lørdag 31. januar 2015

Nr. 1022: Hvorfor jeg er imot demostransjoner mot Muslimer og andre religioner!Nr. 1022:
Hvorfor jeg er imot demostransjoner mot Muslimer og andre religioner!

I den senere tid har det vært demonstrasjoner imot Muslimer her i Oslo.
Arrangert av Pegida her i Norge som igjen har sitt utspring i Pegida fra Tyskland.

Bilde fra Pegida sin side på Facebook. Jeg tror at Pegida er nok også en motreaksjon på noe som er gått for langt i samfunnet. Men som kristne er ikke vår fremste og viktigste oppgave å rette opp samfunnet. Men å peke på evangeliet!

 

Hovedgrunnen for at jeg er imot å demonstrere imot er todelt.

1.)  Vi er satt til å forkynne evangeliet til hedningene, som alle andre er som ikke er Jøder eller kristne. Bibelen opererer med tre folkegrupper. Det er kristne, jøder og hedninger. Muslimer og andre som ikke er kristne eller jøder, de er hedninger.

2.)  Det vi har erfart, tror på og lever i som kristne er så uendelig mye større, bedre og herligere enn hva muslimene har å by på!

Sluttkommentar:

Skal ikke dra ut denne artikkelen, men her er noe som jeg har skrevet før om veien til frelse. Som er vårt hovedanliggende som kristne:

Men «normen» for oss som troende er ikke muslimene, buddhistene eller katolikkene. Men hva Guds ord og fremfor alt det nye testamente tror og lærer.

Vi kan bli slik forblindet over å se på ting, om det er positivt eller negativt. Det som er rettesnor for oss til enhver tid er hva Guds ord sier og lærer. Og det er to hovedspor vi må følge.
Det er følgende:

1.)  Vi må forkynne omvendelse og syndenes forlatelse til de ikke troende.

2.)  De som er troende må bli disippel-gjort. Lære seg å gjøre all god gjerning taler skriften om.

Her er vår oppgave som troende todelt der begge deler er like viktig og nødvendig på hver sin måte.

1.)             Vi må forkynne omvendelse og syndenes forlatelse til de ikke troende.

Jesus talte om å bli født på nytt, for å se Guds rike!
Evangeliet etter Johannes 3.3-7 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»  «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?»  Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd.  Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’

Fra mine bibelkommentarer Titus 3. 4 Men vår Gud og frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart.

Men fremdeles er Gud god og muligheten er like store og herlige i Kristus, selv når mørke rår både i verden og i Guds menighet.

Vi kan velge å gå med paraply eller uten paraply. Det regner uansett, men vil du ha regnet fra himmelen eller stiller du deg avvisende overfor hans godhet og nåde? Jeg vet hva jeg vil, stille med 100 % åpen for Gud.

5 Og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig; han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den Hellige Ånd,

Våre rettferdige og gode gjerninger er som er skittent klesplagg for Gud og han finner tom feil i sine egne hellige Engler. Men allikevel elsker han oss og har adoptert oss inn i sin egen familie og gjort oss til hans egne barn.

Større nåde finnes ikke. Samtidig vil han utøse sin Ånd til frelse og fornyelse. Det er Ånden som skaper liv, vekst og fremgang i en troendes liv.

6 som han så rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser.

Dette har han i rikelig mål utøst over oss alle. Det er ikke noe i Gud som er vrangt, nedlatende og skiftende som hos oss.

Hele tiden står han med utstrakte hender og speider etter oss som Faren i Lukas 15. Når sønnen vendte hjem fikk han uendelig mye mer en det han ba om. Slik også med oss, til mer vi innser at vi i oss selv er redningsløst fortapt til mer nåde, kjærlighet og godhet skjenker han oss.

7 Slik skulle vi stå rettferdige for Gud ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp.

Når vi kommer innfor Gud, er det ikke med et nedslått blikk og med skam. Jo i oss selv er det slik. Gud kan ikke tåle synd og vi er syndere i oss selv.

Men nå er alt blitt nytt, vi er ikke lengre syndere og synderegisteret som gikk oss imot har han nullstilt. Det står ingen syndere på kontoen så lenge alt er oppe i lyset. Hvorfor? Fordi 1. Joh.1. 7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd.

Vi står nå innfor Gud som vi aldri har syndet og gjort noe gærent pga Jesu blod!
(sitat slutt).

Det må en ny fødsel til for å bli forvandlet, forandret og komme inn i Guds evige Kongerike!

2.)             De som er troende må bli disippel-gjort. Lære seg å gjøre all god gjerning taler skriften om.

Det er dette så mye handler om. At vi som troende skal bli istandsatt til all god gjerning. Skriften sier:

2 Tim. 2. 2 og det som du har hørt av meg i mange vidners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre!

2 Kor. 3. 6 som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.

Vi skal både være istandsatt selv, kunne lære andre. Og være duelige for den nye pakts standard, formål, hensikt og Ånd. Vi skal rett og slett ha som mål å bli Kristus lik, i et og alt!

Sluttkommentar:

Vi kan og bør være takknemlig at vi lever i den frie vesten, som må være det beste for oss mennesker. Men det er allikevel noe som er større, viktigere og bedre. Det å være en troende, en som tror på Jesu fullbrakte verk. Det er det budskapet vi er satt til å formidle.

Jeg kunne f.eks. aldri tenkt meg å stilt opp for demonstrasjon mot muslimer etc. Det er ikke det som er vårt budskap, vårt budskap er og forblir Kristus Jesus. Og presentere han overfor verden!

Jeg er for noe, ikke imot noe! Jeg er for evangeliet, ikke imot andre egentlig. Det vi som troende har erfart, tror på og forkynner. Det står på egne bein, og trenger ikke slå ut krykkene og styltene på alle andre!

Det er at det er kun et navn vi kan bli frelst ved. Det er Jesu navn. Jeg skrev noe om veien til frelse og veien til Gud, legger dette ut igjen og i denne artikkelen til slutt:

Her gir bibelen svaret, det er frelse, beskyttelse og renhet gjennom og ved troen på Jesus Kristus som mellommann og frelser mellom oss mennesker og Gud.

1 Tim. 2. 5 For Gud er én
          og én mellommann er det mellom Gud og mennesker,
          mennesket Kristus Jesus,
       
     6 han som ga seg selv som løsepenge for alle.
          Slik var vitnesbyrdet da tiden var inne.

Skriften sier at det er kun èn Gud, Faderen. For å komme til han, så må vi gå gjennom Jesus. Han er døren, han er veien, han er den som fører og bringer oss til Gud Fader. Ingen andre!

Joh.e. 10. 9 Jeg er døren; den som går inn gjennom mig, han blir frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde.
14. 6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

For å få del i denne frelsen, for å bli et Guds barn. Hvordan, og på hvilken måte kan og skal dette skje? Ved å ta imot Jesus som sin personlige frelser.

Joh.e. 1. 12 Men alle som tok imot ham,
          dem ga han rett til å bli Guds barn,
          de som tror på hans navn.
       
    13 De er ikke født av kjøtt og blod,
          ikke av menneskers vilje
          og ikke av manns vilje,
          men av Gud.

Hvordan skjer dette? Ved å tro det, og ved å bekjenne det som en tror. At Jesus er min frelser og Herre. Tro på hans navn og hva han gjorde på Golgata.
Dette sier Guds ord:

Rom. 10. 6 Men den rettferdigheten som kommer av tro, sier: Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned – 7 eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde.  8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, det som vi forkynner.  9 For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.

Det er ved å tro, og ved å bekjenne Jesus, at han døde for mine synder, og sto opp til vår rettferdiggjørelse, at vi blir frelst.

Rom. 4. 23 Men Skriften sier ikke dette bare for hans skyld, 24 det gjelder også oss: Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde, 25 han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige.

Det er dette som er løsningen for Prinsesse Märtha Louise. Det er dette som er løsningen for deg som leser og hører dette, og det var og er løsningen for meg og min familie.

Jesus Kristus – den eneste veien til Gud!

Enklere, klarere og bedre kan det ikke sies.
Eller skal sies. Det er kun et navn, hvilket det er gitt blant oss mennesker vi kan bli frelst og født på nytt ved. Som vi kan komme i kontinuerlig kontakt med Gud, det er gjennom og ved Jesu navn.

Ap.gj. 4. 10 så skal dere alle, og hele Israels folk, vite dette: Når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus Kristus, nasareeren, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde. 11 Han er
           steinen som ble vraket av dere bygningsmenn,
           men som er blitt hjørnestein.
12 Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»

Det er herlig med engler – Guds engler – men de hverken forvandler eller frelser. Å se Jesus med sine fysiske øyne hadde vært storartet. Men det er noe som er langt mye bedre. Det er å se at han døde for mine synder og sto opp til min rettferdiggjørelse! Kun og alene ved å se på dette ved et indre trosblikk, bekjenne at en tror på dette. Og da skal en bli frelst og Gud og Jesus vil også da vedkjenne seg oss. Og da skammer han seg ikke over å kalle oss for brødre og søsken av seg selv!

Matt. 10. 32 Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. 33 Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.

Bekjenner du Jesu navn, og lever etter hans lære? Da er du frelst, født på nytt og har funnet svaret på «alt» som er viktig i livet! Å bli og forbli å være et Guds barn er svaret på alt i livet. «Får» vi noe mer, så er det bare et pluss!
fredag 30. januar 2015

Nr. 1019: Asbjørn Kvalbein vil stenge ute de ubetydelige, men de betydningsfulle som er gjengifede som Jan Hanvold, skal forsvares og stilles opp med!

Nr. 1019:

Asbjørn Kvalbein vil stenge ute de ubetydelige, men de betydningsfulle som er gjengifede som Jan Hanvold, skal forsvares og stilles opp med!

Jeg er ikke forundret over noe lengre blant de kristne. Men jeg tar allikevel kraftig og sterk avstand fra Norea Radio og Asbjørn Kvalbein. Han stiller gladelig opp på Visjon Norge. Men andre som er gjengifede, de stenger han gladelig ute. Dette er dobbeltmoral og hykleri. Skriften sier at vi ikke engang skal spise i sammen med de som er gjengifede som kristne.

Bilde av Asbjørn Kvalbein som gladelig stiller opp på den "svinestien" og urene TV kanal Visjon Norge. http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html

Jan Kaare Hanvold er ansvarlig redaktør for TV Visjon Norge. Hanvold er både en vranglærer da han står for herlighetsteologien som er totalt fremmed lære etter NT. 

Og han lever motsatt en hva Guds ord sier, og kan ikke være en forkynner eller formidle det kristne budskapet offentlig!


Alt etter skriften da han er gjengiftet som en «troende».

 Asbjørn Kvalbein

Dette er alvorlig, stiller enn opp i sammen med de som lever i synd og driver med vranglære som Hanvold og Visjon Norge gjør. Da blir en også medskyldig sier skriften:

2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

Jakob 3. 1. Mine brødre! Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt.

Lukas 17. 1. Han sa til disiplene: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! 2 Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. 3a Ta dere i vare!

Det forundrer meg hvor lite opplyst troende mennesker er om disse ting. At vi står i en relasjon til alle andre troende om vi selv ønsker det eller ikke. Vi er som et legeme og tilhører hverandre. Og når et lem lever ikke i takt med hode – som er Kristus – så smitter det over på alle andre. Når et lem er lydig, så blir konsekvensen at det også påvirker de andre. Dette har ikke noe med noe annet en at vi står i direkte livsforbindelse med hverandre pga at vi har det samme liv og den same Ånd. Og den samme frelser, Herre og Far. Alt dette binder oss i sammen som troende på tross av skiller og uenighet. Dette er et faktum og en realitet.

De som er forkynnere og står i et ansvar overfor andre, har dette enda sterkere. Jeg som forkynner har et ekstra stort ansvar, dette gjelder også for alle andre.

Når forkynnere stiller opp i sammen med andre forkynnere som lever i synd eller driver med åpenbar vranglære, så blir vi medskyldige. Ja, det er så alvorlig i enkelte tilfeller at Jesus sier at det hadde vært bedre å fått en kvernstein om sin hals og blitt kastet med den rundt halsen og da hadde en bare ødelagt for seg selv. Men her ødelegger en ikke bare for seg selv, men også for andre. Vi fører andre til fortapelse, ut i uføre og inn i villfarelse ved selv å påvirke og forkynne for andre. Det står i Rom. 10. 17 at Troen kommer av forkynnelsen. Det gjelder ikke bare troen, men også vranglæren og vantroen kommer også av forkynnelsen, har du tenkt på det? Eller er du av de som godtar alt og ikke har egne standpunkter og holdninger? Alt er ikke fra Gud hvis det ikke er i samsvar med Guds ord. Det er kun det som stemmer med Guds ord, som vi skal innrette oss etter. Alt annet skal vi sky som “pesten”, det vil føre oss borti fra Kristus og den enfoldige troskapen til ham!

Her kommer mitt spørsmål til Asbjørn Kvalbein:

Hei! Har lest hva du skriver om skilsmisse og gjengifte. Og det er veldig bra! Men jeg har problemer med å følge deg når jeg ser både deg og andre stille opp på bl.a. Visjon Norge der Hanvold lever etter skriften i synd da han er gjengiftet som en troende. At en har omgang med gjengifede mennesker og andre, det er ikke noe problem for meg. Men å stille opp på en kanal som står for et slikt ubibelsk syn, det er veldig, veldig problematisk. Eller synes du det er helt allright å stille opp i sammen med mennesker som lever i åpenbar strid med Guds ord? Skriften sier at du og alle andre som stiller opp i sammen med gjengifede forkynnere blir delaktig i deres synd. Eller mener du at jeg ikke tolker Guds ord på rett måte? Vi skal møte mennesker, men her er det snakk om å være et forbilde og eksempel. Det er himmelvid forskjell på å være en tillitsperson og et «vanlig» menneske.

Svar fra Asbjørn Kvalbein:

Kjære Jan

Takk for henvendelsen. Ja, jeg har tenkt over dette, og jeg vet det er noen som ser det slik som du.
Jeg synes det er en forskjell på en menighet og et stort massemedium.
I en menighet må vi drive læretukt og passe på at ikke vranglære slipper til.
Når det gjelder et massemedium, kan vi ikke vurdere på samme måten. På Visjon Norge kommer innslag som jeg ikke kan stå for. Og det er sikkert medarbeidere som ikke lærer og lever rett. Men i en slik stor kanal som har 168 sendetimer i uka, kan ingen være ansvarlig for alt. Jeg har ansvar i Flekkerøy media, og vi har tatt avgjørelser der om hva vi ikke vil sende og hvem vi ikke vil bruke. Men hvis vi skal legge et slikt mål på alle som er på kanalen, ville vi ikke kunne slippe til noen steder. Jeg har selv hatt andakter i NRK, men føler jeg ikke dermed godtar alt som sendes der, eller er enig i lære og liv hos dem som slipper til ellers.
Så om Hanvold fronter Visjon Norge, er han ikke å anse som en menighetsleder, og jeg tror ikke han ser det slik heller. Jeg vil overlate til Herren å dømme, mitt kall er å forkynne evangeliet og gå inn gjennom åpne dører.
Hjertelig hilsen
Asbjørn

Svar fra meg som jeg ikke har fått noe respons på:
Hei!

For meg er dette en stor, stor ansvarsfraskrivelse.

Hanvold er leder, «direktør» og ansvarlig for alt på Visjon Norge. Jan Kaare Hanvold er ansvarlig redaktør for TV Visjon Norge, dette kommer en ikke utenom.

Skal jeg si rett ut hva jeg mener, så er du og alle andre som stiller opp på Visjon Norge kommet inn på Bileams vei. Bileams «fant» ut at det var mer positivt enn negativt å gå imot hva Gud hadde sagt.

Men som sagt, du får stå for det du selv gjør!

Men jeg mener at gjengifte og homoseksuelle har egentlig denne samme kampen. De må fornekte sine lyster for å kunne leve som en kristen. Men slik er det nå, de homoseksuelle er fritt vilt, men gjengifte er nå egentlig full ut akseptert.

Hørte at på Evangeliesenteret var det slik at hvis de var skilt kunne de ikke stå på plattformen, men var de gjengiftet, da var de godtatt!

Ja, her blir alt snudd på hode!

Tror det er kun en som er «fornøyd» med utviklingen i blant oss kristne i dag, det er ikke Gud men Satan.

Sier ikke du i fra som har et sunt og bibelsk syn på dette, forventer du at dagens pinse/karismatiske kristne skal si i fra som ikke ser forskjell på noe ellers? Her gjelder det å være sitt ansvar bevist og tenke stort og helhetlig. Sier du ja til Visjon Norge, så er det ingen andre som ikke sier ja!

Jeg opplevde Hanvold første gang i 1983, selv da var han ekstrem! I dag er han gift for tredje gang, og turer frem! Jeg skjønner meg ikke på denne type kristendom, da er det ikke noe vi skal fornekte lengre som troende, alt er tillatt?
Da er du kommet inn i Nikolaittenes lære som er beslektet med Bileams lære. Nikolaittenes lære er egentlig Åge Åleskjærs «nådeforkynnelse» der det er alltid nåde å få og en gang frelst, alltid frelst!

infeksjon!

På mange måter kan en si at synden er som en infeksjon. Det begynner alltid så lite, uskyldig og en tar det ikke så alvorlig.

Men den lille infeksjon, uansett hvor liten den er. Den er livsfarlig hvis den ikke blir bekjempet og stoppet. Vi har i dag bl.a. penselin som stopper så mye for oss mennesker, og det er vi veldig glade for.

Men hva med synden i Guds menighet? Jeg har nå vært en kristen i 34 år, og grensene har hele tiden blitt flyttet, litt etter litt.

Se for deg at Hanvold hadde være homoseksuell. Ville du gått inn på Visjon Norge? Du får da forkynne evangeliet?

Nei, etter min vurdering Asbjørn, kast deg på kne foran den levende Gud. Be ham hjelpe deg til å være den mannen og forkynner han vil.

Dette trenger vi alle. Det er ikke hvor mye vi gjør, men hva vi gjør, og hva vi ikke gjør som forteller hvilken person vi egentlig er.

Du har skrevet om nettporno. Og hvor går grensa her? 1 minutt, 1 time eller?
Begynner du først å se på 1 minutt, så blir det 1 time og til slutt har den deg. Jeg ser ikke et sekund på slikt, hvorfor? Jeg vet at jeg helt sikkert kunne ha sett på, en gang. Men så neste gang, hva da? Plutselig hadde jeg vært fanget!
Det er dessverre der Guds menighet er i dag, og derfor var det om å gjøre at de fikk øyensalve sier Herren til menigheten i Laodikea. Be den bønnen, og be for meg og oss alle at vi må få øyensalve! Jeg trenger det, trenger du det?

Synes det var flere problemstillinger her som er veldig aktuelle. Ønsker å bruke ditt svar på bloggen vår. Snakket med kona rundt middagen om dine svar, og det var med forundring hun hørte hva du skrev.
Leste da igjennom det du skrev en gang til, og det var flere problem stillinger du gir som er lette å svare på.

Du kan ikke sammenligne NRK med Visjon Norge, det er ikke relevant da NRK er en kommersiell kanal som driver med almen krinkastning.

Du skriver at du stenger ute andre steder. Se for deg, her er den kanskje en som har en mulighet et sted å kunne preke, men han er oppadgift. Du stenger han ute, og alle dører er da stengt for ham.

Men Hanvold lever i sus og dus, boltrer seg i synd, mesker kjødet sitt, han og hans nye «kone» håver inn Millioner. Du stiller opp der, var det noen som virkelig skulle vært boikottet så var det han.
Her er det nesten som den rike mann og Lasarus. «Lasarus» stenger du ute, mens den «rike» går fri. Dette er etter min oppfatning hykleri!

Nei, her er du rett og slett inkonsekvens og unnfallende. Jeg ville aldri stilt opp på en kanal der redaktøren, «direktøren» og sjefen levde i hor.

Enten må du tillate alle gjengifede, homoseksuelle og andre å preke over alt. Eller så må du være konsekvens, og holde deg borte fra slike som ikke lever i samsvar med skriften og skal være offentlige forkynnere.

Det er ikke så vanskelig, det er bare å være konsekvent, så går det meget godt.

Mvh
Jan K

Sluttkommentar:

For meg er dette hykleri, ubibelsk og ikke sant det Asbjørn Kvalbein holder på med. Jeg har gitt han mulighet å komme med et tilsvar, men har ikke hørt noe.
Han skriver: Så om Hanvold fronter Visjon Norge, er han ikke å anse som en menighetsleder, og jeg tror ikke han ser det slik heller.
(sitat slutt).

Gjennom Visjon Norge ser Hanvold på seg selv som en Guro, Apostel og mye mer enn dette også. Han er sprengferdig i et ego som overgår den villeste fantasi. Nei, Kvalbein lever i en løgn som alle andre som stiller opp på den perverse og forføriske TV kanal Visjon Norge fra Drammen/Hokksund Norge/Norway!torsdag 29. januar 2015

Nr. 1020: Normisjon/Jesus nett legitimerer Visjon Norge ved å sende på kanalen og at Hanvold bruker dette som alt annet for alt det er verdt!
Nr. 1020:

Normisjon/Jesus nett legitimerer Visjon Norge ved å sende på kanalen og at Hanvold bruker dette som alt annet for alt det er verdt!

Hvordan stiller Normisjon seg til TV Visjon Norge, og til måten kanalen bruker organisasjonens navn på? Det følgende er et slags åpent brev til Normisjon, men også (igjen) kritikk av Visjon Norges verbale overtramp og slurv med vesentligheter.

"Normisjon ønsker alle velkommen til et program som (...)" (min utheving) skrev TV Visjon Norge på sin Facebook-side i forkant av gårsdagens Jesusnett-sending.

Jeg har aldri hørt Normisjon, ved generalsekretær eller andre sentralt, bekrefte at en slik omtale er akseptert hos dem. Det er Jesusnett, som hører til hos Normisjon, men tar en del selvstendige valg, som samarbeider med TV Visjon Norge. Her, som mang en gang før, markedsfører Visjon Norge Studio Direkte-sendingene med Jesusnett som om de offisielt samarbeider med Normisjon.

Bilde av Arvid Bentsen som også lar seg bruke av denne perverse TV kanalen som står helt fjernt i fra evangeliet. Jeg skjønner ikke at de lar seg bruke slik av Hanvold og Visjon Norge og tror at alt dette er allright? Dette er uten tvil en masseforførelse!


Tidligere har Visjon Norge i en periode moderert seg litt i sin omtale av samarbeidet - f.eks. oftere vist til "Jesusnett/Normisjon" istedenfor "Normisjon". Dette skjedde etter at vi var noen som tok opp hvordan de "reklamerte" med Normisjon-navnet osv. Med "noen" mener jeg undertegnede samt to personer som har en viss tilhørighet til organisasjonen.

Nå ser de visjonære ut til å være mer avslappa igjen.

Kanskje Normisjon v/generalsekretær, og/eller Jesusnett v/Helge og Mary Anette Skaaheim, burde presisere ett og annet - overfor trosbevegerne i Hokksund og Drammen? Eller overfor offentligheten - hvis Normisjon faktisk har sagt: "Greit, kjør på med bruk av navnet vårt" til Visjon Norge?

Kjære Normisjon!
Så lenge Visjon Norge ikke tar nøye på dette, ser det opplagt ut som om Normisjon er en god venn og samarbeidspartner for TV-kanalen. Det er mildt sagt merkverdig hvis det aldri kommer noen offentlig uttalelse eller presisering av deres standpunkt.

Undertegnede har for ei tid siden hatt litt e-postkontakt med forhenværende generalsekretær Rolf Kjøde. Kjøde var tydelig nok - ikke bare med det han skrev til meg, men - ifølge seg selv - direkte overfor Jan Hanvold* - om organisasjonens offisielle standpunkt.

Jeg håper ikke at Normisjons generalsekretær/styre er redd for å bli oppfatta som "fiender av kristen enhet" hvis de forklarer tydelig og åpent at det ikke er Normisjon som organisasjon som samarbeider med Visjon Norge.

Eller er det blitt det nå? Det er i så fall noe litt nytt og sensasjonelt.

Er Visjon Norge blitt stuereint? Eller er det "farlig" mye tabubelagt knytta til kanalen?
Visjon Norge er en omstridt TV-kanal - som påberoper seg å tale på vegne av Gud om at seere skal gi 50 000, 100 000 og 200 000 kroner til kanalen**. Kanalen hevder å være "et forrådshus" der kristne kan "bringe inn tienden" (J. Hanvold, Studio Direkte, 24.09.14). Som påberoper seg status som "hele kristenfolkets TV-kanal" som "forkynner evangeliet 24 timer i døgnet" (ref. diverse uttalelser av J. Hanvold).

Det å være pragmatisk eller se mellom fingra med enkelte saker, det er ikke nødvendigvis feil. Men et samarbeid med TV Visjon Norge, trosbevegelsens "dampveivals" anno 2015, er faktisk et alvorlig anliggende.

Selv om jeg selv ikke har oppholdt meg mye akkurat i Normisjon-sammenheng, føler jeg meg berettiget til for alvor å si fra om dette. Jeg har fortsatt et slags kristent livssyn, og jeg tror at det fins mye bra arbeid for barn, unge og eldre i Normisjon-regi. Slik det fins i regi av andre lutherske/kristne organisasjoner med en viss fornuft i behold i Norge. Jeg har den oppfatning at det i Normisjon-regi er mange som har fått møte en positiv form for kristendom hvor det er lov å tenke og å være seg selv - ikke så annerledes det jeg selv har hatt gleden av å møte på arrangementer hos KFUK-KFUM.

Hvor lenge et slikt godt arbeid hos Normisjon kan vare og holdes oppe - hvis trosbevegelsens ekstreme helbredelseslære og såkornekstremisme forbindes med organisasjonen pga. "mediasamarbeid" og "enhet"? Det er et interessant spørsmål, og jeg håper at Normisjon slipper å eksperimentere for å finne svar på det.

Ei viktig understreking:
Dette innlegget er ikke kritikk av Helge og Mary Anette Skaaheim eller Jesusnett, som får ta de vurderinger de tar, ut fra sin overbevisning og sitt skjønn. Det er realt nok. Det er en del fint som er kommet i de direktesendingene jeg har sett med dem som programledere. Det betyr ikke at jeg syns det er lurt av ålreite kristne organisasjoner (som Jesusnett virker som) å samarbeide med medievirksomheter innen trosbevegelsen. Dette er imidlertid ikke tema for denne innleggsteksten, som mer er en henvendelse til Normisjon sentralt, og gjerne delvis på grasrotplan - og en kritikk av Visjon Norge som lite sannferdig i sin retorikk.

Hilsen en som klør seg i hodet av å se hvor langt Visjon Norge får gå med sine retoriske viderverdigheter - uten at fornuftige kirkeledere tar offentlig avstand.