fredag 29. juni 2012

Nr. 443: Demonene invaderer hele verden

Nr. 443:

Demonene invaderer hele verden

Av AAGE SAMUELSEN

Broder Åge Samuelsen er kanskje den største åndshøvdingen Norge og Skandinavia har fostret, her er en av hans artiklerAldri i historien har ondskapens åndehær, dirigert av Satan og demoniske hærførere, hatt så fritt spillerom som de har nu. Det er uhyggelig å konstatere at hele verden står i avmektighet og bare må bare se på demonenes heslighet og hat imot menneskene – Guds skapninger. Satan og demonene vet at deres endelighet snart kommer. Respekten for menneskeliv er totalt borte. Politiske ledere over hele verden ser med gru og redsel inn i en fremtid uten håp. Religiøse ledere i alle slags grupperinger har mistet all makt og myndighet fra Gud – de er alle avveket – uansett om de vil innrømme det eller ikke. Det er et faktum. Og de spør: ”Hva skal vi gjøre?” Å falle på kne å erkjenne at de alle er avveket ligger ikke for de høye herrer. De er mer eller mindre besatt av villfarne demoner. De kan figurere med medlemstall så mye de vil, og få Statens velsignelse med økonomisk støtte. Satan ler av dem.

Når vekkelsen var et faktum i Norge, hatet de denne forkynnelsen fordi det var en fare for deres religiøse posisjon. Pinsepredikanter ble besatt av hat, de spottet, hånet, foraktet og laget opprør med baktalelse, sladder og alskens djevelskap. Jeg husker jeg sa på et møte i Festiviteten i Skien i 1961: ”Fordi Norge raser mot disse møtene skal Satan invadere landet med kriminalitet, sykdommer, alkohol og narkotika og alskens djevelskap.” I dag er dette gått i oppfyllelse. Pesten velter over verden, dødens demon vil kreve tusener på tusener og atter tusener av AIDS-ofre. Ekspertene mener at svartedauen på 1400-tallet blir for barnemat å regne mot det som kommer til å skje i nærmeste fremtid. At menn holder seg til menn og kvinner til kvinner er ikke lenger noen skam. Det er fullt lovlig med Statens velsignelse. Barn i 8-10-års alderen bli misbrukt av seksualsadister og ødelagt for livet.

Vi er bare i begynnelsen av rystende scener og tragedier. Når tusener på tusener av sjeler søkte mine møter og ble grepet av Guds Ånd, og de jublet innfor Gud, stilte de religiøse lederne seg i spissen for en hatkampanje og kalte det hysteri. Men når langhårede utstafferte rockeidioter får tusener av pur unge, fine sjeler til å falle i avmakt og hyle og skrike, så lyder det som et ekko fra helvete. Satan forbereder innhøstning av millioner på millioner av uskyldige mennesker og fører dem rett inn i helvete. Ungdommer blir sugd inn i selvmordbølgen i fortvilelse fordi de ikke ser noe håp i fremtiden. De drukner i narkotika og utskeielser. Foreldrene står maktesløse.

Hvor er de hatefulle politikerne som raste imot vekkelsen? Hvor er de religiøse forkrøplede individer av pastorer, biskoper og predikanter som flyr fra by til by og serverer innholdsløse tomme predikener? Hvor er de? Hvor er deres protester? Det eneste de har i hodet er å sikre seg og sin familie et godt utkomme. Den katolske demon med sin vanvittige og demonbesatte lære er i ferd med å få plattform også her i landet. NRK som ikke har det minste greie på åndelige sannheter, forbereder pavens inntog for å opptre med sine klovneopptredener. Overalt hvor katolisismen er i majoritet råder fattigdom, hungersnød og krig. Deres mariadyrkelse har ført millioner inn i et evig helvete. Og dette er til og med frikirkepredikanter besmittet av. De ser det som en ære å få audiens hos en av Satans fremste religiøse håndlangere. Han kan be til Gud på 50 forskjellige slags språk, og tror han skal imponere Gud og mennesker på den måten, men når en fattig kvinne eller mann blir født på ny, døpt i vann etter Guds ord, og døpt i den Hellige Ånd og ild og taler i tunger på det ene språket etter det andre, da reiser hele helvete seg i protest. Men én dag skal sannheten gå opp for de milliarder av mennesker som lot seg bedra av Satan og hans tjenere, og de skal få se hesligheten i all sin gru. Det er ingen redning for verden mer, - uansett hva menneskene foretar seg. Og likesom dommen kom over verden på Noas tid, og over Sodoma og Gomorra på Abraham og Lots tid, så er dommen over verden avsagt. Den skal brennes opp ved ild. Og vitenskapsmennene har oppfunnet sprengladninger sterke nok til å sette atomene i himmelrommet i brann så det blir en kjedereaksjon. Husk at jeg har skrevet: Dette er bare begynnelsen til en grusom slutt.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Noas-dager-og-verden-idag http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=helbredelse http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=se-til-jesus http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2011/10/nr-106-what-it-means-to-be-full-of-holy.html

torsdag 28. juni 2012

Nr. 441: Evangelist og bibellærer Ivar Helmersen fra Mandal er gjengiftet som troende men blir brukt som forkynner og på Gospel Channel stikk i strid med Guds ord som taler om at en tilsynsmann skal være èn kvinnes mann!

Nr. 441:
Evangelist og bibellærer Ivar Helmersen fra Mandal er gjengiftet som troende men blir brukt som forkynner og på Gospel Channel stikk i strid med Guds ord som taler om at en tilsynsmann skal være èn kvinnes mann!

1. Tim 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning. 2a Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, 4 en som styrer sitt eget hus vel og har lydige barn med all sømmelighet 5 - men hvis nogen ikke vet å styre sitt eget hus, hvorledes kan han da ha omsorg for Guds menighet? - 7 Men han skal og ha godt vidnesbyrd av dem som er utenfor, forat han ikke skal bli hånet og falle i djevelens snare. 5. 6 men den som lever efter sine lyster, er levende død. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.
Ivar Helmersen skriver dette om seg selv: Jeg heter Ivar Helmersen er født den 15.02. 1945 i Reine i Lofoten. Kom til Mandal i 1960. Jeg ble frelst den 18.02. 1972 på et møte i Salem Mandal. taler var Gabriel Holta. Og jeg tilføyer, skilt og deretter reiser til Asia for å treffe seg en ny dame for å få tilfredsstilt sine lyster. Paulus taler om de som har buken (les lystene) til gud, dette stemmer nøyaktig her.

Her fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 3. 18 Jeg har sagt det ofte og må si det igjen med tårer at det er mange som lever som fiender av Kristi kors. Det er en smerte over å se at andre troende kommer til kort, gjerne gang etter gang. Vi er et legeme, når et lem lider og har det vondt smitter det over på alle andre. Salme 119. 158 Jeg ser med avsky på de troløse, som ikke gir akt på ditt ord. Det er dessverre fremdeles ”Judaser” som går blant de troende, som ikke har bryllups kledningen på. Men vi må skille mellom villeder og de som blir villedet. Og mellom bedragere og de som det mislykkes for. 19 De ender i fortapelsen, de har magen til gud og setter sin ære i det som er en skam for dem, og de er bare opptatt av jordiske ting. Det viser dessverre gang på gang at det er så altfor mange som tar så lett på alt. Gud er rik nok for alle men en må åpne seg opp og slippe han inn. Når fornøyelse og kjødets gjerninger får slå rot selv i den troendes hjerte og sinn. Da kan og vil en gå fortapt hvis en ikke omvender seg igjen (Esekiel 33). 20 Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser. Vi er på pilegrims reise her, det himmelske løfteslandet venter. Vi har en borgerrett her ned, men det er midlertidig og ikke vår egentlige borgerrett. Det er det nye Jerusalem og i Himmelen vi har vær borgerrett. Vi venter på Jesus men han venter på at Gud vår Far skal si til Sønnen; dra og hent dem. Hvilken dag det må bli. 21 Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Etter syndefallet kom død, sykdom og forgjengelighet inn. Det skjedde ikke bare noe med vårt åndsliv som ble formørket og vårt sinn ble uopplyst for åndelige sannheter. Selv vårt legeme er ikke lagget lengre for å leve evig som var Guds tanke med oss. Derfor skal vi få et helt nytt legeme som vi skal bære i all evighet, et helt nytt. For Gud er ingenting umulig. Han som har skapt alt og som opprettholder alt skal også en dag forvandle alt etter sitt eget behag og til vårt beste.

Bibellærer og Evangelist Ivar Helmersen har gjort seg selv uskikket til å lære andre, punktum!

Vi trenger og skal ikke gjøre dette vanskelig, eller? Helmersen har ikke enten maktet, villet eller ønsket å leve som Guds ord sier. At en enten skal forene seg eller leve ugift etter et samlivsbrudd som en troende. Og den som gifter seg med en fraskilt driver hor og er en horkarl. Og vi skal ikke engang spise i sammen med slike lærer skriften. Derfor blir det helt feil og ubibelsk at han skal få anledning som dessverre flere og flere skilte og gjengiftetde troende holder på med å være lærere for andre. Dette er og forblir forkastelig og ubibelsk. At de ikke ser det selv er ille. Men den som støttet opp om slike og gir dem tillitt blir medskyldig i deres onde gjerninger og får oppleve noe av den samme dom hos og fra Gud!

Adam syndet, og hans synd var «liten» men konsekvensene var formidable og enorme!

Det er ikke slik at Gud mener at de homoseksuelle gjør en stor synd men de som gifter seg på nytt igjen som troende en liten synd. Begge synder diskvalifiserer enn til å være en troende og ikke minst en forkynner. Her i Helmersen tilfelle var de begge troende som ble skilt og da de giftet seg, derfor gjør de imot mot bedre vitende vilje. Og da finnes det ikke noe offer for synd taler Guds ord om.

Mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 26 Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Hva er synd, jo at en ikke vil ta imot Jesus og noen av jødene ville gå tilbake til loven etter at de hadde anerkjent Jesus som frelser. Dermed var det lenger ikke frelse å få da de stilte seg utenfor nåden. Om en prøver å holde deler av loven hjelper heller ikke for Gud. Adventistene påstår at man må holde sabbatsbudet og matforskriftene som en del av frelsen, dette er vranglære og like motbydelig for Herren som å leve i åpenbar synd. 27 Forferdelig er det vi da har i vente: dommen og Guds brennende ild som skal fortære dem som står ham imot. Guds ord står fast og det forandrer seg ikke, og dommen hører Herren til. Josva 1. 18 Hver den som setter seg opp mot deg og er ulydig mot dine bud, hva du så befaler ham, han skal dø. Vær bare modig og sterk!» 28 Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord. Moseloven var rettferdig og den var god. Den viser oss også hvordan Gud ser på synd, urettferdighet og hovmodighet. Han dømmer det på samme måte som dets opphav Satan. 29 Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trådt Guds Sønn under fot, vanhelliget paktsblodet som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens Ånd? Dette her er et underlig ord for dagens kristne. Men Gud hater synd like mye i GT som i NT. Når noen vender seg bort i fra Kristus håner en nådens Ånd. Har en først lært Kristus å kjenne så leser vi i Jakob. 4. 5 Eller tror dere det er tomme ord når Skriften sier: Med hellig iver krever Gud den ånd han har latt bo i oss. Hvem synder mot den Hellige Ånd og håner nådens Ånd? De som vender seg bort i fra Kristus etter å ha lært ham å kjenne! Hvem kan få tilgivelse etter å ha hånet nådens Ånd og syndet mot den Hellige Ånd? Hvem kan få tilgivelse etter å ha drevet hor, hatt et ondt øye, baktalt, løyet og med mer? Alle som vender seg til Kristus før en går ut av tiden vil motta 100 % renselse og tilgivelse. Det avgjørende er om en omvender seg til Kristus og blir satt i forbindelse med ham. Kristus tilgir all synd bare en vender seg til ham! 30 Vi kjenner jo ham som har sagt: «Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde.» Og videre: «Herren skal dømme sitt folk.» Men når vi nå har gått inn i dybdene i Hebreerbrevet er det mange viktige lærdommer å ta med seg. Disse her var mennesker som en gang kjente Jesus og trodde på den frie nåden i Kristus. Men vendte tilbake til Jødedommen eller deler av loven. De var med det like langt borte fra Gud som tyver, drapsmenn, horkarler, baktalere og andre som levde i synd. 31 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender! Hvem er dette sakt til? Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender! Det er sagt til mennesker som vendte seg bort i fra Kristus etter først å ha lært ham å kjenne. Og det var ikke såkalt store synder de gjorde, men de holdt loven eller deler av loven. Vi har også slike åndelige retninger som dette i Norge som Adventister, enkelte Lutheraner og andre som vil holde loven eller deler av loven. Hvordan ser Gud på disse? Med avsky og han vil ikke vedkjenne seg dem. Da hvis en vil holde loven eller deler av loven som en troende. Gal. 5. 4 Dere som vil bli rettferdige for Gud ved loven, er skilt fra Kristus, dere er falt ut av nåden.

Helmersen og likesinnede synder mot bedre vitende vilje og håner Gud med det!

Det hjelper ingenting å bekjenne sin synd hvis en fremdeles holder fast med den. Jesus sa igjen og igjen etter han tilgav mennesker deres synder: «Gå bort og ikke synd mere!». Det er og forblir et stort og Satanisk selvbedrag at en tror det er helt allright å synde etter en har bedt Gud om tilgivelse ser det ut som. Men det er det så absolutt ikke. Gud krever lydighet, og særdeles hos dem som skal stå ham nær! Helmersen har ikke levd opp til Guds standard for en forkynner og en troende og har dermed satt seg selv utenforbi både Gud og det å kunne forkynne Gud ord. Dette er ikke bare for hans del, men for at de utenforstående skal få respekt, omvende seg og søke Gud på en rett og sann måte. Vi leser hva Paulus skrev til Timoteus: «Men han skal og ha godt vidnesbyrd av dem som er utenfor, forat han ikke skal bli hånet og falle i djevelens snare». En har ikke et godt vitnesbyrd slik som Helmersen har levd, skiller seg her i Norge og reiser til Østen for å treffe seg en ny dame. Dette er så uverdig og så uforståelig at dette må bli tatt opp offentlig, advart imot og slike skal aldri få anledning til hverken å stå på en talerstol, være på Gospel Channel eller andre plasser for å forkynne Guds ord da han ikke lever som Guds ord lærer. Vi skal undertvinge vårt kjød, slik at vi er et vitnesbyrd for andre og selv blir berget for Gud!

1. Kor. 9. 27 men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

Nr. 440: Evangelist Dag Arne Saltnes og grunnlegger av Holy Riders (HR) er selv skilt som troende og gjengiftet med Anne Gerd som selv er fraskilt, og Saltnes blir profilert på kanal 10. Den som lever i hor er en horkarl og den som er gift med en fraskilt driver hor lærer Guds ord!

Nr. 440:

Evangelist Dag Arne Saltnes og grunnlegger av Holy Riders (HR) er selv skilt som troende og gjengiftet med Anne Gerd som selv er fraskilt, og Saltnes blir profilert på kanal 10. Den som lever i hor er en horkarl og den som er gift med en fraskilt driver hor lærer Guds ord!

Kanal 10 er enda en såkalt kristen kanal som profilerer gjengifte forkynnere. Her ved Evangelist Dag Arne Saltnes og grunnlegger av Holy RidersEvangelist Dag Arne Saltnes og grunnlegger av Holy Riders er for familier med Gud, eller for «dus» med Gud!

Jeg kjenner Saltnes litt, han kom til Karmøy fra Østlandet på begynnelsen av 1980 da jeg var nyfrelst. Jeg hadde nettopp kvittet meg med all verdslig musikk, men i hans skap var det overfylt. Han var vokst opp i et godt kristent hjem, men han var åpenbart ikke født på nytt. Er en født på nytt er en født ved sannhetens ord, noe Dag Arne Saltnes helt sikker aldri har vært?!

En blir ikke en hest av å stå i en stall eller en fisk ved å komme i vann

Det er her problemet er. En kan alle de religiøse sjargongene og kan så mye, men en er ikke født på nytt. Det hjelper ingenting å ha vokst opp i et godt kristent hjem, hvis en ikke selv er født på nytt. Saltnes ser på Gud som en moromann som han kan ha det moro i sammen med. Men kristenlivet starter ikke ved å ha det gøy, men ved å bli født på nytt. Det er her forskjellen på alt er. Uten en ny fødsel, så er en ufrelst. Det hjelper ikke med gode og gudfryktige foreldre, hvis en ikke selv har tatt imot Jesus og blitt et Guds barn. Saltnes elsker verden da han er et barn av verden. Han kan mye av det kristne språkbruket men han bærer ikke den kristnes frukter da han ikke er født på nytt. Da holder en på som han også gjør. At Kanal 10 og andre bruker ham som sanger og forkynner gjør dem alle medskyldig i hans synd og at han har buken som gud, og ikke den levende og sanne Gud. Frukten eller mangel på frukt vitner om at han er uomvendt og levende død.

Saltnes var av den typen som alltid viste best selv!

Det hjelper ikke med et vist talent på det sjelelige område. Saltnes hadde hyllemeterer med verdslig musikk og opprådde slik at han var komme lengre enn oss andre troende. Ja, han var komme så «langt» at han ikke trengte Gud egentlig. Da er man ikke født på nytt, ikke en gang en baby kristen. Han var overfladisk og umulig å snakke med på det åndelig planet. Men å snakke om stemning, Amerikanske biler og alt annet, da var han i sitt ess. Uten å erfare en ny fødsel på innsiden, er man ingen sann troende!

Den nye fødsel!

Da Jesus snakket med Nikodemus sa han ”… Sannelig. Sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.” Nikodemus sa til Ham, ”Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?” Jesus svarte, ”Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny…” (Johannes 3:3-7). Utsagnet ”født på nytt” betyr bokstaveligtalt ”født fra oven”. Nikodemus hadde et reelt behov. Han trengte en endring i hjertet – en åndelig forvandling. En ny fødsel, å bli født på nytt, er en handling av Gud, der evig liv blir en del av personen som tror (2. Korinterbrev 5:17; Titus 3:5; 1. Petersbrev 1:3; 1. Johannesbrev 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Johannes 1:12,13 indikerer at å bli ”født på ny” også betyr ”å bli Guds barn” gjennom å tro på Jesus Kristus. Men et logisk spørsmål kommer opp, ”Hva må et menneske gjøre for å bli født på ny?” Apostelen Paulus sier i Efeserbrevet 2:1, ”Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder…” Til romerne in Romerbrevet 3:23, skriver apostelen, ”…alle har syndet og står uten ære for Gud.” Derfor trenger et menneske å bli født på ny for å få syndene sine tilgitt og for å kunne ha et forhold til Gud. Hvordan kan dette gå til? Efeserbrevet 2:8-9 sier, ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.” Når et menneske er frelst, er han/hun født på ny, åndelig forvandlet og er Guds barn. Å være ”født på ny” i åndelig betydning, betyr å stole på Jesus Kristus, han som betalte straffen for alle synder da han døde på korset. ”Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning…” (2. Korinterbrev 5:17a). Dersom du aldri har stolt på Herren Jesus som din frelser, vil du overveie kallet når Den Hellige Ånd snakker til hjertet ditt? Du trenger å bli født på ny. Vil du be en bønn fordi du angrer i dag, og bli en ny skapning i Kristus? ”Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud” (Johannes 1:12-13). Midt på dagen samtalte han med en samaritansk kvinne, som ble sett ned på av folk. Men ved nattetid samtalte han med en mann, som ble sett opp til av folk. Mannen het Nikodemus og tilhørte det strenge fariseer-partiet. Han hadde en aktet stilling som medlem av Det Høye Råd i Jerusalem. Han ville vite hvem denne Jesus var som gjorde så mange tegn under høytiden. Derfor oppsøkte han Jesus for en nattlig samtale. En hel delegasjon fra Jerusalem hadde tidligere oppsøkt døperen Johannes ved Jordan, for å vite hvem han var. Nå var det altså Jesu tur til å bli utspurt. Men Jesus måtte da slå fast både om Johannes´virke og sitt virke: "Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd". Men det Johannes kom med og det Jesus kom med, måtte tas imot for å komme inn i Guds rike i de dager. Jesus sa derfor: "Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Døperen Johannes pekte gjennom sin forkynnelse på Jesus: "Se der Guds lam, som bærer verdens synd". Dette fikk Nikodemus siden se på Golgata. Der tok han ned fra korset Jesu avsjelede legeme sammen med en annen rådsherre, Josef fra Arimatea. På Golgata måtte Nikodemus se opp for å få øye på Jesus på korset. Nettopp dette fikk han høre om av Jesus i den nattlige samtalen: "Likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet". Det nyttet altså ikke for Nikodemus å likestille seg med Jesus, ved å kalle ham for lærer. Det brakte ham ingen frelse. Han måtte tro på Jesus Kristus som Guds Sønn og sin personlige Herre for å bli frelst. Og frelse trengte Nikodemus. Det trenger også alle mennesker. Derfor sa Jesus i denne nattlige samtalen: "Dere må bli født på ny"! Likesom israelittene ble bitt av seraf-slanger og fikk slangegift i seg under ørkenferden, så har syndens gift trengt inn i hele menneskeheten. Redningen for israelittene ble å se opp på kobberslangen, som Moses reiste opp i ørkenen. Redningen vår ligger i å se opp på Jesus, som ble hengt på et kors. Fra Jesu sår strømmer det legedom til alle som vil ta imot. Av den grunn kunne Jesus si om seg selv: "Hver den som tror på ham, skal ha evig liv". Dette evige liv som er Guds eget liv, meddeles mennesket i gjenfødelsen. Gjenfødelsen er ingen naturlig fødsel, der en for annen gang kommer inn i mors liv og blir født. Gjenfødelsen er derimot en åndelig fødsel, der Guds Ånd flytter inn i menneskets ånd og gjør den levende. Der det var åndelig død, blir det da åndelig liv. Meddelelsen av evig liv er nøye knyttet sammen med syndenes forlatelse. Apostelen kan derfor si: "Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser". Siden gjenfødelsen helt og holdent er et verk av Gud, kaller Jesus dette å bli "født av Ånden". Ånden ligner på vinden. Den kan ikke sees, men den kan merkes. Det er merkbart at et menneske har gått over fra døden til livet åndelig talt. Det mennesket har begynt å forstå seg på åndelige ting, siden det har fått åndelige sanser. Gjenfødelsen ble en personlig erfaring for Nikodemus. En dag vil dette også erfares av hans folk Israel. Herren sier gjennom profeten Esekiel: "Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte".

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-314-livet-med-jesus-blir-bedre-ar.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-419-anbefaling-som-evangelist-og.html http://janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Mitt-personlige-vitnesbyrd

onsdag 27. juni 2012

Nr. 439: All makt, autoritet og myndighet finnes i Jesu navn!

Nr. 439:

All makt, autoritet og myndighet finnes i Jesu navn!

Matt. 28. 18 Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord.

Vi var nettopp I Roma og der styrte politiet trafikken. Ikke fordi de var de sterkeste i trafikken, men fordi de hadde autoritet og myndighet. Jesus styrer også «trafikken» over hele universet da han har all autoritet og myndighetNew International Version (©1984) Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Oversatt: All autoritet I himmelene og på jorden er blitt gitt til meg.

Fra Wikipedia: Autoritet (fra latin autoritas) er et bredere begrep enn makt. En autoritet kjennetegnes ved at den oppfattes som rettmessig og legitim av de underordnede. Autoritet kan dermed defineres som legitim makt. Autoritet gjør det mulig å få gjennomført mål mot andres interesser uten at det skjer mot deres vilje. Dette innebærer ikke nødvendigvis at de underordnede er enige i de overordnedes avgjørelser, det betyr kun at de anerkjenner de overordnedes rett til å foreta slike avgjørelser og ens egen plikt til å adlyde. Max Weber definerte ut fra dette autoritet som makt som anerkjennes som legitim og rettmessig både av makthaverne og de maktesløse. Han skilte også mellom tre former for autoritet (tysk Herrschaft): Tradisjonell autoritet som legitimeres av veletablerte tradisjoner og sosiale strukturer. Et eksempel er autoriteten til kongelige og geistlige. Karismatisk autoritet som legitimeres av en persons usedvanlige innsikt og evne til skape lojalitet og lydighet blant de underordna. Slik autoritet finner vi ofte blant profeter eller politikere, som Lenin, Luther, Hitler og Walesa. Legalt-rasjonell autoritet som legitimeres gjennom formelle lover og regler. Moderne samfunn preges av denne formen for autoritet. (sitat slutt). Grunnteksten er det brukt det ordet: exousia. Det betyr (på engelsk): Short Definition: power, authority, weight Kraft, autoritet og tyngde Definition: (a) power, authority, weight, especially: moral authority, influence, (b) in a quasi-personal sense, derived from later Judaism, of a spiritual power, and hence of an earthly power. 1849 eksousía (from 1537 /ek, "out from," which intensifies 1510 /eimí, "to be, being as a right or privilege") – authority, conferred power; delegated empowerment ("authorization"), operating in a designated jurisdiction. In the NT, 1849 /eksousía ("delegated power") refers to the authority God gives to His saints – authorizing them to act to the extent they are guided by faith (His revealed word).

13 sider ved autoritet:

1.) Autoritet betyr tyngde, det samme som herlighet. Herligheten er Guds nærvær og salvelse. Det er slektskap i ordene.

2.) Evig betyr også kvalitet og tyngde. Slektskapet med ordet viser at det Gud selv dette representerer dypest sett.

3.) Autoritet har en ved å ha kunnskap. Kunnskapsløshet reduserer ens autoritet. Jesus hadde en fullkommen kunnskap, derfor er også hans autoritet fullkommen.

4.) Autoritet har en ved å skille mellom godt og ondt. Det som gjorde bl.a. Salomo til den kongen han var, var hans visdom og kunnskap. Jesus sa om seg selv at her er mer enn Salomo. Jesus var fullkommen også her.

5.) Hvordan vi kler oss skaper autoritet. Tenk på en lege, politimann etc. det er også ved deres klesdrakt og ytre, som skaper autoritet. Jesus etter oppstandelsen, hvordan han ser ut leser vi bl.a. om i Johannes Åpenbaring 1.

6.) Væremåten vår skaper autoritet. Tenk deg at Kong Harald hadde blitt vulgær? Eller like glad i damer som Svenskekongen? Hadde ikke det gjort at hans autoritet hadde blitt svekket?

7.) Autoritet er noe man ikke kan kreve, men det blir en gitt. Jesus selv sier at han hadde fått all autoritet og myndighet av Faderen. Det var blitt gitt ham.

8.) Når en har autoritet, så kan en lene seg tilbake. En har da «oppnådd» noe som gjør at andre må bøye seg. Jesus bøyde seg lengst ned av alle, derfor har også Gud Fader opphøyet ham.

9.) Autoritet får en ikke første dagen og tillitt blir ei heller gitt en person første dagen. Det er etter man er blitt prøvd og vist seg skikket, då får en autoritet og tillitt. Jesus viste gjennom et liv på denne jorden og ved å ha møtt de aller største utfordringer og prøvelser, seg verdig. Ingen andre enn Jesus er verdig Guds Faders fulle tillitt. Les mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 5.

10.) En dag skal Gud Fader overgi alt han selv har fått, tilbake til Faderen. Dypest sett er det Faderen som står bak alt. Derfor er det ikke urimelig at Faderen, ved terskelen til evigheten får alt tilbake! 1. Kor. 15. 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

11.) Autoritet taler om rang og underordning. F.eks. min Far er jeg i dag sterkere enn. Men han har allikevel autoritet over meg. Jeg gjør det han ber meg om da han «står» over meg som Far.

12) Treenighetslæren forkludrer forståelsen av dette med tre likeverdige guder i himmelen. Alt som skjer er det Faderen som står bak, mens sønnen utfører hans vilje. Faderen har gitt all makt, myndighet og autoritet til sønnen for å ta det «tilbake» senere!

13.) Når vi er i sønnen og sønnen er oss. Da har vi hans autoritet og kan be og befale som han gjorde. Selvfølgelig må vi ikke gå for langt her, men Guds ord taler om å være frimodige og djerve. Vi skal gjøre de samme gjerningene som Jesus gjorde. Joh. e. 14. 12 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør; og han skal gjøre større enn disse; for jeg går til min Fader. Evangelist A. A. Allen søkte Gud for dette skriftstedet. Gud sa til ham at ingen ville kunne gjøre de samme kvalitetsgjerningene som Jesus, men vi kristne til sammen kunne gjøre de samme gjerningene som Jesus da vi er hans legeme.

Matt. 28. 18 Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Meg er gitt all autoritet og myndighet i himlene og på jord. Det hadde vært den korrekte oversettelsen. Og Jesu store makt ligger i hans vesen, hva han har fått av Faderen og hva han har utrettet ved å sone menneskeslektens synd. Og på den måten har han skapt balanse og ført oss mennesker tilbake til Gud. 2. Kor. 5. 19 fordi Gud i Kristus forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-400-bnnens-mangfold-og-muligheter.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-414-et-lite-innblikk-i-hvilket.html http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-438-navnet-jesus.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bonnen-nokkelrollen-i-den-troendes-liv http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=formes-ved-bonn.

tirsdag 26. juni 2012

Nr. 438: NAVNET JESUS!

Nr. 438:

NAVNET JESUS!

Ap.gj. 4. 12 Og det er ikke frelse i nogen annen (Jesus Kristus); for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

Jesus er et opprinnelig latinsk mannsnavn. Det er dannet av det greske navnet Iesoús som igjen er dannet av det hebraiske Jeshúa som betyr «Gud frelser».Navnet som de første kristne elsket, brukte og forkynte! Det var ikke noe annet enn Jesu navn!

Omfanget av Jesu navn som de første kristne brukte var enormt. De brukte Jesu navn til alt. De ba til Gud i Jesu navn. De forkynte i Jesu navn, døpte i Jesu navn, ba for syke i Jesu navn og alt de sa og gjorde. Det gjorde de i Jesu navn.

Her fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 3. 16 La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger; syng for Gud av et takknemlig hjerte. La Kristi ord få rikelig plass står det, men vi kan nekte å åpne opp for dette som vi gjør det med en dør med håndtak på innsiden. Håndtaket er egentlig en god eller dårlig samvittighet. Har vi en god samvittighet erfarer vi Guds fred, men en dårlig eller tom ødelagt samvittighet mister og har vi ikke Guds fred. Her kommer det så mye fint at det er bare å lese det med et Sela bak. Variasjon i sang og lovsang. Og igjen nevner Paulus takknemmelighet. 17 Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Alt skal vi gjøre i Jesu navn. Preke i Jesu navn, be for syke i Jesu navn, døpe mennesker i Jesu navn og alt annet. Og enda igjen nevner Paulus med takk til Gud Fader. Elsker en Faderen så gjør en alt med takk. Et barn kan være i oppesjon til sin Far, men når en modnes lærer en som oftest å også være takknemlig og en ser alt annerledes.

Hvorfor vi skal bruke Jesu navn, grunnen og betingelsen for det!

Ønsker å komme med fem forskjellige sider som taler om å bruke Jesus navn. Vil prøve å belyse hvorfor vi skal bruke Jesu navn. At vi ikke gjør det på måfå eller som et mantra, men forstår betydningen og viktigheten av å gjøre det:

1. ) Vi skal be i Jesu navn. Det sa Jesus selv også, men hvorfor i hans navn?

Hovedgrunnen for det er at vi alle mennesker er syndere og uverdige i oss selv. Men gjennom Jesus blir hans rettferdighet, hellighet og annerkjennelse oss til del. Dette er vidunderlig. Se for deg at du selv hadde minus på konto, men hadde fått lov å bruke en milliarder sitt navn. Da hadde du selvfølgelig fått dekket opp gjelden din og du kunne ha plusset på slik at du kunne hatt millioner stående der. Slik er det også med oss. Alt som Jesus har, det får vi del i når vi bruker hans navn innforbi Faderen. Det er denne frimodigheten vi ikke skal kaste bort. Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Vi synger i en sang: Her trives min sjel så usigelig vel. Når vi har fått slike forretter som den gamle pakt aldri var i nærheten av å ha for alle troende. I den gamle pakt fikk kun noen få troende del i den Hellige Ånd. Men nå har alle troende den iboende Kristus og hans Ånd. Og vi alle har frimodighet å komme innforbi den levende Gud med absolutt alt i Jesu blod og Jesu Navn. 20 Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Jesus var den første som gikk inn og siden da har adgangen vært åpen for alle troende. Gud gjør ikke forskjell på noen og han er uendelig raus mot alle sine barn. 35 Kast ikke fra dere frimodigheten! For den gir stor lønn. Hvilken frimodighet er det vi ikke skal kaste bort og benytte oss av? v. 19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Den frimodigheten vi har i Jesu blod å komme innfor vår Far og Gud skal vi aldri kaste bort men bruke daglig og flere ganger om dagen både alene og sammen med andre troende.

2.) Forkynne i Jesu navn.

Da vi forkynner i Jesu navn er det som om Jesus selv forkynnte. Selvfølgelig er ikke vi Jesus, men vi forkynner i hans navn og da har han bl.a. lovet å stadfeste ordet. Og vi er da hans sendebud, akkurat som Jesus var Faderens utsending. Vi har lov å regne med de samme resultatene og det samme gjennomslaget. Selvfølgelig er vi begrenset, men det budskapet vi forkynner er ikke begrenset. Det er like ubegrenset, herlig og storartet som Jesus var det. Og vi forkynner også i sang, som gjennom både det skrevne og talte ord. Navnet Jesus Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Navnet Jesus det er evig, intet det utslette kan. Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd. Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Jesus navn, hvor skjønt det klinger! La det runge over jord. Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly. Ved det navn skal rettferds rike skyte friske skudd på ny. Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn. Og hver hjemløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn. Og når solen mer ei skinner, Jesu-navnet det lyser enn. Da den frelste skare synger høyt dets pris i himmelen. Tekst: David Welander (1923)

3.) De første kristne døpte i Jesu navn – ikke i tre titler som nok er en katolsk forfalskning i Matteus – men utelukket i Jesu navn.

Det er i Jesus vi har vår identitet ikke i noen andre eller i en menighet eller kirkesamfunn. Det var ingen Pastor eller Evangelist som døde for oss, men Jesus. Det er derfor dåpen er en forening med ham i alle deler. Vi døde med Jesu på korset, ble lagt i graven med ham som dåpen symboliserer. Og vi sto opp med ham som dåpen symboliserer også. Derfor er og skal dåpen kun og alene være i Jesu navn. Her er de skriftstedene som viser i hvilket navn de første kristne døpte: Ap.gj.2.38. Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. Ap.gj.10. 48. Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager. Ap.gj.19.5. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. At de første kristne og at dåpen gjelder første etter at en er kommet til tro finner en klart ut av når en går til kilden vår; Guds ord. Det står i Markus 16.16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Først så tro, dernest dåp med full neddykkelse. Så kommer vi til et av kjerne punktene. Er det riktig med gjendåp etter en ikke er døpt i Jesu navn men med fyll neddykkelse? Jeg har tygd og bedt over saken en tid. Her er mitt svar. 1.) Har du samvittighets konflikt med dette. Døp deg i Jesu navn med fyll neddykkelse. Ta gjerne såkalt omdåp. At en følger sin overbevisning er mer betydningsfylt en alt. 2.) Jeg mener at er en døpt etter en er kommet til troen med fyll neddykkelse. Så er det en fullverdig dåp. Hvorfor? Fordi en er døpt til Kristus. Rom. 6. 3 Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død? Vi er døpt til Kristus. Det er hoved essensen med dåpen. At den veien Jesus gikk symboliserer vi med å la oss døpe. Da om vi er døpt på en til dels feilaktig måte. Så har vi ikke tapt det viktigste; å være døpt til Kristus. Hans død, begravelse og oppstandelse. Rom.6.4. Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. 5 For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans opstandelse. Det at vi i dåpen symboliserer at vi går inn i det samme livet som Jesus. Å leve avsondret for verden og leve for Gud. Det gjorde jeg med full overbevisning når jeg ble døpt 17 år gammel. Den dåpen har hatt en avgjørende betydning, selv om de orda som ble sakt over meg ikke var 100 % i overensstemmelse med Guds ord. Jeg ble døpt med fyll neddykkelse til Kristus i Fadernes, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Legg merke til at jeg ble døpt til Kristus. Det er essensen. Men det riktige som jeg kommer å døpe til de som jeg skal døpe andre med. Så er det i Jesu navn. Derfor er det riktig å si. Jeg døper deg til Jesu død, begravelse og oppstandelse i Jesu Navn! Gal.3.27. så mange som er døpt til Kristus, har iklædd eder Kristus. Det er så langt jeg kan se det. Slik de første kristne gjorde det og som vi skal praktisere det!

4.) Helbrede syke i Jesu navn.

Jesus sår bebuder at det er helbredelse for alle å få. Derfor skal og har vi lov til å være frimodige og djerve når vi ber for mennesker. Alt har Jesus tatt på seg på Golgata. Vår synd, sykdommer og lovens krav og bud. Alt ble naglet der og skyldbrevet som var skrevet imot oss ble naglet der. Fjernet og tatt bort, alt tilveiebragt for oss da han sto opp igjen. Det behager Gud at vi tar ut av de rikdommene som Kristus har tilveiebragt. Gud liker at vi gjør oss bruk av alt som er i Kristus. Jesu offer var og er så stort for Gud at han vil at dette skal komme oss menneskebarn til gode. Her er det ingenting å spare på. «Varen» er betalt, derfor kan vi gå til kassen og si at dette er vårt. Jeg vet at det er områder her som er umulig å forstå, at noen blir helbredet og andre ikke. Men alt har Jesus kjøpt og betalt på korset, derfor helbreder vi også syke i hans vidunderlige og herlige navn. Misjonsbefalingen, Markus 16, 15-20: " Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men, den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge de som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, OG NÅR DE LEGGER HENDENE PÅ SYKE, SKAL DE BLI FRISKE"! Ap.g. 4,30: "Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under, ved din hellige tjener Jesu navn". Gud har gitt oss løfter i sitt ord. Den som tror på Jesus og lar seg døpe den skal bli frelst. Og når vi legger hendene på syke, SKAL DE BLI FRISKE. Men, som det står i Ap.gj 4, 30; vi må rekke ut hånden og ta i mot helbredelsen. Mange sitter dessverre passive og tror at Gud ikke kan eller vil helbrede dem, men det kan Han, om vi strekker ut hånden til Ham. Vi er mange troende kristne som kan vitne om Guds helbredelser og under. Dette kan alle oppleve. Og det er så enkelt; ta imot Jesus som din frelser og mester, og rekk ut hånden din, og ta i mot alt det gode Gud har for deg!

5.) Alt vi gjør, ber for dagen, ber for maten. Alt, det gjør vi i Jesu navn.

Vi er hans representanter og hans sendebud her i denne verden. Derfor er det slik om å gjøre at vi «imiterer» Jesus. Slik Jesus levde, lever vi. Slik Jesus ba, ber vi. Slik Jesus talte, taler vi. Vi er slik som han er i denne verden. Ikke mer eller mindre, men som han er. Er klar over at dette er umulig for oss i vår egen kraft og i våre egen dugelighet. Men gjennom og ved Guds egen ånd kan og er det mulig å leve som Jesus levde i denne verden. Alt det Jesus gjorde, det gjorde han i og ved Den hellige ånd. Slik skal også vi leve, elske og være! Joh. e. 13. 34 Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre. 35 Derpå skal alle kjenne at I er mine disipler, om I har innbyrdes kjærlighet. Legg merke til hva Jesus sier. At vi skal elske som han elsket. Ikke på en annen måte eller mindre måte, men som han elsket. Alt dette kan vi lykkes og få til bare fokuset og hoved oppmerksomheten er imot ham, og ingen andre!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Paulus-brev-til-galaterne http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Paulus-brev-til-efeserne http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=Bibelkommentarer-over-Filipenser%20brevet http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibel-kommentar-kolossener-brevet http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebreberne

søndag 24. juni 2012

Nr. 436: Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!

Nr. 436:

Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!

Egil Svartdahl har bekledd mange roller, det best han har lykkes med var uten tvil å spille vaktmesteren på hedemarkstoppen for villedet og forført pinseungdom på 80 og 90-tallet, da var han i sitt ess.Jeg vil ikke gå så langt å si at Svartdahl er en falsk profet, men han er ikke langt unna. At han er ifølge kristne aviser den mest brukte stevnetaler i kristen Norge i 2012 vitner om at kristenheten i Norge er forført, frafallen, lunken, ute av åndelig retning og styrt mer av Satan enn av Gud!5. Mosebok 7. 1. Når Herren din Gud fører deg til det landet som du nå går inn i og skal legge under deg, vil han drive ut mange folkeslag for deg: hetittene, girgasjittene, amorittene, kanaaneerne, perisittene, hevittene og jebusittene, sju folkeslag som er større og sterkere enn du. 2 Når Herren din Gud overgir dem til deg og du beseirer dem, skal du slå dem med bann. Du må ikke slutte pakt med dem og ikke vise dem nåde. 3 Du må ikke knytte slektsbånd med dem, ikke gi din datter til hans sønn og ikke ta hans datter til kone for din sønn. 4 For de vil få dine barn til å vende seg bort fra meg og dyrke andre guder. Da vil Herrens harme flamme opp mot dere, og han vil snart utrydde deg. 5 Men slik skal dere gjøre med dem: Riv ned altrene deres, slå i stykker steinstøttene, hugg ned Asjera-stolpene og brenn opp gudebildene. 6 For du er et hellig folk for Herren din Gud. Blant alle jordens folk har Herren din Gud valgt deg til å være hans folk, hans dyrebare eiendom. 2. Mosebok 34. 10 Da sa Herren: Nå vil jeg slutte en pakt. I nærvær av hele folket ditt vil jeg gjøre underfulle gjerninger som aldri før har vært gjort noe sted på jorden eller blant noe folkeslag. Hele det folket du lever iblant, skal se hvor skremmende det er, det verk som jeg, Herren, vil gjøre med deg. 11 Ta godt vare på det jeg pålegger deg i dag! Se, jeg vil drive ut for deg amorittene, kanaaneerne, hetittene, *girgasjittene•, perisittene, hevittene og jebusittene. 12 Vokt deg for å slutte pakt med dem som bor i det landet du kommer til, så de ikke fanger deg i en felle. 13 Dere skal rive ned altrene deres og slå i stykker steinstøttene, og Asjera-stolpene skal dere hugge ned. 14 Du skal ikke tilbe noen annen gud, for Herrens navn er Nidkjær; han er en nidkjær Gud. 15 Du skal ikke slutte pakt med dem som bor i landet! For de driver hor med gudene sine og ofrer til dem. Hvis de inviterer deg, kommer du til å spise av ofrene deres. 16 Tar du koner til sønnene dine blant døtrene deres, så vil døtrene deres drive hor med sine guder og få sønnene dine til å drive hor med gudene deres. 17 Du må ikke lage deg støpte guder. Esra 9. Min Gud! Jeg skammer meg og skjemmes over å løfte ansiktet mot deg, min Gud! For våre synder er så mange at de har vokst oss over hodet, og vår skyld er så stor at den når til himmelen. 7 Fra våre fedres dager og helt til nå har vår skyld vært stor. På grunn av våre synder ble vi og våre konger og prester overgitt i hendene på fremmede konger, til sverd, fangenskap, plyndring og skam, slik det er den dag i dag. 8 Men nå har Herren vår Gud for en kort stund vist oss velvilje. Han har latt en rest av oss slippe unna og har festet teltpluggen for oss på sitt hellige sted. Vår Gud har fått øynene våre til å skinne og har gitt oss litt styrke i vårt slaveri. 9 For selv om vi er slaver, har vår Gud ikke forlatt oss i vårt slaveri, men han har fått perserkongene til å vise oss velvilje, så vi fikk mot til å reise vår Guds hus av ruinene. Og han har gitt oss et vern i Juda og Jerusalem. 10 Men nå, hva skal vi si etter dette, vår Gud? For vi har forlatt dine bud, 11 som du ga gjennom dine tjenere profetene: «Landet som dere drar inn i for å ta i eie, er et urent land på grunn av urenheten til folkene i landområdene omkring. De har fylt det med avskyelige handlinger og gjort det urent fra ende til annen. 12 Derfor må dere ikke gi bort døtrene deres til de andres sønner. Dere må heller ikke la de andres døtre ta sønnene deres til ekte. Og dere må aldri gjøre noe for å fremme deres fred og velferd. Da skal dere bli sterke og få spise av alt det gode i landet, og dere skal la barna deres få det i eie for alltid.» 13 Til tross for alt som har skjedd med oss på grunn av våre onde gjerninger og vår store skyld, har du, vår Gud, likevel straffet oss mindre enn våre synder fortjente, og du har latt en rest av oss slippe unna. 14 Skulle vi igjen bryte dine bud og knytte slektsbånd med folkene som gjør slike avskyelige handlinger? Kommer du ikke da til å bli så harm at du tilintetgjør oss, slik at ingen blir igjen eller slipper unna? 15 Herre, Israels Gud, du er rettferdig. Vi er en rest som har sluppet unna til denne dag. Se, her er vi for ditt ansikt med vår skyld. Men slik kan ingen bli stående for deg.

Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer på lokal TV her i Oslo i 1990. Han har nå over 20 år senere fått sine ønsker oppfylt mer enn det han kunne ha drømt og ønsket seg. Begrunnelsen for dette var at da ville vi kristne få fritt leide og bygge kristne Guds hus over hele den muslimske verden. Hvor åndelig blind og forført kan en bli må jeg spørre meg selv? Sannheten er at muslimer og de muslimske landene er mer intolerante og hardere mot de kristne og Israel enn noen gang i det store og hele. Mens vi i den vestlige verden og spesielt i de protestantiske landene lar dem holde på bygge moskeer av våre skattepenger. Samtidig sender vi milliarder til Palestina-araberne uten at de trenger å dokumentere en eneste krone på hva pengene går til. Dette er Svartdahl med å åpner opp for ved sine liberale holdninger og samtidig har han null å komme med på det åndelige område. Han opptrer som showmann og mange i kristenheten følger han og applauderer. Er det rart at norsk kristenhet ligger nede for telling? Nei og atter et nei!

Egil Svartdahl har gått i tospann med den nå avdøde falske profeten Aril Edvardsen som var helt hinsides når det gjaldt muslimene. Han mente bl.a. at de første kristne priste Allah og mye annet rart. Dette å takle slike som muslimene er ikke lett. Men i GT overfor Israel var Gud klar at de ikke skulle få lov til å bygge sine av gudshus da de ikke tilber den levende Gud da de forkaster Jesus som frelser, herre og mellommann mellom oss og Gud.

1. Tim. 2. 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 5 For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 6 han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vidnesbyrd i sin tid,

Det er nå mer enn 10 moskeer i Oslo, men hvor mange Guds hus er blitt reist i muslimske land? Helst har de fjernet de kristnes Gudshus.

Sannheten er at det blir færre og færre evangelisk troende som lever fritt og godt i de muslimske landene. Mens det her i Norge og andre protestantiske land bygges flere moskeer. Svartdahl blir holdt for å være en av Norges fremste kristne leder og er nå den mest benyttede taler blant kristen Norge. Slik jeg ser det, så er det Laodikea tilstanden som er rådene blant den store mengden av de evangelisk troende her i Norge og ellers i de protestantiske landene.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 3. 14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk:

Laodikea lå i Lykosdalen, ikke langt fra det vakre kalkberget Pamukkale og ruinbyen Hierapolis (de dødes by). Dette er i nærheten av dagens moderne by Denizli, som er spesielt kjent for tekstilproduksjon av bomull. Ved foten av fjellene i det fjerne som kan sees fra høyden Pamukkale ligger på, lå det gamle Kolosse. Videre så presenterer Jesus seg som Amen, han som er oppfyllelsen av alle Guds løfter. Han er det eneste 100 % sannferdige trofaste vitne. Videre så er han opphavet til Guds skaperverk eller som det står i den engelske oversettelsen; the beginning of the creation of God. På norsk; begynnelsen på Guds skapelse. Med andre ord Jesus er ikke fra evighet som Faderen, men han er Sønn, ikke Far. Men allikevel er han som sin Far. Det er to syn gjeldene blant de aller fleste kristne som er like ubibelske angående Gud eller Guddommen. Den ene læren som i utgangspunkter er hellenistisk og Katolsk er tre likeverdige Guder i en Gud. Den andre er at det er tre titler på en Gud. Men dette lærte ikke de første kristne og bibelen. 1. Kor. 8. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham. Av alle kirkesamfunn og menigheter er faktisk den kristne sekten Jehovas Vitner nærmest Guds ord på dette punktet. Her fra hva de lærer: Jehovas vitner mener at Jesus Kristus er Guds Sønn og menneskenes Frelser. Han var skapt av Faderen og er atskilt fra ham. De går derfor imot læren om treenigheten (Gud, Jesus og den Hellige Ånd i ett og samme vesen). Jehovas vitner tror isteden at Jesus er underordnet Gud. Den Hellige Ånd regnes ikke for å være en person, men Guds virksomme kraft eller energi. Vitnene skriver derfor «den hellige ånd» med små bokstaver. Tilføyer at i grunnteksten står det: Hellig Ånd. Med det menes at det er en Ånd som er Hellig. Ikke en egen ”gudeperson”, men Guds og Kristi Ånd. Vi må ikke se det som underlig at JV er nærmest sannheten her, men heller ydmykt bøye oss for Guds ord. Moody sa følgende: Det er tre ting jeg vil bli overrasket over når jeg kommer til Himmelen. 1.) At jeg er der. 2.) At de jeg forventet å være der er der ikke. 3.) De jeg forventet ikke å se der er der. Her ligger mye visdom og innsikt. Alle ser vi stykkevis og delt selv om Guds Ord er klart! Mika sier det samme i kap 5 og v. 1. Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager. Og treenighetslæren er selvmotsigende og ubibelsk. La meg ta et eksempel. 1. Joh. b. 4. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden. Her blir det nevnt at Antikristens Ånd er i verden men ikke Antikrist. Slik er det også med Jesus. Hans Ånd – den Hellige Ånd – er i verden, men han personlig sitter ved Faderens høyre hånd. Med andre ord så er både Antikristens Ånd i verden og Jesu Kristis Ånd likeså. Men hvorfor gjør en forskjell på Antikrist og Jesus? Plutselig får en det til at hans egen Ånd er en egen fantasi Guds person. Hvor har en dette i fra, selv blant evangeliske kristne? Egentlig er treenighetslæren en gammel Egyptisk og Hellenistisk. Viderført som en Katolsk lære fra ca. 390 e.kr. Men at en vil holde fast på dette kan ikke jeg gjøre noe med, bare å holde frem Guds ord. 15 Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm! Laodikea hadde et stort problem med vannforsyningen. De lokale kildene var forurenset, og da de prøvde å føre vannet gjennom aquadukter til byen, ble vannet lunkent og lite tiltalende. Dette førte til at den byen etter hvert mistet sin rikdom og ble fraflyttet. Nabobyene derimot hadde det bedre. Hierapolis hadde de varme kildene som var helsebringende og Kolossæ de rene kalde kildene. Dette skal beskrive tilstanden til menigheten i Laodikea. Dette bilde anvender Herren Jesus på for at de skal forstå og bli klar over sin åndelige tilstand. 16 Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn. Jesus går så drastisk til verks som i Matteus 23. Når han refser Fariseerne og de skriftlærde. Nå bruker Jesus det samme kraftfulle verbale angrepet imot sin egen menighet, eller er de ikke lengre hans menighet? De lever i et åndelig selvbedrag som Jesus går imot på det sterkeste. Fordi du er lunken blir han kvalmen over dem! Matt. 7. 21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som lever i lovløshet! 17 «Jeg er rik,» sier du, «jeg har overflod og mangler ingen ting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken. Denne dobbelheten som dypest sett er hykleri advarer Jesus imot på det sterkeste. Her mener menigheten seg å være rik, vellykket og alt er i den skjønneste og beste orden. Men den er akkurat motsatt. Elendig kan stå for at omsorgen for dem som faller utenforbi er borte, en dyrker kun vennskap med sine egne venner. Ynkelig kan stå for å mangel åndelig ryggrad. Blind er å ikke lengre se forskjell på noe i den åndelige verden. Fattig er å miste nådegavene og Åndens frukt. Naken er å miste frelsens kledebon. Her var menigheten i den dypeste og ytterste åndelige nød og behov. 18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å ha på øynene dine, så du kan se. Men tilbud om gjenopprettelse og å komme tilbake til ham selv sto ved lag selv i denne menighet. Men da måtte de få igjen en prøvet og utholdende tro. Hvite klær er å ikke være besmittet av synd og verdens urenhet. Videre så var tilbudet og behovet av hjertet opplatte øyne. Det er egentlig her vi alle må komme tilbake til! Efes. 1. 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18 Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, 19 og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke 20 reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, 23 som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Å be en slik bønn hver dag vil ha avgjørende betydning på enhver sitt liv. 19 Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om!

Er dette gjort i kjærlighet? Hvordan er kjærligheten vi leser om i 1. Kor. 13? v. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Det måtte bli alvor og en må ta det innover seg at budskapet gjaldt dem. 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Hele menigheten hadde meget vanskelig for å ta imot budskapet fordi de ville ha det som klødde dem i øret. Men det var om mulig enkelte innfor menigheten som ville ta det til hjerte? De skulle få oppleve det nære fellesskapet og samfunnet med Jesus på nytt igjen. 21 Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, likesom jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone. Igjen henvender Herren seg til de seirende og som ønsker å følge ham. En gang frelst alltid frelst er en av Satans største løgner. Frelsen er noe en også skal vokse i og ta vare på. For den som seirer skal en få den samme posisjon og stilling som ham selv. Vi skal sitte med Kristus i det himmelske. Efes. 2. 6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. 22 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

For siste gang og til menigheten i Filadelfia som til alle andre troende gjennom tiden, den som har ører han\hun høre hva Jesus sier til menigheten og den enkelte! Sju engler dvs. sju budbærere som jo engler betyr, skulle bringe brevene til de respektive menighetene. Åp. 1:11.20. Dette var menneskelige budbærere som ikke bare var sendemenn, men også opplesere av budskapet på hvert sted. Åp. 1:3. Matt. 11:10. Rent historisk skjedde dette ca. 90 e.Kr. Sju menigheter fikk opplest hvert sitt sendebrev. Siden har disse sendebrev blitt opplest over hele verden og blitt til åndelig lærdom for mange. Rom. 15:4. Men sendebrevene har enda en betydning. For Jesus Kristus sa til Johannes: "Skriv det du så, det som nå er og det som skal komme etter dette, og hemmeligheten med de sju stjerner som du så i min høyre hånd , og de sju gullysestaker: De sju stjerner er engler for de sju menigheter, og de sju lysestaker er sju menigheter". Åp. 1:19-20. Johannes´ Åpenbaring er en profetisk bok. Åp. 22:19. Den gir profetisk utsyn over Daniels 70. åruke dvs. de sju siste år av denne tidsalder. Åp. 6:1-19:21. Hele åruken blir beskrevet gjennom de sju segl, de sju basuner og de sju vredesskåler. Sju-tallet står i Skriften for helhet og fullendelse. 1.Mos. 2:2. Men sjutallet blir brukt av Johannes ikke bare om det som skal komme, men også om det som nå er. Apostelen blir bedt om å skrive til sju menigheter, enda det fantes flere på fastlandet i Lille-Asia. Det var ihvertfall menigheter også i Troas, Kolossæ og Hierapolis. Apg. 20:6-7. Kol. 1:2. 4:13. De sju menighetene lå etter hverandre i en sirkelform. Apostelen så de sju menigheter som sju gullysestaker som sju stjerner brakte budskap til. Det hele var en nattlig scene som i tegns form fortalte om menighetens oppgave i en mørk verden. Åp. 1:1. Fil. 2:15-16. Når nettopp sju menigheter er nevnt, er det et tegn på et profetisk panorama over hele menighetens tid på jorden. Det er hemmeligheten som Johannes fikk avslørt. Slike profetiske panorama møter vi også i 3.Mos. 23 med omtale av den sjuende dagen og de sju høytider, i Dan. 9 med omtale av 70 x 7 år og i Matt. 13 med omtale av de sju lignelser. I alle sendebrevene kommer det en befaling om å høre Åndens stemme og et løfte til den som seirer. I de tre første sendebrev kommer befalingen før løftet. Åp. 2:7.11.17. Men i de fire siste sendebrev kommer løftet før befalingen. Åp. 2:28-29. 3:5-6.12-13.21-22. I de fire siste sendebrev får vi også høre at Jesus kommer igjen. Åp. 2:25. 3:3.11.21. Denne oppbygning av sendebrevene vitner om ulike perioder i menighetens historie. Dette har blitt klarere i historiens løp. Dette prinsippet fremholdt jo Jesus for Peter: "Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere". Joh. 13:7. Et slikt prinsipp fikk også profeten Daniel høre om av en engel. Dan. 12:4.9. Sendebrevet til Efesus taler om menighetens første tid fra ca. 30 - 100 e.Kr. Åp. 2:1-7. Den begynte med en glødende kjærlighet som avtok etterhvert. Hebreerbrevet er et vitnesbyrd om dette. Hebr. 10. 24 La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. 25 Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Likeså budskapet til menigheten i Efesus. Åpenb. 2. 4 Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Her ser vi at selv blant de første kristne gjorde frafallet seg gjeldende. Men menigheten var fremdeles attråverdig, som Efesus jo betyr. Sendebrevet til Smyrna taler om menighetens tid fra ca. 100 - 313 e.Kr. med sterk forfølgelse av de kristne i Romerriket. Åp. 2:8-11. Jesu ord i Matt. 5:10 ble realitet i denne perioden: "Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres". I en tid med forfølgelse trengtes myrra, som bruktes for å lindre smerte. Mark. 15:23. Smyrna betyr myrra. Sendebrevet til Pergamum taler om menighetens tid fra ca. 312 - 606 e.Kr. Åp. 2:12-17. I 312 skjedde keiser Konstantins omvendelse til kristendommen. Forfølgelsestiden ble avløst av en forførelsestid, der menigheten inngikk ekteskap med staten. Pergamum betyr forøvrig ekteskap. En var havnet i det Jak. 4:4 advarte imot: "Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende". Sendebrevet til Tyatira taler om menighetens tid fra 606 e.Kr. til Jesu gjenkomst. Åp. 2:18-29. I 606 e.Kr. ble Romas biskop Bonifacius valgt til universell biskop. Med dette trådte pavedømmet i funksjon. En verdensvid kirke med Roma i sentrum har siden forført mange med innføring av hedenske skikker i kristendommen. Åp. 17:4. Bemerkelsesverdig er det at Tyatira betyr gjentagende offer. Sendebrevet til Sardes taler om menighetens tid fra 1517 til Jesu gjenkomst. Åp. 3:1-6. I 1517 hang Martin Luther de 95 teser på kirkedøra i Wittenberg. Med det startet reformasjonen, som også Calvin og Zwingly var foregangsmenn for. Skriften alene som ble understreket, førte til åndelig oppvåkning. Men også etterhvert til mange navnkristne. Bemerkelsesverdig er det at Sardes betyr de som unnslapp. Sendebrevet til Filadelfia taler om menighetens tid fra ca. 1750 til Jesu gjenkomst. Åp. 3:7-13. John Wesley og George Whitefield sto fram som vekkelsesredskap og ble etterfulgt av William Carey som den moderne misjons far. En åpnet dør for misjon ble det i denne tid og i kjølvannet av dette ble nytestamentlige menigheter ordnet preget av broderkjærlighet. Filadelfia betyr broderkjærlighet. Sendebrevet til Laodikea taler om menighetens tid fra ca. 1900 til Jesu gjenkomst. Åp. 3:14-22. I denne tiden har folkestyrementaliteten vært fremtredende istedenfor at Kristus har fått styre sin menighet. Bemerkelsesverdig er det at Laodikea betyr folkestyre. Resultatet av dette har blitt mye selvtilfredshet og lunkenhet. Sendebrevene avslører at tre menighetstyper fikk prege menighetens første tid, mens fire menighetstyper vil prege menighetens siste tid. Som Paulus fikk avdekket hemmeligheten om menigheten, fikk Johannes på Patmos avdekket hemmeligheten om menighetens tid på jorden. Ef. 3:4-6. Åp. 2:1-3:22.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-356-den-pinsekarismatiske-bevegelse.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-220-det-trengs-en-ny-vekkelse-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-122-hva-er-den-karismatiske.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-153-hvem-er-egil-svardahl.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-146-ungdoms-musikk.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-136-edvardsen-hvem-var-han.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-428-muhammedanerne-har-et-sant-og.html

lørdag 23. juni 2012

Nr. 435: Mannen som døde som Ananias og hans kone Saffira!

Nr. 435:
Mannen som døde som Ananias og hans kone Saffira!

Mannen dette her gjelder vil forbli anonym, men dette skriver jeg oss alle til lærdom, advarsel og for å ta oss selv i vare slik at dette ikke skal skje med oss. Vi alle står i fare for å falle ut av nåden og komme under Guds dom eller Guds tuktende hånd!

Ap.gj. 5. 1. En mann som het Ananias og hans kone Saffira solgte en eiendom. 2 Men han stakk til side en del av pengene, og kona visste om det. Så kom han og la resten foran apostlenes føtter. 3 Da sa Peter: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den hellige ånd og stikke til side noe av det du fikk for jordstykket ditt? 4 Kunne du ikke ha beholdt det? Det var jo ditt. Og bestemte du ikke selv over pengene du solgte det for? Hvordan kunne du bestemme deg for dette i ditt hjerte? Det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for.» 5 Da Ananias hørte det, falt han om og døde. Og alle som hørte det, ble grepet av stor frykt. 6 Noen unge menn kom og svøpte inn den døde. Så bar de ham bort og gravla ham. 7 Omkring tre timer senere kom kona hans inn uten å vite om det som hadde skjedd. 8 Peter spurte henne: «Var dette alt dere fikk for jordstykket?» Hun svarte: «Ja, dette er alt.» 9 Da sa Peter til henne: «Hvordan kunne dere bli enige om å sette Herrens Ånd på prøve? Hør skrittene utenfor døren. Nå kommer de som har gravlagt mannen din; de skal bære ut deg også.» 10 Straks ség hun sammen ved føttene hans og døde. De unge mennene kom inn og fant henne død, og de bar henne ut og gravla henne ved siden av mannen. 11 Men hele menigheten og alle som hørte om det, ble grepet av frykt.

Pastor David Wilkerson døde også en for tidlig død, han var ved sin fulle helbred. Det kan være at Gud tok ham hjem før tiden? Gud styrer over liv og død, ingen andre! 
Skriften taler om at Gud er både god og streng!

Rom. 11.a 22 Så ser du at Gud er både god og streng – streng mot dem som er falt, men god mot deg dersom du holder fast på hans godhet.

Dette som jeg her skal berette skjedde på av 1980-tallet. Det er vanskelig å beskrive alt, da det blir for detaljert og personfokusert. Noe jeg ikke ønsker her da nevnte person er død i dag. I min ungdomstid etter jeg ble frelst og åndsdøpt, så var jeg i sammen med 2 kjødelige brødre som også var mine åndelige brødre omtrent hver dag i fra 1983 til 1986 mer eller mindre. Vi hadde et utmerket åndelig fellesskap og vi fungerte som en åndelig enhet. Men så kom det en person inn her som splittet oss og svertet meg. Han var gjengiftet som troende, men med «lovlig» grunn da han ble frelst så ble han forkastet av sin kone. Nok om det.

Men han førte et renkespill imot oss og spesielt meg. Jeg kjenne at det han holdt på med var demonisk og urent. Jeg sa det til ham, men han hadde fått makt og innflytelse over disse mine to tidligere beste venner og åndelige brødre.

Trist! Men til slutt så gikk han så langt at jeg sa til min kone – noe jeg aldri har gjort før eller siden – at han kommer til å dø som Ananias og hans kone Saffira!

Det som skjedde etter jeg hadde uttalt disse ordene var at han døde innen 1 uke etterpå. Dette kan min kone bekrefte. Vi fikk dødsannonsen tilsendt av min mor som da bodde på Karmøy der dette skjedde. Jeg hadde flyttet til Oslo og giftet meg der i 87\88. Er Gud den samme?

Ja, men ikke bare når det gjelder helbredelse, men også ved å tillate enkelte både å bli syke og å dø, selv om de er troende, hvis de er ulydige og står den levende Gud imot.

1. Kor. 11. 30 Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn. 31 Hadde vi bedømt oss selv, hadde vi unngått å bli dømt.

Dette er selvfølgelig uvant undervisning for de fleste. Men for meg er det ikke det. Og etter hvert som Gud åpenbarer seg, så vil vi også se at Gud t.o.m. lar enkelte dø. Dette har skjedde både under den gamle og den nye pakt! Her er det ingen forskjell. Derfor er det så om å gjøre å leve i lyset og alltid ha en å fri adgang innforbi Gud. Det får en ved bl.a. å alltid ha alt i lyset og vandre i overstemmelse med Guds ord, alltid! Denne personen dette gjelder var en troende som ikke vandret i kjærlighet. Han hadde psykopatiske trekk og ville ikke andre godt, til slutt ble det for mye, også for Gud, ikke bare meg. Og han ble fjernet fra jorden ved en tidlig død. Hva velger du og jeg? Å vandre i lyset eller mørke? For en troende er det med katastrofale følger å vandre og leve i mørket, før eller siden.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 2. 18 Skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds Sønn, han som har øyne som flammende ild og føtter som bronse: Tyatira er navnet på den moderne Tyrkisk byen Akhisar. Det ligger lengst vest i Tyrkia, sør for Istanbul. Det er 80 km fra Middelhavet. Her møter vi den samme Jesus som i det første kapitelet. Han presenterer seg som Guds Sønn og med Guddommelige egenskaper. 19 Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og din tro, din tjeneste og din utholdenhet. Ja, dine siste gjerninger har overgått dine første! Her var det ikke mangel på gjerninger og aktivitet; dine siste gjerninger har overgått dine første. Og Jesus så veldig mye positivt og godt; din kjærlighet og din tro, din tjeneste og din utholdenhet. 20 Men jeg har dette imot deg, at du lar kvinnen Jesabel holde på, hun som kaller seg profet, men som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. Her er et meget vanskelig skriftsted å tolke. Her er det en kvinne som holder på med; som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. Og hun kalte og anså seg å være en Profet. Men er dette en kvinne eller en åndelig retning i menigheten? Slik jeg ser det så er det aller mest en åndelig retning i menigheten. Men at det er noen som selvfølgelig lar seg bli brukt til å ligne Jesabel og være fylt av den samme Sataniske Ånd som hun var. 21 Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke omvende seg fra sitt horeliv. Her ser vi igjen at Jesus har hatt tålmodighet med sin menighet, og det har han alltid. Men tålmodigheten er ikke for alltid. Selv etter mange muligheter vil ikke disse menneskene omvende seg fra sitt horeliv. 22 Se, nå kaster jeg henne på sykeseng, og de som driver ekteskapsbrudd med henne, skal komme i stor nød, dersom de ikke vender om fra hennes gjerninger; Nå skulle menigheten få igjen for sin utroskap og horeliv, din synd skal finne deg sier Moseloven og det gjelder også i NT. Dommen skal i særdeleshet ramme dem som åpner opp for dette i sitt liv. 23 og barna hennes vil jeg la døden rykke bort. Slik skal alle menighetene få erfare at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og som gjengjelder enhver av dere etter det han har gjort. Det som også er dypt tragisk er at dommen også vil ramme deres barn; barna hennes vil jeg la døden rykke bort. Våre liv er eksempler for de som barn som Gud har gitt oss. Vi lever aldri bare for oss selv, men også våre omgivelser. Herren gransker våre motiver og hjerter. Og vi vil få igjen for hvordan vi lever. Gal. 6. 7 La dere ikke føre vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. 8 Den som sår i sitt eget kjøtt og blod, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden. 9 La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. 24 Men dere andre i Tyatira, alle som ikke følger denne lære og ikke har «kjent Satans dybder», som de kaller det – til dere vil jeg si: Jeg legger ikke noen ny byrde på dere. Men ikke hele menigheten er villfaren. Det er de som er tro. Men de andre er opptatt med et dypere liv men kommer lengre og lengre bort i fra sannheten. Satans dybder er den virkelighet de omgir seg med om de selv måtte si de skulle kjenne Guds dybder. 2. Tim. 3. m7 og som stadig får undervisning, men aldri kan lære sannheten å kjenne. 25 Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Er en kommet inn i Guds vilje med sitt liv og opplever kristenlivet rikt så er det ganger en skal senke skuldrene og la være å gjøre ting også. Budskapet som de trofaste i menigheten får er vakkert; Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. 26 Den som seirer og til det siste holder fast på de gjerninger jeg vil dere skal gjøre, ham vil jeg gi makt over folkene. Her kommer den Herre Jesus inn på hva de trofaste og seirende har i vente. Vi som troende skal under 1000-åresriket ha og få makt over folkene. 2. Tim. 2. 12 Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss. 27 Med jernstav skal han styre dem, og som leirkar skal de knuses. Jesu styre under 1000-årsriket vil også ha elementer i seg som viser at ikke alle mennesker er født på nytt. Det står om Jesus; med jernstav skal han styre dem, og som leirkar skal de knuses. Salme 72. 1. Gud, overlat din dom til kongen, gi kongesønnen rettferd fra deg! 2 Så skal han dømme ditt folk med rettferd, dine hjelpeløse med lov og rett. 3 Da skal fjellene gi folket fred og haugene rettferdighet. 4 Måtte kongen hjelpe de vergeløse i folket til å få sin rett. Han skal berge de fattige og knuse den som undertrykker andre. 28 Den samme makt har jeg fått av min Far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Alt makt som Sønnen har er mottatt fra Faderen og menighetens makt er gitt av Jesus. Rett før solen står opp. Kan du se den på østhimmelen. Morgenstjernen er lett å få øye på. Det er Venus, den stjernen som lyser klarest av alle stjerner. Derfor ble den også av de gamle vekterne kalt "den klare morgenstjerne". Og jeg vil gi ham morgenstjerne er å få og ha Jesus i evig eie. Han er som morgenstjernen. Når alle andre stjerner er sluknet lyser han for evig og alltid! 29 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Igjen får menigheten beskjed om det samme som de andre; den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Å lytte og etterleve det er av avgjørende betydning. Om en bygger sitt liv på sand eller fjell. Korah gjør opprør mot Moses 4. Mosebok, kapittel 15 til 18

Når Israel en dag kom inn i landet sitt, skulle de, hver gang de ofret et dyr, blande olje med mel som matoffer, og ta noe vin som drikkeoffer, og dette skulle ofres samtidig med dyret. Og mengden av mel, olje og vin, ble fastsatt etter hvilket dyr som skulle ofres. ( Kan være forhistorisk bilde på Nattverden, den som Jesus åt sammen med læresveinene sine, før han selv ble ofret) De fremmede som kom til Israel for å bosette seg der, skulle følge skikkene og lovene i Israel til punkt og prikke. For en lov og en rett gjaldt både for de fremmede og dem selv. Så skulle de bake en kake av det første melet de lagde og gi det som gave til Herren. De fikk instrukser om hvorledes de skulle få tilgivelse for synd som ble gjort i vanvare, og for synd som var gjort med overlegg. Og straffene Gud fastsatte for synder med overlegg, kunne være meget strenge. For eksempel ble en mann som hadde brutt Sabbatshvilen, straffet med steining. Og for at de nå ikke skulle glemme Guds bud og å holde seg til hans regler, sydde de blå snorer med dusker på klærne sine (påminningsdusker) Men så skjedde det en dag at Korah, Levis oldebarn, tok med seg 250 høvdinger fra Rådet, og reiste seg mot Moses og Aron og sa:" Dere tar dere altfor mye til rette, i og med at hver person i denne menigheten er hellig. For Herren er midt iblant oss alle. Hvorfor skal da absolutt dere opphøye dere over Herrens forsamling?" Men i det Moses hørte hva Korah hadde å komme med av anklager, falt han ned på sitt ansikt, og sa til Korah og flokken hans:" I morgen tidlig skal Herren sannelig gi til kjenne hvem som tilhører Ham, og hvem det er som er hellig. Den Han da utvelger seg, vil Han la komme nær inntil seg. Derfor skal dere da ta dere ildpanner og legge røkelse på, fremfor Herrens ansikt, og så skal Herren vise dere hvem Han har utvalgt seg! Og jeg sier til dere, Levis sønner: Er det for lite for dere at Israels Gud har skilt dere ut fra menigheten og ført dere nær inntil seg til å utføre arbeidet i tabernaklet? Hvorfor er det da nødvendig for dere å søke prestetjenesten i tillegg? Og hva er det så med Aron dere er så misfornøyde med? Husk at det som dere nå gjør, er at dere samler dere imot Herren! Og Moses sendte bud på Eliabs sønner, Datan og Abiram som hadde slått seg sammen med Korah, men de ville ikke komme til Moses, for de sa:" Du har ført oss opp fra Egypt for å la oss dø her i ørkenen, og så holder du fast på å være hersker over oss, og du forblinder vårt folk." Da ble Moses vred, og han ropte til Herren:" Du må ikke se til dette folkets offer, for ikke så mye som et esel har jeg tatt ifra dem, og ikke har jeg skadet dem heller. «Så sa han til Korah:" I morgen skal du og hele flokken din komme frem for Herrens ansikt sammen med Aron. Og dere skal bringe med dere ildpannene deres." Og slik skjedde det, at neste morgen tok hver av dem med seg sine ildpanner og la ild og røkelse på dem, og de stilte de seg opp ved døren til Åpenbaringsteltet. Herrens herlighet viste seg for hele menigheten. Men Gud sa til Moses og Aron:" Skill dere ut fra denne menigheten, så Jeg kan fortære den på et øyeblikk. Da bad Moses at Gud måtte spare menigheten fordi det bare var en mann som hadde startet dette opprøret. Og derfor sparte Gud menigheten. Men Han bad dem likevel om å komme seg bort fra området hvor Korah, Datan og Abiram bodde, for Gud ville utslette både dem og hele deres hus. Og noe senere kom så disse tre mennene ut i teltåpningene sine sammen med sine familier. Og Moses ropte nå til folket:" Ved dette skal dere kjenne at Herren har sendt meg for å gjøre alle disse gjerningene, og at det ikke har kommet fra mitt eget hjerte. For hvis disse menn dør på samme måte som er vanlig blant mennesker, da har Herren ikke sendt meg. Men hvis Herren gjør noe som ikke før har hendt. Nemlig at jorden lukker opp sitt gap og sluker dem med alle deres, så de farer levende ned i dødsriket, da vet alle at disse menn har foraktet Herren." Og med det samme han hadde sagt dette, revnet jorden under dem. Den lukket opp sitt gap og slukte Korahs menn og hele deres boliger, og de for levende ned i dødsriket med alle sine. Jorden skjulte dem, og de omkom og ble utryddet av menigheten. Og hele Israels menighet som stod rundt dem, rømte da de hørte skrikene deres, for de var redde at jorden skulle sluke dem også. Så sendte Gud ild fra himmelen og fortærte de 250 mennene som hadde holdt med Korah. Presten Eleasar tok så ildkarene som disse mennene hadde båret fremfor Herren, og brukte dem på den måten som Herren hadde fastsatt at de skulle brukes. For ingen andre enn de fra Arons ætt hadde lov til å brenne røkelse for Herrens Åsyn. Dagen etter denne hendelsen med Korah, anklaget folket Moses for det som hadde skjedd med Korah, Datan og Abiram, og dermed ble Guds harme på ny opptent. Og vreden gikk dermed ut fra Herrens Åsyn så 14 700 mann døde, foruten for de som døde for Korahs skyld. Og Aron stilte seg mellom de levende og de døde, og gjorde soning for folket så hjemsøkelsen imot dem stanset. Så ble Arons kall til prestetjenesten stadfestet. For av alle de tretten staver som Gud bad dem komme frem med, en for hver stamme, pluss Levis stammes, så var det Arons stav, for Levis hus, som spirte og skjøt knopper, og den hadde til og med ferdige mandler på seg. Dette var tegnet på Arons utvelgelse som prest.

I den apostoliske tid rådet der et vidunderlig samfunnsliv blant de frelste.

Vekkelse var det ikke bare høst og vinter, men Herren la hver dag den som lot seg frelse til menigheten. Tallet som på pinsedag nevnes med omlag tre tusen, vokste straks til omlag fem tusen menn og hertil kommer så alle kvinner og barn. Kjærlighetslivet var på sine høyder og derfor var de snille og gode mot hverandre, så de utenfor kunne si: "Se, hvor de elsker hverandre." De ventet på (at) Jesus snart skulle komme igjen, og det var vel meget derfor de solgte sine eiendommer og la verdiene for apostlenes føtter så de fattige også kunne nyte godt av deres gods, mens de i fellesskap ventet på Jesus. Partier og slike ting som der i våre dager er så meget av, er helt fremmed for den tid, men det gjorde sitt inntog senere, og bragte megen elendighet og forvirring med seg. Men mot dette herlige kjærlighetssamfunn er det satan retter sine våpen på en meget listig måte. Vi bør endelig være våkne for satans list. Ananias og Saffira hadde som de andre lovet Herren at også de skulle selge sin eiendom, og gi alt til apostlenes administrasjon, men her var det satan seiret så der kom fusk og svik med i handlingen. Selvfølgelig tenkte de begge det var kapital som var lett og skjule, men alt som ikke er av lyset vil før eller senere komme for dagen. Noen menneskers synder er åpenbare og går forut for dem til doms, mens hos andre følger de etter. All skjult og uerkjent synd vil følge hvert menneske som skyggen. Da Ananias kom med pengene kjente Peter klart i sin ånd at her var fusk og svik med i spillet og sa derfor: Ananias, hvorfor har satan fylte ditt hjerte at du skulle lyve for den Helligånd og stikke noe av akerens verdi til side? Var den ikke din så lenge du hadde den? Og var den ikke i din makt da den ble solgt? Hvorfor har du satt deg denne gjerning fore i ditt hjerte? Du har ikke løyet for mennesker men for Gud. Men da Ananias hørte disse ord falt han død om. Det var nok tre spennende timer for Saffira som ventet han skulle komme hjem og fortelle hvordan fusket gikk, men han kom ikke og derfor gikk hun selv til Peter, men den samme synd bragte døden også over henne. Syndens lønn er døden. Den dreper samfunnslivet med Gud og de frelste. Den har drept og dreper mangt et legeme i ung alder, og den har i seg evig død og dom. Intet i verden skulle vi Guds folk være så redd som synden. Vi må avsky den i alle dens skikkelser. Gå av vegen for ondt, sier Peter. Det synes være en hård dom disse syndere fikk, men tenk om Peter hadde latt det passere uten videre, så hadde det nok snart kommet for dagen. Hvert syndig frø som får leve udømt, bringer alltid rik frukt til død og ødeleggelse. Nå kom det stor frykt over alle som hørte det. Hadde det fått passere, hadde det blitt misnøye og misunnelse hos de som hadde gitt alt og dertil ett eksempel til dårlig etterfølgelse. Se hvordan Paulus i Ef. 5, 8-12 formaner Guds folk. Vandre som lysets barn, for lysets frukter ter seg i all godhet, rettferdighet og sannhet, i det I prøver hva der er velbehagelig for Herren, og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller. La ikke ditt motto være: Hvor nær kan jeg gå verden, men hvor langt kan jeg komme fra den. Det var da Peter varmet seg sammen med verden han sverget på at han ikke kjente Jesus. Det finnes dem som mener at et Guds barn ikke kan synde fordi det har fått Guds natur. Jeg har selv engang hørt en predikant si fra talerstolen, at etter Gud dømte synden på Golgata har han siden ikke sett synd, så om et menneske banner eller ber, er for Gud akkurat det samme. Det er et evangelium fra selve helvete. Her har på denne jord bare vært en syndfri; nemlig Jesus Kristus. Synd var ikke i ham. Hver enkelt troende har fremdeles den adamittiske natur i seg, og det er over denne vi skal ha seier. Den som sier han ikke har synd han dårer seg selv, sier Johannes. Skyldfri er vi i det fullkomne offer som Gud bragte for oss i sin sønn på Golgata, men se det er noe ganske annet. Den eneste måte vi kan få seier over det gamle menneske på er å leve i ydmyk selverkjennelse og dømme synd som synd og gi plass for den Helligånd i våre hjerter. Slik levet de gamle seiershelte, og det er ingen annen veg lagt for oss. Jeg takker Gud for den frelse jeg fikk erfare for over tredve år siden og for å være bevart i nåden til idag, men det er en dyp bedrøvelse i mitt hjerte over at Jesus ikke har fått sitt bilde tydeligere i meg alle disse år. Det er jo ikke i det ytre fotografi vi skal ligne ham, men i karakter, i kjærlighet og alt det den har i seg. Materialet er dårlig, men Mesteren dugelig. Paulus' ord i Fil. 1, 6: Han som begynte en god gjerning i eder vil fullføre den til Jesu Kristi dag, gir trøst til mitt hjerte. Må så Herren hjelpe oss alle i det nye år i tjenesten i Hans rike. Både vi som tjener i forkynnergjerningen såvel som enhver annen der tjener hver i sitt kall.

Relaterte linker:  
http://blog.janchristensen.net/2011/04/nr-127-david-wilkerson-dde-tragisk-var.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-282-dde-david-wilkerson-fr-tiden.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kristi-etterfoolgelse http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Du-er-funnet-og-veiet-at-du-er-for-lett http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betal-prisen-eller-la-hver

torsdag 21. juni 2012

Nr. 434: Prest og debattant Øivind Benestad er Djevelens tilrettelegger!

Nr. 434:
Prest og debattant Øivind Benestad er Djevelens tilrettelegger!

Matt. 24. 45 Hvem er da den tro og kloke tjener, som hans husbond har satt over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid? 46 Salig er den tjener som hans husbond finner å gjøre så når han kommer. 47 Sannelig sier jeg eder: Han skal sette ham over alt det han eier. 48 Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte: Min herre gir sig tid, 49 og så gir sig til å slå sine medtjenere og eter og drikker med drankerne, 50 da skal denne tjeners herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke vet, 51 og hugge ham sønder og gi ham lodd og del med hyklerne; der skal være gråt og tenners gnidsel.

Øivind Benestad forskyver hva som er sant og rett derfor blir alt det han står for og representerer et Satans bedrag! Øivind Benestad, prosjektleder for nettsiden MorFarBarn.no, har startet underskriftskampanjen «Nei til vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap». Mandag 18\6-2012 var han gjest i Studio Direkte.Brekkstangen er ikke de homoseksuelle, men gjengifte blant de troende! Da i særdelshet blant forkynnerne. Proppen som er løs i samfunnet er ikke de ikke troende, men de troende som ikke følger Guds ord.

Øivind Benestad hørte jeg på Visjon Norge som sa at de homoseksuelle og deres synder var den farligste og styggeste synd fritt oversatt. Det var som en brekkstang for alle andre synder (dette er ordrett gjengivelse) og dermed for Satan. Dette er en forskyvning og ikke sant, den virkelige sannheten er at det er gjengifte blant de troende og spesielt blant forkynnerne og de som skal lære andre som er denne brekkstangen. Hvem er det som holder igjen for at Antikrist ikke kan og skal tre frem? Menigheten da den er sannhetens støtte og grunnvoll, ikke hva verdens barn gjør.

De homoseksuelle får skylden for alt nesten som jødene har fått det før blant de kristne!

Det er ille med homoseksuelle, men mye av de problemene de holder på med er allikevel noe som ødelegger mest for dem selv. Men skilsmisse og gjengifte blant heteroseksuelle der det er barn innblandet er uten tvil det som er den mest alvorlige synd blant menneskene i dag. Og det er ingenting som skaper slike ringvirkninger som gjengifte, ikke minst når det blir «nye» barn. Hvorfor har ikke Øivind Benestad og noen andre fokus her? Er de for feige eller ser de det ikke? De som holder frem Jesu lære blir boikottet, de såkalt troende er verstinger i så måte!

Under det kommende 1000 årsrike vil ingen prester og forkynnere være gjengiftet eller gift med en fraskilt.

Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru». Vi leser om at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest». Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligeste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann». På samme måte som Skriften sier at det er demonisk og forførerisk å nekte en forkynner og tilsynsmann å gifte seg (1. Tim. 4:1), er det å komme under de samme negative forholdene å akseptere og tillate at forkynnere gifter seg på nytt mens ektefellen lever. Det er kun ved død at det kan være riktig for en tilsynsmann å gifte seg på nytt igjen, og da med ei som ikke er fraskilt!

Mat i rette tid og den rette mat

På det naturlige område så spiser vi ikke en tung middag til frokost eller juleribbe til St. hans? Det er akkurat slik Benestad og likesinnede holder på med. De sier noe som er sant, men allikevel vrir på det slik at det blir en løgn. Fokuset er ikke på det rette og hva Gud sier om ekteksapet, men de blåser opp det som er i periferien som homoseksualitet er. Benestad er en ulv i fåreklær. Det viser også han ved å være så lemfeldig og lite nøye ved å stille opp hos den falske profeten Jan Hanvold! Like barn leker best heter det i ordtaket. Hvorfor peker han ikke på Hanvolds synd som er skilt øg gjengiftet og står fram som en leder? Feighet og atter feighet, eller mangler han innsikt og kjennskap til den levende Gud? Ingen som har med den levende Gud stiller opp på Visjon Norge eller andre kanaler som der lederen lever i synd.

Benestad blir en bedrager med å ikke ha mer åndelig innsikt

Skal en begi seg ut i en kamp, så må en være forberedt og skikket for kampen. Her går Benestad feil. Han legger overdreven vekt på det som er i periferien (hva de homoseksuelle bedriver med), men det som skal ha hovedfokuset (gjengifte blant de troende, spesielt forkynnerne) nærmest overser han og bagatelliserer. Det nevner han med en bisetning. Han viser ved dette at han er Djevelens tilrettelegger!

Benestad følger ikke Guds ord

Guds ord taler om å dømme dem som er innforbi, som bekjenner Jesu navn. Mens verdens barn skal vi ha et avdempet forhold til da deres synd er å ikke ta imot Jesus og bli frelst. Derfor blir det å bare si at de homoseksuelle er som en brekkstang og får skylden for all synd og ugjerning som å si at jødene har skyld for alle problemer i verden. Det er like fjernt og forkastelig, Benestad løper Satans ærend og har et forkvaklet og ubibelsk syn på Guds ord. Han beviser det med å gå i tospann med den falske profeten Jan Hanvold, noe som alle andre gjør som stiller opp på hans kanal og i sammen med ham.

1. Kor. 5. 9 Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor. 10 Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor eller er grådige, eller er ransmenn og avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. 11 Det jeg mente med det jeg skrev, var at dere ikke skal omgås en som kalles bror, og som likevel lever i hor eller er grådig, eller som er en avgudsdyrker, spotter, drukkenbolt eller ransmann. Slike skal dere heller ikke spise sammen med. 12 Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere skal dømme? 13 Dem som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere!

Vi ser klart mønsteret i fra Guds ord, at menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll derfor er det menighetens ansvar å være lys og salt i denne verden. Og vise hva som er rett og galt, derfor er gjengifte blant de troende og å gifte seg med en fraskilt selve hovedtyngden på hva som er synd og frafall. Og i særdeleshet hvordan forkynnerne, pastorene og de som skal lede og lære andre lever og lærer. De er et mønster for hjorden, og da i positiv henseende. Benestad og likesinnede forskyver ting og dermed er Prest og debattant Øivind Benestad en Djevelens tilrettelegger!

Relaterte linker:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet