lørdag 12. juni 2021

Nr. 2886: Sivilombudsmannen har vi sendt nye opplysninger til som han ikke kan overse!

 Nr. 2886:

Sivilombudsmannen har vi sendt nye opplysninger til som han ikke kan overse!

 

Her er mailen vi svarte på.

 


Her er mailen vi sendte som svar.

 

 

Ref.2018/1397                           Oslo 12/6.2021

 

Til Sivilombudsmannen!

 

Takk for svar.

 

Men dere har virkelig sovet i timen i denne vår sak etter vår mening.

Ikke minst da vi i dag er mye mer opplyste enn vi var da vi klaget over Plan- og bygningsetaten for 3 – 4 år siden til dere.

Da trodde vi at PBE ikke engang måtte svare oss.

I dag er vi klar over at de er lovpålagt å gjøre dette gjennom bl.a. forvaltningsloven. Hvis de ikke det gjør, er de lovbrytere.

Den som bryter Norsk Lov, er en lovbryter og da er man på feil siden av det en skal være og bør være.

 

Dere er satt for å avdekke og kontrollere.

Det står om deres oppgave:

Stortinget har oppnevnt sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen.

 

I vår sak er det mange forhold som dere ikke har avdekket, og gjort jobben med.

 

1.)  Alle de overgrepene vi er blitt utsatt for og den elendige behandlingen vi har fått, har dere totalt oversett.

PBE har egentlig hundset (behandle noen på en hensynsløs eller foraktelig måte), og gjort med oss hva de ville.

Før vi skjønte at vi også hadde rettigheter.

 

De rettighetene vi hadde (som PBE overså), skulle dere avdekket at PBE ikke har fulgt, tragisk! Vi var amatører som møte en profesjonell forvaltning. Men hva gjorde de?

 

Her har PBE neste fått operere fritt, til vi skjønte og ble fortalt at PBE notorisk og fullt bevist har bryte Norsk lov.

 

2.)  At saken vår var gått ut på dato, foreldet har dere ikke fått med dere da dere har sovet under behandlingen av vår sak. Dette skulle dere ha påpekt at det somlet som PBE har drevet med, er noe som vil påvirke saken negativt til deres bakdel og til vår fordel. Dette er ikke nevnt av noen før Namsmannen kom inn i bildet. Før dette truet de oss med bøter etc. som viste seg å være foreldet og dermed ugyldige!

 

Når PBE først truer oss med bøter, vi ville ikke etterkomme dette. Dette blir sendt til Namsmannen, og han avviser disse kravene som foreldet.

Da er det på samme nivået der vi ble veiledet hvordan bygge uten å søke.

Mens vi nå skal betale bøter som er helt astronomiske for oss som tross alt er kun to personer med en inntekt som er under gjennomsnittet her i Norge (med vi klager ikke).

 

3.)  Det som er aller verst, er at vi har kommet med utallige spørsmål.

 

Som Plan- og bygningsetaten her i Oslo ikke har svart oss på.

 

Dette skulle dere ha sett, men har snorket, sovet og alt har passert.


Som sagt, den som sover synder ikke.

Men her i dette tilfelle, så har dere syndet og forsømt dere noe veldig.

Skjønner godt at dere ikke vil gjøre mer med denne saken.

Det er alltid vanskelig og flaut å innse at en ikke har gjort den jobben som en er satt til å gjøre, det koster for mye å innse dette temmelig åpenbart!

 

Vi er blitt klar over – etter hvert – at PBE har ikke informert oss.

Ikke veiledet oss rett, ikke hatt dialog med oss.

Men fremfor alt – som de er pålagt. Ikke gitt oss svar på våre mange spørsmål.

Rett og slett ikke svart, unnlate å svare og kun svart på spørsmål som har vært til deres fordel.

Dette skulle dere ha avdekket, men har rett og slett ikke gjort noe annet enn forsvart PBE, i et og alt.

Det er egentlig også en form for forsvar når en ikke vil engang påpeke feil som er åpenbare.

Dere burde sett i denne vår sak som vedkommende gjorde, at PBE notorisk hadde bryte forvaltningsloven ved å ikke svare oss på våre mange spørsmål.

Her blir alt snudd på hode, der rett blir feil, og feil blir rett.

 

Vi fikk kontakt med en som har jobbet opp imot slike som PBE i en årrekke. Han sa og så med en gang at PBE har bryte forvaltningsloven helt bevist og systematisk, da ovenfor oss. I løpet av en ½ time der vi forklarte vår sak, sa han med en gang at forvaltningsloven var bryt.

Da vi forklarte mer, sa han at dette var notorisk og med fullt overlegg da dette viste alle innen forvaltningen at en skulle svare på spørsmål.

Ikke minst oss som hadde kommet med utålige spørsmål og ikke fått svar.

Samt at vårt virkelighetsbilde av saken og PBE var som natt og dag!

 

Dette har dere ikke avdekket, men forsvart indirekte med at dette som dere skulle vist og påpekt. Dette har dere stiletiende latt passere!!!!!!!!!!!!!!

Med andre ord, sviktet i jobben, dette til gangs!!!!!!!!!!!!!!!!

Dessverre er det slikt her i Norge, at uansett hva som den offentlige forvaltningen gjør. Så blir det minimalt med negative konsekvenser for de offentlige ansatte, det ser vi her i vår sak også. For vanlige mennesker, så blir konsekvensen helt uproporsjonale. Der vi har blitt behandlet og blir behandlet som kriminelle, og straffet deretter!

Bare i år skal vi visst etter PBE vedtak betalte 285.000, - kr i bøter. For at vi ikke vil etterkomme pålegg som etter vår mening er ugyldige da vi ikke har fått svar på spørsmål og PBE ikke forholder seg rett etter Norsk lov.

 

4.)  Vi startet denne prosessen som to nybegynnere og temmelig naive da vi stolte blindt på PBE i et og alt.

Selv da vi bygde muren, stolte vi på vår saksbehandler som sa at vi slapp å søke da vi bygde oppå gammel mur. Selvsagt var dette fei fra vår side å ikke sjekke dette nøyere, men vi var da ikke inne i regelverket eller slikt.

Der vi viste svært lite om regelverket og hvordan ting foregår i møte med en vrang kommune. Hadde vi vært klar over det vi er i dag, så hadde vi selvsagt ikke gjort det vi gjorde, men dette får vi ikke gjort noe med nå.

 

Det som er ekstra ille, er at slike som dere overhode ikke er interessert og bruker den kompetansen dere har på å avdekke og påpeke.

Aller minst på å stå opp for den svakere part her, som er oss.

 

Her sa en som kjente til regelverket med en gang at vi er blitt utsatt for en ikke god og utilbørlig oppførsel ifra PBE som ikke har svart oss på våre mange spørsmål.

 

Tenk, eneste som ikke vil innse dette, er dere.

Trist at dere svikter deres oppgave!

 

Dette ser folk flest fort, men ikke noen i den offentlige forvaltningen for der er en mer opptatt med å beskytte hverandre, enn å stå opp for sannheten og faktum i saken.

 

Hvis noe rammer noen kommunalt eller statlige ansatte, så er det kun en ting en gjør. Kommer med en fordekt måte å si sannheten, eller som her i vårt tilfelle. Det har ikke blitt nevnt engang før vi selv ble klar over at forvaltningsloven var bryt, og det til gangs da PBE ikke svarer på spørsmål.

Men er så frekke og arrogante det er mulig å være, med bare å kjøre på med vedtak og tvangsbøter.

 

Sannheten er at alle beskytter hverandre.

Da av de kommunale og statlige organer.

Den arrogansen og det at alle overbeskytter hverandre er virkelig ille, og er med på å svekke tilliten til den offentlige forvaltningen noe veldig.

 

Men her i vår sak er nå PBE ikke bare tatt med buksene nede, men de er av.

Dere mener fremdeles at dere har gjort jobben deres???????????

Ha-ha-haaaaa!!!!!!!!!! Tror ikke et ord av hva dere skriver!

 

Ha en fortsatt fin dag og en riktig God Sommer!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Tel: 99598070

 

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

 

https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2877-mail-til-kommunal-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2868-det-er-hevet-over-enhver-tvil.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2857-bygnings-ingeniren-som-vi-var-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2862-mail-til-kommunal-og.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=j3Ply5RQ6uI

 

https://www.youtube.com/watch?v=ec4Et9vfTGM

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

3 kommentarer:

Anonym sa...

De forsvarer hverandre da de vet at du har avslørt dem. De vil selvsagt ikke svare på dine enkle og oversiktelige spørsmål da de blir svar skyldig. De tror at dette er en materiell kamp og ikke en åndskamp. Hva de ikke vet er at når det nye Jerusalem kommer vil deres maktarroganse være en saga blott og det vil bygges trapper,boder,svømmebassenger og murer hinsides deres fatteevne og det er intet de kan gjøre med det!

Jan Kåre Christensen sa...

Ja.
Men kan hende at ting går opp for disse også?
Gud har bøyet større og mer arrogante mennesker enn dette.

Tenk bare på Kong Nebakuneser og Farao.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
De forsvarer hverandre da de vet at du har avslørt dem. De vil selvsagt ikke svare på dine enkle og oversiktelige spørsmål da de blir svar skyldig. De tror at dette er en materiell kamp og ikke en åndskamp. Hva de ikke vet er at når det nye Jerusalem kommer vil deres maktarroganse være en saga blott og det vil bygges trapper, boder, svømmebassenger og murer hinsides deres fatteevne og det er intet de kan gjøre med det!

Svar:

Enig at det er en åndskamp og at det er løgn imot sannhet.
Mørkets krefter har infiltrert disse menneskene. I hvert fall flere av dem.

Men jeg har lest i Guds ord, hvordan saken ender.
Det ender med at mur, trap og bod vil stå urørt.
Samt at alt det onde mennesker prøver seg imot oss, vil ramme dem syvfoldig tilbake!

5 Mosebok 28. 7 Herren skal la dine fiender, som reiser sig mot dig, ligge under for dig; på én vei skal de dra ut mot dig, og på syv veier skal de flykte for dig.
Jesaja 55. 17 Intet våben som blir smidd mot dig, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av mig, sier Herren.

Salomos ordspråk 26,27: Den som graver en grav, faller selv i den, den som ruller en stein, får den over seg.
Salmenes bok 57,7: De la ut et nett for mine føtter, de presset meg ned. De gravde en fallgrav for meg, men selv falt de ned i graven.