Sider

onsdag 18. april 2018

Nr. 2209: Jeg er blitt angrepet av en falsk apostel og to lure-mus, nå blir Jimmy Swaggart angrepet av de samme demoniske krefter gjennom hackergruppen Anonymous!

Nr. 2209:
Jeg er blitt angrepet av en falsk apostel og to lure-mus, nå blir Jimmy Swaggart angrepet av de samme demoniske krefter gjennom hackergruppen Anonymous!Slik som samfunnet er i dag så lar politiet og domstolene de virkelige mobberne og de som driver med sjikane gå fri.
De tar de som skriver åpent, og pent.
Men de som skriver anonymt, og driver med virkelig sjikane går fri!

Se her og les, dette er et problem over hele verden, ikke bare i Norge.
Se og hør selv, hva broder Jimmy Swaggart er blitt utsatt av de samme demoniske makter som jeg og den Himmelske blogg er blitt utsatt av den onde treenighet, politiet og domstolene her i Norge.

Bilde av hackergruppen Anonymous

                                       

Norges største og sikkert verste nettroll Torodd Fuglesteg, som har åpenbart fått immunitet av politiet for etter alt hva han har skrevet de siste årene.
Og ikke er blitt stilt til ansvar for dette, er verre enn hva som skjer nå med Jimmy Swaggart.
Skjermbilde i fra avisen VG da Torodd Fuglesteg lurte hele redaksjonen der trill rundt og kom på forsiden og på den måten ble kjent over hele Norge. Etterpå har han også blitt "rikskjendis" ved å skrive på den falske Smyrna bloggen om bl.a. at flom er Guds straffedom over Norge p.g.a. umoral og homofili mener jeg å huske. 

Mannen driver i disse dager å presse meg for penger på min mail som jeg ikke orker å kommentere da politiet lar han få lov til å gjøre absolutt alt det han vil, orker og ønsker!

https://www.dagbladet.no/kultur/adresseavisen-tok-satireblogg-pa-fullt-alvor-na-legger-de-seg-flat/68825375

Bilde av narreapostel og den falske profeten Jan Aage TorpBilde av Norges største og verste nettroll Ansgar Braut.

 


Video fra AnonymousArtikkel om det samme som jeg er blitt utsatt for som Jimmy Swaggart.

mandag 16. april 2018

Nr. 2204: Sanger og Evangelist Arvid Pettersen er gjengiftet som troende!

Nr. 2204:
Sanger og Evangelist Arvid Pettersen er gjengiftet som troende!


Fra Wikipedia: Arvid Pettersen (født 19. april 1970 i Drammen) er en norsk musiker, sanger og komponist. Han vokste opp i Åros i Røyken sammen med en bror og en søster. Hans musikalske praksis begynte tidlig i den lokale frimenigheten i bygda. Siden har han skrevet ca. 200 sanger, hatt over 1200 konsertfremføringer i 15 land, og utgitt 8 musikkalbum. Artisten har sunget i parlamentsbygninger, store kirker og konsertsaler, for politiske ledere, næringslivsledere og religiøse ledere, men hans musikk er først og fremst rettet imot mennesker som trenger oppmuntring og trøst. Han er også engasjert i arbeid blant barn og ungdom i inn- og utland. Arvid Pettersens største inspirasjonskilder er Bibelen og mellommenneskelige relasjoner (sitat slutt).
Han er gjengift med Ragnhild Bredvei. Og her er hans hjemmeside: http://www.arvidpettersen.com/

De onde hundene

Fil. 3. 2. Gi akt på hundene, gi akt på de onde arbeidere, gi akt på de sønderskårne!

Den Norske bibelen er så utrolig dårlig og primitivt oversatt. Dette ordet gi akt på hundene, det er brukt på gresk Kyon - bokstavelig talt, en hund, skabbete kanin, (billedlig talt) et åndelig rovdyr som lever av andre.
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html

Derfor skulle Fil. 3. 2 vært oversatt slik: Gi akt på de uskikka forkynnerne som nærer seg på andre, de er skabbete (religiøse kristne) uten å være omvendt!

Meningen blir da at de gir seg ut for å være «fagarbeidere» som kan sitt håndverk, men tar betaling men gjør og kan ikke jobben. Dette er altså å kreve betaling, men ikke gjøre jobben. Ellers for å forklare det på en annen måte, en kjører bil uten sertifikat (sertifikat er overtrukket av røde prikker). Han er ikke kompetent og har «lov» fra Guds side å være hans representant fa han ikke lever slik skriften fordrer!

Jeg ble kjent med Arvid Pettersen

Jeg ble kjent med Arvid Pettersen på nette for tror jeg 2 år siden da han prøvde å selge meg bilen sin. Jeg var ikke interessert i det da, men lærte han å kjenne. Stilte han noen spørsmål og litt mer. For en kvalmende fyr, han var direkte uhøflig, kjødelig, frekk og arrogant. Skjønner meget godt at han ble skilt og fikk problemer i ekteskapet.

Gjengifte

Det er veldig åpenbart at han er skyld i ekteskapsbrudd da man oppfører seg kjødelig, men hva har han nå gjort? Giftet seg på nytt. Det er dette som er synd og som skriften taler så sterkt imot som jeg har skrevet så mye om før.

Mannen er en horkarl

1. Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Her blir gjengiftede stilt i samme kategorien som avgudsdyrkere, tyver og andre. Med andre ord, slike personer er ikke skikket for å være forkynnere og sangere. Skriften sier om slike som ikke skikker sitt eget hus.

1. Tim. 5. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Ingen er fritatt fra å følge Guds ord

Salme 119. 4 Du har gitt dine befalinger for at en skal holde dem nøye.

Mange forkynnere og sangere er både skilt og gjengiftet, dette er en stor tragedie!

Hans Inge Fagervik, Glenn Gulli, Carola Häggkvist og mange, mange andre er enten skilt og mange av dem også gjengiftet. Dette er en stor tragedie, og gjennom deres uskikka liv, så er de egentlig diskvalifisert til å ha en plattform tjeneste.

Hva skal vi gjøre?

Egentlig så er det kun en ting å gjøre, ikke minst på grunn av den nødstid vi lever i. Det er å nekte enhver som ikke klarer å skikke sitt eget hus med enten å bli skilt og de som gifter seg på nytt. Nekte alle gjengiftede som troende å ha en plattform tjeneste. Det er den eneste farbare vei!

Homoseksuelle

Homoseksuelle, gjengiftede og alle andre som ikke klarer og vil skikke sitt eget liv, de drar ned Guds menighet på et så lavt plan, at dette må bli satt en stopper for, før det er og blir for sent.

Klagesangen 1. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.
Nå er det dessverre blitt slik at forkynnere heller ikke klarer å holde orden på familien sin, og barna blir ulydige og faller fra troen som du jo burde ha ettersom de er oppvokst i en kristen tro.
Hva skal en som forkynner av Guds ord da gjøre, jo bibelen taler klart om det at de som ikke klarer å skikke sitt hus, skal ikke være forkynnere.
Ergo er skriftens sak klar, har du ulydige barn, gå ned fra talerstolen og sett deg på bakerste benk og be om forbønn for deg og familien din og søk Herren for barna dine selv i stillhet og tillit til at Gud hører bønn og kan gjøre noe i familien din.
Hva gagner det om du vinner hele verden, men ikke har barna dine med på veien??? Nei, der må vi se det klart at en forkynner som ikke har lydige bare, har ikke gjort jobben som barneoppdrager godt nok. Og hva skal han ha å gjøre på en plattform og veilede mange mennesker når han ikke kan handtere sin familie?
Lewi Pethrus hadde 9 barn, og et av dem, en sønn, ville ikke være kristen. Pethrus, la ned hele tjenesten og gikk i bønn for sønnen og sa at dersom ikke også denne sønn ble en troende kunne han ikke fortsette i pastorrollen. Det endte godt, sønnen tok til troen og Pethrus kunne fortsette i tjenesten. Petrus er et eksempel til etterfølgelse for forkynnere.

Til helvete med alle som ikke godtar at jeg er gjengift

Dette sa Jan Hanvold på eteren her i Oslo: «Til helvete med alle som ikke godtar at jeg er gjengift». Homoseksuelle vil gifte seg i kirka og de som er gjengift er enda frekkere. Fint at Emanuel Minos og Co. tar disse helvetes barn under sine vinger! Hvor skal denne galskapen ende?

De er «uskyldige»

For alt jeg vet kan denne Arvid Pettersen være skilt enda en gang. Det er slik de holder på. Jeg var å hadde møter oppe i Sogn og der møte jeg en Amerikansk forkynner som kom over der hver år, da med en «ny» kone hvert år. Men det var en forandring når jeg var der sa de, den siste kone hadde han hatt i to år.

Hva sier skriften

Jesus sa om datidenes religiøse at de var både det ene og det andre, ikke minst i Matteus 23. Tror Jesus ville sagt noe samme i dag til de Norske kristne. De er så bak mål at jeg vet ikke hva jeg skal si, og nå er det så mange skilte og gjengiftede forkynnere og sangere at dette er helt ute av kontroll! Hvem styrer menigheten? Jesus er menighetens hode men slik jeg ser det, så er det buken som styrer den Norske kristenheten, ikke Jesus og Guds ord.

Her fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 3. 18 Jeg har sagt det ofte og må si det igjen med tårer at det er mange som lever som fiender av Kristi kors.
Det er en smerte over å se at andre troende kommer til kort, gjerne gang etter gang. Vi er et legeme, når et lem lider og har det vondt smitter det over på alle andre. Salme 119. 158 Jeg ser med avsky på de troløse, som ikke gir akt på ditt ord. Det er dessverre fremdeles ”Judaser” som går blant de troende, som ikke har bryllups kledningen på. Men vi må skille mellom villeder og de som blir villedet. Og mellom bedragere og de som det mislykkes for.
19 De ender i fortapelsen, de har magen til gud og setter sin ære i det som er en skam for dem, og de er bare opptatt av jordiske ting.
Det viser dessverre gang på gang at det er så altfor mange som tar så lett på alt. Gud er rik nok for alle men en må åpne seg opp og slippe han inn. Når fornøyelse og kjødets gjerninger får slå rot selv i den troendes hjerte og sinn. Da kan og vil en gå fortapt hvis en ikke omvender seg igjen (Esekiel 33). (sitat slutt).

Lista er lang blitt

Albert Aanensen (40), skilt og giftet seg nå med Marita Johnsen (27),om han har fire barn fra første ekteskap.

Biskop Per Oskar Kjølaas (62) giftet seg om igjen med Jill Sæterbø (41).
Maranata predikant Dag Arne Saltnes (53) gift på nytt og synger og vitner selv om han er gift på nytt selv med ei fraskilt.
Pastor Jan Hanvold (60) giftet seg med Inger (42) om igjen for 3. gang. Ikke tredje gang med Inger, men det er hans tredje kone som forkynner. Det står i skriften at en Pastor skal være en kvinnens mann. Dette kan vi nå omskrive til å la bli følgende, at han skal ha en kone om gangen men han kan bytte på dem etter som han selv lyster og vil. Virksomheten til Hanvold kan ikke godkjenne hans 3. ekteskap, ja om han vinner hele verden! At ikke flere ser at det er en gedigen Satansik bløff, det er meg ubegripelig!

Pinse Forstander Rolf Håkonsen (86) giftet seg med et dame ca. 10 år yngre, han er bare en i rekken av mange. Tar vi med Evangelisenteret i norge og hva som har skjedd i kjølvannet av tidligere rusmisbrukere som har blitt "frelst" blir det som et langt vondt år med skilsmisser og gjengife opptil flere ganger for en og samme person slike som Jostein Kirkenes (46) og andre. For meg er dette ubegripelig og fullstendig ansvarsfraskrivelse som pågår i dag!

Pinse predikant Jan Åge Torp (53) giftet seg med Aina Lanton (30) om igjen etter skilsmisse fra sin første kone som han hadde vært gift med i 28 år. Alle disse gjør synd til døden og vil dra alle andre med seg dit som følger dem. Det er dette som gjør det så alarmernede og forførerisk med disse predikantene. Det er ikke bare at de fører seg selv til fortapelse, men både sine 20 år yngre nye koner. Men også alle som går under deres forkynnelse, vil bli påvirket i samme rettning, derfor skal vi advare imot dette på det sterkeste

Relatert linker:
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-178-gjengiftede-forkynnere.html
http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-267-evangelisenterets-fremste-sanger.html
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html

onsdag 21. mars 2018

Nr. 2200: Profeten Erling Thu, Kristent felleskap i avisen Dagen: «Bønnesvar: Listhaug gjekk av!»

Nr. 2200:
Profeten Erling Thu, Kristent felleskap i avisen Dagen: «Bønnesvar: Listhaug gjekk av!»

Vi er forvaltere, og skal en dag gjøre regnskap. Tro at alt det som skjer er Guds vilje, er nok å forregne seg. Som regel er det mer mennesker og Satans vilje som skjer her i denne verden, enn Guds vilje.

Se hva den vise Kong Salomo skrev.

Predikeren 10. 5 Der er et onde som jeg har sett under solen - et misgrep som utgår fra makthaveren: 6 Dårskapen sitter i høie stillinger, mens fornemme folk må sitte lavt.  7 Jeg har sett tjenere ride på hester og fyrster gå til fots som tjenere.

I denne verden er det mange ganger motsatt, de som skulle vært i ledende stillinger, kommer ikke opp og frem da de ikke har «spisse» nok albuer!

Bilde av «profeten» Erling Thu, som nok tar grundig feil her at det var Guds vilje at Silvi Listhaug ble avsatt. Men dette kan Gud vende til det beste, hun har en liten unge hjemme og får mer tid med den, det er åpenbart Guds vilje!Profeten skriver: «Eg ser Guds gode finger i den avgjerda Sylvi Listhaug har teke om å trekkja seg som justisminister. Det var ingen som venta at ho ville gjera det.

Korkje partileiaren eller statsministeren hennar hadde bede ho om å gå. Media seier at Listhaug hadde regien heilt åleine. Det trur eg er feil. Eg trur at det er Herren som har hatt regien. Det er han som set inn og det er han som set av (sjå Dan 2,20-21; 4,17; 4,25; 5,21).

Eg har aldri vore ein Listhaug fan. Eg tykkjer likevel litt synd på henne i dette kjøret ho har vore utsett for. Sjølv kallar ho det ein heksejakt. Eg kan forstå at ho opplever det slik. På den andre sida haustar ho berre det ho sjølv har sått. Ho har berre seg sjølv å takka for den stoda ho har kome i.

Når ho seier at Hareide sleikjer imanane opp etter ryggen, er det uhøvisk og ikkje ein politikar verdig. Når ho godkjenner at politiet knuser glassruter for å bryta seg inn i eit kyrkjebygg for bortføra ein kristen småbarnsfamilie, står ho ikkje for kristne verdiar og mistar sjølvsagt tillit.

Når ho seier at Ap (og fleirtalet på stortinget) er meir opptekne av å forsvara terroristane sine rettar enn å sikra tryggleiken for landet, går ho langt over streken. At ho heller ikkje høyrer på råd frå sin eigen sjef og slettar utsegnet, gjer det endå verre.

At ho ikkje audmjuker seg og bed om tilgjeving, men må pressast til ei orsaking, skaper heller ikkje tillit. Men ho skal ha ros for at ho trekte seg og redda regjeringa.»

Jeg skal ikke kommentere alt her, men er det virkelig Guds vilje? Hva sier skriften?

Etter min mening så tror jeg at Herren egentlig har på mange måter overlatt denne jorda til oss. Og det er vi mennesker som styrer det meste, på godt og vondt!

Salme 115. 16 Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt menneskenes barn.

Dette skriver John-Willy Lien:

«Denne artikkel med dine "hovedpoeng" om Listhaug kjære bror Thu har IKKE BIBELSK DEKNING men er en PERSONLIG betraktning....VI som forkynnere og ledere MÅ være forsiktig å gjøre "venstre eller høyre" MERE åndelig enn "den andre" for DET har IKKE bibelsk dekning MEN det er derimot riktig at vi undersøker HVA HOVEDPOENG ethvert parti og politiker har og når det gjelder SYLVI så er hun med noen av sine HOVEDPOENG en KLAR OG TYDELIG STEMME FOR OSS "JESUSFOLKET" som vi skal TAKKE JESUS FOR OG BE FOR!»

Jorden og alt her nede får vi mennesker styre med som vi nesten vil, men en dag skal vi alle gjøre regnskap.

Personlig tror jeg at det ikke var Guds vilje dette som skjedde, men å si 120 % som Erling Thu gjør mener jeg er svermerisk!

Det er som John Willy Lien sier, hans betraktninger, ikke noe mer!

søndag 18. mars 2018

Nr. 2189: Sylvi Listhaug har gjort feil med kirkeasylet – men å innrømme og be om beklagelse for Facebook posten vil aldri være nok for «gribber» som venstresiden i Norge!

Nr. 2189:
Sylvi Listhaug har gjort feil med kirkeasylet – men å innrømme og be om beklagelse for Facebook posten vil aldri være nok for «gribber» som venstresiden i Norge!

Hva Sylvi Listhaug går igjennom minner meg litt om meg, da jeg også forandret på noen ord som de hadde hengt seg opp i. 
Men fremdeles var det ikke godt nok for de «gribbene» som jeg møte. Da Jan Aage Torp, Manglerud politiet og domstolene her i Norge.
De mente det var «kriminelt» å kalle narreapostelen Jan Aage Torp for horebukk, noe jeg hadde gjort max to ganger!

Jeg ble oppringt av politibetjenten Lena Fjalestad på Manglerud politikammer som skulle konfrontere meg med hva jeg hadde skrevet som kunne være straffbart.

Eneste hun kom med og kunne komme med var at jeg hadde kalt Torp for en horebukk. Dette sa jeg kunne jeg forandre til horkarl som skriften kaller han for!
Dette gjorde jeg, og det sto fremdeles i siktelsen imot meg, selv om det var tatt bort. Torp løy i retten at jeg hadde skrevet det flere hundre ganger og om hans elskerinne og mye annet! 
Med andre ord, innrømmelser. Det lønner seg ikke overfor "gribber", de får aldri nok uansett!

Etter jeg hadde forandret på dette, så ble min advokat Brynjar Meling opptatt med lovanvendelsen imot meg. Da retten lot han holde på med å messe om dette time etter time. Så brukte de vel en eller to setninger å kommentere dette i dommen. Jeg skulle tas uansett. Da fant de ut at jeg hadde skrevet «for mye» selv om dette ikke var drøftet i retten!

Med andre ord, dette kom i ettertid. Da jeg bestred antall og alt i Borgarting lagmannsrett at Torp tall var hinsides og ikke dokumentert. Som jeg har nå lagt ut på Youtube, så bygger dommen utelukkende på disse løgntallene. Løgn «helliger» midlet når slike som meg og Sylvi Listhaug skal tas uansett!!!!

Dette skrev John Tangerås · Rogaland Distriktshøgskole i avisen Dagen.

Den politiske debatten i Norge har hardnet til. Det begynte med at partiene mobbet Carl i Hagen og hans partifeller for flere tiår siden. Frp svarte aldri med samme mynt. Nå har de en justisminister som uttaler seg saklig, men noe bombastisk til sine tider. Da blir det utnyttet for alt det er verdt av hennes motstandere, på samme måte som da Hagen ble holdt utenfor nobelkomiteen.

Å be en person om å be om unnskyldning, for deretter å forlange henne kastet, er det mest umoralske jeg noen gang har observert fra Stortinget. Det overgår alt. For øvrig er det slik at det å bli krenket, såret osv er kjødelighet. Det er selvet som blir krenket.
(sitat slutt).

Innrømme feil – og tro at dette blir glemt av alle, det er som å tro på «Julenissen»!

Da jeg overfor politiet «innrømmet» feilsteg lovet de meg at etter jeg og narreapostel Jan Aage Torp skulle innkalles til hvert vårt møte med politiet for å legge hele saken bak oss.

Etter jeg hadde gått bort i fra å kalle Torp for horebukk, var det helt åpenbart ikke noe «mer» å ta meg for!

Hva gjorde de? De tok ut en siktelse og jeg måtte i retten. Hva skjedde i retten? Jeg ble dømt for noe som ikke retten drøftet da det ikke var noe straffbart jeg hadde skrevet. Men jeg skulle tas, det var forutbestemt!

Da jeg i Borgarting lagmannsrett også sa at Torps tall som dommen i Oslo Tingrett bygger på, er helt hinsides og ikke dokumentert!

Vi ser det også nå med Sylvi Listhaug at hun unnskylder noe som ikke burde ha blitt bedt om unnskyld for da det er sant, rett og riktig!

Gribbene er aldri fornøyde. De skriker at de blir krenket, hatet og alt som er mulig. Men det er ingen som krenker mer enn de, hater mer enn de og skaper mer rabalder og problemer enn de.

Det er Jonas Gahr Støre og narreapostel Jan Aage Torp to gode eksempler på. De blir så krenket etc. Men alt er et spill for galleriet, for å få frem sin mørke og onde vilje og hensikter.

Tar med en artikkel jeg skrev om dette emne til slutt.
Nr. 1353:
Alle som jeg har vært i kontakt med gir et samstemt vitnesbyrd at jeg blir frikjent. Enten nå i tingretten, men garantert i lagmannsretten!

Det hele koker nå ned til en ting, er det straffbart å såre Jan Aage Torps følelser og image? Hvis det er straffbart å såre hans image og følelser, da har jeg gjort noe straffbart. Hvis ikke, så er jeg en «fri» mann, Hallelujah!

Advokat Brynjar Meling sier det rett ut, at enten blir jeg 100 % frikjent nå. Men helt sikkert i lagmannsretten da de tingene som eventuelt kan lage problemer for en 100 % frifinnelse, de vil vi eventuelt få luket bort.

Samt at de tingene som politi advokaten hadde å komme med, alt dette skal vi dokumentere ikke stemmer i det hele tatt!

Dette sier Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas da han blir spurt i Vårt Land som egentlig frikjenner meg 100 %. Noe som også kommer helt sikkert til å skje nå på fredag den 29. januar da jeg får dommen. Alt annet vil bli og være en stor overraskelse enn frikjennelse 100 %.

Men skulle det ikke bli det, så blir det anke til lagmannsretten. Og skulle vi tape der, så blir det høyesterett. Og videre til Strasbourg, som jeg tror aldri vi vil trenge. Men gi meg? Aldri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Den kriminelle her er Jan Aage Torp, det får vi komme tilbake til.

Dette sier Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas i Vårt Land:

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.

Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».

– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.

Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.

– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.

Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?

– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.

Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.

– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.

Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.

– Også der skal takhøyden være stor.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Brynjar Meling nevnte minst fem ting for jeg skulle bli frikjent. Det var dette:

1.)  Feil lovanvendelse, denne paragrafen har ikke noe med sjikane og dette som politiet hevder. 
     Wessel-Aas sier det samme i intervjuet, Wessel-Aas og Meling sier akkurat det samme!


2.)  Jan Aage Torp har selv gått mye, mye lengre enn Christensen i sine uttalelser med bl.a. å kalle ham for mange stygge og forferdelige ting. Samt på bloggen sin og på Søkelys (andre nettsteder også), har han fordømt Christensen på det mest groveste, og krenket Christensen.

3.)  Torp har oppmuntret nettrolene til å fortsette med hetsing av Christensen, når han selv har vært taus.

4.)  Torp har SELV OPPSØKTE MIN BLOGG SOM HAN KUNNE HOLDT SEG SELV UNNA MED ENKELT ALDRI KLIKKET SEG INN PÅ DEN! Det jeg har gjort, har ikke noe med overtredelse av § 390 a.
En kan ikke bruke en § som en selv vil, da er vi på samme nivå som Nord Korea eller Saudi Arabia.

5.)  Christensen har kun brukt bibelen, og Kanaan språket. Det er ikke straffbart, men lovlig.

6.)  Det sjette og siste punktet som jeg vil nevne, det kom advokaten til Torp med, politi advokaten som forandret seg nesten 180 grader under rettsaken. Fra å være kjempenegativ til meg, og bli kjempepositiv.

     Han, Dag Paulsen, politijuristen sa at Christensen har ikke skrevet noe ulovlig. Jeg har egentlig bare såret Torps følelser noe veldig da han selv har valgt å klikke seg inn på min blogg! Et klikk unna hadde Torp vørt fri sine såre følelser!

– Politiet bruker feil paragraf skriver Vårt Land.

Forsvarer Brynjar Meling nedla påstand om full frifinnelse. Han argumenterte for at paragrafen som politiet har siktet Christensen på ikke kan brukes siden det er snakk om en blogg.

– Det er «sinnets ro» som skal beskyttes av denne paragrafen. En blogg kan man selv bestemme om man vil oppsøke. Man må først gjøre det som er nødvendig for å beskytte seg selv. Man trenger over hodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er, sa han.

– Torp er en offentlig person

Meling gjorde også et poeng av Torps pastorsnipp. Han mente at det var holdepunkter for at det var pastoren her som ble utsatt for kritikk, ikke Jan-Aage Torp.

– Han er en offentlig person og må tåle mer enn andre. Uttrykket «horkarl» er fra Bibelen. Torp må tåle at Bibelens uttrykk brukes om ham. Så kan man få lov til å synes at Christensen står for håpløse og sjikanøse holdninger.

Siden Torp også har søkt oppmerksomhet rundt saken og delt lenker på sosiale medier om den, er saken tatt ut av den private sfære som paragraf 390a dreier seg om.


– Christensens uttalelser rammes derfor ikke av den, sa Meling.

Kalt for Breivik-sympatisør


Forsvarer Meling brukte også tid på å spørre ut Torp hva han hadde kalt Christensen for. Torp innrømmet at han blant annet hadde kalt ham for en Anders Behring Breivik-sympatisør, noe Meling gjorde et poeng ut av i sluttprosedyren:


– Jeg er klar på hva jeg ville foretrukket å bli kalt for av horebukk eller Breivik-sympatisør.
Tar med til slutt en artikkel jeg har skrevet før rettsaken som er en innertier:

Nr. 1105:
Slik som jeg har gjort, å anmelde Jan Aage Torp for falske anklager da han åpenbart en falsk apostel, narsissistisk og manipulerende. Så var det en tvungen nødvendighet, som jeg gjorde som siste utvei!

Og den personen som skriver under psynonym navnet som har raljert med mailer og på blogger uten noen har stoppet vedkommende. Og det er sikkert også samme person som skriver under flere psynonym navn som Jens B Jensen som tyner også min og min kones arbeidsgivere, kolleger og på konas jobbmail!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeg har egentlig opp gjennom prenes løp etter jeg ble en troende og begynte å følge Guds ord nøye. Alltid opplevd motstand. Men samtidig, jeg tror jeg kan si at i det store og det hele har jeg vendt det andre kinnet til og oversett det aller meste!

Bilde av psykolog Jan Atle Andersen som har en undervisning som går ut på er ikke HVA SOM BLIR SAGT, MEN HVORDAN VI TAKLER DET SOM BLIR SAGT!

 


Jeg er imot å anmelde mennesker da Guds ord fraråder dette, Gud skal «kjøre» vår sak og er alles dommer. Samtidig skal vi troende ha en indre justis der vi retter opp i slike ting. Da det som regel alltid er mer en åndelig konflikt enn hva en ser med det blotte øye. Men som nødtvunget kan man anmelde og hvis det er selvfølgelig noen veldig kriminelle handlinger etc.

Jeg har hørt så mye om meg, ikke minst i den senere tid av Jan Aage Torp og nettstedet Søkelys. Bl.a. at jeg er en Demon, falsk profet, trenger behandling, er evneveik, har aspargeser syndrom, vranglærer, nedrige blogger, lystløgner, snart dømt og sitter i fengsel, stalker, ser evneveik ut, trenger behandling, farlig, lider av en sinnslidelse, mangler empati, skyldig i økonomisk kriminalitet og så mye annet det vil ta for langt tid å nevne mer.

Hvordan reagerer jeg? Jeg prøver den enkelte utsagn, og spør meg, er det noe hold i det. Alt dette som her er nevnt er det ikke det, derfor lar jeg meg ikke prege av dette i det hele tatt!

Jeg har hørt på en psykolog Jan Atle Andersen som har veldig mye lærerikt å si oss.

Det som hans undervisning bl.a. går ut på er ikke HVA SOM BLIR SAGT, MEN HVORDAN VI TAKLER DET SOM BLIR SAGT!

Jeg har hørt ham på P2 på radio programmet Ekko der han har sagt utrolig mye godt, og har lest litt om ham i ettertid. Her er noe av hva han har svart under et intervju:

- Når jeg får slike meldinger, er jeg glad jeg har lært meg å ikke la meg krenke av ord, sier Andersen til bt.no i dag.

Hovedpoengene til Andersen er at mobbeofre lar seg krenke av mobberen.

For å redusere mobbing, må man tidlig lære barn å ta ansvar for seg selv og sine egne reaksjoner. Barn må også lære at ord ikke kan såre, stikke eller drepe. Å tro noe annet er ren voodoo, sier Andersen.

«Missing link»

- Jeg hadde forventet mye mer pepper enn jeg fikk for disse utspillene. Overraskende mange har gitt meg støtte, sier Andersen.

- Hvilke tilbakemeldinger fikk du?

- Noen mener min måte å tenke på er et slags «missing link» i mobbeproblematikken. Noen mener dette er måten å tenke på fremover, sier Andersen.

Men Andersen har også fått hard kritikk. En lærer ba Andersen være stille.

«Mobbing fører til angst, depresjon og selvmord. Det er en grunn til at voodoo virker. Bruk ordene dine til å oppmuntre, hjelpe, rose, veilede - eller vær stille»

- Noen av meldingene har vært fulle av skjellsord, gjerne fra personer som sier de har vært mobbeofre. De reagerer i affekt, og det er gjerne det som er problemet. De lar seg krenke uten at det har vært meningen fra min side å krenke dem. De har ikke lært å ta ansvar for sine egne følelser. Det er ikke jeg som irriterer dem, men de som irriterer seg selv, sier Andersen.

- Hvilken tilbakemelding har du fått fra fagfolk?

- Der er det veldig liten støtte. Jeg er blitt anklaget for å si dette for å få PR rundt egen person. Jeg tenker heller at de snakker om seg selv, sier Andersen.

- Du har fått noen henvendelser fra mobbeofre som har fortalt sin historie. Hvilket inntrykk gjør det på deg?

- Jeg tenker at det har vært så forferdelig mange unødige tragedier. Jeg svarer de fleste av de som har henvendt seg, dersom det ikke er for mange skjellsord involvert. Min oppfatning er: Dersom jeg viser medynk med mobbeofferet, så sylter jeg dem inn i offerrollen. Dersom jeg sier de må finne veien ut av offerrollen, så opplever de det som krenkende, sier Andersen.

- Hva med dem som ikke er i stand til å reise seg ut av en eventuell offerrolle?

- Det beste vi kan gjøre er å lære dem å ta ansvar i eget liv, men det er lettere sagt enn gjort, sier Andersen.

- De lar seg krenke uten at det har vært meningen fra min side å krenke dem. De har ikke lært å ta ansvar for sine egne følelser, psykolog Jan Atle Andersen

Diskusjon med Bekkemellem


Lørdag var psykologen i radiodebatt med Karita Bekkemellem i forbindelse med utspillet sitt. Den forhenværende Arbeiderparti-ministeren har tidligere stått frem i media og fortalt hvordan hun ble mobbet av etablerte AP-kvinner da hun kom som ung 24-åring til Stortinget.

- Men Bekkemellem har en ganske sterk historie om hvordan hun skal ha blitt fryst ut av en ganske bisk kvinnegruppe i Arbeiderpartiet. Hva skulle hun ha gjort i en slik situasjon?

- Kort og godt ikke bry seg om det de sa. Folk har ansvar for sine egne følelser. Jeg tror heller ikke det nødvendigvis er riktig at de damene i Arbeiderpartiet nødvendigvis var så fæle som Karita vil ha det til. Fra min erfaring som konfliktrådgiver i arbeidslivet, har jeg aldri opplevd en situasjon med mange slemminger som går mot et uskyldig offer, sier Andersen.

- Som regel har en person som er i konflikt fått både ett og to og tre gule kort, før det røde kommer, sier psykologen.

Generelt mener Andersen at de aller fleste personer som blir kastet ut av et parti eller en arbeidsplass, har bidratt selv til situasjonen de har havnet i.

- Jeg tror ikke arbeidsplasser er fulle av psykopater. Når man får kollektive reaksjoner, så har man svært ofte bidratt selv, enten ved å opptre illojalt eller utfordret normene. Veldig ofte skyldes det hele mangel på sosial intelligens, sier psykologen.

Sjåvinistisk hersketeknikk

Selv sier Bekkemellem til BT at hun reagerte sterkt på psykolog Andersens opptreden i radioprogrammet.

- Jeg vil ha meg frabedt at jeg lot meg provosere. Han må tåle motargumenter til synet sitt. Å hevde at jeg åpenbart lot meg provosere er ikke noe annet en sjåvinistisk hersketeknikk, sier Bekkemellem.

- Det er helt greit at han uttaler seg om min bakgrunn, men jeg reagerer sterkt på signaleffekten i at en fra hans profesjon går ut og fremstiller det som om mobbeofre kan lastes for det de blir utsatt for, sier Bekkemellem.

Hun sier hun er blitt møtt med mange støtteerklæringer etter sitt radiomøte med psykologen.

- Facebook-veggen min er full av hilsener, sier hun.
- Gjør seg selv til et offer i livet

Andersen har også kommet med flere kommentarer om KrFs tidligere nestleder Inger Lise Hansen.

- Generelt tror jeg på at den som tar ansvar, styrker seg selv. Den som skylder på andre, svekker seg selv og gjør seg selv til et offer i livet. Etter 26 år som konfliktbehandler, har jeg fremdeles til gode å høre et menneske si «Jeg har rotet meg inn i en konflikt med noen på jobben. Jeg lurer på om jeg kan ha oppført meg dumt. Kanskje skal jeg gå og be noen om unnskyldning»

- Det er alltid «de andre» som har skylden, sier Andersen.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

2 Kor. 6. 3 Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet.  4 Nei, vi viser oss som Guds tjenere på alle måter: med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, 5 under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult.  6 Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i Den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, 7 med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen i høyre og venstre hånd, 8 i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, 9 vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever! Vi blir slått, men ikke slått i hjel, 10 vi sørger, men er alltid glade, vi er fattige, men gjør mange rike, vi har ingenting, men eier alt.
    11 Vi har nå talt rett ut til dere, korintere. Dere har stort rom i hjertet vårt. 12 Dere har det ikke trangt hos oss, det er i deres eget hjerte det er trangt. 13 Men jeg snakker som til barn: Gjør gjengjeld! Åpne dere for oss.

Hva er det egentlig Apostelen Paulus sier her? Nøkkel setningen er i midten her:
«i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever!».

Som kristne, ikke minst som offentlige forkynnere må vi regne med at dette er «normalen». Å erfare ære og vanære, ikke alle vil like oss. Baktalt og hedret, Jesus fikk høre både hosianna og korsfest, slik vil det nok være for oss også!

De sier vi leder folk vill, men vi taler sant. Det vil aldri bli «in» å være en sann forkynner av Ordet, motstanden vil mange ganger være størst fra de såkalt troende.

Vi er miskjent, men likevel anerkjent, Guds anerkjennelse og velbehag er mer dyrebar og viktigere enn menneskers ros og annerkjennelse.

Vi er døende, men se, vi lever! Vi dør bort i fra vårt eget, og denne verden. Til mer og mer blir vi frigjort, glade og levende. Det er smerten og gjennom smerten vi får erfare våre største seirer og hva som bor i oss blir åpenbart og det kommer frem!

Så la aldri hva andre mennesker syns og mener styre deg, eller meg. Men hva Guds ord sier, og hva som bor i våre hjerter, følge det og legg vinn på å ha en uskadd og ren samvittighet! Da vil vi vinne seier, ja, mer enn seier er Herrens ord og Herrens løfter til oss!

Ap.gj. 23. 1. Paulus så rett på Rådet og sa: «Brødre, med helt god samvittighet har jeg levd mitt liv for Gud fram til i dag.»

Rom. 8. 31 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?
    33 Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. 34 Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. 35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? 36 Som det står skrevet:
           For din skyld drepes vi dagen lang,
           Vi regnes som slaktesauer.
37 Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://undervisning.janchristensen.net/