onsdag 3. november 2010

Nr. 35 Noen kristne hevder at de "hører fra" Gud, mens andre igjen ikke opplever at Gud "snakker" til dem, men de har likevel valgt å tro.

Spørsmål 35:

1. Noen kristne hevder at de "hører fra" Gud, mens andre igjen ikke opplever at Gud "snakker" til dem, men de har likevel valgt å tro.
Er det ikke slik her at det er snakk om tolkning av egne tanker og innfall?
Eksempel:
Person A sitter og ber, eller går en tur og får en inspirerende tanke, og sier: "Der fikk JEG jammen en god idé"
Person B sitter og ber, eler går en tur og får en inspirerende tanke, og sier: "GUD sa til meg hva jeg skal gjøre".
Morgan

Svar:

Morgan på hvilken måte en opplever at Gud taler og ikke taler er veldig personlig. Og så må du også skille mellom det som er “vanlig” tale og når en vet med 100 % sikkerhet at Gud taler.
Jeg kjenner at Gud er med meg i alt, men det er ikke ofte at jeg kjenner Herrens spesielle tiltale.

At noen ikke hører at Gud taler til dem kan være av flere årsaker.
Det kan være at en har et skadet følelsesliv, er blitt utsatt for overgrep, er i ubalanse og har ikke fått undervisning om dette?

Jeg vet Herren taler til meg, og det er mitt utgangspunkt!

At noen kjenner det forskjellig og på ulike måter viser bare at vi mennesker er forskjellige på måten som vi opplever Herren på og vi får kontakt med ham!

Vi finner gjennom hele bibelen at Gud taler til mennesker både i GT og NT.
Du kan være forvisset om at Gud både hører og svarer dine bønner, spesielt de som er på linje med hans ord og vilje. Sjelers frelse og Guds barns helliggjørelse er og bør være vår bønne emner nr. 1 og nr. 2.
Alle andre bønner er underordnet dette!

1. Joh.b. 3. 18 Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling. 19 Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerter til ro for hans åsyn. 20 For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. 21 Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. 22 Og det vi ber om, får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er etter hans gode vilje. 23 Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han bød oss. 24 Den som holder hans bud, blir i Gud og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin Ånd.

5. 14 Og denne frimodige tillit har vi til ham at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. 15 Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.

Ingen kommentarer: