fredag 30. januar 2015

Nr. 1019: Asbjørn Kvalbein vil stenge ute de ubetydelige, men de betydningsfulle som er gjengifede som Jan Hanvold, skal forsvares og stilles opp med!

Nr. 1019:

Asbjørn Kvalbein vil stenge ute de ubetydelige, men de betydningsfulle som er gjengifede som Jan Hanvold, skal forsvares og stilles opp med!

Jeg er ikke forundret over noe lengre blant de kristne. Men jeg tar allikevel kraftig og sterk avstand fra Norea Radio og Asbjørn Kvalbein. Han stiller gladelig opp på Visjon Norge. Men andre som er gjengifede, de stenger han gladelig ute. Dette er dobbeltmoral og hykleri. Skriften sier at vi ikke engang skal spise i sammen med de som er gjengifede som kristne.

Bilde av Asbjørn Kvalbein som gladelig stiller opp på den "svinestien" og urene TV kanal Visjon Norge. http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html

Jan Kaare Hanvold er ansvarlig redaktør for TV Visjon Norge. Hanvold er både en vranglærer da han står for herlighetsteologien som er totalt fremmed lære etter NT. 

Og han lever motsatt en hva Guds ord sier, og kan ikke være en forkynner eller formidle det kristne budskapet offentlig!


Alt etter skriften da han er gjengiftet som en «troende».

 Asbjørn Kvalbein

Dette er alvorlig, stiller enn opp i sammen med de som lever i synd og driver med vranglære som Hanvold og Visjon Norge gjør. Da blir en også medskyldig sier skriften:

2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

Jakob 3. 1. Mine brødre! Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt.

Lukas 17. 1. Han sa til disiplene: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! 2 Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. 3a Ta dere i vare!

Det forundrer meg hvor lite opplyst troende mennesker er om disse ting. At vi står i en relasjon til alle andre troende om vi selv ønsker det eller ikke. Vi er som et legeme og tilhører hverandre. Og når et lem lever ikke i takt med hode – som er Kristus – så smitter det over på alle andre. Når et lem er lydig, så blir konsekvensen at det også påvirker de andre. Dette har ikke noe med noe annet en at vi står i direkte livsforbindelse med hverandre pga at vi har det samme liv og den same Ånd. Og den samme frelser, Herre og Far. Alt dette binder oss i sammen som troende på tross av skiller og uenighet. Dette er et faktum og en realitet.

De som er forkynnere og står i et ansvar overfor andre, har dette enda sterkere. Jeg som forkynner har et ekstra stort ansvar, dette gjelder også for alle andre.

Når forkynnere stiller opp i sammen med andre forkynnere som lever i synd eller driver med åpenbar vranglære, så blir vi medskyldige. Ja, det er så alvorlig i enkelte tilfeller at Jesus sier at det hadde vært bedre å fått en kvernstein om sin hals og blitt kastet med den rundt halsen og da hadde en bare ødelagt for seg selv. Men her ødelegger en ikke bare for seg selv, men også for andre. Vi fører andre til fortapelse, ut i uføre og inn i villfarelse ved selv å påvirke og forkynne for andre. Det står i Rom. 10. 17 at Troen kommer av forkynnelsen. Det gjelder ikke bare troen, men også vranglæren og vantroen kommer også av forkynnelsen, har du tenkt på det? Eller er du av de som godtar alt og ikke har egne standpunkter og holdninger? Alt er ikke fra Gud hvis det ikke er i samsvar med Guds ord. Det er kun det som stemmer med Guds ord, som vi skal innrette oss etter. Alt annet skal vi sky som “pesten”, det vil føre oss borti fra Kristus og den enfoldige troskapen til ham!

Her kommer mitt spørsmål til Asbjørn Kvalbein:

Hei! Har lest hva du skriver om skilsmisse og gjengifte. Og det er veldig bra! Men jeg har problemer med å følge deg når jeg ser både deg og andre stille opp på bl.a. Visjon Norge der Hanvold lever etter skriften i synd da han er gjengiftet som en troende. At en har omgang med gjengifede mennesker og andre, det er ikke noe problem for meg. Men å stille opp på en kanal som står for et slikt ubibelsk syn, det er veldig, veldig problematisk. Eller synes du det er helt allright å stille opp i sammen med mennesker som lever i åpenbar strid med Guds ord? Skriften sier at du og alle andre som stiller opp i sammen med gjengifede forkynnere blir delaktig i deres synd. Eller mener du at jeg ikke tolker Guds ord på rett måte? Vi skal møte mennesker, men her er det snakk om å være et forbilde og eksempel. Det er himmelvid forskjell på å være en tillitsperson og et «vanlig» menneske.

