fredag 19. oktober 2018

Nr. 2314: Når jeg har advart imot den falske profeten Jan Hanvold og Visjon Norge i alle de år, så er det ikke noe annet egentlig enn en virkelighet av H. C. Andersen fantastiske eventyr «Keiserens nye klær»!


Nr. 2314:
Når jeg har advart imot den falske profeten Jan Hanvold og Visjon Norge i alle de år, så er det ikke noe annet egentlig enn en virkelighet av H. C. Andersen fantastiske eventyr «Keiserens nye klær»! 
Statue av H. C. Andersen der min kone står ved siden. Dette er fra museumet i Odense på Fyn i Danmark som han kom i fra.

Vi kjenne historien om da Keiseren skulle få nye klær. Men ble lurt på verst tenkelig måte, men bedragerne ble avslørt av en liten gutt som ropte ut “Men han har jo ikke noe på seg!»
Videre leser vi i eventyret følgende for å få med oss beretningen:
«Å, Herregud, hør på den uskyldiges røst!» sa faren, og den ene hvisket til den andre hva det lille barnet hadde sagt: “Han har jo ikke noe på seg, er det et lite barn som sier, han har jo ikke noe på seg!»
“Han har jo ikke noe på seg!” ropte til slutt hele folket. Og det grøsset i keiseren, for han syntes de hadde rett, men han tenkte som så: «Nå må jeg holde ut gjennom hele opptoget!» Og så førte han seg enda stoltere, og kammerherrene gikk der og bar på slepet som slett ikke fantes.
(stat slutt).

Jeg får all mulig med kritikk, men skal prøve å være så saklig, mild og sindig som mulig. Da det er sannheten som er viktig og som jeg ønsker å få frem!

For meg så er det en avledningsmanøver og en form for hersketeknikk som brukes imot meg og den Himmelske blogg når en ikke vil ta innover seg hva jeg egentlig sier.
Saklige og bibelske tilbakemeldinger, det er ikke en vane å få av andre troende, dessverre.

Noen fantaserer at jeg er dømmende, hatsk og mye annet.
Det er kun avledningsmanøver og en form for hersketeknikk som blir brukt imot meg og den Himmelske blogg. Derfor skal jeg i denne artikkelen prøve å være så saklig, mild, nøktern og klar som det er mulig for meg å være.

Foranledningen til hvorfor det er nødvendig, bibelsk og rett å advare imot den falske profeten og lovbryteren Jan Hanvold.

For 2000 år siden fikk apostelen Paulus et oppdrag, det var å lage et «reisverk» for den nytestamentlige menigheten som skulle og skal være gjeldende for hele menighetens tidsepoke.
Vi finner dette i apostelen Paulus 14 brev hvis vi regner med at han også har skrevet Hebreerbrevet som jeg er viss på at han har gjort (hvem andre kunne ha skrevet et slikt brev? Ingen som jeg vet om).

Et av kriteriene på de som skulle ha en offentlig rolle som forkynner, Pastor, hyrde, apostel etc. var følgende som vi leser om bl.a. her:

1 Tim. 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.  2 Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre,

Vi leser her at en som «attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning. Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann».

Med andre ord, han skal ikke være gjengiftet, hverken en, to eller flere ganger.
Nå skal jeg ikke gå i dybden her, men vi legger til grunn ut i fra dette skriftstedet og mange andre som vi ikke kan ta oss tid til å gå innpå for da vil det måtte ha skrevet bøker. Men det har vært menighetens klare oppfatning at for kristne mennesker er det kun død som gir anledning til å inngå et nytt ekteskap. For en forkynner, er dette et absolutt krav.

Hva da med Jan Hanvold? Som er faktisk skilt og gjengiftet for tredje gang?

Nå la oss ta Hanvold på alvor, og ikke være unødvendig hard imot han.
Men her bryter han Guds ord på et så sentralt punkt, at dette diskvalifisere og utelukker han fullstendig til å få lov til å gå opp på en talerstol. Langt mindre å være hyrde, lærer og apostel. Hva skal vi da gjøre når en mann som ønsker å ha et tilsyns-embede, men har selv satt seg utenfor til å inneha et slikt embete?

Jeg konstaterer at menigheten og kirken i Norge ønsker egentlig ikke å ta stilling lengre til slike sentrale ting, hvorfor?

Statue av H. C. Andersen. Dette er fra museumet i Odense på Fyn i Danmark som han kom i fra.
Bruk bilde som du vil gratis, men skriv Foto: Jan Kåre Christensen
Vi leser i eventyret som allerede nevnt følgende: «De to bedragerne satte opp to vevstoler og lot som om de arbeidet, men på veven hadde de ingenting. Rett som det var forlangte de den fineste silke og det prektigste gull. Det puttet de i sin egen pose, og så arbeidet de videre ved de tomme vevene til langt ut på natten.»

Dette er som å lese om Hanvold. Han meler kun sin egen kake, har ikke noe egentlig å tilby da han ikke lever selv i samsvar med bibelens lære. Disse ble kalt for bedragere, det er jo man akkurat det som Hanvold er, en bedrager.

Ser vi ikke konturen av det samme? Ingen advarer imot Hanvold, bortsett fra en «hobby-teolog» og fritids-Predikant som meg. Denne lille gutten sa det så fint om Keiseren at han ikke hadde noe klær på seg. Slik er det her også, jeg er stort sett den eneste som sier ifra – som den lille gutten – og før eller siden vil og må alle innse fakta. Hanvold er diskvalifisert for å være en Ordets forkynner!

Sluttkommentar.

Jeg har nå prøvd på mildest mulig måte, saklig og rett på sak hva Guds ord sier om Hanvold og hans påståtte apostel og forkynner tjeneste.
Gud har aldri kalt ham, da hadde Gud gått imot sitt eget ord.
Når Hanvold sier etter hans tredje ekteskap at Gud kalte han til å starte Visjon Norge da ingen andre ville. Så er dette en gedigen bløff og løgn. Gud har aldri kalt ham da Hanvold er diskvalifisert til å ha et tilsyns-embete etter skriften.
Tror vi virkelig at Gud går imot sitt eget ord? Aldri!
Så er det opptil den enkelte hvem en ønsker å tro på. Vil en følge skriften, eller Jan Hanvold? Jeg vil følge skriften ord, det tror jeg også mange andre vil også.
Hvordan og hvorfor de da vil samarbeide og støtte Visjon Norge, det er i hvert fall ikke forenlig med Guds ord og Guds vilje. Så får den enkelte avgjøre om det jeg holder frem stemmer med Guds ord eller ikke!

Jeg er av den oppfatning at Gud ikke kommer til å gripe inn imot eller for noen i denne saken. Vi har Guds ord, som taler klart og tydelig, det er det vi skal forholde oss til.
I GT så åpenbarte Gud seg på en annen måte, noe Gud kan gjøre også i NT. Men vi har Guds ord og Guds Ånd, det er ut i fra dette Gud leder oss og viser oss sin vei!

I GT så talte Gud gjennom profetene, i dag taler Gud først og fremst gjennom Sønnen, som er Jesus.
Hvem er Jesus? Han er Guds ord, derfor er den min tale her som er Guds ord egentlig på den måten som Gud taler i dag til oss hedningekristne, gjennom sitt eget ord.

Vil til slutt si følgende, jeg vurderer Hanvold og Visjon Norge ut i fra Guds ord, der faller de rett igjennom. Slik jeg forstår Guds ord, og nå er jeg så rolig det er mulig for meg å være. Så er Hanvold en falsk profet, som Jesus selv sa ville det komme mange av i de siste dager, de dager vi nå lever.

torsdag 18. oktober 2018

Nr. 2313: Gud ser på det som en vederstyggelighet at seriøse kristne samarbeider med Visjon Norge og Jan Hanvold, men snart kommer oppgjørets time, og de skal stilles til ansvar at de promotorer en horkarl og falsk profet!


Nr. 2313:
Gud ser på det som en vederstyggelighet at seriøse kristne samarbeider med Visjon Norge og Jan Hanvold, men snart kommer oppgjørets time, og de skal stilles til ansvar at de promotorer en horkarl og falsk profet!

Illustrasjonsbilde av Tiger-gutt som ligger på ryggen og koser seg.
Det samme gjør Satan og hans demoner hver dag i deres hovedkvarter er jeg overbevist om.
Når de ser på Jan Hanvold og Visjon Norge, og hvordan de evner å samle støtte i kristen-Norge.
Ikke rart at Satan gjennom bl.a. narreapostel Jan Aage Torp har prøvd å stenge ned meg og den Himmelske blogg ved løgn, manipulering og avsporing hva debatten inneholder og hva jeg prøver og vil ha sagt.

Satan og hans demoner hater å bli avslørt, som de er blitt gjennom min tjeneste og den Himmelske blogg.

Jeg får henvendelser fra tid til annet angående Jan Hanvold.

Mange er opptatt hvis det jeg skriver om Hanvold, at han er en falsk profet og lever i hor. Hvorfor har han tilsynelatende fremgang, og andre ikke.

Han lever godt med penger på konto, kone, barn og det meste en kan ønske og tenke seg.
Med andre ord, han er vellykket og klarer seg meget godt i denne verden.

Jeg har aldri angrepet Hanvold for å ha penger og fremgang.
Tvert imot, dette har jeg påpekt har null verdi for Gud.
Hva har verdi da for Gud? Skriften taler om flere ting, bl.a. dette.

Joh.e. 14. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg; men den som elsker meg, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.

Skriften sier følgende: «Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg!»

Når Hanvold lever i hor og driver med fremmed lære, da er han en falsk profet pr. definisjon etter skriftens ord.

Skriften sier at Hanvold ikke elsker Jesus når han ikke holder Jesu bud.
Det hjelper ikke noe alt det andre når en overser skriftens ord.
Her sier skriften følgende.

1 Kor. 13. 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.  2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.  3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

Det hjelper ingenting for Hanvold og likesinnede om de sender 24 timers TV, hjelper andre mennesker og uansett hva de gjør.

Så lenge som Hanvold lever i hor med å være gjengiftet for tredje gang, er og forblir han pr. bibelens definisjon et vredens barn som tilhører mørket.

At mennesker mener jeg er kvass, så er det fordi Guds ord sier dette, ikke jeg eller noen andre.

Det er åpenbart da ut i fra Guds ord at Hanvold er ikke en Guds tjener, apostel eller forkynner. Men han er en synder som trenger nåde og omvendelse. Noe som Hanvold på ingen som helst måte har tatt innover seg. Han er rett og slett en falsk profet og lever i strid med Guds ord, og lærer i strid med Guds ord med sin herlighetsteologi med all den vranglære den representerer.

Kjære venner, la oss ikke angripe Hanvold som person eller noen andre.
Eller bruke ord og uttrykk som de vil kunne angripe oss for.
For det er et av Satans taktikker at de vil avlede denne forkynnelse som jeg her har med alt mellom himmel og jord. Ikke minst at vi driver med hatretorikk og mye annet. Men det gjør vi ikke, kun fremholder hva Guds ord sier og lærer.

Kjære venner – vi er åpen bok for verden på «Guds vegne!»

2 Kor. 3. 1. Begynner vi atter å gi oss selv skussmål, eller mon vi, således som visse folk, trenger til skussmålsbrev til eder eller fra eder?  2 I er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker, 3 idet det blir vitterlig at I er Kristi brev, tilblitt ved vår tjeneste, innskrevet ikke med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på stentavler, men på hjertets kjødtavler.

Verdens mennesker leser ikke i bibelen, og de forstår ikke bibelens budskap. De lever og vandrer i mørke, og er døde i sine synder og overtredelser. De er utestengt i fra Guds menighet og Guds rike. De ser kun på oss troende.

Når verdens mennesker ser på Hanvold, så fryder og gleder det gamle menneske seg. Tror noen noe annet er det løgn. Når Hanvold som skal være en troende og forkynner, aldri korsfester det gamle menneske med dets gjerninger. Da kan vi gjøre det samme, og tro på Gud. Selvfølgelig er dette Satans selvbedrag, der en mener at en kan tror på Gud og den Herre Jesus, men samtidig gjøre som en selv ellers ønsker og vil.

Jeg prøver å være så mild i formen som jeg kan, men samtidig klar.
Derfor er det ikke til å komme i fra at hvis Hanvold får lov å leve som han i dag gjør. Og bryte Jesu bud og Guds ord, så kan også andre gjøre det og påberope seg å være en kristen, og har krav på å bli møtt med forståelse og respekt. Dette er den absurde verden, der mørke bli lys og lys blir mørke.

Pedofile, gruppesex, lesbiske, homofile, svingers og alle andre former for samliv og sex er akkurat like ubibelsk som det Hanvold lever.
Hvem kan da fordømme disse typer av troende når Hanvold blir forsvart av snart et samlet kristen-Norge?

Alle som på en eller annen måte støter Hanvold og Visjon Norge legitimerer og indirekte forsvarer Satan, synden og denne verden som står Gud og hans rike imot.

Her prøver jeg på en mildest mulig å si ifra, men samtidig kommer en ikke bort ifra at Guds ord ansvarliggjort andre troende som baker opp mennesker som lever imot Guds ord, ikke minst forkynnere.

Skriften sier også at ikke mange skal bli forkynnere, for de skal bli desto strengere dømt (Jakob. 3. 1.).

Når skriften er så klar, at å samarbeide med Hanvold og Visjon Norge, blir en delaktig i Hanvolds horeri, synd og vranglære.
Dette er hva skriften sier, ikke jeg eller noen andre.

2 Joh. b. 9 Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

Når jeg holder frem skriftens ord, så får jeg stort sett alltid ukvemsord tilbake som strekker seg i fra at jeg selv ikke lever rett. Til at jeg er for hard og dømmende, alt mulig. Men dette er hva skriften sier «den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.»

Gir du 1 krone til Hanvold og Visjon Norge, eller stiller opp på Visjon Norge uten å si i fra at du tar avstand i fra Hanvolds horeri som Guds ord sier det er å leve som han gjør med å være gjengiftet for tredje gang som en troende. Først med en, så med en og så med en. Hanvold selv har selv sagt at han er selv skyldig i sine mange ekteskapsbrudd, da bør det ringe mange bjeller for kristen Norge som kan tillatte at så mange støtter ham og Visjon Norge. Uten at det blir advart imot han og Visjon Norge.

Sluttkommentar:

Nå har jeg i denne artikkelen prøvd å være så mild og konkret det er mulig, uten å bruke noen karastikker og annet på Jan Kaare Hanvold.

Det er innlysende for meg, at står du med Hanvold og Visjon Norge.
Så får du ikke bare det positive han står for, men også det negative.
Hanvold er som alle vi andre, 100 % Hanvold.

Når Hanvold kan gjøre hva han vil på de fleste områder i livet sitt, da ligger det innbefattet i dette at da kan alle gjøre likedan.
At mange reagerer på dette, det kan jeg ikke noe for. Da skriften sier klart og tydelig at en blir medskyldig.
Selv Hanvold er enig i det, bare prøv å påpeke at han lever og lærer stikk i strid med Guds ord. Da blir du ikke «gammel» på Visjon Norge, for da er det over og ut.
Du kan ha Israel innlegg, bibelundervisning, sang og det meste.
Bare du ikke påpeker at Guds ord sier om ekteskapet, at det er livslangt og det er kun og alene død som gjør at et ekteskap ikke lengre forplikter.
At Hanvold har valgt til de grader å neglisjere Guds ord og Jesu lære, bare forteller oss alle andre at han har tatt sine valg. Som gjør at han er et Gehennas barn, og vil dessverre før mange med seg der. Fra de som støtter ham med 1 krone til de som ser på kanalen morgen, middag og kveld. De er alle like mye redningsløst fortapt, og de vi måtte stå til ansvar at de støttet denne kanalen som er under Guds dom!

Kjære venner, disse ordene og sannheten som jeg her presenterer må vi alle forholde oss til før eller siden. Hør hva Jesus selv sa.

Joh.e. 12. 47 Og dersom nogen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham; for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden; 48 den som forkaster mig og ikke tar imot mine ord, har den som dømmer ham: det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den ytterste dag.

Vi blir alle innhentet av det liv og det vi tror på. Jesus selv sier følgende;
«det skal dømme ham på den ytterste dag.»

På den ytterste dag eller før, må vi alle ta stilling til Guds ord.

Når en har samarbeidet med Hanvold og Visjon Norge, så har en dypest sett samarbeidet med Satan og hans demoner da det er i virkeligheten Satan og hans forførende Åndsmakter som Visjon Norge er innfiltrert av og som styrer Hanvold og hans liv og såkalte tjeneste.

Jeg har i denne artikkelen prøvd å være så mild, klar og tydelig som mulig.
Nå får enhver ta stilling til Guds ord, før eller siden må vi alle stilles til ansvar for det liv og den tro vi har.

Kjære venner, la det bli alvor og vend deg bort i fra Jan Hanvold og Visjon Norge, og advar imot denne forføriske og villedende forkynneren og TV-kanalen. Det er mitt klare råd og anbefaling.

Se her for link: