onsdag 21. august 2019

Nr. 2539: Plan- og bygningsetaten lovet oss å søke på nytt, men de avskjærer oss egentlig for dette med en gang, de ønsker åpenbart ikke en sivilisert og minnelig løsning!


Nr. 2539:


Her bilder av mur, trapp og bod som Oslo kommune åpenbart hater at vi har bygget på vår egen eiendom, og med deres veiledning. Snakk om myndighets- og maktmisbruk.
Plan- og bygningsetaten lovet oss å søke på nytt.
Men de avskjærer oss egentlig for dette med en gang, de ønsker helt åpenbart ikke en sivilisert og minnelig løsning!

 Her er mur, bod og trapp, bygget på vår egen eiendom. 
At Oslo kommune går inn og dikterer slik som er satt opp på egen grunn. 

Ikke til sjenanse eller hindring for noen, er egentlig overformynderi og det som verre er!


Her svaret vi sendte:

Sak nummer 201908605                                 Oslo 20/8-2019

Spørsmål:

Dere skriver veldig motsigende og arrogant slik vi ser det.

Vi er kun interessert i å søke å beholde det vi har, ikke forandre på noe.

Dette har vi sagt ifra hele veien om, at vi skal måtte gjenta dette oppleves unødvendig.
Deres argumentasjon er mer som en monolog, tilbake til der vi var før møte 11. april der vi for første gang siden Kaja Aubert Lange var saksbehandler at vi hadde en dialog. Disse endeløse monologene som dere kommer med oppleves arrogante og unødvendige. Vi har som sagt at denne vår søknad er kun basert på å beholde det vi har bygget, alt annet ser vi ikke på som relevant da vi aldri ser for oss å bygge mer på denne eiendommen enn det som allerede er bygget da det er helt ideelt og perfekt.
Forandre på dette oppleves som et brudd på miljø, det estetiske og funksjonelle!
Samt det er også en begrensning hva en har overskudd, penger og fantasi til å bygge.
Det som dere skisserer opp med en bod som er så godt som til å ikke ha noen ting inne i, oppleves som meningsløst og arrogant at dere drar frem gang på gang. Den boden vi har er ikke noe egentlig å forandre på.
Enten får vi ha den som den står, eller så er det da bedre å fjerne den helt.
Begynne nærmest med en motorsag å kappe den, er kun vandaler som gjør!

Dere vil at vi skal legge mye arbeid, tid, penger og krefter ned i en ny søknad.
Vi har søkt før, og dere hiver bare på med nye ting etter vi nå har søkt på nytt.
Dette er også urimelig, at dere skal pålegge oss mer arbeid og mer dokumentasjon i en ny søknad. En det som vi hadde i forje søknad, dette er urimelig og veldig, veldig søkt.

Samtidig får vi beskjed om at egentlig trenger vi ikke søke, før vi river alt og bygger alt opp på nytt.
Det er egentlig det som dere sier. Slik leser vi denne mailen fra dere.

Vi har søkt før, hvorfor skal dere vite f.eks. hvordan muren er bygget når den er ulovlig i deres øyne og den skal rives og bygges opp igjen?

Spørsmålet er da hvis vi får en ansvarlig søker etc. Får vi beholde det som er bygget? Uten noen forandring?

Boden er maximal liten, ikke sees den fra veien og den er i flykt med gjerdet.
Vi har sagt ifra før og ved hver anledning at enten får boden stå som den står, eller så er den bare til å rives. Her blir det for dumt å rive en så liten bod, det blir som å si at en person med bulimi skal slanke seg.
Boden er på kun noen kvm2. redusere den til ingenting som dere skriver er bare fordummende og helt, helt urealistisk.

Trappen skal nå godkjennes, det er da bra. Noe positivt er det å spore her i forhold til før da alt skulle rives.

Spørsmålet er da om vi får beholde mur og bod som det står i dag? Først da ønsker vi å betale og få inn ansvarlige søkere etc.?
Før det bringes klarhet i dette er det fånyttes for oss å søke gjennom ansvarlige søkere som dere nå pålegger oss.
Dette er helt nytt, og fordyrende.

At vi også nå plutselig skal ha inn ansvarlige søkere, da vi har søkt før og da hørte vi null om dette. Her blir lista lagt stadige høyere, og alt blir bare dyrere og vanskeligere!

Skjønner ikke så mye av hva dere holder på med, kalle det vi gjør for ulovligheter når muren vår er lavere enn naboene på andre siden av veien.
Samt at vår mur ligger 1 meter i fra veibanen.
Naboens ligger kun 20 cm fra veibanen, som er åpenbart til hinder fra trafikken.

Vår mur er bygget oppå en gammel mur i samråd med dere, at den skal rives og dere ikke kan gi dispensasjon er bare for dere prøver å bruke regler imot oss. Det oppleves kun som regelrytteri, det er ikke en mur i Oslo kommune som rutebuss, brøytebil og andre kjøretøy kjører så smertefri forbi.
Er det noen plasser i Oslo by det faller seg naturlig og rett å gi dispensasjon, for våre minimale overtredelser. Så er det på vår eiendom, slik vi ser det!

Det er mye mer å kommentere her. Men dette virker som en proformasøknad at dere sier at søk – men svaret er egentlig gitt på forhånd.
Vi har søkt før og i møte med dere 11. april ble vi enige om å søke på nytt.
Men dette er ingen reell søknad når dere skriver slik som dette.

Erklæring om ansvarsrett • Tiltaket er allerede bygget. Dette innebærer at du må innhente et foretak som kan og vil påta seg ansvarsrett for uavhengig kontroll av det som er bygget. Foretaket skal påse at det som er bygget er i tråd med gjeldende lover, planer og forskrifter.

Det er ikke i tråd med gjeldende regler, vi må ha dispensasjon og deres velvilje, selv om dispensasjonen vi trenger er minimal, så trenger vi dette.

Da er spørsmålet om der vil godkjenne mur, trapp og bod hvis vi får ansvarlige søkere inn?

Forrige gang hadde vi ikke dette, da er dette kun et fordyrende mellomledd.

Skal vi atter igjen bruke enda mer tid, penger og krefter trenger vi svar på dette at dere er positiv innstilt på å gi oss dispensasjon og velvilje for at mur, trapp og bod skal bli godkjent?

Hvis ikke har det selvfølgelig ingen hensikt for oss å søke på nyt, og bruke enda mer penger på noe som er dødfødt.

Vi har hatt rettsak, søkt før om å beholde mur, trapp og bod gjennom Ferdigattest Byggesak AS, Pb 9385 Grønland, 0135 Oslo.

Sivilombudsammen og Fylkesammen har vi brukt masse energi på, men så lenge dere ikke ønsker å gi oss dispensasjon når vi åpenbart ikke frem!
Har nå innsett at alt dreier seg i bunn og grunn om vi får dispensasjon, hvis ikke har dere regler og paragrafer på deres side. Da kan dere egentlig gjøre som dere vil selv om andre får ellers lov å gjøre hva de vil.
Vi ser det slik, at i Oslo by er det ingen eiendom eller annet som dispensasjon faller seg naturlig og rett å gis enn i vårt tilfelle. Men siden det er snakk om dispensasjon, så er alt opp til dere å vurdere og enten gi eller ikke gi.

Derfor er vi nødt og vi må være såpass realistiske at dere må svare ja eller nei på om dere ønsker å gi oss dispensasjon fra deres side.
Når det gjelder alt annet, så får det stå i bero ut av dette.

Vi ønsker også utsettelse på alle frister til 1 januar 2020 da hvis vi får et ja i fra dere så trengs det tid både få tak i ansvarlige søkere, og skrive søknad da de må sette seg inn i denne saken.
Vi har søkt før, og dere da godkjente selve søknaden. Nå må vi ha enda flere profesjonelle mennesker inn her som skal ha lønn for arbeidet virker veldig unødvendig og fordyrende. Men hva skal vi gjøre? Alt har stått oppe i 5 – 6 år og alt har fungert og fungerer optimalt! Muren er 30 cm, og den er så sterk og velbygd at vi kunne sikkert bygd 2 hus oppå den. At vi skal kunne nå etter 6 år vite alt om muren, det er også veldig søkt og urimelig.
Gjøre dere fornøyde er for oss veldig krevende, men nå trengs først et svar på om dere ønsker å gi oss dispensasjon eller ikke. Forandre på noe av det vi har bygget oppleves og sees på fra vår side ikke relevant. Enten får vi ha det som er bygget, det er ikke noe annet alternativ slik vi ser det. Bygge en mindre bod enn det vi har oppleves bare som rart og meningsløst. Muren vår er lavere enn naboens over andre siden på veien, og den ligger også 20 cm lengre inn enn hva dere sier at vi skal føre alt tilbake til hva som var før.
Med andre ord, vi skal gjøre ting mer ulovlig, enn det er i dag. Ikke lett å bli klok på deres for oss rare og regide vedtak og avgjørelser!

Det er tross alt når det gjelder muren, bygget under PBE veiledning. At Dere ikke tar innover dere at dere har ført oss bak lyset med dette. Vi ønsker ikke stevne noen innforbi retten igjen, da vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange så at vi kunne bygge oppå gammel mur. Ikke over 2 meter høy, etc. Alle målene hun satte, har vi gjort etter, og muren er 1 meter i fra veibanen, som Aubert Lange sa den måtte være.

Vi har også hatt Eiker Husbygg med betongansvarlig der på befaring her, som sa at det er åpenbart det er ikke noe feil med muren.
At vi skal komme med en slik omfattende søknad som dere legger opp til, er bare å gjøre prosessen enda mer omfattende, dyrere og ikke noe bedre. Det som er bygget har stått i 5 – 6 år, det vitner om at alt er bra og få tak i en entreprenør for å godkjenne dette er bare å smøre enda mer smør på flesk!

St dere ikke kommer på befaring i sammen med oss, får sett hvordan alt er her.
Samt da å ha et møte i etterkant for å diskutere videre vei, det mener vi hadde vært den rette måte å starte denne prosessen på.
Ikke få egentlig en mail og vedtak som er både arrogant, primitive og en hel del nye momenter som skal dokumenteres. Som er bare med å forsure, fordyre og gjøre hele prosessen her mer tung enn den allerede har vært.
Det å få noen til å ta på seg ansvaret nå for det som allerede er bygget, virker også temmelig ondskapsfullt og unødvendig å pålegge i en ny søknad etter vår mening.
Tror neppe at det er mange andre dere holder på med som oss?!
De dispensasjonen vi trenger er marginale.
Det er ikke til å stikke under en stol at alt dere gjør av vedtak og deres argumentasjoner. Samt nå at vi skal ha noen ansvarlige søkere inn, oppleves for oss helt hinsides og dere prøver nærmest å straffe oss med pålegg som er helt ute av alle proporsjoner og mening.
Det er snakk om en liten nærmest sportsbod bygget på vår egen eiendom, ikke til sjenanse for noen.
En mur som er lavere enn naboens på andre siden, bygget under veiledning av PBE, dog muntlig. Oppå en gammel mur, 30 cm tykk og har stått nå i 5 – 6 år. At en byggefirma skal gå god for den, som de selv ikke har bygget. Dette er et pålegg i fra PBE, det oppleves som et ondt opplegg av PBE for å si det som det er, kanskje det er det også? For slik som dere holder på er langt, langt over streken. Ikke noe annet enn myndighetsmisbruk fra begynnelse til slutt.
Slik burde og skulle ikke den offentlige forvaltning holde på.

Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Her er mailen i fra PBE, som er veldig, veldig overkjørende og ikke i samsvar med hva vi ble enige om i møte 11 april da vi gjorde avtale om å søke på nytt.
Her er en mail med vedtak allerede innbakt.

Saksnummer     201908605 - Byggesak

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

www.oslo.kommune.no/pbe Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord, tlf: 21 80 21 80 postmottak@pbe.oslo.kommune.no Boks 364 Sentrum Vahls gate 1 Kundesenteret, tlf: 23 49 10 00  0102 Oslo 0187 Oslo Bankgiro:  1315.01.01357 www.byplanoslo.no   Org.nr.:  NO 971 040 823 MVA

JAN KÅRE CHRISTENSEN KROKSTIEN 2 C 0672 OSLO

Dato: 19.08.2019  Deres ref.:   Vår ref.: 201908605-8 Oppgis alltid ved henvendelse  Saksbeh.: Tommy Monge   Arkivkode: 531

Byggeplass: KROKSTIEN 2C Eiendom: 143/104/0/0     Tiltakshaver: JAN KÅRE CHRISTENSEN Adresse: KROKSTIEN 2 C, 0672 OSLO Søker: JAN KÅRE CHRISTENSEN Adresse: KROKSTIEN 2 C, 0672 OSLO Tiltakstype: Bod/garasje Tiltaksart: Oppføring

Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden - Krokstien 2 C Plan- og bygningsetaten viser til søknaden om godkjenning av allerede oppført støttemur, bod og trapp som vi mottok 31.05.2019. Vi trenger flere opplysninger for å kunne behandle og fatte vedtak i saken. 
Send oss opplysningene innen 09.09.2019 For å unngå at saken blir avsluttet, må dere sende oss de nødvendige opplysningene innen fristen. Saksbehandlingstiden beregnes fra den datoen søknaden er komplett. Tiden dere bruker på å gjøre søknaden komplett, regnes ikke med i saksbehandlingstiden. Dere kan lese mer om reglene for saksbehandlingstider i plan- og bygningsloven § 21-7.

Send opplysningene via byggesakens prosjektside Byggesaken har en egen prosjektside, der dere skal sende inn de nye opplysningene. Prosjektsiden finner dere på  http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/redirect?saksnr=201908605

Etter innlogging velger dere "Send inn flere opplysninger". Der får dere en fullstendig oversikt over det som skal sendes inn, og mulighet til å besvare hvert enkelt punkt. Oversikten er den samme som i dette brevet. 

Disse opplysningene må dere sende inn
1. Ansvarlige foretak • Tiltaket som er omsøkt kan ikke forestås av deg som søker. Det er bygget en mur med høyde 1,85 (som du selv oppgir). Støttemuren må omsøkes ved hjelp av ansvarlig foretak jf. plan- og bygningsloven § 20-3. • Vi gjør oppmerksom på at vi kan avvise søknaden din dersom du ikke

innhenter et foretak som kan erklære ansvarsrett som ansvarlig søker. Dette innebærer at søknaden vil bli avsluttet, og du må sende inn en ny søknad dersom det har bygget skal bli godkjent.
 2. Erklæring om ansvarsrett • Tiltaket er allerede bygget. Dette innebærer at du må innhente et foretak som kan og vil påta seg ansvarsrett for uavhengig kontroll av det som er bygget. Foretaket skal påse at det som er bygget er i tråd med gjeldende lover, planer og forskrifter.
 3. Tegninger • Du må sende inn tegninger av støttemuren slik den er bygget. Tegningene må målsettes med høyde og bredde. Du har innsendt en utomhusplan som viser murens omfang. I tillegg har du sendt inn fotodokumentasjon som viser muren. Dette er dog ikke tilstrekkelig for å ev. å kunne godkjenne muren. Det må foreligge tegninger som beskrevet. • Trappen som er etablert ned til regulert vei er ikke tegnet inn på verken kart eller tegninger. Det er kun innsendt foto. Fotodokumentasjon kan ikke legges til grunn for en ev. godkjenning. Du må derfor sende inn kart som viser trappens dimensjon.
 4. Søknad om dispensasjon fra regulert veiformål • Deler av støttemuren er plassert på regulert veigrunn. Dette fordrer til at du søker om dispensasjon fra regulert formål. Av alle dispensasjoner du har omsøkt kan vi ikke se at du har søkt dispensasjon for den delen av muren er plassert på regulert veiformål.
 5. Uttalelse fra Bymiljøetaten • Muren er som nevnt, plassert på regulert veigrunn. Dette innebærer at du må innhente en uttalelse fra Bymiljøetaten. De må uttale seg om muren i sin helhet. Bymiljøetaten må forelegges kart og tegninger som viser muren du har omsøkt hos oss. 


Vi anbefaler at tiltaket omprosjekteres Plan- og bygningsetaten har i tillegg oppdaget forhold som er i strid med regelverket, og vi anbefaler derfor følgende: 1. Mur og bod må reduseres i størrelse • Du er tidligere gjort kjent med at bod må reduseres i størrelse. Dette står vi fortsatt fast ved. Boden må reduseres i størrelse slik at den ikke medfører at eiendommens grad av utnyttelse overskrides. • Muren kan ikke godkjennes slik den er utført. Du må enten fjerne muren helt, eller alternativt redusere murens høyde, og trekke den lenger inn på eiendommen. • Trappen kan vurderes godkjent. Trappen er imidlertid ikke vist på tegninger eller kart, og det er derfor vanskelig og eksakt si om ny utforming er noe som kan godkjennes.

Vi kan avslutte byggesaken hvis søknaden er mangelfull Dersom dere ikke sender inn dokumentasjonen innen fristen, kan det føre til at vi må avvise søknaden og avslutte byggesaken.. Hvis vi har avsluttet saken, og dere fortsatt ønsker å gjennomføre prosjektet, må dere sende inn en ny komplett søknad.
For ordens skyld minner vi om at vi også kan kreve gebyr for saker som blir trukket eller avsluttet på grunn av manglende oppfølging. Et slikt gebyr vil ikke bli godskrevet ved en eventuell ny søknad.
Saksbehandlingstid Saksbehandlingstiden for søknaden er i utgangspunktet tolv uker. Tiden beregnes fra den datoen søknaden er komplett. Tiden dere bruker på å komplettere søknaden, regnes ikke med i saksbehandlingstiden.
Noen av de opplysningene vi har etterspurt i dette brevet, er avgjørende for vår vurdering av søknaden. Saksbehandlingstiden blir beregnet fra den datoen vi mottar denne dokumentasjonen. 
Dere kan lese mer om reglene for saksbehandlingstid i plan- og bygningsloven § 21-7.
Tiltakshaver har ansvar for at søknaden er komplett Det er søkeren (tiltakshaveren) som skal sørge for at søknaden inneholder de opplysningene som er nødvendig for at vi skal kunne fatte vedtak i saken, jamfør plan- og bygningsloven § 21-2. Dokumentasjonen skal være i samsvar med byggesaksforskriften (SAK 10) kapittel 5. 
Plan- og bygningsetaten gjør samtidig oppmerksom på at en komplett dokumentert søknad ikke nødvendigvis fører til tillatelse.
Har dere spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål. Dere finner mer informasjon på våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/. Her kan dere også følge saken i Saksinnsyn. Har dere spørsmål om søknaden, kan dere kontakte saksbehandler på telefon 46842255 og på e-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no. Dere kan også sende kopi av eposten til saksbehandler: tommy.monge@pbe.oslo.kommune.no.
Følg saken på Saksinnsyn Dere kan følge med på saken via Saksinnsyn på våre nettsider. Der kan dere også velge å abonnere på saken og bli oppdatert om endringer per e-post.

Plan- og bygningsetaten Avdeling for byggeprosjekter 3-ukersaker

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 19.08.2019 av:

Tommy Monge - saksbehandler

Jon Erik Reite Bang - enhetsleder


1 kommentar:

Anonym sa...

Du stiller dumme spørsmål eller kan du ikke lese norsk?
PBE skriver: 1. Mur og bod må reduseres i størrelse
• Du er tidligere gjort kjent med at bod må reduseres i størrelse. Dette står vi
fortsatt fast ved. Boden må reduseres i størrelse slik at den ikke medfører at
eiendommens grad av utnyttelse overskrides.
• Muren kan ikke godkjennes slik den er utført. Du må enten fjerne muren helt,
eller alternativt redusere murens høyde, og trekke den lenger inn på
eiendommen."
PBE kan ikke gi deg dispensasjon: Det må du hente hos veimyndighetene
4. Søknad om dispensasjon fra regulert veiformål
• Deler av støttemuren er plassert på regulert veigrunn. Dette fordrer til at du søker
om dispensasjon fra regulert formål. Av alle dispensasjoner du har omsøkt kan
vi ikke se at du har søkt dispensasjon for den delen av muren er plassert på
regulert veiformål.
I tillegg
5. Uttalelse fra Bymiljøetaten
• Muren er som nevnt, plassert på regulert veigrunn. Dette innebærer at du må
innhente en uttalelse fra Bymiljøetaten. De må uttale seg om muren i sin helhet.
Bymiljøetaten må forelegges kart og tegninger som viser muren du har omsøkt
hos os

Akkurat nå fremstiller du deg selv som dum. Saksbehandlere vet at du har søkt og fått avslag tidligere, selv i retten -og vet at du har prøvd.
Du må lære deg å følge regler og lover Jan Kåre.
Dine naboer bygde sine murer for mangfoldige år siden, da det ennå var lov.
Så kom et nytt lovverk, men disse lovendringene har ikke tilbakevirkende kraft, noe som betyr at muren deres kan stå, da den var bygd mens det var lov.
Din mur er bygd etter at lovene ble endret, og da er den ulovlig og kommunen har rett i det de gjør.