fredag 29. august 2014

Nr. 850: Innsamlings kontrollen har svarte listet meg og Smyrna Oslo!Nr. 850: 
Innsamlings kontrollen har svarte listet meg og Smyrna Oslo!

Det er noe jeg ikke skjønner, men får godta dette, det er den manglende støtte vi har fått. Selv om det er utrolig mange som besøker nettstedene våre og vi har Google ranking på 3-4. noe som er veldig, veldig bra!
Er kommet på listen som også Norges Livredningsselskap som har som beskyttere som Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit, ikke dårlig og så aller verst det?!
Ikke verst å komme på samme lista som Mette Marits «venner»: http://www.innsamlingskontrollen.no/nb/obs/vis/12

Vi har drevet på nå i 5 år, men dessverre var det kun de 2 første årene vi fikk inn litt støtte. Da vi leide lokale, men etterpå har støtten vært veldig laber.

Gud utligner for «manglende» givere!

Jeg er ikke bekymret eller går med dårlig nattesøvn. Det som det koster å drive menigheten Smyrna med de nå tre bloggene og hjemmesiden vår. Har vi alltid fått og hatt de pengene som skal til for å gjøre de tingene som vi ønsker og vil.

Vil du støtte? Du har muligheten her:

Har du tro på dette vi driver på med?
Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut?
Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid.
Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med?
Kontonummer i DnB: 0535 06 05845
Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!
Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.

Her i fra mine mailer mellom meg og Innsamlingskontrollen i Norge.

Mail først i fra Innsamlingskontrollen i Norge:
En del formelle ting utelatt, så kommer:
Med bakgrunn i ovenstående ønsker vi innen 10 dager fra dette brevets datering å få tilsendt
følgende informasjon:
 Regnskap for de to siste år, alternativt Regnskap for 2013 samt budsjett 2014
 Spesifisert saldobalanse
 Styrets beretning
 Navn og adresse på revisor og evt. revisjonsberetning for de siste 2 år.
 Organisasjonens vedtekter
 Navn og fødselsdato på styremedlemmer
 Navn og fødselsdato på daglig leder.
Vi viser for øvrig til vår hjemmeside hvor det foreligger nærmere opplysninger om IK og den virksomhet vi utøver.
Med vennlig hilsen
Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge
Børre Hagen
Daglig leder

Jeg svarer:
Hei!

Dette er henvendelse som er useriøst (av de som har tipset dere) og for å angripe oss. Vi har dessverre de 2 siste år fått inn 0,- kr.

Mvh
Jan K Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 004799598070


Innsamlingskontrollen:
Hei,

Takk for rask tilbakemelding.

Vi har begrenset bemanning frem til 4. august, men vil ta kontakt igjen da.


Med vennlig hilsen,

Lauritz Olavi Valvik Raustøl
Kommunikasjonsansvarlig
Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

Jeg svarer:
Hei!

Dette er henvendelse som er useriøst (av de som har tipset dere) og for å angripe oss. Vi har dessverre de 2 siste år fått inn 0,- kr.

Jan K Christensen
Oslo

Innsamlingskontrollen:
Smyrna Oslo
Jk.chris@online.no
Oslo, 27.08.2014
BH/LR
INNSAMLINGSKONTROLLENS OBS-LISTE
Jeg viser til tidligere korrespondanse. Vi har besluttet å føre organisasjonen opp på OBS-listen.
Med bakgrunn i at organisasjonen ikke i tilstrekkelig grad har opplyst om økonomiske og organisatoriske forhold er kravet til åpenhet ikke tilfredsstilt. Dette er sentralt i forhold til vurderingen av organisasjonens seriøsitet.
En registrering i Innsamlingsregisteret er et kvalitetsstempel som viser at man også ivaretar hensynet i forhold til økonomiforvaltningen. Dersom De mener at De tilfredsstiller disse krav, håper vi at De vil vurdere å søke om registrering.
Vi viser for øvrig til vår hjemmeside når det gjelder retningslinjer for OBS-listen og informasjon om registrering i Innsamlingsregisteret.
Med vennlig hilsen
Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge
Børre Hagen

Jeg svarer:
Hei!

Dette er henvendelse som er useriøst av dere.,

Vi har dessverre de 2 siste år fått inn 0,- kr.

Hva skal vi da rapportere? At det er jeg og kona mi som går i full jobb som finansierer og ordner alt fra a til å?

Den dagen vi eventuelt får inn penger, så kan det bli aktuelt å gi dere mer innsikt. Men pr. i dag så er muligheten åpen for mennesker å støtte oss, men dessverre. Den interessen for å støtte vår virksomhet er meget dårlig. Men hverken jeg eller kona mi er redde for å jobbe, derfor går det også greit økonomisk!


Mvh
Jan K Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 004799598070

Sluttkommentar:

Vil du bli og være velsignet? Da gi, skriften sier:

Ap.gj. 20. 35 I alle deler viste jeg eder at således bør vi ved strevsomt arbeid ta oss av de skrøpelige og komme den Herre Jesu ord i hu, som han selv har sagt: Det er saligere å gi enn å ta.

Dette sitatet er det mye som taler om at Apostelen Paulus hørte Jesus utale da han var fariseer. Som var kjent for å karre mest til seg selv.

Matt. 23. 25 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som renser beger og fat utvendig, men innvendig er de fulle av rov og griskhet!

Da er spørsmålet mitt. Hvor mye ønsker du å støtte oss med? Vi trenger virkelig din støtte nå, men bare hvis du gir av hjerte, og ikke av tvang!

Efes. 6. 5 I tjenere! vær lydige mot eders herrer efter kjødet, med frykt og beven, i eders hjertes enfold, som mot Kristus,  6 ikke med øientjeneste, som de som vil tekkes mennesker, men som Kristi tjenere, så I gjør Guds vilje av hjertet  7 og med villig hu tjener som for Herren og ikke som for mennesker,  8 da I vet at hvad godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er tjener eller fri. 

2 kommentarer:

Unknown sa...

Ganske gjennomsiktig og mest sannsynlig at Oslo-Kirken V/Walter ligger bak denne svertingen for å ramme deg,Jan Kåre og Smyrna Oslo.

Ganske så avslørende for oss som har fulgt med på bloggen en stund.

Mvh

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg vet ikke hvem det er, men det er bare for å skade oss. Ikke noe annet!