lørdag 9. april 2022

Nr. 3007: Terje Tinholt sier nøyaktig det samme som jeg har sagt og skrevet i flere år angående Plan- og bygninsetaten her i Oslo «Oslo drives som en østeuropeisk stat med diktatorbeslutninger!»

 Nr. 3007:

Terje Tinholt sier nøyaktig det samme som jeg har sagt og skrevet i flere år angående Plan- og bygninsetaten her i Oslo «Oslo drives som en østeuropeisk stat med diktatorbeslutninger!»

 

Grunnleggeren bak Tinholt Eiendom AS er Terje Tinholt, en mann med meget bred erfaring og kunnskapsrik i motsetning til PBE her i Oslo som har svært liten og ingen kunnskap om det meste.

 

Terje Tinholt sier nøyaktig det samme som jeg har sagt og skrevet i flere år angående Plan- og bygninsetaten her i Oslo «Oslo drives som en østeuropeisk stat med diktatorbeslutninger!»

Videre skriver og hevder han følgende:

– Skandale av dimensjoner – oppfører seg som diktator

(Sitat slutt.)

 

Legger ved en artikkel jeg skrev i 2019, den forteller vel at vi står ovenfor en etat ala det vi finner i totalitære land der myndighetene driver med overformynderi og bestemmer langt ut over rimelighetens grenser.

Skulle en på noen som helst sette seg opp imot disse, da (mis)bruker de sin makt og muligheter i alle mulige fasonger og varianter.

Snakk om å være råtne!

Artikkel i fra 2019

 

 Nr. 2575:


Slik som PBE og det offentlige holder på ovenfor oss, så minner de om det gamle DDR.
Dette er ikke noe å rope hurra for.
Nå skal jeg ikke gå i dybden her, da en kan bli straffet for å gjøre dette. Gidder ikke skrive noe som gjør at en kommer på kanten med loven.
Har mer enn nok med andre eksempler. 
 
Bilde av flagget til DDR.
Må være såpass ærlig å si at denne kampen og konflikten med PBE har vært vanskelig på mange måter.

Men jeg tar ikke selvkritikk på å ha rotet meg bort i mennesker og situasjoner jeg ikke burde, hele skylden her legger jeg utelukkende på PBE og de statlige intuisjonene som har vært inne i bildet.

Noe av det mest vanskelig er uten tvil at jeg tross alt har vært en amatør i forhold til dem på mange måter. Men i dag er det ikke slik våger jeg å påstå.
De jobber med dette daglig og har utdannelsen sin i den retningen.
Jeg/vi jobber til daglig med helt andre ting.
Men allikevel har jeg lest meg opp, satt meg inn i ting. Fått råd og veiledning at jeg kan si i dag har jeg evnet å sette de fast i alle ting. Derfor svarer de oss ikke mer heller på hva vi spør, bare doserer ut noe for å på den måten gå «fri!»

Her er noen eksempler på hvordan jeg har satt de fast og parert deres rigide og onde vedtak og pålegg.

1.)  Det første vi fikk pålegg for av PBE og som ble en veldig sak. Det var avstand fra vei og til bod. Vi bad om møte og befaring for å få veiledning og oppklaring. Dette ville de ikke. Men vi fant ut av at siden huset ligger nærmere veien enn boden vil ikke boden bli berørt av dette.

2.)  Vi har nå fått pålegg i ny søknad å koble inn Bymiljøetaten. Da vi hadde møte med dem den 11 april 2019 – altså i år. Så skulle vi før søknad få et nytt møte. Istedenfor får vi en grusom mail der alt er egentlig en mail for å gjøre ting mest mulig vanskelig for oss i en ny søkeprosess.

3.)  Da Nils-Henrik Henningstad påsto at vi ikke kunne få dispensasjon etc. Så sendte jeg han at nabo i Stormyrveien 9 c som har fått dispensasjon 57 ganger i utstrekning enn oss. Da har han ikke enda klart å svare konstruktivt på dette.

4.)  Da Nils-Henrik Henningstad påsto av muren vår ville by på problemer for bl.a. Bymiljøetaten, brann og redningsetaten var dette fabrikkerte vanskeligheter da vi har hatt bl.a. sykebil her på besøk. De kunne ikke komme til innpå tunet i Krokstien. De kjørte ned og brukte vår «ulovlige» trapp.

5.)  Hver gang de slenger ut noe, i møter og på mailer. Så evner jeg å sette meg inn i saken(e). ikke alltid med en gang, men slik etter hvert.

6.)  De skriver og jabber om at vi har bygget ut i veibanen. Dette har vi parert på flere plan.

1.)  Muren vår ligger 20 – 30 cm lengre inne nå enn før.

2.)  Den ligger skrånet innover, vi kan med letthet hogge eller skjære noe av den,

3.)  Naboens skrånede godkjente skråning ligger kun ½ meter fra veien, men vår ligger 1 meter.

4.)  Naboens over på den andre side har mur på lun 20 cm fra veibanen.

7.)  At muren er høyere enn ½ meter kan ikke vi noe for. Vi ringte ned til PBE og snakket med Kaja Aubert Lange som sa at det ikke var søknadspliktig å bygge vår mur da vi bygget oppå gammel mur. Samt at hvis vi bygget en mur ikke over 2 meter med gjerde på 1 meter så ville dette gå bra. Vi gjorde som oss fortalt, og i ettertid ser vi at dette stemmer. Muren er ikke høyere enn naboens og faller og passer perfekt inn i terrenget. Samt den passer perfekt og harmonerer med både huset og eiendommen vår.

8.)  PBE påstår at vi har bygget en koloss til mur etc. ovenfor når Advokat Knut Howlid. Ovenfor oss har de sagt det samme og mye mer. Men at nabo på andre siden har større mur, en annen nabo har en mur som ligger i veibanen etc. Dette vil de ikke svare på, og det lille av svar har vært at deres eiendom ligger innen for en annen byggeperiode. Da jeg bl.a. i møte 11 april sa at de fikk den siste godkjennelsen mars 2018 ble de svar skyldig og har nektet å kommentere dette. Hvorfor? De har ikke noe svar på noen av sine vedtekter og pålegg når en går de nøyere i sømmene og en svarer imot dem. De opptrer som «verdensmestre, men svarer en de så har de ikke noe å komme med. De er som det heter i ordtaket «opp som en løve og ned som en skinnfell.»

9.)  PBE påstår de må være nøye med cm, slik at ikke uthuler regelverket. Ja det er viktig, men i realiteten er det slepphendte med alle som søker på en god måte og de ikke har bygget noe som er til hindring eller farlig. Men hos oss er ikke noe av dette aktuelt, men allikevel behandler de oss på hardest mulig måte.

10.)                     PBE sier de må være nøye med lovverket. Men hos oss er det snakk om minimale overskridelser. Der alt som vi har bygget er klart tim mer fordel enn ulemper. Det er faktisk ikke en ulempe med det, kun fordeler!

Sluttkommentar.

Når jeg ser tilbake på denne saken, så er dette en sak som skulle ha vært løst for lenge siden.
Faktumet var at alt fungerte utmerket mellom oss og vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange.
Alle saksbehandlerne vi har fått i ettertid har vært som saksbehandlere «fra Helvete!»

Slik som PBE og det offentlige holder på ovenfor oss, så minner de om det gamle DDR.
Dette er ikke noe å rope hurra for.
Nå skal jeg ikke gå i dybden her, da en kan bli straffet for å gjøre dette. Gidder ikke skrive noe som gjør at en kommer på kanten med loven.
Har mer enn nok med andre eksempler.

Må være såpass ærlig å si at denne kampen og konflikten med PBE har vært vanskelig på mange måter.

Men jeg tar ikke selvkritikk på å ha rotet meg bort i mennesker og situasjoner jeg ikke burde, hele skylden her legger jeg utelukkende på PBE og de statlige intuisjonene som har vært inne i bildet.

Noe av det mest vanskelig er uten tvil at jeg tross alt har vært en amatør i forhold til dem på mange måter. Men i dag er det ikke slik våger jeg å påstå.
 
De jobber med dette daglig og har utdannelsen sin i den retningen.
Jeg/vi jobber til daglig med helt andre ting. 
Men allikevel har jeg lest meg opp, satt meg inn i ting. 
Fått råd og veiledning at jeg kan si i dag har jeg evnet å sette de fast i alle ting. Derfor svarer de oss ikke mer heller på hva vi spør, bare doserer ut noe for å på den måten gå «fri!»

Når jeg ser tilbake på denne saken, så er dette en sak som skulle ha vært løst for lenge siden.
Faktumet var at alt fungerte utmerket mellom oss og vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange.
Alle saksbehandlerne vi har fått i ettertid har vært som saksbehandlere «fra Helvete!»

 

Sluttkommentar:

 

PBE og det offentlige har åpenbart bryt plan og bygningsloven ovenfor meg og min familie!

 

Inntil nå har jeg faktisk i det store og det hele kjørt skadefritt i Oslo sentrum år ut og år inn. Hva er grunnen? Det har vært mer enn nok av forhold med regelrett trafikkbrudd i mitt tilfelle de aller fleste hos andre enn meg med slike ting at det er personer som ikke overholder vikeplikten, går på rødt lyv, kjører over i feil kjørebane og mange andre ting. Jeg selv har også faktisk ikke til enhver tid fulgt trafikkreglene 100 %, det finnes ikke vel en som har gjort det som har kjørt eller beveget seg i trafikken over tid!

 

§ 3.Grunnregler for trafikk.

 

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

(sitat slutt.)

 

Dette er selve grunnreglene i trafikken, og disse reglene er over alle andre regler. Med andre ord, hvis en annen bilist ikke overholde vikeplikten, kjører på rødt etc. Så kan jeg få skylden eller bli delskyld hvis en ikke kjører aktsomt nok. Det er også ut i fra denne regelen at de aller fleste som meg og heldigvis de aller fleste som ferdes i trafikken, de kjører skadefritt eller tilnærmet skadefritt.

 

Men hva gjør Plan- og bygningsetaten imot oss her i vår sak?

 

De prøver konstant å finne regler og lover, for å bruke imot oss. Men de reglene som teller for oss, blir totalt oversett. Og den reglen som teller aller mest som i veitrafikkloven. Den vil de overhode ikke kommentere. Hva sier plan og bygningsloven?

 

§ 19–2 Dispensasjonsvedtaket

 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

(sitat slutt.)

 

I vårt tilfelle er det faktisk kun fordeler for oss, for andre, brøytebil, sykebil, brannbil, miljø, sikkerhet og alt annet som nevnes kan.

Fremdeles neker de å gi oss dispensasjon. Det er så tarvelig, urettmessig og feil det er mulig å forbli.

 

Med andre ord, PBE og hele den offentlige forvaltningen bryter Loven imot oss!

 

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg er en naboene i Stormyrveien
Muren din er massiv, passer ikke inn.
Det ble ikke noe bedre av arbeidet du har gjort denne uken.
Jeg vil fortsette med å jobbe for at den ulovlige muren må fjernes

Anonym sa...

Hei

Det ser ut for at alle løfter som gis av PBE, må være skriftlig.

Jan Kåre Christensen sa...

Nei, PBE har en regel for Fam. Christensen.
Og en helt annen regel for alle andre.
Andre får dispensasjon for opptil 70 ganger våre overskridelser, men vi blir straffet for minimale forhold!