Svar fra Asbjørn Kvalbein:

Kjære Jan

Takk for henvendelsen. Ja, jeg har tenkt over dette, og jeg vet det er noen som ser det slik som du.
Jeg synes det er en forskjell på en menighet og et stort massemedium.
I en menighet må vi drive læretukt og passe på at ikke vranglære slipper til.
Når det gjelder et massemedium, kan vi ikke vurdere på samme måten. På Visjon Norge kommer innslag som jeg ikke kan stå for. Og det er sikkert medarbeidere som ikke lærer og lever rett. Men i en slik stor kanal som har 168 sendetimer i uka, kan ingen være ansvarlig for alt. Jeg har ansvar i Flekkerøy media, og vi har tatt avgjørelser der om hva vi ikke vil sende og hvem vi ikke vil bruke. Men hvis vi skal legge et slikt mål på alle som er på kanalen, ville vi ikke kunne slippe til noen steder. Jeg har selv hatt andakter i NRK, men føler jeg ikke dermed godtar alt som sendes der, eller er enig i lære og liv hos dem som slipper til ellers.
Så om Hanvold fronter Visjon Norge, er han ikke å anse som en menighetsleder, og jeg tror ikke han ser det slik heller. Jeg vil overlate til Herren å dømme, mitt kall er å forkynne evangeliet og gå inn gjennom åpne dører.
Hjertelig hilsen
Asbjørn

Svar fra meg som jeg ikke har fått noe respons på:
Hei!

For meg er dette en stor, stor ansvarsfraskrivelse.

Hanvold er leder, «direktør» og ansvarlig for alt på Visjon Norge. Jan Kaare Hanvold er ansvarlig redaktør for TV Visjon Norge, dette kommer en ikke utenom.

Skal jeg si rett ut hva jeg mener, så er du og alle andre som stiller opp på Visjon Norge kommet inn på Bileams vei. Bileams «fant» ut at det var mer positivt enn negativt å gå imot hva Gud hadde sagt.

Men som sagt, du får stå for det du selv gjør!

Men jeg mener at gjengifte og homoseksuelle har egentlig denne samme kampen. De må fornekte sine lyster for å kunne leve som en kristen. Men slik er det nå, de homoseksuelle er fritt vilt, men gjengifte er nå egentlig full ut akseptert.

Hørte at på Evangeliesenteret var det slik at hvis de var skilt kunne de ikke stå på plattformen, men var de gjengiftet, da var de godtatt!

Ja, her blir alt snudd på hode!

Tror det er kun en som er «fornøyd» med utviklingen i blant oss kristne i dag, det er ikke Gud men Satan.

Sier ikke du i fra som har et sunt og bibelsk syn på dette, forventer du at dagens pinse/karismatiske kristne skal si i fra som ikke ser forskjell på noe ellers? Her gjelder det å være sitt ansvar bevist og tenke stort og helhetlig. Sier du ja til Visjon Norge, så er det ingen andre som ikke sier ja!

Jeg opplevde Hanvold første gang i 1983, selv da var han ekstrem! I dag er han gift for tredje gang, og turer frem! Jeg skjønner meg ikke på denne type kristendom, da er det ikke noe vi skal fornekte lengre som troende, alt er tillatt?
Da er du kommet inn i Nikolaittenes lære som er beslektet med Bileams lære. Nikolaittenes lære er egentlig Åge Åleskjærs «nådeforkynnelse» der det er alltid nåde å få og en gang frelst, alltid frelst!

infeksjon!

På mange måter kan en si at synden er som en infeksjon. Det begynner alltid så lite, uskyldig og en tar det ikke så alvorlig.

Men den lille infeksjon, uansett hvor liten den er. Den er livsfarlig hvis den ikke blir bekjempet og stoppet. Vi har i dag bl.a. penselin som stopper så mye for oss mennesker, og det er vi veldig glade for.

Men hva med synden i Guds menighet? Jeg har nå vært en kristen i 34 år, og grensene har hele tiden blitt flyttet, litt etter litt.

Se for deg at Hanvold hadde være homoseksuell. Ville du gått inn på Visjon Norge? Du får da forkynne evangeliet?

Nei, etter min vurdering Asbjørn, kast deg på kne foran den levende Gud. Be ham hjelpe deg til å være den mannen og forkynner han vil.

Dette trenger vi alle. Det er ikke hvor mye vi gjør, men hva vi gjør, og hva vi ikke gjør som forteller hvilken person vi egentlig er.

Du har skrevet om nettporno. Og hvor går grensa her? 1 minutt, 1 time eller?
Begynner du først å se på 1 minutt, så blir det 1 time og til slutt har den deg. Jeg ser ikke et sekund på slikt, hvorfor? Jeg vet at jeg helt sikkert kunne ha sett på, en gang. Men så neste gang, hva da? Plutselig hadde jeg vært fanget!
Det er dessverre der Guds menighet er i dag, og derfor var det om å gjøre at de fikk øyensalve sier Herren til menigheten i Laodikea. Be den bønnen, og be for meg og oss alle at vi må få øyensalve! Jeg trenger det, trenger du det?

Synes det var flere problemstillinger her som er veldig aktuelle. Ønsker å bruke ditt svar på bloggen vår. Snakket med kona rundt middagen om dine svar, og det var med forundring hun hørte hva du skrev.
Leste da igjennom det du skrev en gang til, og det var flere problem stillinger du gir som er lette å svare på.

Du kan ikke sammenligne NRK med Visjon Norge, det er ikke relevant da NRK er en kommersiell kanal som driver med almen krinkastning.

Du skriver at du stenger ute andre steder. Se for deg, her er den kanskje en som har en mulighet et sted å kunne preke, men han er oppadgift. Du stenger han ute, og alle dører er da stengt for ham.

Men Hanvold lever i sus og dus, boltrer seg i synd, mesker kjødet sitt, han og hans nye «kone» håver inn Millioner. Du stiller opp der, var det noen som virkelig skulle vært boikottet så var det han.
Her er det nesten som den rike mann og Lasarus. «Lasarus» stenger du ute, mens den «rike» går fri. Dette er etter min oppfatning hykleri!

Nei, her er du rett og slett inkonsekvens og unnfallende. Jeg ville aldri stilt opp på en kanal der redaktøren, «direktøren» og sjefen levde i hor.

Enten må du tillate alle gjengifede, homoseksuelle og andre å preke over alt. Eller så må du være konsekvens, og holde deg borte fra slike som ikke lever i samsvar med skriften og skal være offentlige forkynnere.

Det er ikke så vanskelig, det er bare å være konsekvent, så går det meget godt.

Mvh
Jan K

Sluttkommentar:

For meg er dette hykleri, ubibelsk og ikke sant det Asbjørn Kvalbein holder på med. Jeg har gitt han mulighet å komme med et tilsvar, men har ikke hørt noe.
Han skriver: Så om Hanvold fronter Visjon Norge, er han ikke å anse som en menighetsleder, og jeg tror ikke han ser det slik heller.
(sitat slutt).

Gjennom Visjon Norge ser Hanvold på seg selv som en Guro, Apostel og mye mer enn dette også. Han er sprengferdig i et ego som overgår den villeste fantasi. Nei, Kvalbein lever i en løgn som alle andre som stiller opp på den perverse og forføriske TV kanal Visjon Norge fra Drammen/Hokksund Norge/Norway!2 kommentarer:

OddH sa...

Det angrepet som her framkommer på Asbjørn Kvalbein kan jeg overhode ikke støtte. At Asbjørn Kvalbein har andakter på Visjon Norge er bra. Hvorfor skulle han ikke ha det. Man kan vel ikke si at jeg vil ikke være eller intervjues på NRK for jeg liker ikke kanalen?
Har ikke Kvalbein et eget program?
Her må man ikke blande kortene.

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver Odd Haugerud følgende:
Det angrepet som her framkommer på Asbjørn Kvalbein kan jeg overhode ikke
støtte.

Kvalbein er kraftig villedet som kan gå inn på Visjon Norge og tro at dette ikke påvirker andre til å leve som Hanvold. Asbjørn Kvalbein blir delaktig i Hanvolds synd sier Guds ord. Og han aksepterer Hanvolds kvalmende og ubibelske livstil!

At Asbjørn Kvalbein har andakter på Visjon Norge er bra. Hvorfor
skulle han ikke ha det. Man kan vel ikke si at jeg vil ikke være eller
intervjues på NRK for jeg liker ikke kanalen?

Denne sammenligning er både tåpelig og undermåls!


Har ikke Kvalbein et eget program?
Her må man ikke blande kortene.

Enhver som stiller opp på en kanal som Visjon Norge og som vet at Hanvold lever med sin tredje kone aksepterer og legitimerer for hans horeri!

Mvh
Jan K