onsdag 21. august 2019

Nr. 2538: Plan- og bygningsetaten prøver å presse oss for 30.000, - kr nå som «tvangsmulkt», selv om det var de som veiledet oss til å bygge muren som det er så strid om!


Nr. 2538:
Plan- og bygningsetaten prøver å presse oss for 30.000, - kr nå som «tvangsmulkt», selv om det var de som veiledet oss til å bygge muren som det er så strid om!

Nå ønsker Oslo kommune å kreve penger av oss, selv om det er de som har veiledet oss.
De har ført oss bak lyset med å veilede oss muntlig, og nå krever de penger av oss. Beløpe er 30.000, - kr. slik vi ser det, så er dette virkelig langt over streken av hva som er akseptabelt, dette er myndighetstyranni og et overgrep. 
Det er tross alt deres skyld at vi sitter i dette som vi gjør.

30.000, - kr krever de oss nå for, det skal betales innen 15.10.2019.Her er våres klage.

Klage på tvangsmulkt angående saksnr: 201510929       Oslo 20/8-19

Hei!

Vi fikk mail av dere om at dere ønsker og er begeistret over å kunne gi oss tvangsmulkt hvis vi ikke river mur, trapp og bod innen 15.10.2019.

Siden vi har inne en søknad om å få beholde mur, trapp og bod oppleves det som urimelig og meningsløst først å rive.
Og eventuelt senere få godkjent dette som er bygget.

Klager på tidsfristen, at den skal setes til en bestemt dato.
Ønsker derfor at i første omgang skal datoen settes til 1 juni 2020.
At skulle vi få i verste fall avslag, så kommer vinteren og en får ikke gjort noe skikkelig før eventuelt neste vår.

Det skal tross alt ordnes med mye for å rive det pene og funksjonelle vi har bygget, som vi opplever at det er noen vandaler som ønsker vi skal rive dette.
I våre øyne er dette galskap og det «glade vanvidd!»
Søker derfor om utsettelse!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Her er deres trusselbrev eller mail.

Tvangsmulkt vedtak.

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

www.oslo.kommune.no/pbe Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord, tlf: 21 80 21 80 postmottak@pbe.oslo.kommune.no Boks 364 Sentrum Vahls gate 1 Kundesenteret, tlf: 23 49 10 00  0102 Oslo 0187 Oslo Bankgiro:  1315.01.01357 www.byplanoslo.no   Org.nr.:  NO 971 040 823 MVA

Berit Nyland og Jan Kåre Christensen Krokstien 2 C 0672 OSLO

Dato: 19.08.2019  Deres ref.:   Vår ref.: 201510929-36 Oppgis alltid ved henvendelse  Saksbeh.: Lena Catrine Amdal   Arkivkode: 536.1
Vårt pålegg er ikke etterkommet og du må betale tvangsmulkt - nytt vedtak om tvangsmulkt - ny frist for å etterkomme kommunens pålegg - Krokstien 2 C Plan- og bygningsetaten viser til pålegget 08.09.2015 på retting / tilbakeføring av støttemur og terrengendringer. I samme brev vedtok vi en tvangsmulkt på kr 20 000. Den nyoppførte boden er senere innlemmet i pålegget. Fristen for å etterkomme etatens pålegg er etter gjentatte fristutsettelser satt til 01.06.2019.  

Vi har ikke mottatt den nødvendige dokumentasjonen på at du har fulgt pålegget innen fristen. Tvangsmulkten er dermed forfalt. Du vil få tilsendt en faktura med beløpet du skal betale.

Hva skjer dersom du ikke betaler tvangsmulkten? Dersom du ikke betaler tvangsmulkten innen forfallsdatoen, vil kravet vil bli oversendt til Oslo kemnerkontor for tvangsinndrivelse.
Vedtak om ny tvangsmulkt Vi vedtar med dette en ny tvangsmulkt på kr 30 000. For å unngå å måtte betale den nye tvangsmulkten må du følge pålegget om retting /tilbakeføring innen 15.10.2019. Forfalt tvangsmulkt vil bli innkrevd uten ytterligere varsel.
Vi opplyser samtidig om at vi vil kunne vedta en ny og større tvangsmulkt dersom du ikke følger pålegget innen fristen.
Du kan klage på vedtaket Fristen for å klage på dette vedtaket er tre uker. Se våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klage-pa-vedtak-i-byggesak/
for mer informasjon.
Anvendt regelverk Plan- og bygningsetatens rett til å gi pålegg om å rette det ulovlige forholdet fremgår av plan- og bygningsloven § 32-3 første ledd.

Plan- og bygningsetatens rett til å vedta tvangsmulkt fremgår av plan- og bygningsloven § 32-5. Plan- og bygningsetatens plikt til å forhåndsvarsle eventuelle vedtak fremgår av plan- og bygningsloven § 32-2.  Din rett til å klage på vedtaket fremgår av forvaltningsloven § 28.
Følg saken på Saksinnsyn Dere kan følge med på saken via Saksinnsyn på våre nettsider. Der kan dere også velge å abonnere på saken og bli oppdatert om endringer per e-post.
Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med saksbehandler på e-post til postmottak@pbe.oslo.kommune.no, hvis du har spørsmål. Husk å skrive saksnummer i emnefeltet.
Plan- og bygningsetaten Teknisk fagavdeling Enhet for byggetilsyn Åpen by

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 19.08.2019 av:
Lena Catrine Amdal - saksbehandler
Astrid Myhra - gruppeleder

5 kommentarer:

JS sa...

Nå har PBE gått helt av skaftet. Det de ber om på alle plan er helt hinsides enhver fornuft. De er rett og slett superbyråkratiske og uvennlig innstilt til en sivilisert løsning. Jeg synes du har lidd nok nå.

JS sa...

Det virker jo ikke som PBE vet hva de selv driver med. De ber deg rive muren samtidig som de ber deg sende inn komplett søknad på den for behandling. Hva er dette for slags goddagmannøkseskaftpraksis?

Anonym sa...

Vurderer du å klage dette vedtaket inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg?

Jan Kåre Christensen sa...

Vil aldri anke til noen instanser.
Har ingen mulighet til det da kommunen har nesten lov å gjøre alt de vil.
De er overbeskyttet i regelverket og Norsk liv.

Jan Kåre Christensen sa...

Denne saken er kun for å statuere et eksempel virker det for meg.
Våre overskridelser er kun minimale med de behandler oss som vi har nesten drept noen.