tirsdag 1. juni 2021

Nr. 2877: Mail til Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup vedrørende Innkrevingsetaten/kemneren her i Oslo!

 Nr. 2877:

Mail til Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup vedrørende Innkrevingsetaten/kemneren her i Oslo!


 https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2862-mail-til-kommunal-og.html

Bilde av Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

 


Mailen vi sendte:


Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet!

Oslo 1/6. 2021

 

Ved Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Klage på Innkrevingsetaten/kemneren her i Oslo

https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/innkrevingsetaten/

 

Er det dette Norge vi ønsker oss? Det håper jeg ikke!

 

Vi har klaget på Plan- og bygningsetaten her i Oslo.

 

Men for å ikke bli for lang, men hele det statlige og kommunale maktapparatet fremstår som de beskytter hverandre og er like vanskelige.

Da for egen brøde, som de ikke vil innrømme, og gjøre en positiv og god forandring. Her har de sviktet, men da er det viktig og nødvendig å komme oss i møte for å få en løsning på en konflikt som NÅ har vart i 7 – 8 lange år.

Dette er ikke bra, og skal disse som er i disse stillingene aldri blir stilt til ansvar?

Og en løsning burde ha vært på plass max etter 1 år, og i små ulovlighet saker bør det være bot.

Ikke straff verre enn fengsel som NÅ brukes imot oss.

 

Her prøver nå Innkrevingsetaten/kemneren å lage en sak imot oss for et forhold flere år tilbake i tiden som vi redegjorde for var ugyldig.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201908605

 

Og at fakturaen var fiktiv da ikke noen søknad eller noe annet var blitt gjort.

Der PBE lovet en ting, og gjorde noe helt annet.

Så VIL de for alt det er verd dra oss til Forliksrådet uten en dialog, og svare på våre spørsmål som både PBE og Innkrevingsetaten/kemneren er pliktig å gi oss etter forvaltningsloven og etter vanlig Norsk kutyme der en prater med hverandre.

De skriver at de har pratet med PBE som den største selvfølgelighet.

Men hverken Silje Hellum (Innkrevingsetaten/kemneren) eller Tommy Monge (saksbehandleren «vår» i PBE) vil prate med oss.

Med andre ord, hverken kemneren eller PBE vil prate med oss, men de prater gladelig i sammen for å ramme oss.

Vi søker dialog og en konstruktiv løsning, det stikk motsatte enn det offentlige som endog bruker åre gamle konflikter i dag imot oss.

Selvsagt har vi betalt gebyr til PBE for avvist byggesøknad og 1.000, - kr ekstra for å slippe dette makt- og myndighetsmisbruket å fortsette unødvendig.

Det ligger tilbake i tid 3 år, som for vår del ute av verden som en ikke sak. Da vi har hatt så mange andre saker med PBE.

Men her bruker de denne saken – 3 år gammel sak – for å ramme oss i dag som en hevnakt og gjengjeldelse for de andre sakene!!!!!!!!!!!!!!!


Hvorfor skriver vi til dere igjen? Dette er en ny sak egentlig. Samtidig hører alt i sammen da her brukes alt imot oss for alt det er verd, og de står i sammen imot oss som vi leser Mafiaen i Chicago gjorde det.

Hvis en ikke var på lag, så var en deres fiende og alle midler var tillatt.

Her er det ikke kuler og krutt, men vedtak og fremfor alt pengekrav for om mulig å knekke oss og vi skal lyde det offentlige!

 

Det er fordi at nå vil jeg komme i forkjøp før elendigheten får utbre seg og fortsette.

Denne saken mellom oss og det offentlige må da få sin slutt, vi har holdt på i 7 – 8 år.

 

Det er ikke bare det at PBE opptrer ukorrekt, men hele den statlige forvaltning er slik.

Nå bruker PBE Innkrevingsetaten/kemneren imot oss for alt de kan bruke/misbruke andre etater imot oss, dette er ikke bra!

 

Leger ved noe vedlegg korrespondanse mellom oss og Innkrevingsetaten/kemneren.

Slik som dette, bør ikke være tillatt for noen i den statlige eller kommunale forvaltningen å være.

Her bør noen sette en stopper, og la enkelte i forvaltningen ta et oppgjør først og fremst med sine egne negative og destruktive handlinger.

Samme arroganse vi ser i alle offentlige etater. Svarer ikke når det avsløres at de har brutt loven.

Dette er noe som MÅ gjøres noe med, dette er å undergrave demokratiet og tillitten til det offentlige som igjen vil resultere i et opprør og motstand før eller siden som ikke bør eller skal skje.

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Linker å se på, samt sender med vedlegg.

 

https://www.sokelys.com/bibellaerer-og-kristen-influenser-har-bitt-i-det-sure-eplet-og-betalt-gebyr-til-pbe-for-avvist-byggesoknad/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2873-slik-som-vi-er-blitt-behandlet.html

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

https://www.sokelys.com/striden-fortsetter-christensen-tvang-nabo-til-a-klippe-treet-med-skriv-til-pbe/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2842-den-statlige-og-kommunale.html

 

Spørsmål sendt Silje Hellum sendt på SMS og ikke besvart.

Dette er dårlig.

 

Har du mulighet. 

Kan du ringe meg?

 

Synes det er veldig uetisk det som du er med på å dra oss til forliksrådet for en 3 år gammel faktura som kun er en hevnakt fra PBE sin side.

 

Dette er en fiktiv faktura da vi ble holdt for narr av PBE og Tommy Monge som også sa at han ikke ønsker og ville snakke med oss. 

 

Men det er klart. 

 

Dette er mer hat og enda mer hat imot oss ifra Oslo Kommune. 

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen 

‐----‐---------

 

Kan du sende meg den opprinnelige fakturaen?

Hvis vi betaler den, så er saken ut av verden?

(selvsagt betalte vi den fakturaen selv om hun ikke svarer.

Vi fant den gamle fra 2019, og betalte den og 1.000, - kr ekstra. slik må vi komme det offentlige i møte med å opptre profesjonelt og godt, når de er det stikk motsatte.)

 

Hei Silje Hellum

 

Når vi bestred fakturaen med den henvendelsen at vi ikke har søkt på en reel måte, så er dette feil også rent juridisk å dra oss til forliksrådet da vi ikke har fått svar.

 

Alt PBE gjør er uetisk og imot Norsk lov.

 

Tommy Monge skrek i telefonen til oss da vi prøvde med dialog, virkelig skrek at han ikke ville ha noe med oss å gjøre da vi hadde hengt han ut på bloggen.

Mannen er mer eller mindre ute av vater etter vår vurdering, han er vår saksbehandler og vil ikke møte oss.

Dette er drøyt at vi skal da måtte betale både for ikke utført arbeid, og ekstra for ikke betalt regning 3 år etterpå!

Dette er lavpanna mennesker som selvsagt misbruker sin stilling til å få utføre sitt hat og aggresjon imot lovlydige og uskyldige mennesker!

For oss er alt det vi opplever med PBE kun hat, hat og atter hat imot oss for egentlig å fulgt PBE råd med å bygge oppå gammel mur!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

 

Se her:

https://www.sokelys.com/christensen-i-konflikt-med-pbe-siste-byggesoknad-avsluttet-pa-grunn-av-manglende-tilleggsdokumentasjon/#more-26366

 

 

Hei Silje Hellum. Oslo 31.05.2021

 

Du skriver til oss:

 

Hei,

 

Vi har nå vært i dialog med Plan- og bygningsetaten. Dette kravet gjelder en avvist byggesak og avvisningen er behandlet av Statsforvalteren og opprettholdt. Du har sendt inn en byggesøknad som har blitt avvist. Avvisning av byggesøknad faktureres henhold til gebyrregulativet. Dette er sakens kjerne og ettersom du opprettholder innsigelsen din har vi informert om at kravet må behandles i forliksrådet. Ytterligere henvendelser vedrørende dette vil ikke bli besvart da vi legger til grunn at alle sakens sider vil bli gjennomgått i forliksrådet.

(sitat slutt.)

 

Dere legger jo man opp til konflikt, ikke å oppføre seg som voksne og normale mennesker, her er dere lave mennesker.

 

Vi har etterspurt også den gamle fakturaen om å få den tilsendt.

Vi skal vel ikke betale gebyr når PBE ikke har svart oss overhode på vår forje henvendelse?

Sågar Tommy Monge skrek i telefonen og forbannet oss at han ikke engang ville snakke med oss, slike saksbehandlere er det i PBE, fulle av eder og forbannelser.

Men å møte dere i forliksrådet for ingenting, det er vel ikke verd det?

Det er BUKKEN SOM PASSER HAVRESEKKEN da forliksrådet, dere og PBE er betalt og lønnet av staten.

 

Men vi er vi dypt uenig i denne fakturaen

 

Det er 3 år siden dette.

Dette er dypt uetisk.

 

Send på nytt den opprinnelige fakturaen.

Det blir helt feil av oss å betale ekstra da vi aldri har fått svar på vår henvendelse.

Her har PBE bryte mange lover, ikke minst forvaltningsloven.

 

Når vi bestred fakturaen med den henvendelsen at vi ikke har søkt på en reel måte, så er dette feil også rent juridisk å dra oss til forliksrådet da vi ikke har fått svar.

 

Se her:

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2577-bestrider-pa-det-sterkeste-pbe.html

 

 Nr. 2577:


Sak 201908605 - Byggesak

Oslo 10/10-2019

Denne mailen er sendt PBE, og vi har sagt klart ifra hva vi mener.

Dere har sendt denne regningen her, for et arbeid som ikke er utført!

Vil minne dere på da vi hadde planleggingsmøte for videre søknad om å bygge, så lovet dere oss det meste.

1.)  Målet var å få til en godkjennelse.

2.)  Det skulle være veiledningsmøter og alt det vi trengte til for at dette skulle lykkes. 
     Hør på lydfilene fra møte som viser at vi taler sant, men dere løgn, løgn og atter løgn!
3.)  Vi sa klart ifra at vi var kun interessert å søke om at det som vi har bygget skal bli stående som det er. Ikke noe omsøkning eller tilbakeføring.

4.)  Hvis vi skal f.eks. tilbakeføre, så blir det mer ulovlig enn det er i dag. Dere har gitt pålegg som er løgnaktige akkurat som dere er.

5.)  Dere driver kun med renkespill, løgn og kjeltringstrekker.

6.)  Kan ikke se at denne faktura er reel da dere har ikke oppfylt noe av det som ble lovet i møte den 11.4.2019

7.)  Muren som dere påstår ligger i veigrunn holder ikke mål i deres argumenter. Muren skråner lett inn, hogge litt av muren byr da ikke på vanskeligheter. Det lar seg lett gjøre.

8.)  At muren er 185 cm viser bare at vi taler sant og dere løgn. Vi fikk klarsignal at vi kunne bygge mur oppå gammel mur bare den ikke var over 2 meter.

9.)  Eneste dere er ute er å lage kvalm, og sette korsfot på oss.

10.)                     Vi har nå tatt kontakt med Oslo politikerne for å prøve å fjerne dere dra deres stillinger, for eneste dere holder på med er å lyve, fabrikkere problemer og lage kvalm.

11.)                     Konstaterer at dere mener at vår mur skal rives for den ligger ute i veibanen, 18 cm enkelte steder. Hvorfor svarer dere ikke på at hvis dette er tilfelle. Hvorfor var vår mur lovlig før og naboens skrånede tomt som er kun ½ meter fra veibanen, dette er godkjent av dere. Med andre ord, det er så full av løgn av jeg vil gjøre alt jeg kan for at dere skal bli avsatt i fra deres stillinger.

12.)                     Det er stygt og ondt alltid legge all skyld på oss uansett hva det er!


Hør her selv på møte vi hadde den 11.4.Sluttkommentar:

Nå fakturer dere oss for arbeid ikke utført.
Nå fakturer dere oss for arbeid ikke utført som lovet.
Hva står vi igjen med da?
Plan- og bygningsetaten fremstår atter igjen som vi finner i det gamle DDR.
De statlige hadde en standard, der løgn, manipulering og regide og ufornuftige pålegg ble gitt over en lav sko.
Byr det på problemer, så leger en skylden alltid over på andre enn seg selv!
Nei, vi kommer ikke til å betale en krone uansett hvor mange fakturer dere sender eller innrette oss etter noe pålegg dere gir. Dere er full av løgn og ondskap, slik mennesker akter vi ikke å innrette oss etter om de kaller seg for saksbehandler, enhetsledere eller hva dere nå kaller dere for.
Vi er redelige, nøktern og husker hva som er blitt sagt og skrevet!
Dere vrir på alt etter som det passer, og når noe ikke passer inn videre. Så enten er dere tause, lyver eller legger all skyld over på oss.
Kvalme og uredelighet er PBE varemerke, det stinker av dere og det suger også!

NB. Dette er ikke bare Jan Kåre Christensen som er avsender, men også Berit Christensen. Vi er to som ser deres galskap og må forholde oss til deres løgner, kjeltringer er akkurat som dere. Fakturerer for arbeid ikke gjort!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Bilder som dokumenterer det vi skriver:Her ser dere, et sørpehull uten like. Langt ut imot veien. Til det nivå vil PBE at vi skal føre vår eiendom tilbake.
Jo, her er det en gjeng med løgnere, mørkemenn og mørkekvinner!
Stakkars, hvilke lave og arrogante mennesker, håper dere blir fjernet fra deres stillinger snarest mulig, for en slik slett og dårlig jobb dere gjør er ikke verdig!
Denne muren skal rives, det er gale-Mathias de lux.


 

------ Original melding ------

Fra: "Kommunal inkasso" <kommunal.inkasso@ine.oslo.kommune.no>

Til: "Jan" <jk.chris@online.no>

Sendt: 31.05.2021 10:05:25

Emne: SV: Sv[7]: Gjelder sak nummer 719836, Ref1 2031043, PLAN- OG BYGNINGSETATEN (fordringshaver)


Ingen kommentarer: