torsdag 29. januar 2015

Nr. 1020: Normisjon/Jesus nett legitimerer Visjon Norge ved å sende på kanalen og at Hanvold bruker dette som alt annet for alt det er verdt!
Nr. 1020:

Normisjon/Jesus nett legitimerer Visjon Norge ved å sende på kanalen og at Hanvold bruker dette som alt annet for alt det er verdt!

Hvordan stiller Normisjon seg til TV Visjon Norge, og til måten kanalen bruker organisasjonens navn på? Det følgende er et slags åpent brev til Normisjon, men også (igjen) kritikk av Visjon Norges verbale overtramp og slurv med vesentligheter.

"Normisjon ønsker alle velkommen til et program som (...)" (min utheving) skrev TV Visjon Norge på sin Facebook-side i forkant av gårsdagens Jesusnett-sending.

Jeg har aldri hørt Normisjon, ved generalsekretær eller andre sentralt, bekrefte at en slik omtale er akseptert hos dem. Det er Jesusnett, som hører til hos Normisjon, men tar en del selvstendige valg, som samarbeider med TV Visjon Norge. Her, som mang en gang før, markedsfører Visjon Norge Studio Direkte-sendingene med Jesusnett som om de offisielt samarbeider med Normisjon.

Bilde av Arvid Bentsen som også lar seg bruke av denne perverse TV kanalen som står helt fjernt i fra evangeliet. Jeg skjønner ikke at de lar seg bruke slik av Hanvold og Visjon Norge og tror at alt dette er allright? Dette er uten tvil en masseforførelse!


Tidligere har Visjon Norge i en periode moderert seg litt i sin omtale av samarbeidet - f.eks. oftere vist til "Jesusnett/Normisjon" istedenfor "Normisjon". Dette skjedde etter at vi var noen som tok opp hvordan de "reklamerte" med Normisjon-navnet osv. Med "noen" mener jeg undertegnede samt to personer som har en viss tilhørighet til organisasjonen.

Nå ser de visjonære ut til å være mer avslappa igjen.

Kanskje Normisjon v/generalsekretær, og/eller Jesusnett v/Helge og Mary Anette Skaaheim, burde presisere ett og annet - overfor trosbevegerne i Hokksund og Drammen? Eller overfor offentligheten - hvis Normisjon faktisk har sagt: "Greit, kjør på med bruk av navnet vårt" til Visjon Norge?

Kjære Normisjon!
Så lenge Visjon Norge ikke tar nøye på dette, ser det opplagt ut som om Normisjon er en god venn og samarbeidspartner for TV-kanalen. Det er mildt sagt merkverdig hvis det aldri kommer noen offentlig uttalelse eller presisering av deres standpunkt.

Undertegnede har for ei tid siden hatt litt e-postkontakt med forhenværende generalsekretær Rolf Kjøde. Kjøde var tydelig nok - ikke bare med det han skrev til meg, men - ifølge seg selv - direkte overfor Jan Hanvold* - om organisasjonens offisielle standpunkt.

Jeg håper ikke at Normisjons generalsekretær/styre er redd for å bli oppfatta som "fiender av kristen enhet" hvis de forklarer tydelig og åpent at det ikke er Normisjon som organisasjon som samarbeider med Visjon Norge.

Eller er det blitt det nå? Det er i så fall noe litt nytt og sensasjonelt.

Er Visjon Norge blitt stuereint? Eller er det "farlig" mye tabubelagt knytta til kanalen?
Visjon Norge er en omstridt TV-kanal - som påberoper seg å tale på vegne av Gud om at seere skal gi 50 000, 100 000 og 200 000 kroner til kanalen**. Kanalen hevder å være "et forrådshus" der kristne kan "bringe inn tienden" (J. Hanvold, Studio Direkte, 24.09.14). Som påberoper seg status som "hele kristenfolkets TV-kanal" som "forkynner evangeliet 24 timer i døgnet" (ref. diverse uttalelser av J. Hanvold).

Det å være pragmatisk eller se mellom fingra med enkelte saker, det er ikke nødvendigvis feil. Men et samarbeid med TV Visjon Norge, trosbevegelsens "dampveivals" anno 2015, er faktisk et alvorlig anliggende.

Selv om jeg selv ikke har oppholdt meg mye akkurat i Normisjon-sammenheng, føler jeg meg berettiget til for alvor å si fra om dette. Jeg har fortsatt et slags kristent livssyn, og jeg tror at det fins mye bra arbeid for barn, unge og eldre i Normisjon-regi. Slik det fins i regi av andre lutherske/kristne organisasjoner med en viss fornuft i behold i Norge. Jeg har den oppfatning at det i Normisjon-regi er mange som har fått møte en positiv form for kristendom hvor det er lov å tenke og å være seg selv - ikke så annerledes det jeg selv har hatt gleden av å møte på arrangementer hos KFUK-KFUM.

Hvor lenge et slikt godt arbeid hos Normisjon kan vare og holdes oppe - hvis trosbevegelsens ekstreme helbredelseslære og såkornekstremisme forbindes med organisasjonen pga. "mediasamarbeid" og "enhet"? Det er et interessant spørsmål, og jeg håper at Normisjon slipper å eksperimentere for å finne svar på det.

Ei viktig understreking:
Dette innlegget er ikke kritikk av Helge og Mary Anette Skaaheim eller Jesusnett, som får ta de vurderinger de tar, ut fra sin overbevisning og sitt skjønn. Det er realt nok. Det er en del fint som er kommet i de direktesendingene jeg har sett med dem som programledere. Det betyr ikke at jeg syns det er lurt av ålreite kristne organisasjoner (som Jesusnett virker som) å samarbeide med medievirksomheter innen trosbevegelsen. Dette er imidlertid ikke tema for denne innleggsteksten, som mer er en henvendelse til Normisjon sentralt, og gjerne delvis på grasrotplan - og en kritikk av Visjon Norge som lite sannferdig i sin retorikk.

Hilsen en som klør seg i hodet av å se hvor langt Visjon Norge får gå med sine retoriske viderverdigheter - uten at fornuftige kirkeledere tar offentlig avstand.

1 kommentar:

Anonym sa...

Så sant Så sant.. Desverre. Men folk VIL bli forført inn til De er robbet til skinnet. Ensom. Forlatt. Og har kun JESU NÅDE tilbake. Om de søker han på alvor. Nå kommer er ny GIGANT på visjon Norge. Guillermo Maldonado. Og folket løper og de gir. Så drar han og Hanvold må høste opp nye påfunn. Arme GULLIBLE KRISTNE som ikke leser Guds Ord sjøl.Så