fredag 29. november 2019

Nr. 2615: Når den emeriterte biskopen i Den norske kirke Gunnar Stålsett ønsker politiet å fengsle er det noe som er riv, ruskende gærnt! Samt at domstolene skal drive med rettsaker imot slike personer som Stålsett og meg!


Nr. 2615:
Når den emeriterte biskopen i Den norske kirke Gunnar Stålsett ønsker politiet å fengsle er det noe som er riv, ruskende gærnt! Samt at domstolene skal drive med rettsaker imot slike personer som Stålsett og meg!
Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Det som den emeriterte biskopen i Den norske kirke Gunnar Stålsett har gjort skulle politiet aldri heftet seg med.

Men når de hefter seg med meg som aldri har gjort en flue fortred, da skjønner vi at de mangler gangsyn.

Men slike personer som åpenbart er kriminelle og farlige, som «Pastor» Jan Aage Torp (bildet) tror de blindt på. Tragisk!
Tenk, narreapostel Jan Aage Torp evnet å bløffe både politiet og domstolene. Tragisk!!!!!!!!

Men slike personer som meg, har politiet og domstolene alltid tid og ressurser på. De må nesten være «hjernedøde» når de holder på slikt»

Her er en artikkel jeg skrev for en tid tilbake.


Nr. 463:
Dessverre så er politiet stort sett ikke på alerten i slike saker når en går til politiet med falske anklager, og at de igjen straffeforfølger den som har kommet med falske anklager som Pastor Jan Aage Torp kom imot meg og den Himmelske blogg med.

 
Forklare dette skal jeg prøve på. Jeg hadde forkynt imot gjengifte over flere år. Da med å fokusere på forkynnere, som var gjengiftet. Dette hadde faktisk nesten som en farsott spredt seg på den Himmelske blogg, og vår engelskspråklige blogg Heavenly blog.

Dette falt Pastor Jan Aage Torp tungt for på brystet da han var nevnt her. Selv etter, han inviterte meg ut for samtale med løfte fra Torps side at jeg kunne skrive hva jeg ville på egen blogg uten han skulle gjøre noe med dette.

Jeg gjorde det, og han gikk nærmest bak min rygg og anmeldte meg med en fiktiv anmeldelse. Falske anklager som det heter i jusen.

Det var utelukkende min forkynnelse imot gjengifte som voldte Torp forargelse. Det som var «problemet» for Torp var at jeg hadde så høye scor på mine artikler hos Google.

Torp er «smart», han visste at han ikke kunne felle meg på min forkynnelse om gjengifte. Torp er som sagt ingen dumming, han er kynisk, kalkulerende, manipulerende, beregnede og utspekulert!

Han går da og anmelder meg for å ha sjikanert ham, noe jeg aldri har gjort. Jeg har aldri oppsøkt ham eller hatt noe med ham å gjøre, bortsett fra den gangen han ba meg ut på kafe.

Hva skjedde videre er historien. Politiet bet på, det ble en farse rettsak der jeg var siktet for å ha kalt Torp for spedalske, manipulerende og en horkarl.
Dette ble «omgjort» til at siden jeg hadde gjentatt dette «for mye» ble jeg dømt. Tidenes justismord, det var kun for å få tatt og dømt meg!

Sluttkommentar:

Med andre ord, siden en ikke kan dømme noen i Norge for å forkynne imot gjengifte. Så lette Torp omhyggelig etter noe jeg hadde skrevet om ham, og politiet og domstolene lot seg forlede. Stakkars meg, he-he! Dette er selvfølgelig ikke noe annet enn å forlede og manipulere.

Det er bare å håpe tro og be at Oslo politiet og domstolene får avdekket Pastor Jan Aage Torp bruke av falske beskyldninger for å oppnå sitt mål her i saken imot meg og den Himmelske blogg!

Straffbart og uetisk er det åpenbart!

At politiet ikke ville straffeforfølge dette, er trist. Derfor anket jeg også saken videre innforbi statsadvokaten, med håp om at han vil omgjøre henleggelsen til videre etterforskning, og forhåpentligvis siktelse imot Pastor Torp og en domfellelse for å falske anklager!
Han fordreide hele anmeldelse til å gjelde noe helt annet enn hva saken dreide seg om. Saken dreide seg om kun en ting, at Torp hatet meg for å forkynne imot hans nye forhold som bibelen beskriver som synd.

torsdag 28. november 2019

Nr. 2613: Vi har fått erfare det forferdelige og farlige Norske barnevern!


Nr. 2613:
Vi har fått erfare det forferdelige og farlige Norske barnevern!

Jeg er både Dansk og Norsk Statsborger, men jeg bruker utelukkende mitt Danske pass, jeg er flau over mitt Norske Statsborgerskap!


BV saken er hundre ganger verre enn alle NAV skandaler til sammen.
Det er ille selvfølgelig å miste noen kroner. Eller som det siste, ikke få de pengene en har krav på.
Men det er langt verre og mer alvorlig å miste sitt eller sine barn av et gjennområttent BV.

Faktisk her – i denne saken er det en minister i fra KRF, Kjell Inge Ropstad.
Mannen skjønner ingen ting. Og messer ut hver gang at det er mye godt med BV.
Det er ikke mye godt med det Norske BV, det er farlig, ondt og inkompetente!

Barnevernet vi hadde med å gjøre, det var BV i Karmøy Kommune, og onder mennesker enn disse tror jeg ikke finnes i Norge, selv ikke på Ullersmo!
Har ikke ord på å si hvor ille BV i Norge er.

Norsk barnevern befinner seg i krise, og Lobben saken viser at Norge ikke engang lytter til menneskerettighetsdomstolen.

Ganske utrolig og arrogant av Drammen tingrett og suverent overprøve det norske nederlaget i Strasbourgh.
Eneste og neste må bli at andre land må begynne å boikotte Norge.

Det var Helga Urrang som kom med det famøse forslaget til oss at vi kunne gjøre en «deal» med dem. Rett før rettsaken å beholde de to største, men gi fra oss minstebarnet da det midlertidige fosterhjemmet ville ha det minste barnet.
 
Dette er Norsk barnevern som minner oss om hva vi har lest om hva som skjedde under bl.a. kommunistisk styre lengre øst. Det er så ille at ord ikke strekker til. For ordens skyld, dette gikk vi ikke med på og vi vant heldigvis rettsaken i fylkesnemnda.
Vi har stått oppe med konflikt og alt annet med BV.
Vet nøyaktig hvordan de jobber og tenker.
I andre land så skjer adopsjon fra foreldre med store personlige problemer.
I Norge skjer dette i mindre grad, men foreldre med barn som er veloppdragne, snille og medgjørlige «overtar» det Norske BV, og går for adopsjon.
I vårt tilfelle ønsket de ta alle våre 3 barn, men de stakk av hele tiden hjem til oss. Da de 2 største, da minstemann ikke helt skjønte hva som foregikk.
2 dager før saken skulle opp i Fylkesnemnda, så fikk vi et forslag.
De ville inngå et kompromiss med oss.
I starten så ble ungene våre fratatt oss p.g.a. eldste barnet vårt hadde kommet med en løgn-historie. Som ble til de grader forsterket av skole og BV. Sannheten var stikk motsatt!
Derfor tok de alle barna fra oss da vi var på jobb.
Så ville de inngå et kompromiss. Det var at nå skulle de kun «ha» minste barnet vårt, de to største kunne vi få tilbake. Dette var BV «heste-handel!»

Heldigvis vant vi i Fylkesnemnda. Men dette lærte oss mange ting med BV.
De ville ha våre unger da alle de familiene som ungene vår ble plassert hos «sloss» for å ha dem da de var så veloppdragne, medgjørlige, hjelpsomme og var bare rett og slett mønster-barn.

Slik jobber det Norske BV, stjeler «veloppdragne» barn.
Derfor når det står i Aftenposten at:
«Norsk barnevern blir kritisert for å ligge på topp når det gjelder å overta omsorgen for barn. Men flere land ligger omtrent likt som oss.»

Så stemmer nok det, da andre land tar utelukkende de barna som trenger hjelp. Disse blir neglisjert i en stor utstrekning i Norge.
Men velfungerende barn er det «kamp» om for å adoptere bort til andre en sine biologiske far og mor! Ikke rart at Norge ligger likt med andre land!

Dette skrev jeg for noen år siden:

Den første rettsaken jeg/vi var i som «tiltalt» vant vi fullstendig seier, ikke minst p.g.a. at vi hadde en meget god Advokat, Gullbrand Kjos.

Foranledningen til denne rettsaken var følgende.
En senvinterdag i 2004 ble jeg oppringt på jobben av min kone.
Hun var helt ute av seg, ungene våre var tatt av barnevernet mens vi var på jobb.

Hvorfor?
Selvfølgelig var det bare falske rykter som barnevernet spant på, disse mørkets tjenere.

Hvis det hadde vært noen hold i dette, så kun alt vært løst med en enkel samtale.
Det var alt som hadde vært nødvendig.

Men her gjorde de et akuttvedtak, satte det ut i livet for å prøve å knekke familien Christensen. De lykkes overhode ikke, jeg visste hvem som sto bak. Det var ikke av det gode, eller Gud. Det var selvfølgelig Satan som sto bak disse damene som gikk imot oss. Det var vel en fem stykker med ei prestefrue i spissen, Marta Elisabeth Åtland Førsvoll. Hun var tvers igjennom råtten!

Etter hvert så prøvde de å forhandle seg frem med lyving, truing og alt som er mulig. Barnevernet er slik, hvis du innrømmer noe. som du aldri må gjøre, så bruker de det imot deg. Innrømmer du ingenting, så fantaserer de fritt om både det ene og det andre. Sier du imot dem, så sier de: "Jeg hører hva du sier!" og gjør akkurat som de selv vil og har bestemt. Barnevernet i Norge er overmodent for avvikling slik det fungerer i dag!

For å unngå rettsak, men vi visste at dette sto Satan bak.
Da vi hadde vært verdens beste og mest kjærlige foreldre!

Heldigvis hadde vi en veldig god advokat, den nå avdøde Gullbrann Kjos fra Haugesund.
Samt at dommeren og meddommeren var en mann som skjønte fort at dette var galskap!

De sa bl.a. hvis de fikk minstemann, så skulle vi få ha de to største. Og annet løgn og Satans formuleringer. Rettsaken kom da på forsommeren 2004 og vi vant på alle punkter. Det har ikke vært i Norges historien en rettsak vel der barnevernet så til de grader er blitt avslørt og ikke vunnet frem på noen punkter?!

Sluttkommentar:

Har mye mer å si om BV. Men når parolen er i mange henseende at de ikke ønsker eller har evner til å ta seg av de barna og familiene som virkelig trenger det. Som sliter med rus og annet.

Men velfungerende familier med snille og veloppdragne unger kaster de seg over. Slik er BV her i Norge. Nå har de så mange saker imot seg i Strasbourg i Frankrike at det ligner krigstilstander og Norge er versingene, som skiller seg ut. Dette kom ikke som noen overraskelse på slike som oss.
Vi vet at det Norske BV er egentlig pillråtent når de enda ikke skjønner at de har drevet med overgrep – ikke hjelp – imot velfungerende familier!Dersom Italia skulle ha tilsvarende saker hos ECtHR som Norge, basert på folketallet, så hadde Italia hatt 368 saker. 
Man kan vel trygt si at Barnevernet, regjeringen, politiet og de norske domstoler er fullstendig brutt sammen. 
Det er flautt å være norsk i utlandet i disse dager. 
Det er flautt å vise frem sitt norske pass på internasjonale flyplasser når en er på reise. Det er en stor skam at Norge deler ut Nobels fredspris.

Jeg er både Dansk og Norsk Statsborger, men jeg bruker utelukkende mitt Danske pass, jeg er flau over mitt Norske Statsborgerskap!