torsdag 28. juni 2012

Nr. 440: Evangelist Dag Arne Saltnes og grunnlegger av Holy Riders (HR) er selv skilt som troende og gjengiftet med Anne Gerd som selv er fraskilt, og Saltnes blir profilert på kanal 10. Den som lever i hor er en horkarl og den som er gift med en fraskilt driver hor lærer Guds ord!

Nr. 440:

Evangelist Dag Arne Saltnes og grunnlegger av Holy Riders (HR) er selv skilt som troende og gjengiftet med Anne Gerd som selv er fraskilt, og Saltnes blir profilert på kanal 10. Den som lever i hor er en horkarl og den som er gift med en fraskilt driver hor lærer Guds ord!

Kanal 10 er enda en såkalt kristen kanal som profilerer gjengifte forkynnere. Her ved Evangelist Dag Arne Saltnes og grunnlegger av Holy RidersEvangelist Dag Arne Saltnes og grunnlegger av Holy Riders er for familier med Gud, eller for «dus» med Gud!

Jeg kjenner Saltnes litt, han kom til Karmøy fra Østlandet på begynnelsen av 1980 da jeg var nyfrelst. Jeg hadde nettopp kvittet meg med all verdslig musikk, men i hans skap var det overfylt. Han var vokst opp i et godt kristent hjem, men han var åpenbart ikke født på nytt. Er en født på nytt er en født ved sannhetens ord, noe Dag Arne Saltnes helt sikker aldri har vært?!

En blir ikke en hest av å stå i en stall eller en fisk ved å komme i vann

Det er her problemet er. En kan alle de religiøse sjargongene og kan så mye, men en er ikke født på nytt. Det hjelper ingenting å ha vokst opp i et godt kristent hjem, hvis en ikke selv er født på nytt. Saltnes ser på Gud som en moromann som han kan ha det moro i sammen med. Men kristenlivet starter ikke ved å ha det gøy, men ved å bli født på nytt. Det er her forskjellen på alt er. Uten en ny fødsel, så er en ufrelst. Det hjelper ikke med gode og gudfryktige foreldre, hvis en ikke selv har tatt imot Jesus og blitt et Guds barn. Saltnes elsker verden da han er et barn av verden. Han kan mye av det kristne språkbruket men han bærer ikke den kristnes frukter da han ikke er født på nytt. Da holder en på som han også gjør. At Kanal 10 og andre bruker ham som sanger og forkynner gjør dem alle medskyldig i hans synd og at han har buken som gud, og ikke den levende og sanne Gud. Frukten eller mangel på frukt vitner om at han er uomvendt og levende død.

Saltnes var av den typen som alltid viste best selv!

Det hjelper ikke med et vist talent på det sjelelige område. Saltnes hadde hyllemeterer med verdslig musikk og opprådde slik at han var komme lengre enn oss andre troende. Ja, han var komme så «langt» at han ikke trengte Gud egentlig. Da er man ikke født på nytt, ikke en gang en baby kristen. Han var overfladisk og umulig å snakke med på det åndelig planet. Men å snakke om stemning, Amerikanske biler og alt annet, da var han i sitt ess. Uten å erfare en ny fødsel på innsiden, er man ingen sann troende!

Den nye fødsel!

Da Jesus snakket med Nikodemus sa han ”… Sannelig. Sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.” Nikodemus sa til Ham, ”Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?” Jesus svarte, ”Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny…” (Johannes 3:3-7). Utsagnet ”født på nytt” betyr bokstaveligtalt ”født fra oven”. Nikodemus hadde et reelt behov. Han trengte en endring i hjertet – en åndelig forvandling. En ny fødsel, å bli født på nytt, er en handling av Gud, der evig liv blir en del av personen som tror (2. Korinterbrev 5:17; Titus 3:5; 1. Petersbrev 1:3; 1. Johannesbrev 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Johannes 1:12,13 indikerer at å bli ”født på ny” også betyr ”å bli Guds barn” gjennom å tro på Jesus Kristus. Men et logisk spørsmål kommer opp, ”Hva må et menneske gjøre for å bli født på ny?” Apostelen Paulus sier i Efeserbrevet 2:1, ”Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder…” Til romerne in Romerbrevet 3:23, skriver apostelen, ”…alle har syndet og står uten ære for Gud.” Derfor trenger et menneske å bli født på ny for å få syndene sine tilgitt og for å kunne ha et forhold til Gud. Hvordan kan dette gå til? Efeserbrevet 2:8-9 sier, ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.” Når et menneske er frelst, er han/hun født på ny, åndelig forvandlet og er Guds barn. Å være ”født på ny” i åndelig betydning, betyr å stole på Jesus Kristus, han som betalte straffen for alle synder da han døde på korset. ”Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning…” (2. Korinterbrev 5:17a). Dersom du aldri har stolt på Herren Jesus som din frelser, vil du overveie kallet når Den Hellige Ånd snakker til hjertet ditt? Du trenger å bli født på ny. Vil du be en bønn fordi du angrer i dag, og bli en ny skapning i Kristus? ”Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud” (Johannes 1:12-13). Midt på dagen samtalte han med en samaritansk kvinne, som ble sett ned på av folk. Men ved nattetid samtalte han med en mann, som ble sett opp til av folk. Mannen het Nikodemus og tilhørte det strenge fariseer-partiet. Han hadde en aktet stilling som medlem av Det Høye Råd i Jerusalem. Han ville vite hvem denne Jesus var som gjorde så mange tegn under høytiden. Derfor oppsøkte han Jesus for en nattlig samtale. En hel delegasjon fra Jerusalem hadde tidligere oppsøkt døperen Johannes ved Jordan, for å vite hvem han var. Nå var det altså Jesu tur til å bli utspurt. Men Jesus måtte da slå fast både om Johannes´virke og sitt virke: "Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd". Men det Johannes kom med og det Jesus kom med, måtte tas imot for å komme inn i Guds rike i de dager. Jesus sa derfor: "Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Døperen Johannes pekte gjennom sin forkynnelse på Jesus: "Se der Guds lam, som bærer verdens synd". Dette fikk Nikodemus siden se på Golgata. Der tok han ned fra korset Jesu avsjelede legeme sammen med en annen rådsherre, Josef fra Arimatea. På Golgata måtte Nikodemus se opp for å få øye på Jesus på korset. Nettopp dette fikk han høre om av Jesus i den nattlige samtalen: "Likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet". Det nyttet altså ikke for Nikodemus å likestille seg med Jesus, ved å kalle ham for lærer. Det brakte ham ingen frelse. Han måtte tro på Jesus Kristus som Guds Sønn og sin personlige Herre for å bli frelst. Og frelse trengte Nikodemus. Det trenger også alle mennesker. Derfor sa Jesus i denne nattlige samtalen: "Dere må bli født på ny"! Likesom israelittene ble bitt av seraf-slanger og fikk slangegift i seg under ørkenferden, så har syndens gift trengt inn i hele menneskeheten. Redningen for israelittene ble å se opp på kobberslangen, som Moses reiste opp i ørkenen. Redningen vår ligger i å se opp på Jesus, som ble hengt på et kors. Fra Jesu sår strømmer det legedom til alle som vil ta imot. Av den grunn kunne Jesus si om seg selv: "Hver den som tror på ham, skal ha evig liv". Dette evige liv som er Guds eget liv, meddeles mennesket i gjenfødelsen. Gjenfødelsen er ingen naturlig fødsel, der en for annen gang kommer inn i mors liv og blir født. Gjenfødelsen er derimot en åndelig fødsel, der Guds Ånd flytter inn i menneskets ånd og gjør den levende. Der det var åndelig død, blir det da åndelig liv. Meddelelsen av evig liv er nøye knyttet sammen med syndenes forlatelse. Apostelen kan derfor si: "Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser". Siden gjenfødelsen helt og holdent er et verk av Gud, kaller Jesus dette å bli "født av Ånden". Ånden ligner på vinden. Den kan ikke sees, men den kan merkes. Det er merkbart at et menneske har gått over fra døden til livet åndelig talt. Det mennesket har begynt å forstå seg på åndelige ting, siden det har fått åndelige sanser. Gjenfødelsen ble en personlig erfaring for Nikodemus. En dag vil dette også erfares av hans folk Israel. Herren sier gjennom profeten Esekiel: "Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte".

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-314-livet-med-jesus-blir-bedre-ar.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-419-anbefaling-som-evangelist-og.html http://janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Mitt-personlige-vitnesbyrd

4 kommentarer:

hjemveien sa...

Kjære Broder i Herren.

Takk for mye gode tanker her, - som jeg fant fordi jeg googlet "serafslanger".

Viktige ting du tar opp. Viktig at jeg har tid til Gud, slik at jeg kan leve i de gode gjerningene, Jesus vil at jeg skal gjøre. (Ef.2.10, Jak.4.8).

Når jeg leste det du har skrevet, tenkte jeg på hun som du skrev om, som har vist mange veien til JESUS, - Selv om hun hadde hatt 7 menn osv...

Og Mat.18 "Når en bror synder". Der det blant annet står: "Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?"
(les gjerne hele kap.)
Jeg tenker ofte når noen gjør noe "rart": Kanskje jeg hadde gjort det samme selv, - hvis jeg hadde "gått i de samme skoene", og kommet i den samme situasjonen som vedkomende.

DET ER IKKE SIKKERT AT GUD LIKER, AT DU "HENGER UT NOEN" PÅ NETTET?

Ellers: Som aktiv kristen 19 åring, var det "himmelsk" å møte Holy Riders og det kristen motorsykkelmiljøet. Jeg var med i starten av HR.

Her er noe Gud fortalte meg:
http://hjemveien.blogspot.no/2014/01/tilgitt-gud-vekket-du-meg.html

HERREN VELSIGNE DEG!
Til deg: 4.Mos.6.24-27

Hilsen
MinsteBror

Jan Kåre Christensen sa...

Takk for gode «råd» broder. Har hørt de et tusen ganger før, fra mennesker som ikke har noen råd eller resultater å vise til!

Ha en fortsatt fin dag!

Mvh
Evangelist og bibellærer Jan K Christensen
Smyrna Oslo

hjemveien sa...

Takk for kjapp tilbakemelding.

Unnskyld hvis jeg gir råd.

Uten Ham kan jeg ingenting gjøre.

Resultatene???
Jeg får lov til å "dele ut" noe av det Jesus viser meg. Akkurat som disiplene fikk dele ut mat fra en matpakke. Da Jesus velsignet ble det nok til alle. Når jeg deler videre av DET JESUS GIR, fordi han vil det akkurat da, - da er det noen som får noe fra Herren.

Jeg ber: Gud tal til meg, så mine ord en tone bringe kan fra deg. (Fra en sang)

Noen ganger er det "egne ord".
Noen ganger erfarer jeg at det er ord fra Herren. Jeg får så, Gud gir vekst. "Enkelt og vanskelig".

Ha en god søndag!

Hilsen
MinsteBror

1.Kor.12.20-22
Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke»,eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere». Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg har ikke skrevet bibelen bare formidler dets budskap.
Er mann gjengiftet så taler Guds ord at mann skal da omvende seg.
Hva vil det si å onvende seg?
Be Gud om tilgivelse og forlate den en har inngått et ugyldig ekteskap med!
Og leve singel eller forlike seg.
Ikke vanskelig bare en vil.
Amen og ha en fortsatt fin søndag!