fredag 24. august 2012

Nr. 446: Vi trenger din støtte for å realisere Guds kall og tjeneste for vårt liv

Nr. 446:

Vi trenger din støtte for å realisere Guds kall og tjeneste for vårt liv

Kontonummer i Posten for «prosjektet» Det Nye Testamente, se her:

1204 33 59280

Fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 4. 17 Si til Arkippus: Pass på den tjenesten du har fått for Herren, så du fullfører den. Det ser ut som Arkippus har etterfulgt Epafras som menighetens Forstander?! Han fikk den oppfordringen av Paulus å fullføre tjenesten. Det kan være de som ville ha Epafras tilbake. Men det var nok ikke Guds vilje. Vekkelsesmøter skal bli avløst av bibeltimer og menighetens medlemmer på bli studenter i Guds ord. Da er det en rett åndelig utvikling

Her min herlige kone som står sammen med meg i liv, ekteskap og tjeneste. Vi feirer sølvbryllup til januar, Hallelujah, Hallelujah, Amen!Vi opplever at Gud har kalt oss til å gjøre noe helt grense sprengende. Det er å oversette Den Nye Testamente til Norsk. Derfor trenger vi din støtte. Kommer med en 20 punktforklaring på det, og jeg ber deg kun om en ting. Be over dette, om du kjenner fred så støtter du. Hvis ikke, så søk Herren videre og være til støtte og velsignelse for andre. Tror ikke alle skal støtte meg, men noen tror jeg da! Eller så hadde jeg ikke skrevet dette og gått ut med det, ære være Gud og Lammet fra nå av og inntil evig tid, Amen!

Her er kontonummeret for dette prosjektet i Posten: 1204 33 59280

1.) Jeg og kona mi Berit vil gjøre dette i sammen. Før da jeg reiste som forkynner både på heltid og deltid. Og mye ellers så har jeg gjort mye alene da kona har vært hjemme for å ta seg av barna. Nå er minstemann 18 år og vi står mye friere. Derfor vil jeg gjøre som Peter, og som er bibelsk og sunt. Tjene Herren i sammen med kona også med at vi begge gjør alt i sammen, dette vil igjen styrke ekteskapet noe som jeg ser som også en innvestering. 1 Kor. 5 Har vi ikke rett til å føre en søster med oss som hustru, likesom de andre apostler og Herrens brødre og Kefas?

2.) Vi trenger en helt ny oversettelse av Den Nye Testamente. Det er såpass mye feil og tvilsomme tilfeller som er oversatt for det skal stemme med de «vedtatte» sannhetene. Og da trengs det korrigering og å bli avslørt hva som ikke stemmer. Selvfølgelig klarer jeg ikke dette alene. Men med Guds hjelp og andre støtte og forbønn vil muligheten for en forbedring være stor.

3.) Pinsevenner er mest «skikket» til å gjøre «jobben». Dette kan høres ut som en floskel og overmot. Men når en har erfart selv bibelens budskap, da har en så mye større mulighet til å lykkes med det en holder på med. For et eksempel. En som er født med et språk og en som må lære det som voksen, hvem har størst mulighet for å snakke og skrive det flytende? Svaret gir seg selv. Tenk f.eks. på verdens beste bibel studie bok er f.eks. gitt ut av en pinsevenn, slik kunne jeg har fortsatt. Da tenker jeg på Dake`s Bible study Bible!

4.) Jan Hanvold og andre falske profeter lopper Guds folk for midler. Det er trist å se hvordan enkelte ja dessverre alt for mange støtter de falske og narraktige forkynnerne. Og de som forkynner rent, rett og klart og lever som en preker. De blir alt for mye oversett. Jeg har ikke tenkt å grave meg ned, men det er en tankevekker da så mange som forkynner det som klør i øret karer og kommer seg frem. Men de som forkynner og underviser klart og bibelsk, blir oversett og må ha arbeid ved siden av å studere og forkynne Guds ord. Derfor er min oppfordring at en støtter de som forkynner og lever rett, og ikke de falske profetene i tiden. Forkynneren 10. 5 Der er et onde som jeg har sett under solen - et misgrep som utgår fra makthaveren: 6 Dårskapen sitter i høie stillinger, mens fornemme folk må sitte lavt. 7 Jeg har sett tjenere ride på hester og fyrster gå til fots som tjenere.

5.) Her er et eksempel av mange dårlige oversettelser. For å oversette Matt. 7. 23 riktig: «Da skal det bli åpenbart for dem; de kjennes ikke ved meg og jeg ikke ved dem da deres liv var i lovløshet!» Da vil dette avsnitte bli slik: «Matt. 7. 21 Langt fra alle som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i det kommende rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Da skal det bli åpenbart for dem; de kjennes ikke ved meg og jeg ikke ved dem da deres liv var i lovløshet!».

6.) Vi får null i statsstøtte og har ikke uføretrygd eller andre trygder. Det er mange troende som har naturlig en god mulighet til å studere og gjøre andre ting. Blant annet vet jeg at mange troende er uføretrygdet eller på andre måter har inntekt uten å jobbe. Men slik er det ikke for meg og kona mi. Vi er begge i dag i full jobb, og skal vi gjøre noe annet så må vi på en eller flere måter få inntekt og støtte.

7.) Vi har fått hjemmesiden og bloggen for å meddele oss. Jeg er meget glad og stolt over hjemmesiden og bloggene våre. Der har vi anledning å meddele oss som vi aldri har hatt anledning til før. Les og be over om du skal støtte oss. Det er det eneste jeg ber deg om kjære venn!

8.) Vi er Guds medarbeidere og trenger hverandre. 5 Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. 6 Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. 7 Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst. (1.korinterbrev 3, 5-7) For at flest mulig skal få høre om Jesus må det tre ting til: Noen som planter ordet fra Bibelen hos folk og gjerne tar seg av de som får det plantet hos seg. Det trengs noen som følger opp det som er påbegynt hos den personen det gjelder og passer på at den personen ikke kommer bort fra Jesus. Og sist, men slettes ikke minst; GUD som gir vekst! Det er ikke enkeltpersoner som gir vekst, men hver enkelt person kan BIDRA til at Guds arbeid blir enklere å gjennomføre. Alle kan bidra i arbeidet for Guds rike på sitt område, og på sin egen måte. Alle er gode til noe, ingen er gode til alt!

9.) Støtte de som tjener Herren, ikke de som manipulerer og lurer andre. Når Pastor Hanvold reiser til Moldova og viser frem utsugde og fattige mennesker. Da gir Guds folk over evne, så lett lar en seg manipulere og styre. Det gjelder å støtte de som lever og preker i samsvar med Guds ord, alt annet er humbug og bedrag!

10.) Vi ber ikke om konkret antall kroner og støtte partnere, men at du gir at et villig hjerte. Før så ba jeg om et eksakt kronebeløp, og fikk det som regel. Har lært meg at en ikke skal be om konkrete kronebeløp da Gud vet mye bedre enn meg selv hva jeg trenger. Derfor om du støtte oss med 1 kr, 10 kr, 100 kr, 1 000 kr, 10 000, 100 000 eller 1 million. Gi det beløpet og hvor mye du vil, bare du kjenner fred, glede og velbehag hva du skal gi. Jeg setter alt inn som X når jeg ber. Gud jeg trenger det og det, og du velsigner og støtter meg med X antall kroner da du vet best hva jeg trenger og har godt av å få, ære være Jesu navn fra nå av og inntil evig tid! Jeg ber deg å støtte oss med X antall kroner da det får bli en sakt mellom deg og Herren hvor mye du skal støtte oss med og hvor ofte. Faste givere trenger vi og de som gir en engangs gave. Alt er like kjærkomment, stor og herlig!

11.) Jeg\vi kjenner det som er kall! At jeg skal oversette det nye testamente oppleves for meg i kjødet som totalt uriktig, men i mitt hjerte kjennes det totalt riktig. Jeg er født i Danmark og dansk er mitt språk, skolegang hadde jeg ikke tid til da jeg trente morgen, middag og kveld, forstå det den som kan. Jeg tror dette er Guds vilje, derfor ønsker jeg\vi å gjøre det. Jeg og min herlige kone!

12.) Reformasjonene begynte med at Luther oversatte det Nye Testamente. Luther bibelen er en oversettelse av Det gamle testamente og Det nye testamente fra gresk og hebraisk til tysk, gjort av Martin Luther. Han foretok revisjoner av oversettelsen helt frem til sin død. Etter hans død våget de lutherske kirker ikke å foreta noen endringer i oversettelsen før i annen halvdel av 1800-tallet. Oversettelse og tilgjengelighet av Guds ord er helt avgjørende for alt det åndelige livet, ære være Gud og Lammet fra nå av og inntil evig tid, Amen!

13.) Skal ting bli gjort skikkelig og profesjonelt treng det grundig forberedelse og at arbeidet blir gjort helhjertet. Smith Wiggelsworth ble kritisert for sin manglende grammatikk. Da sa han følgende: «Jeg bruker min gramtikk om den er mangelfull, hva gjør du med din?». Han ble selvfølgelig svar skyldig, jeg ønsker å bruke alt ved og i meg. Alt til Guds ære, Jesus være lovet! Salme 103. 1. Min sjel, lov Herren, og alt som i mig er, love hans hellige navn!

14.) Etter jeg begynte med bibelkommentarene for 3 år siden skjønte jeg at det trengtes og trenges en ny bibeloversettelse av det Nye testamente. Det sjokkerer, overrasker og skuffer meg å se hvor mangelfull, feilaktig og uriktig den norske bibeloversettelsen er i mange ting. Dette vil vi gjøre noe med!

15.) Mangel på kunnskap går mitt folk til grunne sier profeten Hosea (Hosea 4.6). De «vise» og «forstandige» vil holde folket nede i trelldom. Guds ord opplyser og gjør vis, men hvis Guds ord er mangelfullt og feil oversatt, hva da? Dessverre er Guds ord, spesielt det Nye Testamente feil oversatt flere plasser. Derfor trengs det og er det nødvendig med en ny oversettelse. Vil du være med på dette kjære venn? Da støtt oss, meg og min kone slik at vi får gjort «jobben»! Amen!

16.) Ikke en tøddel av loven skal forgå. Jord og himmel skal forgå før Guds ord forgår. Desto fastere har vi det profetiske ord. Guds ord er så enormt viktig, det viktigste vi omgir oss med og har, ingenting kan og skal erstatte Guds ord. Det er Guds direkte tale til oss, også i dag. Selv om bibelen ble skrevet ferdig for godt 1900 år siden og ble skrevet på en periode på 1500 år er det ingen bok som er som bibelen. Og selv ikke en tøddel av Guds ord skal forgå!

17.) Kjærlighets erklæring til Guds ord som mitt dyreste eie. For meg og min kone som nå ønsker å oversette det Nye Testament fra gresk og til norsk så er det en kjærlighets erklæring til Guds ord. Det er vårt dyreste eie på denne jord.

18.) Dette bringer oss opp på et høyere nivå! Judas sier vi har en høy hellig tro, og det vil vi aldri få uten ved og gjennom Guds ord. Det er Guds ord som formidler oss Guds tanker og meninger, alt annet er supplerende som drømmer, tegn, under og mirakler. Selv profetisk som er fra Gud, kan aldri erstatte Guds eget ord. 2 Pet. 1. 19 Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går op i eders hjerter, 20 idet I først og fremst vet dette at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning; 21 for aldri er noget profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.

19.) Tror at det skal bli gjort så godt, at denne oversettelsen skal også bli tilgjengelig på andre språk. Slik jeg ser det, og hvis Herren drøyer med sitt komme. Så ønsker vi å gjøre et slikt arbeid at det Nye Testamente også skal bli oversatt ikke bare til Norsk, men flere andre språk. Da trenger den norske oversettelsen å være så god og grundig at vi kan ha den som mal og oversette ut i fra den til andre språk

20.) Du vil bli velsignet. Skriften sier at den som lesker andre skal selv bli lesket, herlige ord! Ordspråkesboken 11. Den som velsigner, skal trives, og den som lesker andre, han blir selv lesket. Jeg er overbevist om at du vil ikke bli fattigere, men rikere av å gi til oss. Gud er i himmelen, men å gi til oss er å gi til ham. Og da vil han velsigne deg deretter og gi deg av sin fred, glede og kjærlighet. Ære være Gud og Lammet fra nå av og inntil evig tid!

Sluttkommentar: Håper og tror at dette har vært til hjelp og oppmuntring for deg. Og gi og støtte oss, er å støtte Gud. Han vil rikelig velsigne deg tilbake og ikke glem det ut. At bønn og giver tjenesten skal gå hånd i hånd, Gud velsigne deg og dine, ære være Gud Fader som er den eneste og sanne Gud. Men ved troen på hans elskede sønn er vi Guds arbeidere, tjener og hans utsending!

Du støtter egentlig ikke meg, men Herren da det er hans verk og vilje at Guds ord, spesielt det Nye Testamente skal være tilgjengelig på ens eget språkKontonummer i Posten for «prosjektet» Det Nye Testamente, se her:

1204 33 59280

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-246-den-hellige-and-er-feil.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-hellige-aand-kompletterer-oss http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-jesus-evig-far-eller-er-det-feil-oversettelse-og-forstaaelse http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=de-kristne-i-norge-er-misledet-i-troen http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-hellige-aand-er-guds-virksomme-kraft-pr-biblens-definisjon http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-299-jeg-har-absolutt-ingen-tiltro.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html http://janchristensen.net/bibelvers_som_er_feil_oversatt.pdf http://janchristensen.net/det_storste_mennesket.pdf

Ingen kommentarer: