fredag 5. november 2010

Nr. 36 Hvordan går det an å hevde at Bibelen er "Guds Ord"?

Spørsmål 36:

Hvordan går det an å hevde at Bibelen er "Guds Ord"?
Det er jo en samling ulike typer skrifter fra et oldtids samfunn, over et ganske langt tidsrom.
Her er det grusomme krigs historier, kjedelige ættetavler, ut daterte lover, poesi, en mytologisk og "morsom" skapelses fortelling med slangen i paradis og mye annet.
Hva mener du? Er det "Guds Ord" fra perm til perm, eller som noen hevder at man finner "Guds Ord" i Bibelen selv om den er skrevet av mennesker?
Morgan

Svar:
Morgan jeg har svart på dette under spørsmål nr. 8.
http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-8.html

Og slik jeg ser det så kan vi ikke være 100 % sikker at vi har Guds ord foran oss i 100 % korrekt mening og at det er oversatt i fra den rette grunnteksten. Vi må også utforske dette og hele tiden være villig til å la oss korrigere.
Jeg selv har funnet flere feil i bibelen og manglende god norsk oversettelse, spesielt dette som går på evig pine og treenighetslæ5ren.
Jeg leste nettopp en bok som jeg vil anbefale om jeg ikke er enig med ham i alt:
Bart D. Ehrman bok Jesus feilsitert.
Anbefaler også min artikkel:

Den Hellige Ånd kompletterer oss!


Men bibelen er også verdens beste historie bok som forteller om fortiden vår så nøyaktig som ingen annen bok. Derfor er noe av bibelen “tørt” men det hører med for å gi bibelen troverdighet.
Jeg ser på bibelen ikke bare som Guds ord men det er Guds ord og syv ganger renset og Guds tale til oss som viser oss veien til ham som det aller viktigste.
Personlig så tror jeg at 99.9 % av bibelen er rett. 0,1 % er enten dårlige menneskelige oversetninger eller noe som teologer og andre har enten lagt til eller trukket i fra Guds ord med enten vitende eller uvitende.
Her er et eksempel må manipulasjon fra de “lærde”:

Teologer har poengtert flere steder i NT for å støtte under deres syn at Gud er tredelt, tre personer. Faderen ,sønnen og den hellige ånd-som er sammen i en gud. Dette dogmet er ikke spesielt fremhevet i bibelen uten i noen senere tekster annet enn i Johannes første brev kapittel 5 vers 7-8


Gjennom den latinske middelalder trodde man at teksten sa: Det er tre som er vitner i himmelen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Aha her har vi det, dogmet om treenigheten. Men dette er funnet kun i de latinske manuskripter. Overhodet ikke i de greske manuskriptene i NT.


Da det nye testamentet av de greske manuskriptene ble offentliggjort i 1516, en skriftlærd som het Erasmus inkluderte ikke disse versene til stor ståhei av sine teologiske motstandere som fastholdt at han hadde på en ondskapsfull måte fjernet treenigheten fra bibelen,. Erasmus svarte at han kunne ikke finne denne delen i noen av de greske manuskriptene han kjente til. Og her fortsetter historien. Han utfordret sine motstandere til å fremskaffe et gresk manuskript med treenigheten. Hvis de greide det ville han inkludere det i det neste opplaget av NT. Som svar produserte hans motstandere et manuskript eller i det minste de fikk et produsert. Noen kopierte Johannes første brev fra gresk og la til disse versene, og presenterte dem til Erasmus. Som den hederlige mannen han var inkluderte han disse versene i neste opplag.
Det var denne versjonen som ble grunnlaget for King James versjon som ble viktig i den historiske bibelen på engelsk. Disse versene er fremdeles i King James versjon men ikke i nyere og mer pålitelige oversettelser.
Dette er årsaken til at en eldre generasjon lesere av den engelske bibelen antok at bibelen lærte dogmet om treenigheten selv om dette ikke er funnet i noen greske manuskripter i mer enn tusen år.
Så hva er mest pålitelig? De greske manuskriptene eller de mye senere latinske?
La nå dette være klinkende klart, jeg holder meg til det opprinnelige greske manuskriptet. Da må en forkaste både treenighetslæren og Jesus alene læren og tro på kun èn Gud, Faderen og at han har kun en enbåren Sønn, Jesus Kristus!

onsdag 3. november 2010

Nr. 35 Noen kristne hevder at de "hører fra" Gud, mens andre igjen ikke opplever at Gud "snakker" til dem, men de har likevel valgt å tro.

