lørdag 23. juni 2012

Nr. 435: Mannen som døde som Ananias og hans kone Saffira!

Nr. 435:
Mannen som døde som Ananias og hans kone Saffira!

Mannen dette her gjelder vil forbli anonym, men dette skriver jeg oss alle til lærdom, advarsel og for å ta oss selv i vare slik at dette ikke skal skje med oss. Vi alle står i fare for å falle ut av nåden og komme under Guds dom eller Guds tuktende hånd!

Ap.gj. 5. 1. En mann som het Ananias og hans kone Saffira solgte en eiendom. 2 Men han stakk til side en del av pengene, og kona visste om det. Så kom han og la resten foran apostlenes føtter. 3 Da sa Peter: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den hellige ånd og stikke til side noe av det du fikk for jordstykket ditt? 4 Kunne du ikke ha beholdt det? Det var jo ditt. Og bestemte du ikke selv over pengene du solgte det for? Hvordan kunne du bestemme deg for dette i ditt hjerte? Det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for.» 5 Da Ananias hørte det, falt han om og døde. Og alle som hørte det, ble grepet av stor frykt. 6 Noen unge menn kom og svøpte inn den døde. Så bar de ham bort og gravla ham. 7 Omkring tre timer senere kom kona hans inn uten å vite om det som hadde skjedd. 8 Peter spurte henne: «Var dette alt dere fikk for jordstykket?» Hun svarte: «Ja, dette er alt.» 9 Da sa Peter til henne: «Hvordan kunne dere bli enige om å sette Herrens Ånd på prøve? Hør skrittene utenfor døren. Nå kommer de som har gravlagt mannen din; de skal bære ut deg også.» 10 Straks ség hun sammen ved føttene hans og døde. De unge mennene kom inn og fant henne død, og de bar henne ut og gravla henne ved siden av mannen. 11 Men hele menigheten og alle som hørte om det, ble grepet av frykt.

Pastor David Wilkerson døde også en for tidlig død, han var ved sin fulle helbred. Det kan være at Gud tok ham hjem før tiden? Gud styrer over liv og død, ingen andre! 
Skriften taler om at Gud er både god og streng!

Rom. 11.a 22 Så ser du at Gud er både god og streng – streng mot dem som er falt, men god mot deg dersom du holder fast på hans godhet.

Dette som jeg her skal berette skjedde på av 1980-tallet. Det er vanskelig å beskrive alt, da det blir for detaljert og personfokusert. Noe jeg ikke ønsker her da nevnte person er død i dag. I min ungdomstid etter jeg ble frelst og åndsdøpt, så var jeg i sammen med 2 kjødelige brødre som også var mine åndelige brødre omtrent hver dag i fra 1983 til 1986 mer eller mindre. Vi hadde et utmerket åndelig fellesskap og vi fungerte som en åndelig enhet. Men så kom det en person inn her som splittet oss og svertet meg. Han var gjengiftet som troende, men med «lovlig» grunn da han ble frelst så ble han forkastet av sin kone. Nok om det.

Men han førte et renkespill imot oss og spesielt meg. Jeg kjenne at det han holdt på med var demonisk og urent. Jeg sa det til ham, men han hadde fått makt og innflytelse over disse mine to tidligere beste venner og åndelige brødre.

Trist! Men til slutt så gikk han så langt at jeg sa til min kone – noe jeg aldri har gjort før eller siden – at han kommer til å dø som Ananias og hans kone Saffira!

Det som skjedde etter jeg hadde uttalt disse ordene var at han døde innen 1 uke etterpå. Dette kan min kone bekrefte. Vi fikk dødsannonsen tilsendt av min mor som da bodde på Karmøy der dette skjedde. Jeg hadde flyttet til Oslo og giftet meg der i 87\88. Er Gud den samme?

Ja, men ikke bare når det gjelder helbredelse, men også ved å tillate enkelte både å bli syke og å dø, selv om de er troende, hvis de er ulydige og står den levende Gud imot.

1. Kor. 11. 30 Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn. 31 Hadde vi bedømt oss selv, hadde vi unngått å bli dømt.

Dette er selvfølgelig uvant undervisning for de fleste. Men for meg er det ikke det. Og etter hvert som Gud åpenbarer seg, så vil vi også se at Gud t.o.m. lar enkelte dø. Dette har skjedde både under den gamle og den nye pakt! Her er det ingen forskjell. Derfor er det så om å gjøre å leve i lyset og alltid ha en å fri adgang innforbi Gud. Det får en ved bl.a. å alltid ha alt i lyset og vandre i overstemmelse med Guds ord, alltid! Denne personen dette gjelder var en troende som ikke vandret i kjærlighet. Han hadde psykopatiske trekk og ville ikke andre godt, til slutt ble det for mye, også for Gud, ikke bare meg. Og han ble fjernet fra jorden ved en tidlig død. Hva velger du og jeg? Å vandre i lyset eller mørke? For en troende er det med katastrofale følger å vandre og leve i mørket, før eller siden.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 2. 18 Skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds Sønn, han som har øyne som flammende ild og føtter som bronse: Tyatira er navnet på den moderne Tyrkisk byen Akhisar. Det ligger lengst vest i Tyrkia, sør for Istanbul. Det er 80 km fra Middelhavet. Her møter vi den samme Jesus som i det første kapitelet. Han presenterer seg som Guds Sønn og med Guddommelige egenskaper. 19 Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og din tro, din tjeneste og din utholdenhet. Ja, dine siste gjerninger har overgått dine første! Her var det ikke mangel på gjerninger og aktivitet; dine siste gjerninger har overgått dine første. Og Jesus så veldig mye positivt og godt; din kjærlighet og din tro, din tjeneste og din utholdenhet. 20 Men jeg har dette imot deg, at du lar kvinnen Jesabel holde på, hun som kaller seg profet, men som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. Her er et meget vanskelig skriftsted å tolke. Her er det en kvinne som holder på med; som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. Og hun kalte og anså seg å være en Profet. Men er dette en kvinne eller en åndelig retning i menigheten? Slik jeg ser det så er det aller mest en åndelig retning i menigheten. Men at det er noen som selvfølgelig lar seg bli brukt til å ligne Jesabel og være fylt av den samme Sataniske Ånd som hun var. 21 Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke omvende seg fra sitt horeliv. Her ser vi igjen at Jesus har hatt tålmodighet med sin menighet, og det har han alltid. Men tålmodigheten er ikke for alltid. Selv etter mange muligheter vil ikke disse menneskene omvende seg fra sitt horeliv. 22 Se, nå kaster jeg henne på sykeseng, og de som driver ekteskapsbrudd med henne, skal komme i stor nød, dersom de ikke vender om fra hennes gjerninger; Nå skulle menigheten få igjen for sin utroskap og horeliv, din synd skal finne deg sier Moseloven og det gjelder også i NT. Dommen skal i særdeleshet ramme dem som åpner opp for dette i sitt liv. 23 og barna hennes vil jeg la døden rykke bort. Slik skal alle menighetene få erfare at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og som gjengjelder enhver av dere etter det han har gjort. Det som også er dypt tragisk er at dommen også vil ramme deres barn; barna hennes vil jeg la døden rykke bort. Våre liv er eksempler for de som barn som Gud har gitt oss. Vi lever aldri bare for oss selv, men også våre omgivelser. Herren gransker våre motiver og hjerter. Og vi vil få igjen for hvordan vi lever. Gal. 6. 7 La dere ikke føre vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. 8 Den som sår i sitt eget kjøtt og blod, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden. 9 La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. 24 Men dere andre i Tyatira, alle som ikke følger denne lære og ikke har «kjent Satans dybder», som de kaller det – til dere vil jeg si: Jeg legger ikke noen ny byrde på dere. Men ikke hele menigheten er villfaren. Det er de som er tro. Men de andre er opptatt med et dypere liv men kommer lengre og lengre bort i fra sannheten. Satans dybder er den virkelighet de omgir seg med om de selv måtte si de skulle kjenne Guds dybder. 2. Tim. 3. m7 og som stadig får undervisning, men aldri kan lære sannheten å kjenne. 25 Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Er en kommet inn i Guds vilje med sitt liv og opplever kristenlivet rikt så er det ganger en skal senke skuldrene og la være å gjøre ting også. Budskapet som de trofaste i menigheten får er vakkert; Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. 26 Den som seirer og til det siste holder fast på de gjerninger jeg vil dere skal gjøre, ham vil jeg gi makt over folkene. Her kommer den Herre Jesus inn på hva de trofaste og seirende har i vente. Vi som troende skal under 1000-åresriket ha og få makt over folkene. 2. Tim. 2. 12 Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss. 27 Med jernstav skal han styre dem, og som leirkar skal de knuses. Jesu styre under 1000-årsriket vil også ha elementer i seg som viser at ikke alle mennesker er født på nytt. Det står om Jesus; med jernstav skal han styre dem, og som leirkar skal de knuses. Salme 72. 1. Gud, overlat din dom til kongen, gi kongesønnen rettferd fra deg! 2 Så skal han dømme ditt folk med rettferd, dine hjelpeløse med lov og rett. 3 Da skal fjellene gi folket fred og haugene rettferdighet. 4 Måtte kongen hjelpe de vergeløse i folket til å få sin rett. Han skal berge de fattige og knuse den som undertrykker andre. 28 Den samme makt har jeg fått av min Far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Alt makt som Sønnen har er mottatt fra Faderen og menighetens makt er gitt av Jesus. Rett før solen står opp. Kan du se den på østhimmelen. Morgenstjernen er lett å få øye på. Det er Venus, den stjernen som lyser klarest av alle stjerner. Derfor ble den også av de gamle vekterne kalt "den klare morgenstjerne". Og jeg vil gi ham morgenstjerne er å få og ha Jesus i evig eie. Han er som morgenstjernen. Når alle andre stjerner er sluknet lyser han for evig og alltid! 29 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Igjen får menigheten beskjed om det samme som de andre; den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Å lytte og etterleve det er av avgjørende betydning. Om en bygger sitt liv på sand eller fjell. Korah gjør opprør mot Moses 4. Mosebok, kapittel 15 til 18

Når Israel en dag kom inn i landet sitt, skulle de, hver gang de ofret et dyr, blande olje med mel som matoffer, og ta noe vin som drikkeoffer, og dette skulle ofres samtidig med dyret. Og mengden av mel, olje og vin, ble fastsatt etter hvilket dyr som skulle ofres. ( Kan være forhistorisk bilde på Nattverden, den som Jesus åt sammen med læresveinene sine, før han selv ble ofret) De fremmede som kom til Israel for å bosette seg der, skulle følge skikkene og lovene i Israel til punkt og prikke. For en lov og en rett gjaldt både for de fremmede og dem selv. Så skulle de bake en kake av det første melet de lagde og gi det som gave til Herren. De fikk instrukser om hvorledes de skulle få tilgivelse for synd som ble gjort i vanvare, og for synd som var gjort med overlegg. Og straffene Gud fastsatte for synder med overlegg, kunne være meget strenge. For eksempel ble en mann som hadde brutt Sabbatshvilen, straffet med steining. Og for at de nå ikke skulle glemme Guds bud og å holde seg til hans regler, sydde de blå snorer med dusker på klærne sine (påminningsdusker) Men så skjedde det en dag at Korah, Levis oldebarn, tok med seg 250 høvdinger fra Rådet, og reiste seg mot Moses og Aron og sa:" Dere tar dere altfor mye til rette, i og med at hver person i denne menigheten er hellig. For Herren er midt iblant oss alle. Hvorfor skal da absolutt dere opphøye dere over Herrens forsamling?" Men i det Moses hørte hva Korah hadde å komme med av anklager, falt han ned på sitt ansikt, og sa til Korah og flokken hans:" I morgen tidlig skal Herren sannelig gi til kjenne hvem som tilhører Ham, og hvem det er som er hellig. Den Han da utvelger seg, vil Han la komme nær inntil seg. Derfor skal dere da ta dere ildpanner og legge røkelse på, fremfor Herrens ansikt, og så skal Herren vise dere hvem Han har utvalgt seg! Og jeg sier til dere, Levis sønner: Er det for lite for dere at Israels Gud har skilt dere ut fra menigheten og ført dere nær inntil seg til å utføre arbeidet i tabernaklet? Hvorfor er det da nødvendig for dere å søke prestetjenesten i tillegg? Og hva er det så med Aron dere er så misfornøyde med? Husk at det som dere nå gjør, er at dere samler dere imot Herren! Og Moses sendte bud på Eliabs sønner, Datan og Abiram som hadde slått seg sammen med Korah, men de ville ikke komme til Moses, for de sa:" Du har ført oss opp fra Egypt for å la oss dø her i ørkenen, og så holder du fast på å være hersker over oss, og du forblinder vårt folk." Da ble Moses vred, og han ropte til Herren:" Du må ikke se til dette folkets offer, for ikke så mye som et esel har jeg tatt ifra dem, og ikke har jeg skadet dem heller. «Så sa han til Korah:" I morgen skal du og hele flokken din komme frem for Herrens ansikt sammen med Aron. Og dere skal bringe med dere ildpannene deres." Og slik skjedde det, at neste morgen tok hver av dem med seg sine ildpanner og la ild og røkelse på dem, og de stilte de seg opp ved døren til Åpenbaringsteltet. Herrens herlighet viste seg for hele menigheten. Men Gud sa til Moses og Aron:" Skill dere ut fra denne menigheten, så Jeg kan fortære den på et øyeblikk. Da bad Moses at Gud måtte spare menigheten fordi det bare var en mann som hadde startet dette opprøret. Og derfor sparte Gud menigheten. Men Han bad dem likevel om å komme seg bort fra området hvor Korah, Datan og Abiram bodde, for Gud ville utslette både dem og hele deres hus. Og noe senere kom så disse tre mennene ut i teltåpningene sine sammen med sine familier. Og Moses ropte nå til folket:" Ved dette skal dere kjenne at Herren har sendt meg for å gjøre alle disse gjerningene, og at det ikke har kommet fra mitt eget hjerte. For hvis disse menn dør på samme måte som er vanlig blant mennesker, da har Herren ikke sendt meg. Men hvis Herren gjør noe som ikke før har hendt. Nemlig at jorden lukker opp sitt gap og sluker dem med alle deres, så de farer levende ned i dødsriket, da vet alle at disse menn har foraktet Herren." Og med det samme han hadde sagt dette, revnet jorden under dem. Den lukket opp sitt gap og slukte Korahs menn og hele deres boliger, og de for levende ned i dødsriket med alle sine. Jorden skjulte dem, og de omkom og ble utryddet av menigheten. Og hele Israels menighet som stod rundt dem, rømte da de hørte skrikene deres, for de var redde at jorden skulle sluke dem også. Så sendte Gud ild fra himmelen og fortærte de 250 mennene som hadde holdt med Korah. Presten Eleasar tok så ildkarene som disse mennene hadde båret fremfor Herren, og brukte dem på den måten som Herren hadde fastsatt at de skulle brukes. For ingen andre enn de fra Arons ætt hadde lov til å brenne røkelse for Herrens Åsyn. Dagen etter denne hendelsen med Korah, anklaget folket Moses for det som hadde skjedd med Korah, Datan og Abiram, og dermed ble Guds harme på ny opptent. Og vreden gikk dermed ut fra Herrens Åsyn så 14 700 mann døde, foruten for de som døde for Korahs skyld. Og Aron stilte seg mellom de levende og de døde, og gjorde soning for folket så hjemsøkelsen imot dem stanset. Så ble Arons kall til prestetjenesten stadfestet. For av alle de tretten staver som Gud bad dem komme frem med, en for hver stamme, pluss Levis stammes, så var det Arons stav, for Levis hus, som spirte og skjøt knopper, og den hadde til og med ferdige mandler på seg. Dette var tegnet på Arons utvelgelse som prest.

I den apostoliske tid rådet der et vidunderlig samfunnsliv blant de frelste.

Vekkelse var det ikke bare høst og vinter, men Herren la hver dag den som lot seg frelse til menigheten. Tallet som på pinsedag nevnes med omlag tre tusen, vokste straks til omlag fem tusen menn og hertil kommer så alle kvinner og barn. Kjærlighetslivet var på sine høyder og derfor var de snille og gode mot hverandre, så de utenfor kunne si: "Se, hvor de elsker hverandre." De ventet på (at) Jesus snart skulle komme igjen, og det var vel meget derfor de solgte sine eiendommer og la verdiene for apostlenes føtter så de fattige også kunne nyte godt av deres gods, mens de i fellesskap ventet på Jesus. Partier og slike ting som der i våre dager er så meget av, er helt fremmed for den tid, men det gjorde sitt inntog senere, og bragte megen elendighet og forvirring med seg. Men mot dette herlige kjærlighetssamfunn er det satan retter sine våpen på en meget listig måte. Vi bør endelig være våkne for satans list. Ananias og Saffira hadde som de andre lovet Herren at også de skulle selge sin eiendom, og gi alt til apostlenes administrasjon, men her var det satan seiret så der kom fusk og svik med i handlingen. Selvfølgelig tenkte de begge det var kapital som var lett og skjule, men alt som ikke er av lyset vil før eller senere komme for dagen. Noen menneskers synder er åpenbare og går forut for dem til doms, mens hos andre følger de etter. All skjult og uerkjent synd vil følge hvert menneske som skyggen. Da Ananias kom med pengene kjente Peter klart i sin ånd at her var fusk og svik med i spillet og sa derfor: Ananias, hvorfor har satan fylte ditt hjerte at du skulle lyve for den Helligånd og stikke noe av akerens verdi til side? Var den ikke din så lenge du hadde den? Og var den ikke i din makt da den ble solgt? Hvorfor har du satt deg denne gjerning fore i ditt hjerte? Du har ikke løyet for mennesker men for Gud. Men da Ananias hørte disse ord falt han død om. Det var nok tre spennende timer for Saffira som ventet han skulle komme hjem og fortelle hvordan fusket gikk, men han kom ikke og derfor gikk hun selv til Peter, men den samme synd bragte døden også over henne. Syndens lønn er døden. Den dreper samfunnslivet med Gud og de frelste. Den har drept og dreper mangt et legeme i ung alder, og den har i seg evig død og dom. Intet i verden skulle vi Guds folk være så redd som synden. Vi må avsky den i alle dens skikkelser. Gå av vegen for ondt, sier Peter. Det synes være en hård dom disse syndere fikk, men tenk om Peter hadde latt det passere uten videre, så hadde det nok snart kommet for dagen. Hvert syndig frø som får leve udømt, bringer alltid rik frukt til død og ødeleggelse. Nå kom det stor frykt over alle som hørte det. Hadde det fått passere, hadde det blitt misnøye og misunnelse hos de som hadde gitt alt og dertil ett eksempel til dårlig etterfølgelse. Se hvordan Paulus i Ef. 5, 8-12 formaner Guds folk. Vandre som lysets barn, for lysets frukter ter seg i all godhet, rettferdighet og sannhet, i det I prøver hva der er velbehagelig for Herren, og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller. La ikke ditt motto være: Hvor nær kan jeg gå verden, men hvor langt kan jeg komme fra den. Det var da Peter varmet seg sammen med verden han sverget på at han ikke kjente Jesus. Det finnes dem som mener at et Guds barn ikke kan synde fordi det har fått Guds natur. Jeg har selv engang hørt en predikant si fra talerstolen, at etter Gud dømte synden på Golgata har han siden ikke sett synd, så om et menneske banner eller ber, er for Gud akkurat det samme. Det er et evangelium fra selve helvete. Her har på denne jord bare vært en syndfri; nemlig Jesus Kristus. Synd var ikke i ham. Hver enkelt troende har fremdeles den adamittiske natur i seg, og det er over denne vi skal ha seier. Den som sier han ikke har synd han dårer seg selv, sier Johannes. Skyldfri er vi i det fullkomne offer som Gud bragte for oss i sin sønn på Golgata, men se det er noe ganske annet. Den eneste måte vi kan få seier over det gamle menneske på er å leve i ydmyk selverkjennelse og dømme synd som synd og gi plass for den Helligånd i våre hjerter. Slik levet de gamle seiershelte, og det er ingen annen veg lagt for oss. Jeg takker Gud for den frelse jeg fikk erfare for over tredve år siden og for å være bevart i nåden til idag, men det er en dyp bedrøvelse i mitt hjerte over at Jesus ikke har fått sitt bilde tydeligere i meg alle disse år. Det er jo ikke i det ytre fotografi vi skal ligne ham, men i karakter, i kjærlighet og alt det den har i seg. Materialet er dårlig, men Mesteren dugelig. Paulus' ord i Fil. 1, 6: Han som begynte en god gjerning i eder vil fullføre den til Jesu Kristi dag, gir trøst til mitt hjerte. Må så Herren hjelpe oss alle i det nye år i tjenesten i Hans rike. Både vi som tjener i forkynnergjerningen såvel som enhver annen der tjener hver i sitt kall.

Relaterte linker:  
http://blog.janchristensen.net/2011/04/nr-127-david-wilkerson-dde-tragisk-var.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-282-dde-david-wilkerson-fr-tiden.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kristi-etterfoolgelse http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Du-er-funnet-og-veiet-at-du-er-for-lett http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betal-prisen-eller-la-hver

Ingen kommentarer: