Sider

tirsdag 27. juni 2017

Nr. 1999: Arbeider om mulig for å se på hvordan det er realistisk å anke til Strasbourg, å bli hørt der for å bli frikjent, og vinne over den Norske stat som operer på et nivå som i Kongo og andre primitive land!

Nr. 1999:
Arbeider om mulig for å se på hvordan det er realistisk å anke til Strasbourg, å bli hørt der for å bli frikjent, og vinne over den Norske stat som operer på et nivå som i Kongo og andre primitive land!

Bilde av narreApostel Jan Aage Torp som lyver, fordreier sannheten og gjør alt han kan for å få meg og den Himmelske blogg dømt. Hvorfor? Fordi vi taler klart og tydelig bibelens budskap om skilsmisse og gjengifte!
 


Det koster penger, hvil du være med? Så støt meg og den Himmelske blogg.

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Men hvorfor jeg vil anke dommen til Strasbourg, er fordi jeg er blitt dømt for noe som ikke har vært oppe til behandling i tingretten eller lagmannsretten.

Det er ikke hva jeg har skrevet, men mengden som jeg blir domfelt for. Dette er et slag under beltestadiumet og ikke en rettstat verdig å bli dømt for noe som ikke har vært oppe til behandling, rett og slett et justismord.

Avisen Dagen skriver om dette her:

Ønsker å anke sjikanedom til Strasbourg

Bloggeren Jan Kåre Christensen får ikke sin sak behandlet i Høyesterett, men tar den trolig til Menneskerettsdomstolen.

Jan Kåre Christensen er dømt i to norske rettsinstanser for sjikane mot pastor Jan-Aage Torp. Han kritiserte i første rekke at Torp har giftet seg på nytt mens hans første kone fortsatt er i live. Derfor brukte han ordet «horebukk» om Torp, noe han senere endret til «horkarl», som det står i noen bibelutgaver.
Han har også brukt andre nedsettende ord om Torp, hans kone samt andre forkynnere.

Forelegg

Christensen fikk i 2015 et forelegg etter at Torp anmeldte ham for gjentatt sjikane, men vedtok ikke boten og ble i fjor dømt til å betale 12.000 kroner.
Saksbehandling og lovanvendelse ble anket til Borgarting lagmannsrett hvor advokat Brynjar Nielsen Meling ba om frifinnelse. Retten fant at Christensen har overtrådt straffelovens paragraf 390a som rammer den som «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred».

21. juni konkluderte Høyesteretts ankeutvalg enstemmig med at ingen særlige grunner tilsier at saken bør fremmes for Høyesterett.

– Kriminelle handlinger

I en SMS til Dagen skriver Christensen at anken garantert ville gått igjennom hvis han hadde vært muslim.
Han karakteriserer avvisningen slik: «Dette er kriminelle handlinger gjort av politiet og påtalemyndighetene, samt domstolene i Norge.»
Christensens siste rettslige mulighet er å få saken behandlet i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. I tekstmeldingen sier han at han ønsker å anke dit.

– Be at Guds vilje seirer, skriver han.

Sluttkommentar:

Ingen avgjørelse tatt. Men ønsker din støtte og forbønn kjære venner!
Må undersøke alt, og så får vi ta det derifra!

Det viktigste er å få rede på hvilken muligheter det er og finnes, så anke.
Alt dette koster tid, penger og ressurser.
Be derfor at Guds vilje skjer!
 
Samtidig, det er en stor ære å bli vanæret for Jesu navn skyld kjære venner!


Matt. 5. 10 Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres. 11 Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld. 12 Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder.

Relaterte linker:

http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1997-narreapostel-jan-aage-torp-og.html
http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1998-nar-siktelsen-sier-at-det-jeg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1995-selv-kim-jong-un-hadde-vrt.html

http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1994-norges-historiens-strste.html
http://blog.janchristensen.net/2017/05/nr-1967-eksklusivt-intervju-pa-den.html
 

mandag 26. juni 2017

Nr. 1996: Håkon Jahr – pinsebevegelsens ukronede leder!

Nr. 1996:
Håkon Jahr – pinsebevegelsens ukronede leder!

Håkon Jahr – pinsebevegelsen «skjulte» Pave som alt må gå igjennom, da han sitter på «pengesekken» og har «all» makt innad i bevegelsen!

Bilde av Håkon Jahr

 

Dette har jeg fått fra en venn, tidligere medarbeider og støttespiller som har skrevet ned noe om Jahr:

Han var inntil ca. 2004 daglig leder i
http://www.nggroup.no/om-oss/historie/
Norsk gjenvinning er det best kjent som.

Han ble mer eller mindre selvoppnevnt som daglig ledere i Filadelfia ca. 2005.

Han var antagelig en av de store aktørene i bakgrunnen da de kuppet pastorkonferanse i 2006 og fikk til en sammenslåing av frikirkerådet og Norges Kristne Råd.
Det ble da et samarbeide med katolikkene. I spissen stod Hegertun, Svartdahl og Jeppestøl.

Ikke alle i Filadelfia var glade for det.
Håkons bestevenn og barndomsvenn er Egil Svartdahl.
Håkon lot være å konfrontere medlemmer og ledere med synd som eldste i menigheten.
I 2013 blir Håkon konfrontert av meg for la en katolsk prest lede i bønn på bønnemøte samt å undervise om tidebønn. Jeg ble fortalt at jeg ikke kunne kalle den katolske kirke for skjøgen. Videre at han har personlig bønn sammen med katolsk prest.

I 2015 er han med på gjennom sin kollega Andreas å kalle inn Cantalamessa til Sommerstevnet gjennom komiteen på Hedmarktoppen.
Håkon sier de ikke trenger å forholde seg til åpenbaringen 18:4.
Videre har Håkon i et vitnesbyrd i Filadelfia uttalt under tårer at han har vanskelig for å kunne tro at Jesus kan forvandle en mann.

Til slutt; Håkon har i et intervju sagt at hvis han fikk spørsmål fra Jesus om å gi alt til de fattige så vet han ikke om han hadde greid det!
Håkon har som sagt i et vitnesbyrd i Filadelfia uttalt under tårer at han har vanskelig for å kunne tro at Jesus kan forvandle en mann.
(sitat slutt).

Fra avisen Vårt Land:

Aker flaske- og skraphandel ble startet av bestefaren, Adolf Jahr, i 1926. Bakgårdssjappa utviklet seg fra fillekremmer til milliardkonsern.

Håkon Jahrs liv har vært en utrolig reise, et moderne askeladdeventyr om familien som gjorde filler og annet avfall til gull. Og da familieselskapet ble solgt til utenlandske investorer for et stort antall millioner kroner, åpnet det seg muligheter for ham til å gjøre drøm til virkelighet.

Jahrs drøm var ikke et stille liv i sus og dus, men et liv som kristen leder på heltid.

I 2002 sa Jahr takk for seg i Norsk Gjenvinning.
(sitat slutt).


Håkon Jahr – pinsebevegelsens ukronede leder!

Pinsevekkkelsen eller pinsebevegelsen har fått fra å være en vekkelse.
Så en bevegelse, så et kirkesamfunn.

Når det er en vekkelse er det kun Jesus i sentrum. Så blir det en bevegelse der en trenger åndelige ledere med Guds ord autoritet.
Så blir det et kirkesamfunn der penger, makt og andre ting som råder.

Her er det pinsebevegelsen i Norge er, det en mangemillionær som egentlig er den egentlige lederen av hele bevegelsen eller kirkesamfunnet!

Tenker på den åndelige utviklingen i pinsebevegelsen det en har nå en milliardær som er den egentlige lederen av denne frafalne bevegelsen!
 

søndag 25. juni 2017

Nr. 1997: NarreApostel Jan Aage Torp og de førti røverne minner denne dommen meg om, da den er som et eventyr i løgn og manipulering!

Nr. 1997:
NarreApostel Jan Aage Torp og de førti røverne minner denne dommen meg om, da den er som et eventyr i løgn og manipulering!

Vi vet at Ali Baba lærte av røverne ”SESAM, LUKK DEG OPP!”
Slik stoler politiet og påtalemakten blindt på Jan Aage Torps versjon som er både løgnaktig, fabrikkert, løgnaktig og usann.

På mange måter fremstår Jan Aage Torp som Ali Baba og poltiet og påtalemakten som de 40 røverne som stoler blindt på det som er løgn og fabrikkerte påstander!

Dommen imot meg og den Himmelske blogg er både et angrep på tros- og ytringsfriheten, og et regelrett justismord!

Bilde av Brynjar Meling som skrev et ankeskriv som Norsk Høyesterett overså totalt. Men bløffene til Jan Aage Torp tror de blindt på. Selv Kim Jong-un hadde ikke trodd på Torp er jeg overbevist om, men Oslo politiet og alle rettsinstanser i Norge lar seg bløffe!
Ja, ja, det går seg nok til og vi får bare ta det hele med et stort smil i Jesu navn!
Jeg er ingen dårlig taper, men her er det både et og flere slag under «beltestadiumet» da det som fikk meg dømt. Det var ikke hva jeg har skrevet, men mengden av det hele. Dette har ikke vært gjenstand for noen drøftelser, bortsett fra det løgntallet som Jan Aage Torp presenterte i Oslo tingrett.

Lovanvendelsen imot meg er også feil, det er trist at det skal være slik i Norge. Slik det er i Kongo, Nord Korea og Saudi Arabia at rettsikkerheten er åpenbar meget lav her i Norge. På nivå med nevnte stater enkelte ganger, det er trist og alarmerende!

Dette skriver advokat Brynjar Meling til Norsk Høyesterett:

Feil lovanvendelse, strl. (1902) § 390a

Som retten i nest siste avsnitt på side 6 i dommen helt korrekt fastslår, har Norges Høyesterett ikke behandlet saker som gjelder strl. § 1902 § 390a (gjentatt i strl. (2005) § 266) i forhold til blogginnlegg eller annet, allment tilgjengelig materiale på internett.

Det anføres at lagmannsrettens lovanvendelse er feil, fordi det via internett å gjøre ytringer fornærmede finner krenkende tilgjengelig for en vid og ubestemt personkrets evt. må anses som en æreskrenkelse, ikke som «ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd å ha krenket en annens fred». Æreskrenkelser er ved ikrafttredelsen av strl. (2005) – i motsetning til videreføring av tidligere § 390a – gjort straffrie. Korrekt lovanvendelse ville ha medført straffrihet for ankende part, strl. (2005) § 3, jfr. siste avsnitt på side 5 i lagmannsrettens dom.

Strl. (1902) § 390a og strl. (2005) § 266 tilsikter etter sin ordlyd å beskytte fornærmedes «fred», ikke hans æresfølelse. Strl. (1902) § 246 rammet den som krenket «en annens æresfølelse» § 247 den som skadet «en annens gode navn og rykte» eller som ytret noe som var egnet «til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit». Både egen æresfølelse og omdømme i andres øyne er – som ordlyden klart viser – noe annet enn og vesensforskjellig fra fornærmedes «fred».

Av Grl. §§ 96, 1. ledd jfr. 113 og EMK art. 7 følger et klarhetskrav for så vidt gjelder lovhjemmel for straff. Lagmannsrettens lovanvendelse bærer– ut fra en følelse av straffverdighet – preg av å være en sterkt utvidende tolkning av strl. (1902) § 390a. Dvs. en for straffebestemmelsers del grunnlovs- og EMK stridig tolkning, anvendt for likevel å kunne ramme handlinger og ytringer som tidligere ble rammet av strl. (1902) §§ 246 og 247, etter at disse ikke ble videreført i den nye straffeloven, samt iflg. bestemmelsen i strl. (2005) § 3 skal lates straffrie også ved pådømmelse av eldre forhold etter lovendring.

Videre fastslår både Grl. § 100 og EMK art. 10 prinsippet om ytringsfrihet. Opphevelsen av de eldre straffebestemmelser vedr. æreskrenkelser må sees i lys av dette: Også ytringer som er ubehagelige, kontroversielle, til og med krenkende og sårende skal som det store og generelle utgangspunkt være straffrie. Når ytringene da heller ikke er rettet direkte til fornærmede – det hadde jo stått pastor Torp helt fritt helt å unnlate å lese akende parts blogg – og ikke påtvinges ham personlig på noe som helst vis, anføres det å være dobbelt konvensjons- og grunnlovsstridig å anse ytringene i Christensens blogg for straffbare uten å være beskyttet av ytringsfriheten.

Det anføres altså for det første å være i strid med klarhetskravet å tolke strl. (1902) § 390a utvidende på det vis lagmannsretten gjør, og for det andre at innholdet i de ytringer Christensen har kommet med ligger innenfor hva ytringsfriheten omfatter. § 390a kan uansett ikke innebære at ytringer som kanskje kunne, men ikke lenger kan straffes som ærekrenkelser i stedet straffes som krenkelse av en annens fred. En slik praksis blir etter ankende parts syn en uthulning og en omgåelse av et klart lovvedtak.

HR-2016-1015-A er ikke relevant i forhold til saken mot Christensen. I HR-2016-1015-A var det tale om en helt annet type straffbart forhold, hvor ordlyden i den aktuelle bestemmelsen også helt klart tar sikte på å omfatte et flertall av tenkelige modus, jfr. bl.a. at ordlyden omfatter påvirkning av fornærmede via tredjeperson («hans nærmeste»). Rt. 2010 s. 845 gjelder handlinger klart innenfor strl. § 390a, i og med at det var tale om (en eksepsjonelt stor mengde) emailer direkte til fornærmede.

De øvrige domsreferansene i lagmannsrettens dom eliminerer ikke behovet for en klargjørende vurdering av riktig rettsanvendelse gjennom en prejudikatdom av Norges Høyesterett.

Kontroversielle ytringer om navngitte personer, så vel angrep på livssyn som livsførsel, florerer på internett. Det at ytringer rettet til allmenheten kommer også den omtalte til kunnskap og kan falle denne tungt for brystet, må ikke bli en omveg til likevel å kunne straffeforfølge ytringer som lovgiver – klokt eller uklokt – ved vedtagelse og ikraftsettelse av ny straffelov med bred penn valgte å avkriminalisere.

Skal enkelte slike ytringer på nytt kunne straffes, er det etter vår rettsorden en lovgiveroppgave evt. å vedta nye hjemler for dette, under iakttagelse av de krav om ligger i Grunnloven, EMK og evt. andre relevante konvensjoner. At påtalemyndighet og domstoler legger andre hjemler på strekk for å ramme noe man – med rette eller urette – finner straffverdig, er nettopp hva Rt. 1952 side 989 – telefonsjikanedommen – innebærer at ikke skal finne sted.

Avslutnings påpekes også at så vel strl.(1902) § 390a som strl. (2005) § 266 mangler tilknytning til en provokasjons- og retorsjonshjemmel, slik man i strl. (1902) hadde i forhold til §§ 246 og 247, i form av strl. (1902) § 250. At heftige meningsytringer – så vel kun to parter i mellom som i det offentlige rom, f.eks. internett – hyppig forekommer nettopp i form at ytring og motytring, er et reellt hensyn som viser hvor viktig det er at slike forhold som striden mellom Jan Kåre Christensen og Jan-Aage Torp vurderes etter balanserte lovbestemmelser som er ment å regulere nettopp slike forhold, og ikke etter en hjemmel som har en helt annet historikk. Og ikke minst (i hvert fall opprinnelig) et helt annet formål.
(sitat slutt).

Det samme har advokat Jon Wessel Aas sagt ved flere anledninger. Her er noe av hva Wessel Aas har svart journalister:

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.

Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».

– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.

Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.

– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.

Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?

– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.

Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.

– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.

Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.

– Også der skal takhøyden være stor.

Ja til høyesterett.

Mediretts- og ytringsfrihet ekspert, advokat Jon Wessel-Aas mener at uttalelsene til Christensen ikke er straffbare.

-       Det spesielle i denne saken er at man bruker straff etter en straffebestemmelse som i alle fall historisk og i sin kjerne skal ramme de mer direkte fredkrenkelser, sier han.

Wessel Aas mener det er mer naturlig å vurdere om blogginnleggene er ærekrenkelser?

Han viser til at Stortinget har en intensjon at ærekrenkelser skal være en sak mellom partene og derfor må forfølges gjennom sivilt søksmål med krav om erstatning.

Slike saker er ikke lenger en sak for politiet og påtalemyndigheter.

I prinsippet innebærer lagmannsrettens syn også pressens alminnelige publikasjoner kan straffeforfølges etter bestemmelsen om fredkrenkelser.

Han ser gjerne at Høyesterett tar tak i saken.

-       Dette prinsipielle lovtolkningsspørsmålet bør ideelt sett få sin avklaring i Høyesterett mener Wessel Aas.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Jeg tror ikke dommerne og Norsk rettsvesen er korrupt. Men de er simple, inkompetente og uredelige selv om de er godt utdannet og har et stort ansvar.

Tenk, her har jeg gått igjennom hele rettssystemet i Norge. Det som jeg er blitt dømt for, mengde av det jeg har skrevet og talt. Er ikke tatt opp til behandling i det hele tatt!

Hele dommen imot meg er fabrikkert og løgnaktig.
Ikke verd papiret den er skrevet på!
Hvorfor det?

Det som jeg er blitt dømt for, både i tingretten og lagmannsretten, og nå avvist i Norsk Høyesterett. Er ikke hva jeg har skrevet, men mengden.
Dette er ikke blitt behandlet bortsett fra et fantasitall som Jan Aage Torp kom med i tingretten.

Med andre ord, denne dommen er faktisk på nivå med dommer i Kongo, Nord Korea, Saudi-Arabia og lignede land!

Hvorfor? Det er ikke noe annen enn kristendomsforfølgelse!

Be heller for meg og den Himmelske blogg, en vær med i Satans hylekor som vil ende i ildsjøen!

Bli med meg og alle de hellige heller til det nye Jerusalem der ingen gjengiftede og andre som lever i synd får komme inn!

Her har de både brukt feil lovparagraf imot meg, og vil ikke behandle det de har dømt meg for mengden som er egentlig et bakholdsangrep da det hverken var med i anmeldelsen i Torp, siktelsen eller under rettsforhandlingene!

Med andre ord, hele saken er en skandale!

De ser det ikke selv, da deres hjerte er åpenbart blitt forherdet for Gud og sannheten!

Skriften sier, begynnelse til visdom er å frykte Gud. Det ser vi her, da det hjelper ikke å være både dommer og studert i mange år.
Når mørkets krefter og løgnens ånd tar tak, og lurer både den ene og den andre.

2 Tess. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.
 

lørdag 24. juni 2017

Nr. 1998: Når siktelsen sier at det jeg har skrevet er innforbi Norsk lov, og en finner på under rettsakene at det er mengden av det jeg har skrevet som er straffbart uten det blir tatt opp til behandling er dette et justismord de lux!

Nr. 1998:
Når siktelsen sier at det jeg har skrevet er innforbi Norsk lov, og en finner på under rettsakene at det er mengden av det jeg har skrevet som er straffbart uten det blir tatt opp til behandling er dette et justismord de lux!

Siktelsen:

 

 
Dette sier Advokat Brynjar Meling i sitt ankeskriv:

“Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.

(Løgntalene fra narreApostel Jan Aage Torp bygger denne dommen på, som gir den null troverdighet!).

Sluttkommentar:

Med andre ord, det er ikke brukt noen minutter hverken i Oslo tingrett å spørre meg og la meg forklare hva og hvorfor det er skrevet så mye om Jan Aage Torp på nettet.
Hverken i Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett ble det gjort.

Det er fordi vi har debattert det miserable livet til Torp sett fra være en apostel.

Der hva Torp selv og hans disipler har både godt flere hakk høyere enn meg i verbale ord og utrykk.
Samt mengden er helt sikkert tre ganger så mye fra den «andre» siden!

Med andre ord, dette er ikke noe annet enn et justismord!

Nesten alt dette er fabrikkert. Ikke minst det at dette ikke har vært oppe til behandling i retten. Derfor er saken imot meg åpenbart et komplott fra Torp, myndighetens og politiets side!

For eksempel har jeg aldri nevnt hans nye kone i den utstrekningen som Jan Aage Torp påstår. Og ordet horebukk er vel omtrent ikke nevnt, og alt annet er kun udokumenterte påstander fra Jan Aage Torp. Som er like lite troverdige som en person som er notorisk kriminell eller belastet på en annen måte!

Jeg var nok altfor naiv og trodde at når en kom til en offentlig rett, så gikk alt rett for seg.
Men faktisk, her oppleves det som å bli dolket i ryggen av Norsk rettsvesen.

Både dommeren i Oslo tingrett som var Malin Strømberg Amble, og hennes meddommere som var vanlige legfolk og jeg ikke navngir derfor.
I Borgarting lagmannsrett var det lagdommer Øystein Hermansen. Foruten var det lagdommer Bjørn Edvard Engstrøm og lagdommer Leiv Robberstad var tredje mann. Disse navngir jeg da de anser jeg som offentlige personer.

Det som har felt meg i to rettsinstanser, er ikke hva jeg har skrevet, men mengden av det. Dette er fra dommen imot meg og den Himmelske blogg:

«Det er et sentralt poeng at tiltalte over en periode på godt over tre år har publisert et hundretalls blogginnlegg der Torp er omtalt et svært høyt antall ganger i ordelag som "psykopat" og "spedalsk". De tallrike blogginnleggene og omtalen av Torp har ikke karakter av innlegg i en offentlig debatt, men fremstår som ren sjikane uten annet formål enn å nedverdige Torp. Situasjonen har lite felles med den kjerneverdi som ytringsfriheten skal beskytte, nemlig det frie ordskiftet, jf Rt. 2012 side 536 avsnitt 38.»

Dette høres så riktig ut, men det hele er løgn og fordreining av sannheten på flere punkter.

1.)  Det som er skrevet om Torp, er 98 % skrevet etter hans fiktive anmeldelse av meg og den Himmelske blogg. Antall og mengde er noe som er kommet inn som et hovedpunkt fremfor noe annet etter hans fiktive anmeldelse. Med andre ord, Torp har anmeldt meg for å få fjernet meg og den Himmelske blogg fra nettet uansett bare han klarer å få det til. Her passer inn det ordtaket «målet helliger midlet»!

2.)  At jeg har regner jeg de fire siste årene skrevet ca. 300 artikkler imot meg og den Himmelske blogg.

Jeg regner med over 20.000 meldinger imot meg også i samme periode, og over flere år. Det er klart at da blir det en stor mengde.

3.)  Antallet som både Oslo tingrett legger til grunn, og Borgarting lagmannsrett. Er et fiktivt antall som Torp nevnte i Oslo Tingrett, som ligger helt ukritisk til grunn. Det er ingen andre som har hverken motsagt ham eller telt om antallet stemmer. Antallet er for meg helt hinsides, det er fabrikkert og et løgnantall. Jan Aage Torp er en dyktig forteller og han har en livlig fantasi - det ga ham prestisje og en mulighet for å nå frem med sitt mål. Få fjernet meg og den Himmelske blogg, da må han ha en rettskraftig dom har vært hans agenda og mål helt fra starten!

4.)  Det aller verste er ikke Jan Aage Torp, han er som han alltid har vært. Men dommerne i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Ikke en av dem har kommet med et eneste spørsmål til meg hvorfor det er blitt som det er blitt. Om antallet stemmer og hvorfor jeg har skrevet i en så stor mengde som jeg har gjort. Med andre ord, dommerne i begge disse to rettsinstansene er i mine øyne gjennområtten som dømmer meg uten å ha forhørt meg om hvorfor det er blitt som det er blitt. Her snakker vi om en fabrikkert dom, som overhode ikke står seg!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1994-norges-historiens-strste.html

fredag 23. juni 2017

Nr. 1995: Selv Kim Jong-un hadde vært stolt over denne dommen imot meg og den Himmelske blogg, da den er så uriktig det er mulig å forbli!

Nr. 1995:
Selv Kim Jong-un hadde vært stolt over denne dommen imot meg og den Himmelske blogg, da den er så uriktig det er mulig å forbli!

Bilde av Jan Aage Torp (flankert av Jan Hanvold) som har narret poltiet og påtalemakten til å tro sine egne løgner om både det ene og det andre!Satan tok tros- og ytringsfriheten i et Jaws 200 år tilbake da jeg ble 120 % uskyldig dømt, for noe som ikke er den virkelige sannheten, og en fordreid virkelighet som dessverre er Satan triks for å stoppe Herrens sanne vitner!

2 Kor. 2. 10 Men den som I tilgir noget, ham tilgir og jeg; for det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noget å tilgi - det har jeg gjort for eders skyld, for Kristi åsyn, forat vi ikke skal dåres av Satan; 11 for ikke er vi uvitende om hans tanker.

Hans Nielsen Hauge fikk de stoppet ved å bruke konventikkelplakaten, meg vil de stoppe ved å misbruke § 390 a som taler om å oppsøke vedkommende noe jeg ikke har gjort en eneste gang!
                      
Denne loven er aldri brukt imot noen slik politiet bruker den imot meg, og det finnes ikke noen dom heller imot noen som har skrevet lovlige ting på internett. Med andre ord, her radbrekker, misbruker og fabrikkerer politiet og påtalemakten en lov for å få tatt meg. Snakk om å være kjeltringer!
Det samme gjorde de med Hans Nielsen Hauge, målet helliger middelet.
 «Målet helliger middelet betyr kun at man er villig til å benytte hvilken som helst metode for å oppnå et mål. Det har ingenting med "hellighet" å gjøre, ordet "hellig" er kun et hjelpeverktøy i denne sammenheng.».

Advokat Brynjar Meling sitt ankeskriv, er jeg særs godt fornøy med, da det setter både dommen i fra Oslo Tingrett og Borgarting lagmansrett ut av spill.

Dette skriver Brynjar Meling:

Sakens faktum

Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.

Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.
Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retorsjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammenlikning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrunner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.
Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.

Saksbehandlingsfeil, berettiget harme

Av flertallet av de karakteristikker hvorigjennom domfelte har ytret seg om fornærmedes livsførsel fremgår det at Christensen har vært moralsk – eller moraliserende om man vil – opprørt over visse sider ved pastor Torps livsførsel og adferd, forhold som rent objektivt ser ut til å være i strid med Bibelens ord.
Selv om bokstavtro og unyansert anvendelse av moralbud i religiøse, angivelig hellige tekster ikke lenger er et vanlig fenomen i norsk sosial virkelighet, spesielt når det ikke er tale om straffbare handlinger i sekulær forstand, og selv om det å angripe andre på et slikt grunnlag i full offentlighet etter hvert er enda mer uvanlig enn blott og bart å inneha fordømmende holdninger på religiøst grunnlag, må man stille seg det spørsmål om det ikke – innenfor de snevre kretser hvor fundamentalistiske holdninger til slike spørsmål ennå er utbredt og anses fullt legitimt – kan være grunnlag for å anse pastor Torps livsførsel som grunnlag for «berettiget harme», jfr. strl. (1902) § 56 nr. 1 litra b)?

Kan Christensen m.a.o. anses å ha handlet i berettiget harme, gitt den spesielle teologiske kontekst både domfelte og fornærmede tilhører?

Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å innebære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige. Dette selv om strl. (1901) § 56 nr. 1 litra b) ikke eksplisitt ble påberopt fra forsvares side: Lagmannsretten våker ex officio over lov- anvendelsen.
(sitat slutt).

Her er nøkkelpåstanden:
«Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å innebære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige.»

Dommen i fra Oslo Tingrett og Borgarting lagmansrett bygger begge to samme påstand.
At jeg har skrevet om Jan Aage Torp x antall ganger både det ene og det andre.

Her er minst to faktafeil!

1.)       Det er overhode ikke dokumentert hva Jan Aage Torp påstår her:

«Forholdene saken gjelder er blogginnlegg i tidsrommet januar 2012 til mars 2015. Torp har foretatt en opptelling av innleggene om ham og kommet til at han er nevnt i bloggen over 3 000 ganger. Hans kone er nevnt rundt 900 ganger, herunder er hun omtalt som en “hore” 167 ganger. Videre er Torp omtalt som en “gammel gris” over 30 ganger, “horebukk” over 110 ganger, “narcsissist/narresist” over 30 ganger, “psykopat” over 200 ganger og “falsk pastor/profet/apostel” over 400 ganger. Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist. Retten legger videre til grunn at dette er det samlende antallet ganger Torp er omtalt, og at tallene må nedjusteres noe sett hen til tidsperioden tiltalen gjelder. Retten legger likevel til grunn at Torp er omtalt på bloggen svært hyppig i den aktuelle perioden, at de overnevnte karakteristikker er brukt hyppig. I tillegg til dette er Torp flere ganger kalt “spedalsk”, at han “lever i hor” og er en “horkarl”, er “selvsentrert, ekkel, frekk og narsissistisk”, at han fremstår som “syk, ukontrollert og presset”, at han “er og blir forblindet og styrt av demoner”, at han er “en gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken akkurat som Todd Bentley”, at mennesker som Torp “ikke er ledet av Gud, men av kjødet sitt, og at demonene får da fritt spillerom”, at Torp er et “sykt maktmenneske og opptrer som en hensynsløs psykopat” og at han er en “taper”. Videre har tiltalte uttalt at “Skulle jeg fått det til, hvis det hadde hjulpet, så skulle jeg tatt piggsko eller arbeids skoene mine fatt og sparket Hanvold, Torp og alle andre gjengiftede mitt i skrittet for det som de holder på med bringer ikke vekkelse eller fremgang med seg. Men dom død og fordervelse!”. Videre har han lagt ut et bilde av en gris med vinger, og skrevet at “Bilde av griser som sikter til hva folk kaller en person som gifter seg med ei dame som kunne vært hans datter. Dette er bare et Illustrasjonsbilde på et forhold der en kaller noen for å være en gammel gris, men dette er bare et Illustrasjonsbilde. Selv griser kan se “hellige” ut, men en gris er en gris!”. De overnevnte karakteristikker om omtaler av Torp er hentet fra større tekstinnlegg som handler om Torp og ulike bibelske temaer. Torp forklarte at det i perioder kunne være så mye som 2-7 innlegg i uken om ham, mens det gjennomsnittlig har vært 1-3 innlegg. Intensiteten har økt etter at Torp anmeldte forholdet i september 2014. Torp forklarte videre at den massive negative omtalen av ham, men også hans kone og andre familiemedlemmer, har vært en stor personlig belastning.»

Nesten alt dette er fabrikkert. For eksempel har jeg aldri nevnt hans nye kone i den utstrekningen som Jan Aage Torp påstår. Og ordet horebukk er vel omtrent ikke nevnt, og alt annet er kun udokumenterte påstander fra Jan Aage Torp. Som er like lite troverdige som en person som er notorisk kriminell eller belastet på en annen måte!

2.)       Hva som er blitt skrevet imot meg og min familie er overhode ikke tatt med. Med andre ord, mine verbale skyts er som små kinaputter imot hva Jan Aage Torp og hans lakeier og pudler har kommet med.

Jeg og min familie har de 4 siste årene fått alt som er mulig å få imot oss av enten Jan Aage Torp, eller hans disipler og som har allierte seg med han.
Der Norges 2 største og verste nettroll, har stått helt med narreApostelen Jan Aage Torp.

Det har vært dokumentforfalskninger, utallige personlige mail til meg, min kone, våre overordnede, arbeidsgiver, min sønn og opprettet også egen blogg for å sverte meg og min familie.
Regner med at de som står imot meg og den Himmelske blogg, har skrevet ca. 300 artikkler imot meg og min familie. Lagt ut et sted mellom 20 – 30.000 hatmeldinger +++ mye, mye annet!

Sluttkommentar:

Dommerne og meddommerne Oslo Tingrett og Borgarting lagmansrett fremstår med null troverdighet, integritet og redelighet.
Begge dommene bygger på et «faktum» som Brynjar Merling skriver følgende om: «overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.»

Med andre ord, her er vi ved selve sakens kjerne. Og hvorfor da dette er egentlig et angrep på tros- og ytringsfriheten.
Da hele dommen imot meg er fabrikkert, stygg og vise den mørke siden ved også Norsk rettsvesen.

Når begge dommer, og to forskjellige rettsinstanser bygger på det samme som ikke har vært debattert som advokat Brynjar Meling sier.
Da blir hele saken imot meg og den Himmelske blogg et falsum!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1994-norges-historiens-strste.html

torsdag 22. juni 2017

Nr. 1994: Norges historiens største justismord!

Nr. 1994:
Norges historiens største justismord!

Synes faktisk dette er udemokratisk og en form for kristendomsforfølgelse!
Hva jeg skriver, er «snilt» i forhold til hva som blir skrevet på nettet og ellers i dag.
Både i Norge og ellers ute i verden!

At jeg blir dømt uten det er brukt 1 minutt i to rettsinstanser på at det er mengden av hva jeg har skrevet som feller meg!
Det gjør denne saken til en tragedie!
NarreApostel Jan Aage Torp drar frem noen tall som er 120 % løgntall, som Oslo tingrett tror blindt på uten noen form for dokumentasjon.
 
Som Borgarting lagmannsrett bygger på, og Norsk Høyesterett også tror blindt på, da er det et justismord!

Faksmile fra brev fra Norges Høyesterett der de som Oslo tingrett og Borgarting lagmansrett blindt stoler på narretall fra en «løgnapostel». Snakk om å være kjeltring!Justismord!

De har dømt meg for mengden av hva jeg har skrevet!

Det er helt greit, men når Torp og hans disipler har skrevet verbalt tøffere enn meg.

Samt mengden, er minst tre ganger mer, da er det kun en ting å si, et justismord og kristendomsforfølgelse!

Klarer ikke å se at denne dommen er mer riktig enn hva som Tjostolf Moland og Josva French opplevde i Kongo!

Gjør du?

Selv Vebjørn Selbakk mener at jeg burde ikke vært straffeforfulgt!

Greit, Torp vant – jeg tapte.

Jesus «tapte» også på Golgata, men han vant den største seier som det er vunnet noen gang!

Med andre ord, jeg tror det kommer noe godt ut av dette da jeg er 120 % uskyldig dømt!

Sluttkommentar:

Akkurat nå må dere bare be for meg og den Himmelske blogg!
Dette er et justismord – ala Nord Korea, Kongo eller Saudi-Arabia!tirsdag 20. juni 2017

Nr. 1981: ZombieLars og våre kommende herlighets-legemer – har de mye til felles?

Nr. 1981:
ZombieLars og våre kommende herlighets-legemer – har de mye til felles?

Lars er elleve år gammel og en halv zombie, eller "levende unliving".
Lars (11) er litt annerledes, og det er det mange som ikke liker i Bekkebakken der han bor.
Han er en zombie, eller penere sagt en levende ulevende. Det betyr at han ikke kan dø.
I tv-serien møter han flere som ikke er som alle andre, blant annet en Ninja.
Her kan en både være usynlig og synlig. Flyte seg ved tankene kraft etc.
Skal ikke gå inn på dette, men faktumet er at dette er film.
Men den dagen vi får herlighetslegemet. Og blir Jesus lik. Da vil vi ha et slikt legeme, ikke på film, men i virkeligheten! Tenk hvilken dag det vil bli!

Her er artikkelen jeg skrev om herlighetslegemet vårt for noen år siden:
 
Nr. 633:
Hvordan vil vårt kommende herlighets-legeme være? Og se ut og være «boende» i?

Har kommer en artikkel om vårt legeme – som vi skal få. Hvordan ser det ut? Slik som Jesus har i dag, og som englene har. Vi vil da være Guder som englene og Jesus er det i dag. For en kommende herlighet som venter, bilde viser en kvinnelig engel, som vi vil se noenlunde ut som tror jeg etter hva skriften åpenbarer og viser oss. Da de som er kvinner blant oss frelste, jeg ser ikke for meg at jeg skal se slik ut. Jeg vil se ut som en hvit mann i den kommende verden som jeg er her på jorden, det er min tro.
Jeg spør i overskriften: «Hvordan vil vårt kommende herlighets-legeme være? Og se ut og være «boende» i?». Vi skal se på en ti forskjellige sider ved dette. Tar det opp i stikkordsform eller kan det bli for mye for enkelte. Ønsker også å «treffe» de som er forholdsvis nye i troen og ukjent med denne undervisningen.

1.) Det legeme vi har i dag skal «byttes» ut med å få det samme legeme som Jesus har i dag etter oppstandelsen – et herlighetslegeme!

Fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 3. 20 Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser. Vi er på pilegrims reise her, det himmelske løfteslandet venter. Vi har en borgerrett her ned, men det er midlertidig og ikke vår egentlige borgerrett. Det er det nye Jerusalem og i Himmelen vi har vær borgerrett. Vi venter på Jesus men han venter på at Gud vår Far skal si til Sønnen; dra og hent dem. Hvilken dag det må bli.

21 Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Etter syndefallet kom død, sykdom og forgjengelighet inn. Det skjedde ikke bare noe med vårt åndsliv som ble formørket og vårt sinn ble uopplyst for åndelige sannheter. Selv vårt legeme er ikke laget lengre for å leve evig som var Guds tanke med oss. Derfor skal vi få et helt nytt legeme som vi skal bære i all evighet, et helt nytt. For Gud er ingenting umulig. Han som har skapt alt og som opprettholder alt skal også en dag forvandle alt etter sitt eget behag og til vårt beste. (sitat slutt).

Paulus sier det så vidunderlig: «Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten». Vi skal «bytte» legeme fra det vi har i dag til å få samme type legeme som Jesus har i dag – et herlighetslegeme.

2.) Det vil være forskjell på oss etter den troskap og kjærlighet vi har vist overfor Gud og våre medmennesker. Vi vil lyse sterkt hvis vi får full lønn, og lyse mindre etter «mindre» troskap og kjærlighet. Det vil være forskjell på oss troende i den kommende verden etter vår troskap imot Kristus og Guds ord. Og de som blir frelst, men gjennom ild. De vil ha et svakere skinn, enn de som er tro imot Herren gjennom hele livet.

1 Kor. 15. 37 Og når du sår, sår du ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn, kan hende av hvete eller av noget annet slag; 38 men Gud gir det et legeme efter sin vilje, og hvert slags sæd sitt eget legeme. 39 Ikke alt kjøtt er det samme kjøtt, men ett er kjøtt i mennesker, et annet i fe, et annet i fugler, et annet i fisker. 40 Og der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer; men én herlighet har de himmelske legemer, en annen de jordiske. 41 Én glans har solen, og en annen månen, og en annen stjernene; for den ene stjerne skiller sig fra den andre i glans. 42 Så er det og med de dødes opstandelse. Det såes i forgjengelighet; det opstår i uforgjengelighet; 43 det såes i vanære, det opstår i herlighet; det såes i skrøpelighet, det opstår i kraft; 44 der såes et naturlig legeme, der opstår et åndelig legeme. Så visst som det gis et naturlig legeme, gis det og et åndelig legeme.

3.) Herlighets legeme vil ikke «trenge» mat, søvn og hvile som vi må ha det nå. Men vi vil kunne gjøre det. Der hjemme er vi ikke styrt av våre jordiske rutiner, men av Gud og Guds forordninger og lover. Vi vil leve på et høyere plan, om vi ikke vet alt. Så vet vi noe, det er blant annet at vi ikke vil dø og være så sårbare som vi er nå med det legeme vi nå har.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22.1. Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. Engelen viste Apostelen enda en herlighet! Det renner en elv ut i fra Lammets trone. I Edens hage var det fire elver her er det en. Fire kan symbolisere fire verdenshjørner, men entall vitner om at vi alle drikker av den samme kilden. Ved det så får vi liv og en fullkommen enhet. Den springer ut taler om et kildevell som veller og veller opp igjen og igjen!

2 Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. I eden hage var livets tre og kunnskapens tre. Her er kun livets tre for muligheten til fall, synd, ulydighet og dom er over. Nå er det bare en evig vår og sommer som står igjen, noe som ingen mennesker kan fatte fylt ut. Kun tro det og la det dvele i tanke og hjerte! At bladene er til legedom taler om at sykdom der finnes men det tror ikke jeg. Det taler om en fullkommenhet som er vedvarende. Den legedommen er for alle i byen.

3 Det skal ikke lenger finnes noe som er under forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. Selv i den nye pakt er ingen under forbannelsen, men under nåden og har fått Ånden. Men da vil våre erfaringer ikke bare være objektive men også subjektive. Gal. 3. 13 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre. 14 Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om. Vil presisere, selv når den evige vår og sommer bryter frem vil alt det Gud gjør skje ved Ånden, ikke ved noen annen kraft og dimensjon i tilværelsene.

4 De skal se Guds åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Vi skal se Guds åsyn og tåle det, i dag så er det mange som tar Gud som en selvfølge. Hadde Gud virkelig åpenbart seg så hadde en blitt slått ned til jorden hadde skjedd for mange. Men da vil vi være så innvidd og istand til å se Gud uten å rødme av skal. Våre navn vil være velkjente taler også at vi vil med letthet forstå hverandre på tross av at vi som er blitt frelst har kommet fra alle verdenshjørner på en periode på godt 7000 år som menneskene ble kastet ut fra Edens hage til dommen foran den hvite trone. Navn er også noe personlig og intimt, å kjenne og ha et navn som Gud har gitt oss taler om at han både kjenner oss og tar ansvar for oss som foreldrene gjør det med barna sine.

5 Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal herske i all evighet. Når det står at natt ikke skal være mer der så vil selve den tradisjonelle helvts lære falle om kull at Gud skal pine menneskene i all evighet. Det kommer aldri til å skje, bibelen taler om enten å motta livet gjennom Jesus eller å dø, bli brent opp, bli til intet gjort etc. (sitat slutt).

4.) Det er ting som ligger foran som vi ikke vet om nå, men vil få viten da og i den kommende verden.

1 Kor. 2. 9 men, som skrevet er: Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham. 13. 10 men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende. 11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn; men da jeg blev mann, la jeg av det barnslige. 12 For nu ser vi i et speil, i en gåte; men da skal vi se åsyn til åsyn; nu kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er kjent.

Vi vil da, og gjennom hele evigheten lang utforske og trenger oss mer og mer inn i hva Gud har for oss (hva frelsen innbefatter). For å kunne gjøre det fullt ut, må vi ha et legeme som er istand til det. For å tåle den påkjenningen og herligheten det er å gå med Gud.

5.) Herlighets legeme vil kunne bli skadet og det kan skje noe negativt med det, men det vil leges igjen. Vi leste at bladene på Livets tre er til legedom for folkene. Skulle det skje noe med oss, så vil vi ikke kunne bli legt. Vi vil bli legt, vi skal bare spise av bladene på Livets tre, og legedom tilflytter oss. Og det er mye mulig at vi vil få f.eks. noe slikt som vi har av tenner i dag. Skjer det noe med tennene, så får vi et par nye sett. Dette er kun med tennene, og en gang. Det er mye mulig at dette ligger i vårt hele legeme da? Vi vil erfare helbredelse hele tiden etter som vi trenger det!

6.) Bibelen beskriver dette med flere ord. Oppstandelse legeme, herlighetslegeme, vi skal bli overkledd etc. hvorfor? For å beskrive det mer utfyllende da dette romer så mye. Legemlig oppstandelse tales det om. Og videre om dette Apostelen Paulus sier i Romerbrevet.

7.) Herliggjørelsen som venter:

Rom. 8. 30 og dem som han forut bestemte, dem har han også kalt; og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort; og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort.

Vi skal bli herliggjort. I dette ligger det noe veldig, langt mer enn det jeg kan forklare. Men Jesus opplevde dette på forklarings berg, og det er noe av det vi også skal oppleve.

Matt. 17. 1. Og seks dager derefter tok Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem avsides op på et høit fjell. 2 Og han blev forklaret for deres øine, og hans åsyn skinte som solen, og hans klær blev hvite som lyset. 3 Og se, Moses og Elias viste sig for dem og talte med ham. 4 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: Herre! det er godt at vi er her; vil du, så skal jeg gjøre tre boliger her, en til dig og en til Moses og en til Elias. 5 Mens han ennu talte, se, da kom det en lysende sky og overskygget dem, og se, det kom en røst ut av skyen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag; hør ham! 6 Og da disiplene hørte det, falt de ned på sitt ansikt og blev meget forferdet. 7 Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: Stå op, og frykt ikke! 8 Men da de så op, så de ingen uten Jesus alene. 9 Og da de gikk ned av fjellet, bød Jesus dem: I skal ikke fortelle nogen om dette syn før Menneskesønnen er opstanden fra de døde.

Dette er så mektig, stort og vidunderlig, det som venter at jeg føler for å be en bønn, og be den i sammen med meg:

Kjære far vi ber til deg i den Herre Jesu Kristi navn. Det som venter dine barn er så ufattelig stort og herlig. La oss bli funnet verdig innforbi deg, du må se i nåde til oss alle og især meg. Jeg trenger din nåde, tilgivelse og kraft til å bli funnet verdig og bli stående etter å ha overvunnet alt. Da må du stå oss alle bi, og se i nåde til oss alle, vi ber og takker deg far i din elskede sønns navn Jesus Kristus!

8.) Det vil være mulig å flytte seg som Filip gjorde, akkurat som tankene kan flytte seg, vil vi helt sikker kunne flyte oss. Vi vil da ikke trenge bil, bår flu etc. Men vi vil allikevel ri på hester og ha ildvogner og annet. Vi skal også ha det «moro» og nyte tilværelsen fylt ut.

Ap. gj. 8. 39 Men da de steg op av vannet, rykte Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger; for han drog sin vei med glede. 40 Men Filip blev funnet i Asdod, og han drog omkring og forkynte evangeliet i alle byene, inntil han kom til Cesarea.

9.) Vi vil kunne kjenne hverandre igjen. Den som er svart på jorden vil være det også med det nye legeme. Den som er hvit, rød, brun eller gul vil være det også med det nye legeme er jeg overbevist om.

10.) Hvordan vil vi leve i det nye Jerusalem og i himlene og på den nyskapte jorden? Vil vi f.eks. være gift, ha sex og leve i parforhold? Skriften taler veldig lite om dette, derfor må vi «vente» å se. Alt vil bli og være fullkomment. Jeg og kona mi ser jeg for meg at vi også skal være par i himmelen, slik tror jeg mange andre også tenker innerst inne!? Det er sikkert hvis vi skal bli som englene, da vil vi også ha mulighet for å utfolde oss på det område da englene kunne forplante seg med oss mennesker. Om eksemplet her fra Guds ord er de onde englene. Kunne de forplante seg og ha intim kontakt, så kan også de gode englene ha det.

1 Mosebok 6. 4 I de dager var kjempene på jorden og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødte dem barn; det er de veldige fra fordums tid, de navnkundige.

Sluttkommentar:

Det ligger så uendelig mye å venter på oss, bare vi får del i sluttfrelsen og holder ut inntil enden. Vi vil sikker også kunne kommunisere med hverandre på et språk som ligner det hebraiske tror jeg, dette er min mening. Og Jesus kunne lese andres tanker etc. slik vil det nok også være der, at vi vil kunne «se» hva som bor i den enkelte etc. Spennede, stort og herlig er det i hvert fall som ligger foran oss!

Har ikke berørt dette tema om vi kan synde i himmelen. Det kan vi ikke i den forstand at kjødet vårt er borte og Gud skal være alt i alle fullt ut, da ved sin Ånd, herlighet og kraft i og rundt oss. Samtidig vil englene gå i sammen med oss, hvilken kommende herlighet som venter oss, bare vi får bli med og funnet verdige for denne kommende rike, store og ufattelige glede! Med det nye legeme vil vi også kunne «fly», tåle uendelig med kulde og varme. Gå gjennom stengte dører som Jesus gjorde det etter oppstandelsen. Vi vil være uovervinnelige på alle plan, dette er hva jeg mener skriften sier om vårt kommende herlighetslegeme. Og jeg har også mye mer å si om dette emne, men får prøve å avslutte.

Personlig er jeg overbevist om det Moody sa er sant: Det er tre ting jeg vil bli overrasket over når jeg kommer til Himmelen.

1.) At jeg er der.

2.) At de jeg forventet å være der er der ikke.

3.) De jeg forventet ikke å se der er der.

Men spennende, stort og noe ingen av oss har erfart før, det vil det bli, og med et helt nytt legeme – et herlighetslegeme – som vi vil ha og være «boende» i for alltid!

Det er uten tvil seider og ting som venter oss der hjemme som vi i dag kun skimter konturene og har en aning om. Men det vil bli mer og mer åpenbart for oss gjennom hele evigheten!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-317-ezekiels-tempel-under-1000-ars.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-595-under-det-kommende-1000-arsriket.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-siktemalet-med-var-helliggjrelse.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-61-hvor-havner-de-kristne-nar.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-31.html