tirsdag 12. juni 2012

Nr. 431: Jehovas Vitner vis a vis Smyrna Oslo og hva vi tror på og hva jeg underviser!

Nr. 431:

Jehovas Vitner vis a vis Smyrna Oslo og hva vi tror på og hva jeg underviser!

Joh. e. 16. 12 Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu; 13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. 14 Han skal herliggjøre mig; for han skal ta av mitt og forkynne eder. 15 Alt det Faderen har, er mitt; derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner eder.

Jehovas Vitner blir regnet for å være en sekt, men alle kristne menigheter og kirker er for sekter å regne da ingen har den fulle og hele sannheten. Og alle lærer feil og ubibelsk i viktige og sentrale lærespørsmål.Ingen fordommer!

Jeg har lyst å si noen ord om meg selv før jeg skriver på selve artikelen. Jeg har min bakgrunn fra et ikke troende hjem der jeg var veldig aktiv innen fotball før jeg ble en troende. Med den bakgrunnen så har både jeg og min kone som har noenlunde samme bakgrunn ikke "tilegnet" oss alle de fordomene og båstenkningen som veldig ofte troende vokser opp med og blir en del av. Derfor har jeg mer enn de aller fleste tror jeg kan si, evnet og villet å se alle troende ikke ut i fra hva andre mener om dem. Men hva de reprensenterer og står for uten hva andre mener, tror og tenker om dem. Slik jeg har lært Jesus å kjenne. 2. Kor. 5. 16 Derfor kjenner vi fra nu av ikke nogen efter kjødet; har vi og kjent Kristus efter kjødet, så kjenner vi ham dog nu ikke lenger således. Relartert artikkel: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter

Mitt møte med Jehovas Vitner

Jeg har gjennom årens løp fått og hatt kontakt med troende fra alle leirer og kirkesamfunn. Det har lært meg utrolig mye. Blant annet at alle har en del av sannheten, men ingen har den fulle og hele sannheten som de første kristne hadde og som Gud egentlig vil at hans menighet skal ha i dag også. Jeg har erfart at selv Jehovas Vitner har mer "rett" i enkelte ting enn mange andre. Ikke minst også fra den bakrunn jeg har fra frie venner og pinsevenner jeg og min kone har. Men så er jeg også like mye uenig med Jehovas Vitner som jeg er med Frie venner og pinsevennene på enkelte lære og trosspørsmål. Skal prøve å forklare noe om dette her hva jeg ser likt og ulikt på angående Jehovas Vitner. For det er veldig sjelden, for å ikke si helt utenkelig for mange at det kan komme noe godt i fra Jehovas Vitner. Men det sa de om Jesus også. Joh. e. 1. 47 Og Natanael sa til ham: Kan det komme noget godt fra Nasaret? Filip sa til ham: Kom og se!

Var Jesus erkeengelen Mikael?

Nei. Jesus er større enn noen engler, selv om englene også i skriften nevnes som guder. Salme 95. 3 For Herren er en stor Gud og en stor konge over alle guder. Salme 96. 4 For stor er Herren og høilovet, forferdelig er han over alle guder. Salme 97. 9 For du, Herre, er den Høieste over all jorden, du er såre ophøiet over alle guder. Jesus er den høyeste engelen, større en både Mikael og alle andre. Engel betyr budbringr, og Jesus er selve "budskapet", derfor er han også større enn alle andre og har et navn som er større enn alle andre. Jesus er ikke Faderen og har en begynnelse som englene og vi mennesker har. Mika 5. 1. Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være med blandt Judas tusener! Av dig skal det utgå for mig en som skal være hersker over Israel, og hans utgang er fra fordum, fra evighets dager. Jesus har sin utgang fra før verdens grunnvoll ble lagt, men han har som englene en begynnelse da han er Guds Sønn, den eneste som er Faderen 100 % lik og har vist oss hvem Faderen er som ingen andre!

De 144 000 er ikke noen Jehovas Vitner men jøder!

Jeg tror at Åpenbaringsboken fra kapitel 4 til kapitel 16 er menigheten i Det Nye Jerusalem og feirer bryllup mens vredes, doms og seglene blir åpent her på jorden. Da vil Israel eller jødene gå igjennom Jakobs trengsel. Derfor å bruke bibelvers fra Åpenbaringsboken her på menigheten. Det vil det bli feil tolkning på uansett! Henviser til mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring. http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

Jehovas Vitner om fremtiden!

Jehovas Vitner mener vi skal regjere og dyrke jorden opp på nytt igjen. Og de som skal være med på dette er alle Jehovas Vitner som ikke er blant de 144 000. Slik jeg ser det så er det nesten motsatt. At det er de mest betrodde og hengivne troende som skal regjere med Kristus i 1000 år. Mens de andre troende står på "vent" og vil være i Det Nye Jerusalem.

Jehovas Vitner er sekteriske!

Som sagt så mener jeg at alle menigheter, kirkesamfunn og bevegelser en sekter, slik også med Jehovas Vitner. Det å tro at enn har den hele og fule sannheten selv. Mens andre ikke har det er en farlig og ubibelsk tanke. Jehovas Vitner er lik alle andre kirkesamfunn. De har noe som er bibelsk, og noe som er ubibelsk.

Jeg er nå blitt skviset ut blant venner jeg hadde blant Jehovas Vitner!

Jeg må her si et stort ha-ha. Da jeg var pinsevenn og de hadde meg som en "fiende" kunne de omgås meg. Men etter jeg startet Smyrna Oslo og brøt med pinebevegelsen og står fritt. Samtidig fremmet mitt syn på treenigheten som er mer likt deres. Da kom jeg for nær dem og da kunne de ikke ha noe med meg å gjøre. Vi ser igjen og igjen at religøse mennesker er svært, svært umodne på alle plan i livet. Om det er lutheranere, pinsevenner eller Jehovas Vitner. De har alle langt igjen å gå i det meste for å bli Jesus lik og la Gud få lede dem til den hele og fule sannhet! De må og trenger å ha kontroll, ikke la Gud alene ha kontroll over sitt liv og hva de skal tro og mene.

Jehovas Vitner har et tilnærmet rett syn på Gud Fader, Sønnen Jesus Kristus og Den hellige ånd!

Her er det jeg fremhever Jehovas Vitner mer enn noen andre som jeg vet at de har et tilnærmet rett syn på Gud, Jesus og Den hellige ånd. Det er noe som jeg ser ulikt på. Blant annet at Jesus ikke er erkengelen Mikael. Men ellers mye likt. Det er rom for å komme med kommentarer og ellers skrive innlegg her på bloggen om dette meget viktige og sentrale emne. Hvem er Gud? Hvem er Jesus Kristus og er Den hellige ånd en person eller Guds kraft og energi? Jeg som Jehovas Vitner gjør, ser på Den hellige ånd som Guds virksomme kraft. Lukas 1. 35 Og engelen svarte henne: Den Hellige Ånd skal komme over dig, og den Høiestes kraft skal overskygge dig; derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds Sønn. Her står det ordrett ut at Den hellige ånd er den Høiestes kraft. Klarere kan det vel ikke sies?

Utdrag fra Jehovas Vitners hjemmeside (eller som er hentet fra deres undervisning) som jeg er enig med i det meste, jeg vil si er stort Hallelujah

Treenighetslæren: Er Jehova en treenighet — tre personer i én Gud? Nei! Jehova, Faderen, er «den eneste sanne Gud». (Johannes 17: 3; Markus 12: 29) Jesus er hans førstefødte Sønn, og han står under Gud. (1. Korinter 11: 3) Faderen er større enn Sønnen. (Johannes 14: 28) Den hellige ånd er ikke en person, men Guds virksomme kraft. — 1. Mosebok 1: 2; Apostlenes gjerninger 2: 18.

Ingen treenighet, Gud er én Jehovas vitner forstår Bibelen slik at det finnes bare én Allmektig Gud, Skaperen, og at han har navnet Jehova (Salme 83,19). Jesus er Guds Sønn, og underordnet sin Far. Den Hellige Ånd er Guds aktive, virksomme kraft. Jehovas Vitner tror altså på både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Men de tror ikke på treenighetslæren som går ut på at disse tre er like mektige, og at de er tre personer i én Gud. Jesus – frelser og konge Jehovas vitner ser på Jesus som sin Frelser. De tror at han gav sitt liv som en «løsepenge» for menneskene (1. Timoteus 2,5-6), at han kjøpte tilbake den muligheten til å få evig liv som menneskeheten mistet da Adam og Eva var ulydige mot Gud (Romerne 5,12-18). Kort tid etter at Jesus døde ble han oppreist til liv som en åndeskapning. I dag sitter han ved Guds «høyre hånd» i himmelen (Hebreerne 10,12-13) og har stillingen som Hode for den kristne menighet (Efeserne 5,25) og som Konge i Guds rike (Johannes 18,36-37; Daniel 7,13-14). Jehovas vitner ber til Gud, eller Jehova, i Jesu navn (Johannes 14,6). Det er EN Gud i EN person. Make Sure of All Things, p 188. Det eksisterer ingen Treenighet. Let God be True, p. 100-101; Make Sure of All Things, p.386. Den hellige ånd er en kraft og er ikke et levende vesen. Reasoning from the Scriptures, 1985, p.406-407. Den hellige ånd er Guds egen kraft. The Watchtower, June 1, 1952,p. 24. Den første engelen Jehova skapte var hans “enbårne sønn”.. og han ble brukt av Jehova til å skape alle ting, Aid to Bible Understanding, p. 390-391.

Relaterte artikler: http://janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/ http://www.watchtower.org/n/index.html

Ingen kommentarer: