Sider

søndag 30. april 2017

Nr. 1929: Gjennom «narreApostelen» Jan Aage Torps fiktive anmeldelse av den Himmelske blogg og meg, samt hans enorme hat, spres budskapet om at gjengifte er hor på en måte jeg aldri hadde drømt om!

Nr. 1929:
Gjennom «narreApostelen» Jan Aage Torps fiktive anmeldelse av den Himmelske blogg og meg, samt hans enorme hat, spres budskapet om at gjengifte er hor på en måte jeg aldri hadde drømt om!

Nå skrives og debatteres emne om gjengifte og skilsmisse på en slik måte jeg aldri kunne ha drømt om det!
At påtalemakten tok tak i hans fiktive anmeldelse, har vært et «gode» som er enormt herlig, stort og viktig!

Jeg har ikke valgt dette selv, kunne aldri ha tenkt med å anmelde noen uansett!

Men når en havner opp i slike uønskede hendelser, hva da?


Dette er ikke noe nytt for en troende, at urettferdige og onde mennesker legger snarer for deg. Skriften er full av slike vitnesbyrd, og her er både politiet og påtalemakten med på Jan Aage Torp sitt hat mot meg!
Samt, han har alliert seg med Norges 2 største og verste nettroll, Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut.

Snakk om å synke ned på et lavmål!

Gud han har brukt Satan, Farao, Kong Kyros, hvorfor kan han ikke da også bruke en narreApostel? Gud bruker den og de han vil, da også de onde og den Onde er alle Guds tjenere for å bære ut det kristne budskapet. Som her, er det budskapet om ekteskap, skilsmisse og gjengifte som nå kommer ut på en slik måte og omfang jeg aldri kunne ha drømt og tenkt skulle skje!

Her er en artikkel jeg skrev om dette for en tid tilbake!

Nr. 1543:
Bilde av Norges største nettroll Torodd Fuglesteg som bl.a. har skrevet uendelig med hatmeldinger på det nedrige nettstedet Søkelys imot meg og min familie i sammen med Norges andre store nettroll, Ansgar Braut.

Etter hva jeg erfarer så driver de to den falske Smyrna bloggen i sammen, som er en sammenhengende uthengning sted av meg og min familie!


Ansgar Braut, den ene av Norges største nettroll foruten Torodd Fuglesteg. Som er duoen av Norges to største og verste nettroll.

Ansgar Braut skriver dette:

"Til Jan Kåre Christensen;

Du har lenge ivret etter å få Braut og Fuglesteg på banen igjen.

Dette vitner om en oppmerksomhetssyk, manipulerende sosiopat!"

(Sitat slutt).

Nei, og atter et nei. Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg, trekk dere tilbake i deres huler og skjul dere om dere vil. Ansgar Braut i Setesdalen og Torodd Fuglesteg i UK. Det spiller ingen rolle.

Det er politiet som vi etterlyser, at de skal gjøre jobben sin.

Det er regner jeg med bare de siste 3 årene hvis politiet får tak i alt det som er lagt ut på nettet av disse to minst 30.000 hatmeldinger de siste 3 årene. Først og fremst imot meg og min familie, men også imot en hel del andre. 

Selv om en hel del er rolp, ikke minst på den falske Smyrna bloggen. 
Så er det mer enn nok for poltiet å gripe tak i og få disse 2 buret inn for langt tid og gi meg og min familie en stor oppreisning!

Bare sitt dere 2 i ro, det er mer enn nok det som dere allerede har skrevet. Mer enn nok, alt for mye allerde!!!!!!!!!!!

Dere er uten tvil Norges 2 største og verste nettroll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nå er det politiet som må gjøre jobben sin, dere 2 er anmeldt flere ganger av flere. At poltiet ikke våkner opp, det er her alt står og faller!
Mer og styggere språkbruk med at dere ønsker at jeg skal dø og min sønn skal stå frem som homofil, det burde vært mer enn nok til at poltiet burde og skulle ha våknet opp.

+++++++++ Det er regner jeg med, over 30.000 hatmeldinger dere 2 har skrevet på nettet de 3 siste årene.
Bevisbyrden imot dere 2 er overveldende, den kan ikke bli større og verre!

Nå står og faller med hvordan politiet håndterer dere 2. Får tatt ut en siktelse og gjøre et grundig arbeid og få dere 2 til domstolen for å få dere 2 dømt for sjikane, trusler og utpresning +++++ flere andre straffbare forhold som å sende mailer til 3. person og spre falske og løgnaktige rykter!!!!!!!!!!!!
Samt tru med drap og skytevåpen og annet!!!!!!!!!!!!!!!
Videre så holder dere med en kriminell person som Jan Aage Torp som har levert en fiktiv anmeldelse som også er straffbart, om ikke i nærheten av hva dere 2 har gjort!

Se her for omtale av disse 2 Norges største og verste nettroll!
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1539-har-det-klikka-for-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1277-ansgar-braut-blir-overbeskyttet.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1281-jan-aage-torp-og-ansgar-braut.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1344-nettheten-fortsetter-imot-meg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1375-her-er-de-10000-hatmeldinger.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1379-mannen-med-pseudonymet-ansgar.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1382-en-kort-dokumentasjon-pa-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1392-hetsen-og-mobbingen-imot-meg-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1425-manglerud-politiet-lar-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1435-ansgar-braut-eller-na-som-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1434-tror-ikke-det-er-noen-er-blitt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1496-christian-rosland-i-retten-i.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html

Nr. 1928: Avisen Vårt Land har artikkel der de mener at jeg overhode ikke har gjort noe straffbart! Hallelujah, det er et angrep på tros- og ytringsfriheten, samt en snever av kristendomsforfølgelse Norsk rett driver med!

Nr. 1928:
Avisen Vårt Land har artikkel der de mener at jeg overhode ikke har gjort noe straffbart! Hallelujah, det er et angrep på tros- og ytringsfriheten, samt en snever av kristendomsforfølgelse Norsk rett driver med!

Faksmile fra avisen Vårt Land lørdag 29. april 2017.
Dette skriver avisen Vårt Land:

Ja til høyesterett.

Mediretts- og ytringsfrihet ekspert, advokat Jon Wessel-Aas mener at uttalelsene til Christensen ikke er straffbare.

-       Det spesielle i denne saken er at man bruker straff etter en straffebestemmelse som i alle fall historisk og i sin kjerne skal ramme de mer direkte fredkrenkelser, sier han.
Wessel Aas mener det er mer naturlig å vurdere om blogginnleggene er ærekrenkelser?
Han viser til at Stortinget har en intensjon at ærekrenkelser skal være en sak mellom partene og derfor må forfølges gjennom sivilt søksmål med krav om erstatning.

Slike saker er ikke lenger en sak for politiet og påtalemyndigheter.
I prinsippet innebærer lagmannsrettens syn også pressens alminnelige publikasjoner kan straffeforfølges etter bestemmelsen om fredkrenkelser.

Han ser gjerne at Høyesterett tar tak i saken.
-       Dette prinsipielle lovtolkningsspørsmålet bør ideelt sett få sin avklaring i Høyesterett mener Wessel Aas.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Mediretts- og ytringsfrihet ekspert, advokat Jon Wessel-Aas har helt rett, jeg har overhode ikke gjort eller skrevet noe straffbart.
Det er tull og nonsens det Norsk rett driver med, da om en skriver en ting en eller tusen ganger. Så har det ikke noen betydning om det er straffbart eller ikke!

Dommen fra Borgarting er slik jeg ser det, fabrikkerte løgner og usannheter.

Men det har nå visst seg at tingrettens dom som bygger på Jan Aage Torps fremstilling av saken.
For det er i hvert fall det som begge dommene bygger på!

Det som de legger til grunn, at jeg har skrevet så mye om Torp, så er det kun en brøkdel av det de legger til grunn, er sant.

Hva Jan Aage Torp og hans venner har skrevet om meg, overgår alt hva jeg har skrevet og talt imot Torp, mange, mange, mange ganger.

De har skrevet over 20.000 hatmeldinger imot meg de fire siste årene.

Braut og Fuglesteg har sendt hundrevis med personlige mailer til meg, min arbeidsgiver, min kones arbeidsgiver, hennes jobbmail, hennes privat mailer, min sønn, dokumentforfalskning, falske brev +++ mye mer.

Dette er ikke tatt med i det hele tatt!

Be kjære venner om at Brynjar Melings ankeskriv blir så godt skrevet at det slipper igjennom til Norsk Høyesterett.
Samt at jeg blir frikjent, til slutt!

Hele dommen, opplegget og alt er fabrikkert og iscenesatt for å «ta» meg»
Men kjære troende Jesus venner, be om saken slipper igjennom til Høyesterett og at jeg blir frikjent! Da jeg aldri har bryte noen Norsk lov!

lørdag 29. april 2017

Nr. 1922: Jan Kåre Christensen – en Hans Nielsen Hauge 200 år etter!

Nr. 1922:
Jan Kåre Christensen – en Hans Nielsen Hauge 200 år etter!

Bilde av meg som på mange måter går igjennom akkurat det som Hans Nielsen Hauge gikk igjennom. Men hvem vil seire til slutt? Den som lever med og for Gud!
Hos Herren er det utganger, selv i fra døden sier Salem 68, herlig!
Salme 68. 21 Gud er oss en Gud til frelse, og hos Herren, Israels Gud, er det utganger fra døden.
Er overbevist om en ting, jeg vil komme styrket ut av denne akkurat vanskelig situasjonen! Og Jan Aage Torp, vil oppleve det motsatte! Hvorfor? Det lønner seg alltid å gå med Gud, og ikke med den Onde!Joel Barsjø

Min avdøde broder og profet Joel Barsjø var også i kamper og strider.
En dag var han i bønn til Gud, og der kom Hans Nielsen Hauge til ham i sine vadmels klær.
Sa til ham følgende: «Stå på broder, vær ved godt mot. Jeg gikk igjennom det samme som deg broder!» 11 år i fengsel, og all annen forfølgelse, det var hva broder Hauge gikk igjennom. Selv om han var 120 % uskyldig!

Hebr. 13. 7 Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro!  8 Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.

Jeg føler meg på mange måter som en Hans Nielsen Hauge i den forstand at jeg har kun holdt frem Guds ord. Levd etter det jeg har preket, og opplevd formidabel motstand!

Nå har jeg gått igjennom minimalt oppimot hva Hauge gikk igjennom, men allikevel!
Kampen er den samme, at Satan gjør alt det han kan for å stoppe både budskapet og mannen.

Her er noen fakta ting om Hans Nielsen Hauge.

Fra Wikipedia:
Hans Nielsen Hauge (født 3. april 1771 i Rolvsøy, død 29. mars 1824 i Kristiania), var en norsk lekpredikant og industrigründer.
Han grunnla den kristne bevegelsen haugianerne, også kalt Hauges venner eller lesere, fordi de leste mye både i bibelen og andre skrifter.

Liv og gjerning

Hauge var bondegutt fra Hauge i Rolvsøy i Tune (nå Fredrikstad). Han vokste opp i et kristent hjem, som en av 10 søsken. I hjemmet fantes Luthers katekisme og huspostill, Pontoppidans forklaring og dertil skrifter av lutherske pietister og prepietister, deriblant Johann Arndt. 5. april 1796, 25 år gammel, fikk han sin religiøse oppvåkning. Han var ute på åkeren og pløyde, følte han at «Guds kjærlighet besøkte ham».
Huset han bodde i er en av turistattraksjonene i Fredrikstad, og det er et stort monument over ham utenfor huset. I tillegg til den innsats han gjorde som kristen personlighet var han også en stor næringslivsmann.

En stund etter gjennombruddet leste han i dansk oversettelse en bok om mystikeren Johannes Taulers omvendelse, som han anså som så viktig at han siden sørget for å utbre en forkortet versjon av den. «Der har altså vært et innslag av seinmiddelalderlig mystikk i hans religiøse lesning. Boken om Tauler var ham kjær også fordi en hovedperson i den er en lekmann som ut fra sine egne åndelige erfaringer med stor frimodighet belærer og irettesetter en prest og en lærd teolog», skriver kirkehistorikeren Einar Molland. Hauge begynte snart selv som predikant og la i sin forkynnelse vekt på det personlige gudsforhold og en nøktern og arbeidsom livsførsel.

I årene fra 1797 til 1804 gikk han på sine ben fra sted til sted over store deler av landet, fra Kristiansand i sør til Malangen i nord. På de gårdene hvor han fikk husrom hjalp han til i det daglig arbeid. Om kveldene samlet han de som bodde på gården og nabogårdene til andakt.

Dette var ikke lovlig, siden konventikkelplakaten fra 1741 forbød lekfolk å holde oppbyggelige møter uten sogneprestens godkjennelse. Hauge ble gjentatte ganger arrestert, på det meste ti ganger på syv år. I 1804 ble det reist en stor og omfattende sak mot ham, og han satt i fengsel frem til 1811 og måtte betale en bot på 1000 riksdaler. Etter dette sluttet han med reisevirksomheten, men i 1813 ble han dømt til to års slaveri. Forfølgelsene førte til ytterligere konsolidering blant hans støttespillere. Flere av dem fikk imidlertid erfare at det hadde sin pris å høre til Hauges venner.

I de til sammen 18 årene han var predikant og utenfor fengselet, gav han ut 33 bøker. I tillegg satte han i gang folk med handels- og industriforetak.
Hauges kristendomssyn kan sies å være pietistisk, men han la større vekt på å tjene Gud med praktisk arbeide enn pietismen tradisjonelt hadde gjort.

Siste år

Under fengselsoppholdene ble Hauges gode helse brutt ned, og han hadde store plager resten av livet. Da han til sist slapp ut av fengselet, giftet han seg og slo seg ned først på Bakkehaugen gård på Tåsen, deretter på gården Bredtvet i Groruddalen (da Aker). Den fikk han kjøpt ved hjelp av venner. Her ble han besøkt av mange, også geistlige.

Bakke gård på Sagene har også tilhørt Hauge. Her grunnla han i 1811 Bakke Mølle ved Akerselva.

Han døde i 1824, 53 år gammel, etter store lidelser. Han er begravet på Gamle Aker kirkegård, der det også er reist en minnestøtte over ham.
(sitat skutt).

Hans Nielsen Hauge som etter min mening er den «største» mann og som var totalt overgitt Kristus i et og alt i sitt liv. Hva var «lønnen» på denne jord? Denne mann som var tvers igjennom sann, hellig og gjort alt det beste han kunne for Norge som nasjon og de menneskene han møtte på sin vei?

Fengsel, falske anklager og alt det som er negativt.

Fra Stefanus alliansen om forfølgelse i begynnelsen blant de troende:

De innflyttede jødene

Den gresktalende Stefanus var en av mange diaspora-jøder som hadde flyttet til Jerusalem. Det tradisjonelle svaret på spørsmålet i overskriften, har vært: Som diaspora-jøde var Stefanus mer radikal i sin kritikk av tempelet og loven enn de andre Jesus-disiplene i Jerusalem. Men var han egentlig det?

En alternativ teori er denne: Stefanus ble drept fordi diaspora-jødene i Jerusalem var de mest radikale forsvarere av tempelet og loven. Det er ikke radikaliteten i Stefanus’ forkynnelse som forklarer at han ble en martyr, det er radikaliteten hos dem han forkynte for.

I Apg 6,8-14 står det frem noen som anklager Stefanus for å spotte Gud: «Vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nasaret skal rive ned helligdommen og forandre de skikkene som vi har fått overlevert fra Moses.» Men det er lite sannsynlig at dette alene har ført til at jødene ble så opprørte og sinte. Det var nok ikke første gang de ble konfrontert med dette utsagnet om Jesus, og forklarer derfor neppe hvorfor Stefanus ble martyr.

Nidkjærhet

Da Stefanus steines, legger vitnene fra seg kappene sine ved føttene til den unge Saulus, altså̊ Paulus, som «var enig i drapet på Stefanus» (Apg 8,1). Etter drapet fortelles det: «Saulus for hardt fram mot menigheten. Han trengte seg inn i hjemmene og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel.» Hvorfor var Paulus så nidkjær i forfølgelsen? Kanskje fordi han selv var en typisk dispora-jøde, og altså̊ en radikal forsvarer av tempelet og loven.

I dagens Jerusalem er den gamle bydelen Mea Shearim hovedsakelig befolket av ultraortodokse jøder. Eksempelvis risikerer man at det blir kastet stein på bilen, om man kjører inn i dette området under sabbaten. Og hvem er det som bor i Mea Shearim? Jo, det er nettopp de innvandrede diaspora-jødene. Det er innflytterne som er de mest ultraortodokse. Kanskje var det slik også på Stefanus’ og Paulus’ tid?

Hvorfor ble han martyr?
 
Tempelet

Ut fra Apostlenes gjerninger kan det se ut til at det var innflytterne som ville ha synagoger, slik de var vant til hjemmefra, også når de kom til Jerusalem. De innfødte jødene, som var oppvokst i byen, «klarte seg» med tempelet. I Apostlenes gjerninger 1-5 underviser apostlene inne på selve tempelområdet, om at Jesus har stått opp fra døde. Mange lytter, apostlene gjør også tegn, og mange kommer til tro.

Det virker som om det blant tempelfolket – altså særlig de innfødte jødene – var en positiv holdning til Jesus-etterfølgerne. De ble oppfattet som ganske greie folk. Når tempelvakten pågriper dem for andre gang (Apg 5,17ff), og øverstepresten forhører dem, bryter det jødiske rådsmedlemmet Gamaliel inn. Med sin autoritet og klokskap får han avverget at apostlene blir «ryddet av veien».

Nero

I Det nye testamentet er det først og fremst jødiske grupper som forfølger de kristne. Først senere, og da kun i kortere perioder, iverksetter den romerske øvrigheten i stor skala slik forfølgelse. Første gang vi hører om dette, er etter den store bybrannen i Roma i år 64. Det er keiser Nero selv som har startet brannen, for å rydde plass i byen til et nytt palass. men han trenger noen å legge skylden på, og da velger han de kristne. Det handler altså ikke om en religiøst begrunnet forfølgelse, men om at Nero valgte seg ut en gruppe syndebukker som allerede hadde et nokså dårlig rykte i Roma.

Decius og Valerian

Det var først under keiser Decius, i 250-251, at det ble iverksatt en forfølgelse av kristne fra den romerske sentralmakten. Det var et krav at alle borgere i Romerriket måtte brenne røkelse, som et offer, foran bildet av den romerske keiseren. Jødene var imidlertid unntatt fra dette kravet. Men også for de kristne var dette et krav det var uaktuelt å oppfylle, fordi det ble sett på som avgudsdyrkelse. Når de kristne også var jøder, var ikke dette noe problem. Jødene var jo unntatt fra kravet. Men når det gjaldt de ikke-jødiske kristne, som det ble stadig flere av, så hadde ikke de fått unntak. Det var først da at dette ble et «problem» for romerne.

Men Decius’ forfølgelse var likevel initiert «nedenfra», ut fra lokale, folkelige krav. Og så fikk man med seg øvrigheten. Og få år senere, i 258, kom den neste bølgen av forfølgelse, under keiser Valerian, av samme årsaker som under Decius.

Diokletian

Den desidert verste forfølgelsen av kristne skjedde under keiser Diokletian, fra år 303-304 og fremover. Enkelt sagt var forfølgelsen verst i øst, mens den i stor grad ble boikottet i vest. Den harde forfølgelsen kan også sees i sammenheng med at Diokletian ville gjenreise Romerrikets styrke og stabilitet – og herunder keiserens opphøyde posisjon. Man vet ikke hvor mange som ble drept eller torturert, men kilder tyder på at blant andre kristne i Egypt ble særlig hardt rammet.
(sitat slutt).

Jeg har ikke gjort noe annet en å formidle hva Guds ord sier, så får det komme hva som komme vil.

Norges største sønn Hans Nielsen Hauge som jeg ikke rekker til knærne engang satt mange år i fengsel, så når han kunne få dom på seg som var helt urett. Så får jeg eventuelt ta det som kommer for å fremme Guds ord.

Sluttkommentar:

Hadde Hans Nielsen Hauge levd i dag, så hadde han nok fått samme behandling som meg!
Men Gud er med, han «utligner» all forfølgelse, motstand og sjikane med sin glede, fred og kjærlighet!

Rom. 14. 17 For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd. 18 Den som tjener Kristus på denne måten, er til glede for Gud og blir respektert av mennesker.
 

fredag 28. april 2017

Nr. 1926: Hvis den uriktige og fabrikkerte dommen fra Borgarting lagmansrett blir stående, så er ytringsfriheten innskrenket i Norge og kristendomsforfølgelsen startet i Norge!

Nr. 1926:
Hvis den uriktige og fabrikkerte dommen fra Borgarting lagmansrett blir stående, så er ytringsfriheten innskrenket i Norge og kristendomsforfølgelsen startet i Norge!

Bilde av medierettsadvokat Jon Wessel-Aas som reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken imot meg da dette er total feil lovanvendelse.
Samt at det jeg har skrevet og talt ligger milevis innforbi tros- og ytringsfriheten. Det er bare at jeg har skrevet for mye om det samme som gjør det straffbart, dette er «apekatt-jus» spør du meg!


Dette legget til grunn for dommen som viser bare at Borgarting lagmansrett med de tre menn, godt voksne setter seg fullstendig over tros- og ytringsfriheten. De vet åpenbart ikke hva de holder på med!

Etter lagmannsrettens oppfatning rammes Christensens opptreden av straffeloven § 390a. De konkrete uttalelsene og beskyldningene mot Torp var klart egnet til å krenke hans fred. Det legges særlig vekt på det store antallet krenkende uttalelser og utsagn som foreligger i saken, intensiteten i bloggvirksomheten og at Christensens virksomhet har foregått over en relativt lang tidsperiode. Lagmannsretten er enig med tingretten i at uttalelsene samlet sett har beveget seg bort fra saklig tros- og religionskritikk, og har heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning av Torp. Christensen har opptrådt unødvendig hensynsløst og sterkt klanderverdig i denne saken. Christensen har benyttet unødvendig krenkende ord og uttrykk for å uttrykke sin misnøye med Torp og hans levemåte.
(sitat slutt).

Det er da jeg og ingen andre som skal sette de grensene når de mener at mine ord og begreper er innforbi det som er lovlig og akseptabelt.

Det er at de sier jeg skriver er innforbi tros- og ytringsfriheten.

Men hvis en gjentar en ting for mye, så er det ikke lengre innforbi tros- og ytringsfriheten!

Se for deg du går inn på Seven eleven, kjøper en cola. Du gjør det en gang til, tiende gang du kjøpet en Cola, så kommer politiet og henter deg.

Med andre ord, her setter Borgarting lagmansrett seg over tros- og ytringsfriheten med at hvis en gjentar ting ofte nok, så er det straffbart.

Og hvorfor har jeg gjentatt dette?
Fordi jeg har gitt et tilsvar til hva Jan Aage Torps venner har skrevet for å forsvare sin læremester!
Jeg har fått flere hundre artikkler skrevet imot meg om tema Jan Age Torp. Samt at jeg har fått over 20.000 hatmeldinger imot meg som ikke blir tatt med. Da blir hele bildet av saken totalt forvridd og feilaktig!
Nei, jeg ser ikke at denne dommen er rett noen som helst måte.

Med andre ord, her setter lagdommer Øystein Hermansen, lagdommer
Bjørn E. Engstrøm og lagdommer Leiv Robberstad seg over både Norsk lov, tros- og ytringsfriheten. Hva er det da? Kristendomsforfølgelse de bedriver!
Hva jeg leser på nettet – daglig! Så er hva jeg har skrevet som peanøtter mot hva andre gir utrykk for hva de mener og tror. Hvorfor bruker ikke politiet og domstolene tid, penger og krefter på det? Og hvorfor er det så få, hvis det er noen kristne som forsvarer meg?
Med andre ord, vi er nå der de første kristne var som ble forfulgt p.g.a. sin tros skyld!

Ap.gj. 8. Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. 

Dommen imot meg er et stort surr!

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas sier, er det samme som min advokat Brynjar Meling har prosedert.

I Borgarting lagmansrett brukte han ca. 1 ½ time på dette.
Statsadvokat Guro Hansson Bull brukte under 1 minutt, men hun brukte en tre kvarter på å si det samme som politiadvokat Dag Paulus sa i Oslo tingrett, bare «forbedret» versjon.

Men med de samme løgnene og forvridde virkelighet med Jan Aage Torps løgner som eneste referanse punkt! Ikke mye å skryte av!

Hva var det Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas sier? Her fra det intervjuet som ble gjort med han i avisen Vårt Land:

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

Videre sier Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas følgende da han blir intervjuet i avisen Vårt Land:
– En horebukk-dom kan føre til at færre ytrer seg

Advokat mener en dom i saken mot pastor Jan Kåre Christensen vil gjøre grensene for ytringsfrihet mindre tydelige.

Høsten 2014 beskyldte pastor og blogger Jan Kåre Christensen pastor Jan-Aage Torp for å være «horebukk» og «gammel gris». Onsdag møttes de i retten.

Christensen er tiltalt etter straffelovens paragraf 390a for å ha krenket Torps «fred», ved blant annet å hevde i et stort antall blogginnlegg at pastoren levde i hor fordi han har giftet seg på nytt.

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.

Injurier. Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».

– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.

Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.

– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.

Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?

– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.

Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.

– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.

Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.

– Også der skal takhøyden være stor. Men det er selvsagt grenser for hva en kan beskylde noen for
(sitat slutt).

Det er underlig at begge dommene imot meg bygger ensidig på Jan Aage Torps fabler med tall om hva og hvor mye jeg har skrevet om ham, ikke noe av dette er dokumentert. Med andre ord, begge dommene imot meg og den Himmelske blogg er i mine øyne et makkverk da ikke noe er dokumentert! Tragisk!

Jeg føler at i hvert fall jeg er blitt tatt på senga, og slik denne saken virkelig er. Ikke er kommet frem.

Vil bare si kort at det er opprettet en egen blogg for å sverte meg og min familie, om veldig mye er slettet fra den bloggen.

Der skriver de t.o.m. at jeg har et forhold til politikvinnen på Manglerud, hvis ikke det er straffbart, så vet ikke jeg:


Jan Kåre Christensen har, både seksuelt og på andre måter, trakassert og terrorisert dommeren Malin Strømberg Amble i den forrige Tingrettssaken. Malin Strømberg Amble vil trolig også være involvert i den nye Tingrettssaken mot Jan Kåre Christensen. Derfor er det meget trolig at hans advokat Brynjar Meling har passivt eller aktivt godtatt denne terroren og trakkaseringen av Malin Strømberg Amble. Her har han brutt god advokatskikk og norsk lov.

Jan Kåre Christensen har både seksuelt og på andre måter, trakassert og terrorisert polititjenestekvinnene Monica Lillebakken, Oda Karterud og Lena Fjalestad fra Manglerud Politistasjon. Disse har deltatt i etterforskningen av Jan Kåre Christensen sin terror av Jan Aage Torp og hans familie. Disse tre vil også spille en sentral rolle i den kommende Tingrettssaken. Derfor er det meget trolig at hans advokat Brynjar Meling har passivt eller aktivt godtatt denne terroren og trakkaseringen av disse tre politikvinnene. Her har han brutt god advokatskikk og norsk lov.
(sitat slutt).

Hvorfor har jeg nevnt Torp ofte? Ikke så mye som han påstår, det er fordi jeg har svart på sikkert 20.000 hatmeldinger fra støttespillere til Jan Aage Torp.

Dette legger de til grunn for dommen både i Oslo tingrett og Borgarting lagmansrett:

Forholdene saken gjelder er blogginnlegg i tidsrommet januar 2012 til mars 2015. Torp har foretatt en opptelling av innleggene om ham og kommet til at han er nevnt i bloggen over 3 000 ganger. Hans kone er nevnt rundt 900 ganger, herunder er hun omtalt som en "hore" 167 ganger. Videre er Torp omtalt som en "gammel gris" over 30 ganger, "horebukk" over 110 ganger, "narcsissist/narresist" over 30 ganger, "psykopat" over 200 ganger og "falsk pastor/profet/apostel" over 400 ganger.

For det første, at Torp er nevt ofte ved navn, er fordi jeg har svart på 20.000 hatmeldinger fra hans støttespillere.
Horebukk har jeg nevt 2-3 ganger, men hans støttespillere som også har skrevet på bloggen min, har nevt dette resten eventuelt?
Kona til Torp både hans første og andre kona er ikke nevt omtrent, bare som utfyllende kommentarer. Dette er tatt omtrent ut av løse luften og fabrikkert usannheter som alt annet med Jan Aage Torp.

Psykopat er nevt regner jeg med en brøkdel av de gangene av meg, resten av hans støttespillere da de såkalt har gjengitt meg.

På den falske Smyrnabloggen er også min sønn omtalt med en legning som er direkte løgn, om mesteparten er slettet. Så er det kommet ut, at dette ikke er straffbart skjønner hverken jeg eller min familie ikke noe ut av selv om vi har politianmeldt det!

Saken imot meg og den Himmelske blogg er tre eldre herremenn som setter seg over både Gud, Norsk lov, tros- og ytringsfriheten slik jeg ser det!

Be kjære venner om at anken går igjennom til høyesterett, og at jeg der blir frikjent! For alt imot meg både i tingretten og lagmannsretten er fabrikkert!

Men uansett, så leve jeg godt og med verdighet med uretten som er begått imot meg, min familie og støttespillere! Blir ikke knekt av dette, uansett!

Dommen er uflidd, primitiv og lite reflektert også, da saken var angående lovanvendelse. Men her ender vi opp med at det er en dom som angriper tros- og ytringsfriheten, samt den har et snever at kristendomsforfølgelse!

Relaterte linker: 

http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1925-tapte-men-vil-anke-til.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1924-det-ser-ut-som-at-jon-wessel.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1923-dommen-fra-borgarting-er-like.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1921-jeg-har-ikke-hrt-noe-om-jeg.html

torsdag 27. april 2017

Nr. 1925: Tapte, men vil anke til høyesterett!

Nr. 1925:
Tapte, men vil anke til høyesterett!

Bilde av advokat Brynjar Meling som har bistått meg og den Himmelske blogg!

 


Dommen fra Borgarting er slik jeg ser det, fabrikkerte løgner og usannheter.

Men det har nå visst seg at tingrettens dom som bygger på Jan Aage Torps fremstilling av saken.
For det er i hvert fall det som begge dommene bygger på!

Det som de legger til grunn, at jeg har skrevet så mye om Torp, så er det kun en brøkdel av det de legger til grunn, er sant.

Hva Jan Aage Torp og hans venner har skrevet om meg, overgår alt hva jeg har skrevet og talt imot Torp, mange, mange, mange ganger.

De har skrevet over 20.000 hatmeldinger imot meg de fire siste årene.

Braut og Fuglesteg har sendt hundrevis med personlige mailer til meg, min arbeidsgiver, min kones arbeidsgiver, hennes jobbmail, hennes privat mailer, min sønn, dokumentforfalskning, falske brev +++ mye mer.

Dette er ikke tatt med i det hele tatt!

Legger ikke ut dommen da den er bare et stort, stort makkverk!

Her er en artikkel jeg skrev for en tid tilbake!

Nr. 1542:

Bilde av Norges største nettroll Torodd Fuglesteg som bl.a. har skrevet uendelig med hatmeldinger på det nedrige nettstedet Søkelys imot meg og min familie i sammen med
Norges andre store nettroll, Ansgar Braut. E

tter hva jeg erfarer så driver de to den falske Smyrna bloggen i sammen, som er en sammenhengende uthengning sted av meg og min familie!


Glad for den seneste tid interesse for å høre den virkelige sannheten angående meg og den kriminelle Jan Aage Torp!

Jeg hadde ingen planer å skrive om den kriminelle manipulatoren narreApostelen Torp. Men etter hva som nå begynner å skje, som er veldig gledelig sett med familien Christensen øyne! Nå vil endelig etter så lang tid endelig folk høre sannheten.

Alt har jeg skrevet og talt om før, men jeg får henvise til linker og skrive noen få settninger og ord om hva som er den virkelige sannheten.

Hva skjedde i kortform?

Jeg har de siste 3 årene fått, regner jeg med 20.000 hatmeldinger imot meg ikke minst fra nettstedet Søkelys, Jan Aage Torps mange nettforum, den falske Smyrna bloggen og andre nettsteder?!

Ut i fra dette som jeg da har gitt et svar og tiltale samlet Torp en del ord i sammen og lagde en fiktiv anmeldelse av meg og den Himmelske blogg.

Målet var å få en rettskraftig dom slik at han kunne gå til Google og få stoppet mine to blogger som Torp hater og ikke kan utstå. De er Jan Aage Torps fiender på nettet nr. 1.

Dette har Torp både utalt til avisen Vårt Land og skrevet på Søkelys hva hans agenda var. Han har i dag prøvd å fjerne alle spor etter dette og annet han har skrevet imot meg! Mannen er åpenbart kriminell!

Torp hater som sagt også den engelske bloggen for der finner en hans navn i lite pene ordelag som forteller sannheten om en narreApostel og ekteskapsbryter.

Det var at jeg var et torn i kjødet og et rusk i øyet for Jan Aage Torp som gjorde at han gikk til politiet med den fiktive anmeldelsen av meg; der han hater å høre at han lever i hor og er en ekteskapsbryter etter Guds ord!

Dette er bakgrunnen og realitetene angående Jan Aage Torps falske anklager. Torp er en kriminell som lurer både poltiet og rettsvesne helt bevist for å få en dom imot meg.

Torp fortsetter nå å lyve og fordreie sannheten for å oppnå sine kriminelle og løgnaktige hensikter. Nå er det ikke hva jeg har skrevet, men hvor mye som han surrer med. Hvorfor?

Det er eneneste måten å få meg dømt på, at jeg har skrevet «mye» om ham. Men at det ligger vel 20.000 hatmeldinger imot meg og min familie unnlater han helt bevist å si og skrive noe om. At det han har skrevet overgår rent verbalt hva jeg har skrevet og talt ti ganger snakker han kun motvillig om.
At 99 % av det som er skrevet om Torp, etter hans fiktive anmeldelse.

Det nevner han overhode ikke, her gjelder det å få frem at det er mengden, men dette er og forblir en fabrikkert løgn! Mengden har ikke noe å si, men det er hva en skriver og taler. Rosland skrev en gang, og ble dømt. Torp har selv skrevet mange ganger, og han skal også da bli dømt????????????

Men egentlig, slik jeg ser det. Dette tåler jeg av Torp, men at hans anmeldelse av meg er falske anklager, det gjør Jan Aage Torp til en kriminell! Dette er straffbart åpenbart.

http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1522-det-er-hva-jan-aage-torp-har.html

Hvorfor blir ikke Norges to største og verste nettroll siktet? Dette gjelder Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg? Det er for meg en gåte? De har rent verbalt overgått Torp så mange ganger, så hvis noen skulle bli dømt og siktet i denne saken. Så er Norges to største nettroll garantert milevis innforbi her. Det skjønner jeg bare ikke.

Her er en del relaterte linker, som omtaler saken sett fra min side:


onsdag 26. april 2017

Nr. 1924: Det ser ut som at Jon Wessel-Aas og advokat Brynjar Meling er samkjørte på at det er Torodd Fuglesteg og mannen med fiktiv navnet Ansgar Braut som har overtrådt Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred»!

Nr. 1924:
Det ser ut som at Jon Wessel-Aas og advokat Brynjar Meling er samkjørte på at det er Torodd Fuglesteg og mannen med fiktiv navnet Ansgar Braut som har overtrådt Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred»!
Kampen er egentlig det gode mot det onde, David imot Goliat. At jeg skal «straffes» og politiet overser alt annet i denne saken er dypt tragisk.

Braut og Fuglesteg har sendt hundrevis med personlige mailer til meg, min arbeidsgiver, min kones arbeidgiver, hennes jobbmail, hennes privat mailer, min sønn, dokumentforfalskning, falske brev +++ mye mer.
 
Tar vi med hva Jan Aage Torp har skrevet, så blir det massivt.
+++ minst 20.000 hatmeldinger imot meg på nettet de 4 siste årene!

Jeg får vite resultatet av dommen fredag 28. april kl. 09.30 i Oslo tinghus!
Da vil jeg, eller hvis jeg får vite resultatet før. Hva som resultatet blir.
Det er 2 mulige utganger.

1.)  Dommen blir opprettholdt!

2.)  Jeg blir frikjent!

Hva resultat blir, det vet jeg ikke! Personlig tror jeg på frifinnelse, hvis dommerne tør å gå imot politiet og vanlig kutyme.
Statsapparatet har alltid størst makt, da er det egentlig Davids kamp imot Goliat! Det er aldri lett å vinne over staten og statsapparatet!

Alle kristne aviser har skrevet om denne saken!

Men dessverre, ikke noen av dem er inntressert å høre ting fra min synsvinkel!
Dette er både kristendomsforfølgelse, og hvis dommen fra Oslo tingrett blir stående, et justismord!

Tilbake til utgangspunktet, dette hadde jeg som overskrift på artikkelen:

Det ser ut som at Jon Wessel-Aas og advokat Brynjar Meling er samkjørte på at det er Torodd Fuglesteg og mannen med fiktiv navnet Ansgar Braut som har overtrådt Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred»!

Hva denne gode mannen Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas sier, er det samme som min advokat Brynjar Meling har prosedert.

I Borgarting lagmansrett brukte han ca. 1 ½ time på dette.
Statsadvokat Guro Hansson Bull brukte under 1 minutt, men hun brukte en tre kvarter på å si det samme som politiadvokat Dag Paulus sa i Oslo tingrett, bare «forbedret» versjon.
Men med de samme løgnene og forvridde virkelighet med Jan Aage Torps løgner som eneste referanse punkt! Ikke mye å skryte av!

Kjære troende venn, be at lagdommer Bjørn Edvard Engstrøm, lagdommer Øystein Hermansen og lagdommer Leiv Robberstad frikjenner meg og den Himmelske blogg! Be til Gud i Jesu navn du som tror på frikjennelse!

Ikke noen makt, kraft eller annet har større og mektigere kraft enn bønn!

Her er en artikkel jeg skrev om Jan Aage Torps kriminelle handlinger.

Nr. 1642:

Faksimile bilde der narreApostel Jan Aage Torp skriver om denne saken at den går imot sin slutt. Mer feil og misvisende kan en ikke skrive.

Først om et godt halvt år kommer saken opp til behandling i Borgating Lagmansrett.
Utfallet av saken der vil avgjøre om saken er over, da som en tragedie at det er ikke lov å skrive og tale på egen hjemmeside og blogg de bibelske sannheter som Gud har vist en.

Men heldigvis, jeg har en god og dyktig advokat i Brynjar Meling som Jan Aage Torp har mobbet og harselert med på nettet og kalt han alle mulige ukvemsord det er mulig å kalle noen som nedrig, Mulla Krekar forsvarer +++ mye, mye mer!

Dette skriver de på Søkelys:

Lokale jurister Søkelys har snakket med sier at det er trolig at tingrettens dom ikke vil bli rettskraftig dersom lagmannsretten kommer til at feil lovanvendelse er anvendt.

Selv om lagmannsretten ikke skal se på bevisførsel eller skyldspørsmålet, er det forholdsvis små biter av saken da Christensen under tingrettens behandling innrømmet å forfattet blogginnleggene der pastor Torp ble hengt ut gjentatte ganger på det groveste.

Det mest sannsynlige utfallet er at tingrettens dom forkastes og at saken må prøves på nytt, sier en lokal advokat til Søkelys, fredag kveld.
(sitat slutt).

Kjell Andersen skriver til meg på mail følgende:

Jeg satt en dag i retten med en annen sak, og i middagspausen kom jeg i prat med et par lokale advokater, og jeg nevnte din sak og spurte litt om hva som er normalt  utfall dersom lagmannsretten mener at feil lovanvendelse ligger til grunn for dommen. Det var da disse to kom med en slik vurdering.

Jeg kan ikke oppgi navn da disse ikke er klar over at de blir gjengitt offentlig.
Mvh Kjell
(sitat slutt).

Det går da sikkert mot en ny rettsrunde i tingretten, der Jan Aage Torp forhåpentligvis blir siktet og dømt for falske anklager. Da det er mitt anliggende om skilsmisse og gjengifte som ligger til grunn for hans fiktive anmeldelse.

Samt at Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut blir siktet og dømt for å forfølge og sjikanere meg og min familie, for de har virkelig bryte Norsk lov.

Her er en artikkel jeg har skrevet om dette emne før, og det finnes flere andre lignede artikkler der jeg belyser at dette er Norges største justismord hvis dommen imot meg og den Himmelske blogg hadde blitt stående!

Noe jeg ikke tror den vil da ankebehandling i Borgating Lagmansrett vil føre frem til enten full frikjennelse. 

Eller at den blir sendt tilbake til Oslo Tingrett da det er brukt feil lovanvendelse imot meg og den Himmelske blogg, Hallelujah!


Nr. 1522:
Det er hva Jan Aage Torp har anmeldt meg for som er straffbart, ikke hva han har skrevet om det overgår hva jeg har skrevet og talt en tigang!


PS! Jan Aage Torp er en kriminell fordi han har gjort en straffbar handling!
Han hatet min forkynnelse om gjengifte, det var hans ankepunkt imot meg.
Hva gjorde han da? Ordnet en fiktiv anmeldelse, og nå har han forandret den til å bli ikke hva jeg skrev. Men mengden av det jeg skrev, hvorfor?

Da jeg har skrevet 99 5 etter hans fiktive anmeldelse så unlater han å nevne det, hvorfor? Hele tiden for å finne en måte å få tatt meg på og stengt den Himmelske blogg! Jo, Jan Aage Torp er og forblir å være en kriminell som bør straffes for en falsk anmeldelse!

Bilde av Jan Aage Torp som kommer med falske anklager imot meg da det er mitt syn på gjengifte som er «problemet». Ikke noe annet da han rent verbalt har gått mye, mye lengre enn meg i å skrive og tale imot meg enn hva jeg av ham.I straffeloven § 168 heter det:

"Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller ved Forvanskning eller Bortryddelse af Bevis eller Tilveiebringelse af falsk Bevis eller mod bedre Vidende paa anden Maade søger at paadrage en anden Sigtelse eller Fældelse for en strafbar Handling, eller som medvirker hertil, straffes, hvis der handles om en Forbrydelse, med Fængsel fra 6 Maaneder indtil 8 Aar og, hvis der handles om en Forseelse, med Fængsel indtil 4 Aar."

Her er det som Jan Aage Torp har gjort, og forledet politiet og rettsinstansene for å oppnå dette:
Fra VL: – Hva
forventer du av Christensen, Torp?

– Jeg forventer at han sletter alt som han har skrevet om alle, Jeg kommer til å henvende meg til Google og be om at de fjerner alt dette materialet fra deres søkemotor. Men da må det foreligge en rettskraftig dom. (sitat slutt).

Jan Aage Torp har kalt meg for de styggeste, av de styggeste ting. Bl.a. at jeg er Anders Behring Breivik sympatisør, tilhenger og fan. He-he, det er så langt borte fra sannheten det er mulig å komme, men det er hans falske anklager som er straffbare. Han har anmeldt meg for å oppnå at jeg skal slutte å forkynne imot gjengifte og nevne han som en person som er en ekteskapsbryter etter Guds ord.

Får henvendelser som spør om hvorfor jeg mener at det som Jan Aage Torp har skrevet og talt om meg ikke er straffbart. Men hva jeg har skrevet og talt om ham er straffbart. Til det er det bare å si at jeg ser på ikke noe av hva Torp har skrevet om meg som straffbart, selv om han overgår meg en tigang.

Det er hans anmeldelse av meg som er straffbar, da det er falske anklager. Han bygger sin anmeldelse på en ting, men det er for å oppnå en annen hensikt som er målet. Derfor instruerer han både politiet og alle andre, at han skal ha en dom for å gå til google med. 

Da det er min forkynnelse imot gjengifte som han hater, og det er faktisk på den engelske bloggen som han misliker sterkest, den har han en hat til som er enormt!

Jan Aage Torp har kommet med falske anklager meg da det er mitt syn og forkynnelse om gjengifte som er «problemet». Ikke hva jeg har kalt ham eller noe annet, der overgår han meg mange ganger. Selve anmeldelsen er fiktiv da det er for å oppnå noe helt annet enn det han sier. Han lyver og manipulerer. Legg merke til at han nå er opptatt kun med en ting, det samme som poltiet. Det er at det jeg ikke har skrevet og talt noe kriminelt, men det er mengden av det hele. Denne løgnen er Torp og politet nå helt enige om. Men som sagt, kriminelt er det hele etter mitt og mange andres vurdering.

Sluttkommentar:

I denne artikkel var det kun for å presisere hva jeg har anmeldt Jan Aage Torp for, det er falske anklager. Ikke hva han har skrevet og talt om meg om det er undermåls og helt ute på bærtur.

Dette står det i dommen:

Tiltalte har videre forklart at Torp har vært minst like ille i sine karakteristikker av ham og hans familie, og tillegger Torp utsagn fremsatt under andre navn, muligens pseudonymer, og utsagn på en blogg tiltalte kaller “den falske smyrnabloggen”. Den falske smyrnabloggen skal være opprettet i tiltaltes navn, men tiltalte avviste han som sto bak den. Torp har avvist at han har skrevet om tiltalte under pseudonym, eller på den falske smyrnabloggen. Torp har erkjent at han har svart tiltalte, og kalt ham “Anders Behring Breivik-sympatisør” to ganger, at bloggen er “idioti”, ved et tilfelle omtalt ham som en “demon”, kalt ham “lystløgner”, at bloggene til tiltalte er “nedrige”, at tiltalte er en “ryktespreder”, at tiltalte har “manglende innsikt i engelsk og norsk”, at han er “slem”, “ond og dum” og at bloggen er “en variant av sosialpornografi”.

Retten mener etter en helhetsvurdering at det ikke er rimelig å tilkjenne Torp oppreisningserstatning. Retten viser til at Torp selv har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten ved sine utsagn om tiltalte, og at han har brukt til dels grove karakteristikker om tiltalte selv. Retten viser her også til at han ved flere anledninger har kalt ham en Anders Behring Breivik-sympatisør. Videre var Torp klar over at han er en kjent skikkelse i det kristne miljøet, og at han har flere tilhengere som spinner videre på hans uttalelser, og fremsetter til dels grove og krenkende utsagn overfor tiltalte og hans familie.

Torps opptreden har nok bidratt til å eskalere og forlenge konflikten, men dette kom som et svar på tiltaltes etter hvert omfattende skriverier om Torp og hans ektefelle. Retten har ved vurderingen lagt til grunn at Torp som en offentlig og fremtredende person i Kristen-Norge må tåle mer enn en helt vanlig person må. Det må imidlertid gå en grense også for hva offentlige personer må tåle, som retten mener er overtrådt i denne saken.

Dette har Jan Aage Torp skrevet om meg på mange ulike fora og nettsteder.

«Anders Behring Breivik sympatisør».

«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".

Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!
Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."

Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"
Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1404-narreapostel-jan-aage-torp.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1432-et-ekko-av-jan-kare-christensen_8.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1430-har-lest-ferdig-boken-av-anders.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1418-ann-christin-during-woll-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1468-tragedien-vi-ser-rammer-jan.html