lørdag 14. juli 2018

Nr. 2248: Hvordan bli en god bibelstudent!


Nr. 2248:
Hvordan bli en god bibelstudent!

Skjermdump av nettstedet http://biblehub.com/ som er et «must» for den som vil studere Guds ord. Ved å benytte deg av dette nettstedet vil du t.o.m. kunne lese bibelen fra grunnteksten av.
Ved forholdsvis «enkle» grep kan du bli en stor bibelstudent.
Hvordan lese Guds ord, og få noe ut av det først og fremst selv, som er det aller viktigste. Og kunne gi det videre til andre, ønsker jeg å komme med noen små «triks» og «muligheter» for deg, slik at du kan bli duelig til all god gjerning.
(2 Tim. 3. 16 Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, 17 forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.)

2 Tim. 2. 2 og det som du har hørt av mig i mange vidners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre!

1.)  Det aller viktigste er å lese Guds ord, og ta seg tid til å lese Guds dyrebare ord. Uten å ta til seg av Guds ord, ingen åndelig utvikling.

2.)  Les bibelen systematisk, etter hvert kan du begynne å lese både bøker igjennom. Så er det et skritt videre, å lese bibelen igjennom. Ikke bare en gang, men flere ganger.

3.)  Du kan gjøre deg nytte av slike sider som du finner på Smyrna Oslo med helhetlig bibelundervisning. Se her: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view

4.)  Av alle bibelsider, er det en siden jeg vil anbefale fremfor alle andre.
Det er denne: http://biblehub.com/

Her kan du lese bibelen både gamle og det nye testamente på originalspråket. Faktisk hvert ord og også flere bibeloversettelser ligger inne her.

5.)  Her kan du laste ned det nyte testamentet gratis, uten en krone og den er den beste bibeloversettelsen i Norge, og den er gratis.
Det står det største menneske, der kan du laste ned.

Sluttkommentar:

Det er også diverse studiebibler som har vært til hjelp og veiledning for meg som jeg vil anbefale.
Bl.a. den eminente og utrolig innholdsrike studiebibelen til Finis Jennings Dake. Anbefaler alle, ikke minst de som forkynner Guds ord å skaffe, lese og studere i akkurat denne studie bibelen. Den er veldig bra; se her: http://www.dake.com/

Så har vi flere norske, ikke minst Thoralf Gilbrandt sin studiebibel.
Studiebibelen, en gresk-norsk lineæroversettelse av det nye testamente i fem bind 1977–1982. Denne har vært til stor hjelp for en «leg-Predikant» som meg og mange andre.

Nå kan jeg også anbefale Smyrna Oslos hjemmeside som er nok landets beste for den som vil studere Guds ord, samt at du kan sende inn dine spørsmål til den Himmelske blogg og få svar.

Det er også «koder» som må «knekkes» i dine studier av Guds ord.
La meg kort gi noen eksempler.
Du trenger å lese igjennom bøker av bibelen. Som består av 66 bøker. Når du det har gjort, er det godt å begynne med å lese igjennom hele det nye testamentet.
Når du det har gjort, kan du vurdere å lese igjennom hele bibelen.
Så trenger du igjen å studere kun et kapitel av Guds ord.
Eller et vers og så lite som mulig, da alle detaljer trengs og skal studeres og ikke noe av Guds ord er overflødig!
Jeg er blitt visere enn alle mine lærere sier David, det er mitt vitnesbyrd også.

Salme 119. 99 Jeg er blitt klokere enn alle mine lærere; for jeg grunder på dine vidnesbyrd.

fredag 6. juli 2018

Nr. 2245: Norges beste oversettelse av det nye testamente kan du laste ned gratis fra Smyrna Oslos hjemmeside!


Nr. 2245:
Norges beste oversettelse av det nye testamente kan du laste ned gratis fra Smyrna Oslos hjemmeside!

Dette er Arne Jordly som har oversatt det nye testamentet og jeg har fått lov å disponere denne oversettelsen og ha den lagt ut gratis tilgjengelig for alle.

Bilde av broder Arne Jordly.
Gå inn først på Smyrna Oslos hjemmeside. Så under bøker og linker. Så trykker du på det største menneske.

Her er oversettelsen.

Her fra hva han har skrevet på Smyrna Oslos hjemmeside.Han har skrevet flere artikler på den Himmelske blogg, bl.a. her:
Sluttkommentar:

Vil bare si at jeg er supper stolt over hva vi har fått til med så små ressurser og motstand på alle kanter og hold.

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?
Takk!
Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845
Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!
Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!


onsdag 4. juli 2018

Nr. 2244: Nå kan du ta del i garantert Norges beste og mest systematiske bibelskole hvor hen du ønsker det gjennom http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view


Nr. 2244:
Nå kan du ta del i garantert Norges beste og mest systematiske bibelskole hvor hen du ønsker det gjennom http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-viewIngenting kan erstatte det å møte mennesker. Men rent teoretisk og læremessig er den siden vi nå har laget garantert den beste bibelskole her i Norge.

Bilde av Smyrna Bibel institutt på Solvoll i Re kommune mellom Tønsberg og Horten som jeg gikk på i begynnelsen av 1980 tallet som la et grunnlag for min tjeneste og gjerning for Herren, takker Gud for hva denne skolen betydde for meg og den tjenesten Gud kalte meg til.
Nå kan du gå inn på Smyrna Oslos hjemmeside, og du får garantert Norges beste og mest systematiske bibelundervisning.

Du går inn først her: http://janchristensen.net/

Så trykker du på denne som det står Bibelkommentarer.


Så trykker du på den boken du vil ha, og du får opp 3 alternativer å velge mellom.

1.)  Bibelkommentarer som ligger ute eller du må trykke på.

2.)  Bibeloversikt over samtlige bøker i bibelen.

3.)  Veien igjennom bibelen er en mp3 samling som under hver bok i bibelkommentarene.
Filene er pakket i ZIP format som igjen utpakket er lagret i mp3 lyd format. Dette laster du ned og spiller av.


Sluttkommentar:

Er overbevist om at du gjennom dette har fått et hjelpemiddel til å bli innført i Guds ord som ingen andre steder.
Samtidig vil jeg si at du trenger ikke ta del i hele undervisningen, men den delen du har tid, overskudd og trenger.

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?
Takk!
Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845
Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!
Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!