Sider

tirsdag 23. august 2016

Nr. 1633: Jeg er en åndsfylt kristen som kritiserer Jan Aage Torp og kristenfolket tier, mens Andreas Torp som agnostiker «henger» de seg på, hvorfor?

Nr. 1633:
Jeg er en åndsfylt kristen som kritiserer Jan Aage Torp og kristenfolket tier, mens Andreas Torp som agnostiker «henger» de seg på, hvorfor?

Etter jeg skrev denne artikkelen, så var det som en stadfestelse å lese dette i avisen Dagen:

Hans Erik Haldorsen · Arendal, Norway

Anders

I denne verden har vi lært at vi skal kreve vår rett og få ordnet opp i det som plager oss. Det er jo oftest bra, og det lærer bibelen. men Anders Jesus ble ofte misforstått og motsagt. Hva gjorde han med det. han som ble utskjelt skjelte ikke igjen, han truet ikke når han led, han tok på seg lidelse. Mange i kristne menigheter har ikke gått inn i lidelse med Jesus.

Jesus ble forrådt av en av sine disipler og han advarte oss mot at det vil være vanskelige tider og mennesker i de siste dager.


Hvordan skal vi overvinne denne verden som Jesus har seiret over. Ved Guds nåde og kraft når vi overvinner det vonde med gode. Hvem kan gjøre oss vondt hvis vi legger vinn på det gode. 

Overvinne det vonde med det gode. Guds kjærlighet i oss er en sterk kraft til å velsigne mennesker og ikke la djevelen få rom ved at vi lar en bitter rot få rom i oss. Du har rett til å la din frustrasjon komme fram, salmisten som ofte var David lot Gud få den. Kast på Herren det som tynger deg, til enhver tid så står du aldri fast. Har du fristelser og prøver synes livets kamp deg hård, intet kan ditt mot ta bort, når i bønn til Gud du går.

PS! Dere må se Andreas Torp, Rut Gjævert og andre harde kritikk som kun symptomer på en kristenhet som er fullstendig på villspor!

Jeg påpeker hva Guds ord sier, både posetivt og negativt!
Denne kritikken er «kristelig», og burde ha engasjert mye, mye mer!

Men når det er som det står skrevet at Herrens ord var dyrt i de dager, da må en bare godta at Guds ord ikke vinner innpass alltid!


Bilde av Andreas Torp, som en bare får kjærlighet til når en vet hva han har gått igjennom, og tross alt.

Evner å stå oppreist og formidle hva han tror (ikke tror), mener og har erfart!Matt. 12. 33 La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig; for på frukten skal treet kjennes.

Anders Torp er en agnostiker. Fra Wikipedia leser vi følgende:
Agnostisisme (fra gr. a, «ingen», og gnosis, «kunnskap») er en betegnelse på et filosofisk syn om at enkelte konsepters sannhetsverdi og eventuelle egenskaper ikke kan kjennes, bevises eller motbevises. Agnostisisme omfatter oftest problemstillinger rundt overnaturlige og oversanselige fenomener relatert til metafysikk og teologi, eller annet utenfor menneskets erfarte virkelighet; for eksempel guddommers eksistens, synske evner, ånder eller tilværelsens mening. Synet kan også gjelde det som vanligvis anerkjennes som virkelig.

Uttrykkene agnostisisme og agnostiker ble først tatt i bruk av Thomas Huxley i 1869, og brukes til å beskrive de som ikke er overbevist om guddommenes eksistens.
(sitat slutt).

Slik jeg ser Andreas Torp, så er han en sterkt skadeskutt «fugl» hva hans foreldre, Oslokirken og den pinse/karismatiske bevegelse har påført ham av sår, skader og åndelig død og forvirring.

Men hva med meg, som også har sagt i fra? Jeg er egentlig motsatsen til Andreas Torp. Kommer fra ikke kristen bakgrunn, idrettsmiljø og blir «hevet» inn i dette.

Så får jeg en inderlig kjærlighet til Guds ord, som utgjør en totalt markant forskjell i livet mitt. Med andre ord, jeg er et «fritt» verdslig menneske som får en inderlig kjærlighet til Guds ord. Derfor er min kritikk og overbevisning alltid fundert på en ting; Guds ord!

Mens Andreas Torp er en blanding av en Gudstro som er svevende og så langt i fra min som overhode mulig. Jeg er en overbevist troende som har null problemer med noe av det Torp har problemer med.

Det er fullt forståelig at han har de problemer som han har etter en slik oppvekst. Men han taler hele tiden ut i fra en frustrasjon, en lengsel etter å bli fri!

Mens jeg er fri, men samtidig er bundet av en ting hele tiden, det er Guds ord!

Med andre ord, vi er som to motpoler, men forenes i en felles kritikk av den pinse/karismatiske bevegelse, hvorfor?

Men allikevel, min kritikk bringer menigheten fremover da jeg peker på hva Guds ord sier. Andreas Torps kritikk vil aldri lede noe steds hen da han må først selv bli fri. Ikke dermed sagt at dette ikke kan skje, men å våre ufrelst og ikke vite om Gud finnes og hva hans ord er, så vil dette med Andreas Torp bare føre til en ting. Det er at han som sin far, vil utsuge alle de som vil tjene Herren. Med andre ord, dra bort i fra i mitt folk lyder Guds ord til oss. Vi skal ikke gå eller slutte opp en slik virksomhet som dagens pinse/karismatiske menigheter er.

Joh. Åpenb. 18. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!

På mange måter er Jan Aage Torp bare en blant mange forførte pinse/karismatiske kristne, men kanskje det «råtneste» eplet. Men det er derfor min kritikk ikke når frem, da jeg dypest sett kritiserer egentlig ikke Jan Aage Torp. Men hele den protestantiske bevegelse som en skjøgebevegelse der enn overhode ikke tar Guds ord på alvor, og lar Guds ord gå innover seg selv!

Hvordan kan jeg vite dette? Bl.a. skrives dette på nettet når Jan Aage Torp blir kritisert av sin egen sønn:

Marie Hagen · Jobber for Kairos Radio 97.1fm
Heisan, Jon Steinar. Jeg følger litt med paa debatten rundt både Anders sin bok, og Rut Helen sin serie. Vi har jo jobbet sammen I bønne initiativ knyttet til abort og dermed fjeler jeg at kommentaren din rammer. Jeg fikk aldri inntrykk av at du var kritisk da du var paa besøk hos oss I Oslokirken. Kan du i det minste spesifisere hva du ser som saa spesielt med Oslokirken? Jeg bor naa i Namibia og er del av en stor karismatisk menighet. Formen kan være annerledes i min nåværende menighet enn i Oslokirken, men grunnleggende sett tror og praktiserer vi det samme. Selvsagt har menighetsmiljoet jeg naa er en del av sine feil og mangler, noe Oslokirken selvsagt ogsaa har. Men at Oslokirken hadde/har et så spesielt miljø er jeg dypt uenig i.
(sitat slutt).

Anders Torp angriper totalt feil, han angriper symptomene. Han angriper ikke årsaken til hvorfor det er slik det er, men hele tiden symptomene. Med andre ord, han kritikk er kun for en ting. Påpeke at det er noe som ikke er som det skal være.

Hva gjør jeg? I motsetning til Andreas Torp? Jeg påpeker hva Guds ord sier, og angriper eller påpeker hva Guds ord sier. Hva som er sannheten, og hva som er løsningene på det hele, hallelujah!

Andreas Torp angriper personer som ikke smiler til ham, er uhøflig og lumpne. De er de enkelte å takle, men personer som hans egen far er de verste. Som smiler fra øre til øre men er ne Djevel, de personene er de verste og som dessverre har ødelagt så mange mennesker.

Sluttkommentar:

Det er mye mer å si her, men noe som er fint. Det er at Andreas Torp får lettet det trykket han har i sitt indre etter en slik ekstrem og ubibelsk oppvekst. Det var ikke kristendom, men svermeri han vokste opp under.
Der far uten tvil var uskikket både til å være Pastor og alt annet.
At jeg ikke blir hørt på samme måten som Andreas Torp er selvfølgelig at jeg holder frem Guds ord og skriften sier at menneske ikke vil komme til lyset, slik at deres gjerninger blir avslørt.

Joh. e. 3. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset; 21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.

En agnostiker og skadeskutt «fugl» får lettet seg, det er godt.
Men det er først ved korsets fot det er fred, kjærlighet og frelse og få!

Sangen: I skyggen av det Kors der vil jeg stå!

Så titt mine tanker til Golgata går,
der hvile og styrke for sjelen jeg får.
Iblant når jeg tynges av sorg og besvær :
jeg iler til Korset, den plass er meg kjær.

I skyggen av det Kors der vil jeg stå,
der er balsam for min sjel å få.
Mange tusener står der, men der er plass for en og hver.
Så kom til Golgata med hjertets begjær.

Se, smertenes mann tok min synd og min skam.
I hjertet det høres en lovsang til Ham.
Og synden som tynget meg hver dag, hvert sekund,
bar Han på Korset, og jeg jubler hver stund.

Mitt liv er nå skjult i Hans vunder og sår.
Inn for Guds åsyn frimodig jeg står.
Om verden omkring meg i angst nu forgår :
på Golgatahøyden så sikkert jeg står.

Jeg takker Gud at jeg er blitt stengt ute på alle fora, det være seg korsets seier, kristenbloggen, Dagen, Verdidebatt og jeg vet ikke hva. 

Ser bare det som blir skrevet på disse bloggene og nettstedene er mennesker som står så langt i fra Guds ord det er mulig å komme?

Her er ikke mye balsam for sjelen å få, men på den Himmelske blogg er det garantert det, for vi formidler Guds ord og budskapet fra Himmelen!

Nr. 1632: Siste fra Smyrna Oslos sin Youtube kanal med undervisning av Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen!

Nr. 1632:
Siste fra Smyrna Oslos sin Youtube kanal med undervisning av Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen!


Nr. 1631: Siste fra Smyrna Oslos sin Youtube kanal fra Jerusalem, Israel!

Nr. 1631:
Siste fra Smyrna Oslos sin Youtube kanal fra Jerusalem, Israel!

Vi var i Israel, her er noen videoer som tar for seg litt av alt det vi fikk oppleve, se og være med å det herlige og skjønne landet Israel.

Her i fra Jerusalem, Guds by!
Nr. 1630: Fra Youtube om den kommende rettsaken i Borgating Lagmansrett om det er feil lovanvendelse brukt imot meg for å få meg dømt!

Nr. 1630:
Fra Youtube om den kommende rettsaken i Borgating Lagmansrett om det er feil lovanvendelse brukt imot meg for å få meg dømt!

La meg presisere, saken og alt imot meg og den Himmelske blogg er kun en ting;
KRISTENDOMDSFORFØLGELSE, IKKE NOE ANNET!
Underretning om beramming av straffesak (dette er ikke noe straffesak, et forsøk på justismord fra Hatkrim-etterforskningsgruppen på Manglerud politistasjon).

Oslo Statsadvokatembeter mot Jan Kåre Christensen

Ankeforhandling er berammet til onsdag 5. april 2017 kl. 0900 i Borgarting lagmannsrett, Sal K23, Oslo

Saken antas å vare ½ dag.

Formell innstevning, eventuelt innkalling, vil bli foretatt senere gjennom påtalemyndigheten.

Likelydende brev er sendt påtalemyndigheten og forsvarer.

Borgarting lagmannsrett

Liv Gunn Johannessen seksjonssjef

Sluttkommentar:

Personlig tror jeg dette går imot full frikjennelse, eller at saken blir sendt tilbake til tingretten som en helt «ny» sak!


Be for meg, Meling og saken videre kjære troende venner!

https://www.youtube.com/user/smyrnaoslo/videos?shelf_id=1&view=0&sort=dd

mandag 22. august 2016

Nr. 1629: Støtt oss, møt opp på møtene og be for og med oss!

Nr. 1629:
Støtt oss, møt opp på møtene og be for og med oss!


http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss
 

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?
Takk!
Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845
Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!
Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

Siste fra vår Youtube kanal!søndag 21. august 2016

Nr. 1628: Det er hverken Gud eller hans kjærlighet som leder og binder kristenfolket sammen, det er Satan og hans mørke!

Nr. 1628:
Det er hverken Gud eller hans kjærlighet som leder og binder kristenfolket sammen, det er Satan og hans mørke!
 
NB! Les igjennom dette nøye, slik er den virkelige sannheten.
Jeg er ikke ekstrem, men et åndelig, tenkende og sunt menneske. Sikkert verdens mest fornøyde person, og er hverken ekstrem eller et nettroll!¨
Les, tenk, be og legg alt fremfor Gud og spør han og det er virkelig slik som Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen underviser og skriver! Jeg er bare en «normal» kristen som ser ting slik Gud ser det!

Det er mange forvirrede mennesker på nettet åpenbart. Jeg har alltid signert meg som Evangelist og bibellærer, noe som jeg åpenbart er da min forkynnelse møter både stor aksept, og motstand. At andre skriver at jeg er nettroll, blogger og annet forteller bare at de er undermålere.
Det er som en broder av meg sa en gang, han var profet, men jeg var kun en enkel Evangelist. Ja, Satan han virker i dag, det er sikkert og visst. Men de som er falske profeter, de vil fremstå som både apostler og annet. Dette er ikke noe nytt heller, slik var det før, slik er det i dag.

2 Kor. 12. 11 Jeg er blitt en dåre; I har tvunget mig til det. For jeg burde få ros av eder; jeg stod jo ikke i noget tilbake for de såre store apostler, om jeg enn er intet.

Slik var det for 2000 år siden. Paulus ble holdt nede, mens de falske apostlene de mesket og albuet seg frem! Dette ser vi i dag også, der Jan Hanvold og mange andre som er gjengiftede og med det lever de i synd. Men opp og frem, det klarer og får de det til. Alt fordi at Guds folk er åndelige blinde.

Jesaja 56. 10 Israels vektere er blinde alle sammen, de vet intet. Alle sammen er de stumme hunder, som ikke kan gjø; de ligger og drømmer og holder av å sove; 11 de er grådige hunder, de blir aldri mette. De er hyrder som ikke forstår å gi akt; alle sammen har de vendt sig til sin egen vei, hver til sin egen vinning, fra den første til den siste.

Da er de også falske apostler, der evner å få «beskyttelse» og «annerkjennelse» av de troende. Disse gjør så mye «godt», selv om de lever i åpenbar synd. Men slike som meg, som lever ikke synd, blir sett på å være nettroll, ekstrem, dømmende, kontrollerende og mye annet. Men det er akkurat det jeg ikke er, jeg holder meg kun til Guds ord i liv og lære, da får en motstand i fra Satan. Og hvem er styrt av Satan, i dag? Det er fremfor alt kristen Norge som er preget av hans tanker og væremåte!

Bilde av mafiagjeng som kristenfolket egentlig styreres og ledes av.
 
De beskytter og hegner om hverandre som mafiaen gjør, der står kristenNorge når de ikke engang klarer å få fjernet alle forkynnere som lever i åpenbar synd som gjengifte er!
  


Fra minebibelkommentarer Kolossenserbrevet 3. 14 Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullender.

Kjærligheten er kristendommens innerste vesen og det eneste som skal bestå for alltid. Derfor er kjærligheten også det største og viktigste. Kle oss i kjærlighet fra topp til tå. Kjærligheten virker også legende på oss selv. Et menneske fylt av Guds kjærlighet har de aller beste forutsetninger for å lykkes, være frisk og være en tjener i Guds menighet. Kjærligheten binder oss troende i sammen som ingenting annet. Det er ikke bare å tro og tenke likt, men å elske og bli elsket av Gud og hverandre. Joh.e.13. 34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35 Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.»

15 La Kristi fred råde i hjertene, for til det ble dere kalt da dere ble ett legeme. Og vær takknemlige!

Før var våre liv, sinn og ferd fylt av uro men nå er det fred. Å hele tiden være i oppesesjon til alle og alt er ikke en kristen verdig. Det er ganger vi skal og må si i fra, men det er av tvungen nødvendighet. Vi skal ikke ha for sterke meninger og synspunkter om andres religion, tro og hudfarge. Gud er den som kjenner ethvert menneske og vårt fokus er ikke hvor simpel og dårlig andres tro er. Men hvor stor og dyrebar Kristus er for oss. Og vær takknemlige. Det er det finest og det mest naturlige for en troende; å være takknemlig!
(Sitat slutt).

Det kristne livet skal leves på Guds premisser, det vil skje under 1000 årsriket. Men Gud ønsker det skal også skje og være i menigheten, også anno 2016 i Norge. Samt verden for øvrig.

Jeg kjenner best til forholdene i Norge, og der ønsker Gud at det vi leser om i Kolossenserbrevet skal råde og være en sannhet. At hans kjærlighet binder oss kristne i sammen, og vi vandrer i lyset slik han er lyset. Og da har vi samfunn med hverandre, men det er åndelig tørke, forvirring og formørkelse som råder.

Vi ser at veldig mye av det som blir forkynt, hvordan forkynnerne lever og lærer. Det tåler ikke lyset og det er åndelig mørke som råder.

La meg ta tre eksempler.

1.)  Nå når jeg blir forfulgt av myndigheten, så får jeg hører de utroligste ting. At jeg får som fortjent, jeg bringer splittele og annet inn. Men hva er sannheten her? Jeg har skrevet imot Jan Aage Torps livstil, og han har rent verbalt gått lengre enn meg. Med andre ord, det de anklager meg for er falske anklager da her er vi ikke bare «like». Men Jan Aage Torp rent verbalt har gått lenge. Da blir hele saken kristendomsforfølgelse, og her skulle mine brødre og søstre i troen stilt opp for meg. Men hva ser en? Unnfallenhet, tomme beskyldninger og svartmaling av meg som holder frem Guds ord og lever etter det jeg preker. Dette er «religøst» og «åndelig» korrekt i Norge, derfor ingen som stiller opp og står opp for meg. Kjærligheten til Jesus og Guds ord er blitt erstattet med åndelig blindhet og hjertes hårdhet. Jeg trenger all den forbønn og hjelp jeg kan få, men hva får jeg?

Får høre av Vebjørn Selbekk at jeg er et kristent nettroll, tenk hva Satan gjennom Vebjørn Selbekk sier når jeg holder frem Guds ord, det er ikke rent lite?!

2.)  Jan Hanvold som lever i åpenbar synd, er en syndens slave. Tjener ikke Gud og er etter Guds ord en antikrist.

Han får boltre seg fritt i Guds menighet under det påskudd at han gjør såp mye godt.
I Guds rike har det ikke noen betydning hvor mye godt, bra og rett vi gjør. Først må vi ha det rett med Gud, så kommer alt det andre etterpå, vi kan ikke snu dette om. Gjør vi det, så følger vi de lovene som er i Satan rike, og ikke i Guds rike.

Kristenfolket i Norge skjønner ikke at akkurat som vi som bor i Norge må følge Norges lover. Så må vi som tilhører og er en del av Guds rike, følge Guds rikes lover. Her følger bastarden Jan Hanvold Satan lover, ikke bare med hensyn til gjengifte. Men med hensyn til det meste ellers. Men så «frikjenner» de kristne han «for han gjør så mye godt!».
Skriften er klar, det hjelper null og niks å gjøre mye godt, hvis vi samtidig lever i synd.

1 Kor. 13. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.  3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

Dette er bare en av Satans løgner, og Satans fremgangsmåte!

3.)  Det foregår mye synd i menigheten, hvordan løser vi det problemet?
Ved å hele tiden skyve det under teppet, og fortelle hvor svake vi er?
Vi er bare mennesker etc. ja, vi er bare mennesker.
Men Gud sier at vi skal være fullkomne akkurat som han er fullkommen. Gjelder det ikke i dag, eller? Jo, det gjelder i dag som det gjorde før!

Fra minebibelkommentarer Galaterbrevet 5. 9 Litt surdeig syrer hele deigen!
Det er når det blir rokket ved dette helt og fullt, i den ene eller den andre sammenheng, at det skjer som Paulus her beskriver.
 Det er av og til at et befengt lem må skjæres av for å berge resten av legemet. En må være «hard med seg selv» her, m.a.o. Skriften taler om å ta til fange enhver tanke under lydigheten mot Kristus, og rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud.
 
 Og så skriver apostelen her om dette som var kommet inn i Galatermenigheten:
«Denne overtalelsen kom ikke fra Ham som kalte dere». V 8. Det er altså ikke slik dere har lært Guds frelse å kjenne!
 
Jeg har lært en Gud å kjenne, som var som ild for meg. Og det har du også, dersom du lever med Gud i dag. Du lærte Ham å kjenne etter loven. Kunne du leve med Ham? Ble Han deg til liv? Nei, du gikk nedtrykt, urolig og fredløs. Han var så vrang. En kom liksom ikke på talefot med Ham. Han møtte deg bare med spørsmål:
«Har du bedt i dag? Har du lest? Har du vitnet for noen? Lever du som kristen? Elsker du meg, virkelig? Er ditt hjerte rett for Gud?» osv. Du på din side ville gjerne være en kristen, så langt du forsto, men Han var ikke fornøyd med det. Du skulle praktisere! Ikke bare ville! Du skulle være lydig!
Ble Han deg til liv? Ble det slik at du noen gang gledet deg i Herren? Jo da, du kunne vel kjenne en viss glede og tilfredsstillelse, de ganger du syntes det hadde lykkes et stykke på vei, men gledet du deg noen gang i Herren? Det er jo de troendes styrke! Neh. 8,10. Nei, du gikk der så tung og sukkende under alle de krav som var lagt innover deg. Og de samme krav du selv levde under, la du på dine medvandrere.
Nei, Han ble deg så visst ikke til liv, men Han ble deg til død! Og overalt hvor du møter denne Gud, som presenterer for deg en uoppfylt lov, tar Han gleden i fra deg, og gir deg død og sorg og fortvilelse i stedet! Du er under loven! Under forbannelsen! Og du som engang har sett inn i friheten, hva vil du med denne Gud? Hva venter du deg? Er det ikke heller slik, at hver gang du møter Ham, så flyr du hen til den Gud som har åpenbart seg i evangeliet? Enkelte søker Gud slik Han åpenbarer seg i loven, og den tilstand av uro og indre dom over sin synd som det medfører. For dette blir for dem en bekreftelse på at de lever med Herren, at de slik «sørger over» sine synder. Det de ikke forstår, er at de kun har med Guds vrede å gjøre! De har kun ro den tid de er borte fra Gud. De lever med Guds vrede slik den åpenbares under loven, dette som også de troende kjenner vel til, og som forårsaker at de flyr inn i evangeliet.
 
Sannheten er jo nemlig den, at denne lovens Gud, som jo også er den sanne Gud, er ute av stand til å frelse deg.
(sitat slutt).

1 Kor. 5. 1. I det hele høres det om hor iblandt eder, og det slikt hor som ikke engang nevnes blandt hedningene: at en holder sig til sin fars hustru.  2 Og I er opblåst, mens I langt heller skulde sørge, så den som har gjort denne gjerning, kunde bli støtt ut fra eder.  3 For jeg for min del, som vel er fraværende med legemet, men nærværende med ånden, har allerede, som om jeg var nærværende, felt den dom over den som har gjort dette, 4 at han skal I vår Herre Jesu navn, idet I og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, 5 overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, forat hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag.  6 Det er ikke smukt det som I roser eder av. Vet I ikke at en liten surdeig syrer hele deigen?  7 Rens derfor ut den gamle surdeig, så I kan være ny deig, likesom I er usyrede! for vårt påskelam er jo slaktet: Kristus.  8 La oss derfor holde høitid, ikke med gammel surdeig eller med ondskaps og ugudelighets surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!  9 Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler - 10 jeg mente ikke i almindelighet horkarlene i denne verden eller de havesyke og røverne eller avgudsdyrkerne, ellers måtte I jo gå ut av verden; 11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham. 12 For hvad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også I bare dem som er innenfor? 13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra eder!

Legg merke til at det «lille» surdeigen syrer hele deigen slik at den hever seg til det dobbelte. Men det var kun det lille gjæret som gjorde det hele. Akkurat dette påpeker Guds ord som alarmerende med synd som får lov å utarte seg i menigheten. Det gjennomsyrer alt. Med andre ord, når kristenfolket i Norge aldri tar et oppgjør med synd, ikke minst slike åpenbare synder som gjengifte. Da forteller det oss en ting, kristen Norge er så innfiltrert og styrt av Satan og hans demoner. At Gud og hans ord ikke får plass og rom. Med andre ord, vi står overfor en kristenhet som er hverken Gud eller hans kjærlighet som leder og binder kristenfolket sammen, det er Satan og hans mørke!

Sluttkommentar:

Er det så ille vil mange spørre? Ja, faktisk, det er enda verre da her snur en alt på hode. Kristenfolket vil i det store og det hele forsvare slike personer som er gjengifte som kristen, dette er da «innforbi». Men i realiteten er det langt utenforbi.
Men slike som meg som påpeker synd i menigheten, som Guds ord sier er synd. Blir ikke forsvart, men holdt «utenforbi». Med andre ord, Guds menighet lever og vandrer i mørke.

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!
 

fredag 19. august 2016

Nr. 1627: Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? Hvorfor tåler I ikke heller skade?

Nr. 1627:
Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? Hvorfor tåler I ikke heller skade?

Bilde av Jan Aage Torp og dessverre hans nye hustru Aina Lanton som skriften sier er en horkvinne, og Jan Aage Torp en ekteskapsbryter og horkarl!
Skriften sier veldig klart at Torp skal enten forlike seg med sin første kone, Ann-Christin, eller leve enslig. Gjør han noe annet, bryter han ekteskapet og gjør sin første hustru skyldig i hor da hun er også nå gjengiftet.

Torps synd er katastrofal sett med bibelens øyne!
1 Kor. 6. 7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?

Minebibelkommentarer Hebreerbrevet 12. 14 Legg vinn på å leve i fred med alle og strev etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

At disse tingene hadde skapt store og indre stridigheter i menigheten i Jerusalem er nokså forståelig. Når uoverstemmelser kommer til overflaten kommer også stridigheter med som regel. Men slik skal det ikke være,

Derfor er det nødvendig at helliggjørelse prosessen tiltar og øker hele livet igjennom!

15 Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg! La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.

Paulus adresserte klart hvem som lagde stridigheter. Det var de som gikk bort i fra den frie nåden i Kristus og til loven og tillot seg selv kjødets gjerninger.

Men samtidig må en alltid passe seg for å ikke la noen bitter rot få vokse opp.

Rom. 16. 17 Jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem. 18 Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter fører de godtroende folk på avveier. 19 Men alle har hørt om den lydighet dere viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være kloke i det gode, men enfoldige i det onde.

16 Se til at ikke noen driver hor og lever ugudelig som Esau, han som solgte sin førstefødselsrett for et måltid mat.

Her var det en menighet som levde mer i frafall en vekkelse\fornyelse. Når ilden, gløden og kjærligheten blir borte så kommer også synden og den verdslige moralen inn!

Da blir ikke Guds ord dyrebart lengre og etterleve og følge det viktig.

Salme 119. 4 Du har gitt dine påbud for at de skal holdes nøye.

17 Dere vet jo at da han siden ville få sin fars velsignelse, ble han avvist, enda han gråtende bad om den. For han fant ikke vei til omvendelse.

Et frafallent og kjødelig hjerte trives i synden men ikke med konsekvensene og virkningen av synden. Slik som Esau levde er et resultat av et hjerte som har vendt Gud ryggen. En som synder er ikke en synder bare når han synder men det begynner i sinnet lenge før en aktiv handling.
                               
2. Kor. 10. 4 For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.
(sitat slutt).

For det første, jeg har ikke anmeldt Jan Aage Torp for noe annet enn fiktiv anmeldelse av meg. Da det var hans enorme hat imot meg og den Himmelske blogg for vår forkynnelse imot gjengifte at Jan Aage Torp fant på å anmelde meg.

Dernest, i forliksrådet den 8. januar 2015 tilbød jeg Jan Aage Torp alt som er mulig å tilby ham. At jeg kunne forandre på alle ord og utrykk som han mislikte og bytte inn eller omskrive det han ville. Dette avslo Jan Aage Torp blankt!

Hva mer kan da jeg gjøre? Ikke noe! Eller burde og kunne ha gjort? Ikke noe!

Det er også Jan Aage Torp som er en sterke i denne saken. Jeg får dritt og annet av de fleste da Torp er annerkjent forkynner fra før av, selv om han lever i hor som Jan Hanvold og mange andre gjør! Dette er ikke noen hindring lengre i kristen Norge, derfor blir det helt feil å gi skylden på meg!

Sluttkommentar:

Nå ble anken heldigvis tatt til følge i Borgating lagmansrett. Da tror jeg det er store muligheter for at saken nullstilles, og alle momenter kommer frem på en helt annen måte enn det har skjedd til nå!

Jeg vet ikke utfallet av saken, men for meg er det helt ulogisk og urimelig at jeg ikke skal få anledning å skrive på egen blogg. Ser vi på den § som politiet har brukt imot meg. Så tviler jeg meget sterkt at den holder i møte med Borgating lagmansrett. Da jeg aldri har oppsøkt Jan Aage Torp.
MEN HAN SELV VELGER HVER DAG Å KLIKKE SEG INN PÅ DEN HIMMELSKE BLOGG, FOR DER Å BLI PROVOSERT OG LAR HATE I SITT LIV FÅ NÆRING!

Skriften sier: «La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.»

Det er akkurat dette Jan Aage Torp har gjort og gjør, selv om skriften sier at vi som troende ikke skal gå til verdslige myndigheter for å få vår «rett» igjennom. Men vi skal la Herren dømme, og den dommen skal han ta seg av!

Jeg har skrevet noe om dette før, se på disse linkene og andre ting jeg har skrevet slik at du kan få dannet deg et bilde av det hele.
Og fremfor alt, be for meg, min tjeneste, saken og alle impliserte at Gud må få sin vei og vilje i våres alles liv og tjeneste!

Anbefaler dere å lese disse før dere anklager meg for å kjøre sak imot Jan Aage Torp da det var han som kom med sin fiktive anmeldelse for sitt hat imot meg og den Himmelske blogg!

Jeg selv har kommet med to motanmeldelser i denne saken.

1.)  Jan Aage Torp kommer med falske anklager imot meg da det er utelukkende mitt syn på gjengifte og skilsmisse Torp hater. Ikke det andre jeg har skrevet, det har han selv gått mye lengre enn meg verbalt!

2.)  Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut har vel bryte det meste det er mulig av lover med å forfølge meg og min familie? De er uten tvil Norges to verste nettroll som hører hjemme en plass, i fengsel. På mange måter kan en si at disse tre her er som en ond treenighet!

Trist at den kristne pressen bryr seg så lite om denne saken.
Vinner Jan Aage Torp frem er det fritt frem med å kontrollere det frie skrevne ord.
Egentlig burde jeg fått fritt ord prisen + mye, mye mer!
 

onsdag 17. august 2016

Nr. 1622: Barnevernansatte, politi og andre offentlige tjenestemenn/kvinner kan gjøre så mye ondt og gærnt de vil, de vil aldri bli stilt til ansvar for det allikevel!

Nr. 1622:
Barnevernansatte, politi og andre offentlige tjenestemenn/kvinner kan gjøre så mye ondt og gærnt de vil, de vil aldri bli stilt til ansvar for det allikevel!

Har fått mange henvendelser angående saken mellom meg og hatpastor Jan Aage Torp, og hatpoltiet på Manglerud.

Det som kommer til å skje nå, hvis jeg skal følge min «magefølelse».
Så er det etter rettforhandlingene i Borgating lagmansrett.
Hvis det går slik jeg tror, så vil saken bli sendt tilbake til Oslo Tingrett?
Eller så vil saken komme opp i Høyesterett?
Og der i fra er det minst tre muligheter.

1.)  Jeg blir frikjent.

2.)  Dommen imot meg blir oppholdt, og da vil alle som skriver på nettet ligge tynt an. Det vil være Norges historiens mest uriktige og farligste dom da alle som skriver på egen blogg, sender mailer etc. Kan bli straffet hvis noen føler seg tråkket på!

3.)  Det er bare å håpe på at Oslo poltiet våkner opp, og ser at hele saken er iscenesatt av stjernepsykopaten og narreApostel Jan Aage Torp for å fjerne meg og den Himmelske blogg p.g.a. min forkynnelse imot gjengifte av forkynnere!

4.)  Jan Aage Torp, Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg blir straffet, da vil rettferdighet fylls!


Be for meg, familien, min tjeneste og saken kjære venner og søsken i vår felles tro på Jesus og Gud!

http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.htmlI mine øyne er denne gruppen her med å forsvare Jan Aage Torp som etter alle solemerker burde vært fratatt sine egne barn hadde den kunnskapen vi har i dag om Torp vært tilgjengelig før. Så hadde det blitt gjort!

Fra v. førstebetjent Monica Lillebakken, politibetjentene Stian Barmo og Lena Fjalestad og politiadvokat Oda Karterud.


Fra nettstedet Søkelys:

Alf Reuss Kollsete on 14/08/2016 at 16:38 said:

Undertegnede har fulgt Naustdalssaken tett, og gjort meg kjent med HVA som har foregått fra Politiets side!
 Politiadvokat Sissel Kleiven i Sogn og Fjordane politiet, som nå har anbefalt å ta ut tiltale mot Ruth og Marius Bodnariu for “oppdragervold”, var selv ansvarlig for beslutningen om å sende 4 (fire) uniformerte politifolk til Bodnariufamiliens hjem, for å fjerne en BABY på 3. mnd. fra sin mor!
Dette er etter min oppfatning for det første GROV POLITIVOLD, psykisk og mentalt, og for det andre udiskutabelt inhabilitet fra Politiadvokaten sin side! Dette MÅ etter min mening få den konsekvens at Politiadvokaten selv blir ANMELDT for rettsstridige inngrep og overgrep mot familien, med de alvorlige konsekvenser dette har hatt og fortsatt kan få for barna og foreldrene!
(sitat slutt).

Med andre ord, her bryter politiet Norsk lov, almen rettsoppfatning og er med å kjører over en velfungerende familie med det til resultat at de rømmer landet. Hva skjer videre? Garantert ikke noe for galskapen her av både politiet og barnevernet. På mange måter så er det fritt frem i Norge, myndighetspersoner blir omtrent aldri straffet for noe de gjør i tjenesten, kun hvis de gjør noe på privaten.

Dette er mye å si om, men bare i min sak ser jeg hvor gjennområtten politiet er. De legger vekt på hva jeg har skrevet – mengden. At 99 % er skrevet etter Jan Aage Torps fiktive anmeldelse – som gjør at selve anmeldelsen også til Torp var falsk.

Det hopper de helt bevist bukk over, og får det til å se ut som noe helt annet enn det er. At jeg har svart andre på min egen blogg, som har skrevet på vegne av Torp. Det vi de ikke høre snakk om, alt for å få tatt meg. Politiet er virkelig udugelig, råtne og kriminelle, men de får dessverre lov å holde på som de vil. Men som kristen, så vet jeg at Gud vil ta seg av disse ugudelige og urettferdige menneskene. Men stakkars disse som skal kjempe imot myndighetspersoner uten å kunne gå til den levende Gud, det må være tungt!

Her er det et ressurs ektepar som fungerer både med hensyn til jobb, overfor andre mennesker og sine barn. Som har satset alt på hus og hjem, men at de har vært en klaps inne i bilde har ikke noe med vold å gjøre. Det er å få en mugg til å bli en elefant, eller den ene fjøra blir til 10 høner, løgn og manipulering er dette, og det er barnevernet og politiet som er røverne og de kriminelle her, alt blir snudd på hode som skriften sier.

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt
          og det gode ondt,
          de som gjør mørke til lys og lys til mørke,
          bittert til søtt og søtt til bittert!

Profeten sier ve over de som snur alt på hode, som myndighetspersoner i Norge gjør gang etter gang. Og blir aldri straffet eller det får konsekvenser for de! På mange måter så er systemet her i Norge pillråten da slike ting kan foregår igjen og igjen og år ut og år inn uten noe skjer!

I min sak mellom meg og Jan Aage Torp har det rabla helt for poltiet og Oslo tingrett i mine øyne. Det skal dømme meg etter en lovparagraf som omhandler mennesker som oppsøker andre. Den såkalte telefonparagrafen, der en oppsøker vedkommende, tar kontakt eller på annen måte virker truende.

Paragraf 390 a: Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

Jeg har gjort akkurat motsatt, jeg har aldri noen gang oppsøkt Jan Aage Torp. Men han har oppsøkte meg. At han selv velger å klikke seg inn på mine nettsider og lese hva jeg skriver der. Da er det et valg han selv gjør, da forteller det med all tydelighet at denne saken har egentlig kun to utganger.

1.)  Saken hennlegges.

2.)  Saken sendes tilbake til Oslo tingrett og poltiet må da begynne helt på nytt igjen. Med andre ord, de har ingen sak!


Her er en artikkel som forteller hvor Oslo politiet, eller politiet på Manglerud står. De selv bryter Norsk lov, og som i mitt tilfelle. Der lager de en sak på en lov som omhandler noe helt annet!

Nr. 1245:
Jan Aage Torps mange og harde utfall imot meg der han bl.a. sier at han gikk til politianmeldelse av meg for å få en rettskraftig dom overfor Google! Er glad, og det var nok i «ledelsen» at denne saken ble utsatt slik at jeg endelig fikk tid og anledning og hente opp disse sitater fra Jan Aage Torp.
Der hele saken dokumenteres at Torp er den som sjikanerer mer enn noen andre. Og at hele saken bygger på falske anklager og de andre åpenbare straffbare forhold gjør politiet ikke en eneste ting med av uforståelige grunner!

Her er artikkler der Jan Aage Torp har hengt meg ut på sin egen blogg:
This gallery contains 1 photo.
Det har vært slitsomt gjennom de siste 12 uker etter at Aina & jeg leverte vår politianmeldelse av Jan Kåre Christensen for personsjikane, netthets, mobbing og ærekrenkelser. Jeg skjønner godt de 100+ personer som har vurdert å gjøre det samme … Continue reading →
Det legges opp til megling i Oslo Konfliktråd på torsdag 8.januar kl 13:00. Men noen dager før dette holdes “formøter” som vil vise om straffesaken mot Jan Kåre Christensen bør sendes direkte tilbake til politiet for umiddelbar behandling i Oslo … Continue reading →
Konfliktrådet: http://www.konfliktraadet.no
This gallery contains 2 photos.
Jeg har måttet gjennomtenke på nytt mitt syn på politianmeldelse og “rettssaker mellom brødre” da jeg oppdaget Jan-Kåre Christensens skjending, mobbing, ærekrenkelser, netthets og personsjikane av kristne ledere gjennom (minst) de siste 3-4 årene. Som de fleste andre åndelige ledere … Continue reading →
Henleggelsen av Jan Kåre Christensens "mot-anmeldelse"
This gallery contains 1 photo.
Den politisiktede bloggeren Jan Kåre Christensen, som ble anmeldt av meg 24/9-2014, gikk til “mot-anmeldelse” av meg måneden etter. Igår mottok både han og jeg brev fra Politiet om at hans anmeldelse er henlagt på grunn av “bevisets stilling”, dvs … Continue reading →
Norges Lover
This gallery contains 2 photos.
For noen minutter siden mottok jeg email fra Politiet med beskjed om at de har tatt ut siktelse mot Jan Kåre Christensen utfra Straffelovens paragraf 390a, dvs om personsjikanen mot Aina & meg. Saken oversendes Konfliktrådet som straffesak, altså ikke … Continue reading →


Det er mye sunnhet i Kristi kropp. Men det finnes til tider utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. I vårt google-bare samfunn kan slike utskudd volde skade der hvor ingen kjenner deres tilstand, og særlig når … Continue reading →Gallery
Det første Torp gjorde var å redegjøre for både i Vårt Land og på Søkelys at hans mål var å få en rettskraftig dom for å gå til Google for å slette meg fra søkemotorene. Så selve saken bygger ikke på Torps påståtte sjikane der han overgår både meg og de aller fleste i å sjikanere.
“Pastor” Torp forsøker å fordreie Politiet og påtalemakten mot meg, det er falske anklager som ligger i bunn for det hele, og Torps egen synd og brøde! -«Pastor» Torp har nå åpent sagt hva hans agenda er, den er todelt: Få meg straffet og fjernet bloggen. Han skriver og sier dette nå om og om igjen. Her fra sin egen blogg: Dette er jeg meget tilfreds med. Intet er bedre enn om Christensen nedlegger sine nedrige blogger og slutter med personsjikane, mobbing, ærekrenkelser og netthets – mot alle.
Fra VL: – Hva forventer du av Christensen, Torp?  – Jeg forventer at han sletter alt som han har skrevet om alle, Jeg kommer til å henvende meg til Google og be om at de fjerner alt dette materialet fra deres søkemotor. Men da må det foreligge en rettskraftig dom. (sitat slutt).
Ved siden av i denne saken er det opprettet en falsk blogg i mitt navn som åpenbart ikke er rett og lov: https://smyrnamenighet.wordpress.com/
Samtidig er det skrevet massevis av mailer, sendt bred og annet for å skremme meg og min familie til taushet. Både til min og min kones arbeidsgivere og utenom det er min sønn blitt hengt ut for å ha en spesiell sexuelle legning, dette gjør politiet ikke noe med.
Jeg har kun tatt vare på noen ord og utrykk av Torp, men noe har jeg funnet på datamaskinen om det finnes mye, mye mer enn dette som jeg ikke har tatt vare på. Men Torp har det helt sikkert hvis politiet er interessert, for han bruker det imot deg i neste omgang da han tar vare på alt!
Her er noe hentet fra Søkelys som jeg hadde. Alt dette er sitater fra Jan Aage Torp der han prøver å sjikanere og opphøye seg selv!
Fra artikkelen: Christensen ber om økonomisk bidrag til advokathjelp i forbindelse med den pågående saken.
Jan-Aage Torp
54 minutes 19 seconds ago
Det er nesten for morsomt til å være sant, men Christensen publiserer foto av Brynjulf Meling/Mullah Krekar. Han drømmer vel om foto av Brynjar Meling/Jan Kåre Christensen....
Kampen for ytringsfriheten!
Den enes rett til å spre terror og trusler, den andres rett til å sjikanere, hetse, mobbe og ærekrenke :-)
Dette stuntet er som hentet fra Strategi-håndboken til partiet "Norges Kristne".
Jan-Aage Torp
1 hour 14 seconds ago
Jeg vurderer Brynjar Meling som en seriøs advokat. Hvis han anser Jan Kåre Christensen for å være verd hans tjenester, ville det ha overrasket meg.
Jeg tror at dette "engasjementet" kun eksisterer i Jan Kåres hode, eventuelt sammen med hodet til sin trofaste partistifter-cheerleader på Sørlandet :-)
Min donasjon på 10 kroner vil nok aldri bli utbetalt til Brynjar Meling, men vil heller måtte brukes til å ferdigstille Christensens store bibeloversettelsesprosjekt :-)
Torp latterliggjør Meling her også!
Jan-Aage Torp
2 hours 56 minutes ago
Jeg ser frem til å møte i Konfliktrådet torsdag 8.januar i straffesaken mot Jan Kåre Christensen. Jeg møter for Aina & meg, men også på vegne av de hundrevis som er blitt sjikanert, mobbet, hetset og ærekrenket av Christensen gjennom en årrekke.
Vi følger med på Christensens ferd, også i disse dager. Alt han gjør samsvarer med hans tidligere handlinger og fremferd. Ingen overraskelser.
Jeg sender ham et bidrag på 10 kroner, merket #Brynjar :-)
Jan-Aage Torp
1 hour 25 minutes ago
Selvfølgelig er det "tull og fjas". Men 10-kroningen er lagt til overførsel. Nyttig å finne ut fra bankutskriften om det faktisk er "Smyrna" som mottar de 10 kronene.
Her fra Søkelys der Torp kaller meg for tullingen og lystløgneren da han ikke liker at jeg skrev på bloggen at han loppa en person for 1.5 Millioner:
Dette her har 0 % men sjikane å gjøre, her overgår Torp både meg og de aller fleste andre. Hør bare hva han skrev for noen dager siden: “Jeg har aldri sagt noe om gavers størrelse, uansett hvem som gir. Og aldri heller oppgitt navn skriftlig. 


Selvsagt brukte jeg ikke kirkens penger i 2002 til å kjøpe Mercedes. Tullingen og lystløgneren Christensen!”  Torp sitat.
Illustrasjonsbilde av en Mercedes som han visstnok brukte deler av de pengene på?
Jan-Aage Torp
2 days 10 hours ago
Det er umulig å ha reell medfølelse med "meg selv" og hans volds-utsatte kjenning som ikke ble tatt alvorlig av Politiet. En anonym kommentar av denne type er helt sikkert kun et forsøk på å svekke troverdigheten i den saken som er blitt fremmet av Politiet som en straffesak mot Jan Kåre Christensen. Jeg antar at "meg selv" er enda et av Christensens "alter egoer". Å sette voldsforbrytelser opp mot nettsjikane er en ufin øvelse. "meg selv" og "enig med Jan Kåre" og lignende anonyme "nettroll" har null troverdighet, og burde ikke bli tatt alvorlig av Søkelys, om vi faktisk skal mene alvor med kampen mot netthets, personsjikane, ærekrenkelser og mobbing. Den kategori av anonyme nettroll bør enten forbigås i taushet, eller kanskje heller bli strøket. Jeg tror at Søkelys bør vurdere en innloggingsløsning som sikrer mot anonyme nettroll.
Jan-Aage Torp
3 days 2 hours ago
Du har gjort en fin jobb på sokelys.com for sannhet og respekt, Kjell Andersen! Christensen har definitivt verken et oppdrag fra Gud eller mennesker. Han kjemper egen sak.
Torp mener at jeg ikke har et oppdrag fra Gud, men han selv har det. Så får tiden vise hvem som hadde rett!
Christensen klager til politiet på henleggelsen av hans anmeldelse av Torp
Her fra nevnte innlegg:
I en mail til Søkelys sier Christensen nå i kveld at han har klagd på politiets henleggelse  av hans anmeldelse av pastor Jan Aage Torp. “Siden politiet har henlagt saken ut fra bevisets stilling og ikke ut fra begrunnelsen “intet straffbart forhold begått” er politiet i tvil. Dette har gitt meg en mega-åpning mot Torp,” skriver Christensen som tror at det vil ende opp “med at Braut får en kraftig advarsel og Torp vil får en bot for falske anklager imot meg.” – “Pastor”  Torp forsøker å fordreie Politiet og påtalemakten mot meg, det er falske anklager som ligger i bunn for det hele, og Torps egen synd og brøde! -«Pastor» Torp har nå åpent sagt hva hans agenda er, den er todelt: Få meg straffet og fjernet bloggen. Han skriver og sier dette nå om og om igjen. Her fra sin egen blogg: Dette er jeg meget tilfreds med. Intet er bedre enn om Christensen nedlegger sine nedrige blogger og slutter med personsjikane, mobbing, ærekrenkelser og netthets – mot alle.
Fra VL: – Hva forventer du av Christensen, Torp?  – Jeg forventer at han sletter alt som han har skrevet om alle, Jeg kommer til å henvende meg til Google og be om at de fjerner alt dette materialet fra deres søkemotor. Men da må det foreligge en rettskraftig dom. (sitat slutt). Hva er Torps agenda? Er det at han er forulempet eller noe annet? Nei, som den psykopaten han er, han nyter hvert sekund at selv politiet nå har trodd på ham. Han
 bløffer, snakker ikke sant og manipulerer alt. Han opptrer som en kameleon der han er såret og krenket, så er han dommer og bøddel i neste moment. -Torp har ført dere bak lyset og fått andre til å gjøre livet surt for meg! Han er ikke forulempet på noen områder, men bruker det jeg har skrevet for alt det er verd. Bare fordi jeg holder frem hva Guds ord sier. Ikke minst med hensyn til problematikken skilsmisse og gjengifte. Har snakket med andre om hvorfor jeg eventuelt har nevnt Torp synd vel «ofte»?! Dette er en naturlig reaksjon når en blir forulempet og oppsøkte gjentatte ganger. Og forsøkte presset penger ut av, og annet som er som å møte en voldsmann. Derfor er Torps anklage imot meg at jeg har nevnt han x antall ganger en naturlig reaksjon av å ha møtt en falsk lære som lever i synd og har klare psykopatiske trekk,” sier Christensen og viser til gårsdagens blogginnlegg.
Her Torp sitater igjen:
Jan-Aage Torp
6 days 9 hours ago
Jan Kåre Christensen utleder sterke ting av at jeg har benevnt hans handlinger som "patetiske". Han skriver i sin siste blogg: "Jeg er verre enn patetisk, med andre ord, alt håp er ute. Hvorfor bry seg så mye om en person som det ikke er noe håp for, eller forbedringsmuligheter? Patetisk betyr en person som en viser forakt. Da Torp mener at jeg er verre en det, da ser han på meg som Satan." Her er litt folkeopplysning for Christensen om betydningen av ordet "patetisk", hentet fra Ordnett: patetisk - 1 som er preget av patos; høystemt:en patetisk stil 2 tragisk; gripende og medynkvekkende: et patetisk syn / det var patetisk å se hvordan han hadde fallert
  Reply   -   Share  
33.      Jan-Aage Torp on 27/09/2014 at 17:00 said:
Jeg har idag tatt meg bryderiet med å faktisk lese en rekke av den angjeldende bloggers innlegg som jeg tidligere ikke har lest. Han har en imponerende og utrettelig vilje til å presentere sitt budskap.
La meg si det med en gang, at dette er verre enn jeg ante. Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi, og det har selvsagt intet med Guds Ord, Bibelen, å gjøre, selv der hvor han limer inn lange, selektive vers-rekker fra bibel-nettsider, og ifra sin egen “bibel-kommentar”, og vrir alt inn for å passe inn i hans to-tre tema-preferanser – nesten alltid presentert med rykter, halvsannheter og løse antagelser – i form av angrep på navngitte personer.
Jeg leser at bloggeren har konsultert sine rådgivere om min politianmeldelse, og han ytrer seg med stor selvsikkerhet, ildnet opp av sine rådgivere. Dette må være folk som har lite kunnskap og innsikt i jussen og Bibelen. Han jubler for “seieren” – på forskudd….
Mitt ønske om å møte ham i Konfliktrådet (ikke “forliksrådet” som han nå kaller det) baserer seg på punktene i min politianmeldelse. Etter å ha lest mange av hans blogginnlegg idag, ser jeg enda tydeligere at han begår (og gjentar systematisk) åpenbare brudd på straffeloven. Jeg tror det er gustig for saken at han nå spiller ut hele sitt “register”.
Jeg ser forventningsfullt frem til å møte ham i Konfliktrådet. Det finnes ingen bedre måte å møte en presumptiv motpart på enn i en direkte samtale, under kyndig tilsyn.
Jan Aage Torp kaller den Himmelske blogg for: «sosial-pornografi» da åpenbart at jeg skriver om ham?
Hentet fra artikelen Trenger nå din hjelp økonomisk slik at Advokat Brynjar Meling kan se på saken angående min politianmeldelse av Jan Aage Torp for falske anklager! 12. desember 2014 på Søkelys.com
Jan-Aage Torp
10 hours 44 minutes ago
Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".
Her er det ikke en gang tvils-områder. Enhver ved sine fulle fem skjønner at dette gjelder ikke #Religionsfrihet og #Ytringsfrihet.
Enhver som har fulgt ham i mer enn 1-2 uker, skjønner at straffesaken mot ham gjelder hans personlige vendetta mot mange, spesielt gjngiftede som har fått en ny sjanse etter synd og/eller feilskjær; hans aggresjon & sinne mot kristenheten generelt og karismatiske predikanter spesielt (i likhet med en viss human-etiker); utlevering av medmenneskers private liv; samt mine ord fra politianmeldelsen som er hovedsaken i Politiets siktelse: #Personsjikane #Netthets #Mobbing #Ærekrenkelser
At Christensen gjør akkurat som jeg forventet og skrev for etpar dager sider: Å begynne på en ny runde mot meg på sin blogg - det gjør ham rett og slett makaløs! #Uforlignelig
Her skriver Torp rett ut at jeg er hans ønskemotstander. Der sammenfaller med hva han sier til Vårt Land at han vil ha en rettskraftig dom imot meg over Google. Her avslører Jan Aage Torp seg igjen, her er hva han skriver:
«Jan-Aage Torp
10 hours 44 minutes ago
Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen". Her er det ikke en gang tvils-områder, makaløs! #Uforlignelig»
Jan-Aage Torp
12 hours 56 minutes ago
Christensen er enda verre enn jeg trodde: Nå relanserer han sin oppfulp om Emanuel Minos. Den mannen Jan Kåre Christensen! Dette lever han for. Jeg er forferdet at han skal enda en gang herje med hedersmannen Emanuel Minos. Minos´ familie skal ikke en gang gis en pause til over jul før Christensen slurper i sin eget oppgulp.
Nå driver jeg med oppgulp når jeg fremmer mine bibelske synspunkter!
Jan-Aage Torp
2 days 11 hours ago
Jeg vurderer Brynjar Meling som en seriøs advokat. Hvis han anser Jan Kåre Christensen for å være verd hans tjenester, ville det ha overrasket meg.
Jeg tror at dette "engasjementet" kun eksisterer i Jan Kåres hode, eventuelt sammen med hodet til sin trofaste partistifter-cheerleader på Sørlandet :-)
Min donasjon på 10 kroner vil nok aldri bli utbetalt til Brynjar Meling, men vil heller måtte brukes til å ferdigstille Christensens store bibeloversettelsesprosjekt :-)
Nå er det Brynjar Meling som får unngjelde!
Jan-Aage Torp
2 days 11 hours ago
Det er nesten for morsomt til å være sant, men Christensen publiserer foto av Brynjulf Meling/Mullah Krekar. Han drømmer vel om foto av Brynjar Meling/Jan Kåre Christensen....
Kampen for ytringsfriheten!
Den enes rett til å spre terror og trusler, den andres rett til å sjikanere, hetse, mobbe og ærekrenke :-)
Dette stuntet er som hentet fra Strategi-håndboken til partiet "Norges Kristne".
Jan-Aage Torp
1 day 23 hours ago
Jeg tilater meg å linke til min siste bloggartikkel fra igår kveld: "Straffesaken mot Jan Kåre Christensen fører til gode ting!" http://pastortorp.org/2014/12/12/straffesaken-mot-jan-kare-christensen-forer-til-gode-ting/

Det kan være greit for Søkelys´ lesere og kommentatorer å vite at vi er glade for de gode resultatene av avsløringer av Christensens gamle og nye allianser, ryktespredning og halvkvedede viser fra "giveren" (også benevnt "serberen") som er skreket ut gjennom Christensens Googlephone osv.

Egentlig er det en fordel at tingene sies eksplisitt. Da kan vi legge frem nødvendig dokumentasjon, besvare åpne og ærlige henvendelser osv. Sånn sett må Christensen gjerne holde på en stund til. En runde med Advokat Meling vil nok ikke komme, men en eller annen tanketom advokat-skikkelse som trenger 10.000 kroner fra Christensen vil være nyttig for at enda mer blir sagt eksplisitt som verserer som "rykter" og parts-innlegg i media.
For å si som vi sier i Texas: "Bring it on, Bud!"

Nå er Torp også Texakaner, he-he!

Relaterte linker: 

http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-903-pastor-jan-aage-torp-har.html