Sider

onsdag 29. mars 2017

Nr. 1897: Jeg har påpekt kun og alene at hvis du er gjengiftet som en kristen – så er du diskvalifisert til å være en Ordets forkynner, eller inneha et lederverv i Guds menighet!

Nr. 1897:
Jeg har påpekt kun og alene at hvis du er gjengiftet som en kristen – så er du diskvalifisert til å være en Ordets forkynner, eller inneha et lederverv i Guds menighet!

Jeg har aldri noen gang nevnt noen andre enn forkynnere og andre som innehar et lederansvar når jeg har trukket frem de som er gjengiftet.
Og da gjengiftet som troende. Det en har gjort som ikke frelst, det er ikke et tema hverken i det nye testamentet eller på den Himmelske blogg!

Mine motstandere, de angriper konstant min familie, venner og bekjente.
Selv om ingen av dem er forkynnere eller innehar et lederansvar, så blir de angrepet med navn, bilde, adresse og t.o.m. telefonnummer, jobbmailer etc.

Kampen imot meg er ond, skitten, Satanisk, mørk, demonisk og simpel!

Men en ting vet jeg, det er jeg helt forvisset om!
Gud skal når tiden er inne, holde dom over disse menneskene!
De kommer ikke til å bli dømt lett, men meget hardt da de har gått imot meg på simplest mulig måte! De har rett og slett vært onde i sin oppførsel!

Derfor kjære venner, holde dere unna disse menneskene.
De er bare ute etter å lage trøbbel.

De står Gud og sannheten imot som Jannes og Jambres sto Gud og Moses imot.

Her er en artikkel jeg skrev om nødvendigheten å advare imot forkynnere!
Nr. 963:

Jeg har alltid anstrengt meg for å ikke ramme en person for hans hudfarge, oppvekst eller tilhørighet. Men for det personene faktisk tror, lærer og gjør.
Dette har vært nødtvunget, prekært og helt avgjørende da den Norske kristenheten og ellers i den vestlige verden har på mange måter vært som et skip uten ror og seil. Som har bare drevet rundt på den åpne hav og strømninger, bølger og vinden har styrt «skipet». Men ikke Guds ord.

Bilde Paven og noen katolikker som et Illustrasjonsbilde på at det som katolikkene holder på med er like ille som det protestantene holder på med når deg gjelder at de tillater gjengifte over en lav sko. Det er en vederstyggelighet for Gud er jeg overbevist om når en tillater gjengifede Pastorer, Hyrder og de som kaller seg selv Apostler men er det ikke. Gjengifting blant de troende er noe «svineri». Jesus befalte de onde åndene gå inn i svinene fordi de var urene dyr i GT! I NT er bl.a. gjengifte blant de troende også noe som kan sammenlignes med dette.


Hovedgrunnen for dette er at forkynnerne og andre tillittspersoner har falt så dypt.

Se for deg hva som har skjedd i den katolske kirka med all den sexen med disse stakkars korguttene som er blitt utsatt for pedofile handlinger av forskjellige katolske patere, prester, biskoper, munker og andre. Det er nedverdigende, stygt og ubibelsk. Det er det samme som skjer i den protestantiske del av kristenheten. Men da med at en godtar mer og mer homoseksuelle og gjengifte blant de troende. Alt dette er synd ut i fra Guds ord.

Er det sjikane, ærekrenkelse og annet å advare imot dette?

Hva er sjikane? Fra store Norske leksikon: bruke lovknep; forulempe, håne.
Jeg har aldri brutt noen lover imot noen, bare Guds ord har jeg holdt frem.
Forulemper ingen personer, bare påpeker at en tillitsperson ikke kan leve i synd etter Guds ord. Dette er også normalt blant «vanlige» mennesker.
Håne, det har jeg aldri gjort noe i nærheten engang.
Ei heller oppfordret til drap, vold eller noe annet. Derfor blir de angrepene på meg dypest sett et angrep på Tros- og Ytringsfriheten. Og kristendomsforfølgelse da jeg kun har gjort en ting, holdt frem Guds ord!

Jeg påpeker at en tillitsperson ikke kan leve i synd etter Guds ord!

Her er essensen i hva jeg holder på med, uten at en skjønner dette, så skjønner eller vil en ikke skjønne noe av hva jeg skriver og forkynner imot.

Hvorfor er det så viktig at tillitspersoner, Hyrder og andre som har et mandat overfor andre blir advart imot, også offentlig? Det er fordi de kan og vil utnytte sin stilling og posisjon. Det igjen gjør at menigheten kommer ned på et så lavt nivå at det unormale blir det normale. Vi gir i fra oss alt som vi har stritt og kjempet for!

Ut i fra Guds ord er gjengiftet blant troende, homoseksuelle synder og pedofile handlinger synd!

Vi ønsker å klassifisere synd, men all synd skaper skille mellom oss og Gud.

Jesaja 59. 2 Nei, det er skylden som skiller dere fra deres Gud. Syndene deres skjuler ansiktet han så han ikke hører dere.

Sluttkommentar:

Det var en person som skrev på Søkelys som skrev veldig bra, ønsker å gjengi det her:

Enig med Jan Kåre on 03/12/2014 at 19:19 said:

Ganske bra oppdaget Jan Kåre. I det lange løp vil det bli full seier og Guds ord vil komme seirende ut. Når Guds ånd blåser ned dette byggverket som er reist mot deg på søkelys vil du gå triumferende ut. Du kan gå med hevet hode broder Jan Kåre. Disse dine kritikere er som forvirra veggelus, spriker i alle retninger og skjønner ikke at dette er åndskamp. En kamp disse allerede har tapt da de er håpløst bortkommet i babelsk lære. Derav all bablingen mot deg.

Må Gud velsigne din virksomhet og tjeneste Jan Kåre.
(sitat slutt).

Ja, det er dette det hele handler om. Å bringe ut Guds ord til et folk som er blitt forført, villedet og sannhetten er blitt holdt nede i urett. Men vi som Guds folk som tar vare på Guds ord vil gå seirende ut av både striden og inn i det nye Jerusalem for å feire bryllup med vår brudgom og Herre, Jesus Kristus!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1879-kristenfolket-ser-igjennom.html
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-172-de-frste-grunner-i-guds-ord.html http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Veiskille
http://blog.http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1876-de-samme-menneskene-som-godter.html

janchristensen.net/2011/05/nr-70-hva-mente-jesus-med-ta-opp-sitt.html 
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1896-jeg-har-kun-papekt-at-det-er.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-906-star-pastor-torp-og-oslo-kirken.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://herescope.blogspot.no/2012/10/sacred-cows-and-stars.html?m=1
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2014/12/no-827-is-it-allright-to-receive.html
http://www.deceptioninthechurch.com/Wagner-conference.htm
http://apprising.org/2011/10/27/an-unhealthy-update-on-c-peter-wagner-the-nefarious-narians/
http://www.spiritoferror.org/category/modern-apostles-and-prophets/c-peter-wagner-modern-apostles-and-prophets
https://mkayla.wordpress.com/2011/08/25/c-peter-wagner-in-his-own-defense/
https://www.youtube.com/watch?v=DdZIC-KzL7M
http://herescope.blogspot.no/2011/08/c-peter-wagner-spins-nar.html
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/04/nr-284-pastors-and-preachers-who-are-re.html

tirsdag 28. mars 2017

Nr. 1896: Jeg har kun påpekt at det er Jan Kaare Hanvolds gjengifte som gjør ham til en falsk profet, ikke hans teologi, eller noe annet!

Nr. 1896:
Jeg har kun påpekt at det er Jan Kaare Hanvolds gjengifte som gjør ham til en falsk profet, ikke hans teologi, eller noe annet!

Bilde av narreprofeten Jan Kaare Hanvold som ikke er noe annet enn falsk profet etter Guds ord da han er gjengiftet som en troende og dermed lever i hor og ekteskapsbrudd etter Jesus og Paulus sin undervisning og lære og det nye testamentet.
Han er da egentlig en Lysets Engel med å gi seg ut for å være noe han ikke er åpenbart.
Han har selv sagt at DET VAR HAN SOM VAR SKYLD I SINE TO EKTESKASBRUDD!
MED ANDRE ORD, GJENGIFTE ER 100 % UTELUKKET FOR JAN KAARE HANVOLD UANSETT HVILKET SYN EN HAR PÅ DETTE MED GJENGIFTE. OM DEN SÅKALTE USKYLDIGE ELLER SKYLDIGE PART, DA JAN KAARE HANVOLD SELV SIER HAN ER DEN SÅKALTE SKYLDIGE PART!
Jeg tror ikke på Jan Kaare Hanvolds teologi.
Det er slik jeg ser det, renspikka herlighetsteologi!

Men jeg har omtrent aldri angrepet Jan Kaare Hanvold for den type forkynnelse, selv om jeg er dypt uenig i denne form for teologi!

Jeg har omtrent utelukkende angrepet og tatt opp at det er hans manglende evne, vilje og handling etter det moralske og etiske grunnlaget som Guds ord legger til grunn for å være en Ordets forkynner som Jan Kaare Hanvold ikke besitter og innehar!
Han er rett og slett ikke skikket til å være en Ordets forkynner!

Hele den protestantiske del av kristenheten er svermeriske som kan godta gjengiftede forkynnere, Prester og Pastorer!

At Jan Kaare Hanvold har evnet å bygge opp en såpass stor virksomhet rundt seg selv, forteller oss at kristenheten i Norge er pillråtten

Etter Guds ord, er Hanvold diskvalifiser til å kunne være en Pastor, hyrde og en kristen leder!

Derfor forteller det oss at her tar en ikke bibelens budskap på alvor, og innretter seg ikke etter Guds ord, men gjør det som skriften advarer oss imot.

2 Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret,

De tar seg lærere i hopetall, og etterpå dette. Så vender de seg også til herlighetsteologien og andre ubibelske læresetninger.
Alt dette har skriften forutsagt skulle blir en frukt ved å ikke holde den moralske og etiske standarden som skriften legger til grunn for å være en Ordets forkynner.

2 Tim. 4. 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

Det som er et Satans «triks» er å sette slike som meg i et dårlig lys som holder frem sannheten, mens slike som Jan Kaare Hanvold skal en ha empati og støtte!
Dette er ikke noe annet enn Satans strategi, og hans fremgangsmåte.
Jeg har levd og lever motsatt enn Jan Kaare Hanvold, derfor passer det som står videre i 2 Tim. for meg og alle andre som tar Guds ord på alvor. Lever etter det selv, og preker det!

2 Tim. 4. 5 Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste! 

Nåden – fritar den for oss å leve etter Guds ord? Eller gjør den oss i stand til å leve etter Guds ord?

Underlig med den protestantiske nåden-forkynnelsen. Den er stikk motsatt enn hva Guds ord sier og lærer oss. Der står det at det er nåden som oppdrar, opptukter oss og gjør oss i stand til å fornekte de verdslige lyster og leve etter Guds ord.

Her fritar en Jan Kaare Hanvold, og andre. Slik at de kan få leve og gjøre som de selv vil og lyster. Med andre ord, dette er et annet evangelium. Og det er ikke noe annet enn Lysets engel som opptrer og virker.

Aller farligst er de onde englene når de åpenbarer seg for menneskene med et budskap som de ønsker skal bli trodd. Til galaterne skriver apostelen Paulus: ”Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet”( Gal 1,9). De onde engler bruker mennesker til å forkynne sitt falske og forførende evangelium. Paulus advarer mot disse og skriver: ”For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel” (2 Kor 11,13-14)!

Her fra minebibelkommentarer Titus 2. 11 For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker.

Her kommer bibelens store hovedsannhet, midt inni hvordan Paulus lærer Titus.

Tenk, Gud har ikke glemt oss. Vi er alle inkludert i Guds frelse og det er ingen som er utelatt. Om en er hvit, gul, rød, svart eller mulatt så elsker Gud oss akkurat like mye og frelsen er akkurat like rik og nødvendig for alle.

12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er,

Hva frelser oss? Hva bevarer oss som troende? Hvordan få kristenlivet til å gå på skinner? Skal vi følge loven eller anstrenge oss til det ytterste?

Svaret er det samme på alt, det er nåden som frelser oss, får oss til å leve som sanne troende og en dag skal den ta oss hjem.

Vi evner kun å leve som Gud vil gjennom Jesu Kristi nåde.

Den får oss til å leve; i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er.

13 mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.

Paulus ventet på Jesus og han forventet å møte ham og bli han lik. Det løftet er nær forestående og vi venter også på Jesus skal ta oss hjem og frelse oss fra den Antikristelige vreden.

Etter ca. 7 år med Antikristelig trengsel skal Jesus komme til syne i herligheten med alle de hellige.

14 For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.

Vi som troende er den første frukt av den kommende skapning. Vi er annerledes og vi skal allerede nå leve og være av den type skapning som skal komme.

Vi skal allerede nå med iver gjøre gode gjerninger da det gode skal seire til slutt.

Mørke skal vike for lyset, hat for kjærlighet og Satan for Gud.

15 Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du tilskynde og vise til rette. La ingen se ned på deg!

Ved vår livsførsel og ved vår troverdige forkynnelse vil ingen se ned på oss men opp på oss. Vi skal ikke vise verdens barn til rette først og fremst, men andre troende som ikke følger Guds ord i liv og lære!
 
Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1879-kristenfolket-ser-igjennom.html
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-172-de-frste-grunner-i-guds-ord.html http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Veiskille
http://blog.http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1876-de-samme-menneskene-som-godter.html

janchristensen.net/2011/05/nr-70-hva-mente-jesus-med-ta-opp-sitt.html 

søndag 26. mars 2017

Nr. 1895: Jan Aage Torps disipler skriver nå at han ikke har noe med saken, men det er han som har fremmet bistandsadvokat Per Danielsen som skulle ivareta hans interesser i rettsaken i Borgarting lagmansrett onsdag 5. april 2017!

Nr. 1895:
Jan Aage Torps disipler skriver nå at han ikke har noe med saken, men det er han som har fremmet bistandsadvokat Per Danielsen som skulle ivareta hans interesser i rettsaken i Borgarting lagmansrett onsdag 5. april 2017!

Dette skriver Jan Aage Torps fremste lakei og puddel som han ynder å kalle seg:

Jan Kåre Christensen har hele tiden sagt at denne lagmannsrett saken er mellom han og den fornærmede parten Jan Aage Torp.

Det brevet fra Mohn sier, er at denne saken er mellom Jan Kåre Christensen og Norge. I staten Norge er bare Jan Åge Torp en av fem millioner parter i denne saken. Ergo har ikke en som ikke er noe mer part enn dette i denne saken krav på gratis bistands advokat.

Faktisk er brevet fra Mohn bare nok et sviende nederlag for Jan Kåre Christensen da Mohn indirekte fastslår at Jan Kåre Christensen mangeårige påstander i den Himmelske blogg om at saken bare dreier seg om gjengifte og en konflikt mellom han og Torp er rent tull.
 Brevet fra Mohn sier at dette ikke er tilfelle.
 Indirekte sier Mohn i det brevet at Jan Kåre Christensen bare farer med vås og vrøvl. Nettopp derfor får ikke Torp en gratis bistandsadvokat. Og hvorfor skulle han det? Torp er ikke en part i denne lagmannsrettssaken.

Alt er som det skal være i denne saken som bare er mellom Norge og Jan Kåre Christensen.

Ansgar Braut
 
(sitat slutt).

Hele saken bygger på en fiktiv anmeldelse der Jan Aage Torp gikk til politiet og forledet dem å tro på ham. Da det er hans hat imot meg og den Himmelske blogg p.g.a. min forkynnelse imot gjengifte!

Alt utenom dette er en forfalskning av saken!

At Torp og politiet har evnet med god hjelp av en elendig og feilaktig dom i fra Oslo tingrett. Med å få meg «dømt» vitner bare om at Torp er en god manipulator og en skikkelig narreApostel!

Her er en artikkel jeg har skrevet om dette emne for 2 år siden:


Nr. 1063:

Jeg og Jan Aage Torp var i Konfliktrådet 8. januar som er taushetsbelagt (for alle andre enn Torp).

Bilde av «Pastor» Jan Aage Torp som hadde komme langt på vei å narre politiet med falske anklager imot meg. Han skrev bl.a. gjentatte ganger på nettstedet Søkelys at hans agenda var å få en dom imot meg for deretter å gå til Googel med den for å få strøket meg og den himmelske blogg ut av alle søkemotorer.
Mannen er ikke noe annet enn en kjeltring og bedrager!
Torp var åpenbart ikke fornøyd med resultatet da han ikke fikk diktert hverken meg eller noen andre. Da la han ut hva han mente på Facebook rett etterpå ord og setninger som jeg ikke ønsker, kan eller vil gjengi!

Skulle en slik person vinne frem, det hadde vært en tragedie både for ytringsfriheten og muligheten til å forkynne hele Guds råd til frelse uavkortet.

Lytt selv her til denne Autofil: http://janchristensen.net/index2.php?side=taler3

Relaterte linker:

http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1595-avisen-dagen-beviste.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1602-knusende-nederlag-for.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1594-berammelse-for-rettsaken-mellom.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1591-det-er-to-mulige-utfall-mellom.html
 

fredag 24. mars 2017

Nr. 1894: En veldig seier over Jan Aage Torp som BLIR NEKTET AV BORGARTING LAGMANSRETT Å FÅ BISTANDSADVOKAT I RETTEN, HAN MÅ EVENTUELT BETALE PER DANIELSEN FRA EGEN LOMMEBOK!

Nr. 1894:
En veldig seier over Jan Aage Torp som BLIR NEKTET AV BORGARTING LAGMANSRETT Å FÅ BISTANDSADVOKAT I RETTEN, HAN MÅ EVENTUELT BETALE PER DANIELSEN FRA EGEN LOMMEBOK!

Fikk denne mailen fra Borgarting lagmansrett, og jeg sier et stort, stort hallelujah!

Advokat Danielsen

Jeg viser til begjæring 14. mars om å bli oppnevnt som bistandsadvokat i saken og det som er anført der. Jeg ser ikke grunn til å oppnevne bistandsadvokat etter straffeprosessloven § 107 a tredje ledd i denne saken.

Anders Bøhn
Lagmann

Torp har ikke skjønt at han ikke har noen sak lengre. «Toget» har både kjørt og godt for ham.

Enda har ikke Jan Aage Torp skjønt at han ikke har rett og skal ha bistandsadvokat!
Kronerulling til NarreApostel Jan Aage Torp er kanskje en mulighet eller løsning her?

Her er en artikkel jeg skrev forje gang Torp mente han skulle få bistandsadvokat, hvor mange ganger skal Torp få ting inn? Han skjønner åpenbart ikke det mest elementære. Hat forblinder ser vi her!

Nr. 1607:

Bilde av horkarlen og narreApostelen Jan Aage Torp!

Dette er skrivet der det blir poengtert at Torp må betale eventuell saken selv, da sier det seg selv at Torp ikke anker.

Han har aldri ofret noe for noe, men latt alltid alle andre betale for sitt eget «gilde!»
Manglerud politiet, Ansgar Braut, Torodd Fuglesteg, selv damer får han til å la seg utnyttet.

Dette gjorde de falske profetene før, slik i dag også.

2 Tim. 3. 6 Til dem hører også de som sniker seg inn i hjemmene og får makten over kvinner som er nedlesset i synder og lar seg drive av all slags begjær,  7 og som stadig vil lære, men aldri lærer sannheten å kjenne.

Se her:
BORGARTING LAGMANNSRETT
Postadresse Sentralbord Saksbehandler Bankgiro Organisasjonsnummer
Postboks 8017 Dep, 0030 Oslo 21 55 80 00 Serkan Gølbahce
Kontoradresse Telefaks Telefon Ekspedisjonstid Internett/E-post
Keysers gate 13, 0165 Oslo 21558558 0800-1545 (1500) http://domstol.no/borgarting


Dok 24
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 C
0672 Oslo

Deres referanse
Vår referanse
Dato
16-086576AST-BORG/02
05.07.2016

Jan Kåre Christensen - Oslo Statsadvokatembeter
Lagmannsretten viser til beslutning 1. juli 2016 der anken ble henvist for så vidt angår lovanvendelsen.
Beslutningen er rettet i dag. Ved en åpenbar uriktighet ble det tatt inn henvisninger til straffeprosessloven § 434, mens lagmannsrettens syn på behandlingen av erstatningsspørsmålet, slik det gikk fram av lagmannsrettens utkast til beslutning, ved en utelatelse ikke kom med. Vedlagt følger rettet beslutning der det korrekte synet på behandlingen av erstatningsspørsmålet går fram. Det følger av beslutningen at et eventuelt oppreisningskrav ikke skal behandles i forbindelse med behandlingen av straffeanken.

Som det går fram av den rettete beslutningen, må fornærmede Torp eventuelt fremme et sivilt krav for lagmannsretten. Henvisningsbeslutningen er allerede sendt til forkynnelse for Torp, med frist til 4. august 2016. Denne fristen gjelder fortsatt.

Likelydende brev er sendt forsvarer og siktede, aktor og fornærmede Jan Aage Torp.

Borgarting lagmannsrett
Anders Bøhn
Lagmann

Relaterte linker:

http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1595-avisen-dagen-beviste.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1602-knusende-nederlag-for.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1594-berammelse-for-rettsaken-mellom.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1591-det-er-to-mulige-utfall-mellom.html


torsdag 23. mars 2017

Nr. 1893: Lenge før jeg fikk oppnevnt advokat Brynjar Meling, sa jeg at politiet ikke hadde noen sak imot meg og den Himmelske blogg da jeg kun har skrevet på egen blogg!

Nr. 1893:
Lenge før jeg fikk oppnevnt advokat Brynjar Meling, sa jeg at politiet ikke hadde noen sak imot meg og den Himmelske blogg da jeg kun har skrevet på egen blogg!

Be kjære troende venner at Jesus og myriader av engler møter opp i Borgarting lagmansrett onsdag 5. april da det er kristendomsforfølgelse av verste sort det som jeg og min familie opplever.
De 4 siste årene har jeg og min familie blitt hetset og forfulgt på flere måter av både politi, Torp og hans lydige pudler og lakeier som de ynder å kalle seg selv for!
 
De har drevet med dokumentforfalskning, løyet om meg og min familie. Sendt utallige mailer til meg, våre arbeidsgivere, min kone, hennes jobbmailer og opprettet en egen satire blogg som har som fremste mål å lyve på meg og min familie. +++ Enda mye mer som jeg ikke gidder og orker å nevne mer!


Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

Har lest litt om hva som er blitt skrevet siden Jan Aage Torp kom med sin fiktive anmeldelse av meg.
Det som er herlig, det er at jeg egentlig har hele tiden sett at alt det som Torp, politiet og andre har gjort. Har vært fabrikkerte løgner og for å skape frykt!

Jeg har hele tiden hevdet at det er ikke kriminelt å skrive på egen blogg, uansett hva en skriver så lenge det er ikke oppfordring til vold og andre straffbare handlinger.

Ser også at jeg har gjort det som har vært strategisk riktig med å skaffe med en advokat som jeg ikke hadde rett til i utgangspunktet.

Her er noe av hva som er skrevet:

“Dette er kun en ting. Kristendomsforfølgelse og et angrep på Ytrings- og Trosfriheten. Jeg er overhode ikke interessert i Torp eller noe andre som lever i synd og skal være Hyrder og tilsynsmenn. Dette skrev jeg som melding først til en Dagen journalist som ringte meg i går da jeg var i Berlin Tyskland, før jeg var kommet tilbake til Oslo. Da først fikk jeg vite at jeg var «tiltalt». Dette er selvfølgelig en fiktiv anmeldelse av Torp for å stoppe meg, og Satan bruker selvfølgelig han som er den Ondes eiendom ved at han lever i synd: Hvis det er tiltale så møter jeg ikke. Jeg har anmeldt Torp for falske anklager. Da har ikke politi juristen snakket sant til meg. Er i Tyskland nå og kommer hjem i natt. Får ringe juristen hvis forliksrådet er annerledes enn det jeg trodde. Torp lever i synd som pastor det er det jeg har skrevet om. Ærekrenkelser, person sjikane og alt det andre Torp babler om får stå for hans regning. Han er også ubibelsk med å anmelde meg. Guds ord taler imot det også,”

Dette skrev jeg for 2 ½ år siden, og dette også:

«Når det gjelder politi anmeldelse, mener alle som en at det kan jeg ta knusende med ro så lenge jeg ikke har oppsøkt Torp personlig eller hans nye «kone». Jeg har vært ute av hans liv og han er ikke blitt stengt ute av dette på noen som helst måte. Mannen er mer i vigør enn noen gang ifølge ham selv. Det jeg har skrevet har vært på egen blogg, og hjemmeside. Da er det meste tillatt bare en ikke oppfordrer til drap og vold noe jeg selvfølgelig ikke har gjort.
De paragrafene han bruker er myntet på helt andre situasjoner enn å skrive ut fra sin egen tro og overbevisning på egen blogg. Noe som jeg utelukkende har gjort og gjør!»

Med andre ord, alt det som skal skje nå i Borgarting lagmansrett, at politiet hele tiden har brukt feil lovanvendelse og annet imot meg.
Det har jeg hevdet fra dag ÈN!

Er glad at jeg fikk tak i advokat som også viste i lovverket dette stod. Vi er i sannhet blitt bønnhørt.
Nå vil jeg at du troende kjære venn ber for at Borgarting lagmansrett setter hele dommen imot meg fra Oslo tingrett til side.

Her er Brynjar Meling sitt ankeskriv, som gjorde at det nå blir en ny rettsak i Borgating lagmansrett her i Oslo kl. 09.00 onsdag 5. april.

Borgarting LagmannsrettStøtteskrift til ANKE OVER  oslo tingrettes dom­ i sak  nr ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­15-073540MED-OTIR/02­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Jan Kåre Christensen­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ mot Den offentlige påtalemyndighet.

* *

Innledning
Det vises til Oslo tingretts dom i saksnummer 15-073540MED-OTIR/02 datert 25.01.16 med slik domsslutning: 
1. Jan Kåre Christensen, f. 03.08.1964 dømmes for overtredelse av straffelovens av 1902 §3-90 a til en bud på 12000 - tolv tusen - kroner kommer å sitte i fengsel i 20 - tyve - dager. 
2. Jan Kåre Christensen frifinnes for oppreisningskravet.
3. Jan Kåre Christensen dømmes videre til å betale saksomkostninger til det offentlige med 3,000 - tre tusen - kroner. 
Dommen blir forkynt ved fremmet forkynning i Oslo tingrett fredag den 29.01.16 kl. 09.30. Dommen ble påanket ved forkynnelsen. Støtteskrift varslet innen ankefristens utløp. Anken er således rettidig.
Ankegjenstand.

Anken gjelder rettsanvendelsen og bevisanvendelsen  under skyldspørsmålet.

Sakens faktiske side

De faktiske forhold er i det store og hele ikke bestridt, dog slik at Christensen påpeker at han ikke har gjentatt begrepene i et slikt omfang som anført av fornærmede. Det fremkommer i hans forklaring for tingretten at det er motsvar fra fornærmede til Torp, og personer som taler Torps sak at ting er blitt gjentatt og generert.

Det bestrides ikke at Christensen kommer med de uttalelsene som er gjengitt i tiltalen. Det bestrides heller ikke at dette har pågått over tid. Detaljene i perioden og omfanget er uten betydning for det rettslige.   Tingretten har ukritisk lagt Torps forklaring på dette punkt til grunn og lagt avgjørende vekt på dette i sin skyldvurdering. Det  riktige i følge Christensen er at han har nevnt de aktuelle forholdene betydelig  færre ganger, og i det alt vesentligste så har dette kommet som tilsvar på artikler som rammer Christensen.

Generelt om utsagnene

Det påpekes at uttrykkene som er brukt er normative og basert på Christensens oppfatning av gjengitte. Det presiseres at uttrykkene lever i ord, «horkarl» og «horkvinne» er uttrykk som er brukt i Bibel-oversettelser, slik det ble gjennomgått for tingretten med konkrete bibelhenvisninger. 
Det påpekes at uttrykket «spedalsk» også er et bibelsk uttrykk som skal betegne det å være uren og således skal støtes ut av samfunnet.

Bakgrunnen for konflikten

Det påpekes også som et element at bakgrunnen for at Christensen "gikk til 'angrep' " på Torp, er et forhold som Torp i retten erkjente, hvor en ung person, som Christensen oppfatter som «et lett bytte» skal ha gitt Torp alt han eide og hadde i form av å selge sitt hus, og ved dette gjengi en pengegave bestående av nærmere 1,5 millioner kroner. Dette var midler som Torp tok imot og brukte i sin kristne, evangeliske virksomhet. 
Christensen er klar på at han ikke finner Torps levesett i tråd med sin tolkning av Bibelen. Han mener da at Torp lever etter en form for dobbeltmoral, hvor liv og lære ikke samsvarer. 

Mangler ved tingrettens dom

Det kan i anledning foregående avsnitt nevnes at en mangel ved tingrettens dom, er at retten heller ikke i tilstrekkelig grad har lagt vekt på at Torp er en offentlig person, og således må ha en høyere tålegrense for hva han skal akseptere av angrep på hans aktivitet. 
Videre har heller ikke retten lagt tilstrekkelig vekt på at Torp erkjente i retten at han har kalt Christensen for «Anders Behring Breivik sympatisør» ved et par anledninger, og har kalt ham demon, lysleder, ryktespreder, mv. Ut i fra prinsippet om provokasjon retorsjon er dette i seg selv omstendigheter som skulle tilsi frifinnelse. Fornærmedes bidrag til debatten har ikke på noen måte bidratt til å dempe konfliktnivået i debatten, slik at det uansett er det uttalelser som bidrar til høyne hva Torp må tåle av angrep. 

Rettsanvendelsesanken.

Det anføres dog som den sentrale anførselen – og det  prinsipielle ved anken - knytter seg til anvendelsen av straffeloven av 1902 § 390 a. Det anføres at å anvende denne på blogginnlegg, uavhengig hvor omfattende en bloggvirksomhet er – i realiteten innebærer at bestemmelsen gjøres til gjenstand for en utvidende tolkning.  

Det er sikker rett at man på ytringsfrihetens område heller må tolke en straffebestemmelse innskrenkende, dersom bestemmelsen kommer i konflikt med konvensjonsforpliktelsene. I dette tilfellet  kommer strl. § 390 a  i konflikt med ytringsfriheten. I tillegg til å være beskyttet av grunnloven, nærmere bestem i Grl. § 100, så er den  konvensjonsfestet i EMK Art. 10 og SP art 18 og 19.
Tingretten tar i sin avgjørelse et riktig utgangspunkt ved å slå fast at bestemmelsen rammer den som "ved skremmende eller plagsomme opptreden eller annen hensynsløs atferd som krenker en annens fred ".
Tingretten bruker forarbeidene feil. Ot.prp.nr. 41 (1954-55) s. 20-55 er i seg selv et rettslig argument som taler for frifinnelse med en domfellelse. Det vises til anførslene nevnt tidligere, sammenholdt med at forarbeidene sier "avgjørelsen må foretas konkret og omstendigheter som tid, sted og fornærmedes individuelle forhold vil få betydning for bedømmelsen". Videre fremkommer det i forarbeidene at "inn under uttrykket 'plagsomme opptreden' går for eksempel sjikanøse telefonoppringninger.

Det er et sentralt element i så vel forarbeider som i relevant rettspraksis, at det  pekes på aktiviteter som retter seg direkte mot en person; altså at man ringer, sender meldinger, eller oppsøker personer eller dens nærområde. Dette har ikke Jan Kåre Christensen gjort.
Som det fremkommer av Rt. 2014 s. 669 avsnitt 17-18 er det «sinnets integritet» som vernes av bestemmelsen og «kun alvorlige krenkelser som rammes». Retten drøfter på side 5-6 forsvarers anførsler om at blogginnlegg ikke rammes fordi det ikke er rettet direkte mot Torp. Retten kommer likevel til på s. 6 at det at innleggene er publisert på internettet og  kommer til at dette ikke utelukker  anvendelsen av § 390 a.  Dette er en formulering som man i seg selv kan stille spørsmål om ikke innebærer en utvidende tolkning av ordlyden i strl. § 390 a) og således allerede på dette pkt. krenker klarhetsprinsippet i EMK art 7 og legalitetsprinsippet i grl. § 96.
Vanskeligere blir det når tingretten finner støtte for sitt syn i underrettspraksis. Verken Oslo tingrettsavgjørelse i 2013-111-859, RG 208-1499, eller THEDM 2004-3964 kan tas til inntekt for å anvende strl. § 390 a på blogginnlegg. Det er i begge disse avgjørelser, snakk om handlinger som nettopp retter seg mer direkte mot personer. 
Når retten i tillegg fremhever at blogginnleggene er åpne tilgjengelige for enhver og indekseres slik at de får treff på Torps man på søkemotorer som Google, viser det jo nettopp at man er utenfor privatsfæren.  Det er ikke slik at man kan innfortolke at den som da «rammes» kan anse å ha  mottatt  meldingen når den  er kommet til hans kunnskap - siden  siktedes  aktivitet har  et slikt omfang og intensitet som  i Torp og Christensens tilfelle.
Her foretar retten ikke bare en utvidende tolkning av straffebestemmelsen men de «strekker» også faktum, noe som kan være et like strengt brudd på legalitetsprinsippet. Retten  bruker   RG 2008 s. 1499 som grunnlag for  sitt standpunkt,  uten å drøfte eller på noen måte anføre hvorfor denne er relevant. Herifra påpekes at i  RG 2008 s. 1499 hadde domfelte hengt opp hundre plakater i fornærmedes nærmiljø, der fornærmede var navngitt og gitt opplysninger om at han var straffedømt. Faktum i den saken er altså – i motsetning til vår sak -  at den domfelte har oppsøkt fornærmedes nærmiljø og hengt ham ut i offentlige oppslag. Dette er noe annet enn å legge dette åpent i en blogg.
Her kan det nevnes at retten har sett bort i fra det faktum at Torps egne aktiviteter har bidratt til å spre informasjonen.  Det kan i den anledning vises til at den første som omtalte Oslo tingretts dom mot Christensen, var Torp i sin blogg. Det viser at det ikke er privatlivet Torp er opptatt av å beskytte ved å anmelde Christensen, men han gjør dette som en del av deres «kamp». Det anføres her at rettsvesenet skal være varsomme med å la seg bruke. Det er derfor isolert sett riktig når politiet har henlagt Christensens anmeldelser mot Torp, men det er altså feil å opprettholde andre veien.
Retten bringer også inn forhold knyttet til Torps ektefelle. Som påpekt av forsvareren i tingretten ville muligens Torps ektefelles privatliv hatt et større krav på beskyttelse enn Torp selv. Torps ektefelle er ikke en offentlig person, det er Torp. Dette ligger dog utenfor forelegget.
Forholdet til ytringsfrihetens vern i Grl. § 100 og EMK art. 10, SP art 18 og 19 er heller ikke  riktig vurdert av Oslo tingrett. Tingretten henviser til LB - 2015 - 24004 hvor det uttales at "det er riktignok på det rene at ytringer som isolert sett ikke er straffbare, kan rammes av straffeloven 390 a. Forutsetningen er at de forekommer i et antall og på tidspunkter som gjør det særlig plagsomt for mottakeren". 

Dette viser nok en gang at utgangspunktet er feil. Når Borgarting lagmannsretten i den saken påpeker antall og tidspunkter som å gjøre det "særlig plagsomt" viser det nok en gang at grunnforutsetningen er at henvendelsene må rette seg direkte mot en person. Henvisning til Rt. 2010 s. 845 i den aktuelle lagmannrettsdommen viser at det dreier seg om direkte kontakt.  I Rt. 2010 s. 845 står vi overfor et tilfelle hvor lederen av utlendingsnemnda fikk gjentatt SMSer med krenkende og truende innhold. 

Nærmere om det rettslige

Det følger av strl. § 1, 2.ledd, at straffelovgivningen gjelder med de begrensningene som følger av overenskomst med fremmed stat eller av folkeretten for øvrig. Christensen har derfor beskyttelse av så vel EMK art 10 som  SP art 18 og 19.

Hans uttalelser er også beskyttet av Grunnlovens § 100. Det følger allerede av Kløftadommen  Rt. 1976 s.1. at Grunnlovens bestemmelser som regulerer den enkeltes personlige frihet må ha en gjennomslagskraft som er betydelig.

Det anføres at tingrettens tolkning av utsagnene, medfører at domsresultatet kommer i strid med legalitetsprinsippet, klarhetsprinsippet og at domsresultatet krenker Jan Kåre Christensens religions- og ytringsfrihet.
Menneskerettighetsdomstolen har i flere avgjørelser fremhevet at ytringsfrihet er et av de helt fundamentale elementer i grunnlaget for et demokratisk samfunn. Det er fremhevet at denne frihet ikke bare omfatter rett til å fremsette utsagn som blir positivt mottatt eller som anses ufarlige, eventuelt ubetydelige, men også utsagn som virker støtende, sjokkerende eller som foruroliger.
I Oslo tingretts avgjørelse er ikke de strenge krav til begrunnelse for begrensning i ytringsfriheten oppfylt.  Selv om det bare er et bøteforhold,  er det ikke forholdsmessighet mellom inngrepet og formålet med dette.
Etter EMD-praksis må unntak fra ytringsfriheten undergis en restriktiv fortolkning, jf. at det må være ”nødvendig”. Et sentralt element ved nødvendighetsvurderingen er om det foreligger et påtrengende samfunnsmessig behov for inngrepet - "pressing social need". Det vises til de såkalte "Spycatcher"-dommene, Serie A Nr 216, dommens punkt 60, og 217, dommens punkt 50.
I Christensens sak må dette vurderes opp i mot at alle de pådømte uttalelser  er hans syn  på teologiske spørsmål, eller provokasjoner fremsatt mot enten ham eller hans tro.
Når Høyesteretts flertall i Kjuusdommen Rt. 1997 s 1821, finner at utsagnene ikke er beskyttet av ytringsfriheten, er dette bl.a. basert på  følgende:
”Jeg kan ikke se at det av retten til å danne et politisk parti kan utledes at grupperinger som gjør dette, og ikler sine standpunkter formen av et partiprogram, skal stå fritt til å agitere for ethvert syn, uansett hvilke inngrep det måtte innebære  over andre mennesker.”
For Christensen -  som tufter sin rett til å komme med utsagnene, beskyttet av så vel religionsfriheten som ytringsfriheten, blir dette annerledes.  Han forfekter et syn som  - om det er sjeldent nå - har stått i flere århundrer, og som ikke er uttrykk for at ”han ikler sine standpunkter formen av en religion”.
Det anføres også at uttalelsene er kommet som ledd i en offentlig debatt. En debatt som den som uttalelsene rammer også har deltatt i, og gjengjeldt.  En slik debatt er beskyttet av ytringsfriheten etter Grunnloven §100 som veier meget tungt. Å tillate ytringene fra en part og frata den som rammes av ytringene, retten til å ta til motmæle vil i seg selv  stride mot ytringsfriheten
Skal strl § 390 a anvendes i denne saken, vil det bare kunne skje ved en utvidende tolking, av loven – noe som er utelukket, jf. legalitetsprinsippet  i Grunnloven § 96.
Det kommer klart frem i rettspraksis at tolkingen ikke bare må ta utgangspunkt i hvordan den alminnelige tilhører vil oppfatte utsagnene, jf. plenumskjennelsen i Rt-1997-1821 (Kjuus). Men man
”må også se utsagnene i lys av den sammenhengen de er fremkommet i.

Det vises her til at utsagnene er normative, fremkommet i et bloggordskifte mellom personer som deler tro, og med referanser til ytrerens oppfatning av et felles  trosgrunnlag.

Om tolkning av utsagnene sier Eggen Lov og Rett 1998 s 263:

”For ytreren blir rettsanvendelsen like lite forutberegnelig enten man ”lemper” på straffbarhetsvilkårene eller om man tolker ytringene fritt slik at de passer overens med disse vilkårene. En av hovedhensynene bak legalitetsprinsippet i norsk rett, og i allfall lovskravet EMK, er å sikre forutberegnelighet i rettsanvendelsen.

Han fortsetter senere på samme side:

”Når legalitetsprinsippet setter skranker for hvor langt i kontekstuell tolkning av straffeloven det akseptabelt å gå, ville det være inkonsekvent om domstolene skulle stå helt fritt i kontekstuell tolkning av ytringer”

Hensynet til både legalitetsprinsippet og ytringsfriheten tilsier at det er klare begrensninger i hvor langt man kan gå i å innfortolke et meningsinnhold og omstendigheter i utsagnene som ikke er direkte uttalt eller vedkjent.

Rettssikkerhetshensyn, særlig hensynet til forutberegnelighet, er fremhevet i   Rt.  2002 s. 1618. hensynet til ytringsfriheten innebærer
”at ingen bør kunne risikere strafferettslig ansvar ved at utsagn tillegges et meningsinnhold som ikke er uttrykkelig uttalt og heller ikke med rimelig stor sikkerhet kan utledes av sammenhengen”
Det vises her også til Eggen, Lov og rett 1998 s 264 hvor det fremkommer et annet hensyn:

”En fri tolkning innebærer foruten mindre forutberegnelig rettsanvendelse også større mulighet for sensur fra domstolens side av ytringer de misliker, kanskje av andre grunner enn de som ligger bak straffebudet”

Tolket som religiøse ytringer og utlegninger om Bibelens syn på gjengifte,  kan ikke ytringene dømmes. Når tingretten ser bort i fra det tolkningsalternativet, så ”skyver” man uttalelsen utenfor kjerneområdet i Grunnlovens § 100 om ytringsfrihet.

Rt 2002  s. 1618 Bootboysdommen er således relevant.  ”Bootboys” var en nynazistisk kamporganisasjon, som en lørdag formiddag på torget i Askim fremførte en appell med støtte til Hitler i anledning av Rudolf Hess’ 100-års dag.

”Hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn, hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jødene, som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker.” Appellen ble avsluttet med   ”Sieg Heil- og Hitler-hilsener.”

Bootboys’ leder Terje Sjølie ble frifunnet. Uttalelsene ble funnet å være utledet av et politisk program mer enn å være konkrete trusler.  Flere av de fremmøtte var ikledd finlandshetter, og demonstrasjonen var av en militaristisk  kampfascistisk art. Uttalelsene falt foran innvandrere som gjorde sine ærend i Askim.  Christensens  uttalelser er kommer som tilsvar på handlinger som  han mener er i dtrid med Guds ord. Uttalelsene faller i Blogg hvor de fleste uttalelsene er svar på tiltale fra  personer som Christensen oppfatter som talerør for Torp. . Sjølis uttalelser falt uprovosert overfor uskyldige mennesker.

Klarhetskravet

Enten man utvider ordlyden i loven, eller meningsinnholdet i utsagnet, kommer man i strid med klarhetskravet og legalitetsprinsippet.  Høyesterett har den 02.08.2012 avsagt en kjennelse, hvor klarhetsprinsippet blir drøftet:

Klarhetskravet har kommet til utrykk i flere avgjørelser i Høyesterett, herunder i avgjørelsen i Rt-2011-469, hvor spørsmålet var om bestemmelsen i straffeloven § 219 også gjaldt i forhold til tidligere samboere, selv om lovteksten bare omhandlet tidligere ektefeller. I avsnitt 9 heter det:

'En slik utvidelse av straffansvaret, sammenlignet med det som følger av ordlyden i § 219, må ha hjemmel i lov.

Jeg viser til Grunnloven § 96 og til EMK artikkel 7, jf. Rt-2009-780 avsnitt 21. Straffverdighet, eller andre reelle grunner som kan tale for å sidestille tidligere samboere med tidligere ektefeller, er ikke tilstrekkelig.'

Så kommer noe som er sentralt i Christensen-saken som ikke er tilstrekkelig vektlagt av tingretten

Lagmannsretten vil for sin del bemerke at kravet til klar lovhjemmel for straffansvar ikke minst vil være av betydning i saker hvor straffebudet innebærer en begrensing av ytringsfriheten

Under avsnitt 18 kommer Høyesterett med sitt syn.

Som lagmannsretten påpeker, må utgangspunktet ved vurderingen være det krav til klar hjemmel som gjelder i straffesaker, jf. Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7. Det vises til Rt-2011-469 avsnitt 9, som er sitert i lagmannsrettens kjennelse.

Dette er utdypet i Rt-2012-313 avsnitt 29, der det heter:

«Det er uansett ikke avgjørende hva lovgiver måtte ha ment, når en eventuell lovgiverintensjon ikke har kommet tydelig til uttrykk i loven. Jeg viser til lovskravet i Grunnloven § 96 og i EMK artikkel 7, slik dette er forstått blant annet i Rt-2011-469. Av særlig interesse er avsnitt 9 og 12 i dommen, hvor det fremheves at straffbarheten må følge av loven, og at manglende støtte i ordlyden ikke avhjelpes ved at forholdet er klart straffverdig, og at lovgiver utvilsomt ønsket å ramme det.»

Subsidiært – innskrenkende tolkning av bestemmelsene

Det anføres subsidiært at dersom lagmannsretten skulle komme til at utsagnene krenker privatlivets fred, etter en alminnelig tolkning av lovbestemmelsene i strl. § 390 a, og at tingretten ikke har utvidet tolkningen av utsagnene på en måte som kommer i strid med EMK art 7 og Grl. § 96, så følger det av strl. § 1, 2. ledd, at hensynet til Christensens rettigheter - og våre forpliktelser - etter EMK og SP om ivaretakelse av den enkeltes religions- og ytringsfrihet, innebære at strl. § 390 a) i tilfeller hvor religions- og ytringsfriheten krenkes, må tolkes innskrenkende.

Det legges etter dette ned slik
P å s t a n d:
Jan Kåre Christensen frifinnes

Sluttkommentar:

Be for meg, og spesielt Brynjar Meling onsdag 5. april. Der dommerne skjønner at hele saken imot meg bygger på feil lovanvendelse.
Slik at de setter den uriktige og rigide dommen i fra Oslo tingrett blir satt til side og annullert kjære troende venner!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1884-hverken-profetene-i-gamle.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Mitt-personlige-vitnesbyrd http://janchristensen.net/index.php http://blog.janchristensen.net/
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-986-jurister-advokater-og-andre-kan.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1221-kenguru-rettsaken-utsatt-er-det.html
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1223-nar-myndigheten-begynner-ta.html
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1215-hat-politiet-pa-manglerud-tror.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1264-den-falske-smyrna-bloggen-og.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1291-hat-krim-gruppa-pa-manglerud.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1348-i-mine-yne-sa-er-politiet-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1347-manglerud-politiet-er-blitt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1373-10000-hatmeldigner-imot-meg-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1425-manglerud-politiet-lar-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-964-politijurist-oda-karterud-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1431-mangleruds-politi-sakalte.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1434-tror-ikke-det-er-noen-er-blitt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1433-jeg-er-blitt-utsatt-for-langt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1496-christian-rosland-i-retten-i.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1502-jeg-vet-ikke-hvorfor.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html
http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1702-hva-hets-mannsgruppa-ottar-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1539-har-det-klikka-for-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1543-ansgar-braut-har-totalt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1550-norges-2-strste-nettroll-ansgar.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1552-njal-kristiansen-hevder-det.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1559-politijurist-oda-karterud-og.html
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1890-jeg-er-forundret-over-at-oslo.html