Spørsmål 35:

1. Noen kristne hevder at de "hører fra" Gud, mens andre igjen ikke opplever at Gud "snakker" til dem, men de har likevel valgt å tro.
Er det ikke slik her at det er snakk om tolkning av egne tanker og innfall?
Eksempel:
Person A sitter og ber, eller går en tur og får en inspirerende tanke, og sier: "Der fikk JEG jammen en god idé"
Person B sitter og ber, eler går en tur og får en inspirerende tanke, og sier: "GUD sa til meg hva jeg skal gjøre".
Morgan

Svar:

Morgan på hvilken måte en opplever at Gud taler og ikke taler er veldig personlig. Og så må du også skille mellom det som er “vanlig” tale og når en vet med 100 % sikkerhet at Gud taler.
Jeg kjenner at Gud er med meg i alt, men det er ikke ofte at jeg kjenner Herrens spesielle tiltale.

At noen ikke hører at Gud taler til dem kan være av flere årsaker.
Det kan være at en har et skadet følelsesliv, er blitt utsatt for overgrep, er i ubalanse og har ikke fått undervisning om dette?

Jeg vet Herren taler til meg, og det er mitt utgangspunkt!

At noen kjenner det forskjellig og på ulike måter viser bare at vi mennesker er forskjellige på måten som vi opplever Herren på og vi får kontakt med ham!

Vi finner gjennom hele bibelen at Gud taler til mennesker både i GT og NT.
Du kan være forvisset om at Gud både hører og svarer dine bønner, spesielt de som er på linje med hans ord og vilje. Sjelers frelse og Guds barns helliggjørelse er og bør være vår bønne emner nr. 1 og nr. 2.
Alle andre bønner er underordnet dette!

1. Joh.b. 3. 18 Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling. 19 Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerter til ro for hans åsyn. 20 For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. 21 Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. 22 Og det vi ber om, får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er etter hans gode vilje. 23 Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han bød oss. 24 Den som holder hans bud, blir i Gud og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin Ånd.

5. 14 Og denne frimodige tillit har vi til ham at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. 15 Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.

mandag 1. november 2010

Nr. 34 Er det noen menighet som har den fulle og hele sannheten? Og er den Katolske Kirka den store skjøga i Johannes Åpenbaring 17-18?

Spørsmål 34:

Er det noen menighet som har den fulle og hele sannheten? Og er den Katolske Kirka den store skjøga i Johannes Åpenbaring 17-18?

Berit Nyland Christensen

Svar:

Ønsker her å svare på del to her: Og er den Katolske Kirka den store skjøga i Johannes Åpenbaring 17-18?

Jeg har i den senere tid fått kontakt med en x katolikk som er blitt frelst. Han har et helt annet ståsted en meg og ser på oss og vår protestantiske kristendom som mer eller mindre frafallen. Og der har vi den store skjøge i Åpenbaringsboka like mye som den Katolske Kirka, dette er hans mening og det ligger mye i det.

Han mener vi har en tro og forståelse av Gud der "alt" er tillatt det er bare å be Gud om tilgivelse! Vi kan synde på nåden og det mest er ellers tillatt.
Er det ikke slik da?
Hvor er omvendelse, bot, anger, bedring, renselse og bekjennelse? Alt det som gjorde at protestantisk tro med Guds ord og nåden som Luther og reformasjonen brakte frem at vår tro var levende og fungerte. Til i dag der det er blitt et skjulested for alt form for tro, humbug og synd!
Nå når jeg skriver dette så kan jeg nevne følgende som selvfølgelig bare er toppen av et isfjell: En TV Pastor som lever i åpenbar synd, en tidlige "stor" predikant bedrog kona si, giftet seg på nytt og virker som forkynner.
En kjendis Prest oppfordrer til gruppe sex og porno i bokform. En tidligere kjent Pastor ble skilt og gjengift med ei dame over 20 år yngre (første kone opplevde å leve i et tyrani og da kan man ikke gifte seg igjen). Biskop skilt og gjengift med ei dame 20 år yngre sekreter på prestekontoret. Lista blir lang og enda stygg hvis jeg bare hadde fortsatt. Dette for å illustrere og gjør deg oppmerksom på hvor ille og alarmerende det er her i Norge, hvor mye verre er det ikke i støre protestantiske land som f.eks USA?

Hva skjer ellers?
Kjente forkynnere som Emanuel Minos, David Østby og andre stiller gladelig opp i studio til en horebukk av en TV-Pastor og er dermed med å legalisere synd, vranglære og all den humbugen og synd dette representerer og er.
Skal jeg fortsette?

Hva er ei hore eller skjøge? Ifølge Wiktionary er dette: Ei kvinne som utfører seksuelle handlinger for penger.
Det er ikke kjærligheten til Jesus, Guds ord og hverandre som binder de kristne i sammen lengre. Det er for å opprettholde en virksomhet og sitt eget kirkesamfunn som er motivet og bakgrunnen. Derfor vil en ikke ha noen forstyrrende røster og varsku imot seg selv. Da kan en prøve på dette hvem som er den store skjøge eller er en skjøge på det åndelige område som ikke tåler og vil at sannheten skal bli avslørt og at en selv og sin virksomhet skal bli sett i et dårlig lys.
Jeg kunne ha nevnt mange ting her, men jeg personlig er blitt stengt ute fra alle kristne bloggere og debatt forum her i Norge når jeg har avslørt humbugen og hvordan Satan operer i kristen Norge. Jeg har aldri gått ut å sagt at jeg er en Profet om jeg tror jeg også har en Profet tjeneste, men jeg har alltid hold frem Guds ord og sannheten, og det akter jeg også å gjøre i forsetningen.
Hvem er en skjøge i bibelsk forstand, det er enhver menighet som ikke er nøye med Guds ord og etterfølger det i liv og lære. Og som ikke tester alt det som blir forkynt på Guds ord kort fortalt.
1. Kor. 14. 29 To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal prøve det de sier.

2. Kor. 11. 2 For jeg har en brennende omsorg for dere, Guds egen omsorg. Jeg har forlovet dere med Kristus, og bare med ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru. 3 Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. 4 For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.
Ap.gj. 17. 11 Jødene der var mer høysinnet enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det stemte.
2. Pet. 2. 10b. Disse menneskene er frekke og selvsikre, og uten å skjelve spotter de englemakter. 11 Ikke engang engler som står enda høyere i makt og styrke, kommer med spottende ord når de anklager dem for Herren. 12 Men disse menneskene spotter det de ikke kjenner, og er som dyr uten fornuft, som av naturen er bestemt til å fanges og gå til grunne. Så skal de da også gå under i sitt forfall 13 og få lide vondt for det onde de har gjort. De nyter å svire ved høylys dag. De er til skam og skjensel for dere når de spiser sammen med dere og sitter og fråtser, nytelsessyke som de er. 14 De er stadig på utkikk etter skjøger og kan ikke få nok av synd. De forfører ubefestede sjeler, og de kan kunsten å kare til seg. Under forbannelse er de! 15 For de har forlatt veien som går rett fram, og er gått vill. De følger i samme spor som Bileam, Beors sønn, han som bare hadde syn for den lønn han kunne få for sin urett. 16 Men han ble vist til rette for sin misgjerning; et umælende esel talte med et menneskes stemme og stanset profeten i hans galskap.
17 Disse menn er som kilder uten vann og tåkedotter som virvler i vinden. Det dypeste mørke har de i vente. 18 For de taler store ord om tomme ting, og med sanselige lyster og utskeielser lokker de dem som nettopp har sluppet bort fra slike som lever i villfarelse. 19 Frihet lover de, men de er selv slaver av det moralske forfallet. Det en ligger under for, er en også slave av.
Fra janchristensen.net bibelkommentarer Judas brev:
3 Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som én gang for alle er overgitt til de hellige.

Her ville han skrive oppmuntrende og vederkvegende ord. Som i vekkelsens første tid. Men her må han gjøre akkurat det motsatte av den han ønsker, formanede ord og om å kjempe for den tro som de før hadde mottatt.

De som har studert Guds ord sier at 70 % av bibelen er formanede, omvendelse, advarende og lignede budskap. Over 2\3 av bibelen taler negativt til oss mennesker. Ikke hva vi ønsker men hva vi trenger for å nå himmelen en dag!

4 For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utsvevende liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus.

Det har lurt seg inn mennesker som ikke er det de gir seg ut for å være. De er ulver i fåreklær sa Jesus. Paulus sier noe lignede til menigheten i Efesus i Ap.gj. 20. 29 For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. 30 Ja, blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg. .

Det er naturlige som åndelige lover. Derfor er det ingen snarveier å gå, det er som vi synger i en sang; det er kun korsveien som fører frem.

5 Da er det noe jeg vil minne dere om, enda dere allerede vet alt dette: Herren reddet folket ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke ville tro.

