onsdag 21. mars 2018

Nr. 2200: Profeten Erling Thu, Kristent felleskap i avisen Dagen: «Bønnesvar: Listhaug gjekk av!»

Nr. 2200:
Profeten Erling Thu, Kristent felleskap i avisen Dagen: «Bønnesvar: Listhaug gjekk av!»

Vi er forvaltere, og skal en dag gjøre regnskap. Tro at alt det som skjer er Guds vilje, er nok å forregne seg. Som regel er det mer mennesker og Satans vilje som skjer her i denne verden, enn Guds vilje.

Se hva den vise Kong Salomo skrev.

Predikeren 10. 5 Der er et onde som jeg har sett under solen - et misgrep som utgår fra makthaveren: 6 Dårskapen sitter i høie stillinger, mens fornemme folk må sitte lavt.  7 Jeg har sett tjenere ride på hester og fyrster gå til fots som tjenere.

I denne verden er det mange ganger motsatt, de som skulle vært i ledende stillinger, kommer ikke opp og frem da de ikke har «spisse» nok albuer!

Bilde av «profeten» Erling Thu, som nok tar grundig feil her at det var Guds vilje at Silvi Listhaug ble avsatt. Men dette kan Gud vende til det beste, hun har en liten unge hjemme og får mer tid med den, det er åpenbart Guds vilje!Profeten skriver: «Eg ser Guds gode finger i den avgjerda Sylvi Listhaug har teke om å trekkja seg som justisminister. Det var ingen som venta at ho ville gjera det.

Korkje partileiaren eller statsministeren hennar hadde bede ho om å gå. Media seier at Listhaug hadde regien heilt åleine. Det trur eg er feil. Eg trur at det er Herren som har hatt regien. Det er han som set inn og det er han som set av (sjå Dan 2,20-21; 4,17; 4,25; 5,21).

Eg har aldri vore ein Listhaug fan. Eg tykkjer likevel litt synd på henne i dette kjøret ho har vore utsett for. Sjølv kallar ho det ein heksejakt. Eg kan forstå at ho opplever det slik. På den andre sida haustar ho berre det ho sjølv har sått. Ho har berre seg sjølv å takka for den stoda ho har kome i.

Når ho seier at Hareide sleikjer imanane opp etter ryggen, er det uhøvisk og ikkje ein politikar verdig. Når ho godkjenner at politiet knuser glassruter for å bryta seg inn i eit kyrkjebygg for bortføra ein kristen småbarnsfamilie, står ho ikkje for kristne verdiar og mistar sjølvsagt tillit.

Når ho seier at Ap (og fleirtalet på stortinget) er meir opptekne av å forsvara terroristane sine rettar enn å sikra tryggleiken for landet, går ho langt over streken. At ho heller ikkje høyrer på råd frå sin eigen sjef og slettar utsegnet, gjer det endå verre.

At ho ikkje audmjuker seg og bed om tilgjeving, men må pressast til ei orsaking, skaper heller ikkje tillit. Men ho skal ha ros for at ho trekte seg og redda regjeringa.»

Jeg skal ikke kommentere alt her, men er det virkelig Guds vilje? Hva sier skriften?

Etter min mening så tror jeg at Herren egentlig har på mange måter overlatt denne jorda til oss. Og det er vi mennesker som styrer det meste, på godt og vondt!

Salme 115. 16 Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt menneskenes barn.

Dette skriver John-Willy Lien:

«Denne artikkel med dine "hovedpoeng" om Listhaug kjære bror Thu har IKKE BIBELSK DEKNING men er en PERSONLIG betraktning....VI som forkynnere og ledere MÅ være forsiktig å gjøre "venstre eller høyre" MERE åndelig enn "den andre" for DET har IKKE bibelsk dekning MEN det er derimot riktig at vi undersøker HVA HOVEDPOENG ethvert parti og politiker har og når det gjelder SYLVI så er hun med noen av sine HOVEDPOENG en KLAR OG TYDELIG STEMME FOR OSS "JESUSFOLKET" som vi skal TAKKE JESUS FOR OG BE FOR!»

Jorden og alt her nede får vi mennesker styre med som vi nesten vil, men en dag skal vi alle gjøre regnskap.

Personlig tror jeg at det ikke var Guds vilje dette som skjedde, men å si 120 % som Erling Thu gjør mener jeg er svermerisk!

Det er som John Willy Lien sier, hans betraktninger, ikke noe mer!

søndag 18. mars 2018

Nr. 2189: Sylvi Listhaug har gjort feil med kirkeasylet – men å innrømme og be om beklagelse for Facebook posten vil aldri være nok for «gribber» som venstresiden i Norge!

Nr. 2189:
Sylvi Listhaug har gjort feil med kirkeasylet – men å innrømme og be om beklagelse for Facebook posten vil aldri være nok for «gribber» som venstresiden i Norge!

Hva Sylvi Listhaug går igjennom minner meg litt om meg, da jeg også forandret på noen ord som de hadde hengt seg opp i. 
Men fremdeles var det ikke godt nok for de «gribbene» som jeg møte. Da Jan Aage Torp, Manglerud politiet og domstolene her i Norge.
De mente det var «kriminelt» å kalle narreapostelen Jan Aage Torp for horebukk, noe jeg hadde gjort max to ganger!

Jeg ble oppringt av politibetjenten Lena Fjalestad på Manglerud politikammer som skulle konfrontere meg med hva jeg hadde skrevet som kunne være straffbart.

Eneste hun kom med og kunne komme med var at jeg hadde kalt Torp for en horebukk. Dette sa jeg kunne jeg forandre til horkarl som skriften kaller han for!
Dette gjorde jeg, og det sto fremdeles i siktelsen imot meg, selv om det var tatt bort. Torp løy i retten at jeg hadde skrevet det flere hundre ganger og om hans elskerinne og mye annet! 
Med andre ord, innrømmelser. Det lønner seg ikke overfor "gribber", de får aldri nok uansett!

Etter jeg hadde forandret på dette, så ble min advokat Brynjar Meling opptatt med lovanvendelsen imot meg. Da retten lot han holde på med å messe om dette time etter time. Så brukte de vel en eller to setninger å kommentere dette i dommen. Jeg skulle tas uansett. Da fant de ut at jeg hadde skrevet «for mye» selv om dette ikke var drøftet i retten!

Med andre ord, dette kom i ettertid. Da jeg bestred antall og alt i Borgarting lagmannsrett at Torp tall var hinsides og ikke dokumentert. Som jeg har nå lagt ut på Youtube, så bygger dommen utelukkende på disse løgntallene. Løgn «helliger» midlet når slike som meg og Sylvi Listhaug skal tas uansett!!!!

Dette skrev John Tangerås · Rogaland Distriktshøgskole i avisen Dagen.

Den politiske debatten i Norge har hardnet til. Det begynte med at partiene mobbet Carl i Hagen og hans partifeller for flere tiår siden. Frp svarte aldri med samme mynt. Nå har de en justisminister som uttaler seg saklig, men noe bombastisk til sine tider. Da blir det utnyttet for alt det er verdt av hennes motstandere, på samme måte som da Hagen ble holdt utenfor nobelkomiteen.

Å be en person om å be om unnskyldning, for deretter å forlange henne kastet, er det mest umoralske jeg noen gang har observert fra Stortinget. Det overgår alt. For øvrig er det slik at det å bli krenket, såret osv er kjødelighet. Det er selvet som blir krenket.
(sitat slutt).

Innrømme feil – og tro at dette blir glemt av alle, det er som å tro på «Julenissen»!

Da jeg overfor politiet «innrømmet» feilsteg lovet de meg at etter jeg og narreapostel Jan Aage Torp skulle innkalles til hvert vårt møte med politiet for å legge hele saken bak oss.

Etter jeg hadde gått bort i fra å kalle Torp for horebukk, var det helt åpenbart ikke noe «mer» å ta meg for!

Hva gjorde de? De tok ut en siktelse og jeg måtte i retten. Hva skjedde i retten? Jeg ble dømt for noe som ikke retten drøftet da det ikke var noe straffbart jeg hadde skrevet. Men jeg skulle tas, det var forutbestemt!

Da jeg i Borgarting lagmannsrett også sa at Torps tall som dommen i Oslo Tingrett bygger på, er helt hinsides og ikke dokumentert!

Vi ser det også nå med Sylvi Listhaug at hun unnskylder noe som ikke burde ha blitt bedt om unnskyld for da det er sant, rett og riktig!

Gribbene er aldri fornøyde. De skriker at de blir krenket, hatet og alt som er mulig. Men det er ingen som krenker mer enn de, hater mer enn de og skaper mer rabalder og problemer enn de.

Det er Jonas Gahr Støre og narreapostel Jan Aage Torp to gode eksempler på. De blir så krenket etc. Men alt er et spill for galleriet, for å få frem sin mørke og onde vilje og hensikter.

Tar med en artikkel jeg skrev om dette emne til slutt.
Nr. 1353:
Alle som jeg har vært i kontakt med gir et samstemt vitnesbyrd at jeg blir frikjent. Enten nå i tingretten, men garantert i lagmannsretten!

Det hele koker nå ned til en ting, er det straffbart å såre Jan Aage Torps følelser og image? Hvis det er straffbart å såre hans image og følelser, da har jeg gjort noe straffbart. Hvis ikke, så er jeg en «fri» mann, Hallelujah!

Advokat Brynjar Meling sier det rett ut, at enten blir jeg 100 % frikjent nå. Men helt sikkert i lagmannsretten da de tingene som eventuelt kan lage problemer for en 100 % frifinnelse, de vil vi eventuelt få luket bort.

Samt at de tingene som politi advokaten hadde å komme med, alt dette skal vi dokumentere ikke stemmer i det hele tatt!

Dette sier Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas da han blir spurt i Vårt Land som egentlig frikjenner meg 100 %. Noe som også kommer helt sikkert til å skje nå på fredag den 29. januar da jeg får dommen. Alt annet vil bli og være en stor overraskelse enn frikjennelse 100 %.

Men skulle det ikke bli det, så blir det anke til lagmannsretten. Og skulle vi tape der, så blir det høyesterett. Og videre til Strasbourg, som jeg tror aldri vi vil trenge. Men gi meg? Aldri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Den kriminelle her er Jan Aage Torp, det får vi komme tilbake til.

Dette sier Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas i Vårt Land:

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.

Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».

– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.

Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.

– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.

Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?

– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.

Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.

– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.

Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.

– Også der skal takhøyden være stor.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Brynjar Meling nevnte minst fem ting for jeg skulle bli frikjent. Det var dette:

1.)  Feil lovanvendelse, denne paragrafen har ikke noe med sjikane og dette som politiet hevder. 
     Wessel-Aas sier det samme i intervjuet, Wessel-Aas og Meling sier akkurat det samme!


2.)  Jan Aage Torp har selv gått mye, mye lengre enn Christensen i sine uttalelser med bl.a. å kalle ham for mange stygge og forferdelige ting. Samt på bloggen sin og på Søkelys (andre nettsteder også), har han fordømt Christensen på det mest groveste, og krenket Christensen.

3.)  Torp har oppmuntret nettrolene til å fortsette med hetsing av Christensen, når han selv har vært taus.

4.)  Torp har SELV OPPSØKTE MIN BLOGG SOM HAN KUNNE HOLDT SEG SELV UNNA MED ENKELT ALDRI KLIKKET SEG INN PÅ DEN! Det jeg har gjort, har ikke noe med overtredelse av § 390 a.
En kan ikke bruke en § som en selv vil, da er vi på samme nivå som Nord Korea eller Saudi Arabia.

5.)  Christensen har kun brukt bibelen, og Kanaan språket. Det er ikke straffbart, men lovlig.

6.)  Det sjette og siste punktet som jeg vil nevne, det kom advokaten til Torp med, politi advokaten som forandret seg nesten 180 grader under rettsaken. Fra å være kjempenegativ til meg, og bli kjempepositiv.

     Han, Dag Paulsen, politijuristen sa at Christensen har ikke skrevet noe ulovlig. Jeg har egentlig bare såret Torps følelser noe veldig da han selv har valgt å klikke seg inn på min blogg! Et klikk unna hadde Torp vørt fri sine såre følelser!

– Politiet bruker feil paragraf skriver Vårt Land.

Forsvarer Brynjar Meling nedla påstand om full frifinnelse. Han argumenterte for at paragrafen som politiet har siktet Christensen på ikke kan brukes siden det er snakk om en blogg.

– Det er «sinnets ro» som skal beskyttes av denne paragrafen. En blogg kan man selv bestemme om man vil oppsøke. Man må først gjøre det som er nødvendig for å beskytte seg selv. Man trenger over hodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er, sa han.

– Torp er en offentlig person

Meling gjorde også et poeng av Torps pastorsnipp. Han mente at det var holdepunkter for at det var pastoren her som ble utsatt for kritikk, ikke Jan-Aage Torp.

– Han er en offentlig person og må tåle mer enn andre. Uttrykket «horkarl» er fra Bibelen. Torp må tåle at Bibelens uttrykk brukes om ham. Så kan man få lov til å synes at Christensen står for håpløse og sjikanøse holdninger.

Siden Torp også har søkt oppmerksomhet rundt saken og delt lenker på sosiale medier om den, er saken tatt ut av den private sfære som paragraf 390a dreier seg om.


– Christensens uttalelser rammes derfor ikke av den, sa Meling.

Kalt for Breivik-sympatisør


Forsvarer Meling brukte også tid på å spørre ut Torp hva han hadde kalt Christensen for. Torp innrømmet at han blant annet hadde kalt ham for en Anders Behring Breivik-sympatisør, noe Meling gjorde et poeng ut av i sluttprosedyren:


– Jeg er klar på hva jeg ville foretrukket å bli kalt for av horebukk eller Breivik-sympatisør.
Tar med til slutt en artikkel jeg har skrevet før rettsaken som er en innertier:

Nr. 1105:
Slik som jeg har gjort, å anmelde Jan Aage Torp for falske anklager da han åpenbart en falsk apostel, narsissistisk og manipulerende. Så var det en tvungen nødvendighet, som jeg gjorde som siste utvei!

Og den personen som skriver under psynonym navnet som har raljert med mailer og på blogger uten noen har stoppet vedkommende. Og det er sikkert også samme person som skriver under flere psynonym navn som Jens B Jensen som tyner også min og min kones arbeidsgivere, kolleger og på konas jobbmail!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeg har egentlig opp gjennom prenes løp etter jeg ble en troende og begynte å følge Guds ord nøye. Alltid opplevd motstand. Men samtidig, jeg tror jeg kan si at i det store og det hele har jeg vendt det andre kinnet til og oversett det aller meste!

Bilde av psykolog Jan Atle Andersen som har en undervisning som går ut på er ikke HVA SOM BLIR SAGT, MEN HVORDAN VI TAKLER DET SOM BLIR SAGT!

 


Jeg er imot å anmelde mennesker da Guds ord fraråder dette, Gud skal «kjøre» vår sak og er alles dommer. Samtidig skal vi troende ha en indre justis der vi retter opp i slike ting. Da det som regel alltid er mer en åndelig konflikt enn hva en ser med det blotte øye. Men som nødtvunget kan man anmelde og hvis det er selvfølgelig noen veldig kriminelle handlinger etc.

Jeg har hørt så mye om meg, ikke minst i den senere tid av Jan Aage Torp og nettstedet Søkelys. Bl.a. at jeg er en Demon, falsk profet, trenger behandling, er evneveik, har aspargeser syndrom, vranglærer, nedrige blogger, lystløgner, snart dømt og sitter i fengsel, stalker, ser evneveik ut, trenger behandling, farlig, lider av en sinnslidelse, mangler empati, skyldig i økonomisk kriminalitet og så mye annet det vil ta for langt tid å nevne mer.

Hvordan reagerer jeg? Jeg prøver den enkelte utsagn, og spør meg, er det noe hold i det. Alt dette som her er nevnt er det ikke det, derfor lar jeg meg ikke prege av dette i det hele tatt!

Jeg har hørt på en psykolog Jan Atle Andersen som har veldig mye lærerikt å si oss.

Det som hans undervisning bl.a. går ut på er ikke HVA SOM BLIR SAGT, MEN HVORDAN VI TAKLER DET SOM BLIR SAGT!

Jeg har hørt ham på P2 på radio programmet Ekko der han har sagt utrolig mye godt, og har lest litt om ham i ettertid. Her er noe av hva han har svart under et intervju:

- Når jeg får slike meldinger, er jeg glad jeg har lært meg å ikke la meg krenke av ord, sier Andersen til bt.no i dag.

Hovedpoengene til Andersen er at mobbeofre lar seg krenke av mobberen.

For å redusere mobbing, må man tidlig lære barn å ta ansvar for seg selv og sine egne reaksjoner. Barn må også lære at ord ikke kan såre, stikke eller drepe. Å tro noe annet er ren voodoo, sier Andersen.

«Missing link»

- Jeg hadde forventet mye mer pepper enn jeg fikk for disse utspillene. Overraskende mange har gitt meg støtte, sier Andersen.

- Hvilke tilbakemeldinger fikk du?

- Noen mener min måte å tenke på er et slags «missing link» i mobbeproblematikken. Noen mener dette er måten å tenke på fremover, sier Andersen.

Men Andersen har også fått hard kritikk. En lærer ba Andersen være stille.

«Mobbing fører til angst, depresjon og selvmord. Det er en grunn til at voodoo virker. Bruk ordene dine til å oppmuntre, hjelpe, rose, veilede - eller vær stille»

- Noen av meldingene har vært fulle av skjellsord, gjerne fra personer som sier de har vært mobbeofre. De reagerer i affekt, og det er gjerne det som er problemet. De lar seg krenke uten at det har vært meningen fra min side å krenke dem. De har ikke lært å ta ansvar for sine egne følelser. Det er ikke jeg som irriterer dem, men de som irriterer seg selv, sier Andersen.

- Hvilken tilbakemelding har du fått fra fagfolk?

- Der er det veldig liten støtte. Jeg er blitt anklaget for å si dette for å få PR rundt egen person. Jeg tenker heller at de snakker om seg selv, sier Andersen.

- Du har fått noen henvendelser fra mobbeofre som har fortalt sin historie. Hvilket inntrykk gjør det på deg?

- Jeg tenker at det har vært så forferdelig mange unødige tragedier. Jeg svarer de fleste av de som har henvendt seg, dersom det ikke er for mange skjellsord involvert. Min oppfatning er: Dersom jeg viser medynk med mobbeofferet, så sylter jeg dem inn i offerrollen. Dersom jeg sier de må finne veien ut av offerrollen, så opplever de det som krenkende, sier Andersen.

- Hva med dem som ikke er i stand til å reise seg ut av en eventuell offerrolle?

- Det beste vi kan gjøre er å lære dem å ta ansvar i eget liv, men det er lettere sagt enn gjort, sier Andersen.

- De lar seg krenke uten at det har vært meningen fra min side å krenke dem. De har ikke lært å ta ansvar for sine egne følelser, psykolog Jan Atle Andersen

Diskusjon med Bekkemellem


Lørdag var psykologen i radiodebatt med Karita Bekkemellem i forbindelse med utspillet sitt. Den forhenværende Arbeiderparti-ministeren har tidligere stått frem i media og fortalt hvordan hun ble mobbet av etablerte AP-kvinner da hun kom som ung 24-åring til Stortinget.

- Men Bekkemellem har en ganske sterk historie om hvordan hun skal ha blitt fryst ut av en ganske bisk kvinnegruppe i Arbeiderpartiet. Hva skulle hun ha gjort i en slik situasjon?

- Kort og godt ikke bry seg om det de sa. Folk har ansvar for sine egne følelser. Jeg tror heller ikke det nødvendigvis er riktig at de damene i Arbeiderpartiet nødvendigvis var så fæle som Karita vil ha det til. Fra min erfaring som konfliktrådgiver i arbeidslivet, har jeg aldri opplevd en situasjon med mange slemminger som går mot et uskyldig offer, sier Andersen.

- Som regel har en person som er i konflikt fått både ett og to og tre gule kort, før det røde kommer, sier psykologen.

Generelt mener Andersen at de aller fleste personer som blir kastet ut av et parti eller en arbeidsplass, har bidratt selv til situasjonen de har havnet i.

- Jeg tror ikke arbeidsplasser er fulle av psykopater. Når man får kollektive reaksjoner, så har man svært ofte bidratt selv, enten ved å opptre illojalt eller utfordret normene. Veldig ofte skyldes det hele mangel på sosial intelligens, sier psykologen.

Sjåvinistisk hersketeknikk

Selv sier Bekkemellem til BT at hun reagerte sterkt på psykolog Andersens opptreden i radioprogrammet.

- Jeg vil ha meg frabedt at jeg lot meg provosere. Han må tåle motargumenter til synet sitt. Å hevde at jeg åpenbart lot meg provosere er ikke noe annet en sjåvinistisk hersketeknikk, sier Bekkemellem.

- Det er helt greit at han uttaler seg om min bakgrunn, men jeg reagerer sterkt på signaleffekten i at en fra hans profesjon går ut og fremstiller det som om mobbeofre kan lastes for det de blir utsatt for, sier Bekkemellem.

Hun sier hun er blitt møtt med mange støtteerklæringer etter sitt radiomøte med psykologen.

- Facebook-veggen min er full av hilsener, sier hun.
- Gjør seg selv til et offer i livet

Andersen har også kommet med flere kommentarer om KrFs tidligere nestleder Inger Lise Hansen.

- Generelt tror jeg på at den som tar ansvar, styrker seg selv. Den som skylder på andre, svekker seg selv og gjør seg selv til et offer i livet. Etter 26 år som konfliktbehandler, har jeg fremdeles til gode å høre et menneske si «Jeg har rotet meg inn i en konflikt med noen på jobben. Jeg lurer på om jeg kan ha oppført meg dumt. Kanskje skal jeg gå og be noen om unnskyldning»

- Det er alltid «de andre» som har skylden, sier Andersen.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

2 Kor. 6. 3 Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet.  4 Nei, vi viser oss som Guds tjenere på alle måter: med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, 5 under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult.  6 Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i Den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, 7 med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen i høyre og venstre hånd, 8 i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, 9 vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever! Vi blir slått, men ikke slått i hjel, 10 vi sørger, men er alltid glade, vi er fattige, men gjør mange rike, vi har ingenting, men eier alt.
    11 Vi har nå talt rett ut til dere, korintere. Dere har stort rom i hjertet vårt. 12 Dere har det ikke trangt hos oss, det er i deres eget hjerte det er trangt. 13 Men jeg snakker som til barn: Gjør gjengjeld! Åpne dere for oss.

Hva er det egentlig Apostelen Paulus sier her? Nøkkel setningen er i midten her:
«i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever!».

Som kristne, ikke minst som offentlige forkynnere må vi regne med at dette er «normalen». Å erfare ære og vanære, ikke alle vil like oss. Baktalt og hedret, Jesus fikk høre både hosianna og korsfest, slik vil det nok være for oss også!

De sier vi leder folk vill, men vi taler sant. Det vil aldri bli «in» å være en sann forkynner av Ordet, motstanden vil mange ganger være størst fra de såkalt troende.

Vi er miskjent, men likevel anerkjent, Guds anerkjennelse og velbehag er mer dyrebar og viktigere enn menneskers ros og annerkjennelse.

Vi er døende, men se, vi lever! Vi dør bort i fra vårt eget, og denne verden. Til mer og mer blir vi frigjort, glade og levende. Det er smerten og gjennom smerten vi får erfare våre største seirer og hva som bor i oss blir åpenbart og det kommer frem!

Så la aldri hva andre mennesker syns og mener styre deg, eller meg. Men hva Guds ord sier, og hva som bor i våre hjerter, følge det og legg vinn på å ha en uskadd og ren samvittighet! Da vil vi vinne seier, ja, mer enn seier er Herrens ord og Herrens løfter til oss!

Ap.gj. 23. 1. Paulus så rett på Rådet og sa: «Brødre, med helt god samvittighet har jeg levd mitt liv for Gud fram til i dag.»

Rom. 8. 31 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?
    33 Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. 34 Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. 35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? 36 Som det står skrevet:
           For din skyld drepes vi dagen lang,
           Vi regnes som slaktesauer.
37 Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://undervisning.janchristensen.net/

lørdag 17. mars 2018

Nr. 2190: Jeremy Hoffs profetiske budskap om Utøya og regjeringsbygget som ble bombet, var fordi Norge og sosialistene hadde samme holdning til Israel som Nazistene hadde med at de var 2. rangsborgere etc.

Nr. 2190:
Jeremy Hoffs profetiske budskap om Utøya og regjeringsbygget som ble bombet, var fordi Norge og sosialistene hadde samme holdning til Israel som Nazistene hadde med at de var 2. rangsborgere etc.


Bilde av Ludvik Nessa og Børre Knudsen utenforbi regjeringskvartalet som ble lyst i bann p.g.a. alle drap her i Norge på forsvarsløse mennesker i MORS MAGE!

Det er en ugjerning som vi forstår at det var med rette det som ble gjort!
Det er «blod» på hendene til mange i Norge, ikke minst politiet og sosialistene etter deres behandling av andre mennesker.

Ikke minst skjedde det en «dom» over Norge den 22. juni 2011!

Ludvik Nessa gikk rundt minst en gang i året regjeringsbygget og ba at Gud måtte hevne alle de barna som er blitt drep her i Norge av såkalte abortleger!

Dette ble Ludvik Nessa bønnhørt til gangs i da hele regjeringsbygget i dag er egentlig sønderbombet og kommer til å bli revet og de skal bygge et nytt på tomten av det gamle.

Alt p.g.a. de drapene som Norge er ansvarlige for med den såkalte abortloven der en dreper små uskyldige MENNESKER I MORS MAGE!

Her i fra NRK som har skrevet om dette:

Forbannet av Ludvig Nessa & co!

«En siste advarsel!»

Slik begynner e-posten den tidligere presten og abortmotstanderen Ludvig Nessa har sendt til hele KrFs stortingsgruppe og en rekke andre stortingsrepresentanter.

I fortsettelsen skriver han:

«Så sier Herren Gud, himmelens og jordens skaper: "I dag tar jeg himmel og jord til vitne på at jeg har lagt fram for dere liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og din ætt kan få leve!" 5. Mos 30,19»

Bakgrunnen er mandagens grunnlovsendring som slår fast at den evangelisk-lutherske lære ikke lenger skal være statens offentlige religion, og at Den norske kirke skal likebehandles med andre tros- og livssynssamfunn.

– Når de velger døden går det slik

Ludvig Nessa sier han ikke angrer på e-posten til stortingsrepresentantene.

– Det er jo de selv som velger djevelskapen og ondskapen, og jeg har advart dem mot det, sier han til NRK.

Om man vender seg bort fra Gud, overtar ondskapen og forbannelsen. Én Breivik burde være mer enn nok her i landet, fortsetter han.

Han sier at intensjonen med brevet kommer tydelig fram. Der er det en oppfordring om å velge livet. Det har de ikke gjort, sier Nessa.

Nessa sier til NRK at han ikke ville hatt betenkeligheter på å sende samme brev om igjen. Han forstår at politikerne opplever religiøse trusler som ubehagelige, men er ikke overrasket over reaksjonene.

– Det forundrer meg ikke, for «kristofobien» på Stortinget er tydeligvis veldig sterk. Det gjør vel kanskje at de ikke liker sitater fra skriften så veldig godt, sier Nessa.

– Stortingsrepresentanter må tåle et bibelsitat. Når en tør vende Gud ryggen og stenge Ham ute, så får man et vakuum der ondskapen overtar. Der Gud ikke er det ikke godt å være, sier han før han avslutter:

– Jeg hadde håpet de hadde valgt livet, men når de velger døden så går det slik.
Tidligere prest Ludvig Nessa har lyst regjeringsbygget i bann flere ganger.

Jeremy Hoff!

Gud sendte åpenbart en sann profet til oss der vi fikk klar beskjed hvorfor dette hendte. Jeg fikk anledning å intervjue Jeremy Hoff der jeg gjengir denne artikkelen her igjen:

Nr. 1227:

http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1227-10-sprsmal-til-jeremy-hoff.htmlBilde av Jeremy HoffHovedbudskapet til boka er slik jeg ser det:

Boka dreier seg ikke bare om en spesifikk profeti om Utøya. Den viste også bakgrunnen for at dette fikk lov til å skje, nemlig AP`s (og AUF`s) bevisste avkristning av Norge og Norges nøkkelrolle i den tragiske Oslo-avtalen. Når vi kaster Gud ut av samfunnet trekker Han seg tilbake og den Onde som bare vil myrde og stjele fyller tomrommet. Samtidig viser Bibelen oss at Gud kan tillate onde mennesker og onde nasjoner å utføre Hans direkte dom. Hovedbudskapet med boka er at Norge må omvende seg og rope til Gud om nåde slik at ikke langt verre ting skal komme over oss.

1.)  Stemmer det jeg skriver her hva hovedbudskapet er med boka?

Ja, men jeg vil tilføye.

Det er selvfølgelig flere måter å se dette på.

Men jeg vil at vi kan erkjenne hva som har skjedd, hva som må korrigeres og hva vi må omvende oss ifra for å få Guds beskyttelse tilbake, sånn at ikke slike ting skal skje igjen.

Norge har ledet verdens nasjoner i å gå imot Israel gjennom Oslo-avtalen med den hensikt å dele deres land (Joel 3. 7 da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blandt hedningene og delte mitt land.) Legg merke til hva Gud sier her: «delte mitt land», mens han sier også i Esekiel at det samme landet er Israels barns land. Med andre ord å dele Israel er det samme som å dele Hans land!

Esekiel 36. 24 Jeg vil hente eder fra folkene og samle eder fra alle landene, og jeg vil la eder komme til eders eget land.

Israel er nøkkelen i Guds plan i de siste tider!

Bibelen advarer oss om hva som kommer til å skje med de nasjoner som strider imot Israel i de siste dager.

Selv om vi helt skulle se bort ifra den brutale skjebnen som Bibelen sier vil møte dem som strider mot Guds hensikter med Israel i de siste dager, finnes det likevel et annet bibelsk prinsipp som må tas i betraktning: “Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste” (Gal 6:7). Frukten av Oslo Avtalen har vært terror, terror og mer terror. Hva slags frukt bør så Norge forvente seg å høste fra den sæden som det har sådd?

Det burde derfor ikke komme som noen overraskelse om også vi får oppleve terrorhandlinger slik vi gjorde 22. juli 2011.

Det som overrasker meg, er at det ikke har skjedd før!

Vi bør forvente slike katastrofer p.g.a. hva vi som nasjon har gjort.

I møte med katastrofer bør vårt første spørsmål være: Har dette skjedd p.g.a. det vi har gjort?

2.)  Anser du deg som en som har en profetisk salvelse eller gave? Forklar.

Jeg er bare en budbærer. Har en stor vei å gå i mitt eget liv. Har bare prøvd å gjøre det som Gud har kalt meg til å gjøre. Dette er ikke viktig for meg, noen tittel er ikke avgjørende.

3.)  Kan du kort forklare litt om den Gud vi finner i Det gamle testamente, hvem han er?

Han er den samme Gud som vi finner i NT, Han har ikke forandret seg.

Nåden som kom i Kristus var oppfyllelsen av hva vi finner i det håp de hadde i Det gamle testamente med Abraham og alle de andre.

Gud er fremdeles Israels Gud. Jesus ble kun sendt til Israels hus, ikke til noen andre, det sa han til en hedensk kvinne.

Matt. 15. 22 Og se, en kananeisk kvinne kom fra de landemerker og ropte: Herre, du Davids sønn! miskunn dig over mig! min datter plages ille av en ond ånd. 23 Men han svarte henne ikke et ord. Da gikk hans disipler til ham og bad ham og sa: Skill dig av med henne! for hun roper efter oss. 24 Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. 25 Men hun kom og falt ned for ham og sa: Herre, hjelp mig! 26 Men han svarte og sa: Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder. 27 Men hun sa: Det er sant, Herre! for de små hunder eter jo av de smuler som faller fra deres herrers bord. 28 Da svarte Jesus og sa til henne: Kvinne! din tro er stor; dig skje som du vil! Og hennes datter blev helbredet fra samme stund.

I begynnelsen var alle i den kristne menighet jøder. Og de ble veldig overrasket da den hellige Ånd ble utgytt over hedninger. De trengte en sterk bekreftelse fra Gud for å kunne akseptere dem.
Vi er blitt podet inn på dette treet. Vi er blitt Abrahams barn ved tro, og podet inn på det ene oliventreet (Rom. 9-11).

Gud har ikke forandret sin plan med Israel, den står ved lag.

Nå er det to forskjellige dimensjoner vi ser med Israel i dag.

En åndelig, og en politisk dimensjon.

Vi ser at siden 6-dagers krigen er det utrolig mange jøder som har kommet til tro på Jesus som sin Messias, også i Israel. Dette representerer en åndelig dimensjon.

(Seksdagerskrigen var en kortvarig, men intens krig som foregikk i Midtøsten i 1967, der Jerusalem kom tilbake under jødisk herredømme, hvilket var en oppfyllelse av bibelsk profeti. Krigen ble i hovedsak utkjempet mellom Israel på den ene siden og Egypt, Jordan og Syria på den andre siden.)

Staten Israel er en politisk dimensjon som utgjør grunnlaget for oppfyllelsen av Jesu bokstavelig kongerike, da han kommer tilbake for å regjere ut ifra Jerusalem og Israel.

Nå i de siste dager vil vi se at de to dimensjonene kommer sammen idet Israel blir forberedt for å ta imot Jesus som sin Messias ved Hans andre komme.

Så det er viktig hvordan vi forholder oss til Israel, vi som lever som kristne i de siste tider.

4.)  Har Gud forandret seg i det nye testamente?

Nei, men Jesus er fullendelsen av Guds løfter til Abraham. Og vi har en utvidet evne til å oppleve og erfare hvem Gud er.

Jeremy Hoff bilde, en flott og hyggelig mann.

5.)  Var Jona en falsk profet når profetiene han ropte om Guds dom over Ninive ikke skjedde, nettopp fordi Ninive omvendte seg slik Gud ønsket. Hva tenker du angående dette da Gud sier «motsatt» i Bibelen følgende:

«5 Mosebok 18. 20 Men den profet som i overmot drister sig til å tale noget i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø. 21 Og om du sier ved dig selv: Hvad skal vi kjenne det ord på som Herren ikke har talt? - 22 (da skal du vite:) Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i opfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt; det er et ord som profeten i overmot har dristet sig til å tale, og du skal ikke være redd ham.» Det som skjedde med Ninive var at dommen ikke kom før 140 etterpå! Var Jona da en sann eller falsk profet?
Det Jona profeterte var betinget. Hvis de omvendte seg, ville dommen kunne  holdes tilbake. Men hvis de ikke omvendte seg, måtte den komme.

Det avgjørende spørsmålet er om vi er villige til å omvende oss, og ta det til hjertet. Eller om vi vil forbli i våre synder og vår gjenstridighet.

6.)  Siden jeg ble en kristen har det vært profetert, talt om og snakket om at Russland skal ta enten en fjerdedel av, halve eller hele Norge. For Russland hadde Norge vært som en indrefilet siden de da hadde hatt fri adgang mot hele den vestlige verden hvis de hadde okkupert Norge og hadde gjort det til en formidabel krigsmakt. Vi leser også om Gog-krigen i Esekiel. Hva tenker du om dette?

Jeg tror Norge har et valg: Vil vi komme på kne frivillig eller er vi nødt til å bli tvunget på kne?!

For Gud vil at menneskene i dette landet skal bli frelst og leve som sanne troende.

Gud tillater kriser fordi de kan resultere i at vi vender oss om til ham. Jeg tenker det er stor sannsynlighet for at noe lignende vil skje hvis vi ikke omvender oss.?!

7.)  Kan du forklare følgende som er meget viktig: «Hva som er “profeti” i boka di, og hva som er en profetisk analyse?»

Begge deler finnes i boka. Noen har kalt det profetisk analyse. Og boka inneholder profetier. Francois Botes sin profeti i kapittel 2 for eksempel er en profeti. Den inneholder også profetisk analyse.

Vebjørn Selbekk kaller dette for voodoo, noe som jeg synes er svært uriktig.

Da skulle vel mange ting i Bibelen også være voodoo? F.eks. da Gideons menn ble utvalgt. De lepjet i seg vann, men ble utvalgt av Gud. De andre viste enn helt annen innstilling, og ble forkastet. Alt bare p.g.a. den stillingen de inntok da de drakk. Er dette også voodoo?

Guds veier er uransakelige. Det trengs åpenbaring for å forstå profetisk tale. Jeg forventer ikke at alle skal forstå alt det jeg kommer med, men nå er alt tilgjengelig for alle. Det er bare å skaffe seg boka, lese den og gjøre seg opp sin egen mening!

 Dette er hva profeti er - etter min oppfatning:

Francois Botes bilde Et profetisk budskap til Norge

 Ifølge Amos 3:6-7 vil det gis profetisk åpenbaring forut for en hendelse som Gud har iscenesatt for et bestemt formål. Dette synes å være det bibelske hovedkriteriet som avgjør om 22. juli-angrepene kan sees som et Korrektiv eller ikke.

Gjaller vel hornet i en by uten at folket skjelver av redsel?

Eller hender det en ulykke i byen uten at Herren har gjort det?

For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd

for sine tjenere profetene.

Amos 3:6-7

11. mai 2011 kom Herrens ord til Francois Botes mens han tjenestegjorde på Ungdom i Oppdrags base på Flekkerøy (rett sør for Kristiansand). Han beskrev det han så, idet han formidlet et budskap med stor betydning for Norges åndelige skjebne:

“Gud vil vende nasjonen tilbake til ham med en ny tilbedelse og lovsang. Men jeg ser at flagget blir firt på halv stang over hele landet på grunn av en hendelse. Mange vil gråte og sørge, men det er ikke tid for tårer, men det er en tid for å vende seg tilbake til Gud. Over hele nasjonen vil mennesker vende tilbake til Gud. For dette landet er kalt til å være en kristen nasjon. Han vil vinne hjertene på en helt ny måte. Og selv om det som skjer i det naturlige er en katastrofe – og det er ikke en naturkatastrofe – så vil nasjonen vende tilbake til Gud. Folk vil se Gud på en ny måte. Gud har en plan for alle mennesker.
Han kalte dere som nasjon før verdens grunnvoll. Fienden har prøvd å stjele menneskenes hjerter. Men dette varer ikke evig. For Norge er kalt til å bli satt til side for Guds hensikter. Gud skal bli herliggjort ifra nord til sør, Gud vil bli herliggjort ifra
øst til vest i dette landet.”

I februar 2013 hadde jeg privilegiet å få sitte ned med Francois Botes i en time, der vi diskuterte denne profetien og delte tanker fra tiden etter angrepene. (Francois Botes er opprinnelig sørafrikansk, men hans profetiske tjeneste er basert i England.) Han fortalte meg om noe sterkt og overnaturlig som han opplevde samtidig som angrepene pågikk. I løpet av 22. juli, mens Francois var på profetisk tjeneste i Australia, ble han plutselig så syk at han trodde han skulle dø.

(Han har vanligvis god helse og hadde, så vidt jeg vet, ikke opplevd noe lignende hverken før eller etter angrepene.)
Han ble fraktet til sykehuset, der han ble værende i nærmere et døgn. Legene kunne ikke finne noen medisinsk forklaring på symptomene hans, men straks han fikk høre om nyheten fra Norge, forsto han at de merkelige symptomene hadde vært en åndelig manifestasjon i tilknytning til profetien. Han syntes ellers det var litt spesielt at han mottok dette ordet på en øy, ettersom massakren også fant sted på en øy.

Under samtalen vår sa han noe som gjorde inntrykk på meg. Han sa: “Da det skjedde tenkte jeg, 'Gud, la ikke livene til alle disse ungdommene bare gå til spille.'” Francois fortalte meg også at hvor han enn reiser i Norge, kommer det alltid noen bort til ham med spørsmål om denne profetien.

Dette ser han som en indikasjon på at Herren fortsatt ikke er helt ferdig med dette ordet. Han sa at “Det virker som om dette ordet ikke vil falle til jorden. Det fortsetter å sveve. Det henger fortsatt i luften, om jeg kan si det slik.”

8.)  Kan du forklare forskjellen på en nytestamentlig profet, en gammel testamentlig profet og det å ha en profetisk gave?

Den profetiske oppgaven har alltid vært, og er fremdeles å kalle menigheten tilbake til et rett forhold til Gud.

De har alltid vært som en ambassadør som er sendt for å konfrontere menneskene med betingelsene som må oppfylles for å kunne få del i paktene.

Se for deg en utsending som kommer for en inspeksjon, og for å kontrollere om avtalene blir overholdt. Slik er profetens oppgave og gjerning.


9.)  Hva tenker du om Jonathan Cahns bøker og det som skjedde 11. september 2001 i New York? Er det noen spesielle begivenheter som det som skjedde i New York, Madrid, London, Oklahoma City, Oslo og andre plasser som kan sammenlignes?

Det som Jonathan Cahn kommer med er interessant og alvorlig.

Vi må alle ta ansvar og komme innfor Gud med bønn og faste, og omvendelse. Hans bok om 11. september (på norsk «Profetien») og min bok om 22. juli handler om mye av det samme, selv om Cahns bok faktisk ikke inneholder en eneste profeti. Når da Jonathan Cahns bok (utgitt på Hermon forlag) omfavnes av mange kristne her i landet som en troverdig profetisk analyse, er det for meg et slags hykleri at min bok blir sett på som en konspirasjonsteori!

Det virker som at når Gud dømmer USA så er det greit, men når det er vi selv som blir rammet er det ikke like greit å snakke om Guds dom?

Det er aldri lett å ydmyke seg, men Bibelen sier at det vil gå dem vel som gjør det. «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Jakob 4.6.

Bilde av Jonathan Cahn

10.)                 Skal du skrive en ny bok eller en oppfølger? Har du noe mer å tilføye? Gud velsigne deg og ditt hus, tjeneste og videre arbeid for Herren!

Siden jeg har skrevet boka, har mange kommet til meg med helt spesielle opplevelser knyttet til 22. juli.

Vi får se om det blir en oppfølger.

Jeg ønsker at folk kommer på kne for Gud i bønn og faste.

Men om en forandring skal kunne skje i dette landet, da må det til noe helt ekstraordinært.

Det er fritt å dele dette intervjuet bare det gjengis uten forandring, og med kildehenvisning.

Relaterte linker: