mandag 31. mai 2021

Nr. 2876: En fiktiv faktura fra 2019 bruker/misbruker Plan- og bygningsetaten Innkrevingsetaten/kemneren imot oss for alt de kan bruke/misbruke andre etater imot oss, dette er råskap i fra mørke!

 Nr. 2876:

En fiktiv faktura fra 2019 bruker/misbruker Plan- og bygningsetaten Innkrevingsetaten/kemneren imot oss for alt de kan bruke/misbruke andre etater imot oss, dette er råskap i fra mørke!

 

Sendte denne mailen til PBE og Innkrevingsetaten/kemneren.

 

Det som vi opplever har null med redelighet og rettskaffenhet å gjøre, alt for å prøve å ramme oss.

Og da misbruker de regelverket imot oss, som det offentlige ofte gjør for å presse igjennom sin onde og meget stygge vilje og hensikt.

 

Tenk, fin en 3 år gammel faktura som vi da skrev var en fiktiv faktura for arbeid ikke utført.

 

Det som er det uetiske her er at de ikke foretok noen reell behandling av vår søknad, dette fordi de etterlyste kart og plantegninger og foretaks-ansvarlig selskap.

Allerede tidlig i saken sa de fra til oss at vi ikke kunne beholde det vi har bygd fordi muren var for høy, vi trengte dispensasjon og at deler av muren lå i offentlig vei grunn. Alt dette er fordreining av sannheten, som en med letthet kan og skal gi dispensasjon for.

Da fordelen med det vi har bygget, er langt flere enn ulempene.

 

Det var ganske tydelig at de ville avslå søknaden uansett hva vi gjorde og uansett hvem som stod som ansvarlig foretak.

Vi klaget på avvisningen av søknaden til fylkesmannen som selvfølgelig støttet PBE.

Vi klagde på fakturaen til PBE, men fikk aldri noen tilbakemelding på din klage.

Dermed passerte den forfall, fikk inkasso avgift på 700 og økte til 5490

Jeg tror ikke dessverre ikke vi når frem og kommer frem til enighet i forliksrådet og de har reglene på sin side kan det se ut som, selv om de driver et uærlig spill.

Samt at de bruker denne lille fakturaen imot oss, for om mulig å knekke oss.

Dette er Søppel-Norge, eller det offentlige Norge på sitt verste og mest primitive!

 

Jeg er redd dette bare blir en av mange fakturaer de vil kreve oss for, ser det ut som?

 

Det er gjennom pengepress de tvinger folk til å gjøre som de sier.

Slik er det offentlige Norge. Har de først bestemt seg så tyner de folk, men her kjemper de ikke bare imot oss.

Men Gud og en hærskare med Engler!

 

Mail her:

 

 

Hei Silje Hellum.                                     Oslo 31.05.2021

 

Du skriver til oss:

 

Hei,

 

Vi har nå vært i dialog med Plan- og bygningsetaten. Dette kravet gjelder en avvist byggesak og avvisningen er behandlet av Statsforvalteren og opprettholdt. Du har sendt inn en byggesøknad som har blitt avvist. Avvisning av byggesøknad faktureres henhold til gebyrregulativet. Dette er sakens kjerne og ettersom du opprettholder innsigelsen din har vi informert om at kravet må behandles i forliksrådet. Ytterligere henvendelser vedrørende dette vil ikke bli besvart da vi legger til grunn at alle sakens sider vil bli gjennomgått i forliksrådet.

(sitat slutt.)

 

Dere legger jo man opp til konflikt, ikke å oppføre seg som voksne og normale mennesker, her er dere lave mennesker.

 

Vi har etterspurt også den gamle fakturaen om å få den tilsendt.

Vi skal vel ikke betale gebyr når PBE ikke har svart oss overhode på vår forje henvendelse?

Sågar Tommy Monge skrek i telefonen og forbannet oss at han ikke engang ville snakke med oss, slike saksbehandlere er det i PBE, fulle av eder og forbannelser.

Men å møte dere i forliksrådet for ingenting, det er vel ikke verd det?

Det er BUKKEN SOM PASSER HAVRESEKKEN da forliksrådet, dere og PBE er betalt og lønnet av staten.

 

Men vi er vi dypt uenig i denne fakturaen

 

Det er 3 år siden dette.

Dette er dypt uetisk.

 

Send på nytt den opprinnelige fakturaen.

Det blir helt feil av oss å betale ekstra da vi aldri har fått svar på vår henvendelse.

Her har PBE bryte mange lover, ikke minst forvaltningsloven.

 

Når vi bestred fakturaen med den henvendelsen at vi ikke har søkt på en reel måte, så er dette feil også rent juridisk å dra oss til forliksrådet da vi ikke har fått svar.

 

 https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2875-na-brukermisbruker-plan-og.html

 


 
Oslo 10/10-2019

Denne mailen er sendt PBE, og vi har sagt klart ifra hva vi mener.

Dere har sendt denne regningen her, for et arbeid som ikke er utført!





Vil minne dere på da vi hadde planleggingsmøte for videre søknad om å bygge, så lovet dere oss det meste.

1.)  Målet var å få til en godkjennelse.

2.)  Det skulle være veiledningsmøter og alt det vi trengte til for at dette skulle lykkes. 
     Hør på lydfilene fra møte som viser at vi taler sant, men dere løgn, løgn og atter løgn!
3.)  Vi sa klart ifra at vi var kun interessert å søke om at det som vi har bygget skal bli stående som det er. Ikke noe omsøkning eller tilbakeføring.

4.)  Hvis vi skal f.eks. tilbakeføre, så blir det mer ulovlig enn det er i dag. Dere har gitt pålegg som er løgnaktige akkurat som dere er.

5.)  Dere driver kun med renkespill, løgn og kjeltringstrekker.

6.)  Kan ikke se at denne faktura er reel da dere har ikke oppfylt noe av det som ble lovet i møte den 11.4.2019

7.)  Muren som dere påstår ligger i veigrunn holder ikke mål i deres argumenter. Muren skråner lett inn, hogge litt av muren byr da ikke på vanskeligheter. Det lar seg lett gjøre.

8.)  At muren er 185 cm viser bare at vi taler sant og dere løgn. Vi fikk klarsignal at vi kunne bygge mur oppå gammel mur bare den ikke var over 2 meter.

9.)  Eneste dere er ute er å lage kvalm, og sette korsfot på oss.

10.)                     Vi har nå tatt kontakt med Oslo politikerne for å prøve å fjerne dere dra deres stillinger, for eneste dere holder på med er å lyve, fabrikkere problemer og lage kvalm.

11.)                     Konstaterer at dere mener at vår mur skal rives for den ligger ute i veibanen, 18 cm enkelte steder. Hvorfor svarer dere ikke på at hvis dette er tilfelle. Hvorfor var vår mur lovlig før og naboens skrånede tomt som er kun ½ meter fra veibanen, dette er godkjent av dere. Med andre ord, det er så full av løgn av jeg vil gjøre alt jeg kan for at dere skal bli avsatt i fra deres stillinger.

12.)                     Det er stygt og ondt alltid legge all skyld på oss uansett hva det er!


Hør her selv på møte vi hadde den 11.4.



Sluttkommentar:

Nå fakturer dere oss for arbeid ikke utført.
Nå fakturer dere oss for arbeid ikke utført som lovet.
Hva står vi igjen med da?
Plan- og bygningsetaten fremstår atter igjen som vi finner i det gamle DDR.
De statlige hadde en standard, der løgn, manipulering og regide og ufornuftige pålegg ble gitt over en lav sko.
Byr det på problemer, så leger en skylden alltid over på andre enn seg selv!
Nei, vi kommer ikke til å betale en krone uansett hvor mange fakturer dere sender eller innrette oss etter noe pålegg dere gir. Dere er full av løgn og ondskap, slik mennesker akter vi ikke å innrette oss etter om de kaller seg for saksbehandler, enhetsledere eller hva dere nå kaller dere for.
Vi er redelige, nøktern og husker hva som er blitt sagt og skrevet!
Dere vrir på alt etter som det passer, og når noe ikke passer inn videre. Så enten er dere tause, lyver eller legger all skyld over på oss.
Kvalme og uredelighet er PBE varemerke, det stinker av dere og det suger også!

NB. Dette er ikke bare Jan Kåre Christensen som er avsender, men også Berit Christensen. Vi er to som ser deres galskap og må forholde oss til deres løgner, kjeltringer er akkurat som dere. Fakturerer for arbeid ikke gjort!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Bilder som dokumenterer det vi skriver:



Her ser dere, et sørpehull uten like. Langt ut imot veien. Til det nivå vil PBE at vi skal føre vår eiendom tilbake.
Jo, her er det en gjeng med løgnere, mørkemenn og mørkekvinner!
Stakkars, hvilke lave og arrogante mennesker, håper dere blir fjernet fra deres stillinger snarest mulig, for en slik slett og dårlig jobb dere gjør er ikke verdig!
Denne muren skal rives, det er gale-Mathias de lux.






Se også her, i innsyn på Oslo Kommune sine sider:

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201908605

 

2 kommentarer:

Teddy Nilsen sa...

Det er jo ikke en fiktiv faktura. Både du og kommunen sin jurist redegjør jo greit for hva det gjelder.

Du har søkt, søknad avvist = gebyr. Du avviser jo ikke at du har fått søknaden avvist. Selvfølgelig skal du betale og gjøre opp for deg.

Jan Kåre Christensen sa...

Teddy, selvsagt er det en fiktiv faktura.
Så venter de 3 år før de går videre med dette.
Det er ikke noe annet en hevnakt fra hatefulle mennesker.
Disse menneskene er syke både på sinnet og fremfor alt i hjerte og sitt sjelsliv.


Bjørn skriver dette på nettstedet Søkelys, veldig bra og sant.

Bjørn:

Du er utsatt for diskriminering, myndighetsmisbruk og en utrolig råtten behandling. Du har bygd på egen eiendom, og det er et grovt overgrep mot den private eiendomsretten at PBE forfølger og trakasserer deg slik. Utrolig at folk finner seg i at myndighetene skal diktere hva du kan og ikke kan bygge på egen eiendom.
Tror du virkelig at Abraham, Moses og Josva hadde sendt en byggesøknad til PBE i Kanaans land for å bygge som de gjorde?
Nei, de inntok landet -gjorde krav på det i Herrens navn og bygde selv om noen var imot.
Vi trenger slike som deg Jan Kåre. Slike som ikke blindt følger myndigheter i alle ting.
Det er en grei bibeloversettelse du har laget deg.
Birgir. Du må legge vekk hatet mot Christensen
Det er jo du som stadig knurrer som israelittene gjorde på Mose tid.
Du knurrer stadig mot Herrens modige tjenere.