torsdag 7. august 2014

Nr. 837: Jeg blir nå beskyldt på nette for å drive med utpressing og lure meg til penger!Nr. 837: Jeg blir nå beskyldt på nette for å drive med utpressing og lure meg til penger!

Det er underlig dette her. Jeg går i full jobb, som også min kone gjør. Det som driver vår virksomhet fremover er egen inntekt utelukkende, om vi har fått noen små pengegaver.
Bilde av meg og min kone Berit
Eks barn utenfor ekteskap og om de er skilt og gift igjen. Når han finner deres svakheter kontakter han sine ofre og ber om mellom tusenvis av kroner fra dem for ikke å henge dem ut på denne bloggen. De som ikke betaler blir hengt ut og grovt sjikanert. Mange har valgt å betale Jan Kåre for å slippe denne type sjikane av seg selv og familie.

 Jan Kåre har en pågående innsamlingsaksjon fra http://janchristensen.net
for en bibel oversettelse han lovde meg at skulle være ferdig den 1. Januar i år. Det finnes ingen gode norske bibeloversettelser og jeg tok derfor kontakt med Jan Kåre for å få vite mer om dette prosjektet. Etter noen meldinger og telefonsamtaler frem og tilbake endte jeg opp i hans stue der hans kone vartet opp med kaffe, kaker og lovsang. Jan Kåre snakket lenge om dette prosjektet og om andre prosjekter Smyrna Menighet var i gang med. Det ble til at jeg ga 150 000 kroner til bibeloversettelsen og 100 000 kroner til Smyrna Menighet. Alt dette kontant på labben etter at Jan Kåre insisterte på dette. Jeg stolte på han som en sann kristen broder.

 Etterhvert ble det helt stille rundt de Smyrna Menighet prosjektene. Hver gang jeg ringte Jan Kåre og spurte om hans prosjekter leste han meg noen bibelvers. Deretter avsluttet han alltid samtalene.

Jeg fikk også stadig vekk meldinger fra Jan Kåre der han ba meg om enda mer penger.

Jeg innser at jeg har dummet meg helt ut. De eneste resultater jeg har sett av mine penger er hans hus, blogg, bilder fra hans luksusferier og hans sjikane av alt og alle. Jeg håper at denne advarselen vil forhindre at andre blir lurt slik jeg ble lurt av Jan Kåre Christensen.
(sitat slutt).Fikk noen spørsmål fra Kjell Andersen som driver søkelys.com, som jeg publiser da de dekker mye angående dette emne:


Hei Kjell!

Svarene:


1. Avviser du å presse folk for penger?

Har aldri presset penger ut av noen! Og det beløpet er hinsides!

2. Avviser du å ha hatt besøk for kaffe, kaker og lovsang en person som skal ha donert deg 250 000?

Dette måtte være en drøm å få 250.000,- kr- Da hadde vi virkelig fått gjort mye mer på nette. Ingen person i kristen sammenheng har gitt meg faktisk mer enn noen tusen kroner. Så det beløpet er totalt ukjent for meg. Vet ikke hvordan heller hvem det som kunne vært som har vært i min nærhet og som jeg har kommet på kant med?

3. Hvem tror du står bak denne ripoff reporten?

Rimelig sikker at det har noe å gjøre med all den skrivingen her på Søkelys de siste 3-4 mnd. Men hvem som står bak? De to frekkeste på Søkelys er Bjørn Storm Johansen og Torodd Fuglesteg. Storm Johansen er det ikke da dette er skrevet av en noenlunde intellektuell person og som kan formulere seg. Vet ikke hvem det er, men Fuglesteg kan det være da han har kapasitet til å skrive slik. Men at det er han vet jeg ingenting om?

4. Hvordan føles det å få navn og bilde knyttet til en slik rapport?

Har ikke så mye føles med dette da avstanden mellom meg og dette er for stor. Jeg har aldri lurt meg til penger. Og aldri fått noen gaver i den størrelse orden. Hadde det dreiet seg om 10.000,- kr, kunne jeg følt et hvis press, kanskje?
Derfor føles det ikke noe egentlig veldig, hverken positivt eller negativt!

5. Du sier alt er oppspinn og hva tror du motivet de (den) kan ha som bruker tid og krefter på å lage en slik sak?

Som sagt, jeg vet ikke. Men hadde jeg ikke hatt et slikt fokus på gjengifte blant de kristne. Som er som en Trojansk hest blant de kristne. Så hadde det aldri blitt skrevet om meg slik. Det er uten tvil der ankepunktet imot meg ligger. Om det også er på mitt syn på Guddommen, evig fortapelse og at jeg er imot kvinnelige eldste og Pastorer.

Men som sagt, mitt syn og angrep på gjengifte ligger nok i bunn her. Det er som en Trojansk hest som er blant de troende i dag.

NB!

Trojansk hest, uttrykk med opprinnelse i en krigslist under trojanerkrigen.

Brukes nå om en femtekolonne eller om en hemmelig styrke som listes inn på motstanderens område, og om gjengifte blant de kristne (det siste er det jeg som har skutt inn).


Her er svarene mine, kunne sikker ha skrevet så mye mer, men får holde her.

Jan K Christensen
Oslo


Innsamling og givertjenesten står sterkt i det nye testamente!

2 Kor. 8. Vi vil nå gjøre kjent for dere, søsken, hvor stor nåde Gud har vist menighetene i Makedonia.  2 For i sin nød ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi.  3 De ga etter evne, ja, over evne og frivillig, det kan jeg bevitne.  4 De ba inntrengende om å få bli med på gaven og tjene de hellige sammen med oss.  5 Og de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv, først til Herren og så til oss, slik Gud vil det.  6 Derfor ba vi Titus om å gjøre ferdig den gaven som han allerede hadde begynt på hos dere.
     7 Dere har jo overflod av alt: av tro og tale, av kunnskap og iver og av den kjærlighet dere har fra oss. Så må dere også med denne gaven vise deres overflod!  8 Jeg sier ikke dette som en befaling, men jeg nevner de andres iver for å prøve om kjærligheten er ekte hos dere.  9 Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde: Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom.
9. 1. Egentlig er det ikke nødvendig at jeg skriver til dere om tjenesten for de hellige, 2 for jeg vet at dere er villige. Her i Makedonia roser jeg dere og sier at dere i Akaia har vært forberedt siden i fjor. Og deres iver har inspirert mange.  3 Nå sender jeg disse brødrene til dere, så det skal vise seg at det ikke var tomme ord vi kom med når vi roste dere for dette, men at dere er klare, slik jeg har sagt.  4 Jeg vil jo ikke at makedonerne skal komme sammen med meg og finne dere uforberedt. For da ville hele tiltaket bare bringe skam over oss – for ikke å snakke om dere!  5 Jeg fant det derfor nødvendig å be disse brødrene reise til dere på forhånd og i god tid gjøre klar den gaven dere har gitt løfte om. Da kan den ligge ferdig som en velsignelse og ikke som en gniergave.
     6 Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse.  7 Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.
         
 
Givertjenesten viser vårt ansvar og hvem vi står med og støtter!

Det å gi, også i form av penger, gaver og på annen måte. Det er et tegn og utrykk for vårt åndelige liv. Derfor er givertjenesten en åndelig tjeneste like mye som den er av det praktiske slaget. Gir du til en virksomhet eller menighet, da har du tro for den og står med. Gir du ikke, da står du ikke med heller dypest sett!

Jeg blir beskyld for de mest horrible ting her.

De skriver bl.a. følgende: «Eks barn utenfor ekteskap og om de er skilt og gift igjen. Når han finner deres svakheter kontakter han sine ofre og ber om mellom tusenvis av kroner fra dem for ikke å henge dem ut på denne bloggen. De som ikke betaler blir hengt ut og grovt sjikanert. Mange har valgt å betale Jan Kåre for å slippe denne type sjikane av seg selv og familie.
Det ble til at jeg ga 150 000 kroner til bibeloversettelsen og 100 000 kroner til Smyrna Menighet. Alt dette kontant på labben etter at Jan Kåre insisterte på dette. Jeg stolte på han som en sann kristen broder»

For det første, alt dette er løgn fra begynnelse til slutt, har ikke mottatt noen gave i den størrelse orden der. Og aller minst fra den personen som anklager meg for å misbruke penger.

Hvor har han dette i fra?

Det vet jeg ikke, men at vi trenger midler det gjør vi virkelig. Men at vi har mottatt til sammen 250.000,- kr er for det første usant. Og dernest oppdiktning og en forsøk på å sverte og skremme. Dernest innbiller og får det potensielle givere til å tro at vi driver en lyssky virksomhet der jeg/vi bruker penger på oss selv.

Sluttkommentar:

Har nå dradd i gang et prosjekt som vi virkelig trenger støtte og penger til da det koster oss i den størrelse orden som nevnt her. Har lyst å bygge opp et lydstudio der en kan ha taler og bibelundervisning.

Lydstudio for å legge ut bibelundervisning på nette.

Det er lov å drømme, og sette seg mål. Har allerede begynt å legge ut noe undervisning som lydfiler, se her: http://janchristensen.net/index2.php?side=taler

Dernest ønsker vi å utvikle dette. Alt ordner seg sier de i Østfold, og det gjør det virkelig. Men uten din støtte, blir veien brattere. Det er min erfaring. Men for all del, bare du/dere som har tro for å støtte vår virksomhet, ingen andre!

Ønsker de/dere å støtte oss?

Egentlig har jeg flere prosjekter og ønsker. Noe har vi klart å gjennomføres og lykkes med. Andre står på vent, først og fremst på mangel på økonomisk støtte.

Har allerede rom i kjelleren for dette.

Vi har et rimelige greit hus, og vi har et rom i kjelleren for dette med å bygge et lydstudio. Men for å realisere dette er vi avhengig av å reise opp noe økonomi. Ellers så må vi gjøre en enklere versjon.

Bibelundervisning og samtale grupper i plenum er et «drømme-mål»!

Har flere prosjekter, tanker og ideer hvordan gjøre ting. Og ønsker! Men faktum er at noen, og vi alle må ofre noe, for å klare og få til å utrette noe. Derfor er vi slik avhengig av din hjelp, støtte og dine forbønner!
Alt er like kjærkomment!

Vil du støtte oss? Se her:

Har du tro på dette vi driver på med?
Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut?
Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid.
Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med?
Kontonummer i Posten: 0535 06 05845
Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!
Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.Ingen kommentarer: