tirsdag 15. februar 2011

Spørsmål 57: Hvorfor heter menigheten Smyrna Oslo?

Spørsmål 57:

Hvorfor heter menigheten Smyrna Oslo, er det noe som ligger bak?

Johanna

Svar:

Egentlig ville jeg kalle menigheten for Efesus da den menigheten har fra ungdommen vært mitt store forbilde, ønske og håp om få til en slik menighet i Oslo by!
Men Smyrna Oslo har vært navnet som Gud har gitt meg.

Her i fra mine bibelkommentarer om Smyrna fra Johannes Åpenbaring kap. 2:
8 Skriv til engelen for menigheten i Smyrna:
Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende:
İzmir som byen heter i dag, eller det tidligere greske Smyrna, er en havneby i Vest-Tyrkia ved Egeerhavet. Datidens Smyrna var en gammel by som ligger på en sentral og strategisk punkt på Aegean kysten av Anatolia; Hjulpet av sitt fordelaktige havneforhold, dens lette måte å forsvare seg og gode forbindelser i innlandet gjorde byen til en meget god havneby.
Her var det blitt en menighet som virket for Gud under kummerlige og vanskelige forhold sett med menighetens erfaring og opplevelse.
Jesus presenterer seg som den første og den siste, han som var død og er blitt levende.

9 Jeg vet om det du har gjennomgått og vet at du er fattig – og likevel rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det, for de er Satans synagoge.

Med den måten å presentere seg selv, som en som hadde vært død så tar han del i deres vanskeligheter og lidelser. Jesus ble selv spottet, foraktet, misforstått og sett ned på av andre Jøder. Det var minst en synagoge i byen men Jesus karakteriserer den som en Satans synagoge. Ikke særlig pen omtale men de religiøse menneskene som står Guds menighet og hans sendebud imot er ikke Guds tjenere men Satans. Derfor blir også virksomheten deres det.

10 Vær ikke redd for det du skal lide! Djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal settes på prøve, og i ti dager skal dere lide vondt. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets krone.

Jesu budskap er trøsterikt. Først får de høre at de ikke skal frykte, løftene gjelder også dem.
2. Kor. 1. 20 For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære.
Og lidelsen og vanskeligheten skulle være tidsbegrenset. Det gode og evangeliet skulle seire til slutt bare en forble tro og holdt ut til slutt.

11 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, skal ikke rammes av den annen død.

Den annen død – eller totale utslettelse som Sodoma og Gomorra fikk – skulle ikke de få ta del i.
Menigheten her fikk ingenting bebreidende mot seg akkurat som menigheten i Filadelfia.
Igjen blir en møtt av å høre og å seire som alle andre menigheter også blir møtt av!

Smyrna betyr myrra som er en parfyme man brukte som det siste man smurte på bruden før hun skulle møte brudgommen da det var en parfyme som satt godt og lenge i. Hele festen igjennom er jeg blitt fortalt.
Men myrra kan også ha “motsatt” betydning. Se her: Myrra er gaven til en som skal dø. Myrra ble brukt til å balsamere den døde. Jesus ble født for å dø en soningsdød for hele verdens synd.
Slik viser gavene hen til hvem Jesus er: Konge, Prest og Frelser.

Hva kan vi ofre som vår gjengave til Herren? Paulus sier det slik i Rom 12,1: «Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.» -
Vårt legeme, det er hele oss det, med alle de evner og nådegaver vi har fått. Disse gaver skal vi gi tilbake til Herren i tjeneste for ham. – Det kan vi gjøre ved å be som det står i sangen som jeg siterer til slutt her.

Tror det ligger mye i det for oss. At vi skal være en menighet som dufter for Jesus, for noen til liv, for andre til død.

2. Kor. 2. 14 Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss med i sitt seierstog og gjennom oss sprer kunnskapen om ham som en duft, på hvert et sted. 15 For vi er som en Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt: 16 for dem som går fortapt, en duft av død til død, for dem som blir frelst, en duft av liv til liv.
Hvem er i stand til dette? 17 Vi er iallfall ikke lik mange andre, som forfusker og driver handel med Guds ord, men med et oppriktig sinn, ja, sendt av Gud og for Guds ansikt taler vi i Kristus.

Det er også noe som ligger meg på hjerte, er at vi som menighet og det budskapet vi har å bringe skal gå dypere enn hva andre har. Ikke det at vi skal være bedre etc. Men det er at helliggjørelse budskapet er essensen med forkynnelsen og undertonen er alltid helliggjørelse i alt hva vi lærer og eller gjør!
Smyrna Oslo liker jeg meget godt og det navnet skal vi holde på.
Siterer en sang som jeg kjenner er en “Smyrna Oslo” sang:

Hva skal jeg gi til min Frelser,
Hva kan jeg gjøre for ham?
Røkelse, myrra, juveler
Ei kan forslå til Guds Lam.
Kor:
Jesus, meg selv jeg deg bringer,
Legger meg ned for din fot.
Du skal meg evig få eie,
Jeg er jo kjøpt med ditt blod.

Hva skal jeg gi til min Frelser?
Lepper som priser hans navn,
Føtter som går på hans stier,
Dyrt kjøpte sjeler til gavn.

Hva skal jeg gi til min Frelser?
Evig jeg tjene ham vil.
Ham vil jeg elske og følge,
Det han jo kalte meg til.

Vår visjon, ønske og hva som er siktemålet for menigheten:

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete- i-Efesus
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete- i-Efesus

lørdag 12. februar 2011

Spørsmål 55:Var ikke Jesus Gud?

Spørsmål 55:

Var ikke Jesus Gud når han gikk på jorda i 33 1\2 år? Jeg er blitt lært opp til å tro at han var 100 % Gud som Faderen og også 100 % menneske. Hva er riktig?

Trygve

Svar:
Faderen er den eneste sanne Gud, og den eneste som en kan si er GUD fullt ut. Og som en kan si dette om: Faderen er: Ufødt, ubevegelig, uforanderlig, uforgjengelig, uten begynnelse, uten ende, udødelig og fullkommen.

Jesus “mangler” her elementer og har dypest sett fått alt det han har av Faderen da han er Sønn.
Vi leser i Joh. e. 17. 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.
Her er Faderen omtalt som den eneste sanne Gud.
Jesus var 100 % menneske på jorden.

1. Tim. 2. 5 For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus, 6 som gav seg selv som løsepenge for alle. Slik var hans vitnesbyrd da tiden var inne.

Jesus var pr. bibelens definisjon ikke Gud men menneske her på jorden, han la av seg sin Guddoms prakt.

Fil. 2. 6 Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. 7 Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske; 8 han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. 9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, 10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, 11 og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!

Men pga at Jesus var Messias så talte han på Guds vegne ikke 99 % som Profetene og Kongene. Men som “Gud” da han var *Guds sendebud 100 %.

Jesu ble anklaget for det som var sant om ham.

Joh. e. 18. 33 Pilatus gikk da inn i borgen igjen, kalte Jesus fram for seg og sa: «Er du jødenes konge?» 34 Jesus svarte ham: «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt deg det?» 35 «Er vel jeg jøde?» sa Pilatus. «Ditt eget folk og overprestene har overgitt deg til meg. Hva er det du har gjort?» 36 Jesus svarte: «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, hadde mine menn kjempet for meg, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men mitt rike er ikke herfra.» 37 «Så er du da konge?» sa Pilatus. «Du sier det,» sa Jesus. «Jeg er konge. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» 38 «Hva er sannhet?» sa Pilatus. Deretter gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen. 39 Men det er jo vanlig at jeg gir dere en mann fri til påske. Vil dere at jeg skal frigi jødenes konge?» 40 Da ropte de igjen: «Ikke ham, men Barabbas!» Men Barabbas var en røver.

Vi møter også Jesus som ble forklaret for disiplene (Matt. 17) at da fikk han “tilbake” eller den herligheten han skulle få “igjen” etter oppstandelsen. Jesus tilgav synd på vegne av Gud, da han viste ved den handlingen at han selv var det fullkomne offer. Men det viser på ingen måte at han var Gud her på jorden, eller skal vi tillegge egne og tradisjonens meninger for at det skal stemme med en teologi og en lære? Er redd for det gjør en veldig ofte og det er ikke å anbefale!

Hvis Jesus var Gud når han var på jorden reises minst 2 store spørsmål som en må få klarhet i.

1.) Hvis Jesus var Gud, så hadde han ikke blitt fristet da Gud ikke fristes av noen sier skriften.

Jakob 1. 13 Ingen som blir fristet, må si: «Det er Gud som frister meg.» For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.

Hebr. 2. 18 Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes.

2.) Når Jesus døde på Golgata var han 0 % Gud og 100 % menneske. Hvis han døde på Golgata som Gud døde Gud. Men Gud kan ikke dø lærer skriften.

2. Tim. 1. 16 den eneste som er udødelig, og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen.

Det er noe som jeg kommer i konflikt med mer og mer når jeg driver med bibelstudie. Det er at veldig mange nyanser og “små” ting i skriften må være feil og dårlig oversatt. Selv om de som har oversatt bibelen har gjort en fenomenal jobb og gjort så godt de har kunnet må mange ting og nyanser være lukket bort og misforstått. Det må vi også ta med i betraktning når vi driver med bibelstudium.

Det kommer for dårlig frem i den Norske bibelen. Men vi forstår at vi har å gjøre med 2 personer når vi leser fra v. 12 og tom v. 16 her. Jesus som bekjente den gode bekjennelsen fremfor Pilatus. Og Faderen som er den eneste med udødelighet da han er den eneste sanne Gud fra evighet til evighet leser vi også i Salme 90. 2 Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet er du, Gud.

Hvordan kunne da Jesus være Gud når han var på jorden? Vi finner i skriften at Jesus er omtalt som Gud i sin preeksistens og etter sin oppstandelse. Når han var på jorden var han Menneskesønnen.

Omtalt i sin preeksistens: Joh. e. 1. 1. I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Etter oppstandelsen: Joh. e. 20. 28 «Min Herre og min Gud!» sa Tomas.

Dette med å lære og slå fast som et “dogme” at Jesus er 100 % Gud og 100 % mennesker er både ubibelsk og det drar Jesu frelsesverket ned.
Jesus måtte lide og dø som et menneske og han måtte utstå alle kampene med de samme midlene som vi har. Bønn og ha Åndens hjelp. Dette kulminerte i Getsemane hage da han svettet blod for den indre kampen han hadde. Hadde han da vært Gud, så hadde han vært fritatt fra dette. Men her var Jesus 100 % menneske og 0 % Gud. Jeg misliker denne læren da det gjør en så stor urett mot min frelser og Herre, Jesus Kristus!
Lukas 22. 39 Så gikk han ut og tok veien til Oljeberget, som han pleide, og disiplene fulgte ham. 40 Da han kom dit, sa han til dem: «Be om at dere ikke må komme i fristelse!» 41 Han gikk fra dem, så langt som et steinkast, og falt på kne og bad: 42 «Far, om du vil, så ta dette beger fra meg! Men la din vilje skje, ikke min.» 43 Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. 44 Og han kom i dødsangst og bad enda mer inderlig, så svetten falt som bloddråper til jorden. 45 Da han reiste seg etter bønnen og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet av sorg. 46 «Hvordan kan dere sove?» sa han. «Reis dere, og be om at dere ikke må komme i fristelse!»

Her ser vi at en Gud kan da ikke svette blod? Det kan kun et menneske. Hvorfor denne feilaktige lære og fornedrede syn på Jesus? Det kommer av den ubibelske treenighetslæren som er som et Sataniske teppe som ligger over menigheten. 1700 år med den ubibelske treenighets lære skulle vært mer enn nok. Det er når en tar feil i en ting, så forplanter dette seg gjerne!
Jesus er sønn og er dermed ikke 100 % lik sin Fader, derfor sier Jesus også at Faderen er større en meg i Joh. e. 10. 29. Jesus gjorde alt etter Faderens vilje. Og Faderens vilje var at han skulle dø i vårt sted som et menneske, men allikevel. Jesus var uten synd, derfor ble han gjort til synd for oss og Faderen kunne ikke ha kontakt med ham på Golgata da han var et menneske 100 % som døde i vårt sted som et stedfortredende offer og menneske! Jesus ble “Gud” igjen etter oppstandelsen lærer skriften. Da må vi også lære det samme.

Rom. 1. 4 ved hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde.

fredag 11. februar 2011

Spørsmål 56: Hellige Ånd er ikke en egen person!

Spørsmål 56:

Hvordan kan du være så sikker at den Hellige Ånd ikke er en egen person på lik linje med Faderen og Sønnen? Treenighets lærere og Jesus alene hevder begge at den Hellige Ånd er en person, og ikke den høyeste kraft som skriften og du sier! Hva er rett?

Trygve

Svar:
Vi kan se på to aspekter før vi svarer på dette.
1. ) Antikrist og Satan har en “felles ånd”.
1. Joh.4:1 På dette skal dere kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud; og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som dere har hørt kommer, og den er allerede nå i verden.

Efes. 2. 2. som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn.

Her leser vi om Antikristen Ånd og den Ånd som er virksom i vantroens barn. Som har et og det samme formål da det er to sider av samme Ånd og sak.

2.) Mennesket har en Ånd men er ikke en Ånd, men en person.

Ords. 20. 27 Menneskets ånd er en Herrens lampe; den ransaker alle lønnkammerne i hans indre.
Rom. 8. 16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn.

Her leser vi at vi har en Ånd men er ikke en Ånd. Det er en del av oss.

Ergo er vi ikke en Ånd men vi har en Ånd.

1. Kor. 2. 11 Hvem vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. 12 Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss.

Slik er det også med Gud. Han er Ånd og lar sin Ånd være virksom over alt. Leser vi nøye skriften så viser skriften også at den Hellige Ånd er en del av Gud, og ikke en egen person. Dette er en 1700 år lang løgn fra Satan som har klart å lure nå store deler av kristenheten i så lang tid, at det er på tide at en får sagt i fra at vi godtar ikke denne løgn lengre.

Satan og Antikkrist er to separate personer, men allikevel har de en felles Ånd og agenda. Slik er det med Gud Fader og Sønnen Jesus Kristus. De har en felles Ånd – den Hellige Ånd – som selvfølgelig ikke er en egen Gudeperson. Men deres felles Ånd med deres hensikter og agenda som han utfører. Derfor kommer ordet han inn da det er en Ånd som er knuttet opp til bestemte personer.

Når noen dør, så er mange opptatt hvis en skal gjøre noe med vedkommens skrifter eller bruke noe av vedkommende at det er knuttet opp til denne personens Ånd. For at en ikke skal komme i klammeri med noen etterpå, spesielt de som kjente vedkommende eller er i slekt med vedkommende. Selve personen er død, men allikevel så taler vi om at vedkommendes Ånd. Ser du ikke at dette er en uttrykksmåte? Det trenger ikke alltid i hver sammenheng være bokstavelig talt en person, men for å utrykke oss bruker vi slike ord og benevnelser.

Vi blir også misledet med dette da en før ikke brukte små og store bokstaver. Komma og punktum er også kommet mer etterpå. Også kapitel inndeling og vers er kommet etterpå, slik at vi blir forledet til å legge mer inn i tekstene enn det som var satt der fra begynnelsen og vi dreier da skriften inn i vårt mønster. Satan har sine snodige metoder for å villede og forføre.

Hvordan være sikker på at du ikke er Ånd eller at Satan og Antikrist også har en ekstra person med seg utenom den Falske Profet? Slik høres absurd og dumt ut!
Like dumt og absurd er det å gjøre den Hellige Ånd til en ekstra Gud og en ekstra person. Dette er en 1700 år lang løgn som har overlevd seg selv.

Den Hellige Ånd er Guds og Jesu Kristi Ånd. Og han er Guds virksomme kraft. La oss ta to skriftsteder på dette til slutt:

Lukas 1. 35 Engelen svarte: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn.

Rom. 8. 9 Men dere er ikke i den syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til. 10 Dersom Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende fordi dere er rettferdige for Gud. 11 Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp, også gi deres dødelige legeme liv ved den Ånd som bor i dere.

Her står det ordrett på den Hellige Ånd er: “Den Høyestes kraft”.

Videre leser vi Rom. 8 at den samme Ånd er Guds og Kristi Ånd, også ordrett:
“så sant Guds Ånd bor i dere” og “Den som ikke har Kristi Ånd”.
For å ikke dra dette enda lengre så står det at det er Kristus som bor i oss når hans Ånd bor i våre hjerter. Da å gjøre den Hellige Ånd til en egen person på lik linje med Faderen og Sønnen, det må vi anse som løgn og en fabrikkert sannhet som ikke stemmer med Guds ord og med virkeligheten!

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=personalia-den-hellige-aand
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=personalia-den-hellige-aand