fredag 29. august 2014

Nr. 850: Innsamlings kontrollen har svarte listet meg og Smyrna Oslo!Nr. 850: 
Innsamlings kontrollen har svarte listet meg og Smyrna Oslo!

Det er noe jeg ikke skjønner, men får godta dette, det er den manglende støtte vi har fått. Selv om det er utrolig mange som besøker nettstedene våre og vi har Google ranking på 3-4. noe som er veldig, veldig bra!
Er kommet på listen som også Norges Livredningsselskap som har som beskyttere som Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit, ikke dårlig og så aller verst det?!
Ikke verst å komme på samme lista som Mette Marits «venner»: http://www.innsamlingskontrollen.no/nb/obs/vis/12

Vi har drevet på nå i 5 år, men dessverre var det kun de 2 første årene vi fikk inn litt støtte. Da vi leide lokale, men etterpå har støtten vært veldig laber.

Gud utligner for «manglende» givere!

Jeg er ikke bekymret eller går med dårlig nattesøvn. Det som det koster å drive menigheten Smyrna med de nå tre bloggene og hjemmesiden vår. Har vi alltid fått og hatt de pengene som skal til for å gjøre de tingene som vi ønsker og vil.

Vil du støtte? Du har muligheten her:

Har du tro på dette vi driver på med?
Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut?
Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid.
Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med?
Kontonummer i DnB: 0535 06 05845
Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!
Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.

Her i fra mine mailer mellom meg og Innsamlingskontrollen i Norge.

Mail først i fra Innsamlingskontrollen i Norge:
En del formelle ting utelatt, så kommer:
Med bakgrunn i ovenstående ønsker vi innen 10 dager fra dette brevets datering å få tilsendt
følgende informasjon:
 Regnskap for de to siste år, alternativt Regnskap for 2013 samt budsjett 2014
 Spesifisert saldobalanse
 Styrets beretning
 Navn og adresse på revisor og evt. revisjonsberetning for de siste 2 år.
 Organisasjonens vedtekter
 Navn og fødselsdato på styremedlemmer
 Navn og fødselsdato på daglig leder.
Vi viser for øvrig til vår hjemmeside hvor det foreligger nærmere opplysninger om IK og den virksomhet vi utøver.
Med vennlig hilsen
Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge
Børre Hagen
Daglig leder

Jeg svarer:
Hei!

Dette er henvendelse som er useriøst (av de som har tipset dere) og for å angripe oss. Vi har dessverre de 2 siste år fått inn 0,- kr.

Mvh
Jan K Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 004799598070


Innsamlingskontrollen:
Hei,

Takk for rask tilbakemelding.

Vi har begrenset bemanning frem til 4. august, men vil ta kontakt igjen da.


Med vennlig hilsen,

Lauritz Olavi Valvik Raustøl
Kommunikasjonsansvarlig
Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

Jeg svarer:
Hei!

Dette er henvendelse som er useriøst (av de som har tipset dere) og for å angripe oss. Vi har dessverre de 2 siste år fått inn 0,- kr.

Jan K Christensen
Oslo

Innsamlingskontrollen:
Smyrna Oslo
Jk.chris@online.no
Oslo, 27.08.2014
BH/LR
INNSAMLINGSKONTROLLENS OBS-LISTE
Jeg viser til tidligere korrespondanse. Vi har besluttet å føre organisasjonen opp på OBS-listen.
Med bakgrunn i at organisasjonen ikke i tilstrekkelig grad har opplyst om økonomiske og organisatoriske forhold er kravet til åpenhet ikke tilfredsstilt. Dette er sentralt i forhold til vurderingen av organisasjonens seriøsitet.
En registrering i Innsamlingsregisteret er et kvalitetsstempel som viser at man også ivaretar hensynet i forhold til økonomiforvaltningen. Dersom De mener at De tilfredsstiller disse krav, håper vi at De vil vurdere å søke om registrering.
Vi viser for øvrig til vår hjemmeside når det gjelder retningslinjer for OBS-listen og informasjon om registrering i Innsamlingsregisteret.
Med vennlig hilsen
Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge
Børre Hagen

Jeg svarer:
Hei!

Dette er henvendelse som er useriøst av dere.,

Vi har dessverre de 2 siste år fått inn 0,- kr.

Hva skal vi da rapportere? At det er jeg og kona mi som går i full jobb som finansierer og ordner alt fra a til å?

Den dagen vi eventuelt får inn penger, så kan det bli aktuelt å gi dere mer innsikt. Men pr. i dag så er muligheten åpen for mennesker å støtte oss, men dessverre. Den interessen for å støtte vår virksomhet er meget dårlig. Men hverken jeg eller kona mi er redde for å jobbe, derfor går det også greit økonomisk!


Mvh
Jan K Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 004799598070

Sluttkommentar:

Vil du bli og være velsignet? Da gi, skriften sier:

Ap.gj. 20. 35 I alle deler viste jeg eder at således bør vi ved strevsomt arbeid ta oss av de skrøpelige og komme den Herre Jesu ord i hu, som han selv har sagt: Det er saligere å gi enn å ta.

Dette sitatet er det mye som taler om at Apostelen Paulus hørte Jesus utale da han var fariseer. Som var kjent for å karre mest til seg selv.

Matt. 23. 25 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som renser beger og fat utvendig, men innvendig er de fulle av rov og griskhet!

Da er spørsmålet mitt. Hvor mye ønsker du å støtte oss med? Vi trenger virkelig din støtte nå, men bare hvis du gir av hjerte, og ikke av tvang!

Efes. 6. 5 I tjenere! vær lydige mot eders herrer efter kjødet, med frykt og beven, i eders hjertes enfold, som mot Kristus,  6 ikke med øientjeneste, som de som vil tekkes mennesker, men som Kristi tjenere, så I gjør Guds vilje av hjertet  7 og med villig hu tjener som for Herren og ikke som for mennesker,  8 da I vet at hvad godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er tjener eller fri. 

onsdag 27. august 2014

Nr. 849: Erstatnings teolog Finn Arne Lauvås er blitt som Kong Saul der Guds ånd har forlatt ham og en annen ånd er kommet!Nr. 849:
Erstatnings teolog Finn Arne Lauvås er blitt som Kong Saul der Guds ånd har forlatt ham og en annen ånd er kommet!

Bilde av erstatnings teolog Finn Arne Lauvås som er blitt som Kong Saul, frafallen og uten Guds ånd og salvelse
Er det sant det vi tror på?

Det er ganger der vi har det som Asaf på en eller flere måter. Slik har jeg også tenkt, er det så nøye med å følge Guds ord? De som ikke følger Guds ord har mange ganger «større» fremgang en de som holder fast på Guds ord. Men er dette sant? Min subjektive og objektive opplevelse av ting kan være veldig sprikende. Men jeg tror, vet og er sikker på, det lønner seg alltid å stole på Guds ord om mine følelser, tanker og meninger går på akkord med Guds ord.

Hva er erstatnings teolog?

Det er en måte å lese Bibelen på som annullerer/gjør ugyldig eller åndeliggjør løfter og profetier i Bibelen som er gitt til jødene og landet Israel.

Særlig gjelder dette fornektelse av gyldigheten i dag av Guds løfter til Israels folk, jødene, og løftene som Gud gav dem når det gjelder landet Israel, erez Israel. Dette omfatter også profetiene om adspredelsen av jødene til alle kanter av verden og jødenes samling og hjemkomst til landet Israel, og jødenes Bibelske rett til landet Israel og Israels frelse ved Jesu gjenkomst.

Erstatningsteologien fornekter at Guds landløfter til jødene gjelder i dag/i vår tid (Nytestamentlig tid og til vår tid/framtiden).

Erstatningsteologien fornekter at Bibelske profetier som oppfylles i dag - i vår tid - med jødene og deres hjemkomst til landet: Jeremias 31,10

Erstatningsteologien fornekter Bibelens beskrivelse og profeti om Guds fienders onde råd og sammenslutning mot jødenes land (= Israels fjell, dvs Samaria og Judea = "Vestbredden"), og jødenes bosetting i vår tid i Samaria og Judea: Esekiel 36 og Salme 83

Erstatningsteologien fornekter profetiene om Jerusalem som skal komme i verdens fokus og bli et kjerneproblem i vår tid: Sakarias 12,2 flg Erstatningsteologien fornekter og fordreier profetiene om - og forventningene til Riket for Israel (Apg 1,6) og gjenreisningen av Davids falne hytte Apg 15,14-18).

Kong Saul

Hva ble Kong Sauls bane? Han hadde ikke evne til å vente på Gud og stole på Guds ord. Hva ble resultatet av dette? Tragisk, vi leser i Samuelsbøkene om dette.

1 Kong. Sam. 16. 14 Men Herrens Ånd vek fra Saul, og en ond ånd fra Herren forferdet ham. 15 Da sa Sauls tjenere til ham: Vi ser at en ond ånd fra Gud forferder dig. 16 Herre, byd bare dine tjenere som står for ditt ansikt, å opsøke en mann som er kyndig i å spille på harpe. Når da en ond ånd fra Gud kommer over dig, skal han spille på sin harpe; da vil det bli bedre med dig. 17 Da sa Saul til sine tjenere: Ja, finn mig en mann som spiller godt, og før ham hit til mig! 18 En av de unge menn svarte og sa: Jeg har sett en sønn av betlehemitten Isai som er kyndig i å spille, en djerv mann og en stridsmann, god til å tale for sig og en vakker mann, og Herren er med ham. 19 Da sendte Saul bud til Isai og lot si: Send hit til mig din sønn David, han som er med småfeet! 20 Så tok Isai et asen, som han lesste brød på, og en skinnsekk med vin og et kje og sendte det med sin sønn David til Saul. 21 Således kom David til Saul, og han blev i hans tjeneste; og Saul fikk ham meget kjær, og han blev hans våbensvenn. 22 Og Saul sendte bud til Isai og lot si: Kjære, la David bli i min tjeneste! For han har funnet nåde for mine øine. 23 Når da den onde ånd fra Gud kom over Saul, tok David harpen og spilte på den, og Saul fikk lindring, og det blev bedre med ham, og den onde ånd vek fra ham.

Ulydighet har sine følger!

For Kong Sauls ble Guds ånd byttet ut med demonisk aktivitet, slik er det også blitt for Evangelist og bibellærer Finn Arne Lauvås.

Finn Arne Lauvås døpte meg, men etter hva han skrev på nettet ville han druknet meg da han døpte meg. Bare å si noe slikt, vitner om sterk demonisk aktivitet.

Lauvås taler nå også veldig dårlig. Hørte opptak fra ham på stevne på Maranta her i sommer. Han åpnet talen fint, men så ble den bare dårligere og dårligere. Etter hvert så minte han meg om en fyllik, hvorfor? Han er ulydig imot Herren og har forkastet Israel i profetiene og opptrer som en vanhellig person.

Hva er botemidlet?

Botemidlet er som alltid, omvendelse, anger, bot og «bedring»! dette kan misforståes, som alt annet. Men er en kommet inn på et sidespor, eller som her, villfarelse. Så må omvendelse og anger til.

Omvendelse betyr at vi er bedrøvet over synden og vender oss bort fra den. Vi vil ikke avstå fra synden før vi innser hvor avskyelig den er. Og før vi vender oss bort fra den av hele vårt hjerte, vil det ikke skje noen virkelig forandring i vårt liv. Her må bedrøvelsen over å ha forkastet Israel som Guds eiendomsfolk komme inn!

Mange forstår ikke hva sann omvendelse er. En mengde mennesker sørger over at de har syndet og kan til og med gjøre ytre forandringer til det bedre, fordi de er redde for at deres onde gjerninger vil påføre dem lidelse. Men det er ikke omvendelse i bibelsk forstand. De beklager lidelsen i stedet for å sørge over synden. Slik var Esaus bedrøvelse da han forstod at han for alltid hadde mistet sin førstefødselsrett. Da Bileam ble forferdet ved synet av engelen som stod i veien for ham med draget sverd, innrømmet han sin synd for ikke å bli slått i hjel. Men det var ingen sann anger, ingen forandring i hans beslutning, ingen avsky for det onde. Da Judas hadde forrådt sin herre, utbrøt han: «Jeg syndet da jeg forrådte en uskyldig og sendte ham i døden» (Matt 27,4). Det som gjorde at han kom med denne bekjennelsen fra sitt skyldbetyngede sinn, var en fryktelig følelse av fordømmelse og en forferdelig redsel for dommen. De følger som hans handling ville føre til, fylte forræderen med skrekk. Men i hans sinn var det ingen dyp, sønderknusende sorg fordi han hadde forrådt Guds plettfrie Sønn og fornektet Israels hellige. Farao erkjente sin synd for å unngå flere ulykker da han led under Guds straffedommer. Men han fortsatte sin tross mot himmelens Gud så snart plagene stanset. Alle disse sørget over syndens følger. Synden selv fremkalte imidlertid ingen sorg hos dem.

Når hjertet gir etter for Guds Ånds påvirkning, blir samvittigheten vakt til live, og synderen begynner å forstå noe av dybden og helligheten i Guds lov, som danner grunnlaget for hans styre i himmelen og på jorden. «Det sanne lys, som lyser for hvert menneske» (Joh 1,9) skinner inn i menneskets indre, og det som er skjult i mørket, blir åpenbart. Sinn og hjerte blir overbevist. Synderen kommer til å forstå Herrens rettferdighet, og idet han erkjenner sin egen skyld og urenhet, blir han grepet av frykt for å tre frem for ham som kjenner hjertene. Han ser Guds kjærlighet, hellighetens skjønnhet og gleden ved å leve rent. Han lengter etter å bli renset, etter igjen å oppleve samfunn med himmelen.

Den bønnen David ba etter sitt fall, viser hva sann bedrøvelse over synd er. Hans anger var oppriktig og dyp. Han gjorde ikke noe forsøk på å skjule sin synd. Hans bønn var ikke preget av noe ønske om å unngå den straff som truet ham. Han innså hvor fryktelig hans overtredelse var. Han så hvor urent sinnet hans var, og følte avsky for synden. Han ba ikke bare om tilgivelse, men om et rent hjerte. Han lengtet etter hellighetens glede, etter igjen å være i harmoni og samfunn med Gud. Hans innerste ønske finner vi uttrykt i disse ord:

«Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som er uten svik i sin ånd.»

«Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet, slett ut mine overtredelser i din store barmhjertighet! … For mine overtredelser kjenner jeg, min synd står alltid for meg. … Rens meg for synd med isop, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. … Skap i meg et rent hjerte, Gud, gi meg en ny og stø ånd! Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra meg din Hellige Ånd! La meg atter fryde meg over din frelse, hold meg oppe med en villig ånd! … Fri meg, Gud, fra blodskyld – du Gud som er min frelser! Så skal jeg juble over din rettferd» (Sal 32,1.2; 51,3-16).


tirsdag 26. august 2014

Nr. 848: Ny blogg, undervisnings blogg!Nr. 848:
Ny blogg, undervisnings blogg!

Etter mye bønn, planlegging og frem og tilbake hva som er Guds vilje. Så opplever jeg at Herren talte til meg om videre vei.
Bilde av meg før jeg skal undervise ut i fra Guds ord:Tenkte først og trodde at det var det Herren ville at jeg skulle slette den «gamle» bloggen. Den Himmelske blogg. Men det var ikke Guds vilje, men å lage en helt ny. En ny undervisnings blogg.

Hjemmesiden kjører vi som før. Men nå er det kommet en enda ny, sikker den siste?

Men nå er jeg kommet «hjem» da undervisning står mitt hjerte nærmest!

søndag 17. august 2014

498: Katastrofen for Bibellærer og Pastor Derek Prince

498:
Katastrofen for Bibellærer og Pastor Derek Prince

http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1914-bibellrer-derek-prince-la-vekt.html

I 1.Kor 9,24 leser vi følgede: 'Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare èn får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den'.

Derek Prince i sammen med sin 2. kone som var fraskilt og som han da drev hor med etter hva skriften lærerSkriften lærer at å gifte seg med en fraskilt er å drive hor, noe som dessverre Pastor Prince falt i

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Bibellærer og Pastor Derek Prince var først gift med Lydia Christensen fra Danmark

Bibellærer og Pastor Derek Prince var først gift med Lydia Christensen fra Danmark men hun døde. Så giftet han seg på nytt med ei fraskilt, helt imot skriften og som et forbilde for alle troende. For en tragedie og katastrofe for Kristi legeme.

Begynt er ikke fullført

Her fra mine bibelkommentarer Galaterbrevet 3. 2 Svar meg nå på én ting: Fikk dere Ånden på grunn av lovgjerninger, eller var det ved å høre og tro? Men vi må huske; i Kristus er vi satt fri. La ingen lære dere noe annet. Lovgjerninger var under loven, vi er under troen - på Kristus Jesus. Du trenger ikke streve for å tekkes Gud. Han ønsker bare at vi skal TRO på Hans Sønn Jesus Kristus. TRO. Når vi lever i troen på Jesus kommer gjerningene av seg selv, de gode gjerningene. Det vi ønsker å gjøre, ikke fordi vi føler at vi MÅ, men fordi vi ønsker å gjøre Jesu Kristi gjerninger.

3 Er dere så uforstandige? Dere begynte ved Ånden; vil dere nå fullføre med menneskeverk? Her ser vi at de var i ferd med å gli bort i fra det de engang trodde på og hadde erfart. Det minner oss meget om hva som skjedde med menigheten i Jerusalem som vi leser om i Hebreerbrevet. Brevene er skrevet ca. 10 års mellomrom. Galaterbrevet og det område til de menneskene det er skrevet finner vi at Paulus besøkte i Ap. gj. 14. etc. Galatia var i antikken et område i høylandet i sentrale Anatolia (dagens Tyrkia). Galatia grenset i nord mot Bithynia og Paflagonia, i øst mot Pontos, i sør mot Lykia og Kappadokia og i vest mot Frygia. Den tyrkiske hovedstaden Ankara, ligger i oldtidens Galatia. Provinsen Galatia, år 120 e.Kr. Galatia fikk sitt navn etter de keltiske gallerne som innvandret dit fra Trakia, og som ble herskerfolk i området fra 3. århundre f.Kr. Det har også blitt kalt «Østens Gallia». Gallerne blandet seg med grekere som bodde i området fra før, og i middelalderen ble de ofte omtalt som «gallo-grekere». Galaterne dannet et langvarig rike som livnærte seg blant annet ved å plyndre nabostatene. De var dyktige krigere, respektert både av romere og grekere. I mange år herjet galaterne den vestre delen av Lilleasia inntil de ble stoppet av Attalos I Soter, konge av Pergamon, i år 232 f.Kr. Han tvang dem til å holde seg innenfor Galatias grenser. Etter Attalos' død gjenopptok galaterne sine herjingstokter, noe som tvang Romerriket til å sende en straffeekspedisjon mot dem. Galaterne ble slått og deres storhetstid var over. Galaterne ble senere av Romerrikets sterkeste støttespillere og gikk frivillig inn i Romerriket i 64 f.Kr.

4 Har dere opplevd alt dette til ingen nytte – hvis det da virkelig var til ingen nytte. Det er som Paulus er oppgitt. Det er virkelig det samme budskapet vi møter her som vi møter i Hebreerbrevet. Jesus og evangeliet er nok, men her vil de forlate det til fordel for alt hva GT og de gamle pakts forskrifter forteller vi skulle holde. Men som ingen klarte å holde og å følge, bortsett fra Kristus Jesus. Det blir som å skyte seg selv i foten og prøve å løpe fortere.

Har dere opplevd alt dette til ingen nytte – hvis det da virkelig var til ingen nytte?

Dette spør Apostelen Paulus om. Det hjelper ingenting med bibelstudie, bibelutleggelser og alt det der uten vi lever i samsvar med hva vi tror og lærer. Jakob taler om å se inn i et speil og glemme hvordan vi ser ut, dette ble Pastor Derek Prince' bane. Han ble gift opp igjen med ei fraskilt, dette var hans store, store synd og feilskjær i livet som gjør at hans tjeneste og undervisning ikke har noen slagkraft i den åndelige verden som denne hadde hatt hvis han hadde ikke giftet seg på nytt med ei fraskilt som Pastor og bibel lærer.

Jakob 1. 23 For dersom en er ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige åsyn i et speil: 24 han så på sig selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut.

Den som er stor i Guds rike er ikke som Prince som lærte rett men som ikke levde deretter selv. Fariseernerne lærte rett, men levde ikke deretter som Derek Prince. Derfor er Prince sitt eksempel ikke noe å trakte og leve etter.

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Matt. 23. 3 Derfor skal I gjøre og holde alt det de byder eder; men efter deres gjerninger skal I ikke gjøre. For de sier det, men de gjør det ikke.

Prince sin undervisning er storslott!

Men det tragiske er at han levde ikke deretter, gjelder det deg eller meg? Jeg skriver dette for vi skal ta lærdom men ikke gjøre som Pastor Derek Prince.

Gjengifte av forkynnere eller at forkynnere gifter seg med en fraskilt er en døds synd, verre enn alt annet i dagens kristenhet.

Jakob sier i sitt brev kapittel 3:1: «Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For vi vet at vi skal få desto strengere dom». Ansvaret er meget stort å være forkynner. Det er en stor forskjell å være et vanlig menighetsmedlem og å være forkynner. Men det er ikke dermed sakt at en er mer elsket av Gud, men det har med å være tro over det ansvarsområde Gud har gitt en. Jeg tror at Gud vil tilgi alle enhver synd. Men her er det andre ting som må komme i betraktning, som forkynner innehar man et spesielt ansvar. Ville noen i en profan sammenheng tillatt en pedofil å arbeide med barn? Nei. Like klar er Skriften på at vi ikke skal tillate at en gjengiftet forkynner skal forkynne for andre mennesker med et Pastoral og læreansvar. At en er Evangelist som bl.a. Frank Mangs var etter han ble fraskilt, kan vi tillate. Men ikke bli innsatt som Pastor, Hyrde eller eldste. En skal ikke være leder for flokken og hjorden, men være selv under et form for tilsyn. Men når en innehar et embete som forkynner, så kreves det mye. Derfor sier Jakob at ikke mange skal være forkynnere. Derfor kan ikke en forkynner ta seg friheter bare på egen regning og forgodtbefinnende, han har et spesielt ansvar over Gud og sine medmennesker. Når det gjelder ekteskapet, så er det ikke tillatt for en forkynner å gifte seg opp igjen under noen omstendighet, da diskvalifiserer han seg for det embete han har fått. Det er som en idrettsmann hogger bena av seg, han er ikke lengre skikket til å være idrettsmann, om han så gjerne vil. En forkynner skal være èn kvinnes mann ser vi Paulus underviser om gang etter gang. (1. Tim. 3.2 og Titus 1:6).

Relaterte linker: http://janchristensen.net/index.phphttp://blog.janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/2011/04/nr-127-david-wilkerson-dde-tragisk-var.html

fredag 15. august 2014

843: Jan Hanvold «lykkes» da kristenfolket var lave nok i Ånden til å godta mørke fremfor lyset!

843:
Jan Hanvold «lykkes» da kristenfolket var lave nok i Ånden til å godta mørke fremfor lyset!

Jeg har bedt og tenkt over noen ting i det siste. Det er hvorfor ting er blitt snudd på hode i dag? Med det mener jeg at de som lever og vandrer borte fra Guds ord i liv og lære har «fremgang». Mens de som lever og lærer i samsvar med Guds ord, går veldig ofte i motbakke i denne tiden. Hva er grunnen? Det er nok flere «grunner» for det. Men at en fraskilt og gjengiftet karismatiker med konkurser, ekteskap og annet mye rart skulle klare å bygge opp en såkalt kristen TV kanal, det er vel i overkant av hva selv jeg trodde kom til å skje i endetiden. Men hvorfor og hvordan kunne dette «lykkes» og skje?
Bilde av den falske profeten Jan Hanvold

 

Visjon Norge og Hanvold over 10 år!

Skal ikke gå i dybden her. Men Hanvold og Visjon Norge har holdt på i over 10 år og har i dag en omsetning slik jeg vet på 100 Millioner. Husker da Visjon Norge startet at det var med stor forundring av Ludvik Karlsen og Evangelisenteret var med på dette. Jeg viste allerede da at Hanvold var en mega kjeltring. Og han var karismatiker og gift for 3. gang som en troende. Hvordan kunne dette skje?

Flere og flere har støttet opp om Visjon Norge.

Etter hvert så kom de aller fleste forkynnere og ledere innen spesielt fri-kirke Norge rekende og var med der. Ingen så langt jeg vet om det av forkynnere frontet imot Visjon Norge? Ikke innen frikirke Norge.
Er det noen som har vært og er imot Visjon Norge?
Ja, men de er blitt marginalisert. Men det er en Facebook gruppe med Sigmund Voll Ådnøy. Nei til TV Visjon Norge. Og det er andre også. https://nb-no.facebook.com/AntiVisjonNorge

Men hvordan kan en slik falsk profet og lurendreier nå slikt frem?

Egentlig så er dette ikke så vanskelig å forså, bare en reflekterer og tenker litt. Hanvold lever 100 % etter sine EGNE LYSTER! Men TROR PÅ JESUS!
Her er svaret, dette har alltid appellert og appellerer til det gamle og falne menneske. Vi kan leve som vi selv ønsker det, «Gud er med».

Jeg er fintfølende i Ånden, eller «normal», derfor avskyr og hater jeg Visjon Norge!

Det som er for meg veldig betenkt med Visjon Norge, er at det er så lite interesse og ønske å debattere dette offentlig! Skal alt skyves under teppe og så skal Gud ta seg av alt? Dette er overhode ikke bibelsk. Vi skal t.o.m. dømme engler. Hvor mye mer ikke da blant troende i dag? Det er unnfallenhet, feigt og direkte imot Guds ord at Hanvold ikke blir avslørt og satt på plass som den horkarl, vranglærer og falske profet som han er.

I diskusjoner og samtaler kommer det frem at det er noe feil med meg og andre som advarer, ikke de som det blir advart imot.

Jesaja 5. Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Amos 5:7 De som forvender retten til malurt og kaster rettferdigheten til jorden!

Tror at her kommer vi til selve kjernen i saken, både denne og lignede. I dag koster det for mye å stå opp for og fronte upopulære og utidige saker og synspunkter.

Derfor er slike «normale» kristne som meg blitt «unormale». Det er helt greit å leve som heteroseksuell og med samme livsledsager livet ut. Men å advare imot andre som ikke gjør det samme, det er blitt den store stygge ulven. Å påpeke andres synd, det er blitt som en dødssynd å regne! Tragisk!

Hadde jeg bare tid stilt, så hadde det meste vært i orden!

Slike meldinger og lignede får jeg. Da først og fremst i fra troende. Å mene noe om andre, spesielt negativt er ikke tillatt. Men er dette normalt og riktig? Nei og atter et nei!

Skal ikke vi stå opp for Israel? Jo, men når dette og annet får oss til å tie på andre plasser, så er det en forførelse og å vike av fra Herrens vei.

Her er det mye å gripe tak i, men det er et spesielt ansvar å stå med et leder og Hyrde ansvar.

Det er klart at Guds ord gjelder for alle, men det er de som lever tvilsomme og slendrian aktive liv. At de går i menigheten og ellers ikke blir frosset ut, det får stå sin prøve. Men faktisk i dag er det veldig ofte de som tør og er villig til å ofre seg og som sier i fra som blir frosset ut, stengt ute eller advart imot. Alt er blitt snudd på hode og Satan er det som dypest sett som styrer NÅ HELE KRISTEN NORGE, DETTE ER BLITT STÅA!

Skriftens ord går i oppfyllelse, og ingen våkner eller reagerer. Hva er det som har skjedd?

Likegyldighetens og Tornerose søvn har inntatt Guds menighet!

Jeg er ikke negativ eller ønsker å være negativ. Men det er faktisk gjennom motgang, nederlag og vanskeligheter at vi lærer hverandre å kjenne. Vi blir sterke og overvinnere. Dette mister vi i dag da alt er like fint bare en holder munn og godtar alt og alle, uansett. Men de verdiene vi skal fronte? Det vi skal kjempe for, og imot, alt blir borte, eller er blitt borte. Hva står vi igjen med? Et ribbet evangelium, er ribbet liv og absolutt ingenting. Og de som er blitt offer for dett, hva med dem? Tenkt bare på hva det koster for de som har opplevd Hanvold og likesinnede? Med å ha vært gift med ham etc. De er et offer og kan ikke gifte seg på nytt, mens Hanvold «vinner hele verden»! Hvor skal dette ende? Jeg ser frem imot tusenårsriket da alt dette vil være over, men det skal ikke være slik. Vi som troende skal stå og holde i sammen. Men da skal ikke syndere stå i den rettferdiges menighet og felleskap sier skriften.

Salme 1. 5. Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.

Og verden har kommet inn i menigheten med å godta og akseptere Jan Hanvold og likesinnede som lever i hor!

Skal slutte å skrive om dette, men det er veldig viktig at det i det minste er en som sier i fra, eller at alle er like tyste og like stille om dette? Det er jeg sikker på.

Jeg er ikke bedre enn Jan Hanvold, men Guds ord sier at Hanvold lever i hor!

Fartsgrensa er f.eks. 80 kmt. Det kommer en som kjører i 80 og neste kjører i 110 kmt. Hvem er den beste sjåføren her? Det blir helt feil å snakke om god eller dårlig sjåfør, men en holder fartsgrensa hvis den er 80 kmt. Mens han andre gjør ikke det som kjører over. Med andre ord, det er om å holde seg innforbi Guds ord med sitt liv, ikke minst på de aller viktigste og største områdene som ekteskapet er.

Sluttkommentar:

Jeg åpner med denne overskriften: Jan Hanvold «lykkes» da kristenfolket var lave nok i Ånden til å godta mørke fremfor lyset!

Hva er det som er så alvorlig med Hanvolds og hans virksomhet Visjon Norge?

Jo; Synd genererer synd. Synd tar bort frimodigheten og ødelegger menigheter. De største syndene begås ofte for å skjule synd. Antagelig kan man legge til at den aller største synden mot Gud er å legitimere synd.

At en er opptatt med penger, og atter penger. Sjelers frelse og alt annet, så er dette et skalkeskjul for å leve som en selv lyster og ønsker, alt i Jesu navn!

Relaterte linker:mandag 11. august 2014

Nr. 840: Jan Hanvold lever i hor (synd), er det da lov for andre å gjøre det samme å kalle seg en kristen og bli godtatt blant de troende?

Nr. 840:
Jan Hanvold lever i hor (synd), er det da lov for andre å gjøre det samme å kalle seg en kristen og bli godtatt blant de troende?

Likhet for loven heter det. Dette emne vi her tar opp blir det aller siste på en god stund vi skriver om Jan Hanvold. Men dette er kanskje det aller viktigste, om andre har lov å leve i synd da Hanvold gjør det? Skriften sier at Gud ikke gjør forskjell på noen, da må det også være angående å se gjennom fingrene på synd og hor? Eller så er Gud en som gjør forskjell!

Bilde av Pastor Jan AAge Torp som har vært gift før, men flittig brukt hos Jan Hanvold og Visjon Norge. 
Det er en smitte effekt som er som en kreftsvulst. 
Dette som nå er blitt åpnet opp for i Guds menighet gjennom at gjengifte blir akseptert, forsvart og fortiet!
Skulle virkelig ønsket at David Østby, Emanuel Minos, Arvid Bentzen og alle andre som stiller opp på Visjon Norge. Som står med og forsvarer Jan Hanvold hadde reflektert og tenkt over både hva jeg har skrevet og hva jeg skriver her i denne artikkelen.

Jeg har et budskap, og det er at når Hanvold får lov å leve som han selv lyster og ønsker, da skal og må dette gjelde for alle andre også? Ergo, det er fritt frem å leve som en bare selv ønsker og vil? Ergo, tillatte Hanvold er å tillatte at kjødet til oss mennesker blir retningsgivende, ikke Guds ord.


Ønsker å ta opp ti (10) ting med Hanvolds og hvilken påvirkning det har på hele kristen Norge og utover våre landegrenser:

1.)  Hanvold «klarte» ikke å leve alene, derfor måtte han få lov å gifte seg på nytt etter sine skilsmissen fra Berit, hans første og rette kone?

Det er selvfølgelig meget vanskelig å leve alene etter en skilsmisse. Men Guds ord setter både krav til oss. Samtidig er det mulig å leve i samsvar med Guds ord. Nevner opp flere kilder her:
1.)  Guds ord og bønn.
2.)  Åndens veiledning, kraft og hjelp.
3.)  Daglig renselse i tankelivet ved å lese og meditere på Guds ord.
4.)  Det kristne felleskapet.
5.)  Søke tilbake til sin ektefelle som det er blitt brudd med, dette skjer først i tankelivet.
6.)  Faste.
7.)  Trening eller en hobby der en får avledet ting.
8.)  Leve for andre, ikke bare for sitt egne behov.
9.)  Har en sexuelle behov, så tar kroppen seg selv av dette med naturlig sædtømming. Dette er helt naturlig for enslige, også for skilte.
10.)                    Alle må finne en vei å komme over sine egne drifter når de går på akkord med Guds ord!

2.)  Hanvold får lov å leve i hor, ergo da må også homoseksuelle, lesber og alle andre få lov til det samme?

Det er ikke urimelige eller ulogisk at hvis Hanvold og alle andre som er skilt får lov å gifte seg på nytt blant de kristne. Da gjelder det samme for alle andre typer synd? Hvis ikke, hva da? Skriften sier klart og tydelig at alle får lov å gifte seg en gang. En mann med en dame og en dame med en mann. Alle former for samliv uten forbi dette er synd! Ergo er gjengifte synd, å leve som homo er synd, å leve som lesbe er synd etc.

3.)  Hanvold har «Gud» med seg, derfor lykkes han?

Jeg vil ikke gå inn i forholdet om Hanvold har lykkes eller ikke, men skriften sier veldig klart i fra at ytre forhold om de er positive eller negative er ikke avgjørende for vårt Guds liv, om Gud er med eller ikke. Her er det veldig mange skriftsteder å trekke frem, men jeg tar fra Paulus brev til Korinterne:

1 Kor. 13. 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger,
          men ikke har kjærlighet,
          da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.
         
     2 Om jeg har profetisk gave,
          kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,
          om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell,
          men ikke har kjærlighet,
          da er jeg intet.
         
     3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige,
          ja, om jeg gir meg selv til å brennes,
          men ikke har kjærlighet,
          da har jeg ingen ting vunnet.

Ingenting kan erstatte et liv etter Guds ord og vilje, selv for Hanvold!

4.)  Andre som ikke har den fremgangen som Hanvold, de har bare med å tie stilt?

Dette er selvfølgelig et nonsens argument. Alle har lov å utale seg, om en har en liten eller stor menighet bak seg, eller ingen! Vi argumenterer ikke etter hvor mange som står med eller imot oss, men etter hva skriften lærer, og kun det!

5.)  Hanvold har så mange sterke sider, at vi må være overbærende med hans svake sider?

Dette er et argument med litt hold i. Men Hanvolds brøde her er så stor, at det er kun omvendelse 180 grader der han forlater Inger som kan få ham i rett stilling innforbi Gud. Harde ord? Ja, men det er ingen andre en Hanvold selv som har bragt ham opp i dette han er nå kommet inn i, et horeforhold med Inger!

6.)  Hanvold har en tolkning av Guds ord, andre en annen. Vi må godta ulike oppfatninger?

Ja alle kan tolke Guds ord, noe tolker Guds ord både til sin og andres undergang sier skriften. Og spesielt det som er vanskelig, slik var det før, slik er det nå:

2 Pet. 3. 16 Om dette taler han i alle de brevene hvor han kommer inn på disse spørsmålene. Det er noe der som er vanskelig å forstå, og de ukyndige og svake forvrenger dette, slik de også gjør med de andre skriftene, og det fører til fortapelse for dem selv.

Skriften er så klar og tydelig her, at det finnes ingen unnskyldning! Og da vi vet at den kristne menighet har egentlig aldri godtatt gjengifte før etter reformasjonen. Da virker det også nokså søkt at både skriften og hva som er blitt praktisert gjennom snart 2000 år at gjengifte skal være tillatt.

7.)  Minos, Østby, Bentzen og andre skal advare Hanvold, ikke du som ikke står med ham?

Dessverre, disse personene og de aller fleste andre er for feige, unnvikende og har forkastet bibelens syn på gjengifte. Skal Hanvold og likesinnede bli advart ser det ut for at det må komme utenfra, ikke innenfra! Hanvold skviser ut alle som er uenig med ham. Der er han en kløper, å skvise ut andre enn seg selv!

8.)  Det kan være at Gud tillater Hanvolds synd da han er tidligere rusmisbruker og har ikke det samme ansvaret som andre?

Det er selvfølgelig veldig herlig å se at tidligere rusmisbrukere som narkomane og alkoholikere slutter med rusen sin. All ære til dem for det om det er med Guds hjelp eller de evner det selv. Men Guds ord taler ikke om en standard for noen, og en standard for andre. Her er vi alle like. Guds ord må alle forholde seg til om en er direktør eller lasaron!

9.)  Hanvold er den uskyldige «parten», derfor kan han fritt leve videre og være en «fri» mann og gifte seg på nytt?

Hanvold har selv sagt på radio her i Oslo 107.7 at han er selv skyld i sine to første ekteskapsbrudd. Det virket derfor temmelig søkt at han som er skyld i to ekteskapsbrudd skal kunne gifte seg på nytt. Vet ikke hvilke skriftsted de som forsvarer ham bruker? Her er den såkalte grunn for å innlede et nytt forhold helt fjernet. Selv om Guds ord ikke taler om en uskyldig og skyldig part, da en er bundet så lenge som den andre lever. Så er dette et punkt å ta med, da Hanvold selv har erklært seg som en ekteskapsbryter.

10.)                    Det aller verste er at han legger en mal for alle andre der det er fritt frem å leve i synd og fremdeles tro på Jesus og være akseptert blant de troende!

Her er vi kommet til det selve avgjørende punktet hvorfor jeg har skrevet så alt for mye om Hanvold. Det er smitte effekten med Hanvolds miserable liv og levnet. Hadde Hanvolds horeri bare dreiet om ham selv, så hadde jeg tid stilt. Men han, som er forbilde og forkynner, påvirker sikker tusener til å tro at det er allright og helt i orden å leve etter Guds ord på noen punkter. Men på andre punkter, ikke. Bare en ber om tilgivelse. Men skriften sier så absolutt ikke det. Uten omvendelse og anger, ikke syndsforlatelse. Hanvold har ikke gjort noen av delene. Her på Radio i Oslo som jeg har hørt ham sagt to-tre ganger følgende:

«Til Helvete med alle de som ikke godtar at jeg er gjengift!»

For meg er dette ille, for Gud tusen ganger verre!

Sluttkommentar:

Det er med forundring at jeg ser at Hanvold og andre er blitt såkalte ledere og forkynnere i kristen Norge. Men samtidig, så har Guds ord advart oss at i endetiden skal det bli slik vi i dag ser. Derfor er det med en blanding jeg skriver dette. Det er i samsvar med Guds ord at Hanvold og likesinnede får slippe til og frem, da vi finner så mange skriftsteder som taler om at det skal bli vanskelige tider blant oss kristne. De skal ta seg lærere i hopetall som både lever og lærer ukorrekt. Mange falske profeter og skal ha Gudfryktighetens skinn, men ikke leve som en sann troende etc.

Den nedoverbakke tror jeg vil bli bare brattere og brattere. Har en først åpent opp for synden, verden og de forførende Åndsmaktene. Så vil det gå fra vondt til verre!

Hva skal vi så gjøre? Skriften sier klart at vi skal ikke overfokusere det negative. Men ikke bli en del av det, men advare og be for både dem og oss selv, at vi skal bli bevart og om mulig, de som er på villspor skal finne omvendelse og frelse.

Lukas 21. 36 Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.
14 Men legg dere på sinne at dere ikke behøver å tenke ut på forhånd hvordan dere skal forsvare dere. 15 For jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi. 16 Men selv foreldre og søsken, slektninger og venner skal forråde dere og sende noen av dere i døden. 17 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. 18 Men ikke et hårstrå på hodet skal dere miste. 19 Hold ut, så skal dere vinne livet!

Og til slutt:
28 Men når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til.

Når dette i dag skjer, så skal vi rette opp våre hoder, og regne med hjelp, veiledning og kraft i fra ham som all kraft og hjelp både vil og evner å gi oss.
Vår fremtid er og forblir lys og vakker, bare vi holder ut til slutt og vandrer i samsvar med Guds ord!

Relaterte linker: