søndag 26. august 2012

Nr. 457: Troen på at Gud skal pine de ikke troende i all evighet er imot Guds vesen, ubibelsk og ulogisk

Nr. 457:

Troen på at Gud skal pine de ikke troende i all evighet er imot Guds vesen, ubibelsk og ulogisk!

Fra mine bibelkommentarer Joh. Åpenb. 22. 11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse. Nå vender vi tilbake til hva vi ellers finner i Guds ord av sannhet og lærdom. Vi finner det samme i en Profet i GT som ofte blir sammenlignet med Johannes, profeten Daniel. 12. 10 Mange skal bli renset og tvettet og lutret. Men de ugudelige skal fortsette i sin ugudelighet, og ingen av dem skal skjønne noe. Men de forstandige skal forstå. Verden er håpløst fortapt, men hvordan er det med de kristne? Går de videre og videre med Herren? Dessverre så viser det seg at alt for ofte blir en liggende etter på veien. Men for den som går med Herren skal vandringen bli herligere og herligere. Som troende så ligner vi mer og mer på Jesus ettersom vi vandrer med ham. 12 Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning. Vi som mennesker vil få lønn som fortjent hos Herren. Det er viktigere å samle skatter i himmelen enn på jorden. Det er mer dyrebart enn alt. Bibelen gir anvisning også her. Matt. 6. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Alfa er den første bokstaven i det greske alfabetet akkurat som A er i det norske. Og Omega er den siste i det samme alfabetet akkurat som Å er i det norske. Jesus er Guds første skapning og som den siste skal han stå frem på støvet. Han er den første og den siste. Han er A og Å, med alt det innbefatter. Hebr. 12. 2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Vi leser her igjen som mange andre plasser at Jesus er både opphavsmann og fullender. Den todelingen med Jesus er noe som går igjen. Ved hans død og ved hans liv, siste Adam, det andre menneske etc. 14 Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen. Vi ser opp på mennesker som får noe til. Vi synes synd på mennesker som mislykkes. Vi tenker og snakker som mennesker. Men det som er virkelig å mislykkes er å unnlate å ta imot Jesus, og å virkelig å lykkes er å ta imot Jesus. Og hvis en når frem en dag, da har en lykkes mer enn noen andre. 15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn. Nå er det de som leser dette verset slik som at det står noen utenfor og er slik som disse. Det stemmer ikke, det er disse som lever slik og gjerne vil tro. Men de vil aldri nå frem, om de tror. Som lever her som nevnt. Paulus taler i 2. Tim. 3 om de som lever i synd. Men de skal faktisk mange av dem også elske Gud, men det er noe de elsker mer enn Gud: “sine lyster”. 2. Tim. 3. 4 svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud.

Troen på at Gud skal pine mennesker som forkaster hans frelses tilbud i sinn Sønn, den enbårne. Er en lære som de kristne «tror» på men som de ikke vil vedkjenne seg. Hvorfor det? Noe av det svaret prøver jeg å gi i denne artikkelen her illustrert med en falsk forkynner som har «makt» over fårene som i blind lydighet er autoritets tro som dessverre de aller fleste troende er imot det som de blir lært opp til å tro på om det stemmer med Guds ord eller ikke (illustrasjons foto er den falske profeten Jan Hanvold som både lever i synd, er pengegrisk og forkynner et falskt evangelium)Hva er helveteslæren?

Dette er selvfølgelig et meget omfattende tema, og jeg selv har min bakgrunn fra Luthersk og pinse forkynnelse vet at de forkynner veldig likt om dette. De forkynner kort fortalt at menneskene som i dag som går ut av tiden kommer i en mellomtilstand som de lærer riktig. At de ikke troende kommer til dødsriket og de troende til Paradis. Men etter dommen foran den hvite trone vil de troene gå inn til evig herlighet. Mens de ikke troende vil lide en evig, smertefull og pinefull tilværelse i all evighet i sammen med Satan og hans falne engler og demoner.

Hva jeg ikke tror er riktig som Lutheranerne og Pinsevenner tror og lærer

Jeg har i det store og hele ikke problemer med hva de lærer angående sjelens mellomtilstand og at de troende skal leve evig i sammen med Faderen, Jesus og alle engler. Men troen på et evig vedvarende helvete er for meg forkastelig, meningsløs og ubibelsk. Troen på at Gud skal pine de ikke troende i all evighet er imot Guds vesen, ubibelsk og ulogisk!

Vi har mange artikler om dette emne på vår hjemmeside og blogg, du finner de under relaterte artikler på slutten av denne artikkelen, viktig at du leser dem også for å forstå hva Guds ord lærer om dette meget viktige emne!

Hvorfor skal Gud eventuelt pine Satan, demonen, de falne englene og mennesker i all evighet?

Etter dommen foran den hvite troen står det at Gud skal skape nye himler og en ny jord. Personlig tror jeg ikke dette er bokstavelig, men det blir som en total fornyelse over hele universet da alt ond og de onde er blitt utslettet for alltid.

Det er meningsløst at en god Gud skal pine og plage noen i all evighet

Gud har skapt oss mennesker med forstand, intellektuelt og følelser. Nor som han selv også er i besittelse av, bare fullkomment. Da selv lille meg vil si at det er totalt meningsløst med lidelse uten det har en hensikt, hvor mye mer da Gud selv?

Menneskene og Satan er i helvete kommet til sitt endelikt

Det som gjør troen på et helvete så meningsløst er at da er vår evige skjebne eller tilstand beseglet. Det vil ikke være mulighet for retrett, hva da? Og helvete er da for de som bibelen beskriver for onde, hvorfor skal de da lide? Og hvorfor skal de pines? Og hvorfor skal de ha det ondt? Da Gud er god og fullkommen? For meg så fremstår troen på et evig vedvarende helvete som direkte ulogisk og direkte imot Guds vesen. Gud er ikke dum og han er ikke ond. Da er det rent logisk kun en utgang for de ikke troende og de som er onde som bibelen beskriver. Det er utslettelse eller til intet-gjørelse.

Hva er da utslettelse eller til-intet-gjørelse?

Da jeg er overbevist at det er dette bibelen beskriver om hva som vil skje med de vantro og alle som står Gud imot. Så la oss se på hva disse ordenene betyr og jeg henviser også til de andre artiklene som ligger ute på bloggene våre eller hjemmesiden vår slik at jeg ikke gjentar alt som er skrevet om dette emne fra før av.

Utslettelse: Det betyr egentlig å tape. Har en tapt? Ja alle som ikke tar imot Jesus som sin personlige frelser og Herre har tapt. Da er det kun en ting som venter dem. At de blir redusert fra det de er i dag til ingenting, de går bort for evig og alltid.

Til-intet-gjørelse: Da blir en som Sodoma og Gomorra fjernet for alltid og det er kun asken som blir liggende igjen som Guds ord lærer.

Noen misforståelse hvorfor mange oppriktige tror på et evig helvete

Død er noe som foregår forut før til-intet-gjørelsen. Da død betyr adskillelse, da blir det helt feil å argumentere med død her uten en vet hva ordet betyr og når det skal brukes.

Evig: Det greske ordet aionion, som vanligvis er oversatt med "evig" ikke per definisjon betyr "evig." Det refererer til en "gammel" eller "eon"; det vil si en bestemt tidsperiode. Imidlertid står det klart i det Nye Testamentet at aionion noen ganger er brukt til å referere til en evig lang tid. Da må vi forstå at også vår bibeloversettelse er total feil i sin språkbruk angående dette emne. Og det er en av grunnene til at jeg ønsker å oversette det Nye testamente fra Gresk og til Norsk. Av alle bibeloversettelser her i Norge er det kun Arne Jordly og Jehovas Vitner sin oversettelse som tar hensyn til dette.

Læren om et evig vedvarende helvete er ulogisk og stygg

Da vi allerede har så mye om dette emne ute på våre blogger og på vår hjemmeside skal jeg ikke prøve å gjenta meg selv for mye. Men Gud har gitt oss sitt eget ord, men også vår forstand og intellektuell for vi skal bruke det. Det som blant annet er forskjell på det Norske og det Amerikanske rettsvesen er at vi i Norge tror at selv den verste forbryteren kan forandre seg. Mens de i USA dreper vedkommende, for meg er det barbari det som Amerikanerne og andre holder på med. Det er en slik tankegang, om ikke verre som de som tror på et evig helvete har etter hva jeg tenker rent intellektuelt og med min forstand. Det er totalt meningsløst, fordummende og stygt å tro på et evig vedvarende pinens sted uten mulighet for å forbedre seg og kunne forandre seg. Derfor mener jeg at troen på at Gud skal pine de ikke troende i all evighet er imot Guds vesen, ubibelsk og ulogisk! Her i denne artikkelen har jeg også prøvd å fokusere ikke bare på hva Guds ord lærer, men at troen på at Gud skal pine de ikke troende i all evighet er imot Guds vesen og ulogisk! Da vi også vet at troen på et evig vedvarende helvete er ubibelsk, da burde og trodde en at flere forkynnere spesielt. Men også andre troende ville gått ut å sagt hva Guds ord lærer. Men det ser ut for meg at det er en stolthet og autoritets tro styrt kristenhet som ønsker enkelte vranglærere blant mennesker slik at de har kontroll over hva som er «rett» selv om det er ubibelsk og vrang lære! For Guds ord lærer ikke et evig pine for de ikke troende og de som er onde som Guds ord beskriver. Men at de skal bli utslettelse eller til intet gjort!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://no.wikipedia.org/wiki/Helvete_%28religion%29 http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-285-er-gud-et-monster-diktator-eller.html http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-432-gud-fader-skal-aldri-pine-et.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-281-helvetslren-er-en-middelalderlre.html

Ingen kommentarer: