søndag 30. august 2020

Nr. 2750: Selv om Oslo kemnerkontor ikke kan kreve oss for penger, så ønsker vi å få dette inn i lovlige former som ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN og Advokat Ole Sperre skal hjelpe oss med!

Nr. 2750:
Selv om Oslo kemnerkontor ikke kan kreve oss for penger, så ønsker vi å få dette inn i lovlige former som ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN og Advokat Ole Sperre skal hjelpe oss med!

Oslo namsfogdembete sier at kravet imot oss er foreldet, slik at ingen kan lovlig trekke oss for penger p.g.a. det som PBE hevder er en ulovlighet.
Sannheten er at PBE og det offentlige har drevet med makt- og myndighetsmisbruk imot oss helt, helt, helt unødvendig.
At vi skal måtte rive mur, trapp og bos er totalt meningsløst.
Muren vår som nå PBE ønsker å få fjernet, som er et totalt paranoid schizofreni og meningsløse kamp.
Den ligger på en rett strekning, ingen mur i Oslo by ligger bedre og mer «lovlig» til.
Her er mailene sendt nå til PBE.

Fra: Ole Sperre
Sendt: tirsdag 25. august 2020 11.48
Til: PBE Postmottak
Kopi: 'eiendomsdata@gmail.com'; 'Jan Kaare Christensen'
Emne: Søknad om utsettelse av betalingsfrist tvangsmulkt - Krokstien 2c, Jan Kåre
Christensen
Vedlegg: 200825 Søknad om utsettelse.docx
Kategorier: Haster
Vi viser til sak med ref nr 201510929 og samtaler med PBE saksbehandler, Agnes.
Vedlagt er søknad om utsettelse av betalingsfrist tvangsmulkt som er satt til 1.9.2020.
Bakgrunn for søknaden er at det nå fra faglig hold planlegges hvordan rettingspålegget kan oppfylles.
Vi kommer snart tilbake med forslag til retting og imøteser innspill ev befaring fra etaten i den
forbindelse.
Når forholdet er rettet vil vi søke kommunen om at den frafaller tvangsmulkten, jf. pal § 32-5 siste
ledd.
Med vennlig hilsen
Ole Sperre
Advokat MNA

Søker: Jan Kåre og Berit Christensen K- nr : 15082020
Adresse: Krokstien 2C, 0672 Oslo Dato: 12.08.2020
Utarbeidet av: Sara Caroline Christensen Utført KS: SCC
Søknad om utsettelse

Det vises til brev datert 07.08.2020 (deres ref.:BYR-D144-HAQC) vedr. videre
saksbehandling av bymiljøetatens vedtak om plassering av mur på Krokstien 2c,
Gbnr. 143/104.
I overnevnte brev skriver Bymiljøetaten at plassering av mur ikke kan godkjennes. I samband med dette har det også blitt utsendt tvangsmulkt, hvorpå neste forfallsdato er satt til 1. september 2020.
Som forklart over telefonen med saksbehandler av denne saken, ønsker vi å jobbe frem mot en løsning slik at bebyggelse på eiendommen blir lovlig. Per dags dato er vi i gang med å lage prosjekttegninger for eventuelle løsninger på eiendommen. Det er også et ønske fra vår side at bymiljøetaten kommer med innspill til disse før vi engasjerer entreprenør.
Vi trenger imidlertid litt lenger tid på dette arbeidet, og ber derfor om å utsette
forfallsdato på tvangsmulkten som forfaller 1. september til 1.1.2021. Viser også til at vi har vært i kontakt med entreprenør, henholdsvis Runar Larsson i Anlegg og Eiendomsutvikling AS. Han er innforstått med saken og arbeide som må gjøres på eiendommen.
Vi takker for god dialog med Bymiljøetaten, og håper å kunne fortsette slik fremover.
Ved fremtidige henvendelser ta kontakt med:
Sara Caroline Christensen (eiendomsdata@gmail.com) eller
advokat Ole Sperre tlf 94858228 (ole@advonico.no)

lørdag 29. august 2020

Nr. 2749: Skal møte endelig Unibuss i Diskriminergsnemda 17. september etter faktisk år med mobbing, trakassering og diskriminering!


Nr. 2749:
Skal møte endelig Unibuss i Diskriminergsnemda 17. september etter faktisk år med mobbing, trakassering og diskriminering!

Er glad for at nå skal endelig nemndsmøte som ble utsatt gjennomføres uansett.
De skal som en siste nødløsning ta i bruk endog telefon, hvis ikke videolinken virker eller de får den til.
Det står i brev i fra Diskriminergsnemda følgende:

Ny dato for nemndmøte

Vi viser til tidligere brev om utsettelse av nemndmøte for behandling av sak
20/42.

Saken er satt opp til behandling i nemndmøte 17. september 2020, ca. klokken
9. Den muntlige forhandlingen vil bli gjennomført enten ved hjelp av zoom eller
per telefon.

Med hilsen
Laila P. Kaland
juridisk seniorrådgiver

Sluttkommentar:

Det er en heftig åndskamp når en kan spille alle mulige kanaler på bussen.
Ingen andre enn meg blir egentlig nektet å spille radio, og må leve i frykt for å ikke bli oppsagt for å høre på kristen radio.

Dette er ille, så langt er Unibuss og ledelsen ved Per Christian Bing altså villige til å gå!

Be, dette er kristendomsforfølgelse, diskriminering, trakassering og mobbing av meg for å spille på kristen radio.

Jeg har kun spilt på kristen radio med lovlig konsesjon, ikke noe annet,
Med lydstyrke på det samme nivået som de majoriteten av andre sjåfører spiller!

Lukas 12. 11 Men når de fører eder frem for synagogene og øvrighetene og myndighetene, da vær ikke bekymret for hvorledes eller hvad I skal svare for eder, eller hvad I skal si; 12 for den Hellige Ånd skal lære eder i samme stund hvad I skal si.
tirsdag 25. august 2020

Nr. 2743: Game over for Plan- og bygningsetaten i Oslo da kravet imot oss er blitt foreldet og de kan ikke kreve oss for 1 krone!

Nr. 2743:
Game over for Plan- og bygningsetaten i Oslo da kravet imot oss er blitt foreldet og de kan ikke kreve oss for 1 krone!

Fikk denne mailen ifra PBE der de ikke opptrer redelig i det hele tatt da de burde og skulle ha godkjent bod, trappen og muren vår for lenge siden.
Nå opptrer de overmodig som de har «vunnet» og ikke innser at de har tapt!

Sendte denne mailen til PBE, for å opplyse at kravet imot oss er foreldet, og dette må de bare innse.

Saksnummer  201908605                 
Oslo 11/7.2020
Ref. hos Fylkesmannen: 2020/1997 og 19/377
+ hos PBE: 20160922, 201510929 og 201610333

Gjelder søknad om mur, bod og trapp!

Dere har åpenbart ikke skjønt, eller vil skjønne at saken er nå foreldet!!!!!!!!!!!!!!!!

Da bør dere vise storsinn og godkjenne det pene og meget funksjonelle vi har bygget!!!!!!!!!!!!!!

Det er til gunst for alle, og andre har fått dispensasjon for langt større overskridelser, opptil 57 ganger mer enn oss.

Vi ble da veiledet av dere hvordan bygge mur, og boden bygget vi i god tro.

Dette skriver namsmannen, det er «game over»!

Saken er nektet fremmes og dere på attpåtil betale omkostningene på 1992,00 kr og har tapt så det suser, dere har rett og slett sovet i timen.

Vært uprofesjonelle, udyktige og uredelige.
Men allikevel opptrer dere fremdeles like hatefullt ovenfor oss.
Dette er usivilisert, udemokratisk og ondt!

Namsmannen sier at saken er foreldet, og dere har ikke gjort jobben deres.

Vi har vunnet og dere har tapt!

Hvordan kan dere da si at vi skal søke på nytt, og forvente å få annet enn nei?

Da kan dere begynne hekseprosessen på nytt, vi kan da ikke søke under slike forhold?

Dere åpenbart misliker oss, og søke godkjennelse da er en umulighet!

Vår saksbehandler Tommy Monge (den siste og verste) sier at han ikke engang vil snakke med oss, og ha et slike antipatier i seg selv, og være saksbehandler gjør han ikke egnet til det.

Hvordan skal vi kunne vinne frem under slike forhold imot hat-mennesker?

Hjelper ikke å være kommunalt ansatte og sier at en er enhetsleder, saksbehandler og alt annet.

Det er gått prestisje i denne saken, vi vil aldri kunne søke under slike rådene forhold!

Dere kommer aldri til å endre noe som helst.
Det blir bare en ny runde med ulovlighetsoppfølging, og nye vedtak om tvangsmulkter.

Dere fikk en på tygga av namsfogden, og er mer bitre enn noensinne.

Jeg tør ikke spå hva dere finner på, men noe vil dere gjøre til det onde, ikke til deg gode er temmelig åpenbart.

Dere sier egentlig at vi får avslag uansett hva vi gjør med søknad.

Får vi avslag, så går dere til namsmannen og krevet inn penger.

Dere spiller et uærlig spill, vi har vunnet, det er eneste vi oppnår med å søke på nytt.
Så lenge som dere hater oss så inderlig som dere gjør, er at dere får en ny mulighet til å gå til namsmannen å kreve oss for penger etter å kalle det pene vi har bygget for ulovligheter.

Som burde og skulle vært gitt dispensasjon for til lenge siden, er nye pålegg om rivning og bøter deres ønskemål.

Dere er noen svært hatefulle mennesker, som er umulig å forholde seg til og komme frem til konstruktive, rettferdige og gode beslutninger!!!!!!!!!!!

Dere har drevet en form for heksejakt på oss, og lyver med dette som dere her skriver:

For ordens skyld minner vi om at vi har en restriktiv holdning til denne type dispensasjoner og at
et positivt utfall av en søknad om dispensasjon i ikke kan påregnes.
(sitat slutt.).

Dere har vært lempelige ovenfor alle andre, ovenfor oss er dere stikk motsatt. Dette har vi lagt frem for dere gjennom utallige mailer og dokumentasjoner, samt påvist at det vi har bygget er det ikke noe negativt med. Bare fordeler, og da skulle vi fått dispensasjon når det er mer som er positivt enn negativt, dette sier regelen om dispensasjon:

Hør her hva loven sier:
§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket

- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

- om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet.
(sitat slutt.)

Vi har kun ringt ned til PBE, fått veiledning.
Naboer har skrevet under, etterpå har nabo Roar Telje lagt oss for hat. Gikk rundt til andre naboer, som han fikk til å skrive under imot oss i sin hat-kampanje.
Vi hadde verdens beste og mest fornuftige saksbehandler i Kaja Aubert Lange, som forsvarte oss overfor nevnte hatefulle mann.

Hun ble tatt av saken, og etterpå det har det vært svarte natta å møte PBE og enkelte hatefulle naboer!

Det er som Guds ord sier i Titus 3.3. de hater og blir hatet om enkelte mennesker.

(Titus 3. 3 For også vi var engang uforstandige, ulydige, villfarende, træler av manghende begjæringer og lyster, vi levde i ondskap og avind, vi var forhatt og hatet hverandre.)

Trist, men at dere får holde på slikt av styrende myndigheter, vitner om et demokrati som ikke fungerer som det skal.
For det som dere holder på med har ikke noe med en seriøs og rettferdig offentlig forvaltning.

Men det er kun makt- og myndighetsmisbruk!
Det som dere holder på med er også meningsløshet og rigid da dere aldri har svart oss på noen spørsmål som har vært til vår fordel!
Ikke et eneste en gang, dette har vi dokumentert mange ganger, men da får vi kun til svar et pålegg som er enda strengere og rigid enn det som før er fatet, det viser bare deres eget vrangskap og mangelfulle kompetanse som dere dekker over med som sagt med å ikke svare.
Svaret er alltid ved neste korsvei å gjøre ting enda vanskeligere for oss.

Søke på nytt ovenfor dere, det er dødfødt da hatet deres er så påfallende og gjentagende!

Dere har driti på draget noe voldsomt. I forhold til vedtaketav 

Nå er selve pengekravet i vedtaket foreldet.

Dere har drite på draget når dere ikke rakk å innkreve kravet innen 14/8-2018. § 2.(Fristens lengde.)
Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år.

Nå har dere tapt, og da er det kun et alternativ hvis dere er redelige og profesjonelle.
Det er å gi oss den dispensasjonen vi skal ha, godkjenne trapp, bod og mur.
Alt annet dere kommer til å gjøre i denne saken, vil kun vise at dere er uprofesjonelle og fylt av har og forskjellsbehandling!
Dere har tapt og vi vunnet, ikke glem det hvis dere vil være sannferdige og innse fakta.
Kravet imot oss er foreldet! Det er foreldet!

ForeldelseHvis et krav er foreldet, betyr det at den du skylder penger (kreditor) ikke lenger har rett til å kreve betaling.
Kravet faller altså bort på grunn av sin alder.
Foreldelsesfrister

Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år.
Det betyr at kreditoren må få kravet betalt innen 3 år eller få fristavbrudd innen samme periode.

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

lørdag 8. august 2020

Nr. 2747: Jan Hanvold visavis Harvey Weinstein, Visjon Norge visavis Miramax!

Nr. 2747:

Det svenske forkynnerparet Maria og Stefan Hallman, to tøffinger.
Harvey Weinstein bygde opp Miramax med sin bror, ble styrtrik og kjendis.
Jan Hanvold har bygget opp TV kanalen Visjon Norge, blitt en kristen kjendis og er god for nok et titall millioner som er mye i Norsk målestokk for en kristen forkynner.

For å få bli med i filmene til Miramax var det en hake ved det hele, da for damene spesielt. De må tilfredsstille kåtskapen til Harvey Weinstein på en elle annen måte.
Dette var et innarbeidet system, pillråten og stygt. Harvey Weinstein ble alene med damene, da trakk alle andre seg unna.
En mann på 150 – 200 kg var selvfølgelig umulig for damer på rundt 60 kg å si nei til. Det var egentlig regelrett voldtekt.
Jan Hanvold lever etter skriften ord i hor. Hvordan forholder de Jesus-troende seg til dette?
Tier stilt, og på den måten forsvarer og legitimerer de Jan Hanvolds horeri!

Jan Hanvold, gategutt ifra Drammen eller profet?

Jan Hanvold skriver at han er apostel og profet. Så i neste setning er han kun en enkel gategutt ifra Drammen.
Mannen er åpenbart schizofren og en lurendreier.
Det er klart at gategutten fra Drammen kan hore seg, men apostelen og profeten kan det ikke.
Denne mixen som Jan Hanvold holder på med er sterkt demonisk, ja rett ut Satanisk da Gud og Satan ikke kan forenes. Ikke kjødet vår eller Ånden, ikke lys eller mørke.
Skriften sier følgende:

2 Kor. 6. 14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 15 Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? 16 Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 18 og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige.
7. 1. Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

De som er med på Visjon Norge – de kan ikke tale imot Jan Hanvolds horeri og ubibelske lære i mange sammenhenger.
Eneste som jeg vet, som torde og var villige å gå imot Jan Hanvolds liv. Stille spørsmål og ta opp dette tema om skilsmisser og gjengifte.
Det var det svenske forkynnerparet Maria og Stefan Hallman, men det ble også en brå slutt for dem på den kanalen. Det er temmelig åpenbart at Satan ikke tåler at sannheten kommer frem på Visjon Norge, for da reagerer han.

Jeg tar med til slutt en artikkel jeg skrev om dette.


Emmanuel Minos – En bedrager?

Dette er tatt i fra Lyd Misjon og mye av det jeg ellers har skrevet under debatt innlegg er gått tapt da jeg er blitt stengt ute på samtlige kristne debatter jeg har vært med på da jeg holder frem alt Guds ord og alle sannheter. Det være seg Avisen Dagen, Vårt Land, Korsets Seier (nå KS) eller andre!
Snakke om kristent demokrati, det er styrt av udemokratiske og kontrollerende mennesker, trist men sant!

Kommentert ved Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Emmanuel Minos ble spurt på Visjon Norge av ekteparet Hallman fra Sverige om: Det er riktig og lovlig for en forkynner å være skilt og gift opp igjen.

Kommentar: Burde ikke være noe problem med å gi et klart svar på spørsmålet!

Til det svarte han at det ville ikke han svare på da det var for vanskelig å svare på det.

Kommentar: Det er vanskelig å få seg til å tro at spørsmålet er for vanskelig å svare på, Bibelen har en klar tale, hva skilsmisse og gjengifte går ut på!

Etter mitt skjønn, så kreves det egentlig kun et ja eller nei, og nei er det bibelske svaret.

Kommentar: Man må si seg enig med Jan Kåre Christensen, at Bibelen gir ikke noe samtykke i gjengifting etter en skilsmisse. Emmanuel Minos burde ha gitt et klarere svar på dette spørsmålet, litt mer fyldig og innholdsrikt, innholds givende. Kommentar i parentes: (Mener at Emmanuel Minos sa følgende: Én mann for én kvinne – Eller var det, det motsatte? Én kvinne for én mann.) Uansett er det selvsagt slik ekteskapet skal fungere, ikke flere verken den ene eller den andre veien.

Er ikke Emmanuel Minos da med og legaliserer for synd, og han er ikke skikket å være forkynner da han ikke evner å svare på et slikt elementært viktig emne?

Kommentar: Hva som er årsak, til at ikke Emmanuel Minos svarte verken et ”JA” eller ”NEI?” Er ikke enkelt å svare på, derfor kan det være til dels vanskelig å ta en avgjort stilling til saken. Derfor er det også vanskelig å avgjøre hvor vidt han er skikket til å være forkynner, eller ikke, men han burde i hvert fall ha gitt et klart svar. ”JA!” eller ”NEI! “Vil være for langt å gå, om man sier at han ikke er skikket til å være forkynner, han er tross alt den klareste av pinsebevegelsens gjenlevende forkynnere i denne tiden.