tirsdag 29. juni 2021

Nr. 2893: Fikk mail ifra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som mener at det er allright at Plan- og bygningsetaten her i Oslo kan gjøre ulov til lov!

 Nr. 2893:

Fikk mail ifra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som mener at det er allright at Plan- og bygningsetaten her i Oslo kan gjøre ulov til lov!

 

Dette er bare trist.

Fikk denne mailen ifra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som dessverre ikke tar så nøye på at PBE bryter Norsk lov.

 


Vårt svar:

 

Deres Ref: 19/5090-15

 

Karen Marie Glad Visnes (e.f.)                                     Oslo 28/6. 2021

Avdelingsdirektør

og

Nina Sundell

Fagdirektør

 

Vi tror dere ikke!

Hvis ikke dere kan gå inn og overprøve brudd på Norsk lov, hvem da?

 

Her har Plan- og bygningsetaten bryt flere Norske lover.

Både veiledet oss feil, vil ikke svare på relevante spørsmål.

Overkjører oss med pengekrav av størrelsesorden av en annen verden.

 

At dere ikke vil gå inn her, er en falitt erklæring at de øverste myndigheter ikke vil og kan gjøre noe. Toe sine hender, som dere prøver her å gjøre er ikke pent.

 

Når de andre offentlig instanser som domstolen, Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen), samt at Sivilombudsmannen har forsvart PBE brudd på Norsk lov, og fortsetter gjør det.

 

Da har vi kun en ting å gjøre, stå opp imot PBE vedtak når ulov blir lov!

Det som dere mener vi skal gjøre, stole og følge et løp der kriminelle handlinger som det offentlige har gjort imot oss. Godta dette blindt.

Det kommer vi aldri til å gjøre under noen omstendighet.

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Deres Ref: 19/5090-15

 

Karen Marie Glad Visnes (e.f.)                                     Oslo 28/6. 2021

Avdelingsdirektør

og

Nina Sundell

Fagdirektør

 

Det er trist når ulov blir lov, og de øverste ansvarlige myndigheter lar dette vare ved.

 

Her fra et blogg innlegg som er med å bære bud om at de offentlige myndigheter lar ulov bli lov.

 

https://www.sokelys.com/fikk-ikke-hjelp-av-kommunal-og-moderniseringsdepartementet-i-krigen-mot-pbe/

 

Skjermbilde av blogg innlegget.

 

 


 

lørdag 26. juni 2021

Nr. 2892: Nå er saken berammet mellom meg og Unibuss til rettsmekling i Oslo Tingrett 1 Juli kl. 09.00!

 Nr. 2892:

Nå er saken berammet mellom meg og Unibuss til rettsmekling i Oslo Tingrett 1 Juli kl. 09.00!

 

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-i-rettslig-mekling-med-arbeidsgiver-unibuss-torsdag/


Det blir da rettsmekling i Oslo tingrett der det da vil bli samtalt og drøftet om min oppsigelse som jeg har fått.

Jeg anser det hele for å være et stort oppspinn, og verdens mest uriktige oppsigelse. 

Så får vi se hva som kommer ut av det hele.

 

Se her for skjermdump av innkallelsen.

 

 

Noen relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2837-stevningen-til-oslo-tingrett.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2823-unibuss-har-mottatt-en-ny.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2816-unibuss-sier-de-ikke-kunne.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2805-jeg-nsker-at-arbeidstilsynet.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/04/nr-2730-opplysninger-sendt.html

 

https://www.sokelys.com/?s=unibuss&submit=S%C3%B8k

https://www.youtube.com/watch?v=QNjcaTyoqTk&t=4s

 

https://www.ao.no/sok?query=jan%20k%C3%A5re%20christensen&offset=0&startDate=

 

https://www.document.no/2020/12/19/doc-tv-sint-bussjafor/

 

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2770-per-christian-bing-opptradte.html

 

 Nr. 2803:

Endelig – etter 1 mnd. kom Unibuss ved Advokat Johannes Straume med begrunnelsen på oppsigelsen, dette var egentlig kun tull, tøys og svada!

 

Her er det som er den reelle grunnen, jeg har hørt på kristne radioprogrammer på radioen.

 

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2788-sa-langt-jeg-forstar-er.html

 

Det hele er en form for tåkelegging og løgn som Advokat Johannes Straume kommer med som «svar!»

 


Her er begrunnelsen og svaret ifra Advokat Johannes Straume:

 

«Bakgrunnen for oppsigelsen er at Christensen, til tross for flere tjenestepåtaler, ikke har innrettet seg. Kristensens respons på klager, og forsøk på korrektiver, viser at han ikke ønsker å endre adferd eller også tilpasse seg ordinære spilleregler i arbeidslivet.»

