onsdag 1. mai 2019

Nr. 2458: PBE igjen tilbake med å true oss verre enn noen gang!


Nr. 2458:
PBE igjen tilbake med å true oss verre enn noen gang!

Ikke overraskende, men slik var det også med Jesus. De gav aldri opp å prøve å få ryddet ham ut av veien.
Problemet er bare at de bygger sine vedtekter og truing på løgn og fabrikkerte løgner.
Bilde av Jesus, som de også løy og fabrikkerte løgner imot. Vi som hans etterfølgere får nok gå igjennom noe av det samme.Det vises til mail av 11.04.2019 med søknad om utsatt frist for å etterkomme pålegg om retting/tilbakeføring/fjerning av ulovlige forhold i form av støttemur, bod og trapp.

Støttemur mot vei

Støttemuren står delvis inn i regulert veigrunn og har en utforming som ikke under noen omstendighet kan godkjennes slik den står i dag. Det bemerkes at siden din anmodning ikke ble besvart før nå – grunnet påske – utsettes fristen for å etterkomme pålegget for støttemuren til 01.06.2019. Det vil ikke bli gitt ytterligere fristusettelse.

Utvendig frittstående bod

Dagens utvendige og frittstående bod kan slik den står i dag ikke kunne godkjennes etter dagens regler. Det ble i møte med dere skissert at en mindre bod som eventuelt kan omsøkes. Det er imidlertid påpekt at boden fortsatt er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanenes bestemmelse om grad av utnytting. Fristutsettelse gis frem til 01.06.2019. Dersom det fremlegges en komplett byggesøknad innen 01.06.2019 kan ulovlighetssaken for boden stilles i bero i påvente av behandlingen.

Trapp ned mot vei

Trappen slik den er utformet i dag er ulovlig. Trappen må trekkes tilbake slik at den ikke står inn veigrunnen og deretter omsøkes. Dersom det ikke foreligger komplett søknad om dette tiltaket innen 01.06.2019 vil den bli gjenstand for ulovlighetoppfølging.

Plan- og bygningsetaten

Teknisk fagavdeling
Enhet for byggetilsyn Åpen by
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 29.04.2019 av: Lena Catrine Amdal - saksbehandler
Astrid Myhra - gruppeleder

Samme brev er sendt til:
JAN KÅRE CHRISTENSEN, KROKSTIEN 2 C, 0672 OSLO, jk.chris@online.noPostadresse:
Besøksadresse:
Sentralbord, tlf:
21 80 21 80
Boks 364 Sentrum
Vahls gate 1
Kundesenteret, tlf:
23 49 10 00

0102 Oslo
0187 Oslo
Bankgiro:
1315.01.01357


Org.nr.:
NO 971 040 823 MVA2 kommentarer:

Birgir sa...

Da har du bare ett å gjøre, Jan Kåre. Etterfølge vedtaket. Slik er det i denne verden.

Jan Kåre Christensen sa...

Dette er et vedtak bygget på løgn og forskjell behandling.
Kan ikke se at en skal da følge blindt slike vedtak.
Min samvittighet gir meg ikke overbevisning om å gjøre dette.
Min kone Berit er helt enig.
Da er vi to om dette.
Samt at Herren sier at løgn som Oslo Kommune driver med er Satan som driver med løgn.
Da er vi flere som er enige 😀😆😊😁😃