Vi kan ikke forvrenge Guds ord og Guds nåde. Israels barn opplevde herlige seirer i Egypt og ved utgangen, men det forvandlet ikke demmes hjerter. Det er kun Kristus som kan forvandle et menneske sitt hjerte. Salme 103. 7 Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels folk.

Under og store opplevelser i seg selv kan ikke forandre oss, kun Kristus og Guds ord.

6 Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørke med evige lenker til dommen på den store dag.

Gud hadde gitt de falne englene lov å herske i lufthimmelen, men de kom ned til jorden og utførte samleie med kvinnene som henga seg til synd. Det resulterte i kjempebarn som perverter den menneskelige rase. De er i dag i lenker etter syndefloden etter de tok seg selv til rette. Dette er skrevet oss til lærdom at Gud straffer hele sin skapning.

7 Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild.

Det er ille med synd, men synd avler synd. Til slutt blir synden moden.

Jakob 1. 15 Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død.

Vi gjør klokt i å se alvorlig på den aller minste synd og det aller minste feilgrep. Judas begynte med å stjele av kassen og senere forrådet han Jesus for noen lusne sølvpenger. I Sodoma og de tre andre byene på slettelandet var synden overmoden og den ble straffet med en evig ild sier skriften som var totalt utslettelse. For aldri mer å stå opp igjen, det eneste vi ser i dag er ildens virkninger.

Slik vil det gå med alle ugudelig, de vil bli totalt utsletter som Sodoma og Gomorra som vi finner i 1.Mosebok 19 sier skriften som er den evige ild!

Gud gjør med sin skapning akkurat det han selv vil og har forut bestemt.

8 Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine syner tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som er over dem, og spotter englemakter.

Meg har Gud vist sa en kjent nå avdød Falsk Profet og fikk seg og andre til å gjøre alt som Guds ord advarer imot. Syner og åpenbaringer er Gudgitte ting, men å følge det blindt er en villfarelse. Når en stoler blindt på åpenbaring, kunnskapsord, men ikke sjekker det opp imot Guds ord er egentlig Spiritisme.

Alle som viker av fra Guds ord i liv eller lære vil før eller senere bli dømt. Gud holder regnskap med alle. Her hadde de ikke latt seg advare heller mot bedre vitende vilje.

9 Overengelen Mikael våget ikke å håne djevelen den gang han lå i strid med ham om det døde legemet til Moses; han dømte ham bare og sa: «Måtte Herren straffe deg!»

Det er rangordning i både den naturlige og åndelige verden. Satan som en gang hadde vært Lys Engelen sto over Mikael eller på hans linje. Men senere falt Lys Engelen og ble Satan. Mikael gikk ikke over sitt mandatsområde men sa;

«Måtte Herren straffe deg!»

Til syvende og siste så er det Herren som skal enten belønne eller straffe hver enkelt en.

10 Disse derimot spotter det de ikke kjenner, og det de begriper med sine sanser, likesom dyr uten fornuft, tjener bare til å ødelegge dem selv.

En meget kjent forkynner sa at han behandlet den Hellige Ånd som en hund. De vet ikke hva de holder på med.

Går vi inn på det åndelige område så vit det, at det må være på Herrens premisser ikke våre egne.

Det er ille med homoseksualitet med det blir 10 ganger verre når de menneskene vil ha Guds anerkjennelse for sin synd! Slik er det også med gjengifte og andre synder. Den verste plassen en kan stille opp en gjengift person er på en talerstol! Det er en vederstygglighet i Guds øyne, men setter vedkommende seg på siste benk stiller det seg ikke så strengt om Gud aldri godtar synd.

11 Ve dem! De har slått inn på samme vei som Kain; de har kastet seg ut i samme villfarelse som Bileam, han som var ute etter egen vinning, og de har gjort opprør som Korah og er gått til grunne.

Her advares det om ikke å gå imot Herrens sendebud og langt mindre motarbeide dem og legge dem for hat.

Kain hatet Abel da hans offer ble verdsatt hos Gud men ikke hans.

Bileam var en hedning som Guds Ånd virket igjennom men det var når han gikk imot Herren for noen penger at dommen kom over han.

Korah gikk imot Moses og det ble hans bane. Moses var en betrodd mann for Gud og å gå imot ham var som å gå imot Herren selv.

12 De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene hos dere; der deltar de uten å frykte. De er hyrder som bare sørger for seg selv, skyer som driver for vinden uten å gi regn. De er trær uten frukt om høsten, dobbelt døde, ja, revet opp med rot.

Et av de mest alvorlige ting en kan gjøre er å gjøre feil med nadverden.

Enten å ta for lett på dette. Den dagen en tar nadverden må det aldri være noen åpenbar synd i livet, da er det uendelig mye bedre å la vær.

Eller så må en ikke tillegge nadverden ubibelsk betydning med å si at det er frelse i den eller at dette er bokstavelig Jesu blod og legeme. Det er et minne og prøve måltid.

Det er mange som tror de støtter Guds sak og Guds menighet men så holder en liv i de Falske Profetene. Dette vil Herren en dag at du skal stå til regnskap for.

I realitetene er mange åndelig døde om de kan sitere et bibelvers og sitte i sitt eget studio for å messe ut sitt eget budskap som er besnærende likt bibelen sanne budskap. To ganger døde da er alt håp ute og kun dommen og døden venter.

13 De er bølger på opprørt hav, som skummer opp sin egen skamløshet, forvillede stjerner, som det evige nattemørke venter på.

Dommen over disse menneskene hadde ikke blitt så katastrofal hadde de summet seg og ikke blandet Gud inn på en feilaktig måte i sitt liv.

Det underligste jeg ser er mennesker som forbanner en Gud de sier ikke eksisterer. De gjør vondt verre med å blande han inn i sitt liv. Gud krever full respekt og anerkjennelse av alt han står for eller så må du la vær å ha noe med han å gjøre.

Jakob 4. 5 Eller mener dere det er tomme ord når Skriften sier: Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss? 6a Men nåden han gir, er større.

14 Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall

Enoks bøker er veldig interessante om de ikke hører med i den bibelske kanon.

De forteller om mange spennende ting som vi kun møter her og Judas var kjent med de bøkene og siterte dem her.

En dag etter vi har vært innfor Kristis domstol og feiret Lammets bryllup skal alle troende gjennom alle tider komme tilbake til jorda i sammen med Jesus.

15 for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere.»

En dag, meget snart er kampen over og Jesus i sammen med sine skal overta hele jorda og Satan er da en slagen fiende en gang for alltid. Vi leser i Daniel 2 om den store bilestøtten som er et bilde på alle verdensrikene som har regjert men en dag skal de bli overvunnet.

Daniel 2. 45 Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig.»

16 De er opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster. De skryter og bruker store ord og smigrer andre når de har fordel av det.

Det er lover som sier at hvis en faller så faller en nedover og ikke oppover pga tyngdekraften. Slik er det også med våre liv. Vi kan ikke forbanne Gud eller Herrens sendebud som Farao gjorde overfor Moses når en ikke vil innrette sitt liv etter Herren og Guds ord.

Å smigre til fordel for seg selv er et av de Falske Profetens kløktige måter å gå frem på.

17 Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler,

Dette som nå skjer må ikke komme som noe overraskende og sette oss sjakk matt! Men anspore oss som aldri før til å følge Jesus. Endetiden skal være en prøvsom tid både for troende og ikke troende.

2. Pet.3. 11 Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve 12a mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den.

Alt dette må virke ansporende på og for oss til å leve enda mer likt Jesus.

18 da de sa til dere: «I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster.»

Hele tiden blir vi møtt med mennesker som bryr seg om åndelige ting men allikevel ikke følger Guds ord og har et sant og troverdig Kristus vitnesbyrd.

Skulle tro at en frafalls tid så blir folk mindre religiøse, men sannheten er heller motsatt. Men det er kun de som følger Lammet hvor han går som vil være blant de seirende.

19 Dette er de som skaper splittelse; de har sjel, men Ånden har de ikke.

Hvem skaper splittelse i menighetene og som lager alle problemene på det åndelige område?

De som ikke følger Guds ord og innretter sitt liv og sin lære etter Guds ord. Vi snur det på hode men det var Ismael som forfulgte Isak og ikke motsatt.

20 Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i Den Hellige Ånd.

Vi har en høyhellig tro, en tro som Gud vil ha for seg selv. Det er ikke alltid størst verdi å høre og lese mest mulig i Guds ord.

Men at Ordet blir en del av oss og vi bærer frukt, frukt som varer. Da blir bibellesing og studie av meget stor verdi.

Vi skal stadig be i den Hellige Ånd som her sitert til å be i lønnkammeret når en er for seg selv å be i tunger. Paulus talte mer i tunger en de alle sier han til menigheten i Korint.

Her er en artikkel jeg har skrevet om dette emne, den store skjøga:

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-den-katolske-kirka-den-store
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-den-katolske-kirka-den-store