lørdag 25. august 2012

Nr. 456: Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!

Nr. 456:

Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!

Finn Arne Lauvås minner meg om en St. Bernhards hund i forkynnelsen som deler ut litt saft til en døende pasient som trenger en omfattende behandling på sykehuset da han har en brukket rygg som den Norske kristenheten har og liger nede forFørst vil jeg kort forklare hva Evangelist Finn Arne Lauvås lærer i dag: Det er at han har gått bort i fra den såkalte dispensasjons læren som går ut på at Gud har «to» folk. Der Finn Arne mener at Gud har kun «et» folk som er alle troende i Kristus. Israel er ikke lengre Guds eiendomsfolk som har spesielle løfter. Ergo ikke noe 1000 års rike da Johannes Åpenbaring allerede er oppfylt og det vil ikke bli noe trengsel hverken for Israel eller for verden. Dette er det meget å si, og lurer du på noe så kan du sende inn spørsmål og du vil få svar. Men skrin under fult navn og seriøst eller så vil jeg ikke besvare da jeg dessverre får inn litt for mange stygge og sleivete kommentarer, mailer etc.

1.) Hørte på Maranta Radioen en tale fra sommer stevnet deres. Dessverre er det mange år siden de hørte fra Gud som kan invitere en slik frafallen og forført forkynner. Fikk forresten en mail i fra de at jeg måtte omvende meg etc. og spurte da hva i fra og har ikke fått noe svar enda, snakk om freidighet og frekkhet hos Maran-Ata her i Oslo. Finn Arne Lauvås talte et intetsigende og platt budskap som han forkynte mye bedre før. Hva har skjedd? Det er kommet inn noe her som bibelen beskriver som Vrang Lære. Da blir resultatet at en lever i et åndelig tørt land. Sal 68:7 Gud gir de enslige hus, fører fanger ut til lykke; bare de gjenstridige bor i et tørt land.

2.) Lauvås er og forblir en erstatnings teolog, ferdig arbeid. Hva er det å være erstatnings teolog? Israel i den gamle pakt skal erstattes med den kristne menighet i den nye. Det er den kristne menighet som er det nye gudsfolket, det nye Israel. Betydningen av dette er at alle de løfter som Israel fikk i den gamle pakts tid, nå overføres på menigheten. Landløftet blir erstattet med Guds rike. Med Guds rike menes menigheten her på jord og himmelen i evigheten. Løftet om land som Abraham, Isak og Jakob fikk av Herren, var selvsagt noe håndgripelig og konkret. Men erstatningsteologien åndelig gjør disse løftene. Det historiske og materielle innhold i løftene blir borte og de knyttes ikke lenger til Israel, men til menigheten. De som tror på Jesus som sin frelser.

3.) Guds løfter til det kjødelige Israel står fast. Jeremias 31. 35 Så sier Herren, som satte solen til lys om dagen og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten, han som oprører havet så dets bølger bruser - Herren, hærskarenes Gud, er hans navn: 36 Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ætt ophøre å være et folk for mitt åsyn alle dager. 37 Så sier Herren: Dersom himmelen kan måles der oppe, og jordens grunnvoller utforskes der nede, da vil også jeg forkaste all Israels ætt for alt det de har gjort, sier Herren. Det kan vel ikke sies sterkere? Så lenge jord, himmel, sol og alt annet vil bestå vil Israel være Herrens utvalgte folk, på tross av deres feil og mangler.

4.) Menigheten er en parentes ut i fra Romerbrevet 9-11. Som folk er Israel i dag satt til side mens Gud virker blant alle hedningefolkene. Israel er fiender fordi de forkastet evangeliet om Jesus. Men Gud elsket oss mens vi ennå var fiender og hans kjærlighet nådde oss mens vi ennå var syndere (Rom. 5:8-10) På samme måte er det vantro Israel elsket av Gud – for fedrenes skyld. Gud kan ikke oppgi dette folket og har en spesiell plan for dem. En plan som skal oppfylles når fylden av hedningene har kommet inn i Guds rike (Rom.11:25) De løfter han gav til Abraham, Isak og Jakob, angrer han ikke på. Israel skal bli frelst og bli til en velsignelse på jorden. Det skal skje i deres eget land Israel.

5.) Lauvås forkynner det samme år ut og år inn, ingen utvikling og nye sider. Men det er ikke så underlig da han både opptrer direkte kjødelig og har begynt med erstatnings teologi.

6.) Finn Arne Lauvås minner meg om en St. Bernhards hund i forkynnelsen som deler ut litt saft til en døende pasient som trenger en omfattende behandling på sykehuset da han har en brukket rygg som den Norske kristenheten har og liger nede for.

7.) Lauvås gir ikke rett mat i rette tid. Det hjelper ikke å forkynne om Kristus og Guds løfter etc. da folket lever i synd og lever på avstand. Da må en høre et omvendelse og vekkende budskap som griper enn i samvittigheten og som får en til å våkne opp. Og når Kristus blir et mantra ord blir forkynnelsen blir det nesten som å høre et New Age møte eller som Fariseerne var på Jesu tid som gjentok seg selv til det kjedsommelige. Kristus begrepet utvanner Lauvås og hans likesinnede. Det er etterfølgere Kristus Jesus vil ha, ikke tilhengere og apekatter!

8.) Lauvås er vanhellig som person blitt og tar seg selv høytidelig mens andre bryr han seg ikke om, det er kjødet. Hadde en debatt med Lauvås for 3 år siden da han overhode ikke kunne og ville svare meg angående bl.a. Johannes Åpenbaring 20 der det står rett ut at det skal komme et 1000 årige rike med Jesus. Og 1 år etterpå så mente han på nette under en Facebook samtale at han skulle ha druknet meg da han døpte meg for 30 år siden, snakk om forandring.

9.) Lauvås er en farlig person da han har fått tillitt blant store deler av kristen Norge. Vi leser flere plasser om slike personer som ham i Guds ord. Her er en plass. Rom. 16. 17 Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; 18 for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter.

10.) Lauvås har en klø pinne større og sterkere enn mange andre, og han liker å bruke den på «fårene» som ikke tåler og liker sannheten. Apostelen Paulus advarte ved flere anledninger at det skulle komme slike forkynnere som Lauvås som begynte godt men som etter hvert vil ende i kjødet og føre mennesker inn i et åndelig mørke. Her kunne vi tatt mange skrift steder, men her er et. Ap.gj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig. Han lokker og får disiplene etter seg, de som tror på Jesus. Men som blir ført vill da Lauvås er i dag en forfører og en person som er blitt hovmodig og ser ikke sitt eget åndelig ståsted. Legg merke til ordlyden i det Paulus sier at dette skulle skje etter hans bortgang. Før det da han og de andre Apostlene levde hadde de ikke fri boltre plass, men det skulle de få ett hans bortgang.

Sluttkommentar: Er det håp om forandring og forbedring? For meg så fremstår Lauvås såpass grunn at jeg betviler meget sterkt på forandring. Og de som liker hans forkynnelse er faktisk ikke et hakk bedre. Men vi kan alltid få lov å be og håpe, selv Kong Manasse fant tilbake til Gud i fangenskap i det store Babyloniske rike! Som vi leser om bl.a. i slutten av 2 Kongebok. Vå får tro og håpe at det samme skjer med Lauvås og resten av kristen Norge før det er for sent. Kong Manasse omvendte seg nesten i den 13. time, men selv da var Gud nådig som han er mot alle som omvender seg, bare ikke stoltheten og egen rettferdigheten er for stor og har inntatt dem helt og de er helt forblindet og har forherdede hjerter!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=enda-mer-vranglaere http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-14.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-155-hvorfor-angriper-du-herrens.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-391-kristenfolket-i-norge-sover-er.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=linjene-i-esekiel-40-48 http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-195-1000-ars-riket.html

12 kommentarer:

Birger Helland sa...

Du burde ikke kalle dette en himmelsk blogg så lenge du rakker ned på andre på denne måten. Dette er ikke å gå i Jesu fotspor slik du fremstiller at du gjør.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk for kommentaren Birger Helland.

Du skriver:
Du burde ikke kalle dette en himmelsk blogg så lenge du rakker ned på andre på denne måten.

Jeg rakker ikke ned på noen, men på den lære eller de liv de fører som en kristen. Men jeg blir rakket ned på, der de angriper andre ting enn hva jeg tror og lærer. Du snur alt på hode!

Dette er ikke å gå i Jesu fotspor slik du fremstiller at du gjør.

Les f.eks. Matt. 23 og Joh.e. 5-9, hva tenker du om dette?

Birger Helland sa...

Når jeg leser Matt 23,12 og ser på det du har skrevet, synes jeg det minner svært mye om å sette seg selv høyt. Du kan være glad at Jasus bærer over med deg.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk for svar, men jeg skjønte ikke «bære» av hva du mente. Du må forklare, dette ga ingen mening!

Jeg holder frem Guds ord, er det å sette seg selv høyt? Eller hva det noe annet du mente?Birger Helland sa...

Ja så lenge du fremholder det slik at du er den eneste som holder frem Guds ord på rett måte.

Jan Kåre Christensen sa...

Tull, dette har jeg aldri gjort!

Du kverulerer!


Birger Helland sa...

Les Matt 7,1-5

Jan Kåre Christensen sa...

Det er tøv det du kommer med, det er ikke noen som er mer fordømmende enn Finn Arne, det er på kanten med galskap det han holder på med etter han forkastet Israel som Guds eiendoms-folk!

Birger Helland sa...

Skjønner at det ikke nytter å skrive mer, du ser bare ikke bjelken så lenge du ikke stiller deg foran "Guds speil". Håper du gjør det.

Jan Kåre Christensen sa...

BIRGER HELLAND, det er hersketeknikk og manipulasjon du holder på med!
Helt forkastelig tanker!
Jeg trenger ikke noe av det visvas du kommer med!

Birger Helland sa...

For hvert svar du har gitt skinner det gjennom at du trenger å ta inn over deg det som står i Matt. 7,1-5. Med det sier jeg takk for meg her, og takk for du ihvertfall la inn det jeg skrev. Lykke til videre i livet.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg se alt motsatt en deg, det er nødvendig med noen som også kan påpeke synd og vranglære i Guds menighet!
Lykke til selv!