fredag 17. august 2012

Nr. 455: Jeg blir beskyldt for å anbefale og formidle Jesus Only lære og forkynnere!

Nr. 455:

Jeg blir beskyldt for å anbefale og formidle Jesus Only lære og forkynnere!

Vi har en link med Ove Jan Ludvigsen som dessverre tror feil i en del ting som så mange andre i dag. Men allikevel vil jeg si at han er «En uredd Herrens tjener» som jeg skriver på hjemmesiden vår. Gå selv på hans hjemmeside og se, anbefales å ta en titt: http://www.lydmisjon.com/ Her er den og med bilde av broder LudviksenFra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 3. 15 Slik skal vi se det, alle vi som har nådd modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. Vi kristne skal leve i sammen ikke bare under 1000 årsriket og dernest i all evighet. Men her og nå. Men vi er kommet ulikt på vår åndelige modning og vi ser ulikt på mange ting. Men Gud vil gi klarhet i dette. 16 La oss bare, så langt vi er kommet, holde fram i samme spor! Men det er viktig å akseptere andre men selv ikke gå tilbake på det som Gud har vist en. Det er underlig når noen har sett troendes dåp men forkaster dette og melder seg inn i Statskirka. Statskirka er overmoden for å legges ned, den har overgått seg selv mange ganger. Luther var en underbar Guds mann, men han levde for 500 år siden og reformerte mye. Men det er helt ubibelsk at rettferdige og ugjenfødte skal tilhøre samme felleskap. 17 Ha meg som forbilde, dere også, og se på dem som følger det eksempel vi har gitt dere. Paulus store forbilde var Kristus. Men det er noe å ha et forbilde, men noe annet å leve opp til det. Paulus evnet det med sin beslutning og ved Åndens hjelp. Hadde Paulus fortsatt med å følge forskrifter og anordninger hadde det ledet inn i hat, intoleranse og parti sinn. Men Jesu kjærlighet hadde smeltet hans hjerte etter han møtte sin Frelser på vei til Damaskus (Ap.gj.9.). Jesu kjærlighet hadde gjort Paulus til en etterfølger og en kunne også ha ham til forbilde. 18 Jeg har sagt det ofte og må si det igjen med tårer at det er mange som lever som fiender av Kristi kors. Det er en smerte over å se at andre troende kommer til kort, gjerne gang etter gang. Vi er et legeme, når et lem lider og har det vondt smitter det over på alle andre. Salme 119. 158 Jeg ser med avsky på de troløse, som ikke gir akt på ditt ord. Det er dessverre fremdeles ”Judaser” som går blant de troende, som ikke har bryllups kledningen på. Men vi må skille mellom villeder og de som blir villedet. Og mellom bedragere og de som det mislykkes for. 19 De ender i fortapelsen, de har magen til gud og setter sin ære i det som er en skam for dem, og de er bare opptatt av jordiske ting. Det viser dessverre gang på gang at det er så altfor mange som tar så lett på alt. Gud er rik nok for alle men en må åpne seg opp og slippe han inn. Når fornøyelse og kjødets gjerninger får slå rot selv i den troendes hjerte og sinn. Da kan og vil en gå fortapt hvis en ikke omvender seg igjen (Esekiel 33).

Det har fremkommet beskyldninger imot meg at jeg ikke boikotter Jesus only folk som de aller fleste andre troende gjør da de ikke tror på den ubibelske treenighetslæren som dessverre de aller fleste troende er villedt til å tro på

Det har fremkommet beskyldninger imot meg at jeg ikke boikotter Jesus only folk som de aller fleste andre troende gjør da de ikke tror på den ubibelske treenighetslæren som dessverre de aller fleste troende er villedt til å tro på. Blant annet er det at jeg har noen linker til enkelte Jesus alene forkynnere og noen artikler på hjemmesiden av noen som tror på Jesus alene eller Jesus only læren. For meg er dette ikke så vanskelig, jeg tar avstand i fra den såkalte tradisjonelle treenighetslæren og Jesus only læren 100 % på dem begge. Og jeg ser på dem som like ubibelske og ulogiske. Men jeg tror at det er troende som er på vei til himmelen. Som er et lem på Jesu legeme som meg, som tror ikke riktig og lærer rett om Gud. Blant annet har noen linker ute blant bøker og linker der det er forkynnere som tror på Jesus alene læren. Det er i særdeleshet en forkynner der som jeg blir angrepet for å ha, det er Ove Jan Ludvigsen.

Ove Jan Ludvigsen

Jeg kjenner ikke så veldig mye til Ove Jan Ludvigsen. Jeg selv er blitt stengt ute på Verdidebatten hos Vårt Land, og fra Dagen og KS sin debatt forum. Men jeg har fulgt litt med innimellom. Der har Ove Jan Ludvigsen også deltatt. Og han er en av de få som har evnet å stå opp for Guds ord og sannheten. Da må det være berettiget og riktig at andre også får lest hva han skriver, selv om han lærer feil om Gud? Det gjør sikker også 99.9 % av kristenheten da de tror på en like stor og ubibelsk lære for det meste; treenighetslæren. At det er tre guder i en gud, som er både ubibelsk og en matematisk umulighet.

Hvorfor jeg liker Ludviksen

Da den rare og gamle Emanuel Minos som minner meg og profeten Eli ikke kunne svare på et så enkelt spørsmål på Visjon Norge om gjengifte, og da i særdeleshet blant forkynnere. Så tok den uredde Ludviksen om det på sin blogg som vi har gjengitt her på vår blogg her: http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-vart-land-30-07-2008.html

Det er forskjell på en vranglære og en vranglærer!

Jeg er uenig med Ove Jan Ludvigsen når det gjelder synet på Gud, men ellers deler jeg hans oppfatning i mye. Han imponerte meg veldig da han skrev på verdidebatt.no der han som en av de få som har skrevet der hold frem sannheten. Og t.o.m. advarte imot gjengifte som dessverre nesten ingen andre gjør i dag! Ludviksen er ingen vranglærer om han tar kraftig feil angående Gud og Jesus. Jeg ser det slik at vi skal prøve alt og holde fast på det gode som skrften sier. 1. Tess. 5. 20 ringeakt ikke profetisk tale; 21 men prøv alt, hold fast på det gode.

Alle som tror på treenighetslæren tror på en vranglære, men å si de er vranglærer er å trekke Guds ord veldig langt!

Jeg må med sorg i hjerte konstatere at de alle fleste troende tror på den katolske og ubibelske treenighetslæren. Det er underlig at de aller fleste kristne vedkjenner seg til de forskjellige trosbekjennelser som er laget av og til Katolikere. F.eks. i trosbekjennelsen «vår» står det en hellig almen kirke. Men det står det ikke da den ble skrevet, da sto det samme som det står i alle katolske kirker og skrifter: «en katolsk kirke». Snakk om å lure seg selv og andre.

Et redaksjonelt ansvar

At noen kritiserer meg for også å tollere andre, det er ikke hverdagskost. Stort sett får jeg kritikk for å kritisere andre. Det er det som aldri blir fornøyd uansett!

Den som har ører, hør! Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre: 17 ‘Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke sørge.’ For Johannes kom; han verken spiste eller drakk, og folk sier: ‘Han har en ond ånd i seg.’ Menneskesønnen kom; han spiser og drikker, og de sier: ‘Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere! Matt 11:15-19 Dere er som barn, sier Jesus i denne korte lignelsen. Barna leker på torget. Noen roper: ”Kom la oss å leke bryllup. Vi kan spille på fløyte, så kan dere danse.” Men de som ropte fikk ingen reaksjon: ”Dere ville ikke danse, dere ville ikke leke bryllup.” Barna lot seg ikke engasjere. ”Men la oss leke begravelse da,” ropte den første gruppen, ”vi kan synge sørgesanger.” Men heller ikke da fikk barna noen reaksjon. De ville ikke klage. De ville ikke leke begravelse. De var ikke i det sørgmodige humøret heller. Jesus er oppgitt. Dere ville ikke la dere engasjere, uansett hva vi foreslår. Dere er bare negative. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å tilfredsstille alle, men jeg vil aldri gå på akkord med min overbevisning. Det er også forkynnere som vi skal promotere og holde frem, selv om vi ikke er enig med dem i alle deler!

Hva jeg har under bøker og linker er ikke en del av min forkynnelse, men som er en «felleskristen» ansamling av gode linker

Det er sikker noen av dem som jeg skal fjerne? Har hatt 2 linker der som jeg vil fjerne. Det er av Hal Lindsay som jeg har for 25 år siden lest mye godt av, som nå er gift for 3 gang hørte jeg. Og av Derek Prince som var gift med ei fraskilt. Og som dermed levde i hor etter hva skriften lærer. Men det er også sikker andre som kunne vært fjernet og andre tatt inn. Men tiden strekker ikke til å ha den fulle oversikten over alt, men i det store og det hele er det veldig mange gode forkynnere der om dessverre de aller fleste lærer feil i en del ting. Som gjengifte, treenighetslæren og et Gud skal pine mennesker i et evig helvete.

Vi er ikke hjemme enda, derfor er det også mye feil lære blant de troende, enn så lenge!

Matt. 13. 24 En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: Himlenes rike er å ligne med en mann som hadde sådd god sæd i sin aker; 25 men mens folkene sov, kom hans fiende og sådde ugress blandt hveten, og gikk så bort. 26 Men da strået skjøt op og satte aks, da kom også ugresset til syne. 27 Da gikk husbondens tjenere til ham og sa: Herre! sådde du ikke god sæd i din aker? hvorfra kommer det da ugress i den? 28 Han sa til dem: Det har en fiende gjort. Da sa tjenerne til ham: Vil du da vi skal gå og sanke det sammen? 29 Men han sa: Nei, forat I ikke også skal rykke op hveten når I sanker ugresset sammen. 30 La dem begge vokse sammen inntil høsten, og når høsttiden kommer, vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det op; men samle hveten i min lade!

Fra boken de store profetier ved John F. Walvoord som ligger på vår hjemmeside her: http://janchristensen.net/Bibelens_store_profetier_John_F_Walvoord.pdf Den første lignelsen handlet om å høre Ordet. Den andre lignelsen tar for seg den blandede sæden, representert av hvete og ugress. Her fram stilles himlenes rike som en åker, der det er blitt sådd god sæd, og hveten begynner å komme opp. Men så viser det seg at en fiende sår ugress, og det vokser opp sammen med hveten. Da tjenerne spurte om de skulle sanke det sammen (Mat 13,28), fikk de høre at de ikke måtte gjøre det. I stedet sa Jesus: «La dem begge vokse sammen til høsten. Når det så er tid for innhøstning, vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det, men hveten skal dere samle i låven min» (vers 30). Både sannhet og løgn vil bli forkynt i perioden fram til oppfyllelsen av riket. Igjen ser vi at det ikke er noen støtte for det postmillianistiske syn om at hveten gradvis skal overvinne ugresset. Det foreligger heller ikke her noen oppfyllelse av gammeltestamentlige profetier om tusenårsriket, slik amillianistene hevder. Enda et læremessig problem oppstår ut fra det postmillianistiske argu ment at denne lignelsen indikerer at hveten blir tatt opp først, noe som motsier det syn at menigheten skal rykkes opp før den store trengsel. Argumentet bygger på den feilaktige oppfatning at dommen ved Kristi annet komme er en enkel begivenhet. Bibelen hevder at det vil bli en rekke dommer, der Gud i enkelte tilfeller først vil ta seg av de rettferdige, mens han i andre tilfeller tar seg av de onde først. Dette illustreres i den siste lignelsen, der garnet med de gode fiskene blir tatt opp først (Mat 13,48). Det virkelige problemet er imidlertid at dette avsnittet ikke taler om bortrykkelsen, som postmillianistene hevder. Det taler om Kristi annet komme, og da vil det ikke skje noen bortrykkelse. Ifølge dem som tror at Kristus vil hente sine før trengselen, vil bortrykkelsen finne sted noen år før Kristi annet komme, og dette blir ikke beskrevet hos Matteus. Argumentet om at denne lignelse taler om bortrykkelsen, er irrelevant, ettersom bortrykkelsen ikke er nevnt her. Som i tilfellet med lignelsen om såmannen, forklarte Jesus lignelsen om ugresset i åkeren for sine disipler. Han sa: «Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen. Åkeren er verden. Det gode kornet er rikets barn. Ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde det, er djevelen. Høsten er enden på denne tidsalder. Høstfolkene er engler. Likesom ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik skal det gå ved enden på denne tidsalder. Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet, og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, han høre» (Mat 13,37-43). Også her søker postmillianistene forgjeves etter en stadfestelse på at evangeliet skal triumfere over det onde i endens tid og at menigheten skal stå triumferende fram for Kristus ved hans annet komme. Det er hel ler tale om en utvikling av både godt og ondt, der det onde vokser og det gode taper terreng. Det er heller ingen støtte for den amillianistiske opp fatning at denne lignelsen oppfyller rikets løfter i Det gamle testamente. Det er i stedet en beskrivelse av tiden mellom Kristi første og annet komme. Her beskrives det som skjer i de to tusen år siden Kristus kom første gang. Noen har tatt imot det sanne budskapet, mens andre har fulgt falske lærer. Skriften taler om en økning av falske lærer mot endens tid. Det profeterer Paulus i Andre Timoteus 3,1-9. Sammenhengen i Matteus 13 viser at dette er en åpenbaring av riket i dets mystiske form. Det er ikke åpenbart i Det gamle testamente, men i Det nye.

Vi må leve med at det er forskjellige oppfatninger blant de troende, men vi må alltid selv passe på våre egne liv og forkynne hva Gud har vist oss

Jeg blir alltid stort sett beskyldt for å være for negativ, men her blir jeg beskyldt for å være for positiv. Men jeg prøver etter beste evne å føre en rettferdig «dom». Da jeg behandler de som tror på den falske treenighetslæren og den falske Jeus only læren rett. Begge er leirer som har mye godt, og mye dårlig, som skriften sier. Derfor anbefaler jeg fremfor alt annet hva jeg selv forkynner og underviser. Men heldigvis, det er fremdeles 7000 som ikke har bøyet kne for Baal og som vil og går på Herrens vei, jeg tror at Ove Jan Ludvigsen er blant dem som uredd og kraftfullt forkynner bl.a. klart imot gjengifte av troende som er en av hovedsakene for oss her i Smyrna Oslo og for meg i min tjeneste som en Ordets forkynner! Jeg akter å gjøre som Paulus formante sin unge medarbeider Timoteus. Forkynn du Ordet, for det skal komme sier Paulus. Og den tiden er kommet da en vil ha det som klør i øret, kan ikke se at Ove Jan Ludvigsen gjør det som forkynner så klart imot gjengifte selv om han dessverre tar feil i en del andre ting. Da spesielt om et evig brennende helvete og om Gud. Jeg tør å anbefale de som jeg også ikke er helt enig med, bare de selv lever som skriften lærer og holder frem så langt de er kommet. Men for all del, jeg håper at Ove Jan Ludvigsen og alle andre skal forandre på det som de tar feil og lærer ukorrekt om! Det er et av målene med å drive bloggene og ha en hjemmeside. At flere skal bli opplyst og bli satt i frihet. For den som Sønnen får frigjort, blir virkelig fri. Og Jesus er ordet, derfor er vår frigjørelse som troende knuttet opp til også rett lære og rett forståelse!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-433-dr-og-evangelist-emanuel-minos.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

Ingen kommentarer: