søndag 24. april 2022

Nr. 3008: Vårt skriv til Plan- og bygningsetaten vedrørende den nye småhusplanen!

 Nr. 3008:

Vårt skriv til Plan- og bygningsetaten vedrørende den nye småhusplanen!


https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3010-naboer-plan-og-byggningsetaten.html

 

Her er mailen vår:

 

Til avdeling for byutvikling                              Oslo 24/4. 2022

Groruddalsenheten

202102096

 

Vi fikk i Altinn et forslag hvordan den nye småhusplanen for Oslo er foreslått skal bli.

Dere skriver også følgende: «vi vil reviderer småhusplanen og ønsker din mening!»

Dette er et svar til høringsutkastet. Høringsutkastet berører våre pågående saker.

Saksnummer 201510929, 201610333, 201908605 og 201609223

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

Vår sak startet i 2013 da vi ringte ned til PBE og ble muntlig veiledet til å bygge mur som vi har gjort (i 2014). Satt opp en liten bod som vi trodde ikke var søknadspliktig da reglene sa at det var lov å sette opp boder mindre enn 15 kvm2, vår er på 11 kvm2. Den kom noen kvm2 utenfor utnyttelsesgraden på tomten (ca. 4. kvm2), men vi fikk med muren vår dette «igjen» flere ganger ved muren som vi byget når det gjelder utnyttelsesgrad på tomten. Så alt det vi har bygget, har kun vært en vinn vinn situasjon. Der det var fjell og skygge har vi fått en liten pen bod. Der det er sol og vi oppholder oss ute til lek og rekreasjon, har vi fått det grønt og plant. Tomten vår er blitt større, grønnere og bedre rett og slett! Vi har også påpekt at vi har takterrasse, dette har PBE ikke villet høre på. Det står i den nye småhusplanen følgende: «Takterrasser medregnes i uteoppholdsareal.» Vi og våre søkere Ferdigattest AS treffer en innertier atter igjen ovenfor PBE. Det står også om fire sykkelparkeringsplasser per boenhet, hvorav 50 % under tak. Dette har vi påpekt ovenfor PBE at vår bod fyller denne funksjonen. Atter en innertier til Paal Løvaas og Ferdigattest ovenfor PBE. Før kastet vi oss i et tau ned da eiendommen vår var meget bratt ned imot veibanen. Vi satte opp en liten pen og funksjonell trapp som alle andre som bor imot Stormyrveien har hvis de trenger det med hensyn til høyden.  Bortsett fra de som ikke trenger, da deres eiendom ligger i flukt med veien. Vi får høre at det er ikke så bratt, riv den, selv om den ligger 100 % på vår eiendom. Hos oss er det stupbratt, og vi som den eneste eiendommen skal kun ha en adkomst via Krokstien av eiendommer som ligger ut imot Stormyrveien? Dette vil ikke PBE svare på, her igjen bryter de Norsk lov som de har gjort ovenfor oss hele veien da forvaltningsloven pålegger dem å svare på våre relevante spørsmål. Da blir det ekstra ille at vi som de eneste ikke skal kunne ha en trapp godkjent som ligger helt på vår eiendom? Det er enda et overgrep av PBE, og de har det blitt mange av i vår sak. Overgrepene er egentlig verre enn det som er i et vanlig avslag. For når vi prøver å komme i dialog, svarer PBE ikke oss. De har en slik arroganse og frekkhet som er helt hinsides normal og god oppførsel. Vi prøver bare å dra i nødbrekken ovenfor PBE slik at andre våkner opp! PBE her i Oslo driver med mer overgrep og renkespill, enn å følge egne regler og vedtatte lover. Der grønt, lek, rekreasjon er ord som de utad legger vekt på. Innad er det å ha kontroll og utøve makt og få mobbet de som har det grønt og gjort forskjell i disfavør imot de eiendommene som har lykkes å få det til som de nevner utad er viktig. Da de er ikke følger egne regler og forskrifter! Har de sterke antipatier eller uvilje imot noen, så bruker de regelrett makt. Eller for å si de på en annen måte, misbruker sin makt.

Dette er PBE i Oslo.

Da sykebilen kom til oss, måtte de bruke adkomsten i fra Stormyrveien da det er så smalt og trangt i Krokstien. PBE er egentlig også en sikkerhetsrisiko hvis tomten skal føres tilbake til slik vi engang hadde det da vi slengte oss ned i tau. Og klatret opp i samme tauet for å gå over et gjerde som var farlig da det var et nettinggjerde. Vi setter ikke vårt eget liv og helse i fare for en sykelig etats fullstendige syke pålegg og bøter, aldri!

Samtidig, det er meningsløst og alle argumenter de har kommet med, er godt dokumentert fra vår side, og tilbakevist. De bare fortsetter å kjøre over oss med bøter og vedtak, dette er makt- og myndighetsmisbruk av den verste sorten. Da det er totalt meningsløst, skaper en sikkerhetsrisiko for oss
. Dyrt, forskjellsbehandling, represalier for å ha sagt imot PBE og hevngjerrighet. Det er her faktisk noe av kjernen her. Først blir vi veiledet. Da det ikke var på «rette måte», er det tjenestefeil. Når vi søkte og har spurt om svar, og ikke fått det. Da er det brudd på forvaltningsloven. PBE bryter Norsk lov gjentagende og notorisk! Bod, trapp og mur ble satt opp i 2014, vi søkte om godkjennelse i 2016 gjennom Ferdigattest AS ved Paal Løvaas. Søknaden til Løvaas og hans argumentasjon er som lest ut av det kommende forslaget. Dette er på det sterkeste prøvd å bli motbeviset og motarbeidet av PBE som de nå egentlig går inn for dette de selv har motarbeidet gjennom mage år? Eller er det politikerne og andre som presser PBE? Her er det også å ta med at PBE gjennom en årrekke har prøvd å sette oss i miskreditt, motarbeidet oss, og alle argumenter/forhold er blitt forsøkte blitt brukt imot oss. Det som taler til vår fordel, er enten oversett eller på annen måte prøvd å bli gjort «ugyldig.» Vi blir sett på som har satt opp noe helt annet enn det vi har gjort. Vår mur er mindre enn andre også i nærmeste omkrets, samt langt lavere enn mange andres som her i Oslo by er det murer satt opp til minst 8 – 10 meter inntil nylig flere steder. En mur på 8 meter er vel massiv? Men en på 2 meter er vel ikke massiv da? Men når PBE argumenterer så er en mur på 8 meter innenfor, men en på mindre enn 2 meter er massiv. Vi har dokumentert dette og enda ikke fått svar selv om forvaltningsloven sier at en har krav på svar. Alt det vi har argumentert for, er nå implisert i den nye småhusutkastet fra PBE sitt nye utkast som vi er blitt bedt å si vår mening om. Det er som tatt ut av vår søknad og argumentasjon! Når vi leser søknaden til Ferdigattest AS og Paul Løvaas, så kunne en trodd at han hadde skrevet deler av dette som nå PBE legger frem som et forslag!

Det viser bare at vi har hatt «rett» hele tiden, og PBE feil åpenbart! Grønt område skal vektlegges, uteområde til lek og rekreasjon, som vi har argumentert for. Bygget og talt til døve ører ovenfor Plan og bygningsetaten. Grønt er slik vi ser det, en farge som PBE sjalter og valter med alt ettersom det passer. Massivt og andre ord likeså. Ulovligheter er for PBE noe hvis de misliker noen. Lovlig hvis de liker noen. Dette er standarden, snakk om at det er ikke likhet for loven og grov forskjellsbehandling. En lov for oss, en lov for andre. En er avhengig å være dus med PBE, da går alt igjennom uansett hvor «ulovlig» det er. Er en ikke dus med PBE, så hjelper ikke noe! Det hele dreier seg egentlig om å være innafor hos PBE, og er en utenfor. Da er det som er lite massivt. Det som er massivt, ikke noe å bry seg om, da det er en nødvendighet. Her blir lite stort, og stort smått. Det heter seg at vi skal ta vare på vår tarv (eiendom.) Slik vi har erfart det, så ønsker PBE å vandalisere og ødelegge vår eiendom. Får de ikke lov til det, så vanker det bøter som er kommet opp i ½ Million, og mer. Det som PBE holder på med er ikke noe annet enn ren og skjer vandalisme i vårt tilfelle. Snakke så pent om ting, men innse egne feilsteg finnes ikke hos PBE i mange tilfeller. Der ønsker de kun som i vårt tilfelle. Ødelegge, stjele fra oss og bringe inn kaos og frata oss det pene og funksjonelle vi har bygget.

Vi vil prøve både å svare på dette, men vi er overbevist at den største utfordringen for å få til en god løsning videre, det er faktisk Plan- og bygningsetaten selv. Da angående videre med denne småhusplanen. For det er ikke noen tvil om at dette er en syk etat.

Som har vist seg å være temmelig vanskelige, inkompetente og til dels drevet med forskjellsbehandling og uetiske fremgangsmåter. På mange måter, dette er ikke en etat som er i «eliteserien».  Heller tvert imot, i de «lavere» divisjoner når det gjelder det meste. Derfor blir dette også noe personlig, for å advare politikere og andre at vi alle står ovenfor det største hinderet for en god løsning. Det er PBE her i Oslo, for det er vanskelig å se for seg at de skal kunne mestre denne oppgaven som de skal gjøre ifølge ordren i fra Oslos politikerne uten å forkludre og ha en personlig agenda imot noen som skulle på en eller annen måte stå i veien for dem på en eller annen måte. Enkelte personer i PBE har så sterke sympatier og antipatier imot personer, at det er vanskelig å se at de på en ugildhet måte ikke gjør forskjell på folk. Etaten og de menneskene må lide under en eller annen form for sinnsforvirringen eller på annen måte sterkt skadet? Skal disse kunne håndtere både denne prosessen og håndheve lover regler da de gjør slik forskjell på mennesker allerede under «gammel» plan? Legger inn personlig «annerkjennelse» eller vendetta! Skulle de være litt uenige med noen, så svarer de ikke som forvaltningsloven pålegger. Driver et renkespill uten like, hvorfor må en da ha enda flere paragrafer og lover? De som er allerede, er vel mer enn nok for PBE for å demonstrere sin makt? Gjøre vedtak basert på slike vurderinger, og da blir det forskjell, store forskjeller. På mange måter er PBE en etat som ikke er der den skal være på noen måter eller områder. Da gjør politikerne og de impliserte her lurt å dobbeltsjekke PBE før en går videre i prosessen!!!!!!!!!! Tatt med de interne forholde i PBE. Tørkeloft og utfrysninger er ikke ukjente begreper innenfor personal behandling i denne etat. Deres duelighet og kompetanse, eller retter sagt, mangel på duelighet, redelighet og kompetanse! Deres evne til å takle og håndtere de som har innvendinger og kommer med saklige argumentasjoner er nøyaktig lik som en finner i land som vi ikke ønsker å sammenligne oss med, dessverre!

 

Grunnleggeren bak Tinholt Eiendom AS er Terje Tinholt, en mann med meget bred erfaring. Terje Tinholt sier nøyaktig det samme som vi har sagt og skrevet i flere år angående Plan- og bygningsetaten her i Oslo: «Oslo drives som en østeuropeisk stat med diktatorbeslutninger!» Videre skriver og hevder han følgende:
– Skandale av dimensjoner – oppfører seg som diktatorer.

 

I mailen vi fikk står følgende:

«Plan- og bygningsetaten (PBE) har fått en politisk bestilling fra rådhuset om å revidere småhusplanen, og legger nå fram et planforslag til offentlig ettersyn frem til 30. mai.»

Hvis politikerne tar innover seg at først må PBE oppe å gå, før videre vei? Hvis ikke, så vil ting fort bli verre enn bedre hvis slike regelryttere som er null løsningsorienterte håndtere enda mer regler og forskrifter. Vil det hele ende i mer forskjellsbehandling, trakassering og mobbing. Regner med at dere ikke kommer til å få tilsvarende mailer og synspunkter vinklet slik. I hvert fall ikke mange. Derfor skriver vi mer en to sider da vi egentlig representerer mange som nok er blitt utsatt for PBEs represalier, gjengjeldelse og maktoverskridende oppførsel. Samt, de aller fleste har skrevet alt for lite da det skinner frem i alles uttalelser.

Vi representerer mange som PBE har klart å kjøre i grøften eller er tause i dag, derfor tar vi oss denne friheten å komme med nesten et kompendium. Men det blir vel sladdet? Det pleier PBE gjøre når de blir avslørt for hva de egentlig holder på med. De fleste orker ikke å legge for mye arbeid ned i dette en skriver, da alle vet mer eller mindre at PBE gjør som de vil stort sett allikevel! De aller fleste som er kommet i klørne på PBE. Gir etter, for de har alt for stor makt (maktmisbruket innenfor denne etat er overveldende). Hvis en klager og påpeker feil de gjør, får en stort sett ikke noe gehør. Blir overkjørt av et apparat som blir satt ut i live for om mulig å knekke enn å få en helt satt ut av spill. Statsforvalter, Byrådet, Sivilombudsmannen, Rettsvesenet, Kommunal- og distriktsdepartementet og hele det offentlige er på feil side og støtter PBE uansett hva de finner på med å bryte Norsk lov og uetiske fremgangsmåter. At vi står oppreist etter alle disse årene er et aldri så lite under. Da alle andre instanser forsvarer og overser vår argumentasjon på toppen av det hele. Dette er også noe som burde ha blitt gjort noe med! De ansatte i PBE virker til å være særs nærtagende, sier en noe imot dem eller de ikke er enig med deg. Så glemmer de det ikke, og du har de imot deg i år! Ikke lett med slike mennesker. Når det gjelder f.eks. måten PBE snakker om ting, bl.a. grønne områder. Så er det elendig definert hva ‘grønne verdier’ er. Det oppfattes som et politisk ideologisk innspill, uten forankring i innbyggernes interesser. Begrunnelsen for det inngrepet forbud mot tiltak er, oppleves som en direkte politisk begrunner regulering av enkeltmenneskers private eiendom. Dette kongruerer ikke med eiendomsrettens intensjon. Vi har fått langt mer grønt område. Det blir brukt imot oss hele veien av PBE som i et renkespill og bygge opp et narrativ imot oss i rene mafiastil. For oss er og blir PBE «problemet», ikke noe løsning. Det tror jeg de er også for mange, og med enda flere regler som de skal skalte i og mellom ser vi for oss dette som en varslet katastrofe. PBE er rett og slett en uskikket og bedriten (kanskje derfor de liker heller bedritne skråninger, ikke pene murer?) etat i våre og manges øyne!

Her er det i vårt tilfelle rett og slett en katastrofe for Plan- og bygningsetaten opp imot oss, slik skjev forskjellsbehandling og ufin væremåte er stygt!

PBE har aldri noen gang tatt hensyn til våre synspunkter, betraktninger og innvendinger, men bare overkjørt oss gang på gang (selv nå regner vi med at ikke noe vil skje til vår fordel da det er gått prestisje i vår sak og ingen vil innse den store uretten vi er blitt utsatt for av det offentlige). Med vedtak, bøter og annet i rene gangster og mafia still. I denne nye småhusplanen er det vektlagt mye i forhold opp imot hva vi har påpekt, som sannhet og en virkelighet. PBE har imøtegått oss på dette (uten begrunnelse, forklaring og svart på spørsmål som forvaltningsloven pålegger dem å gjøre), og gitt oss avslag på vår søknad om dispensasjon og godkjennelse. Her møter de seg selv virkelig i døra, og det til gangs. Grønt, lek, rekreasjonsområder og utenomhusareal er ikke viktig når det skal brukes hvis PBE har antipatier og mobber noen. Er det utad i det offentlige rom hva de vektlegger, så tales det vel om det samme. I vårt tilfelle blir vi først møtt av noen hyggelige mennesker i PBE, bl.a. vår daværende saksbehandler som forteller oss ved to anledninger at vi slipper å søke så lenge vi ikke bygger en mur over 2 meter og gjerde på 1 meter da vi ville ligge under naboen over på andre siden med hensyn til høyde. Vi gjør dette da vi har en gammel mur fra før, derfor får vi høre at vi slipper å søke. Etterpå blir vi møtt med en gjeng arrogante og som anklager oss for å drive med ulovligheter. Vi prøver å gjøre det vi kan med å søke, men det hele utvikler seg til å bli møtt med en forvaltning som ikke engang vil svare på en saklig og god måte. Hele saken er ikke noe annet en arroganse og nedenfra ned holdning imot oss!

Godkjent andre som har bygget uetisk, u-funksjonelt og på alle måter bryter med det allerede eksiterende miljøet. Intensjonene med lovverket med å gjøre eiendommene pene og grønne, har ikke vært PBE varemerke.  Men å få på en plating, asfalt/betong og beholde en til dels stygg og upraktisk skråning. Vår nabo i hus b er et eksempel her, for etter vårt skjønn er dette direkte visuelt stygt å se på. Stor platting, ikke noe grønt omtrent, men en bratt skråning og bedriten ned i veibanen. Den var litt bedre før med villtgress, men er nå beplantet/fjernet gresset som var der før. Slik at det faller mer mold og dritt i veibanen enn noen gang. Slike forholder ynder PBE å godkjenne, men ynder å snakke om miljø og grønne områder utad. Der var det litt gras foran huset og ned mot skråningen. Dette ble fjernet og erstattet med en enorm terrasse og skråningen ble graset erstattet med en form for blomster som selvsagt ikke passer for en skråning. Nå faller det mer mold ned i veibanen enn noen gang da skråningen går nesten i flykt med veibanen. Holde seg innenfor lovverket er den nye parolen, men hva som er estisk, pent og praktisk, det skal ikke vektlegges!

 

Dette er hykleri og dobbeltmoralsk som PBE har som vane i de aller fleste forhold

Er en velformuende eller har kontakter, er muligheten for dispensasjon og godkjennelse som godt som sikret. Det er utbredt en form for korrupsjon som preger PBE og det offentlige som vi har avdekket gang på gang. Da blir en møtt med gjengjeldelse og represalier. Et skipbrudd er hele PBE regelrytteri. Der slik som oss har fått et mye flatere og grønnere uteområde er blitt totalt overkjørt av regelryttere og maktmennesker i PBE her i Hovedstaden. Vår argumentasjon som nå er som skreddersydd opp imot denne nye planen, er blitt nærmest oversett og latterliggjort av PBE.  Samt alle andre instanser, nå viser det seg at det er våre argumenter som skal bli satt ut i live? Paal Løvaas har ihvertfall vært en fremsynt mann da han søkte for oss i 2016. Tenk, vi bygget en bod på noen steiner og knauser, dette regner PBE oss til miskreditt. Vi bygger en mur på vår «solside» som gjør at eiendommen vår øker langt mer enn vi «tapte» med boden med hensyn på utnyttelsesgrad. Nå er det flatt, grønt og pent. Det ligger naturlig og skjønt til det vi har bygget. Utnytter tomten maksimalt til det beste og mest naturlige. Harmoni, utnytte og grønt er det nå mer enn noen gang, dette som PBE vektlegger utad med som egentlig betyr ikke noe hvis de satser på å vinne over noen. Får rett og slett mest ut av tomten med hensyn til det grønne er kun et munnhell for PBE. Dette blir regnet oss til ugunst, og sett på å være gjort en «utilgivelig» synd. Selv om virkeligheten og vår argumentasjon forteller det stikk motsatte enn de «kloke» og «alvittene» saksbehandlere og enhetsledere hevder som er sanne, som er faktisk som et eventyr hvordan de har argumentert ovenfor oss. Sannheten er på mange måter stikk motsatt enn hva PBE hevder. Når de blir avslørt og vi har krav på et svar. Så unnlater de å svare sort sett alltid. Skulle de svare, så svarer de på samme måten som før. Håpløse er egentlig PBE å argumentere imot når en dialog fungerer slik. På mange måter siter enn nede på en data i Oslo Sentrum og leser på Asbjørnsen og Moe? Legger det inn i vedtak og antagelser? For maken på omgang med faktum/sannheten skal en lenge lete etter hvordan denne etaten kan stevne frem. Vi bygger en mur, trekker den ½ meter lengre inn enn vår før «godkjente» skråning som vår nabo har i dag. Når vi påpeker dette, vil ikke PBE engang svare oss fornuftig. Det har vist seg at PBE er et problem, ikke en løsning! Hos oss er det slik at vi har fått «rødt flagg» for å ha bygget i samsvar med kommende plan og gammel plan. Det er naboer som har bygget samtidig med oss, som har fått opptil 70 i prosent ganger utnyttet tomten. Det er så skjev forskjellsbehandling, samtidig møter PBE seg slik i døra slik ord ikke strekker til! Når vi har f.eks. påpekt at terrenget er helt annerledes enn beskrevet på tegningene, da svarer de ikke. De svarer ikke engang på så enkle ting at tegningene ikke stemmer med virkeligheten. Ei heller at vår skråning ligger i veikanten, men muren vår er trukket godt og pent inn. Men en huk til både snø og annet. PBE prøver å bygge opp et narrativ imot oss som ikke stemmer med virkeligheten. Alt dreier seg om å sette oss i miskreditt! Vår skråning lå en 30 – 40 cm fra asfaltert veibane, mens vår mur ligger jevnt over 1 meter. Dette forholdet vil ikke PBE engang svare på. Bl.a. vi bor i et eldre villastrøk med til dels høye murer opp imot 5 meter og høyere enn vår, alt slik blir ikke tatt hensyn til og er i med i beregningen og annet som er relevant til vår gunst. Vi bor nå i dette landet som vi nå bor, men fjell, knauser og annet som gjør at vi har et ulendt og variert terreng. Vi har f.eks. en mur som ikke er høyere enn allerede eksisterende murer. Vår mur 100 % tilpasset vår tomt, og gjør vår eiendom ideell og perfekt. Holder fyllmassene på plass, og har gjennom en meget pen og funksjonell mur fått alt det en kan ønske seg, og mer til. Et flattere og grønnere uteområde til lek og utenomhusopphold opp imot vårt hus og eiendom. Muren er dradd ½ meter lengre inn en vår bedritne og ekle skråning som vi hadde før. Som naboen vår har i dag og med all ulempe det fører med seg. Fått en trapp som ligger helt på vår eiendom som også PBE vil at skal rives i tilknytning til en liten bod på 11 kvm2 som også er pålagt skal rives. Med andre ord, alt det som PBE ønsker for den nye småhusplanen. Det skal nå rives! Fatte den som det kan.

Det står i den nye planen følgende: 7.2 – Plassering og kvalitet på uteoppholdsareal

Uteoppholdsarealet skal ligge godt tilgjengelig fra boenheten. Uteoppholdsareal skal i sin plassering og utforming være egnet for lek, opphold og rekreasjon, og kunne brukes av ulike aldersgrupper. Vi har søkt dispensasjon på dette grunnlaget, og her kommer det frem som viktig i denne nye planen. Med bøter og hat-vedtak på nå til sammen ½ million imot oss, er vi «belønnet». Skulle vi da få dispensasjon og godkjennelse nå da? Hvis ikke, vil PBE si at den nye planen vil en egentlig ikke ha!


Da vi søkte i 2016 gjennom Ferdigattest påpekte dette og mange andre momenter.

Se her for noe.

Mht. uteoppholdsareal:

PBE har i sitt vedtak vedrørende bod vektlagt uteoppholdsarealene. Tiltakshaver opplever denne argumentasjon i noen grad å være motstridende da etaten i fm. bod vektlegger utearealet mye, mens man i fm. forbedringen av utearealet knyttet til muren ikke tillegger dette nevneverdig vekt. Vi forstår etaten mht. at bod i noen grad beslaglegger areal avsatt til uteopphold, jf. gitte tillatelser til boliger. Vi forstår også at etaten har lagt til grunn at skrånende terreng (inntil 1:3) anses som brukbart (uteoppholdsarealene mot vest dersom man ikke etablerer mur). Mht. avsatt uteareal så vil vi påpeke at grunnet endrete bestemmelser mht. beregning av uteoppholdsareal, så har faktisk utearealene til boligen regneteknisk økt, jf. gitte tillatelse til bolig, selv etter etablert bod. Før anså ikke PBE arealer i fm. takterrasse å være «brukbare», mens iht. endrete bestemmelser så gjør de det. Således oppfylles krav til uteareal uavhengig av om boden etableres eller ikke. Mht. utearealene mot vest så vil vi igjen påpeke at flate arealer gir bedre muligheter for variert uteopphold enn skrånete arealer. Det bes i denne anledning om at kommunen ser hen til nabotomtene, og de fleste tomter nedover Stormyrveien (hvor trapping av terreng er forholdsvis utbredt) i sin klagesaksvurdering. Det framstår opplagt at det ikke bare er tiltakshaver som har hatt et ønske om å flate ut det kuperte terrenget med et ønske om flatt uteområde.


Alternativ løsning:
Mht. bod så er tiltakshaver klar på at man ønsker denne saken vurdert av Fylkesmannen, dersom etaten eller kommunens politikere ikke omgjør eget vedtak, da man opplever omsøkt bod å gi gode kvaliteter til egen tomt samtidig som det på ingen måte berører andre. Boden er verken estetisk skjemmende eller «i veien» for noen. Mht. mur så er det absolutt ønskelig å opprettholde muren som den er og ikke endre på plasseringen. Det kan vurderes å forblende muren med naturstein, da kommunen mener at murer i området stort sett er oppbygd slik, men dette vil etter tiltakshavers oppfatning være negativt mht. estetiske forhold.

Konklusjon:

Det bes om at etaten vurderer sine avslag på nytt, og omgjør disse.


Med vennlig hilsen,
Paal Løvaas
For Ferdigattest Byggesak A/S
(sitat slutt.)

Vi har både bygget og argumentert for dette som den nye småhusplanen legger så mye vekt på. Vil da PBE trekke bøtene imot oss?  Gi oss dispensasjon og godkjennelse?

Hvis det ikke gjøres, kan en skrote hele den nye småhusplanen før den er satt ut i live. Tale slik med to tunger, det er utilbørlig og makt- og myndighetsmisbruk. Som noe etter vår oppleves med PBE har de gjort til normen. Det er ille å oppleve slikt, er meningsløs og primitiv forskjellsbehandling. Det er en inhuman måte PBE operer på ovenfor oss! Kunne trodd at vi hadde gjort en forbrytelse, eneste er at vi har prøvd og fått det til. Å gjøre vår eiendom pen, funksjonell, grønn og i vater på alle plan. Vi har oppgradert vår eiendom, lykkes med det. Nå skal den nye planen fra PBE, er som tatt ut i fra våre argumenter som PBE har prøvd å neglisjere og straffe oss for. Det viser bare at vi har vært fremsynte, og PBE har motarbeidet det som de nå vil at skal være normen for alle. Når det også gjelder boden, så får vi egentlig et større og penere uteområde da boden gjør at vi kan samle ting der som vi ellers måtet hatt under presenning eller stått ute og virket skjemmende og rottete. Nå kan vi ha alt samlet i boden, som også kommer utleier til gode som ellers har en trang inngang da den ligger under bakkenivå. Tar med også litt mer fra den nye småhusplanen, som viktige, som samsvarer både med våre argumenter som er blitt fullstendig neglisjert og oversett av PBE. Men som nå tross alt står i dette på mange måter gode forslag. Forslaget er i tråd med våre neglisjerte og motarbeidede argumenter. Ved dette nye forslaget går egentlig PBE imot alt de ellers har ansett som ulovlig. Det står i det skrivet vi fikk følgende: «Målet med revisjonen er å bevare områdenes karakter og grønne verdier.» Grønne verdier har vært noe PBE har motarbeidet, nå får vi håpe på en klar forbedring og forandring?§ 3 Hensikten med reguleringsplanen

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en utvikling i planområdet med bebyggelse med småhuskarakter, og å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Planen skal ivareta områdenes estetiske, funksjonelle, kulturminnefaglige og miljømessige kvaliteter knyttet til eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold.
(sitat slutt.)
Vår eiendom innbefatter alt dette, ikke minst etter vi bygget mur, trapp og bod. Som PBE nå vektlegger og vi har argumentert for. At vi nå ikke skal få godkjennelse vil være sterkt selvmotsigende og klanderverdig. Men når det hele er blitt nærmest en personlig agenda imot oss, og andre holder med dem. Da er det makt- og myndighetsovergrep. Vil presiserer igjen, PBE her i Oslo driver med en form for skuespill. Der de vil bare ha mer og mer kontroll over innbyggerne og ese ut som arbeidsplass der de må ha enda flere ansatte for å drive med kontroll? Nå er de avslørt, får vi virkelige håpe at Oslos befolkning og politikerne våkner opp. Eneste dette kommer til å skape, er garantert mer vanskeligheter for mange da PBE skalter og valter med regelverket akkurat som det passer dem. Har en enorme overskridelser men PBE liker deg, garantert dispensasjon. Så er det motsatt hvis PBE misliker deg og har antipati imot deg, selv minimale overskridelser. Avslag og bøter, det triste er at andre offentlige instanser fremstår å være med på hva PBE finner på? Da de ikke tør eller vil gå imot hva PBE finner på av vedtak og pålegg, uforståelig og udemokratisk!

§ 5 Utomhusplan
Ved innsendelse av søknad om tillatelse til tiltak kreves utomhusplan. Denne skal vise både eksisterende og planert terreng for eiendommen og terrengtilpasning til naboeiendommene, samt opparbeiding av utearealene. Terrengbehandling, beplantning og annen opparbeiding i samsvar med godkjent utomhusplan må være utført før midlertidig brukstillatelse gis.
(sitat slutt.)


Vi bor også i et gammelt villastrøk, med murer langt høyere enn vår. Da at det skal vektlegges at vi har en mur som er «høy». Er også imot planen, då vår mur er såpass «lav» at den kommer ned imot det som PBE kan tillatte. Murer på 1.5 meter, men vår er 1.8 meter på det høyeste. Realistisk og fornuftig, er vår tomt så bratt at eneste gode alternativ er muren som allerede er på plass. PBE legger også til grunn den mest ugunstige/ufordelaktige argumentasjon og påstander imot oss. Ikke realitetene. Samt vil ikke høre på våre argumenter, hva som er til hensiktsmessig og en objektiv vurdering. De veiledet oss hvordan bygge, dog muntlig. Dette blir helt bevist underkommunisert og neglisjert. Det som PBE holder på med, er regelrytteri, makt- og myndighetsmisbruk. Muren ligger også på en rett strekning, så med hensyn til utsikt har høyden ingen betydning. Her som ellers blir alt det vi holder frem ikke tatt hensyn til. Det er selvsagt misbruk av makt. Som har sin bakgrunn i sterke antipatier, forskjellsbehandling og offentlig mobbing. Vårt forhold passer på c, men PBE helt bevist legger seg på a for være mest mulig vanskelige ovenfor oss. Dette er igjen for å ramme oss, da i realiteten er det de som veiledet oss og det ble bygget slik det ble gjort. Det at vi påpeker at dette er et makt- og myndighetsmisbruk, er det for at dette står det om dette forholdet. Det er vanlig å fremstille læren om myndighetsmisbruk som et sett med ulovfestede skranker for forvaltningens skjønnsutøving. Den innebærer at forvaltningen ved skjønnsutøvingen er avskåret fra å legge vekt på utenforliggende hensyn, og å treffe avgjørelser som er vilkårlige, grovt urimelige eller som innebærer usaklig forskjellsbehandling. Akkurat hva vi er utsatt for til punkt og prikke. Det vi er utsatt for er både urimelig, unødvendig og sterk, ikke liten, forskjellsbehandling. De er vilkårlige usaklige og ikke overhode våre argumenter er tatt inn i vurderingen. Er narrativ imot oss er hele PBE argumentasjon, som også er overformynderi og myndighetsmisbruk.

Det står om dispensasjon og godkjennelse.
§ 19-2 Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Hos oss er alt dette innenfor med soleklar margin. Det tillattes murer på 1.5 meter og vår er noen cm høyere. Det er ikke en eneste ulempe, kun fordeler, da ikke gi oss dispensasjon og godkjennelse er imot loven. Samlet sett finnes det i skalaen 100 % fordeler, og 0 % ulemper!
For lover og regler må alltid måles mot etikk og moral. De må måles mot eiendomsretten og sunt bondevett, samt intensjonen med loven (det gjøres overhode i vårt tilfelle der grøntarealet ikke vektlegges det hele tatt). Plan- og bygningsetaten har lite og ingenting av dette opp imot oss når de kan både gi oss avslag på vår velbegrunnede søknad og argumenter. På toppen av det hele kjører de et løp imot oss med bøter og vedtak som er helt ute av alle proporsjoner. Samt beløpene er fullstendig hinsides, og måten å inndrive pengene på er latterlige. De prøvde seg først på 20.000, - kr som Namsmannen avviste som foreldet. Nå fortsetter de med større beløp slik at kravene er over ½ Millioner, fullstendig uetisk, ondt og amatørmessig!  De eier rett og slett ikke respekt for hverken oss eller Norsk lov. Da til mer vi har avslørt deres rigide og meningsløse argumenter som rent ut absurd og det henger ikke sammen. Så kjører de på med enda heftigere pengebeløp og så mye annet som vitner om faktisk en form for antipatier som har utviklet seg til direkte hat imot oss. Der de har gått så langt at de endog truer med politianmeldelse da vi har avslørt dere totalt uetiske gjerninger og direkte ondskap. På toppen av det hele i sin ondskap, har de også tinglyst heftelse på vår eiendom, de vet ikke hva ondt de kan finne på ovenfor oss i sine hevntokter. Dette er PBE i 2022.

Følgende unntak tillates:
a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.
b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.
c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter

6.5
Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.
Følgende unntak tillates: c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.
(sitat slutt.)
Vår tomt var så bratt at før vi bygde trappa, så hadde vi et tau vi måtte holde oss i. Ned slengte vi oss i det, og opp klatret vi i det. V har påpekt at det som PBE legger til grunn for fall, ikke stemmer. Hva gjør de da? Later som deres tall stemmer, selv om faktumet er at vi har et fall som er så stort før v bygget muren, at det stemmer med der en kan ut i fra regelverket bygge murer på 1.5 meter, ikke 0.5 meter. At vår mur er 30 cm mer på det høyeste, er bare bagatellmessig. Slik holder mennesker som er splitter pine gal på, og PBE her i Oslo. Det er virkelig ille, at ord ikke streker til. En skal ikke bruke sterke ord, men for oss fremstår hele PBE som mennesker som irrasjonelle, åndssvake og uten forstand. Eller skal en si onde og primitive? Nå har vi fått en flott trapp som ligger helt inne på vår eiendom, men den er sier PBE ulovlig. Riv den og ikke ha dialog med oss, vi vil gjøre alt så vanskelig vi kan for dere. Vi nå skal måtte både rive mur, trapp og bod oppleves som urimelig og selvmotsigende i henhold til denne nye planen (også gammel plan.) Vil nå PBE gå i seg selv, innrømme feil og godkjenne det vi har bygget som passer perfekt opp imot det som nå skal være den nye småhusplanen? Eneste grunn for ikke vi kan få dispensasjon og godkjennelse er prestisje og uvilje ifra Plan- og bygningsetaten her i Oslo. Dette er ufin og unfair forskjellsbehandling i vår disfavør. Ikke noe annet, da er det også makt- og myndighetsmisbruk (tyranni og overformynderi.)


§ 12 Uteoppholdsareal

Det skal settes av uteoppholdsareal etter følgende norm.:
a. Minimum 200 m2 for eneboliger og 300 m2 for tomannsboliger.
b. Minimum 100 m2 per boenhet/leilighet der BRA er lik eller større enn 55 m2 i annen boligbebyggelse/ boligtype enn ene- eller tomannsbolig.
c. Minimum 50 m2 per boenhet/leilighet der BRA er mindre enn 55 m2 i annen
boligbebyggelse/ boligtype.
Arealnormen gjelder både for nye boliger og for eksisterende boliger på eiendommer hvor det skal gjennomføres tiltak. Arealnormen gjelder også ved endring av antall eller størrelse på leiligheter i eksisterende bebyggelse og ved fradeling av eiendommer.
Minst 3/4 av uteoppholdsarealet skal være på terreng. Takterrasser medregnes i uteoppholdsareal.
(sitat slutt.)

Vi har også takterrasse på ca. 55 kvm2, som gjør eiendommen vår enda mer i tråd med foreslått plan. I vårt tilfelle, så er vår mur med på å gjøre alt dette som nå PBE impliserer i den nye planen. Vi har fått et flatere, større og grønnere uteområde.

Alt i alt er det faktisk ikke en eneste negativ ting med vår mur, tapp og bod.

Kun i PBE sine øyne er dette et problem. Selv om vi har påpekt at dette ikke er faktum.

Et narrativ er det PBE holder på med. Nå når de også møter seg selv i døra med en foreslått plan som samsvarer både med vår tidligere argumentasjon. Samt faktiske forhold, så må det da være mulig å innse at en virkelig har tatt grundig feil? Det må da være mulig selv for PBE at her har de tatt grundig feil?

Det heter i en fjellvettregel at det er ingen skam å snu som de har nå gjort i denne nye planen.

Da må dette også komme oss til gode, eller skal de være lov med forskjellbehandling bare fordi vi ikke har godtatt PBE mange, stygge og unødvendige vedtak, bøter og annet?

Sannheten er at PBE har en regel for Fam. Christensen. Helt annen regel for alle andre.

Andre får dispensasjon for opptil 70 ganger våre overskridelser, men vi blir straffet for minimale forhold! Ikke bare at vi har vært forutseende og bygget i samsvar med den foreslåtte småhusbebyggelsen. Men blitt utsatt for et regelrett tyranni, overformynderi, makt- og myndighetsmisbruk med å bli slik neglisjert og forskjellsbehandlet. Veldig glad for at det står så klart at det å sette av områder til utenomhus er noe som skal vektlegges. Vi har faktisk «fjernet» område som ikke kunne utnyttes, men pent grønt område. Det faktisk i kvm2 ca fire ganger det vi «tapte». Vel ca. 40 kvm2 på en tomt som er vel ca. 400 kvm2. Da å rive noe, er så vilt og meningsløst at ord ikke strekker til. Følge PBE såkalte ulovlighetsvedtak er ikke noe annet enn gale-Mathias som ingen er tjent med. At vi ikke har fått godkjent det vi har bygget og dispensasjon. Det er virkelig grovt og meningsløst ifra PBE.

Når vi får godkjent muren, vil automatisk boden bli godkjent da vi da får mange flere kvm2 eiendom. Kan da komme innenfor grensen med hensyn til de få kvm2 vi er nå over med hensyn til utnyttelsesgraden av tomten. Tar en med takterrassen hos oss, er vi allerede langt innenfor. Noe PBE helt bevist ikke har gjort og villet, de er bare tverre! Her har PBE gjort seg dirkete vanskelige og vrange ovenfor oss. Med den nye planen, så er det åpenbart at vi er milevis innenfor på alle områder å få godkjent mur, trapp og bod. Vil også nevne når det gjelder pengekrav har Namsmannen sagt at det er foreldet. Men hva gjør PBE, fabrikkerer nye for om mulig å ramme oss. Det er som de kjemper imot en usynlig makt som viser at de er på ville veier! Denne nye småhusplanen har som sagt mange fine formuleringer om større tomter, grønnere, rekreasjon og lek. Men samtidig mer regler, det er denne dobbeltheten til PBE som ikke har vist seg å fungere til nå når vi har søkt og begrunnet med det samme som er implisert i denne nye planen. Er temmelig sikker på at PBE her i Oslo, med enda mer regler å forholde seg til. Det er dømt til å by på enda mer problemer og vanskeligheter med en slik inkompetanse og arroganse denne etaten er i besittelse av. Det er noe uansvarlig over politikerne i Oslo som vil gi PBE mer makt, og flere regler. Uten at de har gått inn og se på hvordan de behandler mennesker som ikke er enig med dem og har innvendinger imot hva de finner på av vedtak etc. For det er her en ordinasjon skal bedømmes, hvordan de takler de som er uenig med dem, ikke de som er enig med dem. De er da ikke vanskelige å takle, men de som de kommer på kant med! Her står PBE ikke bare til stryk, men undermåls fullstendig! Da har vi fått høre det stikke motsatte og som er ikke hensyntatt på en objektiv måte. PBE fremstår som korrupte og driver med tilsiktet forskjellsbehandling. Da slik som hos oss som skulle og har krav på dispensasjon og godkjennelse, ikke får det. Mer regler som PBE skal forholde seg til, til større og lettere blir misbruket av deres makt- og myndighetsmisbruk, eller overformynderi. Tror ikke at denne nye planen vil gjøre ting bedre og mer rettferdig. Tvert imot, det vil alltid bli de som vil få dispensasjon og godkjennelse i en slik omfang, som er helt hinsides. Mens de med minimale overskridelser vil få oppleve å få hele det offentlige apparatet imot seg. Og det er ille nå for enkelte. Verre vil det bli med enda flere regler og forordninger, garantert! De som bygger store platinger, raserer alt det grønne. Selv villtgress er uønsket, og blir erstatt med jord/«visne blomster» endog i en meget bratt skråning, som gjør at ting går fra vondt til verre. Listen er lang, utnyttelse av tomten kun til bygg masse er innenfor, men slik som oss som har fått et ideelt uteområde for lek og rekreasjon. Grønt, pent og vakkert, får høre av PBE at vi har nærmest rasert eiendommen. Så minner hele PBE om en gjeng med gamle kommunister eller lignende? Som bruker store og fine ord, men i praksis er kun for å utøve makt og herske over andre. Vil også om at eiendomsretten er noe som PBE overhode ikke tenker her. At da folk flest vil ha det fint og trivelig rundt seg. Her i Oslo by er det såpass dyrt med hus. Det sier da seg selv at en vil forskjønne og ta vare på sin egen eiendom. Vi har gjort dette, og blir møtt med en motbør, mobbing og en heksejakt som er utilbørlig, stygg, urimelig, uvettig, rigid, ond, mørk, uforståelig, meningsløs og skremmende!

Det er helt uhørt at PBE/Oslo Kommune tar seg sånn til rette på privat eiendom, overhode ikke akseptabelt. Bryter imot eiendomsretten og demokratiske prinsipper. På mange måter er de ansatte i PBE som mennesker som går rundt med konstant lavt blodsukker. De er på etterskudd hele veien. Først veileder de oss hvordan bygge. Så har de ikke gjort det, da de husker ikke. Så argumenterer vi at uansett har vi rett på å få dispensasjon og godkjennelse. De dikter opp grunner for ikke å gi oss selv om det samlet sett ikke er noe i veien for dette da det ikke er noe med vår mur, bod eller trapp som er å sette lovene vesentlig tilside. Som loven sier: «dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.»

PBE tillater murer på 1.5 meter, vår er på det høyeste 1.8 meter og ligger på en rett strekning. Ei heller er det noe negativt, da loven sier at hvis det samlet sett er mer positivt. Eller som loven sier ordrett sitert: «I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Hos oss er alt dette innenfor med soleklar margin, derfor er det kun uvilje og vrangskap som ligger bak PBE vedtak i vår disfavør.Her fra Stormyrveien, bred og fin. Naboens mur/garasje over på den andre siden er ca. ½ meter høyere enn vår mur. At dette skal være et problem med vår mur er ikke noe annet enn løgn ifra PBE side. De lyver notorisk ovenfor oss. Det er også et problem her på Hellerud toppen. Det er at naboer elsker å tyste på hverandre, ikke være lojale og gode naboer. Det er som åte til en etat som er som besatt etter å få tatt noen for et eller annet slik at de har noe å gjøre. Trist, beklagelig, men slik operer mørke krefter. Samtidig er også denne såkalte småhusplanen urettferdig og PBE gjør det enda vanskeligere enn det burde ha vært. Enkelte hus i samme område tilhører gammel bebyggelse som PBE ser med stor velvilje på da de har utnyttelsesgrad på 25 % på tomten. Vi og 29.000 andre hus i Oslo tilhører småhus bebyggelsen med utnyttelsesgrad på 24 %. Da er alt vanskeligere, skriver PBE til oss i noen av de få skriv og svar vi har fått. Da vi påpekte at nabo hadde fått 70 ganger mer dispensasjon enn oss, så var svaret at det tilhørte enn annen plan selv om de bygde samtidig med oss (eneste forskjellen er at de kan utnytte tomten etter regelverket 1 % mer enn oss, men en ulovlighet er en ulovlighet). For oss fremstår hele PBE som gjennom korrupte og kriminelle slik de ter seg og skriver. Til mer vi leser om den nye reviderte småhusplanen, så er det PBE som selv har skapt de største vanskelighetene med å la alle ta seg til rette som de har synes om. Men slike som oss som har bygget på skyggesiden og gjort eiendommen vår grønnere, større og rett og slett pen. Får avslag, mens andre som nærmest raserer eiendommen for grønt. Er det bare å kjøre på, bygge. PBE gir de godkjennelse og det er fritt frem. PBE taler åpenbart med to tunger, minst! PBE og Oslo Kommune snakker varmt om legitimitet og inkludere de impliserte som oss i videre prosessen. I realiteten er vår erfaring, hvis en sier ifra. Så blir en regelrett kjørt over og får gjengjeldelse og hevnvedtak i form av nye vedtak og bøter som er kun for å få vedkommende som oss til å tie og etterfølge ordrer. Da alltid sterke og mer skremmende enn de forje. Kun for å skape frykt og på den måten få de som går imot PBE, til å lyde ordrer. Det er en frykt kultur som PBE elsker og prøver å skape. Det er i rene gamle DDR stilen som PBE operer ovenfor oss, og enkelte andre de har fått i vrangstrupen. Snakker utad om det stikk motsatt. For oss fremstår denne dobbeltheten som alt annet enn bra, rett og etter Norsk lov og væremåte. Tror aldri de som gav disse lover, regler og forordninger mente en skulle tolke og forstå det dit hen som PBE gjør og praktiserer? Det er viktig å finne noen cm og annet på noen innbyggere. Spesielt hvis det har vært noen naboer eller andre som har klaget (dette fryktregime som PBE har skapt er helt avhengig av at naboer angir og klager på hverandre). Vi har også prøvd å få PBE med på befaring. Dette vil de ikke da de har vært her oppe på vår eiendom en gang, da vi var på jobb. Utad snakker enn om grønt område, lek, rekreasjon, dialog og være imøtekommende. Det er akkurat dette PBE ikke er! De trenger ikke dette heller så lenge naboer og andre sender inn klager på hverandre. Ha tillitt til dette råtne systemet er kun for å holde dette råtne systemet i gang, derfor er det så viktig aldri klage på naboer i fremtiden med disse menneskene som i dag jobber innenfor PBE. Før noe blir gjort og de aller fleste som jobber der blir fjernet åpenbart. For slik det er i dag, så vil åpenbart mange måtte lide.

 

Vi leser fra hva som Oslo Kommune formidler:
Et borgerpanel er en demokratisk metode for å involvere og engasjere innbyggere i komplekse samfunnsutfordringer. Innbyggerne blir invitert til å løse et oppdrag
for en offentlig myndighet.

Dette kommuniseres utad, men i virkeligheten hva vi erfarer og mange med oss som nok har gitt opp for lenge siden? Så er det PBE som opptrer akkurat stikk motsatt med å være likegyldige og fraværende. De bruker tid og krefter på alt annet enn det som de utad snakker varmt og godt om. Innad er det regelrytteri og gi dispensasjon og godkjennelse til de styggeste eiendommene. Men de peneste og grønneste, prøver de å radere ut.
Forvaltningsloven og andre lover bryter PBE i møte med oss notorisk. Det å ikke få svar, over lang tid. Det er direkte nedbrytende, men heller gi astronomiske bøter. Det er der PBE er, ikke med å høre, engasjerer seg eller på andre måter, noe som løfter, gjør godt og ivaretar oss og de «grønne eiendommene». PBE er problemet nr. 1 slik vi ser det, og har erfart med denne såkalte småhusplanen. At den skal revideres, mer regler og pålegg. Ser for oss hvordan det skal bli, når en allerede i dag ikke prøver å komme mange av de som allerede bor i boliger som omfatter denne planen. Samtidig, dette vil kun ramme middelklassen fremfor noen andre. Spesielt de som har fått oss en eiendom med en liten hageflekk.

De «grønne eiendommene» vil PBE egentlig ha bort, men de eiendommene med store platinger, asfalt, brostein og hva det nå er, bare ikke grønt. De skal beholdes og få dispensasjon og godkjennelse.


Se så rett, plent, grønt og en riktig fin tumleplass som ivaretar absolutt alt.

Det noe brune er bare mold fylt på etter litt beplantning. Vakkert, grønt, åpent og fritt. Bildet er tatt rett etter snøen er blitt borte, så grønnfargen er på vei.

 

Ser PBE fokuserer på at det er mange som er enig med dem. Det som de bør fokusere på er hvem er uenig med dem. Høre på deres argumenter, og forbedre seg etter dem som er uenig med dem. Ikke de som er enige først og fremst.

Høre på slike som oss som har måttet lære å kjenne denne etaten mer enn de fleste.

 

Det at PBE bruker så mye ressurser på en feil måte for å forsvare egne feilgrep. Det er en etat som vil åpenbart ese ut enda mer og blir enda større til flere nye regler og annet som de nå legger opp til å få med denne nye småhusplanen. Problemet med PBE er at de er regelryttere, men på en feil måte.

Bl.a. små og minimale overskridelser elsker de å forfølge. Større elsker de å gi dispensasjon for. På mange måter er dette en etat som lager mer problemer enn løsninger!

I vår sak har vi påpekt at det er mange med astronomiske overskridelser som har fått dispensasjon. Murer som er 8 meter og mer. Det er de som har utnyttet tomtene sine bortimot 70 ganger mer oss i prosent, og fått dispensasjon.

Når en legger dette frem for PBE svarer de ikke. Når de svarer, og blir svar skyldig får vi med stor sikkerhet enda større bøter. PBE behandler oss verre enn kveg, så ille er denne nedrige etaten i enkelte tilfeller.

Dette er gjengjeldelse, kraftig forskjellsbehandling og en etat under pari og den standarden som en slik etat burde og skulle ha! Det er temmelig åpenbart at den nye småhusplanen har elementer av kontroll og maktmisbruk da vi har søkt om dispensasjon og godkjennelse med samme argumentasjon som ligger i denne planen. For dette med grøntområde, ta vare på vegetasjon, utomhusplans til lek og opphold. Alt dette har PBE før gått imot og ment at store platinger, høye murer og asfalt er veien å gå, og da får en dispensasjon og godkjennelse!

 

 

Tenker også på den kommende generasjon av middelklasse borgere. Hvordan skal de komme inn på boligmarkedet? Og ikke minst hvis de ønsker å bo i hus (innenforbi småhusbebyggelse) med hage? For det første, det vil bli en umulighet for folk med vanlig inntekt. Dernest vet de at PBE gjør alt de kan for å lage problemer. Hvis de også får en eller flere naboer som klager til PBE. Da kan eneste utvei bli å kvitte seg med eiendommen og flytte utenfor Oslo. Eneste måten å bli kvitt PBE på. For maken på mennesker som prøver med alle mulige midler å finne noe de kan kalle for en «ulovlighetssak.» De har åpenbart en egen gruppe for dette som i reneste DDR stil som skal fotforfølge enkelte. Er glad for at vi for flere år siden skjønte at Desse menneskene hadde en og flere skruer løse og har aldri etterkommet et eneste av PBE mange krav. Om det er penger eller pålegg om såkalt retting av eiendom. Har ikke samvittighet til å ødelegge og vandalisere dette som PBE kaller for ulovlighetssak. Mer ulovligheter enn hva PBE driver med, skal en lenge lete etter!

 


En liten bod på huset skyggeside. Hva er problemet med den? Finnes ikke, det er estetisk pent og her kan vi oppbevare ting trygt, tørt og ryddig.

 

Ønsker å ta med hva Are Farstad skriver: Dette er galskap dere påtvinger oslofolk.

1. minste utnyttelse av tomt på 16% bya er utrolig dårlig løsning. Alt for lav utnyttelse av tomtens areal! Burde vært høyere bya enn dagens grense på 24%. Heller 30%+. Folk må få gjøre som de vil på egen eiendom, også for å sikre mangfold og variasjon i bebyggelse. Kan ikke bære slik at fortetting ikke også skal kunne skje i småhusområder. Knutepunktsfortetting er ikke løsningen for dette

2. Underjordisk bygg burde kunne skje på større areal enn for bya på mark. Det vil gi mer effektiv utnyttelse for f.eks parkering og bort fra gateplan. 16% blir da en vits!

3. Tomter bør kunne være mindre enn 600kvm. Ikke det som avgjør om den kan bebygges eller ei. Avslutningsvis, forslagene som er stilt er en hån, et ran og et overgrep for Oslos berørte befolkning og berørte yrkesgrupper. Store verdier og arbeidsoppgaver forsvinner her over natten. Svært lite gjennomtenkt og preget av meget svake og politisk grunne vurderinger. Dette kan umulig være lovlig. Ber dere skrinlegge hele dette elendige forslaget!

(sitat slutt.)

Det er dette som er så viktig, at PBE blir en gruppe som en finner i totalitære regimer som vet bedre enn folk flest. Minner om gamle DDR, og kanskje det er det også?

Skjønner ikke dette overformynderiet som det legges opp til, når en har erfart det, som vi.

Så skyr en det som pesten!

Ser også at uttalelser som skriver imot PBE, så er slike som denne gjengs:

«vi synes det er feil å overstyre en slags selvråderett over egen tomt.» Dette bør og må dere legge inn over dere, eller så strekker dere strikken for langt!

 

 

Bilde av trappa som PBE også har pålagt oss å rive da det ikke er så bratt og taue vi hadde før, det kan vi bruke. PBE er en sikkerhetsrisiko for oss som familie.

PBE snakker om varmt om så mye. Men i realiteten er dette en etat hvis de får deg i vrangstrupen som de åpenbart har fått oss. Så har de ingen hemninger på noen plan hvordan opptre. Dette er slik vi ser det, en uprofesjonell etat som til de grader lar følelsene og personlige anliggende løpe løpsk.

Vi har aldri svart PBE ufint igjen, bare gitt klare og konstruktive tilbakemeldinger.

Men blir møtt av en svært ufin og uprofesjonell etat, saksbehandlere og enhetsledere etc.

F.eks. toleranse, medmenneskelighet og vennlighet er begreper som de ansatte i denne etaten må åpenbart kjenne svært lite til.

Men overkjøring, ha sin vilje og prøve å kjøre igjennom det en har vedtatt, kjenner en åpenbart svært godt til. Dette er en etat som trengs opplæring på svært mange områder. Slik som i vårt tilfelle der vi har fått veiledning og har bygget noe meget bra. En enser det ikke, mens andre som har bygget noe veldig, og minimalt med grønt. Da liker enn å snakke om grøntområde, lek og rekreasjon utad. Men når det kommer til den enkelte boenhet, så er alt dette glemt der en premierer heller de som ikke legger vekt på å ha grøntområde og alt annet enn kommer med ovenfor offentligheten som viktig! Det er sinnsykt mye dobbeltmoral og hykleri med PBE. Selvsagt vil det alltid være litt, men hos PBE er det bare til de grader og det suger noe veldig. Vi har hele veien prøvd å opptre anstendig ovenfor PBE, men det er ikke lett da deres oppførsel og anstendighet ligger så utrolig lavt på alle plan! Her ser deres også fallet på vår eiendom da her er noe som står igjen før vi bygget mur, den går rett ned og på slike fall tillater PBE murer på 1.5 meter. Men i vårt tilfelle lyver de og sier det er ikke så bratt, derfor er en mur på 0.5 meter som er riktig selv om vi har tilbakevist deres argumenter.


Oslo har variert terreng og topografi, men jeg vil påstå at vi som har en tomt på under ½ mål, har fått bortimot maximalt ut av tomten. Men takterrasse, sitteplass på både baksiden av huset og fremme. Vi har faktisk grønn plen, rett plen både bak og frem siden. At v da skal rive, få tomten tilbake gjør at vi «taper» vel ca. 30 kvm2 plen og får da 11 kvm2 «tilbake» med å rive boden. Der er det skygge og knausete, med andre ord. Dette blir et direkte «tap» på 41 kvm2. For nå har vi en bod å plassere sykler og annet som den nye småhusplanen legger vekt på. Med andre ord, det er ren og skjer vandalisme PBE legger opp til. Dette er ikke bra i det hele tatt. Hvor vil denne galskapen ende? Vi er glade for at vi aldri har gitt etter for det som PBE har kommet med av rigide og meningsløse vedtak om de har også prøvd å gi oss bøter og vedtak på til sammen over ½ Million. På mange måter er det som PBE holder på med rene idiotien. De har ubegrensede med ressurser, og det bruker de imot oss. På mange måter er mye av det PBE holder på med, et angrep på oss i middelklassen (les arbeidsklassen). De velformuende kommer alltid ut av ting, det er ikke noe problemer i det store og hele med dem (de har de rette kontaktene og advokater). Så hvem angriper de da? De som oss som har tross alt noe de kan prøve å kreve inn hos, og det koster for oss som tross alt har brukt år med å komme så langt vi er kommet. Det hele er slik vi ser det, nøyaktig slik Terje Tinholt sier det om Plan- og bygningsetaten her i Oslo «Oslo drives som en østeuropeisk stat med diktatorbeslutninger!» Videre skriver og hevder han følgende: Skandale av dimensjoner – oppfører seg som diktatorer.» Vi har påpekt også lenge før akkurat det samme. Selvsagt bøyer vi oss aldri for denne dårskapen. Vi har nå fått en eiendom som fremstår som plan, grønn og alt på tomten er blitt utnyttet maksimalt til det gode for oss og pent er det også. Mens PBE opplegg er ikke noe annet enn motsatt. Muren vår er endog 1 meter i fra veibanen, mens vår før skråning lå i veibanen. Da å påstå at vi som ligger 1 meter i fra asfaltert veibane at den er «ulovlig.» er selvsagt bare løgn som PBE er tatt i utålige ganger. Derfor vil de ikke svare heller på våre spørsmål. Dette er også brudd på forvaltningsloven!

Det er ikke tvil om at muren vår er tusen ganger bedre enn skråning som en ikke kan bevege seg på. Med gras og mold, som faller ned imot veibanen på fuktige dager.
Det er åpenbart ingen hindring i utsikten her da det også er en rett strekning. Det er kun PBE rigide måte å behandle oss på som har gjort at mur, trapp og bod ikke er godkjent.

Her er muren vår. Naboens skråning som vi hadde før sees lengre borte og den ligger i veibanen som flere andre murer og andre ting ligger nedover Stormyrveien. Så det at vår mur ligger godt innenfor andres, taler også til vår fordel. Men PBE prøver kun å legge saken frem slik at vår mur skal kun sees på som den står i dag. Tar en ikke med alle forhold, blir en sak uansett sak, helt hinsides en sunn og god objektiv vurdering. På dette planen ligger PBE.

 

Her fra Innkrevingsetaten, helt sykt og horribelt hva de finner på. Her bruker PBE med trusler og bøter som er tatt ut fra et eventyr både med troverdighet og beløp. Det er så uetisk og ondt det PBE holder på med, at ord ikke strekker til. Skikkelig diktatorisk. Fatter ikke at noen kan få lov å holde på slik før andre reagerer, er det virkelig mulig? Det er også veldig spesielt at PBE gjør slik forskjell på folk på alle måter. Vi har hatt andre inne i vår sak, der holder de i det minste en høflig tone. Ovenfor oss er de direkte onde når de svarer og gjø noe, det ser v ikke minst slik de bruker innkrevingsetaten imot oss. Samt, det er selvsagt herlig for andre som kan bygge murer på X antall meter og få godkjennelse. Eller utnytte tomten akkurat som de selv vil og ønsker det, og få godkjennelse. Fokuset her i dette kompendiet, er å fokusere på det makt- og myndighetsmisbruket vi er blitt utsatt for. Ikke for alle de som kommer det godt ut med PBE.

 

 
Med muren får vi utnyttet tomten maksimalt og her er det boltreplass og grønt. På mange måter med takterrassen og ved muren får vi en tomt som passer inn i ønsket for den nye småhus planen. Rive og føre tilbake til slik vi hadde det før, vi forringe eiendommen og være skritt bakover. Hvem tjener på dette? Og hvem taper på dette? Vi, ingen andre. Da det vi har bygget påvirket ikke en eneste person negativt. Det er for oss veldig positivt, rett og godt. Faktumet er at det kun positivt med det vi har bygget, ikke noe negativt. Samlet sett fremstår da at vi ikke for dispensasjon og godkjennelse som ond, menigløst og forskjellsbehandling da andre får godkjennelse og dispensasjon fra forhold hinsides våre i negativ henseende. Tegninger av mur og bod, som viser at det vi har bygget er en oppgradering av eiendommen og bomiljø i tilknytning til huset vårt. Helt ideelt og topp. For oss fremstår det å rive som vandalisme. Uansett hvilke pålegg og bøter vi får, så har ikke vi samvittighet til å rive. Den som ikke ser at vi er utsatt for makt- og myndighetsmisbruk bør søke å få skolepengene tilbake. Det bryter imot alt det PBE holder på med. Vi holder fast ved at det største problemer med nye regler, mer regler, mer byråkrati, med flere store ord om grønt, lek, rekreasjon etc. Det hele vil virke imot sin hensikt så lenge PBE har den standarden de nå har. Det må en total omveltning, samtidig må en begynne å la den enkelte gå lov til å bestemme mer. Det er slik vi ser det, rett og slett for dyrt med tomter her i Oslo. For vanlige folk er en da i stor grad prisgitt en utbygger. Hadde den enkelte fått lov å holde på, så vil mye være gjort. Alle vil da gjøre det så fint som mulig rundt seg, ikke minst det en eier og er satt som forvalter over! For de aller fleste har det vel kostet litt slitt for å erverve seg det en har fått. Da vil en også ta vare på det, de sier seg selv! Alle som gjør terrengendringer på sin egen eiendom gjør denne både finere og mer trivlig for nabolaget. Mer regler ifra PBE er ikke veien å gå, det har vist oss til nå at privatpersoner er mer fornuftige enn PBE, åpenbart.

 


 


Vår nabo i hus b har vel etter vårt skjønn kanskje Oslos «styggeste» eiendom etter de fikk godkjent der de har bygget? Alt som er grønt er radert ut, dette godkjente PBE, helt uforståelig. En massiv terrasse, og en skråning som før hadde villtgress som tross alt var bedre enn nå med en form for beplantning som er totalt uegnet i en slik bratt skråning som har et fall som unnarennet i Holmenkollen. Dette har vi også påpekt ovenfor PBE at i slikt terreng er ikke en mur på 180 cm som vår mur er. En dårlig løsning, faktisk den desidert beste. Men PBE lever i en verden der rett blir galt, og galt blir rett. Se her, bedritent og rett ut i veibanen godkjenner PBE, og før var det villtgress. Nå en form for beplanting som har gjort at løsningen er maksimal dårlig, dette godkjenner PBE. Men en pen og funksjonell mur, 1 meter lengre inn som gjør at alt er tørt og fint, dette mener PBE er ulovlig og ligger langt ute i veibanen. Slik er det når en lyver konstant! Se så fint hos oss, men hos naboens skråning som ligger nesten ute i veibane bedriten og uetisk. Hos naboens skråning som ligger nesten ute i veibanen, den er «lovlig».
Mens vår mur, er «ulovlig» av bl.a. at den ligger for langt ute i veibanen.Har mange eksempler, et av dem er i Slyngveien 9 med mur på 4 meter som PBE hargodkjent nylig. Viktig å se saken vår som også en «meldesak» eller varslingssak imot PBE og det offentlige. Har sendt inn flere eksempler på at de velformuende og de med de «rette» kontaktene får både godkjennelse, dispensasjon og medhold. Eneste plassen vi har fått medhold, er hos Namsmannen der saken vår påpekte han var foreldet. Hva gjør PBE? Innkaller oss til møte? Eller prøver å løse saken? Tvert mot, de kjører på med nye bøter og annet for å presse oss til å rive mur, trapp og bod. De er som vi leser om det gamle DDR eller noe slikt, slik opptrer PBE. De skal ha viljen sin igjennom uansett hvor rigid og stygg den er. Hvis en ikke bøyer seg, så skal en knebles, sages ned eller på en eller annen måte måtte lystre dem. Dette er selvsagt ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk. Et forsøk på hensynsløs adferd og overkjøring. Her er det mange paragrafer i Norsk lov som blir brytt. Vi kommer selvsagt aldri frivillig under noen omstendighet innrette oss etter noe i fra PBE, de er rett og slett kriminelle i våre og manges øyne! 

 
Muren er nylig bygget. At vi må rive og de har satt opp dette, er forskjellsbehandling de lux.

For enkelte så virker selvsagt PBE måte å gi dispensasjon og godkjennelse at de er mega fornøyde. Spesielt når de får dispensasjon og godkjennelse astronomisk i forhold til regelverket og oss. Mens vi som har minimale overskridelser blir bøtelagt og forsøkt drevet ifra gård og grunn. Det er denne ambivalente, vaklende, lunefulle, uberegnelige, uforutsigbare og store forskjellsbehandlingen PBE opptrer på ovenfor oss og mange andre.

 

Det er underlig med de ansatte hos PBE, har de ingen samvittighet og litt selvinnsikt?

Hadde vi oppført oss bare en brøkdel som ille, med å finne på så mye ondt.

Hadde en som et normalt tenkende menneske opplevd litt bluferdighet, skam og følt seg ille. Det ser ut som at her har en ikke noe skamvett over dårlig oppførsel? Ille er det.

Her har en åpenbart ikke en naturlig og rett opplevelse oven egen dårlig oppførsel?0

Det er lov å håpe at før eller siden skal en få evne til å gå i seg selv og forandre seg selv til det bedre! For slik det har vært, med å fungere så dårlig i en jobb og gjøre så mye ondt, burde og skulle en føle skam og bluferdighet!


Vi har nå skrevet om den enorme forskjellsbehandlingen og hevnakten i fra PBE med å si ifra. Det vi ønsker er tre ting vi har forsøkt å påpeke i det å kunne si vår mening.

Eller oppnå med dette vi nå sier ifra om. Da her er det forhold vi har påpekt i årevis, som nå fremlegges i fra PBE. Vi stiller oss positive til at mer grønt og uteområde for lek og rekreasjon skal tale til våres og andres fordel. Men at utnyttelsesgraden skal ned, er et gedigent bomskudd.

 

1.) Få godkjent vår mur, trapp og bod. Ikke minst etter at vi har fått et mye grønnere, flatere og funksjonelt ute område. Samt en bod som gjør at vi kan ha ting plassert trygt.

 

2.) Dernest, at påpeke med flere regler er sannsynligheten for at PBE vil lage vanskeligheter for de som de kommer på kant med, meget stor. Innenfor det offentlige er veldig mye makt- og myndighetsmisbruk da PBE behandler alle så ulikt. Det å tro at flere regler gjør ting bedre er nok ikke veien å gå da vi har påpekt at vi har søkt og fått avslag med akkurat det innholdet som den nye småhusplanen påpeker som viktig. Les igjennom det Ferdigattest AS ved Paal Løvaas skriver og argumenterer for. Det er akkurat de poengene som nå den nye Småhusplanen impliserer og inkluderer. Vi fikk avslag, og på kraftigste måten. Da bør vår sak behandles på nytt med det formålet at det vi har bygget skal godkjennes, og hvis ikke. Da kan PBE få ture frem som de til dels har gjort til noe med skjev forskjellsbehandling og vanvittige bøter imot de som ikke godtar deres forskjellsbehandling.

 

3.) På en eller annen måte så virker ikke de kontroll organene rundt PBE. De er som en etat i Oslo kommune som lever et liv som er fritatt for sunt ettersyn, og ellers det meste som burde og skulle vært på plass i et åpent og fritt demokratisk samfunn som det Norske tross alt er! Det som PBE holder på med i enkelte tilfeller. Er vedtak og en virkemåte som innretter seg mot eiendommer og ting bygget som skulle vært godkjent. På mange måter er PBE i Oslo en kriminell virksomhet som ikke tåler sunn og riktig kritikk. Dette er sterkt klanderveid og burde fått mange til å våkne opp. Vi er ikke sinte eller skriker ut vår frustrasjon. Men prøver å si ifra på en konstruktiv, god og rett måte. Om vi har lykkes? Ihvertfall i noen grad, og dette vi har skrevet. Burde være mer enn nok til at langt flere våkner opp for at flere regler er ikke nødvendigvis veien å gå. Men heller la folk få større muligheter å gjøre noe selv. Der slik vi ser det, at kommunen har ikke bidratt heller med å f.eks. legge ut kommunale tomter til en overkommelig pris som folk flest kan få disponere og bygge som en selv ønsker. Tror ikke at noen som sitte nede i sentrum foran en PC vet nødvendigvis best i forhold til privatpersoner som da eier egen eiendom. Redusere utnyttelsesgraden på tomten vil kun favorisere de med mye rikdom eller de som allerede bor på en gammel tomt som de ikke vil bygge på. Her er det veldig mye dårlig forvaltning, og mer kommer det nok til å bli med PBE i førersete som har vist seg gang på gang å drive med forkjælelse. Der de som skulle fått dispensasjon og godkjennelse ikke får det. Og motsatt, de som ikke skulle fått dispensasjon og godkjennelse, og får det. Samt, det er eiendommer som blir overbebygd med platinger og annet, som er innenfor lovverket. Men grønt og det som PBE legger til grunn, blir det ikke med slik overdreven bruk av kun et regelverk som taler om kun å følge lovens bokstav (dette blir også feil, da de misbruker lovens bokstav imot enkelte, som oss. Mens andre får lov å gjøre hva de vil, med dispensasjon og godkjennelse. For en utstrakt bruk av forskjellsbehandling).

 

Husk også, eiendomsretten burde stått mye sterkere det den enkelte skal og bør få gjøre hva en vil på sin egen eiendom eller tarv! Kan ikke se heller at det er riktig at PBE skal kunne gripe så sterkt inn hos private og kunne drive folk i fra egen gård og grunn hvis de ikke innretter seg etter PBE til rigide, meningsløse og uriktige krav. Det er noe med proporsjonal prinsippet som er urettferdig, meningsløst og alt for kraftig! Hvis de får fortsette med dette renkespillet ovenfor oss, så er det faktisk dette som kommet til å skje! Det kan da ikke være riktig at vi skal bo på gata fordi vi har prøvd å gjøre vår eiendom mer brukervennlig? Fått veiledning og råd av PBE, og skulle fått dispensasjon og godkjennelse for flere år siden. Men PBE forsøker nå å drive oss på gata? Vi har påpekt at med flere regler og PBE i førersete vil dette igjen føre med seg så mye urimeligheter og myndighetsmisbruk at vi gremmes. Det er en svakhet med flere regler som PBE skal håndtere da de er null løsningsorienterte overfor personer de ser som er et «problem». Kan ikke se at det er av det gode å komme med flere regler!? Flere regler gjør bare ting mer innfløkte med PBE som misbruker allerede nå regelverket imot de som de på en eller annen måte har en agenda imot. Mens de som de ikke har agenda imot, får godkjent alt de ønsker og mer til! Forskjellsbehandlingen er enorm. Utbyggerne eller innbyggerne er ikke problemet, men PBE her i hovedstaden!

 

Først må noe gjøres med PBE, før noe annet!

 

Vår er erfaring med PBE er at de egentlig ikke står for grønne verdier, utenomhusopphold, lek, rekreasjon og andre ord og utrykk som en omgir seg med. Det ser en ikke minst vår sak og tilsvarende saker der de har gitt dispensasjon og godkjennelse.

Vår mur er på det høyeste 180 cm, da vi bygget den veiledet av PBE. PBE sier selv at de kan akseptere murer på 150 som med bratt terreng som hos oss.

 

Mens de kan godkjenne murer på flerdobbelt. Og utnyttelsesgrad av tomten er astronomiske i forhold til oss. De godkjenner lett plattinger, asfaltering og alt som ikke er grønt. Men hos oss som har fått maximalt ut av eiendommen i forhold til å ha det grønt. Da ikke bare gir en avslag, men rett og slett bruker all sin makt (misbruker den, derfor er saken imot oss myndighetsmisbruk). Eller misbruker all sin makt som om mulig på å knekke oss og gi oss bøter som er nå på til sammen ½ Million. Selv om Namsmannen har sagt at de er foreldet. Da må en få lov å si ifra? Vi har prøvd å si i fra konstruktivt, rett frem og mildest mulig! Se på oss som varslere re, ikke bare noen som er blitt urettferdig behandlet. Da vi er overbevist at mange, sikker de fleste? Som hadde blitt utsatt for samme makt- og myndighetsmisbruket som oss. Hadde aldri klart det da PBE har så mye makt og ressurser, at det er nifst!

 

Det er helt åpenbart at avslag for mur, trapp og bod som vi har bygget. Det gir et langt større negative konsekvenser, enn de fordelene det gir. Da å gi oss avslag, er direkte både imot dispensasjonsloven og det fremstår som forskjellsbehandling.

Ergo det er makt- og myndighetsmisbruk, dette er ikke akseptabelt!

 

Vil til slutt si noe om takterrasse som en del som ikke selv har dette. For oss som har dette, er dette kun en ting å si. Herlig! Det er rått at PBE ikke vil at en skal få lov å bygge dette heller. At ikke andre som ønsker det, og det ikke skal være lovlig er bare enda mer av overformynderiet som det dessverre er som PBE er helt besatt av å utøve!

Reiser enn over hele verden er da dette noe en finner vel i samtlige land og byer?

Her viser Oslo vei igjen, men kun en by som liker å diktere og styre. Akkurat som det gamle DDR eller en eller annen diktatoriske styresett.

 

Slik vi har lært å kjenne mange ansatte i PBE, så er det et narsissistisk trekk over dem.

De elsker å se på seg selv som flinke og redelige – noe de stort sett ikke er!

Mens vi prøver de å fremstå som driver med ulovlig – men sannheten er vel ganske åpenbart ikke tilfelle. Vi har her prøvd å fremstille saken sett fra vår side. Og er selvsagt interessert i å utdype dette enda mer, hvis behovet er der.

 

Tar med til slutt en kommentar som påpeker dette vi har erfart nå i 8 år, dobbelt moralistisk og hykleri fra a til Å det som PBE og til dels Oslo Kommune holder på med. Misbruk av makt og veldig kostbart for samfunnet hele opplegget rundt PBE:

Hvorfor skal kommunene måtte revidere småhusplanen for eksisterende boliger i

veletablerte strøk? Den forrige regjeringen gikk jo nettopp til valg for å endre den

byråkratiske modellen som både kostbar og dårlig!

Jeg skjønner ikke helt hvorfor man ikke skal få utnytte tomten bedre? Argumentet for

grønne arealer holder ikke helt holder jo ikke mål eller er i samsvar med den politikken

som de rødgrønne har påtvunget Oslo i snart 8 år!

Dere har jo rasert grønnområdet for å bygge sykkelveier, dere har revet trær som har

stått siden krigens dager og i tillegg klart å åpne opp for å bygge så tett i blokker at det

knapt nok er plass til ett vinddrag mellom byggene! At dere i tillegg har gått ned til 0,7

% dekning for parkering gjør at beboere som ikke får parkeringsplass må stå parkert ute

i gatene og sperre for kollektivtrafikk og vanlig trafikk! At dere heller ikke har klart å

bygge / åpne opp flere skoler eller barnehager er jo i seg selv en vurdering til gå frivillig

av. Møllergruppen solgte bygget sitt til Oslo Kommune for at dere skulle bygge flere

skoler som følge av utbyggingen av Frysjaparken for nette sum av 360 MNOK. At dere

ikke kjørte en due dillingence på at det lå en leieavtale til Møller Bil frem til 2035, som

ville kostet ytterligere 100 MNOK å kjøpe seg ut, kan vel knapt kalles en skandale i dette

byrådets tid, men det betyr at det kommer 3000 nye innbygger til Frysja som står uten

barnehage og skoletilbud. Kapasiteten på Kjelsås skole er sprengt! Kapasiteten på

barnehager i området i sprengt! Hvordan kan dere nekte utbygging i veletablerte strøk?

Om noen vil øke gangen, eller bygge en vinterhage eller omså en større platting skal vel

ikke dere sitte å detaljstyre!

Mvh Bjørn


Det er uten tvil svakt og sterkt klanderverdig av Sivilombudsmannen, Statsforvalter, Domstolene, Oslo Byråd og andre som har vært inne i vår sak og ikke fått med seg at PBE driver med et utstrakt makt- og myndighetsmisbruk rettet imot oss. Saken vår er så graverende, det er usaklig forskjellsbehandling, og vedtakene er uforholdsmessig og urimelig tyngende. Det er derfor forhåpentligvis at noe våkner? Vi kommer aldri noen gang til å innrette oss etter PBE, det er t.o.mo. en sikkerhetsrisiko å følge deres pålegg. Aldri om vi setter våre liv i fare for disse onde og sprø mennesker. Det de holder på med er ikke noe annet enn Gale-Mathias og følge deres pålegg er som å kjøre på rødt i trafikken konstant. Det må gå gærent, slik fremstår også PBE vedtak imot oss, som ulovlige og misbruk av deres makt og myndighet. Skjønnsmessig vurdering i saker kan en si at PBE holder på med, der til større «ulovlighetene» er, større mulighet for god-kjennelse. Grønt område liker ikke PBE egentlig, ha mye grønt, større vanskelighet med å få godkjent. Slik vår nabo og mange andre som har en enorm platting og fjernet alt som kan ligne grønt. Selv villgraset er fjernet og erstattet med noe avsvidde blomster eller hva det skal være. Der tross alt villgraset holdt litt igjen for at mold skulle falle ut i veibanen. Så er det slik i dag at stort sett alt har fallet ut som er mulig, og det er kun noe rester etter noe sant etc. igjen. PBE er en etat som er direkte sykelig i sine avgjørelser og synspunkter!

Noen får lov til alt, andre skal tas for det minste. Slik forskjellbehandling er det PBE driver på med, at vi har reagert på dette. Det er sunt og se på saken vår som en varsler sak også!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c
0672 Oslo