lørdag 31. august 2019

Nr. 2548: Utfyllende kommentar til Fylkesammen angående klagesaken vår!


Nr. 2548:
Utfyllende kommentar til Fylkesammen angående klagesaken vår!Kjente jeg måtte sende en utfyllende mail til Fylkesmannen med noe som ikke kom godt nok frem med forje mail da muntlige avtaler er like bindene som skriftlige etter Norsk lov.


Foto: Jan Kåre Christensen del bildet gratis.


Her er mailen vi sendte:

Saksnummer 201510929                                                        Oslo 31/8-2019
Til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Ønsker kom med et kort tillegg for å utfylle forje mail av 24.08.2019

Vi lever i et tillitt basert samfunn, som bl.a. vår Statsminister Erna Solberg sa:
«Tillit - det er typisk norsk, det.
Et raust samfunn, hvor vi ser hverandre og stiller opp for hverandre.
Det er et slikt Norge jeg ønsker meg.»
 
Fra dette står plan- og bygg, samt Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og Norske domstoler i enkelte tilfeller så langt i fra dette som mulig. Ikke minst i saken vår. Der en helt overser dette faktum at slik som vi, er vant med å stole på andre mennesker, like mye muntlig som skriftlig. Noe som bl.a. også står i Kong Kristian den femtes lov der muntlige avtaler er like bindende som skriftlige:
Kong Kristian den femtes lov.

Ved forordning 14 apr 1688 ble loven satt i kraft fra Mikkelsdag (29 sep) 1688. Her er bare tatt med de bestemmelser som antas å være gjeldende fremdeles. Om opphevelse av forskjellige bestemmelser og om endel bestemmelser som antas bortfalt, henvises til eldre utgaver av Norges Lover.

Femte Bog. Om Adkomst, Gods og Gield.
I Cap. Om Contracter og Forpligter.
1 Art.En hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl lovet og indgaaet haver.
2 Art. Alle Contracter som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saasom de indgangne ere.
(sitat slutt.)

Det er snakk om minimale overskridelse forhold, der en også har fått veiledning av PBE, dog muntlig.
Hvordan alt skal bygget etc., samt en liten bod er bygget i god tro.

Erna Solberg som tross alt er sår Statsminister ønsker et samfunn som hun beskriver på følgende måte:

«Tillit - det er typisk norsk, det.
Et raust samfunn, hvor vi ser hverandre og stiller opp for hverandre.
Det er et slikt Norge jeg ønsker meg.»
 
Ja, dette bør dere virkelige tenke over, for slikt som den offentlige forvaltningen holder på med oss er dessverre akkurat motsatt.

Er enig at regler, lover og paragrafer skal følges, men også den regelen om dispensasjon skal følges. Ikke bare alle andre paragrafer, tross alt er vi mennesker og i enkelte tilfeller skjer det at en ikke til fulle klarer, evner eller overser å følge de gjeldene regler, paragrafer og annet.
Da bør og skal en se med velvilje, og gi dispensasjon.
Ikke minst i vårt tilfelle der det er snakk om så minimale overtredelser som ikke berører noen i negativ grad. Tvert imot, det er til gunst for absolutt alle!

Mvh
Jan Kåre og Berit Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

fredag 30. august 2019

Nr. 2547: Ifølge en advokat som har ekspertise på eiendom, mener at vi har gode muligheter å vinne overfor Oslo kommune med å stevne dem for tort og svie i forbindelse at de har gitt oss muntlig tilsagn å bygge muren!

Nr. 2547:
Bilde av Erna Solberg som sa følgende: «Tillit - det er typisk norsk, det.
Et raust samfunn, hvor vi ser hverandre og stiller opp for hverandre.
Det er et slikt Norge jeg ønsker meg.»
 


Hadde en lengre samtale med en advokat som jeg ikke vil navngi da han ikke har fått noe oppdrag av oss. Som mente at vi har gode muligheter å vinne overfor Oslo kommune med å stevne dem for tort og svie i forbindelse at de har gitt oss muntlig tilsagn å bygge muren!

Med det menes at de må betale oss for å ha satt opp muren, og søke om å få beholde den. Samt rive den og rettsaken må de betale hvis vi vinner.

Vilkårene for erstatning for tort og svie, det vil si oppreisning er hjemlet i skadeerstatningsloven § 3-5, 1. ledd bokstav a.

” § 3-5 (Erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art.

Nå skal jeg ikke gå for langt med dette siden jeg ikke er advokat.
Men da vi/jeg har fått muntlig lovnad å bygge oppå gammel mur, ikke er søknadspliktig. Siden konsekvensene er så store med at vi må rive alt etter PBE sitt forlangede. Så har jeg/vi rett til å få såkalt «billighetserstatning» for at vi er blitt ført bak lyset av plan- og bygningsetaten her i Oslo.

Nå håper, ber og proklamerer jeg seier, at alt vil ordne seg. Men det var interessant å høre denne advokaten som mente at å saksøke Fylkesammen er meget vanskelig å vinne frem med.

Tillitt.

Vi lever i et samfunn som er basert på tillitt. Si at jeg/vi skulle ha visst bedre da vi fikk muntlig tilsagn å bygge muren oppå gammel mur. 
Det også vitner mot PBE og Oslo kommune som direkte løgnaktige og manipulerende.  
I følge denne advokaten så hadde jeg flere gode poeng, bl.a. at vi i Norge lever i et samfunn basert på tillitt.
At PBE velger helt å se bort ifra dette, gjør at min argumentasjon står sterkere. 


Sluttkommentar:

Erna Solberg sa følgende: «Tillit - det er typisk norsk, det.
Et raust samfunn, hvor vi ser hverandre og stiller opp for hverandre. 
Det er et slikt Norge jeg ønsker meg.»

Med andre ord – stikk motsatt enn Oslo Kommune og plan- og bygningsetaten her i Oslo.
Som overhode ikke lever opp til dette, faktisk stikk motsatt!
Her har jeg stolt på en kommunal ansatt – blindt – det har straffet seg virkelig!

tirsdag 27. august 2019

Nr. 2545: Forespørsmål til Huseiernes Landsforbund om det er mulig å stevne vår tidligere saksbehandler Kaja Aubert Lange for retten, siden hun har gitt oss muntlig tilsagn å bygge mur oppå gammel mur, og dette har fått så store konsekvenser!


Nr. 2545:
Egentlig er dette trist, da vår tidligere saksbehandler Kaja Aubert Lange har vært den beste og mest medgjørlige saksbehandler vå har hatt med å gjøre på plan- og bygg her i Oslo (PBE).

Men her er våre spørsmål til Huseiernes Landsforbund, om det er mulig å stevne vår tidligere saksbehandler Kaja Aubert Lange for retten, siden hun har gitt oss muntlig tilsagn å bygge mur oppå gammel mur, og dette har fått så store konsekvenser!

Da blir det eventuelt en ny rettsak i Oslo Tingrett. 
Logo fra Huseirnes Landsforbund som medlem får en advokat hjelp.

Til Huseiernes Landsforbund juridiske avdeling.              Oslo 25/8-2019

Hei!

Har egentlig en del spørsmål, men for å prøve å gjøre dette enkleste mulig for dere. Så vil jeg komme først med spørsmålene, og deretter dokumentere det. Samt legge med noen link adresser som dere eventuelt kan lese.

1.)  Eneste lovovertredelse jeg finner at PBE her i Oslo har gjort, er tjenestefeil da de har lovet oss å bygge oppå gammel mur, uten å søke.

2.)  De driver med en så stor forskjellsbehandling, er ikke dette også feil?

3.)  Når PBE har gjort så mange og stygge feil, hvilke lovparagrafer kan jeg bruke imot dem?

Se her for relevante linker:

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070


Til huseiernes landsforbund.                                               27/8-2019

Dette gjelder sak 19007308

Sender med noen linker til nettadresser som viser hva jeg tenker.

Her har PBE gjort mye ille, men kan vi komme noen vei med dem?

Se her:


Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070Til huseiernes landsforbund.                                               28/8-2019

Dette gjelder sak 19007308

Snakket med en advokat i dag, han mente at hvis jeg/vi saksøkte Oslo kommune for tap i forbindelse med å sette opp muren, og senere rive den, så kunne vi vinne frem i retten.
Overprøve et vedtak som vi gjorde første gangen, det var så godt som dødfødt.
Jeg vet ikke, derfor spør jeg dere.

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070