikkelplakaten). Statsmakten kan dessverre være den Ondes redskap til sine tider. Personlig tror jeg at Hauge var pent kledd da han var et Guds sendebud, sikkert det største vi har hatt her i Norge?
Det er lite og ingen bilder av Hauge, men jeg kjenner en som fikk møte Hans Nielsen Hauge. Det var Joel Barsjø som møtte Hauge som kom til han under bønn og talte til Barsjø som fikk beskjed fra Gud gjennom Hauge.

 

2 Tim. 4. 5 Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste! (1930 oversettelsen.)

5 Men du må være edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste. (2011.)

Grunnteksten: tåle plager

Som troende må en både forvente at en kommer opp i vanskeligheter som en ikke har noen form for skyld i. Samt at en blir utrolig dårlig og urettferdig behandlet. Skriften sier klart at vi som troende skal lide ondt, bære lidelsene våre. I grunnteksten her i Apostelen Paulus brev til Timoteus står det at vi skal tåle plager. Det synes jeg passer perfekt på mye av hva si som troende opplever i denne verden, vi skal tåle plager.

Plage, hva er det og hva betyr det? Plage er noe som kommer inn i livet ditt, som egentlig ikke tar livet ditt. Men det forstyrer og senker livskvaliteten. Det er som å gå på butikken der en vil ha noe som koster 1000,- kr, men en har kun 500. Eller hvis en er 184 cm som meg, men senga er kun 150 cm lang. Da er det er problem.

Jeg er blitt plaget av det offentlige Norge. Hver gang har det visst seg at alt var helt unødvendig, men har enda til dags dato aldri fått noen form for unnskyldning eller oppreisning. Dette er en plage, men som troende skal vi reagere annerledes enn de som plager. Selv om vi er de som blir plaget!

Det er ikke noe fasit svar på hvordan opptre og gå frem. Men det er noen ting som vi som troende i hvert fall ikke skal gjøre. Det er å gjengjelde ondt med ondt, eller skjellsord med skjellsord.

1 Pet. 3. 9 så I ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men tvert imot velsigner; for dertil blev I kalt, at I skal arve velsignelse.

Videre står det her i Petersbrev.

1 Pet. 3. 13 Og hvem er det som kan gjøre eder ondt såfremt I legger vinn på det gode? 14 Men om I enn skulde lide for rettferdighets skyld, er I salige. Men frykt ikke for dem og forferdes ikke; men hellige Kristus som Herre i eders hjerter, 15 og vær alltid rede til å forsvare eder for enhver som krever eder til regnskap for det håp som bor i eder, dog med saktmodighet og frykt, 16 idet I har en god samvittighet, forat de som laster eders gode ferd i Kristus, må bli til skamme i det som de baktaler eder for som ugjerningsmenn. 17 For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt.

I vårt tilfelle så kan de faktiske ikke si noe på oss da vi ikke noen ganger har gjengjeldt noe negativt med å være på samme måten igjen. Vi har forholdt oss konstruktive, klare og redelige.
Selv om de menneskene vi har møtt i de forskjellige offenlige etater ikke har vært det. Det er jeg meget glad for og det står det stor, stor respekt av. All ære til Far i Himmelen og Jesus Kristus, vår frelser og Herre!

Sluttkommentar:

Jeg er veldig klar over at jeg på ingen som helst måte ikke finnes noe å bebreides for, jeg er da kun et menneskes som alle andre.
Jesus var Menneskesønnen, som var i Faderens favn og ble som oss. Der er selvfølgelig ikke jeg.
Men det som jeg mener er urettferdig, stygt og ondt. Det er når andre mennesker har èn standard for, og en helt annen standard for meg.
Det skulle og skal være samme standarden for alle, men det er det ikke.
Det er to forskjellige standarder, da blir også dette en form for trakassering, forfølgelse og mobbing! Gjøre forskjell på folk, er dypest sett trakassering, forfølgelse og mobbing.

Samtidig, om vi som troende skal og kan tåle plager og mye. Så er det ikke rett og «fair» at det er slik.

Det er to ting jeg vil nevne til slutt, som er også viktig å ta med seg.

1.)  Disse menneskene som behandler oss dårlig, vil før eller siden nok komme opp i vanskeligheter. Påfører du andre vanskeligheter, så sår du dårlig sæd. Det du sår, vil du før eller siden få igjen for. Dette har jeg sett så mange ganger, før eller siden vil du «møte» deg selv i «døra!»

2.)  Rom. 12. 19 Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.

Må bare si at vi har blitt mange ganger sint, lei og frustrert. Det er helt forståelig og menneskelig. Men så langt jeg vet har hverken jeg eller noen andre i min familie forbannet disse som har gjort og gjør oss urett, det er jeg meget glad for.
Ei heller oppsøkt dem privat eller gjort noe negativt overfor dem.

Det er dette som tross alt er så stort og betryggende, Gud vil ta seg av alle mennesker, alle situasjoner og alt vil komme til en ende der enhver vil få sin rettferdige dom.

Men be for oss og saken, tross alt tror vi på en løsning og det er mulig også for mennesker som har gjort urett til å innse dette. Forandre seg og gjøre det rette, til slutt, hallelujah!

19 kommentarer:

Anonym sa...

Du tåler ikke plage og å bli forulempet.
Nå har du sutra og klagd på myndigheter, rettsvesen, saksbehandlere og naboer i lang tid.
Du bør omdøpe den himmelske blogg til "sutrebloggen" eller noe slikt.

Muren du har bygd ulovlig kan kanskje kalles gråtemuren for du har sutret og grått over den i flere måneder nå.
Slik så det ut før du bygde https://kart.gulesider.no/?c=59.910530,10.861923&z=14&q=%22oslo%20krokstien%202c%22;geo&sv=59.910609,10.861657,2.4599,1.3259,-0.0893,205090272 Lett å se at du har bygd både for høyt og for langt ut i offentlig vei. I Norge betyr dette i praksis å stjele.

Jan Kåre Christensen sa...

Tøv, muren vår er ideelt plassert.
Det er flere murer langs Stormyrveien som er 20 og 25 cm fra asfalten.
Vår er 1 meter, helt perfekt 😃😊😁😆

Anonym sa...

Muren som var der før du bygde din gigantiske mur ser ut til å være ca en halv meter høy og skråner parallelt med naboen din. Man trenger da ikke tau for å gå ned på veien. Når du så har bygd den ulovlige muren, er det åpenbart at du trengte mer areal for å få plass til bassenget ditt. Jeg ser ingen fordeler verken med mur, bod eller trapp. Alt er bygget for å tilfredsstille dine egne kjødelige behov. At du og PBE ser forskjellig på tingene er jo ganske forståelig. Ingen andre enn du har nytte av det du har bygd. Trappen er bygget for at du og dine leietagere skal få snarvei til der dere parkerer bilen. Boden er bygd for å beskytte dine eiendeler fra tyveri, og muren er bygd for å få et større ute-areal og plass til bassenget. Dette er jo ikke bygd slik at naboene dine kan ta seg et bad i bassenget eller sette syklene sine i boden. Nei Christensen. Dette er ren og skjær kjødelighet. Ingen vits i å åndeliggjøre dette da alt er bygget for dine egne kjødelige lyster

Jan Kåre Christensen sa...


Du blir da bare verre og verre i dine påstander.
Muren er da ikke gigantisk. Vi har bygget den i tråd med hva PBE sa til oss i 2013.
Det er ikke noe som er ulevelig med den når naboene rett over veien f.eks. har høyere mur, nabo bak oss har lengre mur.
Samt nabo over veien har mut som er 20 cm fra veibanen, vår er 1 meter.
Det er kun et problem her, det er at den Onde åpenbart har lurt enkelte til å la mørke råde istedenfor lyset i sitt hjerte og sinn.
Ser ikke et eneste problem med hva vi har bygget, kun fordeler for alle!

Anonym sa...

Tolker du forfølgelsen av deg som en åndskamp,lignende forfølgelsen som Hans Nielsen Hauge ble utsatt for av myndighetene?

Anonym sa...

Det om andre har tatt seg mer eller mindre til rette en det du har gjort, rettferdiggjør ikke at du bygger ulovlig. Du som er bibellærer og evangelist. Du skjønner vel at fordi om Pettersen og Olsen stjeler poteter på Rema1000 og lever godt med det, så betyr ikke det at du også skal stjele. Ditt vitnesbyrd til dine naboer er ikke at Gud er omsorgsfull, hellig og rettferdig. Hva ser de når de ser ditt liv og vitnesbyrd? Svar: De ser en mann som bygger uten å forholde seg til lovene. Uten å ha sendt gyldig søknad, uten å ha sendt plantegninger til de rette instanser. Det eneste du stadig repeterer er at en saksbehandler som selv ikke husker det, -skal ha gitt deg muntlig tillatelse til å bygge. Hvorvidt det er sant eller ikke, vet ingen. Du skriver: Ser ikke et eneste problem med hva vi har bygget, kun fordeler for alle! Okey. Hvem er alle? Kan eksempelvis Roar Telje i Stormyrveien 5 nyte et bad i bassenget? Eller hva med fruene over gata? Kan de også bruke trappa du har bygd for å ta seg et bad hos deg når sommervarmen kommer? Jeg regner med at du sender ut invitasjon slik at vi i nabolaget også kan nyte bassenget ditt i sommervarmen. Fordeler for alle, skriver du. Jeg håper det er i orden at jeg og Atle og Anne-Kristin Nuland Gåsvatn kan komme opp for ei kald pils og et bad når skinner som varmest. I så fall er muren du har bygd en fordel for alle! Vi tar en tur oppom, alle tre.

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, men kampen min er på mange måter mye, mye lettere da de kunne gå mye lengre med Hauge enn med meg.
Samtidig tror jeg at kjærligheten mellom de kristne var varmere enn i dag på mange måter.

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver dette:
Det om andre har tatt seg mer eller mindre til rette en det du har gjort, rettferdiggjør ikke at du bygger ulovlig. Du som er bibellærer og evangelist. Du skjønner vel at fordi om Pettersen og Olsen stjeler poteter på Rema1000 og lever godt med det, så betyr ikke det at du også skal stjele. Ditt vitnesbyrd til dine naboer er ikke at Gud er omsorgsfull, hellig og rettferdig. Hva ser de når de ser ditt liv og vitnesbyrd? Svar: De ser en mann som bygger uten å forholde seg til lovene. Uten å ha sendt gyldig søknad, uten å ha sendt plantegninger til de rette instanser. Det eneste du stadig repeterer er at en saksbehandler som selv ikke husker det, -skal ha gitt deg muntlig tillatelse til å bygge. Hvorvidt det er sant eller ikke, vet ingen. Du skriver: Ser ikke et eneste problem med hva vi har bygget, kun fordeler for alle! Okey. Hvem er alle? Kan eksempelvis Roar Telje i Stormyrveien 5 nyte et bad i bassenget? Eller hva med fruene over gata? Kan de også bruke trappa du har bygd for å ta seg et bad hos deg når sommervarmen kommer? Jeg regner med at du sender ut invitasjon slik at vi i nabolaget også kan nyte bassenget ditt i sommervarmen. Fordeler for alle, skriver du. Jeg håper det er i orden at jeg og Atle og Anne-Kristin Nuland Gåsvatn kan komme opp for ei kald pils og et bad når skinner som varmest. I så fall er muren du har bygd en fordel for alle! Vi tar en tur oppom, alle tre.

Svar:
Tøv og atter tøv. Vi ringte ned til Plan- og Bygg, og der fikk vi klar veiledning.
De som har tatt seg til rette er ikke vi, men Oslo kommune og alle andre som står med dem.
Ja, jeg har fått veiledning flere ganger, her er hva som faktisk skjedde.

Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.
Det er ikke lett å gjengi dette fem år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er fem år etterpå.
Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 3 – 4 år siden at vi skulle få nei på alt.

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.
Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.
Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!
DETTE GÅR NOK BRA!

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.
Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.

BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.

Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anonym sa...

Du har malt deg inn i et hjørne med din påståtte samtale med Kaja Jange Aubert. Hun kan ikke bekrefte at din samtale har funnet sted. Hun kan ikke bekrefte å ha sagt det du hevder. Tingretten konkluderte med at det er lite trolig at Augbert har gitt deg en muntlig tillatelse, slik du hevder -da rådet hun gir er i strid med loven.
Så lenge ikke du kan føre bevis på at samtalen virkelig har funnet sted, er dette ikke noe annet enn en påstand fra deg,
Ingen seriøs instans eller rett vil kunne slå seg til ro og kunne bygge noe som helst på en samtale den ene parten ikke husker å ha hatt.
Med andre ord, DU hevder at dere fikk tillatelse i forkant av byggingen av deres mur. Kaja Aubert Lange kan eller vil ikke bekrefte at det du gjengir er riktig. Ergo så har du ingen tillatelse uansett hvor mange utropstegn du bruker. Slik jeg leser skrivene fra Oslo kommune så er saken i realiteten over. Det store spørsmålet er når vil Jerikos mur i Stormyrveien kollapse eller rives. 19 dager til 1. juni

Jan Kåre Christensen sa...

Se bort ifra at den samtalen ikke har funnet sted, selv om den har det.
Så har det vi har bygget ikke noen negativ betydning for noen, det skal du ha klart for deg.
f.eks. muren vår ligger langt mindre ute i veibanen enn mange andre murer i Stormyrveien.
Samt, før vi bygget muren så ligger den 20 cm lengre inne.
Alle argumentasjoner som PBE har kommet med har jeg parert, også dine.
Det er kun en grunn for å måtte rive denne muren, det er vrangskap fra PBE sin side og forskjellsbehandling!
Kommer selvfølgelig aldri til å rive hverken mur eller bod, men trappa vil jeg forandre litt på!
PBE er råtne imot oss, de opptrer som en «røverstat» imot oss!
De kan prøve seg, men aldri i livet om vi gir etter for en slik råttenskap!
Når nabo får utnytte tomten sin 57 ganger mer enn oss, da er råttenskapen så stort at ord ikke strekker til!
Jeg er aldri redd urettferdige mennesker, kun rettskafne mennesker!
PBE og hele det offentlige Norge har opptrådt urettferdig og råtten overfor oss, slike mennesker fortjener ikke mye respekt og langt mindre følge deres ordre!
Skriften sier at en skal lyde Gud mer enn mennesker, jeg vet hva som er sant i denne saken!


Jan Kåre Christensen sa...

Kan ikke se at det er rett ut i fra Guds ord eller min samvittighet å bøye meg for en så stor urett.
Vi har mange eksempler på det i skriften at det er feil å bøye seg for urett.
Her er et eksempel da Kong Saul ble fremlagt å bøye seg for urett, noe han ikke gjorde. Men satte seg til motverge og han van en herlig seier.

1 Sam. 11. 1. Så drog ammonitten Nahas op og kringsatte Jabes i Gilead, og alle Jabes' menn sa til Nahas: Gjør fred med oss, så vil vi tjene dig. 2 Men ammonitten Nahas svarte dem: På det vilkår vil jeg gjøre fred med eder at det høire øie stikkes ut på eder alle; den skjensel vil jeg legge på hele Israel. 3 Da sa Jabes eldste til ham: Gi oss frist i syv dager, så vi kan sende bud rundt om i hele Israels land! Er det da ingen som hjelper oss, så vil vi overgi oss til dig. 4 Da sendebudene kom til Sauls Gibea og bar frem sitt ærend for folket, brast alt folket i gråt. 5 I samme stund kom Saul gående hjem fra marken bakefter sine okser. Og Saul sa: Hvad er det i veien med folket siden de gråter? Og de fortalte ham hvad mennene fra Jabes hadde sagt. 6 Da Saul hørte dette, kom Guds Ånd over ham, og hans vrede optendtes høilig. 7 Og han tok et par okser og hugg dem i stykker og sendte stykkene om i hele Israels land med sendebudene og lot si: Den som ikke drar ut efter Saul og Samuel, med hans okser skal det gjøres likedan. Da falt det en redsel fra Herren over folket, og de drog ut som en mann. 8 Han mønstret dem i Besek, og Israels barn var tre hundre tusen, og Judas menn tretti tusen. 9 Og de sa til sendebudene som var kommet: Så skal I si til mennene i Jabes i Gilead: Imorgen, når solen brenner hett, skal det komme hjelp til eder. Da sendebudene kom og meldte dette til mennene i Jabes, blev de glade, 10 og de sa [til ammonittene]: Imorgen vil vi overgi oss til eder, så kan I gjøre med oss aldeles som I finner for godt! 11 Dagen efter stilte Saul folket op i tre hoper, og i morgenvakten trengte de midt inn i leiren og hugg ammonittene ned, til dagen blev het; og de som blev tilbake, spredtes, så det ikke blev to sammen tilbake av dem. 12 Da sa folket til Samuel: Hvem var det som sa: Skal Saul være konge over oss? La oss få fatt i disse menn, så vi kan drepe dem. 13 Da sa Saul: På denne dag skal ingen drepes; for idag har Gud hjulpet Israel til seier. 14 Og Samuel sa til folket: Kom, la oss gå til Gilgal for å stadfeste kongedømmet der! 15 Da gikk alt folket til Gilgal, og der i Gilgal gjorde de Saul til konge for Herrens åsyn; og de ofret der takkoffer for Herrens åsyn. Og Saul og alle Israels menn gledet sig der storlig.


Birgir sa...

Så du lever i LOVEN? Jeg levere NÅDEN.

Jan Kåre Christensen sa...

He-he.
Hadde PBE her i Oslo levd i nåden, så hadde denne saken vært løst for lenge, lenge siden.

Birgir sa...

PBE har INGENTING med Bibelen å gjøre. Men det har DU, da du kaller deg både bibellærer og evangelist. Gå du og gjør en evangelists gjerning, så mennesker kan komme til tro på Jesus Kristus og bli frelst.

Anonym sa...

Dette går til full seier for Christensen. Både muren, boden og trappa vil bestå til evig tid. Verken kommunen, PBE, tingretten eller noen krefter skal kunne få revet ned denne muren. Det blir full seier for Christensen og PBE i Oslo må heller betale Christensen erstatning for å ha forfoldt så mye plage for ham.
Vi skal alle sammen le når vi ser at alle kommunens onde planer kollapser og muren forblir som den er til nytelse for oss alle.Amen

Jan Kåre Christensen sa...

At de har forvoldt oss mye plage, det er sikkert 😥😪😢😤

Jan Kåre Christensen sa...

Den onde har sine planer, det er åpenbart å rive, lyve og true.
Gud har sine planer, det blir spennende å se hvordan Gud vil ordne dette!
Vi skal være stille og Herren skal stride for og med og i oss

Eneste vi skal ha en snekker som kommer å flytter trappa.
Men det er det eneste som vi kommer til å forandre, alt annet vil bli stående, til 'evig tid.'

Birgir Hermansen sa...

Ja den onde har sine planer. Han har til og med fått DEG der han vil i planene sine. Han ler godt av deg.

Jan Kåre Christensen sa...

Den som ler sist, ler best 😁😆😀😊