 

Vi står ovenfor en versting i arbeidslivet, Unibuss, som ikke vil komme med svar hvorfor de har sparket meg. 

Dette er egentlig kun tull, tøys og svada!

 

Jeg skrev dette brevet til Advokat som svar på dette påståtte svaret.

 

Hei igjen Josefine!

 

Synes du må svare på dette, for jeg har ikke bryte noen interne regler eller noe annet.

Dette svaret gir ingen mening, har ingen substans, det er tåkelegging!

 

På møte vi hadde gikk det kun på radio bruk. Og påstander om høy radiospilling.

 

De skriver:

 

«Bakgrunnen for oppsigelsen er at Christensen, til tross for flere tjenestepåtaler, ikke har innrettet seg. Kristensens respons på klager, og forsøk på korrektiver, viser at han ikke ønsker å endre adferd eller også tilpasse seg ordinære spilleregler i arbeidslivet.»

 

Hva har jeg ikke innrettet meg etter?

 

Hva respons jeg har gitt som ikke er rett?

 

Jeg har erkjent at diskusjon/samtale er å gjøre vondt verre som regel.

Derfor vil jeg enten skrue av eller skrue over på en annen kanal hvis noen passasjerer klager på at jeg hører på kristne radioprogrammer.

 

Slik jeg ser det, så burde jeg ha blitt forsvart. Men greit, det er ikke vanskelig for meg her å føye meg.

Er ikke interessert å stå på min rett, men være løsnings orientert.

 

Hvilke korrektiver jeg ikke innretter meg etter?

 

Hvilke spilleregler jeg ikke innretter meg etter?

 

++++

Dette var ingen begrunnelse!

 

Svada! Ikke noen mening, hva er det jeg ikke har innrettet meg etter? 

 

Jeg kan da ikke forandre meg når ingen instruktører og andre kommer ut på bussen og veileder meg mer enn den ene gangen NAVN SLADDET AV HENSYN var med meg.

Det er Unibuss som ikke gjør jobben sin, når de ikke kommer ut og veileder meg når jeg etterspør veiledning.

Jeg spør om få korrektiv og alt annet de beskylder meg for å ikke gjøre!

 

Jeg mener de kommer med falske anklager og dikter opp noe som ikke er sant.

 

Jeg har kjørt buss forbilledlig, at de går til det skrittet å sparke meg er av grunnløse påstander.

 

Jeg har alltid innrettet meg, når jeg har fått klager. F.eks. at jeg vasket bilen i vaskehallen, så sluttet jeg med dette. Selv om andre vasket bilen og fikk ikke klager.

Kan ikke se noen ting som jeg har fått klage på, at jeg ikke har innrettet meg og forandret meg på.

 

Eneste som er vanskelig, er radiospilling.

Da jeg aldri har hørt på radioprogrammer med høy lyd. At noen passasjerer har klaget på høy lyd, det kan jeg ikke gjøre noe med.

Jeg har gjentatte ganger spurt om å få instruktør å komme på bussen, uanmeldt eller anmeldt, for å eventuelt justere meg.

Når jeg tror og er sikker på at jeg spiller ikke radio høyere enn andre.

Skulle jeg mot all formodning gjøre det, så må noen komme og veilede meg.

Sannheten er det, at jeg har hatt folk på bussen ifra Unibuss, ingen av de har en eneste gang påpekt at jeg spiller høyt på radioen.

Alle anklagene som Straume kommer med, kan ikke jeg finne har noe belegg og hold i.

De er også som sagt ikke konkrete og relevante, hvordan forstå Straume sine anklager er svært vanskelig.

 

Hører fra deg!

 

Mvh

Jan Kåre

 

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2789-oppsagt-fra-unibuss-for-ha.html

 

Her er oppsigelsen:

  

onsdag 23. juni 2021

Nr. 2891: 10 spørsmål til Plan- og bygningsetaten som de ikke har svart på, men NÅ MÅ DE SVARE PÅ DETTE FOR IKKE Å VÆRE KRIMINELLE!

 Nr. 2891:

10 spørsmål til Plan- og bygningsetaten som de ikke har svart på, men NÅ MÅ DE SVARE PÅ DETTE FOR IKKE Å VÆRE KRIMINELLE!

 

Forvaltningsloven pålegger dem å svare.

Norsk lov må også Plan- og bygningsetaten følge, noe de ikke har gjort inntil nå.

 


Her er våre 10 spørsmål sendt til PBE.

 

Plan- og bygningsetaten, Oslo             Oslo 22/6. 2021

Sak 201908605, 201510929, 201610333 og 201609223

 

Her er noen spørsmål vi ikke har fått svar på, vi nevner kun 10 av de hundre vi har.

 

1.)  Hvordan kan vår mur være ulovlig med hensyn til å ligge ute i veibanen da den ligger både 1 meter i fra veien og ½ meter lengre inne enn vår før bedritne og ekle skråning?

 

2.)  Vi har bygget en såkalt ulovlig bod.

 

Mens naboer som har bygget samtidig med oss, har søkt om dispensasjon flere ganger. Fått minst 57 ganger i prosent utnyttet tomten sin, dette er forskjellsbehandling? Eller er det slik at det er en lov for ekteparet Christensen, og en lov for alle andre der det meste er lov.

Mens det vi gjør, skal sees på med mest mulig vanskelige «briller»?

 

3.)  Vi bor i et gammelt villastrøk. Andre har så store «overtredelser» der det dreier seg faktisk om trafikk farlige forhold.

Mens dere går på millimeteren med oss, dette virker imot sin hensikt å være så overdreven nøye imot oss når det faktisk hos naboene våre i Stormyrveien er daglig trafikk farlige forhold, som er ufattelig at ikke PBE griper tak i. Enn heller å lage kvalme ovenfor oss?

 

4.)  Vi har nå fått mer grønt og større uteareal, som PBE ønsker. Hvorfor skal ikke dette tale til vår fordel? Kun til vår bakdel?

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021067139&fileid=9624412

 

5.)  Det vi har bygget ligger på en rett strekning, da spiller høyden null inn. Hvorfor blir ikke dette tatt med i betraktningen?

 

6.)  Det er 1 Million ganger bedre med en mur imot veibanen når det gjelder å holde fyllmassene våre på vår eiendom.

 

Her kjører det også rutebuss forbi og andre kjøretøy hele døgnet.

Da å ha en mur i forhold til en bedriten skråning er 1 Million ganger mer renslig og pent.

At vi skal da føre vår eiendom tilbake til dette er så bakstreversk at ingen normale tenkende mennesker kan mene at dette er rett!

Men dere mener det er rett????????????????

 

7.)  Det står om dispensasjon skal gis hvis det samlet sett er mer fordeler enn bakdeler.

Hos oss er det kun fordeler med at vi har bygget mur, trapp og bod. At vi ikke får dispensasjon og godkjennelse er da imot Norsk lov?

 

8.)  Vi har bygget en trapp som skal rives. Men den ligger innpå vår eiendom nå 100 %, hvorfor skal den rives?

 

Dere mener at trappen vår skal rives. Hvilken adkomst skal vi da ha imot Stormyrveien? Vi blir det eneste huset som ligger imot Stormyrveien som ikke har adkomst til Stormyrveien, dette er forskjellsbehandling og imot all sunn fornuft. Skal vi ha det tauet vi hadde før istedenfor trapp?

 

9.)  Dere har veiledet oss i å bygge muren, dog muntlig. Det er klart at dette var feil fra deres side og fra vår side å tro blindt på dere. Men er det ikke da rimelig at en prøver å finne en best mulig løsning når det som er bygget er så bra? Samt at vi har søkt på en slik måte i 2016 med profesjonelle søkere at den søknaden burde da ha vært mer enn god nok og vi burde fått den dispensasjonen vi trengte og godkjennelse på mur, trapp og bod? Trappa er også nå forandret slik at den ligger 100 % på vår eiendom og er den tryggeste trappa i Stormyrveien!

 

10.)                   Da det ble påpekt at det var forskjellsbehandling dere drev med fikk vi for første gang svar av dere ved Nils Henrik Henningstad som også en tid var vår saksbehandler. Han sendte oss eksempler på forhold der rivning var beordret. Vi gikk inn i disse sakene, og så at begrunnelsen for dette var bl.a. utryknings kjøretøy ikke kom frem. Hos oss er det motsatt, uten vi har det som vi har er det farlig for oss da utryknings kjøretøy gjør seg bruk av trappen vår fremfor andre plasser å komme til. Dere spiller russisk rulett med vår sikkerhet, at det da ikke skal gis dispensasjon og godkjennelser er slik vi ser det imot Norsk lov, det er dere enig i?

Vi har enda ikke fått svar av han for våre spørsmål da vi avslørte hans manipulering.

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019064652&fileid=8475936

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019084614&fileid=8542064

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2563-var-protest-og-skriv-til-pbe.html

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2539-plan-og-bygningsetaten-lovet.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2465-pbe-prver-na-skremme-oss-til.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2474-fremmet-nye-sknad-til-pbe.html

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

https://www.sokelys.com/marerittet-fortsetter-plan-og-bygningsetaten-med-nye-trusler-og-tvangsmulkter-mot-blogger-christensen/

 

Dette er kun 10 av hundre spørsmål vi har, og dette har vi ikke fått svar på!

 

Med vennlig hilsen

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo