onsdag 21. mars 2018

Nr. 2200: Profeten Erling Thu, Kristent felleskap i avisen Dagen: «Bønnesvar: Listhaug gjekk av!»

Nr. 2200:
Profeten Erling Thu, Kristent felleskap i avisen Dagen: «Bønnesvar: Listhaug gjekk av!»

Vi er forvaltere, og skal en dag gjøre regnskap. Tro at alt det som skjer er Guds vilje, er nok å forregne seg. Som regel er det mer mennesker og Satans vilje som skjer her i denne verden, enn Guds vilje.

Se hva den vise Kong Salomo skrev.

Predikeren 10. 5 Der er et onde som jeg har sett under solen - et misgrep som utgår fra makthaveren: 6 Dårskapen sitter i høie stillinger, mens fornemme folk må sitte lavt.  7 Jeg har sett tjenere ride på hester og fyrster gå til fots som tjenere.

I denne verden er det mange ganger motsatt, de som skulle vært i ledende stillinger, kommer ikke opp og frem da de ikke har «spisse» nok albuer!

Bilde av «profeten» Erling Thu, som nok tar grundig feil her at det var Guds vilje at Silvi Listhaug ble avsatt. Men dette kan Gud vende til det beste, hun har en liten unge hjemme og får mer tid med den, det er åpenbart Guds vilje!Profeten skriver: «Eg ser Guds gode finger i den avgjerda Sylvi Listhaug har teke om å trekkja seg som justisminister. Det var ingen som venta at ho ville gjera det.

Korkje partileiaren eller statsministeren hennar hadde bede ho om å gå. Media seier at Listhaug hadde regien heilt åleine. Det trur eg er feil. Eg trur at det er Herren som har hatt regien. Det er han som set inn og det er han som set av (sjå Dan 2,20-21; 4,17; 4,25; 5,21).

Eg har aldri vore ein Listhaug fan. Eg tykkjer likevel litt synd på henne i dette kjøret ho har vore utsett for. Sjølv kallar ho det ein heksejakt. Eg kan forstå at ho opplever det slik. På den andre sida haustar ho berre det ho sjølv har sått. Ho har berre seg sjølv å takka for den stoda ho har kome i.

Når ho seier at Hareide sleikjer imanane opp etter ryggen, er det uhøvisk og ikkje ein politikar verdig. Når ho godkjenner at politiet knuser glassruter for å bryta seg inn i eit kyrkjebygg for bortføra ein kristen småbarnsfamilie, står ho ikkje for kristne verdiar og mistar sjølvsagt tillit.

Når ho seier at Ap (og fleirtalet på stortinget) er meir opptekne av å forsvara terroristane sine rettar enn å sikra tryggleiken for landet, går ho langt over streken. At ho heller ikkje høyrer på råd frå sin eigen sjef og slettar utsegnet, gjer det endå verre.

At ho ikkje audmjuker seg og bed om tilgjeving, men må pressast til ei orsaking, skaper heller ikkje tillit. Men ho skal ha ros for at ho trekte seg og redda regjeringa.»

Jeg skal ikke kommentere alt her, men er det virkelig Guds vilje? Hva sier skriften?

Etter min mening så tror jeg at Herren egentlig har på mange måter overlatt denne jorda til oss. Og det er vi mennesker som styrer det meste, på godt og vondt!

Salme 115. 16 Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt menneskenes barn.

Dette skriver John-Willy Lien:

«Denne artikkel med dine "hovedpoeng" om Listhaug kjære bror Thu har IKKE BIBELSK DEKNING men er en PERSONLIG betraktning....VI som forkynnere og ledere MÅ være forsiktig å gjøre "venstre eller høyre" MERE åndelig enn "den andre" for DET har IKKE bibelsk dekning MEN det er derimot riktig at vi undersøker HVA HOVEDPOENG ethvert parti og politiker har og når det gjelder SYLVI så er hun med noen av sine HOVEDPOENG en KLAR OG TYDELIG STEMME FOR OSS "JESUSFOLKET" som vi skal TAKKE JESUS FOR OG BE FOR!»

Jorden og alt her nede får vi mennesker styre med som vi nesten vil, men en dag skal vi alle gjøre regnskap.

Personlig tror jeg at det ikke var Guds vilje dette som skjedde, men å si 120 % som Erling Thu gjør mener jeg er svermerisk!

Det er som John Willy Lien sier, hans betraktninger, ikke noe mer!

Ingen kommentarer: