tirsdag 26. juni 2012

Nr. 438: NAVNET JESUS!

Nr. 438:

NAVNET JESUS!

Ap.gj. 4. 12 Og det er ikke frelse i nogen annen (Jesus Kristus); for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

Jesus er et opprinnelig latinsk mannsnavn. Det er dannet av det greske navnet Iesoús som igjen er dannet av det hebraiske Jeshúa som betyr «Gud frelser».Navnet som de første kristne elsket, brukte og forkynte! Det var ikke noe annet enn Jesu navn!

Omfanget av Jesu navn som de første kristne brukte var enormt. De brukte Jesu navn til alt. De ba til Gud i Jesu navn. De forkynte i Jesu navn, døpte i Jesu navn, ba for syke i Jesu navn og alt de sa og gjorde. Det gjorde de i Jesu navn.

Her fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 3. 16 La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger; syng for Gud av et takknemlig hjerte. La Kristi ord få rikelig plass står det, men vi kan nekte å åpne opp for dette som vi gjør det med en dør med håndtak på innsiden. Håndtaket er egentlig en god eller dårlig samvittighet. Har vi en god samvittighet erfarer vi Guds fred, men en dårlig eller tom ødelagt samvittighet mister og har vi ikke Guds fred. Her kommer det så mye fint at det er bare å lese det med et Sela bak. Variasjon i sang og lovsang. Og igjen nevner Paulus takknemmelighet. 17 Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Alt skal vi gjøre i Jesu navn. Preke i Jesu navn, be for syke i Jesu navn, døpe mennesker i Jesu navn og alt annet. Og enda igjen nevner Paulus med takk til Gud Fader. Elsker en Faderen så gjør en alt med takk. Et barn kan være i oppesjon til sin Far, men når en modnes lærer en som oftest å også være takknemlig og en ser alt annerledes.

Hvorfor vi skal bruke Jesu navn, grunnen og betingelsen for det!

Ønsker å komme med fem forskjellige sider som taler om å bruke Jesus navn. Vil prøve å belyse hvorfor vi skal bruke Jesu navn. At vi ikke gjør det på måfå eller som et mantra, men forstår betydningen og viktigheten av å gjøre det:

1. ) Vi skal be i Jesu navn. Det sa Jesus selv også, men hvorfor i hans navn?

Hovedgrunnen for det er at vi alle mennesker er syndere og uverdige i oss selv. Men gjennom Jesus blir hans rettferdighet, hellighet og annerkjennelse oss til del. Dette er vidunderlig. Se for deg at du selv hadde minus på konto, men hadde fått lov å bruke en milliarder sitt navn. Da hadde du selvfølgelig fått dekket opp gjelden din og du kunne ha plusset på slik at du kunne hatt millioner stående der. Slik er det også med oss. Alt som Jesus har, det får vi del i når vi bruker hans navn innforbi Faderen. Det er denne frimodigheten vi ikke skal kaste bort. Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Vi synger i en sang: Her trives min sjel så usigelig vel. Når vi har fått slike forretter som den gamle pakt aldri var i nærheten av å ha for alle troende. I den gamle pakt fikk kun noen få troende del i den Hellige Ånd. Men nå har alle troende den iboende Kristus og hans Ånd. Og vi alle har frimodighet å komme innforbi den levende Gud med absolutt alt i Jesu blod og Jesu Navn. 20 Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Jesus var den første som gikk inn og siden da har adgangen vært åpen for alle troende. Gud gjør ikke forskjell på noen og han er uendelig raus mot alle sine barn. 35 Kast ikke fra dere frimodigheten! For den gir stor lønn. Hvilken frimodighet er det vi ikke skal kaste bort og benytte oss av? v. 19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Den frimodigheten vi har i Jesu blod å komme innfor vår Far og Gud skal vi aldri kaste bort men bruke daglig og flere ganger om dagen både alene og sammen med andre troende.

2.) Forkynne i Jesu navn.

Da vi forkynner i Jesu navn er det som om Jesus selv forkynnte. Selvfølgelig er ikke vi Jesus, men vi forkynner i hans navn og da har han bl.a. lovet å stadfeste ordet. Og vi er da hans sendebud, akkurat som Jesus var Faderens utsending. Vi har lov å regne med de samme resultatene og det samme gjennomslaget. Selvfølgelig er vi begrenset, men det budskapet vi forkynner er ikke begrenset. Det er like ubegrenset, herlig og storartet som Jesus var det. Og vi forkynner også i sang, som gjennom både det skrevne og talte ord. Navnet Jesus Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Navnet Jesus det er evig, intet det utslette kan. Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd. Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Jesus navn, hvor skjønt det klinger! La det runge over jord. Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly. Ved det navn skal rettferds rike skyte friske skudd på ny. Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn. Og hver hjemløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn. Og når solen mer ei skinner, Jesu-navnet det lyser enn. Da den frelste skare synger høyt dets pris i himmelen. Tekst: David Welander (1923)

3.) De første kristne døpte i Jesu navn – ikke i tre titler som nok er en katolsk forfalskning i Matteus – men utelukket i Jesu navn.

Det er i Jesus vi har vår identitet ikke i noen andre eller i en menighet eller kirkesamfunn. Det var ingen Pastor eller Evangelist som døde for oss, men Jesus. Det er derfor dåpen er en forening med ham i alle deler. Vi døde med Jesu på korset, ble lagt i graven med ham som dåpen symboliserer. Og vi sto opp med ham som dåpen symboliserer også. Derfor er og skal dåpen kun og alene være i Jesu navn. Her er de skriftstedene som viser i hvilket navn de første kristne døpte: Ap.gj.2.38. Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. Ap.gj.10. 48. Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager. Ap.gj.19.5. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. At de første kristne og at dåpen gjelder første etter at en er kommet til tro finner en klart ut av når en går til kilden vår; Guds ord. Det står i Markus 16.16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Først så tro, dernest dåp med full neddykkelse. Så kommer vi til et av kjerne punktene. Er det riktig med gjendåp etter en ikke er døpt i Jesu navn men med fyll neddykkelse? Jeg har tygd og bedt over saken en tid. Her er mitt svar. 1.) Har du samvittighets konflikt med dette. Døp deg i Jesu navn med fyll neddykkelse. Ta gjerne såkalt omdåp. At en følger sin overbevisning er mer betydningsfylt en alt. 2.) Jeg mener at er en døpt etter en er kommet til troen med fyll neddykkelse. Så er det en fullverdig dåp. Hvorfor? Fordi en er døpt til Kristus. Rom. 6. 3 Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død? Vi er døpt til Kristus. Det er hoved essensen med dåpen. At den veien Jesus gikk symboliserer vi med å la oss døpe. Da om vi er døpt på en til dels feilaktig måte. Så har vi ikke tapt det viktigste; å være døpt til Kristus. Hans død, begravelse og oppstandelse. Rom.6.4. Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. 5 For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans opstandelse. Det at vi i dåpen symboliserer at vi går inn i det samme livet som Jesus. Å leve avsondret for verden og leve for Gud. Det gjorde jeg med full overbevisning når jeg ble døpt 17 år gammel. Den dåpen har hatt en avgjørende betydning, selv om de orda som ble sakt over meg ikke var 100 % i overensstemmelse med Guds ord. Jeg ble døpt med fyll neddykkelse til Kristus i Fadernes, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Legg merke til at jeg ble døpt til Kristus. Det er essensen. Men det riktige som jeg kommer å døpe til de som jeg skal døpe andre med. Så er det i Jesu navn. Derfor er det riktig å si. Jeg døper deg til Jesu død, begravelse og oppstandelse i Jesu Navn! Gal.3.27. så mange som er døpt til Kristus, har iklædd eder Kristus. Det er så langt jeg kan se det. Slik de første kristne gjorde det og som vi skal praktisere det!

4.) Helbrede syke i Jesu navn.

Jesus sår bebuder at det er helbredelse for alle å få. Derfor skal og har vi lov til å være frimodige og djerve når vi ber for mennesker. Alt har Jesus tatt på seg på Golgata. Vår synd, sykdommer og lovens krav og bud. Alt ble naglet der og skyldbrevet som var skrevet imot oss ble naglet der. Fjernet og tatt bort, alt tilveiebragt for oss da han sto opp igjen. Det behager Gud at vi tar ut av de rikdommene som Kristus har tilveiebragt. Gud liker at vi gjør oss bruk av alt som er i Kristus. Jesu offer var og er så stort for Gud at han vil at dette skal komme oss menneskebarn til gode. Her er det ingenting å spare på. «Varen» er betalt, derfor kan vi gå til kassen og si at dette er vårt. Jeg vet at det er områder her som er umulig å forstå, at noen blir helbredet og andre ikke. Men alt har Jesus kjøpt og betalt på korset, derfor helbreder vi også syke i hans vidunderlige og herlige navn. Misjonsbefalingen, Markus 16, 15-20: " Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men, den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge de som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, OG NÅR DE LEGGER HENDENE PÅ SYKE, SKAL DE BLI FRISKE"! Ap.g. 4,30: "Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under, ved din hellige tjener Jesu navn". Gud har gitt oss løfter i sitt ord. Den som tror på Jesus og lar seg døpe den skal bli frelst. Og når vi legger hendene på syke, SKAL DE BLI FRISKE. Men, som det står i Ap.gj 4, 30; vi må rekke ut hånden og ta i mot helbredelsen. Mange sitter dessverre passive og tror at Gud ikke kan eller vil helbrede dem, men det kan Han, om vi strekker ut hånden til Ham. Vi er mange troende kristne som kan vitne om Guds helbredelser og under. Dette kan alle oppleve. Og det er så enkelt; ta imot Jesus som din frelser og mester, og rekk ut hånden din, og ta i mot alt det gode Gud har for deg!

5.) Alt vi gjør, ber for dagen, ber for maten. Alt, det gjør vi i Jesu navn.

Vi er hans representanter og hans sendebud her i denne verden. Derfor er det slik om å gjøre at vi «imiterer» Jesus. Slik Jesus levde, lever vi. Slik Jesus ba, ber vi. Slik Jesus talte, taler vi. Vi er slik som han er i denne verden. Ikke mer eller mindre, men som han er. Er klar over at dette er umulig for oss i vår egen kraft og i våre egen dugelighet. Men gjennom og ved Guds egen ånd kan og er det mulig å leve som Jesus levde i denne verden. Alt det Jesus gjorde, det gjorde han i og ved Den hellige ånd. Slik skal også vi leve, elske og være! Joh. e. 13. 34 Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre. 35 Derpå skal alle kjenne at I er mine disipler, om I har innbyrdes kjærlighet. Legg merke til hva Jesus sier. At vi skal elske som han elsket. Ikke på en annen måte eller mindre måte, men som han elsket. Alt dette kan vi lykkes og få til bare fokuset og hoved oppmerksomheten er imot ham, og ingen andre!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Paulus-brev-til-galaterne http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Paulus-brev-til-efeserne http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=Bibelkommentarer-over-Filipenser%20brevet http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibel-kommentar-kolossener-brevet http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebreberne

Ingen kommentarer: