fredag 24. mai 2019

Nr. 2471: Myndighetene og de offentlige etater har veldig ofte en veldig nedlatende holdning og de lager problemer ut av «ingenting», som forteller at ofte er det myndigheten som er problemet, ikke en selv!


 Nr. 2471:
Myndighetene og de offentlige etater har veldig ofte en veldig nedlatende holdning og de lager problemer ut av «ingenting», som forteller at ofte er det myndigheten som er problemet, ikke en selv!

Bilde av Leif Liljeström som satte 2 mnd. urettmessig i fengsel, skammelig og ondt.
På mange måter er han «kastet» foran «bussen» av de kristne når så få har stått opp for han. Ikke bare han, men alle som er blitt dårlig behandlet, trakassert og urettmessig pålagt, dømt eller på annen måte kneblet, blitt prøvd stoppet og fjernet. Tapt både tid og penger på noe som aldri skulle blitt stelt i stand av myndigheten imot oss. Det er myndighetsmisbruk dette vi opplever!Kjenner at jeg har behov for å fortelle til andre som eventuelt kommer opp i samme situasjon som oss en del ting som er viktige og nødvendige å vite.
Jeg tror også at siden vi har erfart dette ved så mange anledninger at min/vår erfaring gjør at hjelpen og forståelse som vi har blir «overført» på andre.

2 Kor. 1. 3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, miskunns Fader og all trøsts Gud, 4 han som trøster oss i all vår trengsel, forat vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst hvormed vi selv blir trøstet av Gud!  5 For likesom Kristi lidelser kommer rikelig over oss, så er og vår trøst rikelig ved Kristus.  6 Men lider vi trengsel, da er det eder til trøst og frelse; trøstes vi, da er det eder til en trøst som viser seg kraftig i tålmod under de samme lidelser som vi lider; 7 og vårt håp om eder er fast, da vi vet at likesom I har del i lidelsene, så skal I og ha del i trøsten.

Har vært i kontakt med en del mennesker, både troende og ikke troende.
Det er veldig få som forstår slike saker, da få har opplevd virkelig hvordan den Norske stat behandler enkelte ganger sine innbyggere, langt under pari.

Jo, det er noen få, en marginal gruppe. 
Men det er så viktig at stemmen til oss – den marginal gruppe blir hørt.

Jeg vet ikke hvor mange dette gjelder, men det er sikkert 1 % av befolkningen? Av den gruppen er det regner jeg med halvparten som kan si at Staten har behandlet dem ille eller dårlig. En god del har også til dels en del av skylden, men fokuset bør og skal være å få frem realitetene og hva som er sant.
Ikke minst i de sakene som er reelle som min og enkelte andres! Jeg er tross alt 120 % uskyldig, og Staten og de offentlige myndigheter 120 % som har forårsaket at det har blitt som det har blitt. Alt kunne og burde vært løst på en minnelig måte noen samtaler og eventuelt å komme oss i møte. Her i samtlige tilfeller jeg/vi har vært borti er det kun staten og de offentlige myndigheter som har stelt det hele i stand!

Er overbevist om at det er ikke noe enkeltstående tilfelle som myndighetene ønsker å få det til å se ut som. Faktumet er at både troende og ikke troende er blitt overkjørt, «mishandlet» psykisk, løyet på og fabrikkriker nederlag imot dem/oss!

La meg nevne noen eksempler på elendig behandling av innbyggere her i Norge, og jeg ønsker å ta med to eksempler i fra Sverige.
Det er at av den grunn at så er det ikke «staten Norge» som er problemet og lovverket. Men det er den overkjøringen og nedlatende behandlingen som myndighetene egentlig over hele verden tillater å opptre som. Arrogante, onde og primitive. Jeg vil egentlig de «dårlige» eplene til livs, ikke Norge som nasjon og lovverket. Det er problemet at her beskytter en egentlig ondskap.

1.)  Leif Liljeström, mannen bakom hjemmesiden Bibeltemplet som måtte sitte 2 mnd. i fengsel da han forkynte imot homofile.

2.)  Åke Ingemar Teodor Green, som forkynte også imot de homofile, ble også først dømt i tingretten. Men ble heldigvis frikjent senere i Hovrätten og Högsta domstolen 2005.

3.)  Her i det siste var den en stakkars pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås som mattilsynet løy, fabrikkerte feil og ville avvikle hele hans farm. Selv om den fungerte utmerket, slik holder myndigheten på til sine tider, skammelig!

4.)  Petar Keseljevic forkynte evangeliet her i Oslo, og ble også dømt til bot som meg. Selvfølgelig gjorde han ikke noe straffbart, men når hatet til Kristus og Guds ord er der, da kan myndigheten og domstolene få til det meste av det som ille og dårlig er.

5.)  Jeg kjenner personlig til hvordan barnevernet har behandlet den såkalte Glassjenta. Det er så ille at ord ikke strekker til, dette skjedde for noen år siden på Karmøy, min hjemkommune.

6.)  Hvordan vi er blitt behandlet av myndigheten er bare en stor, stor skam. Har skrevet litt om det her: https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2463-jegvi-er-blitt-forulempet-og.html

Harvey Weinstein og Jan Kåre Christensen tror folk er begge «skyldige», det er så langt i fra sannheten det er mulig å komme!

Det er en del som tror om seg selv fordi de ikke opplever slike ting som jeg, Åge Green, Leif Liljeström, Petar Keseljevic og andre opplever at de er «bedre» enn oss. Og at slike personer som Harvey Weinstein som «startet» ramaskriket i USA og over hele verden med at han utnyttet andre, at vi er «like».

Sannheten er at Harvey Weinstein og staten er mer lik enn oss. Da det vi opplever er at statlig eller offentlig maktmisbruk imot oss, ferdig arbeid.
Derfor er det så viktig at dere ber for oss, støter oss på alle områder. Også økenomisk og at en står opp imot den gjengse oppfatning at det skulle være noe vi har havnet i selvforskyldt. Sannheten er heller det at her er det staten og den offentlige en må se på som «kriminelle», ingen andre!

Bilde av Harvey Weinstein som er mer på linje med staten og det offentlige Norge slik vi har opplevd det til tider. De opptrer utav pent og riktig, men på «bakrommet» gjør de alt annet enn det som de skulle og burde gjøre!Sluttkommentar:

Ap.gj. 8. 1. Og Saulus samtykte i mordet på ham. Men på den dag blev det en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og de blev alle adspredt over Judeas og Samarias land, undtagen apostlene.  2 Men nogen gudfryktige menn begravde Stefanus og holdt en stor veklage over ham.  3 Men Saulus herjet menigheten, og gikk inn i hus efter hus og drog ut både menn og kvinner og lot dem kaste i fengsel.  4 De som nu var adspredt, drog omkring og forkynte evangeliets ord.

Her tillot Gud at det ble en forfølgelse av de troende, men de troende sto i sammen som èn mann. Samholdet var stort, herlig og intenst da alle opplevde det samme.
I dag er det motsatt, da de aller fleste troende går igjennom livet nesten på samme nivå av motstand, forfølgelse og på andre måter som viser at du er uglesett og mislikt av Satan og den onde Åndsmakter.

Det som er viktig at ikke minst vi som troende forstår, da det er i dag så få troende som møter motstand. Det er at vi blir forfulgt og kommer opp i disse situasjonene da det er de onde åndsmakter og mørkets krefter som virker. Jeg påstår ikke at alle som er blandet inn her er påvirket at dette. Men selve opphavet og den som står bak å gjøre slikt imot rettferdige og gode mennesker.
Det er Satan og hans åndehær, som hater alt som er rett, godt og sant!
Derfor stå med økenomisk når det er troende som opplever motstand og slike trakasseringer av myndigheten. Neste gang kan det være deg. Be for de og aldri snakk nedsettende og ille om oss, selv om vi også kan gjøre noen småfeil og ikke strekke til, vi er da bare mennesker.

Men med Guds nåde og hjelp, vil alt gå til seier!

Tar med en Salme, Salme 7 som passer perfekt inn i det som vi har gått og går igjennom.

Salme 7.   2 Herre min Gud! Til dig setter jeg min lit; frels mig fra alle mine forfølgere og redd mig, 3 forat ikke fienden skal sønderrive min sjel som en løve, sønderbryte, og det er ingen som redder!  4 Herre min Gud! Dersom jeg har gjort dette, dersom det er urett i mine hender, 5 dersom jeg har gjengjeldt den med ondt som holdt fred med mig, eller plyndret den som var min fiende uten årsak, 6 så la fienden forfølge min sjel og innhente den og trå mitt liv til jorden og legge min ære i støvet. Sela. / 7 Stå op, Herre, i din vrede, reis dig mot mine fienders rasen og våkn op til min hjelp! Du har jo påbudt dom.  8 Og la folkeslagenes forsamling omringe dig, og vend tilbake over den til det høie!  9 Herren holder dom over folkene; døm mig, Herre, efter min rettferdighet og efter min uskyld, som er hos mig! 10 La dog de ugudeliges ondskap få ende og den rettferdige stå fast! Du er jo den som prøver hjerter og nyrer, en rettferdig Gud. 11 Mitt skjold er hos Gud, som frelser de opriktige av hjertet. 12 Gud er en rettferdig dommer, og en Gud som vredes hver dag. 13 Dersom han ikke vender om, så hvesser han sitt sverd, spenner sin bue og gjør den ferdig / 14 og legger drepende våben til rette imot ham; sine piler gjør han brennende. 15 Se, han er i ferd med å føde misgjerning; han er fruktsommelig med ulykke og føder løgn. / 16 En grav har han gravd og hulet den ut; men han faller i den grav han arbeidet på. 17 Den ulykke han gikk og tenkte på, faller tilbake på hans hode, og over hans egen isse kommer den vold han hadde i sinne. 18 Jeg vil prise Herren efter hans rettferdighet og lovsynge Herrens, den Høiestes navn.

Ingen kommentarer: